Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Hanácké cukrovary, a.s.
IČO: 46900381 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu30. 4. 1992
Datum zániku17. 12. 2001
StavVymazáno
Obchodní firma
od 22. 9. 1997 do 17. 12. 2001

Hanácké cukrovary, a.s.

od 30. 4. 1992 do 30. 4. 1992

Cukrovar Němčice Nad Hanou, a.s.

od 30. 4. 1992 do 22. 9. 1997

Cukrovar Němčice nad Hanou, a.s.

Sídlo
od 30. 4. 1992 do 17. 12. 2001
Němčice nad Hanou, Masarykova tř.
IČO
od 30. 4. 1992 do 17. 12. 2001

46900381

DIČ

327

Právní forma
od 30. 4. 1992 do 17. 12. 2001
Akciová společnost
Spisová značka837 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 30. 4. 1992 do 17. 12. 2001
- nákup zemědělských výrobků a surovin pro výrobu cukru a jeho modifikací
od 30. 4. 1992 do 17. 12. 2001
- výroba cukru a jeho modifikace
od 30. 4. 1992 do 17. 12. 2001
- výroba chemických a biochemických výrobků a zpracování vedlejších produktů vznikajících při výrobě cukru
od 30. 4. 1992 do 17. 12. 2001
- agronomická, technologická a technická služba pro pěstitele cukrovky
od 30. 4. 1992 do 17. 12. 2001
- obchodní činnost
od 30. 4. 1992 do 17. 12. 2001
- výroba tepelné a elektrické energie
od 30. 4. 1992 do 17. 12. 2001
- neveřejná silniční doprava nákladů
od 30. 4. 1992 do 17. 12. 2001
- poskytování prací a služeb výpočetního střediska
od 30. 4. 1992 do 17. 12. 2001
- provozování stravovacích, ubytovacích a sociálních zařízení
od 30. 4. 1992 do 17. 12. 2001
- skladovací činnost
od 30. 4. 1992 do 17. 12. 2001
- stavební činnost
od 30. 4. 1992 do 17. 12. 2001
- opravárenská, servisní a montážní činnost, vývoj a doplňková výroba strojů, přístrojů, zařízení a náhradních dílů
od 30. 4. 1992 do 17. 12. 2001
- plnění povinností zřizovatele středního odborného učiliště pro přípravu mládeže na dělnická povolání
od 30. 4. 1992 do 17. 12. 2001
- provádění prací, výrob a služeb pro ostatní subjekty
Ostatní skutečnosti
od 17. 12. 2001 do 17. 12. 2001
- Vymazává se: Obchodní firma: Hanácké cukrovary, a.s. Sídlo: Němčice nad Hanou, Masarykova tř. Identifikační číslo: 46 90 03 81 Právní forma: Akciová společnost se všemi zápisy Ostatní skutečnosti: Společnost Hanácké cukrovary, a.s. byla zrušena bez likvidace převodem jmění na nástupnickou společnost, a to: EASTERN SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., se sídlem Na žertvách 2247/29, Praha 8, PSČ 180 00, IČ 16 19 36 79.
od 7. 9. 1999 do 29. 12. 1999
- Valná hromada společnosti schválila usnesení o zvýšení základního jmění společnosti tohoto obsahu:
od 7. 9. 1999 do 29. 12. 1999
- "Základní jmění společnosti bude zvýšeno z 402.885.000,- Kč o 351.000.000,- Kč na 753.885.000,- Kč, a bude vydáno 351.000 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, zaknihovaných v zákonné evidenci cenných papírů a neveřejně obchodovatelných, s tím, že emisní kurs akcií bude odpovídat jejich nominální hodnotě a práva spojená s nově vydanými akciemi budou shodná s právy vázajícími se k dříve vydaným akciím. Upisování akcií nad částku zvýšení základního jmění, tedy nad 351.000.000,- Kč se nepřipouští.
od 7. 9. 1999 do 29. 12. 1999
