Bohemia Venture, a.s., IČO: 49241630 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Bohemia Venture, a.s. Údaje byly staženy 3. 5. 2019 z datové služby justice.cz dle IČO 49241630. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 49241630 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu30. 9. 1993
Datum zániku1. 5. 2015
StavVymazáno
Obchodní firma
od 5. 12. 1997 do 1. 5. 2015

Bohemia Venture, a.s.

od 3. 10. 1996 do 5. 12. 1997

C.A.S. 9. Holding, a.s.

od 14. 6. 1996 do 3. 10. 1996

YSE 2, a.s.

od 19. 1. 1994 do 14. 6. 1996

YSE, 2 a.s. - investiční fond /zkr. YSE 2, a.s. - IF/

od 30. 9. 1993 do 19. 1. 1994

YSE, 2 a.s. - investiční fond

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 14. 12. 2006 do 13. 8. 2009
Praha 9, Na Krocínce 22/716, PSČ 190 00
od 10. 12. 2001 do 14. 12. 2006
Praha 9, Krátkého 4, č.p. 250, PSČ 190 00
od 5. 12. 1997 do 10. 12. 2001
Praha 9, Krátkého 4/250, PSČ 190 00
od 3. 10. 1996 do 5. 12. 1997
Praha 6, Velflíkova 8, PSČ 160 00
od 30. 9. 1993 do 3. 10. 1996
Praha 10, Vršovická 1461, PSČ 100 00
IČO
od 30. 9. 1993 do 1. 5. 2015

