Chabařovické strojírny, a.s., IČO: 46708669 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Chabařovické strojírny, a.s. Údaje byly staženy 19. 12. 2015 z datové služby justice.cz dle IČO 46708669. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 46708669 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu4. 5. 1992
Datum zániku31. 12. 2013
StavVymazáno
Obchodní firma
od 4. 5. 1992 do 31. 12. 2013

Chabařovické strojírny, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 18. 11. 1996 do 31. 12. 2013
Chabařovice č.p. 682
od 4. 5. 1992 do 18. 11. 1996
Chabařovice, Husovo nám. 160
IČO
od 4. 5. 1992 do 31. 12. 2013

46708669

DIČ

CZ46708669

Právní forma
od 4. 5. 1992 do 31. 12. 2013
Akciová společnost
Spisová značka270 B, Krajský soud v Ústí nad Labem
Předmět podnikání
od 14. 8. 1997 do 31. 12. 2013
- povrchová úprava výrobků v režimu živností volných (neopravňuje k činnostem uvedeným v příl. 1 skup. 101 zák. č. 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
od 14. 8. 1997 do 31. 12. 2013
- poskytování služeb v oblasti technické a provozní pomoci s vyjímkou činnosti vyžadujících specifickou a zvláštní způsobilost, které jsou uvedeny v přílohách zákona č. 455/91 Sb.
od 14. 8. 1997 do 31. 12. 2013
- zámečnictví
od 14. 8. 1997 do 31. 12. 2013
- kovoobráběčství
od 14. 8. 1997 do 31. 12. 2013
- čalounické práce
od 14. 8. 1997 do 31. 12. 2013
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 25. 1. 1994 do 14. 8. 1997
- výroba kovových výrobků včetně lakování
od 25. 1. 1994 do 14. 8. 1997
- výroba součástí pro dopravní prostředky podle přílohy č.1 zák.č. 455/91 Sb. /skupina 101/
od 4. 5. 1992 do 14. 8. 1997
- a) vývoj, výroba a odbyt : - strojů a zařízení, - dopravní a manipulační techniky, - malé mechanizace, - elektronizace, automatizace, řízení technologických procesů, b) opravárenská, renovační, montážní a servisní činnost, c) projekční, servisní, výpočetní a poradenské služby, d) zemní práce, e) obchodní činnost, f) nákup, prodej a zprostředkování prodeje použité techniky a dopravních prostředků, obráběcích a tvářecích strojů, jejich dílů a příslušenství
od 4. 5. 1992 do 14. 8. 1997
- g) provozování stravovacích a ubytovacích zařízení, h) provozování dopravy i) poskytování technické pomoci j) obstaravatelská činnost
Ostatní skutečnosti
od 31. 12. 2013 do 31. 12. 2013
- Společnost Chabařovické strojírny, a.s., se sídlem Chabařovice č.p. 682, PSČ 403 17, identifikační číslo 467 08 669, se vymazává z obchodního rejstříku.
od 31. 12. 2013 do 31. 12. 2013
- Právní důvod výmazu: Na základě projektu fúze ze dne 22.října 2013 došlo k fúzi sloučením obchodních společností Magna Automotive (CZ) s.r.o., se sídlem Chomutov, Pražská 5447, PSČ 430 01, identifikační číslo 273 18 583, Magna Seating Chomutov s.r.o., se sídlem Chomutov, Praž ská 5447, PSČ 430 01, identifikační číslo 254 06 876 a Chabařovické strojírny, a.s., se sídlem Chabařovice č.p. 682, PSČ 403 17, identifikační číslo 467 08 669 (dále jen "Fúze"). Fúzí došlo k zániku obchodních společností Magna Seating Chomutov s.r.o. a C habařovické strojírny, a.s. a obchodní jmění těchto zanikajících obchodních společností včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přešlo na nástupnickou obchodní společnost Magna Automotive (CZ) s.r.o., se sídlem Chomutov, Pražská 5447, PSČ 430 0 1, identifikační číslo 273 18 583. Rozhodný den fúze byl stanoven na 01.01.2013.
