Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodní rejstřík Uhelné sklady HK a.s.
IČO: 47452404 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu31. 8. 1992
Datum zániku1. 10. 2012
StavVymazáno
Obchodní firma
od 26. 2. 2002 do 1. 10. 2012

Uhelné sklady HK a.s.

od 31. 8. 1992 do 26. 2. 2002

Uhelné sklady Hradec Králové a.s.

Adresa sídla
od 22. 12. 1993 do 26. 2. 2002
Hradec Králové, Skladištní oblast - Vážní 857
od 31. 8. 1992 do 22. 12. 1993
Hradec Králové, Markovická 857-Sklad.oblast
IČO
od 31. 8. 1992 do 1. 10. 2012

47452404

DIČ

CZ47452404

Právní forma
od 31. 8. 1992 do 1. 10. 2012
Akciová společnost
Spisová značka800 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 16. 9. 1999 do 1. 10. 2012
- Zemní práce pomocí stroje
od 16. 9. 1999 do 1. 10. 2012
- Silniční motorová doprava nákladní
od 16. 9. 1999 do 1. 10. 2012
- Rozvod elektřiny
od 16. 9. 1999 do 1. 10. 2012
- Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení
od 12. 9. 1996 do 16. 9. 1999
- - Silniční motorová doprava
od 12. 9. 1996 do 1. 10. 2012
- - Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 12. 9. 1996 do 1. 10. 2012
- - Výroba dřevěných výrobků a palivového dřeva
od 6. 5. 1996 do 1. 10. 2012
- - Provozování dráhy
od 6. 5. 1996 do 1. 10. 2012
- - Provozování drážní dopravy
od 31. 8. 1992 do 12. 9. 1996
- - Nákup a prodej paliv a rašeliny
od 31. 8. 1992 do 12. 9. 1996
- - Výroba a prodej upraveného palivového dřeva
od 31. 8. 1992 do 12. 9. 1996
- - Poskytování dalších služeb spojených s předmětem podnikání
od 31. 8. 1992 do 12. 9. 1996
- - Vykládka a odvoz sypkých substrátů a kusových zásilek
od 31. 8. 1992 do 12. 9. 1996
- - Výroba a prodej jednoduchých dřevěných výrobků
od 31. 8. 1992 do 16. 9. 1999
- - Poskytování služeb vlastními mechanizačními prostředky
Ostatní skutečnosti
od 1. 10. 2012 do 1. 10. 2012
- Společnost Uhelné sklady HK a.s. zanikla v důsledku fúze sloučením se společností se společností Kovošrot Kladno a. s., se sídlem Kladno - Dubí, Libušina č.p. 232, PSČ 272 80, identifikační číslo 601 93 620, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městský m soudem v Praze, oddíl B, vložka 2358, jako další zanikající společností, s přechodem jmění na nástupnickou společnost KOVOŠROT GROUP CZ a.s., se sídlem Praha - Dolní Měcholupy, Ke Kablu 289/7, PSČ 102 00, identifikační číslo 286 74 286, zapsanou v obcho dním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18444.
od 14. 5. 2012 do 1. 10. 2012
- Mimořádná valná hromada společnosti Uhelné sklady HK a.s. v souladu s ustanovením § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník"), která se konala dne 24.04.2012, přijala následující usne sení: I. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti Uhelné sklady HK a.s. je společnost KOVOŠROT GROUP CZ a.s., identifikační číslo 286 74 286, se sídlem Děčín, Papírnická 604/3, PSČ 405 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vlož ka 1982 (dále jen "Hlavní akcionář"), která byla ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 Obchodního zákoníku o svolání mimořádné valné hromady společnosti Uhelné sklady HK vlastníkem 15 kusů kmenových akcií na majite le o jmenovité hodnotě 850.000,- Kč každá, 100 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 85.000,- Kč každá, 300 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 8.500,- Kč každá a 15.735 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 850,- Kč každá, což představuje 90,21 % základního kapitálu společnosti Uhelné sklady HK a.s., s nimiž je spojen podíl ve výši 90,21 % na hlasovacích právech ve společnosti Uhelné sklady HK a.s. (akcie vydané společností Uhelné sklady HK dále jen "Akcie") . Vlastnictví 16.150 kusů Akcií Hlavním akcionářem bylo osvědčeno mj. jeho čestným prohlášením, z něhož vyplývá, že byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady společnosti Uhelné sklady HK a.s. jejím Hlavním akcionářem. II. Osvědčení společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s. jakožto hlavního akcionáře Ke dni konání mimořádné valné hromady společnosti Uhelné sklady HK a.s., je Hlavní akcionář vlastníkem 15 kusů Akcií o jmenovité hodnotě 850.000,- Kč každá, 100 kusů Akcií o jmenovité hodnotě 85.000,- Kč každá, 300 kusů Akcií o jmenovité hodnotě 8.500,- K č každá a 15.735 kusů Akcií o jmenovité hodnotě 850.