INTERHOTEL VORONĚŽ a.s., IČO: 46346392 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti INTERHOTEL VORONĚŽ a.s. Údaje byly staženy 16. 12. 2015 z datové služby justice.cz dle IČO 46346392. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 46346392 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 5. 1992
Datum zániku30. 6. 2007
StavVymazáno
Obchodní firma
od 1. 5. 1992 do 30. 6. 2007

INTERHOTEL VORONĚŽ a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 27. 12. 2002 do 30. 6. 2007
Brno, Křížkovského 458/47, PSČ 603 73
od 1. 5. 1992 do 27. 12. 2002
Brno, Křížkovského 47, PSČ 603 73
IČO
od 1. 5. 1992 do 30. 6. 2007

46346392

DIČ

CZ46346392

Právní forma
od 1. 5. 1992 do 30. 6. 2007
Akciová společnost
Spisová značka731 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 17. 8. 2005 do 30. 6. 2007
- ubytovací služby
od 17. 8. 2005 do 30. 6. 2007
- hostinská činnost
od 17. 8. 2005 do 30. 6. 2007
- směnárny
od 17. 8. 2005 do 30. 6. 2007
- provozování garáží a odstavných ploch
od 17. 8. 2005 do 30. 6. 2007
- masérské služby
od 17. 8. 2005 do 30. 6. 2007
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici
od 27. 12. 2002 do 30. 6. 2007
- specializovaný maloobchod
od 31. 7. 2000 do 27. 12. 2002
- Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 31. 7. 2000 do 17. 8. 2005
- Ubytovací služby
od 31. 7. 2000 do 17. 8. 2005
- Hostinská činnost
od 31. 7. 2000 do 17. 8. 2005
- Směnárny
od 31. 7. 2000 do 17. 8. 2005
- Provozování garáží a odstavných ploch
od 31. 7. 2000 do 17. 8. 2005
- Masérské služby
od 10. 1. 1995 do 31. 7. 2000
- Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob
od 5. 10. 1994 do 31. 7. 2000
- Provozování garáží a odstavných ploch
od 5. 10. 1994 do 31. 7. 2000
- Masérské služby
od 5. 10. 1994 do 31. 7. 2000
- Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici
od 26. 8. 1993 do 31. 7. 2000
- Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 26. 8. 1993 do 31. 7. 2000
- Ubytovací a doplňkové služby v ubytovacích zařízeních v kategoriích hotel +++ a více, včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních
od 26. 8. 1993 do 31. 7. 2000
- Směnárny
od 26. 8. 1993 do 31. 7. 2000
- Provozování cestovní kanceláře
od 1. 5. 1992 do 26. 8. 1993
- e) zajišťování gastronomických akcí a praxí pracovníků v zahraničí f) účast na činnosti mezinárodních organizací cestovního ruchu, hotelnictví se souhlasem příslušných orgánů g) zajišťování náhradních dílů, pomocného materiálu, servisních prací od zahraničních dodavatelů pro investiční celky se souhlasem příslušných orgánů
od 1. 5. 1992 do 26. 8. 1993
- a) obchodní, finanční, investiční a ostatní činnost v oblasti hotelnictví v tuzemsku a se souhlasem příslušných orgánů i v zahraničí b) poskytování, obstarávání, organzování a provozování hlavních (ubytovacích, stravovacích a dopravních) a vedlejších služeb a činností souvisejících s domácím a se souhlasem příslušných orgánů i zahraničním cestovním ruchem c) prodej obchodního zboží za Kčs a se souhlasem příslušných orgánů i za zahraniční měnu d) propagace vlastní činnosti a služeb poskytovaných na úseku cestovního ruchu i v tuzemsku a se souhlasem příslušných orgánů i v zahraničí
Ostatní skutečnosti
od 30. 6. 2007 do 30. 6. 2007
- Vymazává se obchodní společnost INTERHOTEL VORONĚŽ a.s., se sídlem Brno, Křížkovského 458/47, okres Brno-město, PSČ 603 73, identifikační číslo 463 46 392, z obchodního rejstříku. Společnost INTERHOTEL VORONĚŽ a.s., se sídlem Brno, Křížkovského 458/47, okres Brno-město, PSČ 603 73, IČ 463 46 392, zanikla bez likvidace rozdělením sloučením se společností CIX INVEST a.s., se sídlem Karlovy Vary, T.G.Masaryka 859/18, PSČ 360 01, IČ 2 73 75 668 a se společností CIMEX PRAHA a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1062/58, PSČ 140 00, IČ 260 13 606.
