KRATINA, a.s.
IČO: 49968068 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu10. 12. 1993
Datum zániku10. 8. 2016
StavVymazáno
Obchodní firma
od 10. 12. 1993 do 10. 8. 2016

KRATINA, a.s.

Sídlo
od 6. 6. 2008 do 26. 6. 2014
Dolní Bojanovice, Hodonínská 878, PSČ 696 17
od 17. 9. 1997 do 6. 6. 2008
Dolní Bojanovice, 878, PSČ 696 17
od 7. 9. 1995 do 17. 9. 1997
Dolní Bojanovice č. 878, areál ZD , PSČ 696 17
od 10. 12. 1993 do 7. 9. 1995
Dolní Bojanovice, areál ZD
IČO
od 10. 12. 1993 do 10. 8. 2016

49968068

DIČ

CZ49968068

Identifikátor datové schránky:swmeujs
Právní forma
od 10. 12. 1993 do 10. 8. 2016
Akciová společnost
Spisová značka1207 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 26. 6. 2014 do 10. 8. 2016
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 20. 7. 2010 do 10. 8. 2016
- Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
od 20. 7. 2010 do 10. 8. 2016
- Zámečnictví, nástrojářství
od 20. 7. 2010 do 10. 8. 2016
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 30. 10. 2004 do 20. 7. 2010
- poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
od 30. 10. 2004 do 10. 8. 2016
- zemědělská výroba zaměření zemědělské výroby: -rostlinná výroba - živočišná výroba - výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin - úprava, zpacování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby včetně potravin z ní - chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše
od 30. 10. 2004 do 10. 8. 2016
- opravy silničních vozidel
od 17. 9. 1997 do 20. 7. 2010
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
od 7. 9. 1995 do 20. 7. 2010
- silniční motorová doprava
od 24. 6. 1994 do 30. 10. 2004
- výroba a prodej bionafty a výrobků z olejnin
od 24. 6. 1994 do 30. 10. 2004
- výroba a prodej krmných směsí
od 24. 6. 1994 do 30. 10. 2004
- opravy zemědělských strojů
od 24. 6. 1994 do 20. 7. 2010
- zámečnictví
od 10. 12. 1993 do 30. 10. 2004
- zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
od 10. 12. 1993 do 20. 7. 2010
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 26. 6. 2014 do 10. 8. 2016
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 26. 6. 2014 do 10. 8. 2016
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 26. 6. 2014 do 10. 8. 2016
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 2. 8. 2013 do 26. 6. 2014
- Mimořádná valná hromada společnosti KRATINA, a.s. v souladu s ustanovením § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“), která se konala dne 22.7.2013, přijala následující u snesení ve věci přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře: „ Mimořádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti KRATINA, a.s. je obchodní společnost LUKROM, spol. s r.o., se sídlem Lípa 81, PSČ 763 11, IČ: 181 88 281, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vlož ka 1504, když obchodní společnost LUKROM, spol. s r.o. v l a s t n í 770/2192/10382 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč/ 10.000,- Kč/ 100.000,- Kč vydaných společností KRATINA, a.s., se sídlem Dolní Bojanovice, Hodonínsk á 878, PSČ 696 17, IČ: 499 68 068, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1207, jejíž základní kapitál činí 116,260.000,- Kč a je rozdělen na 800/2.500/11.260 kusů akcií na jméno v listinné podobě hodnotě 100.000,- K č/10.000,- Kč/1.000,- Kč. Obchodní společnost LUKROM, spol. s r.o., se sídlem Lípa 81, PSČ 763 11, IČ: 181 88 281, vlastní ve společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 109,302.000,- Kč, což činí 94,015 % základního kapitálu společnosti KRATINA, a .s., s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 94,015 % ve společnosti KRATINA, a.s. Obchodní společnost LUKROM, spol. s r.o., se sídlem Lípa 81, PSČ 763 11, IČ: 181 88 281, je tak hlavním akcionářem společnosti KRATINA, a.s., ve smyslu ustan ovení § 183i odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Mimořádná valná hromada rozhoduje dle ust. § 183i odst. 1 a následující obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, kterými jsou akcie společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcio náře na hlavního akcionáře, a to obchodní společnosti LUKROM, spol. s r.o. se sídlem Lípa 81, PSČ 763 11, IČ: 181 88 281, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1504. