ESAB CZ, a.s., v likvidaci
IČO: 45534438 - Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu29. 4. 1992
Datum zániku2. 6. 2004
StavZaniklý subject, Vyhlášena likvidace
Obchodní firma
od 13. 5. 2003 do 2. 6. 2004

ESAB CZ, a.s., v likvidaci

od 8. 1. 1998 do 13. 5. 2003

ESAB CZ, a.s.

od 16. 2. 1994 do 8. 1. 1998

ESAB VAMBERK a.s.

od 11. 5. 1993 do 16. 2. 1994

ESAB ŽELEZÁRNY VAMBERK a.s.

od 29. 4. 1992 do 11. 5. 1993

ŽELEZÁRNY VAMBERK a.s.

Sídlo
od 11. 5. 1993 do 2. 6. 2004
Vamberk, Smetanovo nábř. 334
od 29. 4. 1992 do 11. 5. 1993
Vamberk, Smetanovo nábř. 127
IČO
od 29. 4. 1992 do 2. 6. 2004

45534438

Právní forma
od 29. 4. 1992 do 2. 6. 2004
Akciová společnost
Spisová značka599 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 5. 1. 1998 do 2. 6. 2004
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor včetně poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 31. 8. 1996 do 8. 1. 1998
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 31. 8. 1996 do 8. 1. 1998
- montážní a servisní činnost pro výrobky fy. ESAB vč. vedení konsignačního skladu
od 11. 5. 1993 do 8. 1. 1998
- výroba taženého drátu a výrobků z drátů
od 11. 5. 1993 do 8. 1. 1998
- výroba přídavných svařovacích materiálů
od 11. 5. 1993 do 8. 1. 1998
- silniční motorová doprava
od 29. 4. 1992 do 10. 12. 1992
- - výroba a odbyt kloubových řetězů
od 29. 4. 1992 do 11. 5. 1993
- Výroba a odbyt: - případných svařovacích materiálů - taženého drátu a výrobků z drátů
od 29. 4. 1992 do 11. 5. 1993
- Zahraničně obchodní činnost v souladu s par. 4 vyhl. FMZO č. 27/91 Sb. (u dovozu a vývozu věcí svýjimkou nař.vl.č. 256/90 Sb.) - veřejná silniční nákladní doprava na území ČR - mezinárodní přeprava věcí přes hranice státu z ČSFR do všech států Evropy
Ostatní skutečnosti
od 2. 6. 2004 do 2. 6. 2004
- Ostatní skutečnosti: - Obchodní společnost ESAB CZ, a.s. se sídlem Vamberk, Smetanovo nábř. 334 se po skončení likvidace vymazává z obchodního rejstříku ke dni právní moci tohoto rozhodnutí 2.6.2004.
od 13. 5. 2003 do 2. 6. 2004
- Řádná valná hromada společnosti 31.3.2003 rozhodla o zrušení společnosti s likvidací ke dni 1.4.2003 a zároveň k tomuto dni jmenovala likvidátora.
od 3. 6. 1999 do 24. 8. 1999
- Dne 18. 5. 1999 řádná valná hromada společnosti ESAB CZ, a.s. rozhodla o snížení základního jmění a přijala následující usnesení: Valná hromada schvaluje snížení základního jmění společnosti ESAB CZ, a.s. ze stávající výše 130 788 360,- Kč o 129 698 457,- Kč na výslednou výši 1 089 903,- Kč. Důvodem pro navrhované snížení základního jmění společnosti je dokončení probíhajícího procesu změny charakteru resp. utlumení podnikatelské činnosti společnosti nevyžadující již dosavadní vysokou kapitálovou vybavenost. Způsob snížení základního jmění je poměrné snížení jmenovité hodnoty všech akcií společnosti podle § 213a obchodního zákoníku ze stávající jmenovité hodnoty jedné akcie 120,- Kč na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 1,- Kč. Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií společnosti se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v evidenci vedené Střediskem cenných papírů poté, co bude snížení základního jmění zapsáno do obchodního rejstříku. