DOUBRAVA a. s.
IČO: 48173045 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu4. 11. 1993
Datum zániku1. 1. 2016
StavVymazáno
Obchodní firma
od 27. 8. 2008 do 1. 1. 2016

DOUBRAVA a. s.

od 4. 11. 1993 do 27. 8. 2008

Doubrava akciová společnost (a.s.)

Sídlo
od 8. 10. 2015 do 1. 1. 2016
Kočí 159, PSČ 538 61
od 27. 8. 2008 do 8. 10. 2015
Podlažice, 136, PSČ 538 51
od 4. 11. 1993 do 27. 8. 2008
p. Chrast u Chrudimi, Podlažice , PSČ 538 51
IČO
od 4. 11. 1993 do 1. 1. 2016

48173045

Identifikátor datové schránky:3ugdry4
Právní forma
od 4. 11. 1993 do 1. 1. 2016
Akciová společnost
Spisová značka963 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 7. 9. 2015 do 1. 1. 2016
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 4. 11. 1993 do 7. 9. 2015
- obchodní činnost - nákup zboží za účelem jeho prodeje a prodej
od 4. 11. 1993 do 7. 9. 2015
- provádění prací se zemědělskými mechanizačními prostředky
od 4. 11. 1993 do 1. 1. 2016
- zemědělská výroba
Ostatní skutečnosti
od 17. 2. 2014 do 1. 1. 2016
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 17. 2. 2014 do 1. 1. 2016
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 17. 2. 2014 do 1. 1. 2016
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 16. 11. 2012 do 14. 2. 2013
- Mimořádná valná hromada společnosti dne 14.11.2012 rozhodla v souladu s ustanoveními § 183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů takto: a) Určení hlavního akcionáře: Hlavním akcionářem společnosti DOUBRAVA a.s., se sídlem Podlažice 136, PSČ 538 51, IČO 481 73 045 (dále jen "společnost"), ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií společnosti podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, je společnost Cerea, a.s., se sídlem Dělnická 384, 531 25 Pardubice, IČO 465 04 940, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 621 (dále jen "hlavní akcionář"). Toto určení se zakl ádá na skutečnosti, že podle výpisu ze seznamu akcionářů vedeného společností ke dni konání valné hromady a podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě je hlavní akcionář osobou, která vlastní ve společnosti listinné kmenové akcie na jméno, a to 1 524,5 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000,- Kč, 719,75 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 10.000,- Kč, 105,25 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 50.000,- Kč a 144 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 100.000,- Kč, jejichž so uhrnná jmenovitá hodnota činí 28.384.500,- Kč, tj. 91,45 % základního kapitálu společnosti a jsou s nimi spojena hlasovací práva, jakož i na skutečnosti, že ve společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné papíry, než listinné kmenové akcie na jmé no, a počet hlasů spojených s těmito akciemi se podle čl. 9 odst. 1 stanov společnosti řídí jmenovitou hodnotou akcií, a z těchto důvodů je s uvedenými akciemi ve vlastnictví hlavního akcionáře spojen stejně vysoký podíl na hlasovacích právech ve společno sti, jaký má jejich souhrnná jmenovitá hodnota na základním kapitálu společnosti, to jest 91,45 % b) Přechod akcií: Valná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcion áře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 183l odst. 1 obchodního zákoníku. c) Výše protiplnění Valná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích určenou hlavním akcionářem podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za listinné kmenové akcie na jméno vydané společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění ve výši 298,- Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, ve výši 2.975,- Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, ve výši 14.874,- Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč a ve výši 