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírů spo lečnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů společnosti, přechází dle ust. § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu valné hromady do obchodního rejstříku. Mimořádná valná hromada určuje, že výše protiplnění, které poskytne hlavní akcionář, obchodní společnost LUKROM, spol. s r.o., se sídlem Lípa 81, PSČ 763 11, IČ: 181 88 281, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 150 4, ostatních akcionářům společnosti KRATINA, a.s., případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů společnosti, při přechodu ostatních akcií společnosti KRATINA, a.s. na hlavního akcionáře činí částku 297 ,- Kč (dvě stě devadesát sedm korun českých)/ 2.970,- Kč (dva tisíce devět set sedmdesát korun českých)/ 29.700,- Kč (dvacet devět tisíc sedm set korun českých) za každou nekótovanou kmenovou akcii společnosti KRATINA, a.s. znějící na jméno vydanou v list inné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč/ 10.000,- Kč/ 100.000,- Kč. Přiměřenost tohoto protilpnění byla hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 302-11/2013 Ing. Libora Bučka, bytem Trávník 2083, Staré město, PSČ 686 03, soudního znalce pro základní odbor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné pap íry a podniky, který hlavní akcionář doručil společnosti KRATINA, a.s. spolu s žádostí o svolání valné hromady, když závěry tohoto znaleckého posudku jsou takové, že hodnota akcií společnosti KRATINA, a.s. a tedy přiměřená výše protiplnění za akcie ostatn ích akcionářů, je částka 297,- Kč (dvě stě devadesát sedm korun českých)/ 2.970,- Kč (dva tisíce devět set sedmdesát korun českých)/ 29.700,- Kč (dvacet devět tisíc sedm set korun českých) za každou nekótovanou kmenovou akcii společnosti KRATINA, a.s. zn ějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč/ 10.000,- Kč/ 100.000,- Kč. Při zpracování znaleckého posudku byla znalcem použita metoda zjišťování substanční hodnoty podniku a následně proveden výpočet likvidační hodnoty připadaj ící na jednu akcii společnosti KRATINA, a.s. Určená výše protiplnění se od částek uvedených v znaleckém posudku neodchyluje. Mimořádná valná hromada určuje, že stanovené protiplnění bude poskytnuto dle ust. § 183m odst. 3 obchodního zákoníku oprávněným osobám obchodníkem s cennými papíry, obchodní společností FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3778, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 (patnácti) kalendářních dnů po splnění podmínek dle ust. § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tedy po dni, ve kte rém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány společnosti dle ust. § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. V souladu s ust. § 183m odst. 2 obchodního zákoníku bude ve stejné lhůtě oprávněným osobám vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků podle § 502 obchodního zákoníku, přirůstající ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným, papírům, tedy akciím menšinových akcionářů na hlavního akcionáře. Konkrétní způsob poskytnutí protilpnění a úroku, zejména zda bude protip lnění včetně úroku vyplaceno poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet, sdělí oprávněná osoba v den, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány společnosti dle ust. § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Mimořádná valná hromada osvědčuje, že obchodní společnost FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3778, která je obchodníkem s cennými p apíry ve smyslu příslušných právních předpisů, dne 17. července 2013 a před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl a předal tomuto obchodníkovi s cennými papíry peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního protiplnění menšinovým akcionářům a hlavní akcionář tuto skutečnost doložil společnosti před konáním valné hromady. Mimořádná valná hromada osvědčuje, že společnost KRATINA, a.s. zmocnila na základě plné moci ze dne 16.