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede vyznačením nižší jmenovité hodnoty s podpisem členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti na dosavadních listinných akciích. Představenstvo společnosti vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie společnosti, aby je předložili za tímto účelem společnosti ve lhůtě tří měsíců ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, kterým bude snížení základního jmění zapsáno do obchodního rejstříku. Ustanovení předcházejících dvou vět se uplatní pouze tehdy, budou-li ke dni nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu snížení základního jmění do obchodního rejstříku existovat listinné akcie společnosti. Po splnění podmínek stanovených zákonem, zejména po zápisu snížení základního jmění do obchodního rejstříku a následném provedení změny zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v evidenci vedené Středikem cenných papírů v případě zaknihovaných akcií, a vyznačení nové jmenovité hodnoty na dosavadních listinných akciích vydaných společností, bude akcionářům společnosti vyplaceno peněžité plnění z důvodu snížení základního jmění ve výši 119,- Kč na jednu akcii. Nebude-li mezi akcionářem a společností dohodnuto jinak, bude toto peněžité plnění vyplaceno (1) akcionářům - fyzickým osobám, majitelům zaknihovaných akcií, formou poštovní poukázky na adrese jejich bydliště vedené ve Středisku cenných papírů, (2) akcionářům - právnickým osobám, majitelům zaknihovaných akcií, poté co na základě výzvy zaslané na adresu jejich sídla evidovanou ve Středisku cenných papírů, sdělí bankovní spojení, na jejich bankovní účet, (3) akcionářům, majitelům listinných akcií v sídle společnosti, budou-li existovat listinné akcie. V případech (1) a (2) se stanoví lhůta splatnosti peněžitého plnění z důvodu snížení základního jmění do tří měsíců ode dne provedení změny zápisu o snížení jmenovité hodnoty v evidenci vedené Střediskem cenných papírů, v případě (3) do tří měsíců ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu snížení základního jmění do obchodního rejstříku.
od 10. 2. 1998 do 2. 6. 2004
- Dne 11.července 1997 společnosti ESAB VAMBERK a.s. se sídlem Smetanovo nábřeží 334, Vamberk, identifikační číslo 45534438 a společnosti Esab Vamberk W., s.r.o. se sídlem Smetanovo nábřeží 334, Vamberk, identifikační číslo 25268023, uzavřely v souladu s ustanovením § 476 a násl.obchodního zákoníku smlouvu o prodeji části podniku. Na základě této smlouvy společnost ESAB VAMBERK a.s. prodala část svého podniku definovanou na základě rozhodnutí představenstva ze dne 11.6.1997 jako výrobně-obchodní divize společnosti Esab Vamberk W., s.r.o. Smlouva nabyla účinnosti dne 1.srpna 1997.
od 3. 11. 1997 do 29. 1. 1998
- Dne 26.6.1997 mimořádná valná hromady společnosti ESAB VAMBERK a.s. rozhodla o snížení základního jmění. Základní jmění společnosti ESAB VAMBERK a.s. se snižuje ze stávajících 1 089 903 000,- Kč o 1 079 003 970,- na 10 899 030,-Kč. Důvodem pro navrhované snížení základního jmění společnosti je změna charakteru podnikatelské činnosti společnosti, jež již nadále nebude vyžadovat dosavadní vysokou kapitálovou vybavenost. Způsob snížení základního jmění je poměrné snížení jmenovité hodnoty všech akcií společnosti podle § 213a obchodního zákoníku se stávající jmenovité hodnoty jedné akcie 1 000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 10,- Kč. Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií společnosti se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v evidenci vedené Střediskem cenných papírů poté, co bude snížení základního jmění zapsáno do obchodního rejstříku.Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede výměnou těchto akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Představenstvo vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie společnosti, aby je předložili ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu snížení základního jmění do obchodního rejstříku za účelem výměny. Ustanovení předcházejících dvou vět se uplatní pouze tehdy, budou-li ke dni nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu snížení základního jmění do obchodního rejstříku existovat listinné akcie společnosti. Po splnění podmínek stanovených zákonem, zejména po zápisu snížení základního jmění do obchodního rejstříku, bude akcionářům společnosti vyplaceno peněžité plnění z důvodu snížení základního jmění v částce 990,- Kč na jednu akcii. Nebude-li dohodnuto mezi společnosti a akcionářem jinak, bude toto peněžité plnění (1) zasláno na adresu akcionáře vedenou v registru emitenta ve Středisku cenných papírů ke dni zápisu snížené výše jmenovité hodnoty akcií ve Středisku cenných papírů v případě zaknihovaných akcií, nebo (2) vyplaceno v sídle společnosti předložiteli listinné akcie k výměně, budou-li existovat listinné akcie. V obou uvedených případech se stanoví lhůta splatnosti peněžitého plnění z důvodu snížení základního jmění do tří měsíců ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu snížení základního jmění do obchodního rejstříku. Představenstvu se ukládá podniknutí nezbýtných kroků k provedení tohoto usnesení.
od 3. 11. 1997 do 29. 1. 1998
- Dne 11. července 1997 společnosti ESAB VAMBERK a.s. se sídlem Smetanovo nábřeží 334, Vamberk, identifikační číslo 45534438 a společnosti Esab Vamberk W., s.r.o se sídlem Smetanovo nábřeží 334, Vamberk, identifikační číslo 25268023, uzavřeny v souladu s ustanovením § 476 a násl. obchodního zákoníku smlouvu o prodeji části podniku. Na základě této smlouvy společnost ESAB VAMBERK a.s. prodala část svého podniku definovanou na základě rozhodnutí představenstva ze dne 11.6.1997 jako výrobně-obchodní divize společnosti Esab Vamberk W., s.r.o.. Smlouva nabyla účinnosti dne 1. srpna 1997.
od 16. 2. 1994 do 15. 12. 1994
- Akcie: 1064653 akcií na majitele ve jm. hodnotě po Kč 1.065,30 25150 akcií na jméno ve jm. hodnotě po Kč 1.062,30.
od 30. 11. 1993 do 16. 2. 1994
- Základní jmění je rozvrženo na 762 862 akcií na majitele ve jmenovité hodnotě po Kč 1.065,30 a na 326 941 akcií na jméno ve jmenovité hodnotě po Kč 1.065,30.
od 11. 5. 1993 do 31. 8. 1996
- Nové stanovy schváleny valnou hromadou dne 15.4.1993.
od 10. 12. 1992 do 31. 8. 1996
- Valná hromada rozhodla dne 29.9.1992 o změně stanov společnosti. Valná hromada rozhodla dne 29.10.1992 o změně stanov společnosti.
od 29. 4. 1992 do 30. 11. 1993
- Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
od 29. 4. 1992 do 31. 8. 1996
- Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 obch.zák. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par. 11 odst. 3 zák.č. 92/91 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 27.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 19. 4. 1992 do 11. 5. 1993
- Ing. Karel F u l t n e r , rč. xxxx, bytem Rychnov n.Kn., Janáčkova 1153
od 19. 4. 1992 do 11. 5. 1993
- Ing. Petr Š í p e k , rč. xxxx, bytem Praha 5, Pokrovského 1782
od 19. 4. 1992 do 30. 11. 1993
- Základní jmění: Základní jmění společnosti činí Kčs 502.986.000,--. Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představovánou cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Železárny Vamberk, s.p.
od 19. 4. 1992 do 30. 11. 1993
- Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 176.045 akcií na majitele po Kčs 1.000,-- jmenovité hodnoty a na 301.791 akcií na jméno po Kčs 1.000,-- jmenovité hodnoty a na 25.150 akcií na jméno po Kčs 1.000,-- jmenovité hodnoty, jejichž převoditelnost je omezena souhlasem představenstva společnosti a při vzniku společnosti jsou v držení obce.
od 19. 4. 1992 do 30. 11. 1993
- Dozorčí rada:
od 19. 4. 1992 do 30. 11. 1993
- JUDr. Pavel M a c h e k , rč. xxxx, bytem Vamberk, Kollárova 599
Kapitál
od 24. 8. 1999 do 2. 6. 2004
Základní kapitál 1 089 903 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 12. 1998 do 24. 8. 1999