od 26. 2. 2007 do 30. 6. 2007
- Valná hromada společnosti INTERHOTEL VORONĚŽ a.s., se sídlem Brno, Křížkovského 458/47, okres Brno-město, PSČ 603 73, IČ: 46346392, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 731 (dále jen "společnost INTERHOTEL VORONĚŽ a.s."), konaná dnešního dne, tj. 19.02.2007, v souladu s ustan. § 183i a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník"), rozhoduje takto: 1. Určení hlavního akcionáře: Hlavním akcionářem společnosti INTERHO TEL VORONĚŽ a.s. je společnost CIMEX PRAHA a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1062/58, PSČ 140 00, IČ: 26013606, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10574 (dále jen "hlavní akcionář"), která byla ke dni doručení žádost i hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku a je ke dni konání mimořádné valné hromady společnosti INTERHOTEL VORONĚŽ a.s. vlastníkem takového počtu kmenových nekótovaných akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1000,- Kč vydaných společností INTERHOTEL VORONĚŽ a.s. (dále jen "akcie INTERHOTEL VORONĚŽ a.s."), který představuje podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti INTERHOTEL VORONĚŽ a.s. vyšší než 90 %. Vlastnictv í takovéhoto počtu akcií INTERHOTEL VORONĚŽ a.s. společností CIMEX PRAHA a.s. ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady bylo osvědčeno čestným prohlášením společnosti CIMEX PRAHA a.s. jako hlavního akcionáře ze dne 06.12.2006, tedy dne po dání žádosti České národní bance ve smyslu § 183i odst. 5 obchodního zákoníku. Ke dni účasti hlavního akcionáře na valné hromadě bylo jeho vlastnictví akcií INTERHOTEL VORONĚŽ a.s. osvědčeno předložením dvou (2) kusů hromadných listin nahrazujících celkem 288.832 kusů akcií INTERHOTEL VORONĚŽ a.s. Hlavní akcionář je tedy ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií INTERHOTEL VORONĚŽ a.s. 2. Přechod ostatních akcií INTERHOTEL VORONĚŽ a.s. na hlavního akcionáře: Valná hromada schvaluje ve smyslu ustan. § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím INTERHOTEL VORONĚŽ a.s. ve vlastnictví ostatních akcionářů spol ečnosti INTERHOTEL VORONĚŽ a.s., tj. akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "účinnost přech odu vlastnického práva"). Na hlavního akcionáře tak dnem účinnosti přechodu vlastnického práva akcií INTERHOTEL VORONĚŽ a.s. přejde vlastnické právo ke všem akciím INTERHOTEL VORONĚŽ a.s., jejichž vlastníky budou k tomuto okamžiku ostatní akcionáři. 3. Výše protiplnění: Oprávněné osoby mají ve smyslu ustan. § 183m odst. 1 obchodního zákoníku právo na protiplnění v penězích, jehož výši určil hlavní akcionář, a to na 1.950,- Kč (slovy: jeden tisíc devět set padesát korun českých) za jednu (1) akcii INT ERHOTEL VORONĚŽ a.s. Navržená výše protiplnění, resp. jeho přiměřenost, je ve smyslu ustan. § 183j odst. 6 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 0102/07 ze dne 05.01.2007 vypracovaným znaleckým ústavem - společností PROSCON, s.r.o., se sídlem Na Zlatnici 13, Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 49356381; výši protiplnění přezkoumala Česká národní banka a dne 09.01.2007 udělila předchozí souhlas podle § 183i odst. 5 obchodního zákoníku k přijetí tohoto usnesení. Peněžní prostředky určené na výplatu protip lnění ve výši 25.055.550,- Kč složil hlavní akcionář ve smyslu ustan. § 183i odst. 6 obchodního zákoníku na klientský účet založený pro tento účel obchodníkem s cennými papíry. Ve výrokové části znaleckého posudku se uvádí: "Hodnota protiplnění za jednu akcii společnosti INTERHOTEL VORONĚŽ a.s. na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč pro účel uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů dle ust. § 183m a násl. ObchZ navržená ve výši 1.950,- Kč (sl ovy: jeden tisíc devět set padesát korun českých) je přiměřená hodnotě zjištěné tímto znaleckým posudkem, který stanovil hodnotu výše uvedených akcií po zaokrouhlení na 1.947,- Kč/akcie." 