29.748,- Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 432/52/2012 ze dne 18.9.2012 vypracovaným společností Znalex, s.r.o., se sídlem Praha 1, V Jámě 5/699, PSČ 110 00, IČO 260 99 306, která je ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost. d) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění Dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je sp olečnost EFEKTA CONSULTING, a.s. se sídlem Brno - Trnitá, Křenová 478/72, PSČ 602 00, IČ 607 17 068 (dále jen "obchodník"). Tomuto obchodníkovi hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a j eho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. po předání akcií společnosti k rukám obchodníka. Lhůta pro pos kytnutí protiplnění je určena tak, že obchodník protiplnění poskytne podle § 183m odst. 3 obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání.
od 15. 12. 1998 do 11. 8. 1999
- Valná hromada společnosti rozhodla dne 24. 5. 1997 o zvýšení základního jmění takto: "Základní jmění společnosti Doubrava akciová společnost se zvyšuje upsáním nových akcií takto: Částka, o níž se dosavadní základní jmění zvyšuje činí 4,045.000,- Kč, slovy: čtyřimilionyčtyřicetpěttisíc korun českých. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: - upisovány budou kmenové akcie na jméno, v listinné podobě takto: 135 kusů akcií ve jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč 66 kusů akcií ve jmenovité hodnotě po 10.000,- Kč 7 kusů akcií ve jmenovité hodnotě po 50.000,- Kč 29 kusů akcií ve jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč
od 15. 12. 1998 do 11. 8. 1999
- Upisování akcií se schvaluje nepeněžitými vklady, spočívajícími ve spoluvlastnických podílech na nemovitém majetku, který je zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Chrudimi na listech vlastnictví čísla 326 pro obec Chrast, katastrální území Podlažice, dále 243 a 238 pro Chrast, katastrální území Chacholice, včetně jejich součástí a příslušenství, to je:
od 15. 12. 1998 do 11. 8. 1999
- a) podíly ve výši jednostopadesátsedmtisícin (157/1000) na stavbě polního hnojiště, postaveného na stavebních parcelách 130/1 a 130/2, zapsaných na listu vlastnictví číslo 238 pro obec Chrast, katastrální území Chacholice,
od 15. 12. 1998 do 11. 8. 1999
- b) podíly představující celek na stavbě stodoly (sklad sena a slámy), postavené na stavebních parcelách 84/1 a 84/2, na stavbě teletníku, postaveného na stavebních parcelách 94/1, 94/2, 94/3 a 94/4, na stavbě ocelokolny, postavené na stavebních parcelách 98/1, 98/2, 98/3 a 98/4, na stavbě silážní jámy, postavené na stavební parcele 284/4, na stavbě silážní jámy, postavené na stavební parcele 284/5, všechny zapsané na listu vlastnictví číslo 243 pro obec Chrast, katastrální území Chacholice,
od 15. 12. 1998 do 11. 8. 1999
- c) podíly ve výši pětsetdvacettisícin (520/1000) na stavbě administrativní budovy, dílen a garáží, postavené na stavebních parcelách 185/1, 185/2 a 185/3, zapsané na listu vlastnictví číslo 326 pro obec Chrast, katastrální území Podlažice.
od 15. 12. 1998 do 11. 8. 1999
- Hodnota nepeněžitých vkladů se stanovuje podle znaleckých posudků znalkyně Jaroslavy Kudýnové, Chacholice 17, čísla 08/96, 09/96 a 013/03/97, částkou 12,135.000,- Kč, slovy: dvanáctmilionůjednostotřicetpěttisíc korun českých, to je: - podíl na nemovitostech uvedených shora pod a) částkou 444.000,- Kč, slovy: čtyřistačtyřicetčtyřitisíce korun českých, - podíl na nemovitostech uvedených shora pod b) částkou 8,380.000,- Kč, slovy: osmmilionůtřistaosmdesáttisíc korun českých, - podíl na nemovitostech uvedených shora pod c) částkou 3,311.000,- Kč, slovy: třimilionytřistajedenácttisíc korun českých.
od 15. 12. 1998 do 11. 8. 1999
- Upsat nové akcie mohou pouze osoby, které budou v době určené jako lhůta pro upisování akcií vlastníky podílu na uvedených nemovitostech.