49241630

DIČ

CZ49241630

Právní forma
od 30. 9. 1993 do 1. 5. 2015
Akciová společnost
Spisová značka2152 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 13. 8. 2009 do 1. 5. 2015
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 26. 8. 2004 do 13. 8. 2009
- ubytovací služby
od 26. 8. 2004 do 13. 8. 2009
- výroba potravinářských výrobků
od 26. 8. 2004 do 13. 8. 2009
- velkoobchod
od 26. 8. 2004 do 13. 8. 2009
- skladování zboží a manipulace s nákladem
od 26. 8. 2004 do 13. 8. 2009
- balicí činnosti
od 10. 12. 2001 do 13. 8. 2009
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 10. 12. 2001 do 13. 8. 2009
- realitní činnost
od 10. 12. 2001 do 13. 8. 2009
- zprostředkování obchodu
od 10. 12. 2001 do 13. 8. 2009
- zprostředkování služeb
od 14. 6. 1996 do 10. 12. 2001
- činnost ekonomických a organizačních poradců
od 14. 6. 1996 do 10. 12. 2001
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním pouze základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 14. 6. 1996 do 10. 12. 2001
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 12. 4. 1995 do 14. 6. 1996
- Shromažďování peněžních prostředků právnických a fyzických osob za účelem jejich použití k účasti na podnikání podle zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.
od 12. 4. 1995 do 14. 6. 1996
- Za shromažďování a používání peněžních prostředků se považuje i shromažďování a používání investičních bodů způsobem stanoveným zákonem č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.
od 12. 4. 1995 do 14. 6. 1996
- Společnost může vykonávat i jinou činnost, pokud tato činnost bezprostředně souvisí s činností výše uvedenou.
od 12. 4. 1995 do 14. 6. 1996
- Získané peněžní prostředky společnost používá ke koupi cenných papírů, nemovitostí, movitých věcí nebo k vkladům podle smlouvy o tichém společenství nebo je ukládá na zvláštní účet u banky.
od 30. 9. 1993 do 12. 4. 1995
- Shromažďování peněžních prostředků právnických a fyzických osob vydáváním akcií a v rámci kuponové privatizace přebíráním investičních bodů za účelem jejich použití na nákup cenných papírů, nemovitostí, movitých věcí, ke vkladům podle smluv o tichém společenství nebo k jejich ukládání na termínovaný účet depozitáře s cílem zabezpečit spolehlivý výnos z tohoto majetku a jeho zvyšování.
Ostatní skutečnosti
od 31. 7. 2014 do 1. 5. 2015
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 30. 12. 2011 do 15. 6. 2012
- Dne 14.12.2011 rozhodl jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady takto: 1. rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti nyní ve výši 398.739.000,-Kč(slovy: třistadevadesátosmmiliónůsedmsettřicetdevěttisíc korun českých) takto: a) částka, o kterou se snižuje základní kapitál společnosti, činí 135.571.260,-Kč (slovy: jednostotřicetpětmiliónůpětsetsedmdesátjedentisícdvěstěšedesát korun českých) ? rozsah snížení základního kapitálu; b) důvodem snížení kapitálu je optimalizace výše základního kapitálu v souladu se snížením majetkové účasti jediného akcionáře ve společnosti, uhrazení neuhrazené ztráty minulých let a příděl do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty, přičemž s částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo takto: -část částky odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 43.618.012,30 (slovy: čtyřicettřimiliónůšestsetosmnácttisícdvanáct korun českých třicet haléřů), bude použita na uhrazení neuhrazené ztráty minulých let, která je ve výši této části částky odpo vídající snížení základního kapitálu, - částka ve výši 27.953.247,70 Kč (slovy:dvacetsedmmiliónůdevětsetpadesáttřitisícedvěstěčtyřicetsedm korun českých sedmdesát haléřů) bude použita na příděl do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty; - část částky odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 64.000.000,- Kč (slovy: šedesátčtyřimiliónů korun českých) bude po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 1 (jednoho) měsíce ode dne předložení společnosti kmenových lis tinných akcií vyplacena jedinému