- Kč každá, což představuje 90,21 % základního kapitálu společnosti Uhelné sklady HK a.s., s nimiž je spojen podíl ve výši 90,21 % na hlasovacích právech ve společnosti Uhelné sklady HK a.s. a Hlavní akc ionář je ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku osobou oprávněnou vykonat právo výkupu Akcií. Jmenovitá hodnota všech Akcií vlastněných Hlavním akcionářem ke dni konání mimořádné valné hromady činí 37.174.750,- Kč. III. Rozhodnutí o přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře Valná hromady společnosti Uhelné sklady HK a.s. rozhoduje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem Akciím ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti Uhelné sklady HK a.s., tj. akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "Den účinnosti přechodu "Akcií"). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni účinnos ti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím, jejichž vlastníci budou k tomuto okamžiku ostatní akcionáři společnosti Uhelné sklady HK a.s. IV. Určení výše protiplnění Hlavní akcionář společnosti Uhelné skady HK a.s. poskytne ostatním akcionářům společnosti Uhelné sklady HK a.s. peněžité protiplnění v rámci přechodu jejich Akcií na hlavního akcionáře ve smyslu § 183m obchodního zákoníku ve výši 848.009,- Kč za jednu Akc ii o jmenovité hodnotě 850.000,- Kč, ve výši 84.801,- Kč za jednu Akcii o jmenovité hodnotě 85.000,- Kč, ve výši 8.481,- Kč za jednu Akcii o jmenovité hodnotě 8.500,- Kč a ve výši 849,- Kč za jednu Akcii o jmenovité hodnotě 850,- Kč, tj. celkově poskytně Hlavní akcionář peněžité protiplnění ve výši 4.031.052,- Kč (dále jen "Protiplnění"). Výše Protiplnění určená Hlavním akcionářem, resp. jeho přiměřenost, je ve smyslu ustanovení § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 1401-0216/1 2 ze dne 24. února 2012 vypracovaným znaleckým ústavem, společností PROSCON, s.r.o., identifikační číslo 493 56 381, se sídlem Praha 5, Slivenec, K Lochkovu 661/39, PSČ 154 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložk a 19831. Znalecký posudek o výši protiplnění je přílohou tohoto notářského zápisu. Jak ze Znaleckého posudku vyplývá, při posouzení přiměřenosti navrženého Protiplnění byla hodnota jedné Akcie o jmenovité hodnotě 850.000,- Kč, hodnota jedné Akcie o jmenov ité hodnotě 85.000,- Kč, hodnota jedné Akcie o jmenovité hodnotě 8.500,- Kč a hodnota jedné Akcie o jmenovité hodnotě 850,- Kč stanovena podílem na celkové hodnotě čistého obchodního majetku společnosti Uhelné sklady HK. V. Výplata protiplnění, způsob, místo a lhůta pro předání - předložení účastnických cenných papírů dosavadními vlastníky Hlavní akcionář předal před konáním valné hromady společnosti Komerční banka, a.s., identifikační číslo 453 17 054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 ( dále jen "Banka") peněžní prostředky ve výši 4.031.052,- Kč, tj. ve výši potřebné k výplatě Protiplnění, a tato skutečnost byla doložena valné hromadě předložením potvrzení Bankou. Banka poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpo zději však do patnácti (15) dnů ode dne, kdy oprávněné osoby předají Akcie Hlavnímu akcionáři, kterého společnost Uhelné sklady HK a.s. zmocnila k převzetí Akcií od oprávněných osob jménem společnosti