července 2013 obchodníka s cennými papíry FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, k převzetí akcií menšinových akcionářů společnosti KRATINA, a.s. v rozsahu podle ust. § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Dosavdní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, tedy předloží své akcie k převzetí obchodníkovi s cennými papíry, a to společnosti FINANCE Zlín, a.s. , se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, v řádné lhůtě podle ust. 183l odst. 5 obchodního zákoníku, tedy do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva, v sídle obchodníka s cennými papíry na adrese Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, v pracovních dnech v pondělí, ve středu v době od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky na telefonním čísle 577 217 375 sjednat s obchodníkem s cennými papíry v rámci řádné lhů ty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií.“ Nepřeloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do měsíce, bude společností KRATINA, a.s., stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 (čtrnáct) dnů. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavn ího akcionáře, kteří dosud nepředložili své akcie v rámci řádné lhůty, předloží své akcie k převzetí obchodníkovi s cennými papíry, a to společnosti FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, v dodatečné lhůtě podle u st. 183l odst. 6 obchodního zákoníku, v sídle obchodníka s cennými papíry na adrese Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01 v pracovních dnech v pondělí, ve středu v době od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin, přičemž v případě potřeby si dosavadní a kcionář může telefonicky na telefonním čísle 577 217 375 sjednat s obchodníkem s cennými papíry v rámci dodatečné lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií své akcie ani v této dodatečné lhůtě, b ude společnosti KRATINA, a.s. postupovat podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku.“ Ve smyslu ust. § 183l odst. 2 obchodního zákoníku představenstvo upozorňuje, že usnesení valné hromady a závěry znaleckého posudku, uveřejní způsobem určeným pro svolání valné hromady společnosti a uloží notářský zápis v sídle společnosti k nahlédnutí.
od 17. 9. 1997 do 10. 8. 2016
- Akcie jsou volně převoditelné.
od 2. 4. 1997 do 17. 9. 1997
- Akcie: Převod akcií podléhá schválení představenstvem společnosti.
od 2. 4. 1997 do 10. 8. 2016
- Základní jmění je splaceno.
od 24. 6. 1994 do 10. 8. 2016
- Ke dni 11.5.1994 byly předloženy akcie společnosti upravené a doplněné v čl.3,5,6,8,13,15,15a,16.
Kapitál
od 26. 6. 2014 do 10. 8. 2016
Základní kapitál 116 260 000 Kč
od 7. 9. 1995 do 26. 6. 2014
Základní kapitál 116 260 000 Kč
od 24. 6. 1994 do 7. 9. 1995
Základní kapitál 113 857 000 Kč
od 10. 12. 1993 do 24. 6. 1994
Základní kapitál 1 700 000 Kč
od 26. 6. 2014 do 10. 8. 2016
Akcie na jméno err, počet akcií: 800.
od 26. 6. 2014 do 10. 8. 2016
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 500.
od 26. 6. 2014 do 10. 8. 2016
Akcie na jméno err, počet akcií: 11 260.
od 8. 9. 2000 do 26. 6. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 800.
od 8. 9. 2000 do 26. 6. 2014
v listinné podobě
od 8. 9. 2000 do 26. 6. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 500.
od 8. 9. 2000 do 26. 6. 2014
v listinné podobě