od 14. 5. 2010 do 31. 12. 2013
- Mimořádná valná hromada společnosti Chabařovické strojírny, a.s., která se konala dne 12.5.2010, přijala toto usnesení: 1. Na této mimořádné valné hromadě společnosti Chabařovické strojírny, a.s. (dále jen "Společnost") předložila společnost Magna Seating (Germany) GmbH, se sídlem Kurfürst-Eppstein-Ring 5, 36877 Sailauf, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejs tříku vedeném Obchodním soudem v Aschaffenburgu pod číslem HRB 9069, Společnosti listiny prokazující, že je majitelem celkem 70.365 kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě, emitovaných Společností, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, ISIN: CS000 5039056, čímž doložila, že vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje cca 90,44 % základního kapitálu Společnosti a s nimiž je spojen cca 90,44 % podíl na hlasovacích právech Společnosti. Tím bylo osvědčeno, že společnost Ma gna Seating (Germany) GmbH (dále jen "Hlavní akcionář") splňuje i ke dni konání této mimořádné valné hromady požadavky § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, a je tedy hlavním akcionářem ve smyslu tohoto ustanovení. 2. Mimořádná valná hromada Společnosti schvaluje ve smyslu § 183i a následující obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností vlastněným akcionáři Společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře (dále jen "Minoritní akcioná ři") na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím Společnosti v majetku Minoritních akcionářů přechází podle § 1831 odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstří ku (den přechodu vlastnického práva dále jen "Den přechodu") na Hlavního akcionáře. Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionář e. 3. Hlavní akcionář poskytne Minoritním akcionářům nebo, budou-li akcie Společnosti zastaveny, zástavnímu věřiteli (dále jen "oprávněné osoby") za akcie Společnosti peněžní protiplnění ve výši 826,- Kč za každou jednu akcii Společnosti, tedy za kmenovou ak cii vydanou v zaknihované podobě znějící na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 365/2010 ze dne 6.1.2010 zpracovaným znalcem Ing. Petrem Šímou, v němž znalec dospěl k následující mu závěru: " S ohledem na účel a předmět ocenění, povahu oceňované společnosti, poskytnuté informace a zvolenou metodologii bylo provedeno ocenění společnosti Chabařovické strojírny, a.s., se sídlem Chabařovice č.p. 682, PSČ: 403 17, IČ: 467 08 669, a sta novena tržní hodnota 1 ks emitované akcie ve výši 826,- Kč (slovy: Osm set dvacet šest korun českých). Znalec považuje výši protiplnění stanovenou tímto znaleckým posudkem, tj. protiplnění ve výši 826,- Kč za jednu akcii emitovanou společností Chabařovick é strojírny, a.s. o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, dle § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku pro účely vypořádání minoritních akcionářů společnosti Chabařovické strojírny, a.s. při výkupu jejich účastnických cenných papírů za přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů a odpovídající závěru znalcem provedené oceňovací analýzy." 4. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám uvedené peněžní protiplnění bez zbytečného odkladu poté, co po Dni přechodu dojde k zápisu vlastnického práva k akciím dosud vlastněných Minoritními akcionáři na majetkovém účtu Hlavního akcionáře v příslušné evidenci cenných papírů. Uvedené protiplnění bude za podmínek uvedených v § 183m odst. 2 obchodního zákoníku úročeno úrokovou sazbou stanovenou ve výši obvyklých úroků podle § 502 obchodního zákoníku.