od 15. 12. 1998 do 11. 8. 1999
- Lhůta pro upisování akcií nepeněžitými vklady se stanovuje na dobu tří měsíců po zapsání rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, přičemž představenstvo společnosti neprodleně po zjištění, že došlo k zapsání rozhodnutí valné hromady, sdělí tuto skutečnost osobám, zapsaným v katastru nemovitostí jako vlastníci podílů na shora určeném nemovitém majetku. Vyzve je k upsání nových akcií společnosti a k učinění prohlášení o vkladu vlastnického práva k jejich podílu na určeném nemovitém majetku do základního jmění společnosti. Podle tohoto prohlášení bude podán návrh na vklad vlastnického práva akciové společnosti do katastru nemovitostí. Místem upisování akcií je sídlo společnosti.
od 15. 12. 1998 do 11. 8. 1999
- Emisní kurs upisovaných akcií se rovná hodnotě spoluvlastnického podílu každého z upisovatelů na nemovitém majetku, kterým splácí upisované akcie, a to podle ceny majetku shora určené na základě znaleckých posudků, to je celkem 12,135.000,- Kč, slovy: dvanáctmilionůjednostotřicetpěttisíc korun českých. Emisní kurz upisovaných akcií se tedy rovná třínásobku nominální hodnoty upisovaných akcií.
od 15. 12. 1998 do 11. 8. 1999
- Rozdíl mezi nominální hodnotou upisovaných akcií a uvedenou hodnotou nepeněžitých vkladů, to je 8,090.000,- Kč, slovy: osmmilionůdevadesáttisíckorun českých, tvoří emisní ážio, které upisovatelé splatí za upsané akcie v poměru svých spoluvlastnických podílů na shora popsaných nemovitostech, to je rovněž nepeněžitými vklady."
od 4. 11. 1993 do 1. 1. 2016
- Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena na ustavující valné hromadě dne 9.10.1993.
Kapitál
od 26. 11. 2015 do 1. 1. 2016
Základní kapitál 31 037 000 Kč, splaceno err %.
od 11. 8. 1999 do 26. 11. 2015
Základní kapitál 31 037 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 9. 1995 do 11. 8. 1999
Základní kapitál 26 992 000 Kč
od 4. 11. 1993 do 26. 9. 1995
Základní kapitál 26 337 000 Kč
od 26. 11. 2015 do 1. 1. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 26. 11. 2015 do 1. 1. 2016
Akcie jsou volně převoditelné mezi akcionáři společnosti. Převod akcií na jinou osobu je možný jen se souhlasem představenstva společnosti. Práva a povinnosti spojené s akciemi jsou vymezeny v čl. 7 a 8 stanov společnosti.
od 26. 11. 2015 do 1. 1. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 26. 11. 2015 do 1. 1. 2016
Akcie jsou volně převoditelné mezi akcionáři společnosti. Převod akcií na jinou osobu je možný jen se souhlasem představenstva společnosti Práva a povinnosti spojené s akciemi jsou vymezeny v č. 7 a 8 stanov společnosti.
od 17. 2. 2014 do 26. 11. 2015
Kmenové akcie na jméno 7 000, počet akcií: 1.
od 17. 2. 2014 do 26. 11. 2015
Akcie jsou volně převoditelné mezi akcionáři společnosti. Převod akcií na jinou osobu je možný jen se souhlasem představenstva společnosti. Práva a povinnosti spojené s akciemi jsou vymezeny v čl. 7 a 8 stanov společnosti.
od 17. 2. 2014 do 26. 11. 2015
Kmenové akcie na jméno 31 030 000, počet akcií: 1.
od 17. 2. 2014 do 26. 11. 2015
Akcie jsou volně převoditelné mezi akcionáři společnosti. Převod akcií na jinou osobu je možný jen se souhlasem představenstva společnosti Práva a povinnosti spojené s akciemi jsou vymezeny v č. 7 a 8 stanov společnosti.
od 31. 10. 2013 do 17. 2. 2014
Kmenové akcie na jméno 7 000, počet akcií: 1.
od 31. 10. 2013 do 17. 2. 2014
K převodu akcií na jiného než dosavadního akcionáře společnosti se vyžaduje souhlas představenstva.
od 31. 10. 2013 do 17. 2. 2014
Kmenové akcie na jméno 31 030 000, počet akcií: 1.
od 31. 10. 2013 do 17. 2. 2014
K převodu akcií na jiného než dosavadního akcionáře společnosti se vyžaduje souhlas představenstva.