akcionáři; c) snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech kmenových, listinných akcií společnosti o 34% jejich stávající jmenovité hodnoty a to snížením jmenovité hodnoty každé kmen ové akcie s dosavadní jmenovitou hodnotou 1.000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých) na jmenovitou hodnotu 660,-Kč (slovy: šestsetšedesát korun českých), přičemž toto snížení jmenovité hodnoty těchto akcií se provede výměnou dosavadních 398739 ks kmenový ch listinných akcií, každá se jmenovitou hodnotou 1.000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých), nyní nahrazených 1 (jednou) hromadnou listinou, série A, číslo 01, v případě trvajícího jejich nahrazení hromadnou listinou výměnou této hromadné listiny, za no vých 398739 ks kmenových listinných akcií, každá se jmenovitou hodnotou 660,-Kč (slovy: šestsetšedesát korun českých), popřípadě za hromadnou listinu nebo hromadné listiny nahrazující akcie s novou shora uvedenou jmenovitou hodnotou; d) lhůta pro předlože ní kmenových listinných akcií společnosti za účelem jejich výměny v důsledku snížení základního kapitálu činí 6 (šest) měsíců, přičemž představenstvo společnosti vyzve akcionáře k předložení akcií do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapi tálu společnosti do obchodního rejstříku; 2. ukládá představenstvu společnosti, aby: a) podalo podle § 211 odst. 4 obchodního zákoníku návrh na zápis tohoto rozhodnutí o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a písemně do 30 (třiceti) dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám oznámilo rozsah snížení základního kapitálu známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti přede dnem, v němž se toto rozhodnutí stalo účinným vůči třetím osobám, a to s výzvou aby přihlásili své pohledávky podle § 215 odst. 3, obchodního zákoníku; b) zveřejnilo rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku, a to dvakrát za sebou s alespoň třicetidením odstupem a s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky podle § 215 odst. 3 obchodního zákoní ku; c) podalo návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku v souladu s § 216 odst. 1 obchodního zákoníku po uplynutí lhůty 90 (devadesáti) dnů od doručení oznámení podle písmene a), popřípadě od posledního zveřejnění rozhodnutí podle pís mene b); d) neposkytlo z důvodu snížení základního kapitálu jakékoliv plnění ve prospěch akcionáře před zápisem snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a před uspokojením nebo zajištěním pohledávek věřitelů podle § 215 odst. 2 popřípadě pře d rozhodnutím podle § 215 odst. 4 obchodního zákoníku; použití ustanovení § 216a obchodního zákoníku je vyloučeno.
od 22. 8. 2005 do 28. 11. 2005
- 1) Hlavním akcionářem společnosti se určuje společnost MORANO HOLDINGS LIMITED, reg. č. 13129, se sídlem Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Islands, Majuro, Republic of the Marshall Islands, MH 96960, která je vlastníkem 358.980 ks listinných akcií na majitele vydaných společností, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na jednu akcii, tzn. že souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií ve vlastnictví hlavního akcionáře činí 358.980.000,- Kč, což představuje 90,03 % základního kapitálu společnosti. Akcie b yly hlavním akcionářem předloženy při prezentaci na mimořádnou valnou hromadu (viz prezentační listina). Zároveň mimořádná valná hromada bere na vědomí, že neexistují žádné zatímní listy společnosti anebo převoditelné cenné papíry vydané společností, kter é umožňují nabytí akcií společnosti nebo zatímních listů společnosti. 2) Mimořádná valná hromada rozhoduje o tom, že vlastnické právo ke všem ostatním účastnickým cenným papírům vydaných společností, než které jsou citovány v bodě 1) tohoto usnesení, přejde na hlavního akcionáře. 3) Mimořádná valná hromada určuje, že protiplnění určené hlavním akcionářem je stanoveno ve výši 634,- Kč za 1 listinnou akcii na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Tato částka odpovídá částce uvedené ve znaleckém posudku, který hlavní akcionář dor učil společnosti. 