4. Lhůta pro vrácení akcií INTERHOTEL VORONĚŽ a.s.: Dosavadní vlastníci, tj. akcionáři odlišní od hlavního akcionáře, předloží akcie INTERHOTEL VORONĚŽ a.s. obchodníkovi s cennými papíry - společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ 63907020, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3800 (dále jen "obchodník s cennými papíry"), který je pověřen jejich převzetím mandátní smlouvou uzavřenou dne 11.12.2006. Lhůta pro předložení (vrácení) akcií INTERHOTEL VORONĚŽ a.s. dosavadními akcionáři je v souladu s ustan. § 183l obchodního zákoníku jeden (1) měsíc po přechodu vlastnického práva akcií INTERHOTEL VORONĚŽ a.s. na hlavního akcionáře. Pro případ prodlení dosavadních akcionářů s předložením (vrácením) akci í INTERHOTEL VORONĚŽ a.s. v uvedené lhůtě představenstvo společnosti INTERHOTEL VORONĚŽ a.s. akcionáře vyzve způsobem určeným pro svolání valné hromady, aby předložili akcie INTERHOTEL VORONĚŽ a.s. v dodatečně přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než 1 4 dnů. 5. Poskytnutí protiplnění: Ve smyslu ustan. § 183m obchodního zákoníku obchodník s cennými papíry vyplatí oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu po předložení (vrácení) akcií INTERHOTEL VORONĚŽ a.s. Osobou oprávněnou k přijetí protiplnění bu de vždy vlastník vykoupených akcií INTERHOTEL VORONĚŽ a.s.; ledaže bude prokázáno zastavení akcií INTERHOTEL VORONĚŽ a.s.; v takovém případě obchodník s cennými papíry poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií INTERHOTEL VORONĚŽ a.s. zástavní mu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník akcií INTERHOTEL VORONĚŽ a.s., že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Oprávněné osoby - fyzické osoby současně s předložením (vrácením) akcií INTERHOTEL VORON ĚŽ a.s. musí předložit pro evidenční účely průkaz totožnosti; oprávněné osoby - právnické osoby se dále pro evidenční účely prokáží aktuálním výpisem z obchodního rejstříku s uvedením osob oprávněných jednat jménem oprávněného akcionáře.
od 17. 8. 2005 do 30. 6. 2007
- Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím řádné valné hromady konané dne 24.6.2005.
od 27. 12. 2002 do 30. 6. 2007
- Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím řádné valné hromady konané dne 12.06.2002.
od 3. 9. 2001 do 30. 6. 2007
- Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím řádné valné hromady konané dne 14.6.2001.
od 31. 7. 2000 do 30. 6. 2007
- Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 20.6.2000.
od 8. 9. 1999 do 30. 6. 2007
- Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím valné hromady konané dne 14.7.1999.
od 28. 8. 1998 do 8. 9. 1999
- Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím valné hromady konané dne 30.6.1998.
od 16. 10. 1997 do 8. 9. 1999
- Společnost se řídí stanovami přijatými valnou hromadou konanou dne 10.7.1997.
od 23. 1. 1997 do 8. 9. 1999
- Byly předloženy stanovy ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 10.12.1996.
od 3. 10. 1995 do 8. 9. 1999
- Ke dni 3.10.1995 se zapisuje nové znění stanov přijaté valnou hromadou dne 3.7.1995.
od 5. 10. 1994 do 8. 9. 1999
- Ke dni 23.8.1994 byly předloženy stanovy společnosti v novém znění.
od 1. 5. 1992 do 30. 9. 1992
- Základní jmění společnosti činí 300,904.000,-- Kčs.
od 1. 5. 1992 do 30. 9. 1992
- Je rozděleno na 153.461 akcií na jméno po 1.000,- Kčs jmenovité hodnoty a na 147.443 akcií na majitele po 1.000,- Kčs jmenovité hodnoty
od 1. 5. 1992 do 26. 8. 1993