Uhelné sklady HK a.s. Osobou oprávněnou k přijetí prot iplnění bude vždy předkladatel vykoupených Akcií. Oprávněné osoby mohou uplatnit svoje právo na zaplacení Protiplnění, na základě předložení Akcie či Akcií Hlavnímu akcionáři s tím, že oprávněné osoby - fyzické osoby musí současně předložit pro evidenční účely platný průkaz totožnosti a oprávněné osoby - právnické osoby se dále pro evidenční účely prokáží aktuálním výpisem z obchodního rejstříku s uvedením osob oprávněných jednat jménem či za oprávněného akcionáře - právnickou osobu s platným průkazem tot ožnosti osoby (či osob) jednající jménem či za akcionáře - právnickou osobu. V. Přechod vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Vlastnické právo ke všem účastnickým cenným právům přechází na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. VI. Výplata protiplnění Hlavní akcionář sděluje, že výplatou protiplnění je pověřena výše uvedená Banka, která dosavadním vlastníkům, respektive zástavním věřitelům, poskytne protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů po předložení jejich Akcií. Opr ávněná osoba je povinna způsob vyplacení protiplnění sdělit při předložení akcií. V případě, že neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Po dobu prodlení dosavadního vlastníka účastnických cenných papírů s jejich předáním - předložením nemůže dosavadní vlastník požadovat na Hla vním akcionáři protiplnění. Nepředloží-li dosavadní vlastníci Akcií tyto Akcie do měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení v obchodním rejstříku, bude postupováno dle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku a nepředložené Akcie budou prohlášeny za neplatné. VII. Uložení notářského zápisu Představenstvo společnosti Uhelné sklady HK a.s. sděluje, že notářský zápis o konání mimořádné valné hromady konané dne 24. dubna 2012 včetně znaleckého posudku a příloh je uložen v sídle společnosti Uhelné sklady HK a.s. k nahlédnutí dle ustanovení § 183 l odst. 2 obchodního zákoníku, a to každý pracovní den kromě pátků od 9.00 do 12.00 hodin. VIII. Zmocnění představenstvu Valná hromada zmocňuje představenstvo a ukládá mu, aby bez zbytečného odkladu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku, aby znění tohoto usnesení uveřejnilo způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady a současně, aby uložilo notářský zápis osvědčující toto rozhodnutí v sídle společnosti k nahlédnutí.
od 19. 3. 2003 do 19. 8. 2005
- 1. Mimořádná valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 48,483.000,-- Kč (slovy čtyřicet osm miliónů čtyři sta osmdesát tři tisíce korun českých) o 15% (slovy patnáct procent), tj. o částku 7,272.450,-- Kč (slovy sedm miliónů dvě stě sedmdesát dva tisíce čtyři sta padesát korun českých), nová výše základního kapitálu je 41,210.550,-- Kč (slovy čtyřicet jeden milión dvě stě deset tisíc pět set padesát korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je pokles vlastního kapitálu společnosti, základní kapitál se snižuje za účelem úhrady ztráty a částka 7,272.450,- Kč (slovy sedm miliónů dvě stě sedmdesát dva tisíce čtyři sta padesát korun českých) bude použita na úhradu ztráty z minulých let.
od 19. 3. 2003 do 19. 8. 2005
- 2. Snížení základního kapitálu bude provedeno podle ustanovení § 213a obchodního zákoníku snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti o 15% (slovy patnáct procent) - 15 (slovy patnáct procent) kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy jeden milión korun českých) bude mít jmenovitou hodnotu 850.000,- Kč (slovy osm set padesát tisíc korun českých), - 100 (slovy jedno sto) kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), bude mít jmenovitou hodnotu 85.000,- Kč (slovy osmdesát pět tisíc korun českých), -300 (slovy tři sta) kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) bude mít jmenovitou hodnotu 8.500,- Kč (slovy osm tisíc pět set korun českých), - 20.483 (slovy dvacet tisíc čtyři sta osmdesát tři) kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) bude mít jmenovitou hodnotu 850,- Kč (slovy osm set padesát korun českých).