4) Mimořádná valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění oprávněným osobám v souladu s § 183m odst. 3 zák. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu po vzniku jejich práva na poskytnutí protiplnění. Neposkytne-li hlavní akcionář oprávněné osobě protiplnění do dvou měsíců ode dne podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, nebo nedohodne-li se s ní jinak, nesmí po dobu prodlení vykonávat práva spojená s těmi účastnickými cennými papíry vykoupenými podle § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, kterých se prodlení s poskytnutím protiplnění týká. Dosavadním vlastníkům listinných účastnických cenných papírů vniká právo na zaplacení protiplnění jejich předáním společnosti podle § 1831 odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku podle § 1831 odst. 1 obchodního zákoníku přechází vlastnické právo k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti na hlavního akcionáře. Byly-li přešlé účastnické cenné papíry zástavou, zástavní právo okamžikem přechodu zaniká. Na zástavního věřitele, který drží zastavený účastnický cenný papír se přiměřeně použijí § 1831 odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Dosavadní vlastníci listinných účastnických cenných papírů je předloží společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva; v době prodlení nemohou požadovat protiplnění podle § 183m obchodního zákoníku. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do měsíce, případně v dodatečné lhůtě určené společností, postupuje společnost podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. 5) Ve smyslu § 1831 odst. 6 obchodního zákoníku se určuje dodatečná lhůta, ve které mohou dosavadní vlastníci akcií společnosti předložit tyto akcie společnosti, a to na 14 dnů a začíná běžet dnem následujícím po marném uplynutí 30 dnů ode dne přechodu vl astnického práva k těmto akciím. 6) Protiplnění oprávněným osobám bude vyplaceno ve výši stanovené podle bodu 3) tohoto usnesení bezhotovostním převodem na účet nebo poštovní poukázkou na adresu, přičemž jeden z těchto údajů oznámí oprávněná osoba společnosti při předání akcií společnost i podle bodu 4) a 5) tohoto usnesení mimořádné valné hromady. Představenstvo společnosti je zavázáno tyto údaje sdělit bez zbytečného odkladu právnímu zástupci hlavnímu akcionáře Mgr. Tomáši Lázničkovi, advokátu, se sídlem Jindřicha Plachty 28, 150 00 Pra ha 5. Protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám na náklady hlavního akcionáře. Hlavní akcionář poskytne protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených účastnických cenných papírů, ledaže je prokázáno zastavení vykoupených účastnických cenných papírů, pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených účastnických cenných papírů zástavní mu věřiteli; to neplatí prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak.
od 17. 12. 2001 do 3. 7. 2002
- Usnesení valné hromady o snížení základní kapitálu společnosti: Valná hromada společnosti rozhoduje, že 1. snižuje základní kapitál společnosti vzetím akcií z oběhu na základě návrhu akcionářům podle § 213c obchodního zákoníku s využitím 644 ks vlastních akcií v majetku společnosti podle § 213 odst. 2 obchodního zákoníku; akcie budou vzaty z oběhu na základě návrhu akcionářům podle § 213c obchodního zákoníku úplatně, přičemž výše úplaty za jednu akcii je stanovena jako hodnota podílu jedné akcie na vlastním kapitálu společnosti určeného dle řádné účetní závěrky společnosti sestavené ke dni 31.12.2000 a činí 1.406,- Kč za jednu akcii; důvodem snížení základního kapitálu společnosti je rozdělení části jejích aktiv mezi akcionáře společnosti, přičemž použítí vlastních akcií v majetku společnosti je odůvodněno aplikací § 213 odst. 1 obchodního zákoníku; celkový rozsah snížení základního kapitálu společnosti je dán součtem souhrnné jmenovité hodnoty vlastních akcí v majetku společnosti, která činí 644.000,- Kč, a souhrnné jmenovité hodnoty akcií, které budou vzaty z oběhu na základě