- Dozorčí rada společnosti: Ing. František Kroupa, Veletržní 15, Brno JUDr. Vladimír Hajčman, Botanická 17, Brno Irena Jiříčková, Skorkovského 147, Brno
od 1. 5. 1992 do 26. 8. 1993
- Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buď všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
od 1. 5. 1992 do 30. 6. 2007
- Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku INTERHOTEL VORONĚŽ Brno, státní podnik.
od 1. 5. 1992 do 30. 6. 2007
- Založení akciové společnosti: Akciová společnost byla založena podle par.172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par. 11 odst.3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 24.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
Kapitál
od 30. 9. 1992 do 30. 6. 2007
Základní kapitál 301 681 000 Kč
od 31. 1. 2004 do 30. 6. 2007
Akcie na majitele err, počet akcií: 147 824.
od 31. 1. 2004 do 30. 6. 2007
v listinné podobě
od 23. 1. 2003 do 30. 6. 2007
Akcie na majitele err, počet akcií: 153 857.
od 23. 1. 2003 do 30. 6. 2007
v listinné podobě
od 30. 9. 1992 do 23. 1. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 153 857.
od 30. 9. 1992 do 23. 1. 2003
v listinné podobě
od 30. 9. 1992 do 31. 1. 2004
Akcie na majitele err, počet akcií: 147 824.
od 30. 9. 1992 do 31. 1. 2004
v zaknihované podobě
Statutární orgán
od 20. 9. 2006 do 30. 6. 2007
Ing. Josef Kulíšek - předseda představenstva
Brno, Laštůvkova 10, PSČ 635 00
den vzniku členství: 15. 12. 2004
den vzniku funkce: 9. 5. 2006
od 20. 9. 2006 do 30. 6. 2007
Ludmila Mecerodová - místopředseda představenstva
Brno, Dědická 28, PSČ 627 00
den vzniku členství: 13. 7. 2004
den vzniku funkce: 15. 5. 2006
od 20. 9. 2006 do 30. 6. 2007
Mgr. Markéta Budovičová - člen představenstva
Brno, Kuldova 803/32, PSČ 615 00
den vzniku členství: 15. 5. 2006
od 1. 3. 2005 do 20. 9. 2006
Ing. Josef Kulíšek - předseda představenstva
Brno, Laštůvkova 10, PSČ 635 00
den vzniku členství: 15. 12. 2004
den vzniku funkce: 3. 1. 2005 - 9. 5. 2006
od 22. 10. 2004 do 20. 9. 2006
Ludmila Mecerodová - místopředseda představenstva
Brno, Dědická 28, PSČ 627 00
den vzniku funkce: 23. 7. 2004 - 15. 5. 2006
od 7. 5. 2004 do 22. 10. 2004
Karel Smilek - místopředseda představenstva
Brno, Zavřená 14, PSČ 634 00
den vzniku funkce: 12. 1. 2004 - 26. 6. 2004
od 7. 5. 2004 do 1. 3. 2005
Josef Neufus - předseda představenstva
Praha 9, Bříšťanská 1687/21
den vzniku funkce: 12. 1. 2004 - 12. 11. 2004
od 22. 11. 2002 do 7. 5. 2004
Ing. Jiří Vepřek - předseda představenstva
Karlovy Vary, Závodu míru 682, PSČ 360 17
den vzniku členství: 1. 10. 2002
den vzniku funkce: 9. 10. 2002 - 5. 11. 2003
od 22. 11. 2002 do 7. 5. 2004
Karel Smilek - člen představenstva
Brno, Zavřená 14, PSČ 634 00
den vzniku funkce: 9. 10. 2002 - 12. 1. 2003
od 11. 6. 2001 do 22. 11. 2002
Karel Smilek - předseda představenstva
Brno, Zavřená 14, PSČ 634 00
den vzniku funkce: 14. 5. 2001 - 9. 10. 2002
od 11. 6. 2001 do 22. 11. 2002
Josef Neufus - místopředseda představenstva
Praha 9, Bříšťanská 21/1687, PSČ 193 00
den vzniku funkce: 14. 5. 2001 - 1. 10. 2002
od 11. 6. 2001 do 20. 9. 2006
Mgr. Markéta Budovičová - člen představenstva
Brno, Kuldova 803/32, PSČ 615 00
den vzniku funkce: 14. 5. 2001 - 15. 5. 2006
od 8. 9. 1999 do 11. 6. 2001
Božena Dufková - předsedkyně představenstva
Brno, Neumannova 4
od 8. 9. 1999 do 11. 6. 2001
Antonín Ďuriga - místopředseda představenstva
Brno, Mečířova 28
od 8. 9. 1999 do 11. 6. 2001
Arnošt Pabík - člen představenstva
Brno, Langrova 31
od 23. 1. 1997 do 8. 9. 1999
Zdeněk Šafařík - předseda představenstva
Brno, Závodského 5
od 23. 1. 1997 do 8. 9. 1999
Božena Dufková - místopředsedkyně představenstva
Brno, Neumannova 4
od 23. 1. 1997 do 8. 9. 1999
Antonín Ďuriga - člen představenstva
Brno, Mečířova 28
od 5. 10. 1994 do 23. 1. 1997