- Část akcií vydaných v rámci zvýšení základního jmění, tedy 75.000 ks akcií, bude splacena vkladem pohledávky o nominální hodnotě 75.000.000,- Kč dle ust.§ 59, odst.7 obchodního zákoníku s tím, že úpis těchto akcií je vyhrazen postupiteli pohledávky. Vkládaná pohledávka je pohledávkou společnosti EASTERN SUGAR, B.V., se sídlem Indumastraat 9-13, 5753 RJ DEURNE, Nizozemí za společností, vzniklou z titulu smlouvy o půjčce ze dne 2.9.1997. Potvrzením auditorů ze dne 5.8.1999 je doloženo, že postupovaná pohledávka je řádně vedena v účetnictví společnosti ve výše uvedené hodnotě 75.000.000,- Kč. K úpisu akcií postupitelem pohledávky, tedy EASTERN SUGAR, B.V., dojde nejpozději do 30 dní po zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Upisování akcií bude provedeno zápisem do listiny upisovatelů učiněným statutárním orgánem upisovatele či písemně pověřeným změcněncem vybaveným plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Akcie upsané v rámci zvýšení základního jmění budou splaceny dnem účinností smlouvy o postoupení pohledávky, který musí nastat nejpozději do 30 dní po zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Nenastane-li účinnost smlouvy o postoupení pohledávky do výše uvedeného dne z důvodů na straně postupitele pohledávky, bude tento povinen zaplatit společnosti úrok z prodlení odpovídající 20% z nominální hodnoty vkládané pohledávky za rok.
od 7. 9. 1999 do 29. 12. 1999
- Část akcií v počtu 276.000 ks bude splacena peněžitými vklady a jejich upisování se účastní akcionáři s využitím přednostního práva, a to v rozsahu jejich podílu na základním jmění společnosti a za podmínek uvedených v ust.§ 204a obch. zák. Upisování akcií s využitím přednostního práva bude probíhat v sídle společnosti po dobu 14 dnů, a to od 13.10.1999 do 26.10.1999. Nedojde-li k zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku do 3.10.1999, zmocňuje valná hromada představenstvo ke stanovení počátku lhůty k upisování akcií s využitím přednostního práva, a to v oznámení publikovaném v Obchodním věstníku bezprostředně poté, co bude toto usnesení zapsáno do obchodního rejstříku.
od 7. 9. 1999 do 29. 12. 1999
- Rozhodným dnem pro účast na upisování s využitím přednostního práva je první den lhůty k upisování, tedy 13.10.1999 nebo den, který bude stanoven v oznámení představenstva ve smyslu výše uvedeného. Upisování akcií bude provedeno zápisem do listiny upisovatelů učiněným akcionářem osobně, nebo prostřednictvím jeho statutárního orgánu či písemně pověřeným zmocněncem vybaveným plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
od 7. 9. 1999 do 29. 12. 1999
- Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč lze upsat 0,685 nové akcie. Výsledek nárokového propočtu se zaokrouhluje matematicky (např.: na 1 dosavadní akcii lze upsat 0,685 akcií nových, tedy po zaokrouhlení 1 novou akcii, na 100 dosavadní akcie lze upsat 68,5 akcií nových, tedy po zaokrouhlení 69 nových akcií).
od 7. 9. 1999 do 29. 12. 1999
- Uveřejnění výsledků prvního kola upisování bude vyvěšeno na informační tabuli společnosti počínaje druhým dnem po ukončení prvního kola upisování.
od 7. 9. 1999 do 29. 12. 1999
- Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií ve druhém kole, kterého se mohou účastnit všichni zájemci bez omezení, dle pořadí úpisu a až do upsání veškerých akcií nabízených za účelem zvýšení základního jmění. Pro určení pořadí upisovatelů bude rozhodující okamžik zápisu do listiny upisovatelů učiněného osobně, nebo prostřednictvím statutárního orgánu či písemně pověřeným zmocněncem vybaveným plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