od 11. 8. 1999 do 31. 10. 2013
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 877.
od 11. 8. 1999 do 31. 10. 2013
Akcie na jméno err, počet akcií: 806.
od 11. 8. 1999 do 31. 10. 2013
Akcie na jméno err, počet akcií: 116.
od 11. 8. 1999 do 31. 10. 2013
Akcie na jméno err, počet akcií: 153.
od 26. 9. 1995 do 11. 8. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 742.
od 26. 9. 1995 do 11. 8. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 740.
od 26. 9. 1995 do 11. 8. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 109.
od 26. 9. 1995 do 11. 8. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 124.
od 4. 11. 1993 do 26. 9. 1995
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 697.
od 4. 11. 1993 do 26. 9. 1995
Akcie na jméno err, počet akcií: 729.
od 4. 11. 1993 do 26. 9. 1995
Akcie na jméno err, počet akcií: 105.
od 4. 11. 1993 do 26. 9. 1995
Akcie na jméno err, počet akcií: 121.
Statutární orgán
od 26. 11. 2015 do 1. 1. 2016
Ing. MILAN ŠKVOR - člen představenstva
Ostředek, , PSČ 257 24
den vzniku členství: 1. 3. 2014
od 26. 11. 2015 do 1. 1. 2016
Ing. TOMÁŠ NECHVÍLE - předseda představenstva
Chvojenec, , PSČ 534 01
den vzniku členství: 1. 3. 2014
den vzniku funkce: 3. 3. 2014
od 8. 10. 2015 do 1. 1. 2016
Ing. FRANTIŠEK TUREK - Místopředseda představenstva
Načešice - Licomělice, , PSČ 538 03
den vzniku členství: 1. 4. 2015
den vzniku funkce: 3. 4. 2015
od 9. 9. 2014 do 26. 11. 2015
Ing. MILAN ŠKVOR - člen představenstva
Chocerady, , PSČ 257 24
den vzniku členství: 1. 3. 2014
od 9. 9. 2014 do 26. 11. 2015
-
od 9. 9. 2014 do 26. 11. 2015
Ing. TOMÁŠ NECHVÍLE - předseda představenstva
Chvojenec, , PSČ 534 01
den vzniku členství: 1. 3. 2014
den vzniku funkce: 3. 3. 2014
od 9. 9. 2014 do 26. 11. 2015
-
od 29. 6. 2013 do 9. 9. 2014
JINDŘICH MACHÁČEK - předseda představenstva
Ledeč nad Sázavou, Na Sibiři, PSČ 584 01
den vzniku členství: 21. 6. 2011 - 28. 2. 2014
den vzniku funkce: 21. 6. 2011 - 28. 2. 2014
od 15. 6. 2013 do 8. 10. 2015
Ing. MILAN SÝKORA - místopředseda představenstva
Chrudim - Chrudim III, Čs. armády, PSČ 537 01
den vzniku členství: 21. 6. 2010 - 31. 3. 2015
den vzniku funkce: 21. 6. 2011 - 31. 3. 2015
od 14. 7. 2011 do 15. 6. 2013
Ing. Milan Sýkora - místopředseda představenstva
Chrudim, Čs.Armády 610, PSČ 537 01
den vzniku členství: 21. 6. 2010
den vzniku funkce: 21. 6. 2011
od 14. 7. 2011 do 29. 6. 2013
Jindřich Macháček - předseda představenstva
Ledeč nad Sázavou, Na Sibiři, PSČ 584 01
den vzniku členství: 21. 6. 2011 - 28. 2. 2014
den vzniku funkce: 21. 6. 2011 - 28. 2. 2014
od 3. 3. 2011 do 9. 9. 2014
Ing. František Turek - člen představenstva
Načešice - Licomělice, , PSČ 538 03
den vzniku členství: 25. 2. 2011 - 28. 2. 2014
od 16. 9. 2010 do 3. 3. 2011
Ing. Jaroslav Faltýnek - člen představenstva
Prostějov, Winklerova, PSČ 796 01
den vzniku členství: 26. 8. 2010 - 24. 2. 2011
od 8. 9. 2010 do 16. 9. 2010
Ing. Jaroslav Skopal - člen představenstva
Výšovice, 165, PSČ 798 09
den vzniku členství: 21. 6. 2010 - 25. 8. 2010
od 8. 9. 2010 do 14. 7. 2011
Ing. Milan Sýkora - předseda představenstva
Chrudim, Čs.Armády 610, PSČ 537 01
den vzniku členství: 21. 6. 2010
den vzniku funkce: 21. 6. 2010 - 20. 6. 2011
od 8. 9. 2010 do 14. 7. 2011
Ing. Jiří Derka - místopředseda představenstva
Ostrov, 10
den vzniku členství: 21. 6. 2010 - 20. 6. 2011
den vzniku funkce: 21. 6. 2010 - 20. 6. 2011
od 11. 6. 2009 do 8. 9. 2010
Ing. Jaroslav Skopal - člen představenstva
Výšovice, 165, PSČ 798 09
den vzniku členství: 23. 4. 2009 - 21. 6. 2010
od 20. 3. 2009 do 11. 6. 2009
Ing. Jaroslav Skopal - člen představenstva
Výšovice, 165, PSČ 798 09
den vzniku členství: 1. 3. 2009 - 22. 4. 2009
od 27. 8. 2008 do 20. 3. 2009
Mgr. Ivo Kohoutek - člen představenstva