Ing. Stanislav Žalmánek - člen představenstva
Brno, Tučkova 14/773
od 26. 8. 1993 do 23. 1. 1997
ing. Ivan Matějovský, CSc. - člen představenstva
Praha, Sečská 23
od 1. 5. 1992 do 26. 8. 1993
Marie Dufková - člen představenstva
Brno, Neumannova 4
od 1. 5. 1992 do 5. 10. 1994
Dr. Mirko Kovats - člen představenstva
Wien, Rakousko, Maria Treu Gasse 6
od 1. 5. 1992 do 23. 1. 1997
Mojmír Putna - člen představenstva
Říčany u Brna, Mezihorní 453
od 1. 5. 1992 do 23. 1. 1997
Ing. Miroslav Vídeňský - člen představenstva
Brno, Gruzínská 13
od 1. 5. 1992 do 23. 1. 1997
Zdeněk Šafařík - člen představenstva
Brno, Závodského 9
od 3. 9. 2001 do 30. 6. 2007
Způsob jednání: Jednat za společnost a zavazovat ji je oprávněn předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Za společnost podepisuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Činí tak způsobem, že k napsané nebo razítkem otištěné firmě společnosti připojí svůj podis. Osoba podepisující na základě plné moci připojí navíc odkaz na plnou moc.
od 28. 8. 1998 do 3. 9. 2001
Způsob jednání: Jednat za společnost a zavazovat ji je oprávněn předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Za společnost podepisuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
od 23. 1. 1997 do 28. 8. 1998
Způsob jednání: Jednat za společnost a zavazovat ji je oprávněn předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. Za společnost podepisuje předseda představenstva samostatně, dva členové představenstva současně nebo jiné osoby na základě plné moci udělené představenstvem. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce.
od 26. 8. 1993 do 23. 1. 1997
Způsob zastupování: Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva nebo jiná osoba, která k tomu byla představenstvem písemně zmocněna. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně předseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
Dozorčí rada
od 2. 10. 2006 do 30. 6. 2007
Ing. Miroslav Kosnar - člen dozorčí rady
Karlštejn - Srbsko, 208, PSČ 267 18
den vzniku členství: 1. 9. 2006
od 20. 9. 2006 do 2. 10. 2006
Ing. Monika Marečková - člen dozorčí rady
Praha - Břevnov, Šermířská 2378/3A, PSČ 160 00
den vzniku členství: 30. 6. 2006 - 31. 8. 2006
od 20. 9. 2006 do 30. 6. 2007
Zdeněk Šafařík - předseda dozorčí rady
Brno, Závodského 5, PSČ 636 00
den vzniku členství: 30. 6. 2006
den vzniku funkce: 30. 6. 2006
od 11. 8. 2004 do 30. 6. 2007
Ing. Ivana Endlicherová - členka
Brno, Bořetická 9, PSČ 628 00
den vzniku funkce: 16. 3. 2004
od 16. 2. 2002 do 11. 8. 2004
Antonín Ďuriga - člen
Brno, Mečířova 28, PSČ 612 00
den vzniku funkce: 22. 11. 2001 - 16. 3. 2004
od 3. 9. 2001 do 20. 9. 2006
Zdeněk Šafařík - předseda
Brno, Závodského 5, PSČ 636 00
den vzniku funkce: 14. 6. 2001 - 30. 6. 2006
od 3. 9. 2001 do 20. 9. 2006
Ing. Monika Marečková - členka
Brno, Baarovo nábř. 43, PSČ 614 00
den vzniku funkce: 14. 6. 2001 - 30. 6. 2006
od 31. 7. 2000 do 3. 9. 2001
Zdeněk Šafařík - předseda
Brno, Závodského 5, PSČ 636 00
od 31. 7. 2000 do 3. 9. 2001
Ing. Miroslav Hejný - člen
Karlovy Vary, Palackého nám. 6, PSČ 360 01
od 23. 1. 1997 do 31. 7. 2000
Ing. Monika Marečková - členka
Brno, Baarovo nábřeží 43
od 23. 1. 1997 do 31. 7. 2000
Ing. Martin Pinl - předseda
Karlovy Vary, I.P.Pavlova 36
od 23. 1. 1997 do 16. 2. 2002
Ing. Ivana Endlicherová - členka
Brno, Bořetická 9
od 26. 8. 1993 do 23. 1. 1997
JUDr. Vladimír Hajčman
Brno, Botanická 17
od 26. 8. 1993 do 23. 1. 1997
ing. Jaromír Beránek
Praha 4, Daškova 3080
od 26. 8. 1993 do 23. 1. 1997
Božena Dufková
Brno, Neumannova 4
Akcionáři
od 18. 4. 2007 do 30. 6. 2007
CIMEX PRAHA a.s., IČO: 26013606
Praha 4, Na Pankráci 1062/58, PSČ 140 00
Hodnocení firmy
+2
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-3

