Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

ADW AGRO, a.s.
IČO: 49969846 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 1. 1994
Datum zániku30. 6. 2009
StavVymazáno
Obchodní firma
od 16. 1. 2004 do 30. 6. 2009

ADW AGRO, a.s.

od 1. 1. 1994 do 16. 1. 2004

Zemědělské zásobování a nákup Třebíč, a.s.

Sídlo
od 28. 2. 1996 do 30. 6. 2009
Krahulov 76 , PSČ 675 21
od 1. 1. 1994 do 28. 2. 1996
Třebíč, Žerotínovo nám. 1
IČO
od 1. 1. 1994 do 30. 6. 2009

49969846

DIČ

CZ49969846

Právní forma
od 1. 1. 1994 do 30. 6. 2009
Akciová společnost
Spisová značka1227 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 22. 3. 2005 do 30. 6. 2009
- opravy silničních vozidel
od 22. 3. 2005 do 30. 6. 2009
- silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní vozidly bez omezení celkové hmotnosti
od 22. 3. 2005 do 30. 6. 2009
- ochranná desinfekce, desinsekce a deratizace, s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče
od 22. 3. 2005 do 30. 6. 2009
- prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující
od 22. 3. 2005 do 30. 6. 2009
- prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
od 22. 3. 2005 do 30. 6. 2009
- pronájem nebytových prostor
od 22. 3. 2005 do 30. 6. 2009
- provozování drážní dopravy
od 16. 10. 1997 do 22. 3. 2005
- Opravy motorových vozidel
od 16. 10. 1997 do 22. 3. 2005
- silniční motorová doprava nákladní
od 16. 10. 1997 do 22. 3. 2005
- hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy včetně další ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace
od 16. 10. 1997 do 22. 3. 2005
- prodej jedů, žíravin a pesticidů
od 16. 10. 1997 do 30. 6. 2009
- skladování, ošetřování a úprava produktů zemědělské rostlinné výroby
od 16. 10. 1997 do 30. 6. 2009
- Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma činností uvedených v § 3 živn. zák. a vyjma činností uvedených v příloze 1-3
od 16. 10. 1997 do 30. 6. 2009
- vážení na vážních zařízeních
od 16. 10. 1997 do 30. 6. 2009
- překládání nákladů
od 16. 10. 1997 do 30. 6. 2009
- montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky tlakových zařízení, vyjma vyhrazených tlakových zařízení
od 16. 10. 1997 do 30. 6. 2009
- provádění laboratorních rozborů a měření vlhkosti
od 16. 10. 1997 do 30. 6. 2009
- práce s mechanizačními prostředky
od 16. 10. 1997 do 30. 6. 2009
- provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 1. 1. 1994 do 16. 10. 1997
- Nákup, skladování, ošetřování, úprava a odbyt výrobků včetně státních hmotných rezerv
od 1. 1. 1994 do 16. 10. 1997
- Výroba a dodávky zemědělských potřeb a ostatních výrobků při poskytování služeb
od 1. 1. 1994 do 16. 10. 1997
- Obchodní a odbytová činnost
od 1. 1. 1994 do 16. 10. 1997
- Výroba a aplikace desinfekčních, desinsekčních a deratizačních prostředků, včetně bílení a malování
od 1. 1. 1994 do 16. 10. 1997
- Dřevovýroba
od 1. 1. 1994 do 16. 10. 1997
- Výroba elektrického proudu a tepla
od 1. 1. 1994 do 16. 10. 1997
- Stavební a montážní a technologická práce
od 1. 1. 1994 do 16. 10. 1997
- Opravárenská činnost
od 1. 1. 1994 do 16. 10. 1997
- Servisní a analytická laboratorní činnost
od 1. 1. 1994 do 16. 10. 1997
- Neveřejná silniční přeprava nákladů a osob podle zvláštního povolení
od 1. 1. 1994 do 16. 10. 1997
- Zajišťování vzdělávací a přípravy pracovníků ve vybraných profesích
od 1. 1. 1994 do 16. 10. 1997
- Provoz veřejného vážení na vážních zařízeních
od 1. 1. 1994 do 16. 10. 1997
- Inženýrská činnost ve výstavbě
od 1. 1. 1994 do 16. 10. 1997
- Zahraniční obchodní činnost, zahraniční kamionová přeprava, překládání nákladů
od 1. 1. 1994 do 30. 6. 2009
- Výroba krmných směsí, krmných koncentrátů, minerálních přísad, doplňků biofaktorů a surovin pro jejich výrobu
Ostatní skutečnosti
od 30. 6. 2009 do 30. 6. 2009