od 19. 3. 2003 do 19. 8. 2005
- 3. Snížení jmenovité hodnoty jednotlivých akcií se provede vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích.
od 19. 3. 2003 do 19. 8. 2005
- 4. Schvaluje se lhůta pro předložení listinných akcií k vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty tak, že tyto akcie musí být předloženy společnosti nejpozději do tří měsíců ode dne zapsání snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.
od 31. 8. 1992 do 1. 9. 1992
- Dozorčí rada: Libuše N e t o p i l o v á , r.č. xxxx, bytem Jana Masaryka 1366 Hradec Králové
od 31. 8. 1992 do 1. 9. 1992
- Táňa Bydžovská, r.č. xxxx, bytem Drahňovského 1067, Hradec Králové
od 31. 8. 1992 do 1. 9. 1992
- Ing. Tomáš P a v l í č e k , r.č.xxxx, bytem Zeyerova 1368, Hradec Králové
od 31. 8. 1992 do 1. 9. 1992
- Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
od 31. 8. 1992 do 22. 12. 1993
- Základní jmění společnosti činí 48.483.000,- Kčs/slovy:čtyčicetosmmilionůčtyřistaosmdesáttřitisíc ekorunčeskoslovenských/. Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Uhelné sklady Hradec Králové. Toto základní jmění je rozděleno na 48.483 ks akcií na jméno po 1.000,- Kčs jmenovité hodnoty.
od 31. 8. 1992 do 1. 10. 2012
- Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze l, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku Uhelné sklady Hradec Králové ve smyslu par.11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
od 31. 8. 1992 do 1. 10. 2012
- V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 16.7.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
Kapitál
od 27. 5. 2003 do 1. 10. 2012
Základní kapitál 41 210 550 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 12. 1993 do 27. 5. 2003
Základní kapitál 48 483 000 Kč
od 27. 5. 2003 do 1. 10. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 15.
od 27. 5. 2003 do 1. 10. 2012
v listinné podobě
od 27. 5. 2003 do 1. 10. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 27. 5. 2003 do 1. 10. 2012
v listinné podobě
od 27. 5. 2003 do 1. 10. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 300.
od 27. 5. 2003 do 1. 10. 2012
v listinné podobě
od 27. 5. 2003 do 1. 10. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20 483.
od 27. 5. 2003 do 1. 10. 2012
v listinné podobě
od 10. 6. 2002 do 27. 5. 2003
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 15.
od 10. 6. 2002 do 27. 5. 2003
v listinné podobě
od 10. 6. 2002 do 27. 5. 2003
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 10. 6. 2002 do 27. 5. 2003
v listinné podobě
od 10. 6. 2002 do 27. 5. 2003
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 300.
od 10. 6. 2002 do 27. 5. 2003
v listinné podobě
od 10. 6. 2002 do 27. 5. 2003
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20 483.
od 10. 6. 2002 do 27. 5. 2003
v listinné podobě
od 22. 12. 1993 do 10. 6. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 48 483.
od 22. 12. 1993 do 10. 6. 2002
v zaknihované podobě
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 28. 12. 2011 do 1. 10. 2012
Milan Jiroušek - člen představenstva
Srnojedy, Okružní, PSČ 530 02
den vzniku členství: 23. 6. 2011
od 14. 10. 2010 do 28. 12. 2011
Jaroslava Königová - člen představenstva
Mögglingen, Schillerstrasse 55, PSČ 735 63, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 22. 6. 2010 - 22. 6. 2011
od 14. 10. 2010 do 1. 10. 2012
Markus König - předseda představenstva
Praha, Belgická, PSČ 120 00
den vzniku členství: 22. 6. 2010