od 8. 4. 1998 do 4. 3. 1999
- Valná hromada dne 20.6.1997 schválila usnesení o zvýšení základního jmění společnosti o částku 17 357 000,- Kč, t.j.z dosavadní výše 60 446 000,- Kč na 77 803 000,- Kč, a to úpisem nových akcií, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští, - na toto zvýšení bude vydáno 17 357 ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč každá, kmenových, na jméno, v zaknihované podobě, - veškeré akcie budou bez veřejné výzvy k upisování akcií nabídnuty určitému zájemci, a to firmě Paulisch GmbH & Co. KG, Eisenbahnstrasse 17, Lohr am Main, SRN, a splaceny nepeněžitým vkladem tohoto upisovatele, - Místem úpisu je sídlo společnosti, úpis bude proveden ve lhůtě jednoho týdne od usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti, emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, - schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem upisovatele, firmy Paulisch GmbH & Co. KG, Eisenbahnstrasse 17, Lohr am Main, SRN, ve výši 17 357 000,- Kč, na základě předložených posudků znalců Františka Flégla a Jaroslava Nováka; předmětem nepeněžitého vkladu je strojní zařízení dle předloženého soupisu, v němž jsou jednotlivé předměty uvedeny pod č. 1 až 54, - upisovatel je povinen splatit nepeněžitý vklad nejpozději do jednoho týdne po upsání akcií, jako protiplnění na tento vklad bude upisovateli vydáno 17 357 shora uvedených akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč každá.
od 25. 1. 1994 do 14. 7. 1994
- Ing. Helmut B e r n d t , bytem Keblspitze 12, Lohr am Main Německo
od 25. 1. 1994 do 14. 7. 1994
- Ing. Vladimír Č e r n i l , bytem Anežky České 634/13, Ústí nad Labem
od 5. 5. 1993 do 12. 6. 2002
- Valná hromada dne 3.2.l993 schválila změnu čl. l5 bod l sta- nov.
od 22. 12. 1992 do 13. 12. 1994
- Základní jmění společnosti: 40 446 000,- Kčs. Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií: 40 446 akcií na majitele po 1000,- Kčs jmenovité hodnoty.
od 22. 12. 1992 do 12. 6. 2002
- Valná hromada dne 13.11.1992 zrušila stanovy a.s. ze dne 30.4.1992 a schválila nové stanovy, které jsou založeny ve spise obchodního rejstříku.
od 4. 5. 1992 do 22. 12. 1992
- Základní jmění společnosti : Základní jmění společnosti činí 39.421.000,-- Kčs /slovy: třicetdevětmilionůčtyřistadvacetjedentisíc/. Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu Státního podniku zemědělské techniky se sídlem Praha 9 - Vinoř, o. z. Strojní a traktorové stanice Ústí nad Labem. Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 39.421 akcií na jméno po 1.000,-- Kčs jmenovité hodnoty.
od 4. 5. 1992 do 25. 1. 1994
- Dozorčí rada společnosti : 1/ Zbyněk H r o m, bytem Chabařovice, Nádražní 562 2/ Ing. Karel Š v a r c, bytem Duchcov, Na rybárně 315 3/ Doc. Ing. Irena P e t r á k o v á, bytem Stará Boleslav, Urxova 459.
od 4. 5. 1992 do 31. 12. 2013
- Údaje o založení : Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 30.4. 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