- Společnost ADW AGRO, a.s. zanikla fúzí splynutím se společností Farmin, a.s., se sídlem Třebíč, U Obůrky 953, PSČ 674 01, IČ: 28265254, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5461, s přechodem jmění na nově vzniklou nástupnickou společnost ADW AGRO, a.s., se sídlem Krahulov 76, PSČ 675 21.
od 24. 4. 2009 do 30. 6. 2009
- Usnesením ze dne 6.dubna 2009 mimořádná valná hromada společnosti ADW AGRO, a.s. rozhodla o výkupu účastnických cenných papírů společnosti podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku ve prospěch hlavního akcionáře, společnosti Farmin a.s., IČ: 282 65 254, se sídlem Třebíč, U Obůrky 953, PSČ 674 01. Usnesení valné hromady je obsaženo v notářském zápisu JUDr. Jiřího Strnada, notáře se sídlem v Třebíči, ze dne 6. dubna 2009, NZ 252/2009, N 259/2009. Obsah rozhodnutí valné hromady: 1. Valná hromada souhlasí ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku s přechodem všech ostatních účastnických cenných papírů emitovaných společností ADW AGRO, a.s., se sídlem Krahulov 76, PSČ 675 21, IČ: 499 69 846, zapsanou v obchodním rejst říku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1227 (dále jen "společnost ADW AGRO, a.s."), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, na obchodní společnost Farmin a.s., se sídlem Třebíč, U Obůrky 953, PSC 674 01, IČ: 282 65 254 (dále jen "sp olečnost Farmin a.s." nebo "hlavní akcionář") jako hlavního akcionáře společnosti ADW AGRO, a.s. 2. Společnost Farmin a.s. je hlavním akcionářem společnosti ADW AGRO, a.s. ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, neboť vlastní 205.352 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, emitovaných společností ADW AGRO, a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 94,059 % základního kapitálu společnosti ADW AGRO, a.s. Skutečnost, že je společnost Farmin a.s. hlavním akcionářem společnosti ADW AGRO, a.s., vyplývá z určení hlavního akcionáře a byla doložena předložením uvedených akcií . 3. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám za vykoupené účastnické cenné papíry emitované společností ADW AGRO, a.s. jako peněžité protiplnění za jednu kmenovou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč emitovanou společností ADW AGRO, a.s. část ku 740,- Kč (dále jen "Protiplnění"). Hlavní akcionář poskytne Protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených účastnických cenných papírů, ledaže je prokázáno zastavení vykoupených účastnických cenných papírů, pak poskytne Protiplnění za zastavené účastnické ce nné papíry zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Dosavadní vlastníci listinných účastnických cenných papírů emitovaných společností ADW AGRO, a.s. m ají právo na zaplacení Protiplnění po předání listinných účastnických cenných papírů společnosti ADW AGRO, a.s. ve smyslu ustanovení § 1831 odst. 5 ve spojení s ustanovením § 183m odst. 2 obchodního zákoníku. V případě, že přešlé účastnické cenné papíry b yly zástavou, má právo na zaplacení Protiplnění na základě ustanovení § 183m odst. 4 obchodního zákoníku zástavní věřitel, který drží zastavený účastnický cenný papír, pokud jej předloží společnosti ADW AGRO, a.s. ve smyslu ustanovení § 183l odst. 4 a 5 o bchodního zákoníku ve spojení s ustanovení § 183m odst. 2 obchodního zákoníku. Dosavadní vlastníci listinných účastnických cenných papírů, respektive zástavní věřitelé, kteří zastavené účastnické cenné papíry drží, jsou povinni předložit společnosti ADW AGRO, a.s. listinné cenné papíry ve lhůtě do 30 dnů po přechodu vlastnického prá va na hlavního akcionáře, a to u obchodníka s cennými papíry společnosti Merx a.s., se sídlem Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00, IČ: 601 96 297, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4226, nebo jejich zas láním cenným psaním na stejnou adresu. V případě, že dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů, respektive zástavní věřitelé tyto listinné účastnické cenné papíry do jednoho měsíce společnosti ADW AGRO, a.s. ve smyslu předchozí věty nepředloží, jsou povinni je předložit v dodatečné lhůtě v délce 14 dnů, která počíná běžet následujícího dne po uplynutí zákonné jednoměsíční lhůty pro předložení účastnických cenných papírů společnosti ADW AGRO, a.s., resp. od zveřejnění dodatečné lhůty k předložení ost atních účastnických cenných papírů v celostátním tisku. 