Základní kapitál 130 788 360 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 1. 1998 do 29. 12. 1998
Základní kapitál 10 899 030 Kč
od 31. 8. 1996 do 29. 1. 1998
Základní kapitál 1 089 903 000 Kč
od 15. 12. 1994 do 31. 8. 1996
Základní kapitál 1 089 803 000 Kč
od 30. 11. 1993 do 15. 12. 1994
Základní kapitál 1 160 986 000 Kč
od 10. 9. 2001 do 2. 6. 2004
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 089 903.
od 10. 9. 2001 do 2. 6. 2004
586 817 ks akcií vydáno v listinné podobě 503 086 ks akcií vydáno v zaknihované podobě
od 24. 8. 1999 do 10. 9. 2001
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 089 903.
od 29. 12. 1998 do 24. 8. 1999
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 089 903.
od 29. 1. 1998 do 29. 12. 1998
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 089 903.
od 31. 8. 1996 do 29. 1. 1998
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 089 903.
od 15. 12. 1994 do 31. 8. 1996
Akcie na jméno err, počet akcií: 25 150.
od 15. 12. 1994 do 31. 8. 1996
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 064 653.
Statutární orgán
od 13. 8. 2002 do 2. 6. 2004
Ing. Jiří Kula - Předseda představenstva
Záchlumí, 113, PSČ 561 86
den vzniku členství: 19. 6. 2002
den vzniku funkce: 19. 6. 2002
od 13. 8. 2002 do 2. 6. 2004
Dr. Mike Klan - Místopředseda představenstva
Chleny, 3, PSČ 517 45
den vzniku členství: 19. 6. 2002
den vzniku funkce: 19. 6. 2002
od 13. 12. 2000 do 13. 8. 2002
Ing. Jiří Kula - Předseda představenstva
Záchlumí, 113, PSČ 561 86
den vzniku funkce: 26. 6. 1997
od 13. 12. 2000 do 13. 8. 2002
Dr. Mike Klan - Místopředseda představenstva
Chleny, 3
den vzniku funkce: 26. 6. 1997
od 13. 12. 2000 do 2. 6. 2004
Miroslav Icha - Člen představenstva
Vamberk, Šafaříkova 750, PSČ 517 54
den vzniku funkce: 23. 5. 2001
od 13. 3. 2000 do 13. 12. 2000
Dr. Mike Klan - Člen představenstva
Chleny, 3
od 5. 1. 1998 do 13. 3. 2000
Dr. Mike Klan - Člen představenstva
Praha 2, Sarajevská 1915/15, PSČ 120 00
od 5. 1. 1998 do 13. 12. 2000
Thomas Widstrand - Předseda představenstva
Göketorpsgatan 37, S-41656 Göteborg, Švédsko
od 5. 1. 1998 do 13. 12. 2000
- bez oprávnění jednat jménem společnosti
od 5. 1. 1998 do 13. 12. 2000
Ing. Jiří Kula - Místopředseda představenstva
Záchlumí, 113, PSČ 561 86
od 19. 4. 1996 do 5. 1. 1998
Ing. Jiří Kula - Člen představenstva
Záchlumí, 113
od 11. 10. 1995 do 5. 1. 1998
Ing. Jiří Šedivý - Člen představenstva
Praha 9, Toužimská 87
od 16. 2. 1994 do 31. 8. 1996
Ing. Jaroslav Blažek - Člen představenstva
Rychnov n.Kn., Mírová 1539
od 16. 2. 1994 do 5. 1. 1998
Dr. Mike Klán - Člen představenstva
Chleny, 3
od 11. 5. 1993 do 16. 2. 1994
Dr. Mike Klán - Člen představenstva
Praha 9 - Klánovice, V Trninách 716
od 11. 5. 1993 do 11. 10. 1995
Ing. Norbert Kraus - Člen představenstva
Praha 4, M.Pujmanové 889/11
od 11. 5. 1993 do 19. 4. 1996
Ing. Jiří Kula - Člen představenstva
Rychnov n.Kněž., Mírová 1465
od 10. 12. 1992 do 11. 5. 1993
Ing. Antonín Svítil, CSc. - Člen představenstva
Praha 1, Křemenova 1738/17
od 10. 12. 1992 do 11. 5. 1993
Ing. Jaroslav Vidim - Člen představenstva
Praha 4, Huťská 2985/5
od 10. 12. 1992 do 16. 2. 1994
Ing. Jaroslav Blažek - Člen představenstva
Vamberk, Jiráskova 852
od 29. 4. 1992 do 11. 5. 1993
Mgr. Pavel Bříza - Člen představenstva
Vamberk, Kollárova 600
od 29. 4. 1992 do 11. 5. 1993
Ing. Karel Matoušek - Člen představenstva
Kostelec n.Orl., Tylova 766
od 29. 4. 1992 do 11. 5. 1993
Ing. Jaromír Provazník - Člen představenstva
Kostelec n.Orl., Na vrbině 1274
od 13. 8. 2002 do 2. 6. 2004