od 7. 9. 1999 do 29. 12. 1999
- Veřejný úpis akcií bude probíhat v sídle společnosti po dobu pěti pracovních dní, a to počínaje dnem 10.11.1999 do 16.11.1999. Nedojde-li k zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku do 3.10.1999, zmocňuje valná hromada představenstvo ke stanovení počátku lhůty k veřejnému upisování akcií, a to v oznámení publikovaném v Obchodním věstníku bezprostředně poté, co vyjde najevo, že nově vydané akcie nebyly zcela upsány s využitím přednostního práva v prvním kole.
od 7. 9. 1999 do 29. 12. 1999
- Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs upsaných akcií, který je roven jejich jmenovité hodnotě, peněžitými vklady v plné výši a bez zbytečného odkladu ode dne úpisu, nejpozději tak, aby byla platba připsána na účet společnosti č. 0180xxxx vedený u SOCIETE GENERALE, a.s. pobočka Praha, do 10 dnů ode dne úpisu. V případě nedodržení této lhůty budou upisovatelé povinni zaplatit společnosti úrok z prodlení odpovídající 20% p.a.
od 7. 9. 1999 do 29. 12. 1999
- Pokud nedojde v prvním ani v druhém kole upisování k upsání veškerých akcií vydaných za účelem zvýšení základního jmění, a pokud akcionáři neupíší zbytek akcií do jednoho měsíce od uplynutí posledního dne upisování na základě veřejné výzvy, rozhodnutí o zvýšení základního jmění, jakož i o související změně stanov spočívající v uvedení nové hodnoty základního jmění 753.885.000,- Kč a v uvedení nového počtu akcií 753.885, se v souladu s ust. § 204 odst. 1 ve spojení s ust. § 167 obchodního zákoníku ruší a představenstvo společnosti bude povinno neprodleně vrátit upisovatelům již splacenou část upsaných akcií."
od 16. 9. 1997 do 14. 4. 1998
- Valná hromada společnosti Cukrovar Němčice nad Hanou, a.s. schvaluje na svém jednání dne 2.7.1997 zvýšení základního jmění společnosti o 230.000.000,-Kč peněžitými vklady a vydání 230.000 ks kmenových akcií na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, zaknihovaných v zákonné evidenci cenných papírů. Emisní kurs akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě.
od 16. 9. 1997 do 14. 4. 1998
- Akcie budou veřejně obchodovatelné po obdržení příslušného povolení Ministerstva financí ČR.
od 16. 9. 1997 do 14. 4. 1998
- Upisování akcií nad částku zvýšení základního jmění, tedy nad 230.000.000,-Kč se nepřipouští.
od 16. 9. 1997 do 14. 4. 1998
- Upisování akcií se účastní akcionáři s využitím přednostního práva, a to v rozsahu jejich podílu na základním jmění společnosti a za podmínek uvedených v §204a Obch. zák. Upisování akcií s využitím přednostního práva bude probíhat v sídle společnosti po dobu 14 dnů, a to od 25. srpna 1997. Nedojde-li k zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku do 14. července 1997, zmocňuje valná hromada představenstvo ke stanovení počátku lhůty k upisování akcií s využitím přednostního práva, a to v oznámení publikovaném v Obchodním věstníku bezprostředně poté, co bude toto usnesení zapsáno do obchodního rejstříku.
od 16. 9. 1997 do 14. 4. 1998
- Rozhodným dnem pro účast na upisování s využitím přednostního práva je první den lhůty k upisování, tedy 25. srpen 1997 nebo den, který bude stanoven v oznámení představenstva ve smyslu výše uvedeného.
od 16. 9. 1997 do 14. 4. 1998