od 8. 9. 2000 do 26. 6. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 11 260.
od 8. 9. 2000 do 26. 6. 2014
v listinné podobě
od 7. 9. 1995 do 8. 9. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 116 260.
od 24. 6. 1994 do 7. 9. 1995
Akcie na jméno err, počet akcií: 113 857.
od 10. 12. 1993 do 24. 6. 1994
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 700.
Statutární orgán
od 6. 10. 2015 do 10. 8. 2016
JUDr. TOMÁŠ PAVLÍČEK - předseda představenstva
Zlín, Příkrá, PSČ 760 01
den vzniku členství: 30. 6. 2015
den vzniku funkce: 30. 6. 2015
od 6. 10. 2015 do 10. 8. 2016
Ing. JARMILA MENDLOVÁ - člen představenstva
Svatobořice-Mistřín - Mistřín, Vyhnálov, PSČ 696 04
den vzniku členství: 30. 6. 2015
od 6. 10. 2015 do 10. 8. 2016
Bc. ZDENĚK ČERVENKA - člen představenstva
Luhačovice, Solné, PSČ 763 26
den vzniku členství: 30. 6. 2015
od 26. 6. 2014 do 6. 10. 2015
Ing. JARMILA MENDLOVÁ - místopředseda představenstva
Svatobořice-Mistřín - Mistřín, Vyhnálov, PSČ 696 04
den vzniku členství: 27. 5. 2010 - 30. 6. 2015
den vzniku funkce: 28. 5. 2010 - 30. 6. 2015
od 26. 6. 2014 do 6. 10. 2015
ZDENĚK ČERVENKA - člen přestavenstva
Luhačovice, Solné, PSČ 763 26
den vzniku členství: 27. 5. 2010 - 30. 6. 2015
od 19. 9. 2013 do 6. 10. 2015
JUDr. TOMÁŠ PAVLÍČEK - předseda představenstva
Zlín, Příkrá, PSČ 760 01
den vzniku členství: 27. 5. 2010 - 30. 6. 2015
den vzniku funkce: 28. 5. 2010 - 30. 6. 2015
od 21. 7. 2010 do 19. 9. 2013
JUDr. Tomáš Pavlíček - předseda představenstva
Zlín, Slunečná, PSČ 760 05
den vzniku členství: 27. 5. 2010
den vzniku funkce: 28. 5. 2010
od 21. 7. 2010 do 26. 6. 2014
Ing. Jarmila Mendlová - místopředseda představenstva
Svatobořice - Mistřín, , PSČ 696 04
den vzniku členství: 27. 5. 2010
den vzniku funkce: 28. 5. 2010
od 21. 7. 2010 do 26. 6. 2014
Zdeněk Červenka
Luhačovice, Solné, PSČ 763 26
den vzniku členství: 27. 5. 2010
od 6. 6. 2008 do 21. 7. 2010
Ing. Jana Vykoukalová - předseda představenstva
Tečovice, 308, PSČ 763 02
den vzniku členství: 21. 5. 2008 - 27. 5. 2010
den vzniku funkce: 21. 5. 2008 - 27. 5. 2010
od 6. 6. 2008 do 21. 7. 2010
Ing. Květoslav Bravenec - místopředseda představenstva
Dolní Bojanovice, 540, PSČ 696 17
den vzniku členství: 21. 5. 2008 - 27. 5. 2010
den vzniku funkce: 21. 5. 2008 - 27. 5. 2010
od 6. 6. 2008 do 21. 7. 2010
Ing. Petr Halabrin - člen představenstva
Moravská Nová Ves, Sadová 836, PSČ 691 55
den vzniku členství: 21. 5. 2008 - 27. 5. 2010
od 30. 10. 2004 do 6. 6. 2008
Ing. Květoslav Bravenec - předseda představenstva
Dolní Bojanovice, 540
den vzniku funkce: 22. 6. 2004 - 21. 5. 2008
od 30. 10. 2004 do 6. 6. 2008
Ing. Jaromír Herzán - místopředseda představenstva
Hodonín, Perunská 48
den vzniku funkce: 22. 6. 2004 - 21. 5. 2008
od 30. 10. 2004 do 6. 6. 2008
Josef Dvořák - člen představenstva
Dolní Bojanovice, 822
den vzniku funkce: 22. 6. 2004 - 21. 5. 2008
od 30. 10. 2004 do 6. 6. 2008
Vratislav Bohunský - člen představenstva
Dolní Bojanovice, 614
den vzniku funkce: 22. 6. 2004 - 21. 5. 2008
od 30. 10. 2004 do 6. 6. 2008
Ing. Petr Halabrin - člen představenstva
Moravská Nová Ves, Sadová 836
den vzniku funkce: 22. 6. 2004 - 21. 5. 2008
od 3. 5. 2003 do 30. 10. 2004
Ing. Jaromír Herzán - místopředseda představenstva
Hodonín, Perunská 48
den vzniku funkce: 28. 5. 1999 - 28. 5. 2004
od 4. 12. 2001 do 30. 10. 2004
Ing. Antonín Jaroš - člen představenstva
Hodonín, Brněnská 1843/29, PSČ 695 01
den vzniku funkce: 29. 6. 2001 - 28. 5. 2004
od 3. 9. 1999 do 3. 5. 2003
Ing. Jaromír Herzán - místopředseda představenstva
Hodonín, Perunská 48
od 3. 9. 1999 do 30. 10. 2004
Ing. Květoslav Bravenec - předseda představenstva
Dolní Bojanovice, 540
den vzniku funkce: 28. 5. 1999 - 28. 5. 2004
od 3. 9. 1999 do 30. 10. 2004
Josef Dvořák - člen představenstva
Dolní Bojanovice, 822
den vzniku funkce: 28. 5. 1999 - 28. 5. 2004
od 3. 9. 1999 do 30. 10. 2004