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy společně dva členové představenstva, kteří, jsou-li zahraničními osobami, splňují požadavek ustanovení § 30 odst. 3 obchodního zákoníku. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoby oprávněné jednat za společnost.
od 5. 1. 1998 do 13. 8. 2002
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy společně dva členové představenstva, kteří, jsou-li zahraničními osobami, splňují požadavek ustanovení § 30 odst. 3 obchodního zákoníku. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis osoby oprávněné jednat za společnost.
od 31. 8. 1996 do 5. 1. 1998
Způsob jednání za společnost: Za společnost jednají členové představenstva, a to buď společně všichni členové představenstva, zapsaní do obchodního rejstříku, anebo samostatně jeden takový člen, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, zapsaní do obchodního rejstříku, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, který je zapsán do obchodního rejstříku a byl k tomu představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. Představenstvo může zastupováním společnosti ve vymezeném rozsahu písemně pověřit i zmocněnce.
od 16. 2. 1994 do 31. 8. 1996
Způsob jednání za společnost: za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. Představenstvo může zastupováním společnosti ve vymezeném rozsahu písemně pověřit i zmocněnce.
od 30. 11. 1993 do 16. 2. 1994
Způsob jedání za společnost: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopedseda a jeden člen představenstva a nebo samotatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
Likvidace
od 13. 5. 2003 do 2. 6. 2004
Ing. Hana Richterová
Vamberk, 17. listopadu 909, PSČ 517 54
Prokura
od 5. 1. 1998 do 4. 3. 1999
Ing. Václav Sušeň
Olomouc, Chválkovická 104
od 5. 1. 1998 do 13. 3. 2000
Ing. Jiří Kula
Záchlumí, 113, PSČ 561 86
od 5. 1. 1998 do 13. 3. 2000
Dr. Mike Klan
Praha 2, Sarajevská 1915/15, PSČ 120 00
od 4. 3. 1999 do 13. 3. 2000
Za společnost jednají a podepisují vždy dva prokuristé společně tím způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.
od 5. 1. 1998 do 4. 3. 1999
Za společnost jednají a podepisují vždy alespoň dva prokuristé společně tím způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.
Dozorčí rada
od 13. 5. 2003 do 2. 6. 2004
Ing. Petr Pavel - Předseda
Vamberk, Jůnova 226, PSČ 517 54
den vzniku členství: 23. 5. 2001
den vzniku funkce: 1. 4. 2003
od 13. 5. 2003 do 2. 6. 2004
Eliška Servusová - Člen
Borohrádek, Jiráskova 528, PSČ 517 24
den vzniku členství: 1. 4. 2003
od 13. 8. 2002 do 13. 5. 2003
Ing. Petr Pavel - Člen
Vamberk, Jůnova 226, PSČ 517 54
den vzniku funkce: 23. 5. 2001
od 10. 9. 2001 do 13. 8. 2002
Ing. Petr Pavel - Člen
Rychnov nad Kněžnou, Mírová 1467, PSČ 516 01
den vzniku funkce: 23. 5. 2001
od 23. 11. 1998 do 10. 9. 2001
Peder Greger Johannesson, nar. 12. 8. 1946 - Člen
bytem Östra Kopparkärrsvägen 9, 436 54 Hovas, Švédské království
od 23. 11. 1998 do 13. 5. 2003
Ing. Hana Richterová - Předseda
Vamberk, 17. listopadu 909
den vzniku funkce: 11. 8. 1998 - 31. 3. 2003
od 23. 11. 1998 do 2. 6. 2004
Libor Špaček - Člen
Rychnov nad Kněžnou, Sokolovská 1118
den vzniku funkce: 11. 8. 1998
od 19. 4. 1996 do 23. 11. 1998
Mgr. Pavel Bříza
Vamberk, Na Struhách 752
od 19. 4. 1996 do 23. 11. 1998
Zdeněk Esperák
Kostelec nad Orlicí, Štefánikova 1147
od 19. 4. 1996 do 23. 11. 1998
Jiří Klekar
Vamberk, Žižkova 404
od 30. 11. 1993 do 19. 4. 1996
JUDr. Pavel Machek
Vamberk, Kollárova 599
od 11. 5. 1993 do 19. 4. 1996
Mgr. Pavel Bříza
Vamberk, Kollárova 600
od 11. 5. 1993 do 19. 4. 1996
Ing. Antonín Svítil, CSc.
Praha 1, Křemencova 1738/17
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Je vám míň než 36 let? Tak jste mladí a stát vám půjčí na bydlení. Až dva melouny