Kostelec na Hané, Sídliště Sport 864
den vzniku členství: 20. 6. 2008 - 28. 2. 2009
od 27. 8. 2008 do 8. 9. 2010
Ing. Jiří Derka - člen představenstva
Ostrov, 10
den vzniku členství: 20. 6. 2008 - 21. 6. 2010
od 27. 8. 2008 do 8. 9. 2010
Ing. Zdeněk Kučera - místopředseda představenstva
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, E.Beneše 1425/17
den vzniku členství: 20. 6. 2008 - 21. 6. 2010
den vzniku funkce: 20. 6. 2008 - 21. 6. 2010
od 27. 8. 2008 do 8. 9. 2010
Ing. Milan Sýkora - předseda představenstva
Chrudim, Čs.Armády 610, PSČ 537 01
den vzniku členství: 20. 6. 2008 - 21. 6. 2010
den vzniku funkce: 20. 6. 2008 - 21. 6. 2010
od 27. 8. 2008 do 8. 9. 2010
Ing. Karel Vohradník - člen představenstva
Hrochův Týnec, Na Hlásce 294, PSČ 538 02
den vzniku členství: 20. 6. 2008 - 21. 6. 2010
od 27. 9. 2007 do 27. 8. 2008
Ing. Milan Sýkora - předseda představenstva
Chrudim, Čs.Armády 610, PSČ 537 01
den vzniku členství: 18. 8. 2007 - 20. 6. 2008
den vzniku funkce: 18. 8. 2007 - 20. 6. 2008
od 27. 9. 2007 do 27. 8. 2008
Ing. Zdeněk Kučera - místopředseda představenstva
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, E.Beneše 1425/17
den vzniku členství: 18. 8. 2007 - 20. 6. 2008
den vzniku funkce: 18. 8. 2007 - 20. 6. 2008
od 27. 9. 2007 do 27. 8. 2008
Ing. Jiří Derka - člen představenstva
Ostrov, 10
den vzniku členství: 18. 8. 2007 - 20. 6. 2008
od 27. 9. 2007 do 27. 8. 2008
Ing. Miroslav Sládek - člen představenstva
Horka, 132, PSČ 538 51
den vzniku členství: 18. 8. 2007 - 20. 6. 2008
od 27. 9. 2007 do 27. 8. 2008
Mgr. Ivo Kohoutek - člen představenstva
Kostelec na Hané, Sídliště Sport 864
den vzniku členství: 18. 8. 2007 - 20. 6. 2008
od 27. 9. 2007 do 27. 8. 2008
Jana Pražanová - člen představenstva
Skuteč, Sadová 392, PSČ 539 73
den vzniku členství: 18. 8. 2007 - 20. 6. 2008
od 27. 9. 2007 do 27. 8. 2008
Ing. Karel Vohradník - člen představenstva
Hrochův Týnec, Na Hlásce 294, PSČ 538 02
den vzniku členství: 18. 8. 2007 - 20. 6. 2008
od 28. 3. 2006 do 27. 9. 2007
Bohumír Doucha - Místopředseda představenstva
Chrast, K Novému nádraží 337, PSČ 538 51
od 28. 3. 2006 do 27. 9. 2007
Ing. Miroslav Sládek - Předseda představenstva
Horka, 132, PSČ 538 51
od 11. 9. 2003 do 28. 3. 2006
Milan Vrběcký - Člen představenstva
Chrast, 627, PSČ 538 01
den vzniku členství: 12. 5. 2001 - 10. 7. 2004
od 16. 2. 2000 do 11. 9. 2003
Oldřich Flídr - Člen představenstva
Žďárec u Skutče, 99
od 15. 4. 1999 do 28. 3. 2006
Ing. Miroslav Sládek - Předseda představenstva
Chrudim, Pardubická 879
od 4. 10. 1996 do 15. 4. 1999
Ing. Miroslav Sládek - Předseda představenstva
Chrudim, Pardubická 879
od 4. 10. 1996 do 27. 9. 2007
František Malinský - Člen představenstva
Horka, 33
od 4. 10. 1996 do 27. 9. 2007
Milan Slavík - Člen představenstva
Chacholice, 22
od 26. 9. 1995 do 27. 9. 2007
Ing. Jaroslav Průša - Člen představenstva
Chrudim IV., Česká ul. 966
od 4. 11. 1993 do 26. 9. 1995
Zdeňka Novotná - Člen představenstva
Horka, 119
od 4. 11. 1993 do 4. 10. 1996
Ing. Viktor Jonáš - Člen představenstva
Bítovany, 101
od 4. 11. 1993 do 4. 10. 1996
Ing. František Pánek - Člen představenstva
Podlažice, 19
od 4. 11. 1993 do 4. 10. 1996
František Malínský - Předseda představenstva
Horka, 33
od 4. 11. 1993 do 16. 2. 2000
Josef Štorek - Člen představenstva
Skutíčko, 31
od 4. 11. 1993 do 28. 3. 2006
Bohumír Doucha - Místopředseda představenstva
Chrast, Tyršova 337
od 4. 11. 1993 do 28. 3. 2006
Eva Šnajdrová - Člen představenstva
Chrast, Budovatelská 744
od 4. 11. 1993 do 27. 9. 2007
Jaromír Bezdíčka - Člen představenstva
Horka, 69
od 4. 11. 1993 do 27. 9. 2007
Jiří Slavík - Člen představenstva
Chrudim, Dr.Malíka 798
od 17. 2. 2014 do 1. 1. 2016
1. Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 2. Při zastoupení společnosti se písemná jednání podepisují tak, že pověřená osoba připojí svůj podpis k názvu společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci; při jednání na základě pověření představenstva uvede též odkaz na toto pověření. Neuvedení těch to údajů u podpisu však nezpůsobuje neplatnost právního jednání.
od 8. 9. 2010 do 17. 2. 2014
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva; b) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření; c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí.
od 30. 3. 2009 do 8. 9. 2010
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně a lespoň tři členové představenstva. Při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí, jednají jménem společnosti vždy všichni členové představenstva společně nebo jeden člen představenstva na základě plné moci, která je udělena představenstvem. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou podle předchozího ustanovení oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k firmě společnosti a svému jménu a příjmení.
od 15. 12. 1998 do 30. 3. 2009
Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu předseda představenstva a místopředseda představenstva a to každý samostatně. V případě jejich nepřítomnosti jsou oprávněni jednat společně nejméně dva členové představenstva. A to tak, že všichni výše uvedení, k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce. Prokurista podepisuje za společnost tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce.
od 4. 11. 1993 do 4. 11. 1993
Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo předseda a jeden člen představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který bzl k tomu představenstvem písemně pověřen. Je-li k právnímu úkonu třeba písemné formy, ve věcech nakládání majetkem společnosti mimo obvyklé hospodaření, uzavírání dlouhodobých kontraktů, přesahujících období jednoho roku, atěžování majetku společnosti zástavními právy a věcnými břemeny, přijímání úvěrů se společnost zavazuje podpisem předsedy představenstva a dalšího člena představenstva. V ostatních věcech se společnost zavazuje podpisem předsedy nebo jiného pověřeného člena představenstva. Právo podepisovat za společnost v běžných obchodních záležitostech může být přeneseno organi- začním řádem nebo jiným písemným dokumentem na další pracovníky společnosti. Písemné pověření musí být založeno u předsedy představenstva společnosti.
od 4. 11. 1993 do 15. 12. 1998
Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo předseda a jeden člen představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen. Je-li k právnímu úkonu třeba písemné formy, ve věcech nakládání majetkem společnosti mimo obvyklé hospodaření, uzavírání dlouhodobých kontraktů, přesahujících období jednoho roku, za- těžování majetku společnosti zástavními právy a věcnými břemeny, přijímání úvěrů se společnost zavazuje podpisem předsedy představenstva a dalšího člena představenstva. V ostatních věcech se společnost zavazuje podpisem předsedy nebo jiného pověřeného člena představenstva. Právo podepisovat za společnost v běžných obchodních záležitostech může být přeneseno organi- začním řádem nebo jiným písemným dokumentem na další pracovníky společnosti. Písemné pověření musí být založeno u předsedy představenstva společnosti.
Dozorčí rada
od 26. 11. 2015 do 1. 1. 2016
Ing. PETR HÁJEK - předseda dozorčí rady
Chrudim - Chrudim IV, Nezvalova, PSČ 537 01
den vzniku členství: 21. 6. 2010
den vzniku funkce: 21. 6. 2010
od 26. 11. 2015 do 1. 1. 2016
RENÁTA MÁLKOVÁ - člen dozorčí rady
Slatiňany, V Kaštance, PSČ 538 21
den vzniku členství: 21. 6. 2010
od 26. 11. 2015 do 1. 1. 2016
Mgr. ANTONÍN VÁVRA - člen dozorčí rady
Chrudim - Chrudim III, Čs. armády, PSČ 537 01