návrhu akcionářům; částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude použita tak, že částka 644.000,- Kč bude zaúčtována proti účtu, na kterém jsou vlastní akcie společnosti vedeny, a zbývající částka ve výši souhrnné jmneovité hodnoty akcií, které budou vzaty z oběhu, bude vyplacena akcionářům ve formě úhrad kupních cen za tyto akcie; při vzetí akcií z oběhu na základě návrhu akcionářům se bude dále postupovat podle zákona a stanov společnosti a podle těchto dalčích podrobných pravidel: a) po zápisu usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku uveřejní představenstvo veřejný návrh smlouuvy o koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu v deníku Lidové noviny; závaznost tohoto veřejného návrhu smlouvy bude 40 dnů ode dne, kdy bude veřejný návrh smlouvy v deníku Lidové noviny uveřejněn, b) jelikož souhrnná jmenovitá hodnota akcií, které budou na základě veřejného návrhu smlouvy vzaty z oběhu, podléhá zákonnému omezení minimální výší základního kapitálu stanovenou v § 162 odst. 3 obchodního zákoníku, bude veřejný návrh smlouvy ve smyslu § 183a odst. 3 obchodního zákoníku omezen nejvyšším počtem akcií na něž se vztahuje, a to počtem 800.842 akcií, c) do jednoho měsíce po uplynutí doby závaznosti veřejného návrhu smlouvy potvrdí společnost všem akcionářům, kteří společnosti oznámili přijetí veřejného návrhu smlouvy způsobem v něm uvedeným, uzavření smlouvy, a to: pokud počet účastnických cenných papírů podle oznámení o přijetí veřejného návrhu smlouvy nepřesáhl 800.842 ks akcií, v celém rozsahu uvedeném v oznámení o přijetí veřejného návrhu smlouvy, pokud počet účastnických cenných papírů podle oznámení o přijetí veřejného návrhu smlouvy překročil 800.842 ks akcií, tak, že každý akcionář, který veřejný návrh smlouvy přijal, bude uspokojen poměrně, přičemž výpočet poměrného množství akcií se zaokrouhluje na celé akcie dolů, d) na základě veřejného návrhu smlouvy bude smlouva uzavřena doručením potvrzení společnosti o uzavření smlouvy, a to v rozsahu dle písm. c) uvedeném v tomto potvrzení, e) lhůta pro předložení akcií braných z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy a lhůta splatnosti kupní ceny za tyto akcie bude činit 60 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, f) akcionáři, kteří ve stanovené lhůtě nepředloží akcie společnosti, nebudou oprávněni až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo bude dál postupovat podle § 214 obchodního zákoníku, g) akcie, které budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, představenstvo po jejich předložení zničí; podle § 213 odst. 2 obchodního zákoníku použije společnost 644 ks vlastních akcií v majetku společnosti ke snížení základního kapitálu společnosti tak, že je po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku zničí; 2. pověřuje představenstvo společnosti, aby podalo návrh na zápis snížení základního kapitálu společnosti v rozsahu daném součtem souhrnné jmenovité hodnoty vlastních akcií v majetku společnosti, která činí 644.000,- Kč, a souhrnné jmenovité hodnoty akcií, ohledně kterých budou uzavřeny smlouvy o koupi cenných paítů na základě veřejného návrhu smlouvy podle tohoto usnesení.
od 3. 10. 1996 do 28. 11. 2005
- základní jmění společnosti je splaceno ze 100%.
od 3. 10. 1996 do 28. 11. 2005
- všechny akcie jsou kmenové
od 30. 9. 1993 do 28. 11. 2005
- Zakladatel: Investiční společnost Linh ArT s.r.o., se sídlem Praha 10, Vršovická 1461
od 30. 9. 1993 do 28. 11. 2005
- Rozsah splacení základního jmění: Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku bylo splaceno 30% základního jmění společnosti.
Kapitál
od 15. 6. 2012 do 1. 5. 2015
Základní kapitál 263 167 740 Kč
od 3. 7. 2002 do 15. 6. 2012
Základní kapitál 398 739 000 Kč
od 10. 12. 2001 do 3. 7. 2002
Základní kapitál 803 486 000 Kč
od 12. 4. 1995 do 10. 12. 2001
Základní kapitál 803 486 000 Kč
od 30. 9. 1993 do 12. 4. 1995
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 31. 7. 2014 do 1. 5. 2015
Kmenové akcie na jméno 660, počet akcií: 398 739.