Kapitál
od 4. 3. 1999 do 31. 12. 2013
Základní kapitál 77 803 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 8. 1997 do 4. 3. 1999
Základní kapitál 60 446 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 12. 1994 do 14. 8. 1997
Základní kapitál 60 446 000 Kč
od 4. 3. 1999 do 31. 12. 2013
Akcie na majitele err, počet akcií: 77 803.
od 4. 3. 1999 do 31. 12. 2013
v zaknihované podobě
od 13. 12. 1994 do 4. 3. 1999
Akcie na majitele err, počet akcií: 60 446.
Statutární orgán
od 25. 9. 2013 do 31. 12. 2013
MANDY STÖCKEL - Místopředseda představenstva
Dittelbrunn, Auenstrasse 33, PSČ 974 56, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 16. 6. 2011
den vzniku funkce: 19. 3. 2013
od 14. 6. 2013 do 14. 6. 2013
JAROSLAV UKO - Člen představenstva
Liberec - Liberec XXXI-Krásná Studánka, Nákupní, PSČ 460 01
den vzniku členství: 29. 6. 2011 - 19. 3. 2013
od 14. 6. 2013 do 25. 9. 2013
MANDY SAFT - Místopředseda představenstva
Dittelbrunn, Auenstrasse 33, PSČ 974 56, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 16. 6. 2011
den vzniku funkce: 19. 3. 2013
od 14. 6. 2013 do 31. 12. 2013
TÜRK FLEISCHHACKER - Předseda představenstva
Selters, Wolfenhäuser Weg 5, 65618, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 11. 5. 2010
den vzniku funkce: 19. 3. 2013
od 21. 6. 2010 do 14. 6. 2013
Türk Fleischhacker - Člen představenstva
Selters, Wolfenhäuser Weg 5, 65618, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 11. 5. 2010
od 23. 6. 2009 do 11. 5. 2011
Martin Rosemeier - Člen představenstva
32760 Detmold, Im Hoffeld 34, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 7. 5. 2009 - 17. 12. 2010
od 3. 4. 2008 do 3. 4. 2008
Ing. Rostislav Nevole - Člen představenstva
Ústí nad Labem, Brandtova 32, PSČ 400 11
den vzniku členství: 3. 4. 2008
od 3. 4. 2008 do 21. 6. 2010
Ing. Rostislav Nevole - Člen představenstva
Ústí nad Labem, Brandtova 32, PSČ 400 11
den vzniku členství: 29. 2. 2008 - 11. 5. 2010
od 3. 1. 2007 do 3. 4. 2008
Timothy Mhagama - Člen představenstva
Praha - Praha 4, Branická 574/13, PSČ 147 00
den vzniku členství: 29. 6. 2006 - 29. 2. 2008
od 3. 1. 2007 do 23. 6. 2009
Rüdiger Michael Hoffmann - Člen představenstva
Winterberg, Schanzenstrasse 1, 59955, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 29. 6. 2006 - 7. 5. 2009
od 3. 1. 2007 do 14. 6. 2013
Jaroslav Uko - Předseda představenstva
Liberec, Nákupní 235, PSČ 460 01
den vzniku členství: 29. 6. 2006 - 29. 6. 2011
den vzniku funkce: 30. 6. 2006 - 29. 6. 2011
od 22. 9. 2004 do 3. 1. 2007
Rüdiger Michael Hoffmann - Člen představenstva
Busdorfmauer 3, 33098 Paderborn, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 4. 11. 2002 - 29. 6. 2006
od 15. 4. 2004 do 3. 1. 2007
Jaroslav Uko - Předseda představenstva
Liberec, Nákupní 235, PSČ 460 01
den vzniku členství: 4. 11. 2002 - 29. 6. 2006
den vzniku funkce: 26. 11. 2002 - 29. 6. 2006
od 15. 4. 2004 do 3. 1. 2007
Timothy Mhagama - Člen představenstva
Tanzánie, KIBANA-PWANI, P.O.BOX 30024, v ČR Praha 4, Branická 574/13, PSČ 147 00
den vzniku členství: 7. 7. 2003 - 29. 6. 2006
od 12. 6. 2002 do 15. 4. 2004
Ing. Gerfried Simang - Člen představenstva
Pirna, Bahnhofstr. 11F, SRN v ČR: Novoveská 52, Ústí nad Labem
den vzniku členství: 1. 8. 2000 - 4. 11. 2002
od 4. 3. 1999 do 12. 6. 2002
Ing. Gerfried Simang - Místopředseda představenstva