den vzniku členství: 12. 5. 2013
od 25. 10. 2013 do 26. 11. 2015
Ing. PETR HÁJEK - předseda dozorčí rady
Chrudim - Chrudim IV, Nezvalova, PSČ 537 01
den vzniku členství: 21. 6. 2010
den vzniku funkce: 21. 6. 2010
od 15. 6. 2013 do 26. 11. 2015
RENÁTA MÁLKOVÁ - člen dozorčí rady
Slatiňany, V Kaštance, PSČ 538 21
den vzniku členství: 21. 6. 2010
od 27. 5. 2013 do 26. 11. 2015
Mgr. ANTONÍN VÁVRA - člen dozorčí rady
Chrudim - Chrudim III, Čs. armády, PSČ 537 01
den vzniku členství: 12. 5. 2013
od 8. 9. 2010 do 27. 5. 2013
Ing. Zdeněk Kučera - člen dozorčí rady
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, třída Edvarda Beneše, PSČ 500 12
den vzniku členství: 21. 6. 2010 - 11. 5. 2013
od 8. 9. 2010 do 15. 6. 2013
Renáta Málková - člen dozorčí rady
Slatiňany, V Kaštance 757
den vzniku členství: 21. 6. 2010
od 8. 9. 2010 do 25. 10. 2013
Ing. Petr Hájek - předseda dozorčí rady
Chrudim, Nezvalova 845, PSČ 537 01
den vzniku členství: 21. 6. 2010
den vzniku funkce: 21. 6. 2010
od 27. 8. 2008 do 8. 9. 2010
Renáta Málková - člen dozorčí rady
Slatiňany, V Kaštance 757
den vzniku členství: 20. 6. 2008 - 21. 6. 2010
od 27. 8. 2008 do 8. 9. 2010
Ing. Petr Hájek - předseda dozorčí rady
Chrudim, Nezvalova 845, PSČ 537 01
den vzniku členství: 20. 6. 2008 - 21. 6. 2010
den vzniku funkce: 20. 6. 2008 - 21. 6. 2010
od 27. 8. 2008 do 8. 9. 2010
Ing. Josef Hlaváček - člen dozorčí rady
Dražkovice, 46, PSČ 533 33
den vzniku členství: 20. 6. 2008 - 21. 6. 2010
od 27. 9. 2007 do 27. 8. 2008
Ing. Petr Hájek - předseda dozorčí rady
Chrudim, Nezvalova 845, PSČ 537 01
den vzniku členství: 18. 8. 2007 - 20. 6. 2008
den vzniku funkce: 18. 8. 2007 - 20. 6. 2008
od 27. 9. 2007 do 27. 8. 2008
Zdeněk Sládek - místopředseda dozorčí rady
Chrudim III., U Stadionu 703
den vzniku členství: 18. 8. 2007 - 20. 6. 2008
den vzniku funkce: 18. 8. 2007 - 20. 6. 2008
od 27. 9. 2007 do 27. 8. 2008
Renáta Málková - člen dozorčí rady
Slatiňany, V Kaštance 757
den vzniku členství: 18. 8. 2007 - 20. 6. 2008
od 27. 9. 2007 do 27. 8. 2008
Ing. Josef Hlaváček - člen dozorčí rady
Dražkovice, 46, PSČ 533 33
den vzniku členství: 18. 8. 2007 - 20. 6. 2008
od 27. 9. 2007 do 27. 8. 2008
František Řehák - člen dozorčí rady
Horka, 128, PSČ 538 51
den vzniku členství: 18. 8. 2007 - 20. 6. 2008
od 27. 9. 2007 do 27. 8. 2008
Ing. David Hromek - člen dozorčí rady
Chrudim, Dr. Václava Peška 659, PSČ 537 01
den vzniku členství: 18. 8. 2007 - 20. 6. 2008
od 28. 3. 2006 do 27. 9. 2007
Eva Dalecká - členka
Chrast, 227, PSČ 538 51
den vzniku členství: 7. 6. 2001 - 18. 8. 2007
od 28. 3. 2006 do 27. 9. 2007
František Řehák - člen dozorčí rady
Horka, 128, PSČ 538 21
den vzniku členství: 10. 7. 2004 - 18. 8. 2007
od 11. 9. 2003 do 28. 3. 2006
Pavel Stoklasa - člen
Podlažice, 135, PSČ 538 21
den vzniku členství: 12. 5. 2001 - 10. 7. 2004
od 11. 9. 2003 do 28. 3. 2006
Eva Capoušková - členka
Chrast, 227, PSČ 538 51
den vzniku členství: 7. 6. 2001
od 4. 10. 1996 do 27. 9. 2007
Naděžda Teufelová
Podlažice, 61
od 4. 10. 1996 do 27. 9. 2007
Zdeněk Sládek - Předseda
Chrudim III, U stadionu 703
od 4. 10. 1996 do 27. 9. 2007
Josef Novák
Horka, 105
od 4. 11. 1993 do 4. 10. 1996
Ing. Miroslav Sládek - Předseda
Chrudim, Pardubická 879
od 4. 11. 1993 do 4. 10. 1996
Milan Slavík
Chacholice, 22
od 4. 11. 1993 do 4. 10. 1996
Naděžda Teuflová
Podlažice, 9
od 4. 11. 1993 do 11. 9. 2003
Jiří Pěgřimoč
Hroubovice, 30
od 4. 11. 1993 do 27. 9. 2007
František Ročeň
Podlažice, 93
Akcionáři
od 26. 11. 2015 do 1. 1. 2016
Cerea, a.s., IČO: 46504940
Pardubice, Dělnická 384, PSČ 531 25
od 14. 2. 2013 do 26. 11. 2015
Cerea, a.s., IČO: 46504940
Pardubice, Dělnická 384, PSČ 531 25
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Šel bych cestou dramatické redukce veřejných vysokých škol