Vratislav Bohunský - člen představenstva
Dolní Bojanovice, 614
den vzniku funkce: 28. 5. 1999 - 28. 5. 2004
od 2. 4. 1997 do 3. 9. 1999
Ing. Jaromír Herzán - místopředseda představenstva
Hodonín, Perunská 48
od 2. 4. 1997 do 3. 9. 1999
ing. Květoslav Bravenec - předseda představenstva
Dolní Bojanovice, 540
od 14. 3. 1997 do 2. 4. 1997
ing. Květoslav Bravenec - člen představenstva
Dolní Bojanovice, 540
od 14. 3. 1997 do 2. 4. 1997
Ing. Jaromír Herzán - člen představenstva
Hodonín, Perunská 48
od 14. 3. 1997 do 3. 9. 1999
Josef Dvořák - člen představenstva
Dolní Bojanovice, 822
od 14. 3. 1997 do 3. 9. 1999
Michael Komosný - člen představenstva
Dolní Bojanovice, 486
od 14. 3. 1997 do 30. 10. 2004
Ing. Jaroslav Račický - člen představenstva
Dolní Bojanovice, 849
den vzniku funkce: 28. 5. 1999 - 28. 5. 2004
od 14. 3. 1997 do 30. 10. 2004
Josef Pospíšil - člen představenstva
Dolní Bojanovice, 31
den vzniku funkce: 28. 5. 1999 - 28. 5. 2004
od 24. 6. 1994 do 14. 3. 1997
Ing. Jaroslav Račický - člen představenstva
Dolní Bojanovice, 849
od 24. 6. 1994 do 14. 3. 1997
Ing. Jaromír Herzán - člen představenstva
Hodonín, Perunská 48
od 24. 6. 1994 do 14. 3. 1997
Josef Pospíšil - člen představenstva
Dolní Bojanovice, 31
od 10. 12. 1993 do 14. 3. 1997
ing. Květoslav Bravenec - člen představenstva
Dolní Bojanovice, 540
od 10. 12. 1993 do 14. 3. 1997
Josef Dvořák - člen představenstva
Dolní Bojanovice, 822
od 10. 12. 1993 do 14. 3. 1997
Michal Komosný - člen představenstva
Dolní Bojanovice, 486
od 26. 6. 2014 do 10. 8. 2016
Společnost zastupuje ve všech záležitostech člen představenstva.
od 6. 6. 2008 do 26. 6. 2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda nebo místopředseda představenstva samostatně.
od 4. 12. 2001 do 6. 6. 2008
Za společnost jedná navenek každý člen představenstva samostatně. Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva , nebo společně dva členové představenstva nebo člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen nebo zástupce na základě plné moci. Plná moc musí mít písemnou formu, musí v ní být uveden rozsah zmocnění a musí být udělena osobou, která je oprávněna za společnost jednat a podepisovat, a to v mezích oprávnění této osoby jednat a podepisovat za společnost. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné,otištěné, napsané nebo jinak vyhotovené obchodní firmě připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva nebo společně dva členové představenstva nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen nebo zástupce na základě písemné plné moci.
od 17. 9. 1997 do 4. 12. 2001
Způsob jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Listiny o právních úkonech za společnost podepisuje předseda představenstva samostatně, nebo alespoň dva členové představenstva společně, nebo samostatně člen představenstva pověřený písemnou plnou mocí. Činí tak tím způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis s uvedením funkce v představenstvu.
od 24. 6. 1994 do 17. 9. 1997
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo společně předseda a jeden člen představenstva, nebo společně ředitel a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti nebo k otisku razítka připojí svůj podpis.
od 10. 12. 1993 do 24. 6. 1994
Zastupování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jiný- mi orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva společně nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisují se za společnost tak, že k obchod- nímu jménu společnosti připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 6. 10. 2015 do 10. 8. 2016
Ing. JANA VYKOUKALOVÁ - předseda dozorčí rady
Lípa, , PSČ 763 11
den vzniku členství: 30. 6. 2015
den vzniku funkce: 30. 6. 2015
od 6. 10. 2015 do 10. 8. 2016
Ing. ONDŘEJ ČERVENKA - člen dozorčí rady
Luhačovice, Družstevní, PSČ 763 26
den vzniku členství: 30. 6. 2015
od 6. 10. 2015 do 10. 8. 2016