den vzniku funkce: 22. 6. 2010
od 14. 10. 2010 do 1. 10. 2012
Taťána Bydžovská - místopředseda představenstva
Hradec Králové, Průmyslová, PSČ 500 02
den vzniku členství: 22. 6. 2010
den vzniku funkce: 22. 6. 2010
od 14. 4. 2009 do 14. 10. 2010
Jaroslava Königová - Místopředseda představenstva
Mögglingen, Schillerstrasse 55, PSČ 735 63, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 21. 6. 2007 - 22. 6. 2010
den vzniku funkce: 21. 6. 2007 - 22. 6. 2010
od 17. 8. 2007 do 14. 4. 2009
Jaroslava Königová - Místopředseda představenstva
Praha 6 - Bubeneč, Eliášova 922/21, PSČ 160 00
den vzniku členství: 21. 6. 2007
den vzniku funkce: 21. 6. 2007
od 17. 8. 2007 do 14. 10. 2010
Ing. Daniel Veselý - Předseda představenstva
Praha 9, Slavatova 1206, PSČ 198 00
den vzniku členství: 21. 6. 2007 - 3. 5. 2010
den vzniku funkce: 21. 6. 2007 - 3. 5. 2010
od 17. 8. 2007 do 14. 10. 2010
Taťána Bydžovská - Člen představenstva
Hradec Králové, Průmyslová 1124, PSČ 500 02
den vzniku členství: 21. 6. 2007 - 22. 6. 2010
od 8. 9. 2005 do 17. 8. 2007
Ing. Miroslav Rychna - Předseda představenstva
Praha 10 - Nedvězí, Letní 94/4
den vzniku funkce: 19. 5. 2005 - 3. 4. 2007
od 8. 9. 2005 do 17. 8. 2007
Taťana Bydžovská - Člen představenstva
Hradec Králové, Průmyslová 1124
od 8. 9. 2005 do 17. 8. 2007
Ing. Daniel Veselý - Člen představenstva
Praha 9, Slavatova 1206
od 15. 12. 1999 do 8. 9. 2005
Ing. Miroslav Rychna - Předseda představenstva
Praha 10, Letní 94/4
od 8. 9. 1997 do 8. 9. 2005
Taťana Bydžovská - Člen představenstva
Hradec Králové 2, Průmyslová 1124
od 8. 9. 1997 do 8. 9. 2005
Ing. Daniel Veselý - Člen představenstva
Praha 9, Slavatova 1206
od 12. 9. 1996 do 8. 9. 1997
Ing. Daniel Veselý - Místopředseda představenstva
Praha 9, Slavatova 1206
od 11. 5. 1995 do 22. 8. 1996
Jiří Miletín - Místopředseda představenstva
Kolín 2, Rimavské Soboty 897
od 11. 5. 1995 do 8. 9. 1997
Taťana Bydžovská - Člen představenstva
Hradec Králové 2, Drahňovského 1167
od 11. 5. 1995 do 15. 12. 1999
Ing. Miroslav Rychna - Předseda představenstva
Praha 10, Nad přehradou 407
od 29. 6. 1994 do 11. 5. 1995
Ivo Jukl - Předseda představenstva
Hranice na Moravě, Nová ul. 1828
od 29. 6. 1994 do 11. 5. 1995
Libuše N e t o p i l o v á - Místopředseda představenstva
Hradec Králové, Jana Masaryka 1366
od 29. 6. 1994 do 11. 5. 1995
Bohumil Krch - Člen představenstva
Hradec Králové, Jungmanova 1440
od 31. 8. 1992 do 29. 6. 1994
Ing. Miroslav Pavlík - člen představenstva
Hradec Králové, Mandysova 1297
od 31. 8. 1992 do 29. 6. 1994
Karel Jarabáč - člen představenstva
Hradec Králové, V koutech l187
od 31. 8. 1992 do 29. 6. 1994
Luboš Ticháček - člen představenstva
Praha 1, U radnice 22
od 17. 8. 2007 do 1. 10. 2012
Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva samostatně nebo člen představenstva zároveň s předsedou nebo místopředsedou představenstva spo lečně.
od 26. 2. 2002 do 17. 8. 2007
Zastupování a podepisování: Jménem společnosti jsou oprávněni jednat bez omezení členové představenstva, a to tak, že jedná každý z nich samostatně. Za společnost se podepisují bez omezení členové představenstva, a to tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis buď předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva.
od 8. 9. 1997 do 26. 2. 2002
Zastupování a podepisování: Jménem společnosti jsou oprávněni jednat bez omezení členové představenstva, a to tak, že jedná každý z nich samostatně. Za společnost se podepisují bez omezení členové představenstva, a to tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Člen představenstva je oprávněn podepisovat samostatně pouze na základě písemného zmocnění předsedou představenstva.
od 11. 5. 1995 do 8. 9. 1997