25. 6. 2018 | Co se děje | Gabriel Pleska | 9 komentářů

Je vám míň než 36 let? Tak jste mladí a stát vám půjčí na bydlení. Až dva melouny

Pokud ovšem máte aspoň trochu rodinu a pokud si stačíte zažádat včas. Zájemců je mnoho, peněz v „Programu pro mladé“ zas tolik ne. Žádosti se přijímají už od polovičky srpna, papírů budete potřebovat víc než na hypotéku – a přesná pravidla zatím nebyla zveřejněna.

Sucho v Česku. Vytrhne nás dešťová voda?

25. 6. 2018 | Co se děje | Jana Poncarová | 3 komentáře

Sucho v Česku. Vytrhne nás dešťová voda?

Na sucho žehrají zemědělci i zahrádkáři. Pitná voda z kohoutků ale pořád poteče. Neváháme s ní splachovat, zalévat nebo ji napouštět do bazénů. Stát kvůli vysychajícím zdrojům rozdává dotace.

Asijská mise

23. 6. 2018 | Rozhovor | Ondřej Tůma

Asijská mise

O byznysu na druhém konci světa, systému půjček v rozvojových zemích, divokém životě v Indii a boji s monopolem na Filipínách. Příběh manažera Vlastimila Hrabala.

Očima expertů: Lidi nám nemyslí. Zakažte reklamu na půjčky!

22. 6. 2018 | Očima expertů | Gabriel Pleska | 21 komentářů

Očima expertů: Lidi nám nemyslí. Zakažte reklamu na půjčky!