- Upisování akcií bude provedeno zápisem do listiny upisovatelů učiněným akcionářem osobně, nebo prostřednictvím jeho statutárního orgánu či písemně pověřeným zmocněncem vybaveným plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
od 16. 9. 1997 do 14. 4. 1998
- Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč lze upsat 1,330 nové akcie. Výsledek nárokového propočtu se zaokrouhluje matematicky (např. : na 3 dosavadní akcie lze upsat 3,99 akcií nových, tedy po zaokrouhlení čtyři nové akcie; na 4 dosavadní akcie lze upsat 5,32 akcií nových, tedy po zaokrouhlení pět nových akcií).
od 16. 9. 1997 do 14. 4. 1998
- S využitím přednostního práva budou upisovány akcie kmenové, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč každá a zaknihované v zákonné evidenci cenných papírů. Emisní kurs akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě.
od 16. 9. 1997 do 14. 4. 1998
- Uveřejnění výsledků prvního kola upisování bude vyvěšeno na informační tabuli společnosti počínaje druhým dnem po ukončení prvního kola upisování.
od 16. 9. 1997 do 14. 4. 1998
- Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upisování na základě veřejné výzvy k upisování akcií ve druhém kole, kterého se mohou účastnit všichni zájemci bez omezení, dle pořadí úpisu a až do upsání veškerých akcií nabízených za účelem zvýšení základního jmění. Pro určení pořadí upisovatelů bude rozhodující okamžik zápis do listiny upisovatelů učiněného osobně, nebo prostřednictvím statutárního orgánu či písemně pověřeným zmocněncem vybaveným plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
od 16. 9. 1997 do 14. 4. 1998
- Veřejný úpis akcií bude probíhat v sídle společnosti po dobu pěti dní, a to počínaje dnem 22. září 1997. Nedojde-li k zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku do 14. července 1997, zmocňuje valná hromada představenstvo ke stanovení počátku lhůty k veřejnému upisování akcií, a to v oznámení publikovaném v Obchodním věstníku bezprostředně poté, co vyjde najevo, že nově vydané akcie nebyly zcela upsány s využitím přednostního práva v prvním kole. Emisní kurs akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě.
od 16. 9. 1997 do 14. 4. 1998
- Akcionáři jsou povinni splatit emisní kurs upsaných akcií v plné výši bez zbytečného odkladu ode dne úpisu, nejpozději tak, aby byla platba připsána na účet společnosti, který bude oznámen ve výzvě, do deseti dnů ode dne úpisu.
od 16. 9. 1997 do 14. 4. 1998
- Valná hromada pověřuje představenstvo k provedení veškerých úkonů souvisejících s realizací zvýšení základního jmění a s organizací upisování akcií. Představenstvo je zároveň zmocněno ke stanovení přesných dat počátků lhůt k upisování, dojde-li k zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku po 14.7.1997 a k jejich zveřejnění v Obchodním věstníku. Představenstvo je rovněž zmocněno ke všem úkonům souvisejícím s jednáními u Střediska cenných papírů a na Ministerstvu Financí ČR v souvislosti s povolením, dle §§ 71 a násl.zák.č. 591/1992 Sb. o cenných papírech v novelizovaném znění. Představenstvo se pověřuje zveřejnit prospekt cenného papírů.
od 16. 9. 1997 do 14. 4. 1998
- Valná hromada bere na vědomí, že pokud nedojde v prvním ani v druhém kole upisování k upsání veškerých akcií vydaných za účelem zvýšení základního jmění, a akcionáři neupíší zbytek akcií do jednoho měsíce od uplynutí posledního dne upisování na základě veřejné výzvy, rozhodnutí o zvýšení základního jmění, jakož i o související změně stanov se v souladu s §§ 204, 167 obchodního zákoníku ruší a představenstvo společnosti bude povinno neprodleně vrátit upisovatelům již splacenou část upsaných akcií.