Zastupování a podepisování: Za společnost jedná představenstvo a to tak, že jednat za představenstvo může každý člen představenstva, pokud je k tomu představenstvem pověřen. Předseda představenstva může jednat vždy. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že podepisují společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
od 1. 9. 1992 do 11. 5. 1995
Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se usktuečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
Prokura
od 4. 4. 2005 do 1. 8. 2008
Taťána Bydžovská
Hradec Králové 2, Průmyslová 1124
od 4. 4. 2005 do 1. 8. 2008
Jménem společnosti je oprávněna jednat a podepisovat bez omezení na základě prokury paní Taťána Bydžovská, r.č. xxxx, bytem Hradec Králové 2, Průmyslová 1124, a to na dobu určitou do 20. 5. 2005.
Dozorčí rada
od 28. 12. 2011 do 1. 10. 2012
Jaroslava Königová - Člen dozorčí rady
Mögglingen, Schillerstrasse, PSČ 735 63, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 23. 6. 2011
od 14. 10. 2010 do 1. 10. 2012
Ing. Dagmar Horská - Předseda dozorčí rady
Děčín, Krásnostudenecká, PSČ 405 02
den vzniku členství: 22. 6. 2010
den vzniku funkce: 22. 6. 2010
od 14. 10. 2010 do 1. 10. 2012
Jitka Černá - Člen dozorčí rady
Třebechovice pod Orebem, Pitrova, PSČ 503 46
den vzniku členství: 22. 6. 2010
od 16. 7. 2009 do 28. 12. 2011
Milan Jiroušek - Člen dozorčí rady
Srnojedy, Okružní 219, PSČ 530 02
den vzniku členství: 23. 6. 2009 - 22. 6. 2011
od 7. 8. 2008 do 14. 10. 2010
Ing. Jan Železný - Předseda dozorčí rady
Praha 10 - Strašnice, Ke Strašnické 50/16, PSČ 100 00
den vzniku členství: 21. 6. 2007 - 22. 6. 2010
den vzniku funkce: 30. 6. 2008 - 22. 6. 2010
od 14. 7. 2008 do 16. 7. 2009
Rostislav Blažek - člen dozorčí rady
Poděbrady, Budovcova 429/16, PSČ 290 01
den vzniku členství: 30. 6. 2008 - 29. 5. 2009
od 17. 8. 2007 do 14. 7. 2008
Steffen Lutz Hofmann - Předseda dozorčí rady
Halle (Saale), Friedenstrasse 1E, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 21. 6. 2007 - 30. 6. 2008
den vzniku funkce: 21. 6. 2007 - 30. 6. 2008
od 17. 8. 2007 do 7. 8. 2008
Ing. Jan Železný - Člen dozorčí rady
Praha 10 - Strašnice, Ke Strašnické 50/16, PSČ 100 00
den vzniku členství: 21. 6. 2007
od 17. 8. 2007 do 14. 10. 2010
Jitka Černá - Člen dozorčí rady
Třebechovice pod Orebem, Pitrova 269, PSČ 503 46
den vzniku členství: 21. 6. 2007 - 22. 6. 2010
od 8. 9. 2005 do 17. 8. 2007
Ing. Jaromír Hloupý - Předseda dozorčí rady
Praha 4 - Chodov, Láskova 1794/19
den vzniku funkce: 19. 5. 2005 - 21. 6. 2007
od 8. 9. 2005 do 17. 8. 2007
Ing. Jan Železný - Člen dozorčí rady
Praha 10 - Strašnice, Ke Strašnické 50/16
od 8. 9. 2005 do 17. 8. 2007
Jitka Černá - Člen dozorčí rady
Třebechovice pod Orebem, Pitrova 269
od 10. 6. 2002 do 8. 9. 2005
Jitka Černá - Člen
Třebechovice pod Orebem, Pitrova 269
den vzniku členství: 14. 12. 2001
od 15. 12. 1999 do 10. 6. 2002
Miroslav Novotný
Blešno, 65
od 15. 12. 1999 do 8. 9. 2005
Ing. Jan Železný
Praha 10-Strašnice, Ke Strašnické 50/16
od 15. 12. 1999 do 8. 9. 2005
Ing. Jaromír Hloupý
Praha 4-Chodov, Láskova 1794/19
od 12. 9. 1996 do 15. 12. 1999
Ing. Jaromír Hloupý
Praha 4, Láskova 1794
od 11. 5. 1995 do 11. 5. 1995
Miroslav Novotný
Nlešno č. 65,
od 11. 5. 1995 do 12. 9. 1996
Ing.Daniel V e s e l ý
Praha 9, Slavatova 1206
od 11. 5. 1995 do 15. 12. 1999
Miroslav Novotný
Blešno, 65
od 11. 5. 1995 do 15. 12. 1999
Ing. Jan Železný
Praha 10, Starostrašnická 50/16
od 29. 6. 1994 do 11. 5. 1995
Ing. Alexander Prokop
Praha 1, Vojtěšská 15
od 29. 6. 1994 do 11. 5. 1995
Antonín Votoček
Hradec Králové, U myslivny 1445
od 1. 9. 1992 do 29. 6. 1994
Libuše N e t o p i l o v á
Hradec Králové, Jana Masaryka 1366
od 1. 9. 1992 do 29. 6. 1994
Ing. Tomáš Pavlíček
Hradec Králové, Zeyerova 1368
od 1. 9. 1992 do 11. 5. 1995
Táňa Bydžovská
Hradec Králové, Drahňovského 1067
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