od 15. 6. 2012 do 31. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 398 739.
od 15. 6. 2012 do 31. 7. 2014
v listinné podobě
od 3. 7. 2002 do 15. 6. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 398 739.
od 3. 7. 2002 do 15. 6. 2012
v listinné podobě
od 10. 12. 2001 do 3. 7. 2002
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 803 486.
od 10. 12. 2001 do 3. 7. 2002
v listinných akcií
od 12. 4. 1995 do 10. 12. 2001
Akcie na majitele err, počet akcií: 803 486.
od 30. 9. 1993 do 12. 4. 1995
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 000.
Statutární orgán
od 31. 7. 2014 do 1. 5. 2015
Ing. JOSEF NOVOSVĚTSKÝ - Člen představenstva
Praha 4 - Michle, Sedlčanská, PSČ 140 00
den vzniku členství: 25. 6. 2014
od 19. 4. 2012 do 31. 7. 2014
Ing. Josef Novosvětský - člen představenstva
Praha 4, Sedlčanská 1102/8, PSČ 140 00
den vzniku členství: 4. 1. 2012 - 25. 6. 2014
od 14. 12. 2006 do 19. 4. 2012
Ing. Josef Novosvětský - člen představenstva
Praha 4, Sedlčanská 1102/8, PSČ 140 00
den vzniku členství: 4. 10. 2006
od 28. 6. 2006 do 14. 12. 2006
Lenka Svobodová - člen představenstva
Praha 8, V Mezihoří 1102/9, PSČ 180 00
den vzniku členství: 12. 5. 2006 - 3. 10. 2006
od 28. 6. 2006 do 14. 12. 2006
Jiří Nedělník - člen představenstva
Šumperk, Myslbekova 5, PSČ 787 01
den vzniku členství: 12. 5. 2006 - 3. 10. 2006
od 4. 1. 2003 do 28. 6. 2006
Lenka Svobodová - člen
Praha 8, V Mezihoří 1102/9, PSČ 180 00
den vzniku členství: 12. 1. 2001 - 12. 1. 2006
od 4. 1. 2003 do 14. 12. 2006
Ing. Josef Novosvětský - předseda představenstva
Praha 3, Biskupcova 1890/47, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 10. 2002 - 4. 10. 2006
den vzniku funkce: 4. 10. 2002 - 4. 10. 2006
od 12. 5. 2001 do 4. 1. 2003
Ing. Josef Novosvětský - předseda představenstva
Praha 3, Biskupcova 1890/47, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 10. 1997
den vzniku funkce: 23. 2. 2001
od 12. 5. 2001 do 4. 1. 2003
Lenka Šímová - člen
Říčany, Ke koupališti 430, PSČ 251 01
den vzniku členství: 12. 1. 2001
od 12. 5. 2001 do 28. 6. 2006
Jiří Nedělník - člen
Šumperk, Myslbekova 5, PSČ 787 01
den vzniku členství: 12. 1. 2001 - 12. 1. 2006
od 3. 2. 1999 do 13. 12. 2000
Ing. Tomáš Fohler - člen
Praha 3, Biskupcova 1890/47, PSČ 130 00
od 11. 11. 1998 do 3. 2. 1999
Ing. Tomáš Fohler - člen
Praha 8, Biskupcova 1890/47, PSČ 130 00
od 11. 11. 1998 do 12. 5. 2001
Pavel Šimek - člen-předseda představenstva
Praha 7, Trojská 40/154, PSČ 171 00
od 11. 9. 1998 do 12. 5. 2001
Ing. Josef Novosvětský - člen
Praha 3, Biskupcova 1890/47, PSČ 130 00
od 5. 12. 1997 do 11. 9. 1998
Ing. Josef Novosvětský - člen
Přerov, Hranická 13
od 5. 12. 1997 do 11. 11. 1998
Pavel Šimek - předseda
Hradec Králové, Pod zámečkem 1054
od 5. 12. 1997 do 11. 11. 1998
Ing. Tomáš Fohler - člen
Praha 8, Vratislavská 394
od 5. 12. 1997 do 12. 5. 2001
Petr Nešetřil - člen
Čelákovice, Na stráni 1662
od 28. 8. 1996 do 5. 12. 1997
Mgr. Bohdan Žáček - předseda
Praha 10, Kurčatovova 322
od 28. 8. 1996 do 5. 12. 1997
Dana Strnadlová - člen
Praha 6, Radimova 136A/27
od 28. 8. 1996 do 5. 12. 1997
Ing. Jiří Bartl - člen
Loděnice 315
od 29. 1. 1996 do 28. 8. 1996
Vladislav Svoboda - člen
Třebíč, Vrchlického 77
od 29. 1. 1996 do 28. 8. 1996
Mgr. Bohdan Žáček - člen
Praha 10, Kurčatovova 322
od 29. 1. 1996 do 28. 8. 1996
Mgr. Libor Hronek - předseda
Pelhřimov, Žižkova 374
od 12. 4. 1995 do 29. 1. 1996
ing. Jaroslav Vacek - člen předst.
Praha 5, Hamsikova 25
od 12. 4. 1995 do 29. 1. 1996
ing. Tomáš Zůza - člen předst.
Praha 10, Kodaňská 45
od 19. 1. 1994 do 12. 4. 1995
Ing. Alena Růžičková - člen předst.
Praha 10, Dvouletky 171/2702
od 19. 1. 1994 do 12. 4. 1995
Jan Vidím - člen předst.
Praha 5, Běhounkova 2311
od 19. 1. 1994 do 29. 1. 1996
Ing. Boris Klement - předseda předst.
Praha 5, Zborovská 22
od 19. 1. 1994 do 29. 1. 1996
Ing. Boris Klement - člen předst.
Praha 5, Zborovská 22
od 19. 1. 1994 do 29. 1. 1996
Ing. Miroslav Kaňa - člen předst.
Praha 4, Boháčova 867
od 19. 1. 1994 do 29. 1. 1996
JUDr. Tomáš Kaiser - člen předst.