od 30. 4. 1992 do 10. 11. 1993
- Dozorčí rada společnosti: 1/ Ing. František Skládal, Výšovice 70 2/ Ing. Stanislav Coufalík, Prostějov 2, Vrchoslavice 16 3/ Jaroslav Knap, Mořice 9
od 30. 4. 1992 do 6. 1. 1994
- Výše základního jmění společnosti činí 100.025.000 kčs. Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Cukrovary Uherské Hradiště, závod Němčice nad Hanou.
od 30. 4. 1992 do 6. 1. 1994
- Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 75.019 akcií na maji tele po 1000 kčs jmenovité hodnoty a na 25.006 akcií na jméno po 1000 kčs jmenovitého hodnoty.
od 30. 4. 1992 do 17. 12. 2001
- Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku Cukrovary Uherské Hradiště, závod Němčice nad Hanou ve smyslu par. 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 4.5.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
Kapitál
od 29. 12. 1999 do 17. 12. 2001
Základní kapitál 753 885 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 4. 1998 do 29. 12. 1999
Základní kapitál 402 885 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 2. 1996 do 14. 4. 1998
Základní kapitál 172 885 000 Kč
od 17. 3. 1995 do 22. 2. 1996
Základní kapitál 122 885 000 Kč
od 6. 1. 1994 do 17. 3. 1995
Základní kapitál 146 661 000 Kč
od 29. 12. 1999 do 17. 12. 2001
Akcie na majitele err, počet akcií: 753 885.
od 14. 4. 1998 do 29. 12. 1999
Akcie na majitele err, počet akcií: 402 885.
od 22. 2. 1996 do 14. 4. 1998
Akcie na majitele err, počet akcií: 172 885.
od 17. 3. 1995 do 22. 2. 1996
Akcie na majitele err, počet akcií: 122 885.
od 6. 1. 1994 do 17. 3. 1995
Akcie na majitele err, počet akcií: 146 661.
Statutární orgán
od 27. 6. 2001 do 17. 12. 2001
Petr Ocilka - místopředseda představenstva
Němčice nad Hanou, Šafaříkova 630, PSČ 798 27
od 27. 9. 2000 do 27. 6. 2001
Petr Ocilka - místopředseda představenstva
Němčice nad Hanou, Okružní 590, PSČ 798 27
od 27. 9. 2000 do 17. 12. 2001
Radoslav Hrabal - předseda představenstva
Němčice nad Hanou, Masarykova 179, PSČ 798 27
od 27. 9. 2000 do 17. 12. 2001
Daniel Spencer - člen představenstva
Bratislava, Slávičie Údolie 16, PSČ 811 02, Slovenská republika
od 27. 9. 2000 do 17. 12. 2001
- pobyt v ČR: Němčice nad Hanou, Masarykova 279, PSČ:798 27
od 21. 4. 1999 do 12. 5. 1999
Radoslav Hrabal - místopředseda představenstva
Němčice nad Hanou, Masarykova 179
od 21. 4. 1999 do 27. 9. 2000
Heinz Zemke, nar. 2.4.1958 - člen představenstva
5460 Linz am Rhein, Schiller Strasse 9, Spolková republika Německo
od 21. 4. 1999 do 27. 9. 2000
- pobyt v ČR: Němčice nad Hanou, Masarykova 279, PSČ 798 27
od 21. 4. 1999 do 27. 9. 2000
Ing. Vítězslav Navrátil - člen představenstva
Vyškov, Podivice 25
od 21. 4. 1999 do 27. 9. 2000
Francois Nouvel - člen představenstva
02000 Aulnois sous Laon, 1 Rue de Besny, Francouzská republika
od 21. 4. 1999 do 27. 9. 2000
- pobyt v ČR: Němčice nad Hanou, Masarykova 279, PSČ 798 27
od 21. 4. 1999 do 27. 9. 2000
Christian Laur - člen představenstva
92410 Ville d`Avray, 1 Rue de Marnes, Francouzská republika
od 21. 4. 1999 do 27. 9. 2000
- pobyt v ČR: Němčice nad Hanou, Masarykova 279, PSČ 798 27
od 21. 4. 1999 do 27. 9. 2000