29. 11. 2020 | | Petr Kučera | 6 komentářů

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

Do třetího stupně protiepidemického systému PES se Česko přesune od čtvrtka 3. prosince. Rozhodla o tom vláda na nedělním jednání. Otevřou se všechny obchody a služby včetně restaurací. Od pondělí do středy platí ještě dosavadní omezení.

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

27. 11. 2020 | | Petr Kučera | 6 komentářů

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

Naprostá většina hospod a restaurací otevře okamžitě v den, kdy jim to vládní rozhodnutí umožní. Ukázal to průzkum Plzeňského Prazdroje na vzorku 8200 tuzemských podniků, kam dodává svá piva.

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

27. 11. 2020 | | Jiří Hovorka, Ondřej Tůma | 23 komentářů

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

Jak se za čtyři roky fungování osvědčila elektronická evidence tržeb? A má smysl ji za dva roky resuscitovat, nebo spíš zaslouží poslední ránu z milosti?

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

25. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 15 komentářů

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

Zahodit a napsat celý znovu. Tak by podle Michala Jelínka z poradenské skupiny V4 Group bylo nejlepší naložit se zákonem o daních z příjmů. „Podnikatelské prostředí potřebuje stabilní daňový systém. Jeho neustálé změny, v horším případě navíc pouze dočasné, firmy nesmyslně zatěžují,“ říká v rozhovoru, který se týká nejen čerstvě schváleného balíčku.

Čínu jde porazit jedině kvalitou

15. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 5 komentářů

Čínu jde porazit jedině kvalitou

Navzdory koronakrizi pokračujeme v expanzi na nové zahraniční trhy. Druhá vlna zatím odběratele zasáhla méně než ta jarní, říká v rozhovoru Jiří Fejt, manažer pro export ve společnosti Huddy Diamonds.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 630,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 640,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 686,50 Kč
ČSOB 2 686,50 Kč
Expobank CZ 2 692,40 Kč
Czech Exchange 2 695,00 Kč
Komerční banka 2 696,44 Kč
Česká spořitelna 2 710,00 Kč
Raiffeisenbank 2 738,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 747,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 173 369 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+36
+
-
2.Ladislav  Vízek

Ladislav Vízek

- fotbalový internacionál

+21
+
-
3.Patrik Hezucký

Patrik Hezucký

- moderátor

-65
+
-
4.Zdeněk  Pohlreich

Zdeněk Pohlreich

- kuchař

-67
+
-
5.Jaromír  Soukup

Jaromír Soukup

- moderátor, mediální magnát

-166
+
-

Články na Heroine.cz

Co mě moje dvouletá dcera naučila o feminismu

Co mě moje dvouletá dcera naučila o feminismu

Po narození dcery jsem si feministickou otázku začal uvědomovat mnohem palčivěji než dřív....více

Může být věřící žena feministka? Jak to vidí mladé české křesťanky

Může být věřící žena feministka? Jak to vidí mladé české křesťanky

Jak se tisíce let stará pravidla slučují s postmoderní dobou a Instagramem? V čem moderním...více

Testujeme UFO 2 od Foreo. Efekt jako ze salonu za 90 vteřin

Testujeme UFO 2 od Foreo. Efekt jako ze salonu za 90 vteřin

Vyzkoušeli jsme účinky nové řady kosmetického přístroje UFO, které poskytuje hned tři...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Půjčka - Zákon o spotřebitelském úvěru
Poradna > Poradna při finanční tísni > Půjčka - Zákon o spotřebitelském úvěru

Otázka: Dobrý den, můj syn si vzal u jedný nebankovní společnosti půjčku celkově mu půjčili 30 073,00 Kč můžete mi říct jak mu muzou pujcit když měl do nedávna jen brigádu žádnou smlouvu nic.. Je to měsíc zpátky...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services