4. Hlavní akcionář vyplatí oprávněným osobám Protiplnění prostřednictvím společnosti Merx a.s., a to bezhotovostním převodem na bankovní účet, který oprávněná osoba sdělí pro tento účel společnosti Merx a.s., uskutečněným do třiceti (30) dní po osobním př edání listinných účastnických cenných papírů společnosti ADW AGRO, a.s. či převzetí poštovní zásilky společností Merx a.s., kterou byly listinné účastnické cenné papíry zaslány, anebo zasláním částky Protiplnění poštovní poukázkou odeslanou do třiceti (30 ) dní po osobním předání listinných účastnických cenných papírů společnosti ADW AGRO, a.s. či převzetí poštovní zásilky společností Merx a.s., kterou byly listinné účastnické cenné papíry zaslány, a to na adresu oprávněné osoby, kterou oprávněná osoba sdě lí pro tento účel společnosti Merx a.s. Hlavní akcionář doložil valné hromadě ve smyslu ustanovení § 183i odst. 5 obchodního zákoníku skutečnost, že společnosti Merx a.s. před konáním valné hromady předal peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě Prot iplnění. Oprávněná osoba je povinna způsob vyplacení Protiplnění sdělit při osobním předání listinných účastnických cenných papírů či písemně spolu se zasláním účastnických cenných papírů cenným psaním do vlastních rukou adresovaným společnosti Merx a.s. na adresu sídla společnosti Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00.
od 28. 2. 2009 do 30. 6. 2009
- Na společnost přešla část jmění společnosti ADW HOLDING, s.r.o., se sídlem Krahulov 76, PSČ 675 21, IČ 607 53 307, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 19459 (dále jen "ADW HOLDING"), v důsledku rozdělení společno sti ADW HOLDING odštěpením sloučením se společností, společností ADW Bio, a.s., se sídlem Krahulov 76, PSČ 675 21, IČ 630 78 911, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3311, a společností Kooperace Sádek, a.s., se sídlem Rokytnice nad Rokytnou 91, okres Třebíč, PSČ 675 25, IČ 607 20 514, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1404, kombinovaným se založením společnosti Česká farma, a.s., se sídlem Třebíč, U Obůrky 953, PSČ 67 4 01, a společnosti WCT, a.s., se sídlem Třebíč, U Obůrky 953, PS%C 674 01, a to v souladu s projektem, který byl dne 31.12.2008 vyhotoven a uložen do sbírek listin zúčastněných společností
od 7. 2. 2008 do 30. 6. 2009
- Společnost ADW AGRO, a.s., se sídlem Krahulov 76, PSČ: 675 21, IČ: 499 69 846, převzala v souladu s § 220p obchodního zákoníku jako hlavní akcionář, jmění zanikající společnosti Agroma, a.s., se sídlem Krahulov 76, PSČ: 675 21, IČ: 452 34 523. Společnost ADW AGRO, a.s. je právním nástupcem společnosti Agroma, a.s.. Rozhodný den převzetí je 01.07.2007.
od 16. 1. 2004 do 30. 6. 2009
- Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 20.6.2003 schválila změny stanov a úplné znění stanov společnosti.
od 19. 9. 2002 do 30. 6. 2009
- Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 25.4.002 schválila změny ve stanovách a úplné znění stanov společnosti.
od 29. 10. 1998 do 30. 6. 2009
- Valná hromada společnosti konaná dne 16.9.1998 schválila změny ve stanovách společnosti.
od 16. 10. 1997 do 30. 6. 2009
- Valná hromada společnosti konaná dne 07.05.1997 schválila změnu stanov.
od 28. 2. 1996 do 30. 6. 2009
- Byly předloženy stanovy přijaté valnou hromadou dne 6.6.1995.
Kapitál
od 28. 2. 2009 do 30. 6. 2009