Ing. LADISLAV PLŠEK - člen dozorčí rady
Lukov, Paseky, PSČ 763 17
den vzniku členství: 30. 6. 2015
od 26. 6. 2014 do 6. 10. 2015
Ing. JANA VYKOUKALOVÁ - předseda dozorčí rady
Lípa, , PSČ 763 11
den vzniku členství: 27. 5. 2010 - 30. 6. 2015
den vzniku funkce: 28. 5. 2010 - 30. 6. 2015
od 26. 6. 2014 do 6. 10. 2015
VLADIMÍR MAZUCH - člen dozorčí rady
Prušánky, , PSČ 696 21
den vzniku členství: 27. 5. 2010 - 30. 6. 2015
od 26. 6. 2014 do 6. 10. 2015
Ing. PETR PLCHUT - člen dozorčí rady
Mutěnice, Díly, PSČ 696 11
den vzniku členství: 27. 5. 2010 - 30. 6. 2015
od 21. 7. 2010 do 26. 6. 2014
Ing. Jana Vykoukalová - předseda dozorčí rady
Lípa, , PSČ 763 11
den vzniku členství: 27. 5. 2010
den vzniku funkce: 28. 5. 2010
od 21. 7. 2010 do 26. 6. 2014
Vladimír Mazuch - člen dozorčí rady
Prušánky, , PSČ 696 21
den vzniku členství: 27. 5. 2010
od 21. 7. 2010 do 26. 6. 2014
Ing. Petr Plchut - člen dozorčí rady
Mutěnice, Díly 1210, PSČ 696 11
den vzniku členství: 27. 5. 2010
od 6. 6. 2008 do 21. 7. 2010
Vladimír Mazuch - předseda dozorčí rady
Prušánky, 746, PSČ 696 21
den vzniku členství: 21. 5. 2008 - 27. 5. 2010
den vzniku funkce: 21. 5. 2008 - 27. 5. 2010
od 6. 6. 2008 do 21. 7. 2010
Ing. Petr Plchut - člen dozorčí rady
Mutěnice, Díly 1210, PSČ 696 11
den vzniku členství: 21. 5. 2008 - 27. 5. 2010
od 6. 6. 2008 do 21. 7. 2010
Ing. Jaromír Herzán - člen dozorčí rady
Hodonín, Perunská 48, PSČ 695 01
den vzniku členství: 21. 5. 2008 - 27. 5. 2010
od 30. 10. 2004 do 6. 6. 2008
Petr Hunča - člen
Dolní Bojanovice, 440
den vzniku funkce: 22. 6. 2004 - 21. 5. 2008
od 30. 10. 2004 do 6. 6. 2008
Ing. Antonín Jaroš - člen
Hodonín, Brněnská 29
den vzniku funkce: 22. 6. 2004 - 21. 5. 2008
od 3. 5. 2003 do 30. 10. 2004
Petr Hunča - člen
Dolní Bojanovice, 440
den vzniku funkce: 21. 6. 2002 - 22. 6. 2004
od 3. 5. 2003 do 30. 10. 2004
František Blaha - člen
Dolní Bojanovice, 23
den vzniku funkce: 21. 6. 2002 - 22. 6. 2004
od 3. 5. 2003 do 30. 10. 2004
Anna Salajková - členka
Dolní Bojanovice, 57
den vzniku funkce: 21. 6. 2002 - 22. 6. 2004
od 3. 5. 2003 do 30. 10. 2004
Ing. Zdeňka Mahovská - členka
Brno, Valtická 1
den vzniku funkce: 21. 6. 2002 - 22. 6. 2004
od 3. 5. 2003 do 30. 10. 2004
Ing. Petr Halabrin - člen
Moravská Nová Ves, Sadová 836
den vzniku funkce: 21. 6. 2002 - 22. 6. 2004
od 3. 5. 2003 do 6. 6. 2008
René Toman - předseda
Ratíškovice, 1079
den vzniku funkce: 21. 6. 2002 - 20. 6. 2007
od 4. 12. 2001 do 3. 5. 2003
Ing. Zdeňka Mahovská - člen
Brno, Valtická 1, PSČ 629 00
den vzniku funkce: 29. 6. 2001 - 21. 6. 2002
od 8. 9. 2000 do 3. 5. 2003
René Toman - předseda
Ratíškovice, 1079
od 3. 9. 1999 do 8. 9. 2000
Petr Halabrin - předseda
Moravská Nová Ves, Sadová 846
od 3. 9. 1999 do 4. 12. 2001
Libuše Robková - člen
Dolní Bojanovice, 503
od 3. 9. 1999 do 3. 5. 2003
Anna Salajková - člen
Dolní Bojanovice, 57
od 2. 4. 1997 do 3. 9. 1999
Josef Mikulica - předseda
Dolní Bojanovice, 196
od 14. 3. 1997 do 2. 4. 1997
Josef Mikulica - člen
Dolní Bojanovice, 196
od 14. 3. 1997 do 3. 9. 1999
Marie Veverková - člen
Dolní Bojanovice, 572
od 14. 3. 1997 do 3. 9. 1999
Mlada Cvanová - člen
Dolní Bojanovice, 211
od 14. 3. 1997 do 3. 5. 2003
Petr Hunča - člen
Dolní Bojanovice, 440
od 14. 3. 1997 do 3. 5. 2003
František Blaha - člen
Dolní Bojanovice, 23
od 7. 9. 1995 do 14. 3. 1997
Petr Hunča - člen
Dolní Bojanovice, 440
od 7. 9. 1995 do 14. 3. 1997
František Blaha - člen
Dolní Bojanovice, 23
od 10. 12. 1993 do 14. 3. 1997
Josef Mikulica - člen
Dolní Bojanovice, 196
od 10. 12. 1993 do 14. 3. 1997
Marie Veverková - člen
Dolní Bojanovice, 572
od 10. 12. 1993 do 14. 3. 1997
Mlada Cvanová - člen
Dolní Bojanovice, 211
Akcionáři
od 26. 6. 2014 do 10. 8. 2016
LUKROM, spol. s r.o., IČO: 18188281
Lípa, , PSČ 763 11
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Přehled příjmů a výdajů pro sociálku za rok 2017. Rady, kalkulačka, formuláře