U každé nabídky úvěru musí být dneska plný ruksak informací, aby se každý mohl bez obtíží dozvědět, za jakou cenu a za jakých podmínek si půjčuje. Jenže ouha – jsou lidi, kteří vědět nechtějí. Říkají, že si mám půjčit, abych se měl líp, tak si půjčím. Skupina poslanců z KDU-ČSL proto přichází s návrhem reklamu na půjčky prostě zakázat. Může to fungovat?

Martin Šimáček: Stát si vyrábí vlastní chudé

21. 6. 2018 | Rozhovor | Monika Veselíková | 18 komentářů

Martin Šimáček: Stát si vyrábí vlastní chudé

„Obce a ani stát si nevědí rady, nedokážou dlouhodobě uplatnit politiku vedoucí k sociálnímu začleňování. Občas se sice najde výjimka, obecně ale vidíme hlavně řadu špatných rozhodnutí,“ říká Martin Šimáček, ředitel Institutu pro sociální inkluzi.

Další čtení na flowee.cz - Peníze.cz doporučují

Na Disneym, Spielbergovi a Oprah mě inspiroval jejich neúspěch

Na Disneym, Spielbergovi a Oprah mě inspiroval jejich neúspěch

Když se člověku nepodaří to, oč pilně usiloval, zlobí se sám na sebe nebo na život, mluví o nespravedlnosti a má tendenci sám o sobě pochybovat. Minimálně já to tak měla,...více

Zlaté české designérské ručičky vyrobily porcelánové tapety

Zlaté české designérské ručičky vyrobily porcelánové tapety

O porcelánu se říká, že je to hmota čtyř živlů: země, vody, ohně a vzduchu. Pátým elementem je pak vesmírný éter. Právě ten se prý pokouší ve své tvorbě najít uznávaný designér...více

Kvůli Facebooku raketově roste nájemné v Silicon Valley

Kvůli Facebooku raketově roste nájemné v Silicon Valley

V okolí obřího kampusu, kde sídlí ústředí Facebooku, probíhá běžný jev na realitním trhu. Majitelé nemovitostí se chlubí právě tím, že jsou blízko sídla technologického giganta....více

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+149
+
-
2.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

+149
+
-
3.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-4
+
-
4.Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

-9
+
-
5.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-39
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 613 688 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 590,00 Kč
Broadway Change 2 590,00 Kč
Czech Exchange 2 595,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
MONETA Money Bank 2 656,00 Kč
Expobank CZ 2 657,40 Kč
Sberbank CZ 2 661,00 Kč
Česká spořitelna 2 702,00 Kč
ČSOB 2 701,00 Kč
Komerční banka 2 713,91 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 737,20 Kč
Raiffeisenbank 2 746,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR

Další čtení na flowee.cz

Na Disneym, Spielbergovi a Oprah mě inspiroval jejich neúspěch

Na Disneym, Spielbergovi a Oprah mě inspiroval jejich neúspěch

Když se člověku nepodaří to, oč pilně usiloval, zlobí se sám na sebe nebo na život, mluví...více

Zlaté české designérské ručičky vyrobily porcelánové tapety

Zlaté české designérské ručičky vyrobily porcelánové tapety

O porcelánu se říká, že je to hmota čtyř živlů: země, vody, ohně a vzduchu. Pátým elementem...více

Kvůli Facebooku raketově roste nájemné v Silicon Valley

Kvůli Facebooku raketově roste nájemné v Silicon Valley

V okolí obřího kampusu, kde sídlí ústředí Facebooku, probíhá běžný jev na realitním trhu....více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Výpověď pro nevhodné podmínky
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Výpověď pro nevhodné podmínky

Otázka: Dobrý den, v úterý 12.6. jsem odeslala doporučene výpověď z důvodu nevhodných pracovních podmínek, bez výpovědní lhůty. Šéfová si ji nevyzvedla, který den mohu zaměstnání opustit, musím dodržet výpovědní...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.