+
-
Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-8

+
-
Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-10

+
-
Miroslav  Topolánek

Miroslav Topolánek

- bývalý premiér,podnikatel

-10

+
-
Simona Krainová

Simona Krainová

- modelka

-23

+
-
Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-29

+
-

A tohle už jste četli?

Podnikatelské účty mají novou konkurenci. Porovnali jsme nabídku

Podnikatelské účty mají novou konkurenci. Porovnali jsme nabídku

Nabídka podnikatelských účtů na trhu roste. Nově s ním v květnu přišla Air Bank. Čím chce zaujmout a jaké jsou další možnosti?

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Vládní balíček počítá s postupným zvýšením odvodů u osob samostatně výdělečně činných. Většina z nich na pojistném zaplatí o víc než 20 tisíc korun ročně. Reforma více dopadá na drobné živnostníky, nikoliv na ty „bohaté“, ukazují výpočty.

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Penále na sociálním pojištění nebo nedoplatky daní. To jsou nejčastější dluhy, které živnostníci a malé firmy mají u státní správy. Můžou se jich zbavit od letošního července do listopadu. Zjistili jsme, jak postupovat.

Investice s výnosem až 11 %

@SubmitCaption

Roční výnos, který je čtvrtletně nebo měsíčně vyplácen na účet. Zajímavé české projekty. Zpravidla zajištěné dluhopisy.

Doporučujeme

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Co bude zákazníky zajímat v nejbližších letech, jaké trendy budou klíčové a na co se v byznysu zaměřit?...

Partners Financial Services