Základní kapitál 218 323 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 10. 1997 do 28. 2. 2009
Základní kapitál 168 852 000 Kč
od 1. 1. 1994 do 16. 10. 1997
Základní kapitál 168 852 000 Kč
od 28. 2. 2009 do 30. 6. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 218 323.
od 19. 9. 2002 do 28. 2. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 168 852.
od 19. 9. 2002 do 28. 2. 2009
v listinné podobě
od 1. 1. 1994 do 19. 9. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 168 852.
Statutární orgán
od 28. 2. 2009 do 30. 6. 2009
Ing. Vladislav Lipus - člen představenstva
Havířov, Karvinská 23, PSČ 736 01
den vzniku členství: 2. 2. 2009
od 20. 2. 2007 do 28. 2. 2009
Ing. Radek Levíček - člen představenstva
Brno, Pellicova 49, PSČ 602 00
den vzniku členství: 8. 12. 2006 - 2. 2. 2009
od 20. 2. 2007 do 30. 6. 2009
Ing. Aleš Vala - předseda představenstva
Střítež, 153, PSČ 674 01
den vzniku členství: 10. 2. 2004
den vzniku funkce: 8. 12. 2006
od 20. 2. 2007 do 30. 6. 2009
Miroslav Anděl - místopředseda představenstva
Výčapy, 218, PSČ 674 01
den vzniku členství: 10. 2. 2004
den vzniku funkce: 8. 12. 2006
od 24. 5. 2006 do 20. 2. 2007
Ing. Aleš Vala - místopředseda představenstva
Střítež, 153, PSČ 674 01
den vzniku členství: 10. 2. 2004
den vzniku funkce: 10. 2. 2004 - 8. 12. 2006
od 24. 5. 2006 do 20. 2. 2007
Ing. Karel Bednář - člen představenstva
Kojetice na Moravě, 124, PSČ 675 23
den vzniku členství: 24. 2. 2006 - 8. 12. 2006
od 22. 3. 2005 do 20. 2. 2007
Miroslav Anděl - předseda představenstva
Třebíč, Výčapy 218, PSČ 674 01
den vzniku funkce: 10. 2. 2004 - 8. 12. 2006
od 10. 12. 2004 do 22. 3. 2005
Miroslav Anděl - předseda představenstva
Mladoňovice, 118, PSČ 675 31
den vzniku funkce: 10. 2. 2004
od 10. 12. 2004 do 24. 5. 2006
Ing. Aleš Vala - místopředseda představenstva
Třebíč, Mírová 924, PSČ 674 01
den vzniku funkce: 10. 2. 2004
od 25. 10. 2000 do 10. 12. 2004
Aleš Vala - předseda představenstva
Třebíč, Mírová 924
den vzniku funkce: 22. 5. 2000 - 10. 2. 2004
od 25. 10. 2000 do 10. 12. 2004
Miroslav Anděl - místopředseda představenstva
Mladoňovice, 118
den vzniku funkce: 22. 5. 2000 - 10. 2. 2004
od 25. 10. 2000 do 24. 5. 2006
Ing. Karel Bednář - člen představenstva
Kojetice na Moravě, 124
den vzniku funkce: 22. 5. 2000 - 24. 2. 2006
od 4. 9. 1998 do 25. 10. 2000
JUDr. Božena Kristiánová - člen představenstva
Třebíč, Kpt.Jaroše 639
od 4. 9. 1998 do 25. 10. 2000
Ing. Vlastimil Štěpán - předseda představenstva
Budkov, 84
od 6. 1. 1998 do 25. 10. 2000
ing. Karel Bednář - místopředseda představenstva
Kojetice na Moravě, 124
od 16. 10. 1997 do 29. 10. 1998
Ing. Karel Coufal - člen představenstva
Stařeč, Červená Hospoda 326
od 16. 10. 1997 do 29. 10. 1998
Ing. Stanislav Dočekal - místopředseda představenstva
Kouty, 26
od 28. 2. 1996 do 16. 10. 1997
Ing. Karel Coufal - místopředseda představenstva
Stařeč, Červená Hospoda 326
od 28. 2. 1996 do 16. 10. 1997
JUDr. Josef Hájek - člen představenstva
Brno, Husova 9
od 28. 2. 1996 do 6. 1. 1998
Josef Hladík - místopředseda představenstva
Třebíč, Krátká 753/11
od 28. 2. 1996 do 4. 9. 1998
Lubomír Stoklásek - předseda představenstva
Brno, Zemědělská 60
od 28. 2. 1996 do 4. 9. 1998
Ing. Petr Herka - člen představenstva
Brno, Teyschlova 21
od 28. 2. 1996 do 29. 10. 1998
Ing. Jiří Krček - člen představenstva
Třebíč, Čeloudova ll08
od 1. 1. 1994 do 28. 2. 1996
Ing. Jiří Krček - předseda představenstva
Třebíč, Čeloudova 1108
od 1. 1. 1994 do 28. 2. 1996
Josef Hladík - člen představenstva
Třebíč, Krátká 753/11
od 1. 1. 1994 do 28. 2. 1996
Jan Chyba - člen představenstva
Třebíč, Budikovická 92
od 20. 2. 2007 do 30. 6. 2009