Patrice Saintherant - člen představenstva
70490 Cuvilly, 2 Place de Ĺ eglise, Francouzská republika
od 21. 4. 1999 do 27. 9. 2000
- pobyt v ČR: Němčice nad Hanou, Masarykova 279, PSČ 798 27
od 21. 4. 1999 do 27. 9. 2000
Petr Ocilka - předseda představenstva
Němčice nad Hanou, Okružní 590
od 21. 4. 1999 do 27. 9. 2000
Josef Cetkovský - člen představenstva
Kelčice, 93
od 22. 9. 1997 do 21. 4. 1999
Petr Ocilka - předseda představenstva
Němčice nad Hanou, Okružní 590
od 22. 9. 1997 do 21. 4. 1999
Radoslav Hrabal - míastopředseda představenstva
Němčice nad Hanou, Masarykova 179
od 15. 5. 1996 do 22. 9. 1997
Radoslav Hrabal - člen představenstva
Němčice nad Hanou, Masarykova 179
od 22. 2. 1996 do 15. 5. 1996
Radoslav Hrabal - člen představenstva
Praha 5, Švédská 20
od 22. 2. 1996 do 22. 9. 1997
Petr Ocilka - člen představenstva
Němčice nad Hanou, Okružní 590
od 22. 2. 1996 do 21. 4. 1999
Ing. Vítězslav Navrátil - člen představenstva
Vyškov, Podivice 25
od 22. 2. 1996 do 21. 4. 1999
Josef Cetkovský - člen představenstva
Kelčice, 93
od 15. 6. 1995 do 22. 2. 1996
ing. Antonín Špatina - předseda představenstva
Přerov, Výstaviště 1
od 15. 6. 1995 do 22. 2. 1996
ing. Vítězslav Navrátil - místopředseda představenstva
Vyškov, Podivice 25
od 15. 6. 1995 do 22. 2. 1996
Petr Ocilka - místopředseda představenstva
Němčice nad Hanou, Okružní č. 590
od 15. 6. 1995 do 22. 2. 1996
ing. Leopold Klabal - člen představenstva
Prostějov, Dr. Horáka 7
od 15. 6. 1995 do 22. 2. 1996
Josef Cetkovský - člen představenstva
Kelčice, 93
od 10. 11. 1993 do 15. 6. 1995
Ing. Václav J u d á s e k - člen představenstva
Vyškov, Dukelská 7/631
od 10. 11. 1993 do 15. 6. 1995
Ing. Miloš Krybus - člen představenstva
Kojetín, Vyškovská 395
od 10. 11. 1993 do 15. 6. 1995
Ing. Vítězslav Navrátil - člen představenstva
Podivice 25, Vyškov,
od 10. 11. 1993 do 15. 6. 1995
Petr Ocilka - člen představenstva
Němčice nad Hanou, Okružní 590
od 30. 4. 1992 do 15. 6. 1995
Ing. Jaromír Řezáč - člen představenstva
Mořice 3, Vitčice 19
od 30. 4. 1992 do 15. 6. 1995
Ing. Milan Škarka - člen představenstva
Švábenice, 331
od 30. 4. 1992 do 15. 6. 1995
Antonín Jordán - člen představenstva
Němčice nad Hanou, Nová ul. 571
od 30. 4. 1992 do 17. 12. 2001
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
Dozorčí rada
od 29. 12. 1999 do 17. 12. 2001
Ivo Entl - člen
Kralice na Hané, 435
od 21. 4. 1999 do 29. 12. 1999
Miroslav Hrabčík - člen
Vrchoslavice 147,
od 21. 4. 1999 do 17. 12. 2001
Robert Gibber - člen
Londýn N64DP, Anglie, Prospect Place lll North Hill,Hight Gate, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 21. 4. 1999 do 17. 12. 2001
Alain Massonnaud - člen
3 allé de l'Alboni, Francie, 92 Ville d' Avray, Francouzská republika
od 22. 2. 1996 do 21. 4. 1999
Robert Gibber - člen
Londýn N64DP, Anglie, Prospect Place lll North Hill,Hight Gate, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 22. 2. 1996 do 21. 4. 1999
Alain Massonnaud - člen
3 allé de l'Alboni, Francie, 92 Ville d' Avray, Francouzská republika
od 22. 2. 1996 do 21. 4. 1999
Miroslav Hrabčík - člen
Vrchoslavice 147,
od 10. 11. 1993 do 22. 2. 1996
Ing. František Skládal
Výšovice, 70
od 10. 11. 1993 do 22. 2. 1996
Ing. Stanislav Coufalík
Vrchoslavice 16, Prostějov 2,
od 10. 11. 1993 do 22. 2. 1996
Lubomír Žondra
Pivín, 124
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