22. 3. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled příjmů a výdajů pro sociálku za rok 2017. Rady, kalkulačka, formuláře

Přehled o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení za loňský rok se odevzdává nejpozději měsíc po daňovém přiznání. Máme pro vás čerstvé formuláře, kalkulačku i aplikaci, která přehled snadno a rychle vyplní.

Dostali jste dar? Kdy ho dárce může chtít zpátky

22. 3. 2018 | Když se řekne | Terezie Nývltová Vojáčková

Dostali jste dar? Kdy ho dárce může chtít zpátky

Možná znáte úsloví „co se dá, to se nikdy nevydá“. Neplatí vždycky. Dárce si někdy může darování rozmyslet a obdarovaný musí dar vrátit. Nebo celý či částečně zaplatit.

Přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2017. Pravidla, kalkulačka, formuláře

21. 3. 2018 | Když se řekne | Petra Dlouhá

Přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2017. Pravidla, kalkulačka, formuláře

Podáním daňového přiznání podnikatelům povinnosti nekončí. Zbývá ještě odevzdat přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Nabízíme kalkulačku, čerstvé formuláře i aplikaci, která daňové přiznání a přehledy hravě vyplní za vás.

Jak poskládat portfolio. Návod pro začínající investory.

21. 3. 2018 | Jak na to | Jan Traxler | 4 komentáře

Jak poskládat portfolio. Návod pro začínající investory.

Mám investovat do akciových fondů a jak velkou část majetku? Nebo bych se měl raději držet konzervativních investic či rovnou nechat peníze na spořicím účtu? Jednoduchý návod pro úplné začátečníky.

Mateřská na druhé dítě: kdo ji dostane, kdo ne

20. 3. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Mateřská na druhé dítě: kdo ji dostane, kdo ne

Druhé dítě se narodí v době, kdy ještě berete rodičovský příspěvek na prvního potomka nebo krátce po dočerpání dávky. Dostanete na druhé dítě mateřskou? Jak se liší pravidla u zaměstnankyň a podnikatelek?

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

-15
+
-
2.Karel Gott

Karel Gott

- zpěvák

-66
+
-
3.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-70
+
-
4.Bohumír Ďuričko

Bohumír Ďuričko

- podnikatel toho času ve výkonu trestu

-130
+
-
5.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-177
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 111 046 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Czech Exchange 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 618,00 Kč
Sberbank CZ 2 618,00 Kč
Expobank CZ 2 618,30 Kč
Oberbank 2 635,00 Kč
Česká spořitelna 2 658,00 Kč
ČSOB 2 656,00 Kč
Komerční banka 2 671,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 696,10 Kč
Raiffeisenbank 2 702,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Rychlá odchod z práce a podpora?
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > Rychlá odchod z práce a podpora?

Otázka: Dobrý den, posledních 10 měsíců marodím a během této doby, kdy mi končila 3. letá pracovní smlouva, jsme se se zaměstnavatelem domluvili, že novou již nepodepíšeme. Nyní tedy pobírám nemocenské dávky...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.