Pirna, Bahnhofstr. 11F, SRN v ČR: Novoveská 52, Ústí nad Labem
od 4. 3. 1999 do 15. 4. 2004
p.Haus-Jörg Fuhrmann datum narození: 13.5.1944 - Předseda představenstva
Radeberg, Heidestrasse 130 v ČR: Ústí nad Labem, Novoveská 1465/52
den vzniku členství: 1. 8. 2000 - 4. 11. 2002
den vzniku funkce: 1. 8. 2000 - 4. 11. 2002
od 8. 4. 1998 do 4. 3. 1999
p.Haus-Jörg Fuhrmann datum narození: 13.5.1944 - Člen představenstva
Radeberg, Heidestrasse 130 v ČR: Ústí nad Labem, Novoveská 1465/52
od 14. 8. 1997 do 4. 3. 1999
Ing. Helmut Berndt - Předseda představenstva
Zur Kehlspitze 12, 97816 Lohr a Main, SRN v ČR Ústí nad Labem, Novoveská 52
od 14. 8. 1997 do 15. 4. 2004
Burkhard Karl Hauck, nar. 22.6.1946 - Člen představenstva
Weinbergstrasse 9, Hafenlohr, SRN v ČR Ústí nad Labem, Novoveská 1465/32
den vzniku členství: 1. 8. 2000 - 7. 7. 2003
od 23. 9. 1996 do 8. 4. 1998
Ing. Josef Nosek - Místopředseda představenstva
Ústí nad Labem, Višňová 3
od 29. 2. 1996 do 23. 9. 1996
Václav Veselý - Místopředseda představenstva
Chabařovice, Husovo nám. 160
od 14. 7. 1994 do 29. 2. 1996
Václav Veselý - Člen představenstva
Chabařovice, Husovo nám. 160
od 14. 7. 1994 do 14. 8. 1997
Bruno Albert B l e i c h e r - Člen představenstva
Ústí nad Labem, Novoveská 52
od 14. 7. 1994 do 14. 8. 1997
Ing. Helmut Berndt - Předseda představenstva
Ústí nad Labem, Novoveská 52
od 25. 1. 1994 do 14. 7. 1994
Ing. Jaroslav Musil - Člen představenstva
Božtěšice, Jahodová 15
od 25. 1. 1994 do 14. 7. 1994
Klaus - Dieter P a u l i s c h - Člen představenstva
Ústí nad Labem, U nemocnice 1
od 25. 1. 1994 do 14. 7. 1994
Zdeněk Venclíček - Člen představenstva
Ústí nad Labem, Ve smyčce 2421
od 25. 1. 1994 do 23. 9. 1996
Božena Breuerová - Člen představenstva
Chabařovice, Na konečné 492
od 25. 1. 1994 do 4. 3. 1999
Jan Dienstl - Člen představenstva
Ústí nad Labem, Svojsíkova 18
od 5. 5. 1993 do 25. 1. 1994
Božena Breuerová - Místopředseda představenstva
Chabařovice, Na konečné 492
od 5. 5. 1993 do 25. 1. 1994
Ing. Lubomír Procházka - Člen představenstva
Ústí nad Labem, Nedbalova 264/11
od 5. 5. 1993 do 25. 1. 1994
Ing. Vladimír Černil - Předseda představenstva
Ústí nad Labem, Anežky České 634/13
od 4. 5. 1992 do 5. 5. 1993
Božena Breuerová - Člen představenstva
Chabařovice, Na konečné 492
od 4. 5. 1992 do 25. 1. 1994
Ing. Miloš Vrba - Člen představenstva
Stará Boleslav, Máchova 913
od 4. 5. 1992 do 25. 1. 1994
Vladimír Karásek - Člen představenstva
Ústí nad Labem, Vojanova 37
od 4. 5. 1992 do 31. 12. 2013
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
Dozorčí rada
od 25. 9. 2013 do 31. 12. 2013
VLADIMÍR PECHÁČEK - Člen dozorčí rady
Ústí nad Labem - Klíše, Masarykova, PSČ 400 01
den vzniku členství: 12. 9. 2006
od 14. 6. 2013 do 31. 12. 2013
BERNHARD NIGGEMEIER - Předseda dozorčí rady
Büren, Wilhelmstrasse 22, PSČ 331 42, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 15. 2. 2011
den vzniku funkce: 16. 6. 2011
od 3. 12. 2010 do 14. 6. 2013
Bernhard Nagl - Předseda dozorčí rady
Krombach, Blumenweg 4, 63829, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 29. 6. 2006 - 15. 2. 2011
den vzniku funkce: 11. 5. 2010 - 15. 2. 2011
od 3. 12. 2010 do 31. 12. 2013
Steffen Peters - Člen dozorčí rady
Schlüchtern, Marienbader Weg 3, 36381, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 12. 5. 2010