Praha 7, Strojnická 3
od 30. 9. 1993 do 19. 1. 1994
Ing. Karel Syrový - člen předst.
Praha 10, Kodaňská 1459/48, PSČ 100 00
od 30. 9. 1993 do 19. 1. 1994
RNDr. Petr Karas - předseda předst.
Praha 10, Benešovská 20, PSČ 100 00
od 30. 9. 1993 do 19. 1. 1994
JUDr. Jiří Hromas - člen předst.
Praha 1 - Staré Město, Rybná 25
od 31. 7. 2014 do 1. 5. 2015
Společnost zastupuje ve všech záležitostech jediný člen představenstva.
od 10. 12. 2001 do 31. 7. 2014
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti a společnost zavazuje kterýkoliv člen představenstva samostatně. Činí-li jménem společnosti písemné úkony, podepisují je tak, že k napsané či vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
od 5. 12. 1997 do 10. 12. 2001
Jménem společnosti jednají všichni členové představenstva samostatně a podepisují předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
od 3. 10. 1996 do 5. 12. 1997
Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému či vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
od 14. 6. 1996 do 3. 10. 1996
Za společnost jsou oprávněni jednat a listiny podepisovat vždy dva členové představenstva společně nebo prokurista společnosti samostatně. Samostatně jeden nebo více členů představenstva činí úkony na základě zvláštních zmocnění k jednotlivým úkonům nebo jednotlivým konkrétně vymezeným činnostem.
od 12. 4. 1995 do 14. 6. 1996
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jednají a podepisují vždy dva členové představenstva.
od 30. 9. 1993 do 12. 4. 1995
Způsob jednání jménem společnosti: Společnost zastupuje vůči třetím osobám představenstvo. Podepisování za společnost se provádí tak, že za společnost podepisují vždy dva členové představenstva, a to předseda a jeden člen.
Prokura
od 29. 1. 1996 do 28. 8. 1996
ing. Petr Kulhánek
Praha 8, Taussigova 1172
od 12. 4. 1995 do 29. 1. 1996
ing. Tomáš Zůza
Praha 10, Kodaňská 45
od 19. 1. 1994 do 12. 4. 1995
Ing. Alena Růžičková
Praha 10, Dvouletky 171/2702
od 12. 4. 1995 do 28. 8. 1996
Prokurista podepisuje tím způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis
Dozorčí rada
od 31. 7. 2014 do 1. 5. 2015
ALENA KOPACZKOVÁ - Člen dozorčí rady
Praha 10 - Hostivař, Vajdova, PSČ 102 00
den vzniku členství: 25. 6. 2014
od 19. 4. 2012 do 31. 7. 2014
Otto Brada - předseda dozorčí rady
Praha 8 - Libeň, U Vlachovky, PSČ 250 88
den vzniku členství: 10. 12. 2010 - 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 13. 12. 2010 - 25. 6. 2014
od 21. 12. 2010 do 19. 4. 2012
Otto Brada - předseda dozorčí rady
Čelákovice, V Prokopě, PSČ 250 88
den vzniku členství: 10. 12. 2010
den vzniku funkce: 13. 12. 2010
od 18. 3. 2010 do 21. 12. 2010
Vladislav Brunclík - předseda dozorčí rady
Praha 10 - Strašnice, Černokostelecká 2111/131, PSČ 100 00
den vzniku členství: 31. 12. 2009 - 10. 12. 2010
den vzniku funkce: 4. 2. 2010 - 10. 12. 2010
od 18. 3. 2010 do 31. 7. 2014
Jaroslava Poncová - člen dozorčí rady
Chomutov, Palachova 2651/30, PSČ 430 03
den vzniku členství: 31. 12. 2009 - 25. 6. 2014
od 18. 3. 2010 do 31. 7. 2014
Alena Kopaczková - člen dozorčí rady
Praha 10 - Hostivař, Vajdova 1047/25, PSČ 102 00
den vzniku členství: 31. 12. 2009 - 25. 6. 2014
od 14. 12. 2006 do 18. 3. 2010
Lenka Svobodová - předseda dozorčí rady
Praha 8 - Libeň, V Mezihoří 1102/9, PSČ 180 00
den vzniku členství: 4. 10. 2006 - 31. 12. 2009
den vzniku funkce: 4. 10. 2006 - 31. 12. 2009
od 14. 12. 2006 do 18. 3. 2010
Hana Mašková - člen dozorčí rady
Čelákovice, V prokopě 1324, PSČ 250 88
den vzniku členství: 4. 10. 2006 - 31. 12. 2009
od 14. 12. 2006 do 18. 3. 2010
Jiří Nedělník - člen dozorčí rady
Šumperk, Myslbekova 5, PSČ 787 01
den vzniku členství: 4. 10. 2006 - 31. 12. 2009
od 6. 8. 2003 do 14. 12. 2006
Ing. Ladislav Horský - předseda dozorčí rady
Praha 7, Na Výšinách 886/18, PSČ 170 00
den vzniku členství: 16. 6. 2003 - 4. 10. 2006
den vzniku funkce: 16. 6. 2003 - 4. 10. 2006
od 4. 1. 2003 do 14. 12. 2006
MUDr. Jan Haber - člen dozorčí rady
Praha 3, Seifertova 3, PSČ 130 00
den vzniku funkce: 15. 7. 2001 - 4. 10. 2006