30. 6. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 62 komentářů

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

Paušální daň má fungovat už od příštího roku. Oproti původnímu návrhu od ministerstva financí se vláda dohodla na kompromisu - paušál budou moci využít podnikatelé s ročním příjmem do 800 000 korun.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus za první období

26. 6. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus za první období

V pondělí 29. června je poslední den pro podání žádosti o „kompenzační bonus“ z programu Pětadvacítka za období od 12. března do 30. dubna.

Zmatek v termínu pro přehledy OSVČ. Ministři spolu nemluví

26. 6. 2020 | | Petr Kučera

Zmatek v termínu pro přehledy OSVČ. Ministři spolu nemluví

Vláda připravila další absurditu: Lhůta pro podání přehledu zdravotní pojišťovně letos skončí dřív než pro samotné daňové přiznání.

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Startuje příjem žádostí

26. 6. 2020 | | Petr Kučera | 8 komentářů

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Startuje příjem žádostí

O podporu mohou požádat podnikatelé a firmy, kterým stát zakázal prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června.

Dárek podnikatelům i továrna na švarcsystém. Paušální daň očima expertů

26. 6. 2020 | | Gabriel Pleska | 16 komentářů

Dárek podnikatelům i továrna na švarcsystém. Paušální daň očima expertů

Paušální daň má drobným podnikatelům ulevit od papírování a prý i hrozby kontrol. Návrh projedná vláda a pak zamíří do parlamentu. Pokud to půjde hladce, má novinka fungovat už pro příjmy za rok 2021.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 680,00 Kč
Czech Exchange 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 690,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 731,10 Kč
ČSOB 2 731,10 Kč
Komerční banka 2 739,81 Kč
Expobank CZ 2 741,90 Kč
Česká spořitelna 2 756,00 Kč
Raiffeisenbank 2 784,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 794,60 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 383 503 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

0
+
-
2.Tomáš  Břínek

Tomáš Břínek

- výtvarník, TMBK

0
+
-
3.Jaromír  Soukup

Jaromír Soukup

- moderátor, mediální magnát

-4
+
-
4.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-4
+
-
5.Vít Bárta

Vít Bárta

- podnikatel, bývalý politik

-8
+
-

Články na Heroine.cz

Stříhat za dvojí ceny muže a ženy není fér, říká kadeřnice Klára Váňová z Barberette

Stříhat za dvojí ceny muže a ženy není fér, říká kadeřnice Klára Váňová z Barberette

Klára Váňová samu sebe nenazývá kadeřnicí, ale holičkou, přesněji anglickou slovní hříčkou...více

Sdílíte na Facebooku fotky svých dětí? Nejspíš zaděláváte na jejich stud a kyberšikanu

Sdílíte na Facebooku fotky svých dětí? Nejspíš zaděláváte na jejich stud a kyberšikanu

Všichni víme, že děti jsou v online prostoru velmi zranitelné. Zdánlivě nevinná a roztomilá...více

O Pavlovi: nesmlouvavý příběh o upozaďování žen a snaze zachránit druhého

O Pavlovi: nesmlouvavý příběh o upozaďování žen a snaze zachránit druhého

Filosofka, publicistka a spisovatelka Daňa Horáková vydala knihu O Pavlovi, v níž píše...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Hypotéka a záznam v registru
Poradna > Hypoteční úvěr > Hypotéka a záznam v registru

Otázka: Dobrý den, rada bych se zeptala jaká je šance získat hypotéku. Bohužel jsem se záznamem v registru a v solusu za nevcasne splacení kreditní karty a zamítnutí žádosti o půjčku u airbank. Karta je již...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services