od 3. 1. 2007 do 3. 12. 2010
Hans Jürgen Kracht - Předseda dozorčí rady
Paderborn, Römerstrasse 51, 33106, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 29. 6. 2006 - 12. 5. 2010
den vzniku funkce: 29. 6. 2006 - 12. 5. 2010
od 3. 1. 2007 do 3. 12. 2010
Bernhard Nagl - Člen dozorčí rady
Krombach, Blumenweg 4, 63829, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 29. 6. 2006
od 3. 1. 2007 do 25. 9. 2013
Vladimír Pecháček - Člen dozorčí rady
Ústí nad Labem, Masarykova 881/195, PSČ 400 01
den vzniku členství: 12. 9. 2006
od 25. 8. 2004 do 3. 1. 2007
Glen Morrison Copeland - Člen dozorčí rady
23836 Broadmoor Park Ln, Novi, MI 48374, Michigan, Spojené státy americké
den vzniku členství: 24. 6. 2003 - 29. 6. 2006
od 15. 4. 2004 do 3. 1. 2007
Hans-Jürgen Kracht - Předseda dozorčí rady
Schatenweg 13, 33104 Paderborn, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 24. 6. 2003 - 29. 6. 2006
den vzniku funkce: 7. 7. 2003 - 29. 6. 2006
od 13. 3. 2003 do 15. 4. 2004
Wolfgang Bruns - Člen dozorčí rady
bytem Hainbuchenweg 2, 326 83 Barntrup, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 17. 6. 2002 - 24. 6. 2003
od 12. 6. 2002 do 13. 3. 2003
Gerhard Ruf - Předseda dozorčí rady
Doerrenbach, Kastanienstrasse 9, PSČ 768 89, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 1. 8. 2000 - 17. 6. 2002
den vzniku funkce: 1. 8. 2000 - 17. 6. 2002
od 12. 6. 2002 do 15. 4. 2004
Jens-Knut Keller - Člen dozorčí rady
Freiburg, Heckerstr. 45, PSČ 791 14, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 18. 6. 2001 - 24. 6. 2003
od 12. 6. 2002 do 3. 1. 2007
Radovan Meisner - Člen dozorčí rady
Ústí nad Labem, Vojanova 22, PSČ 400 07
den vzniku členství: 18. 6. 2001 - 30. 4. 2005
od 7. 9. 2001 do 12. 6. 2002
Gerhard Ruf - Člen dozorčí rady
Doerrenbach, Kastanienstrasse 9, PSČ 768 89, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 1. 8. 2000
od 7. 9. 2001 do 12. 6. 2002
Arnd Franz - Člen dozorčí rady
Sindelfingen, Friedenstrasse 18, PSČ 710 69, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 1. 8. 2000 - 18. 6. 2001
od 4. 3. 1999 do 12. 6. 2002
Ing. Hermann Schibranji - Člen dozorčí rady
Guntramsdorf, Neudorferstr. 38, Rakousko v ČR: Novoveská 1465/52, Ústí nad Labem
od 14. 8. 1997 do 4. 3. 1999
Klaus Dieter Paulisch, nar. 10.10.1958
Ústí nad Labem, U nemocnice 1
od 14. 7. 1994 do 14. 8. 1997
Klaus Dieter Paulisch
Ústí nad Labem, U nemocnice 1
od 14. 7. 1994 do 7. 9. 2001
JUDr. Petr Tesař
Praha 2, Italská 30
od 25. 1. 1994 do 12. 6. 2002
Pavel Musil
Ústí nad Labem, Metodějova 188
Akcionáři
od 6. 11. 2013 do 31. 12. 2013
Magna Automotive (CZ) s.r.o., IČO: 27318583
Chomutov, Pražská 5447, PSČ 430 01
od 3. 12. 2010 do 6. 11. 2013
Magna Seating (Germany) GmbH
Sailauf, Kurfürst-Eppstein-Ring 5, 63877, Spolková republika Německo
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Tomáš Čupr

Tomáš Čupr

- podnikatel, Rohlik.cz, Slevomat

-16

+
-
Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-17

+
-
Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

-17

+
-
Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-18

+
-
David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-20

+
-
Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-26

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services