od 10. 12. 2001 do 4. 1. 2003
MUDr. Jan Habera - člen dozorčí rady
Praha 3, Seifertova 3, PSČ 130 00
den vzniku funkce: 15. 7. 2001
od 10. 12. 2001 do 6. 8. 2003
Mgr. Jan Sýkora - předseda dozorčí rady
Praha 3, Slavíkova 1190/18, PSČ 130 00
den vzniku členství: 28. 6. 2001
den vzniku funkce: 18. 7. 2001
od 10. 12. 2001 do 14. 12. 2006
Hana Mašková - člen dozorčí rady
Čelákovice, V prokopě 1324, PSČ 250 88
den vzniku funkce: 15. 7. 2001 - 4. 10. 2006
od 11. 11. 1998 do 13. 12. 2000
Michelle Clark - člen
Shakatak, La Route des Genets, St. Brelade JE3 8DB, Jersey, Normanské ostrovy, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 11. 11. 1998 do 13. 12. 2000
- datum narození: 28. července 1965
od 11. 11. 1998 do 10. 12. 2001
Keith Pierson Hodson Mackenzie - předseda
Les Cinq Verges, Le Mont des Corvees, St. Ouen JE3 2ES, Jersey, Normanské ostrovy, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 11. 11. 1998 do 10. 12. 2001
- datum narození: 13. října 1942
od 11. 11. 1998 do 10. 12. 2001
Antony Kurt Bryans - člen
1 Grouville Park, Le Chemin au Greves, Grouville JE3 9BE, Jersey, Normanské ostrovy, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 11. 11. 1998 do 10. 12. 2001
- datum narození: 17. ledna 1960
od 5. 12. 1997 do 11. 11. 1998
Růžena Forejtová - předseda
Čelákovice, Petra Bezruče 954/16
od 5. 12. 1997 do 11. 11. 1998
Ing. Michaela Šimonová - člen
Brandýs nad Labem, Kaštanová 1486
od 5. 12. 1997 do 11. 11. 1998
Ing. Jana Klimešová - člen
Praha 4, Hlavní 2725/153
od 6. 8. 1997 do 5. 12. 1997
Lenka Šímová - člen
Říčany, Ke koupališti 430, PSČ 251 01
od 3. 10. 1996 do 6. 8. 1997
Eva Janatová - člen
Praha 4, V průčelí 1654, PSČ 149 00
od 3. 10. 1996 do 5. 12. 1997
Ing. Josef Novosvětský - předseda
Přerov, Hranická 13, PSČ 751 24
od 3. 10. 1996 do 5. 12. 1997
Ladislava Mašková - člen
Přerov nad Labem 305, PSČ 289 16
od 29. 1. 1996 do 3. 10. 1996
Zdeněk Lacina - předseda
Uherské Hradiště, Pod lipkami 156
od 29. 1. 1996 do 3. 10. 1996
Ing. Vladimír Černý - člen
Praha 10, Pražská 2667
od 29. 1. 1996 do 3. 10. 1996
Mgr. Michal Böhm - člen
Praha 3, Jana Želivského 20/1729
od 12. 4. 1995 do 29. 1. 1996
JUDr. Jiří Křížek - předseda dozorčí rady
Praha 9, Rákosiho 237
od 12. 4. 1995 do 29. 1. 1996
ing. Eva Sýkorová
Praha 6, Družicová 4
od 19. 1. 1994 do 12. 4. 1995
Ing. Tomáš Zůza
Praha 10, Kodaňská 45
od 19. 1. 1994 do 29. 1. 1996
JUDr. Jan Obst
Praha 5, Běhounkova 2309
od 19. 1. 1994 do 29. 1. 1996
JUDr. Jiří Křížek
Praha 9, Rákosiho 237
od 30. 9. 1993 do 19. 1. 1994
Ing. Jaroslav Grafek
Praha 9, Rýmařovská 495, PSČ 190 00
od 30. 9. 1993 do 19. 1. 1994
Ing. Emil Mego
Praha 5 - Smíchov, Na Březince 16, PSČ 150 00
od 30. 9. 1993 do 19. 1. 1994
Ing. Alena Růžičková
Praha 10, Dvouletky 171/2702, PSČ 100 00
Akcionáři
od 24. 6. 2014 do 1. 5. 2015
CHARLHOLD ORANGE LIMITED
Larnaca, Faneromenis, 107, 3rd floor, Flat/Office 301, PSČ 603 1, Kyperská republika
od 30. 12. 2011 do 24. 6. 2014
CHARLHOLD BLUE LIMITED
Larnaca, P.C.6031, Faneromenis, 107, 3rd floor, Flat/Office 301, Kyperská republika
od 30. 12. 2011 do 24. 6. 2014
- Registrační číslo: HE 213070
od 18. 3. 2010 do 30. 12. 2011
CHARLHOLD BLUE LIMITED
Larnaca, P.C. 6023, Lordou Vyronos, 61-63, LUMIEL BUILDING, 3rd floor, Flat/Office 302, Kyperská republika
od 18. 3. 2010 do 30. 12. 2011
- Registrační číslo: HE 213070
od 14. 12. 2006 do 18. 3. 2010
LONDRINA UNITED S.A.
Belize City, Regent Street 35 A, Belize
od 28. 11. 2005 do 14. 12. 2006
MORANO HOLDINGS LIMITED
Majuro, Ajeltake Road, Trust Company Complex, MH 96960, Republika Marshallovy ostrovy
od 28. 11. 2005 do 14. 12. 2006
- reg.č. 13129
Hodnocení firmy
-7
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Boleslav Polívka
+
-
Aleš Zavoral

Aleš Zavoral

- zakladatel Alza.cz

-10

+
-
Lucie Borhyová

Lucie Borhyová

- moderátorka

-64

+
-
Lukáš Konečný
+
-
Jiří Mádl

Jiří Mádl

- herec, režisér

-99

+
-
Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-102

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services