26. 5. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas

Šel bych cestou dramatické redukce veřejných vysokých škol

„Stávající systém de facto redistribuuje peníze od chudých lidí k bohatým. Dělníci tedy ze svých nízkých mezd platí na to, aby jejich budoucí šéfové a manažeři měli ještě vyšší mzdy,“ charakterizuje české vysoké školství v druhém díle našeho rozhovoru rektor vysoké školy CEVRO Institut.

Očima expertů: Kdy koupíme rohlík za bitcoiny?

25. 5. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma

Očima expertů: Kdy koupíme rohlík za bitcoiny?

Budeme bitcoinem & spol. už brzy běžně platit v obchodech a restauracích? V pokračování pravidelné ankety se ptáme, kdy a jak se můžou kryptoměny stát nudnou, všednodenní záležitostí.

Už nechci platit spropitné

25. 5. 2018 | Co se děje | Michal Kašpárek | 17 komentářů

Už nechci platit spropitné

Spropitné komplikuje život hostům a dává mizernou zpětnou vazbu personálu i jeho vedení. Připojme se k zemím, kde obsluha dostává motivující mzdy automaticky.

Do krytu!

24. 5. 2018 | Jak na to | Monika Hájková

Do krytu!

Sedíte v práci a najednou se rozezvučí sirény. Chvíli jste v klidu, jenže pak vám dojde, že není první středa v měsíci. Něco se děje a je potřeba se schovat. A kam?

Radit si nechejte od profíků: Dva nové tituly pro finanční poradce

24. 5. 2018 | Rozhovor | redakce Peníze.CZ

Radit si nechejte od profíků: Dva nové tituly pro finanční poradce

Kdo chce nabízet půjčky, investice nebo produkty penzijního zajištění, musí už nějakou dobu prokázat, že věci teoreticky rozumí. Zákonné zkoušky jsou ale povinné minimum. Konkurence – a je to jen k dobru zákazníků – nutí poradce k dalšímu vzdělávání. Není od věci, když víte, že váš rádce absolvoval zkoušky u důvěryhodné instituce, což stvrzuje uznávaný titul.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

+33
+
-
2.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

+13
+
-
3.Karel Gott

Karel Gott

- zpěvák

0
+
-
4.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-118
+
-
5.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-245
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 434 173 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 580,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 590,00 Kč
Czech Exchange 2 598,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
MONETA Money Bank 2 658,00 Kč
Sberbank CZ 2 658,00 Kč
Expobank CZ 2 659,50 Kč
Česká spořitelna 2 702,00 Kč
ČSOB 2 700,00 Kč
Komerční banka 2 706,65 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 739,80 Kč
Raiffeisenbank 2 743,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Sociální dávky v těhotenství
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > Sociální dávky v těhotenství

Otázka: Dobrý den, nevím kam se obrátit. Dostala jsem se do situace kdy jsem otěhotněla. Tatínek si miminko přál, bral to jako novou šanci pro svůj život a jelikož mi letos bude 28, tak jsem také ráda, protože...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.