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají samostatně předseda a místopředseda představenstva. Při právních úkonech jejichž předmětem jsou nemovitosti, cenné papíry, směnky nebo obsahem právního úkonu je ručitelský závazek nebo nájemní vztah na dobu delší než 5 let, jednají jménem společnosti vždy společně předseda a místopředseda představenstva. J ménem společnosti jednají také zaměstnanci společnosti na základě plné moci udělené příslušnými členy představenstva.
od 16. 1. 2004 do 20. 2. 2007
Způsob jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva, nebo místopředseda. Listiny o právních úkonech za společnost podepisují tak, že k obchodnímu jménu připojí svůj podpis.
od 29. 10. 1998 do 16. 1. 2004
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo místopředseda nebo další člen představenstva. Listiny o právních úkonech za společnost podepisují tak, že k obchodnímu jménu připojí svůj podpis.
od 16. 10. 1997 do 29. 10. 1998
Způsob zastupování: Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva, nebo společně místopředseda a jeden člen představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva pověřený k tomu písemně předsedou představenstva nebo představenstvem. Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva, nebo společně místopředseda představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva pověřený k tomu písemně předsedou představenstva nebo představenstvem. Všichni tak činí způsobem tím způsobem, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis.
od 1. 1. 1994 do 16. 10. 1997
Způsob zastupování: Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva. Jiný člen představenstva je oprávněn zastupovat společnost pouze na základě písemné plné moci podepsané zbývajícími členy představenstva.
Dozorčí rada
od 28. 2. 2009 do 30. 6. 2009
Ing. Edita Buršíková - předseda dozorčí rady
Křižanov, Ořechovská 528, PSČ 594 51
den vzniku členství: 2. 2. 2009
den vzniku funkce: 2. 2. 2009
od 28. 2. 2009 do 30. 6. 2009
Tomáš Homa - člen dozorčí rady
Brtnice, Tyršovo náměstí 11, PSČ 588 32
den vzniku členství: 2. 2. 2009
od 28. 2. 2009 do 30. 6. 2009
Miroslav Klobas - člen dozorčí rady
Rokytnice nad Rokytnou, 146, PSČ 675 22
den vzniku členství: 27. 1. 2009
od 20. 2. 2007 do 28. 2. 2009
Ing. Pavel Kundelius - předseda dozorčí rady
Jihlava, Náhorní 2, PSČ 586 01
den vzniku funkce: 4. 6. 2004 - 2. 2. 2009
od 24. 5. 2006 do 28. 2. 2009
Ing. Vladimír Jelínek - člen dozorčí rady
Kněžice, 171, PSČ 675 29
den vzniku členství: 24. 2. 2006 - 2. 2. 2009
od 24. 5. 2006 do 28. 2. 2009
Ing. Pavel Kopejtka - člen dozorčí rady
Telč, Družstevní 490, PSČ 588 56
den vzniku členství: 24. 3. 2006 - 27. 1. 2009
od 10. 12. 2004 do 20. 2. 2007
Ing. Pavel Kundelius - předseda dozorčí rady
Velké Meziříčí, U Světlé 1563/31, PSČ 594 01
den vzniku funkce: 4. 6. 2004
od 6. 6. 2002 do 10. 12. 2004
Ing. Vlastimil Spousta - předseda dozorčí rady
Jaroměřice nad Rokytnou, 5.května 232
den vzniku funkce: 7. 7. 2000 - 3. 6. 2004
od 6. 6. 2002 do 24. 5. 2006
Ing. Vladimír Jelínek - člen dozorčí rady
Kněžice, 191
den vzniku funkce: 7. 7. 2000 - 24. 2. 2006
od 4. 9. 1998 do 25. 10. 2000
Rudolf Petříček - předseda dozorčí rady
Číchov, 70
od 4. 9. 1998 do 25. 10. 2000
Ing. Josef Scherrer - člen dozorčí rady
Třebíč, Krajinova 7
od 4. 9. 1998 do 24. 5. 2006
Ladislav Kremláček - člen dozorčí rady
Stařeč, Mlýnská 30
den vzniku funkce: 1. 1. 1994 - 1. 1. 1999
od 16. 10. 1997 do 4. 9. 1998
Tomáš Mokrý - předseda
Násedlovice, 301
od 16. 10. 1997 do 4. 9. 1998
Ladislav Kremláček - člen
Stařeč, Mlýnská 30
od 20. 8. 1996 do 4. 9. 1998
Ing. František Halásek - člen
Kněžice 289,
od 28. 2. 1996 do 20. 8. 1996
Rudolf Petříček - člen
Přibyslavice 146,
od 28. 2. 1996 do 16. 10. 1997
Ing. Miloň Polešák - předseda
Brno,
od 1. 1. 1994 do 28. 2. 1996
Ing. Lubomír Mejzlík - člen
Třebíč, Cyrila Boudy 516
od 1. 1. 1994 do 28. 2. 1996
Rudolf Petříček - člen
Přibyslavice, 146
od 1. 1. 1994 do 16. 10. 1997
Ladislav Kremláček - člen
Stařeč, 30
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

30. 6. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 62 komentářů

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

Paušální daň má fungovat už od příštího roku. Oproti původnímu návrhu od ministerstva financí se vláda dohodla na kompromisu - paušál budou moci využít podnikatelé s ročním příjmem do 800 000 korun.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus za první období

26. 6. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus za první období

V pondělí 29. června je poslední den pro podání žádosti o „kompenzační bonus“ z programu Pětadvacítka za období od 12. března do 30. dubna.

Zmatek v termínu pro přehledy OSVČ. Ministři spolu nemluví

26. 6. 2020 | | Petr Kučera

Zmatek v termínu pro přehledy OSVČ. Ministři spolu nemluví

Vláda připravila další absurditu: Lhůta pro podání přehledu zdravotní pojišťovně letos skončí dřív než pro samotné daňové přiznání.

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Startuje příjem žádostí

26. 6. 2020 | | Petr Kučera | 8 komentářů

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Startuje příjem žádostí

O podporu mohou požádat podnikatelé a firmy, kterým stát zakázal prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června.

Dárek podnikatelům i továrna na švarcsystém. Paušální daň očima expertů

26. 6. 2020 | | Gabriel Pleska | 16 komentářů

Dárek podnikatelům i továrna na švarcsystém. Paušální daň očima expertů

Paušální daň má drobným podnikatelům ulevit od papírování a prý i hrozby kontrol. Návrh projedná vláda a pak zamíří do parlamentu. Pokud to půjde hladce, má novinka fungovat už pro příjmy za rok 2021.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 680,00 Kč
Czech Exchange 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 690,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 731,10 Kč
ČSOB 2 731,10 Kč
Komerční banka 2 739,81 Kč
Expobank CZ 2 741,90 Kč
Česká spořitelna 2 756,00 Kč
Raiffeisenbank 2 784,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 794,60 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 383 503 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Michael Kocáb

Michael Kocáb

- zpěvák

0
+
-
2.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

0
+
-
3.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, Matějská pouť

-1
+
-
4.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-4
+
-
5.Zdeněk  Pohlreich

Zdeněk Pohlreich

- kuchař

-4
+
-

Články na Heroine.cz

Stříhat za dvojí ceny muže a ženy není fér, říká kadeřnice Klára Váňová z Barberette

Stříhat za dvojí ceny muže a ženy není fér, říká kadeřnice Klára Váňová z Barberette

Klára Váňová samu sebe nenazývá kadeřnicí, ale holičkou, přesněji anglickou slovní hříčkou...více

Sdílíte na Facebooku fotky svých dětí? Nejspíš zaděláváte na jejich stud a kyberšikanu

Sdílíte na Facebooku fotky svých dětí? Nejspíš zaděláváte na jejich stud a kyberšikanu

Všichni víme, že děti jsou v online prostoru velmi zranitelné. Zdánlivě nevinná a roztomilá...více

O Pavlovi: nesmlouvavý příběh o upozaďování žen a snaze zachránit druhého

O Pavlovi: nesmlouvavý příběh o upozaďování žen a snaze zachránit druhého

Filosofka, publicistka a spisovatelka Daňa Horáková vydala knihu O Pavlovi, v níž píše...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Hypotéka a záznam v registru
Poradna > Hypoteční úvěr > Hypotéka a záznam v registru

Otázka: Dobrý den, rada bych se zeptala jaká je šance získat hypotéku. Bohužel jsem se záznamem v registru a v solusu za nevcasne splacení kreditní karty a zamítnutí žádosti o půjčku u airbank. Karta je již...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services