Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

GZ Digital Media, a.s.
IČO: 60193387 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 1. 1994
Datum zániku18. 12. 2002
StavVymazáno
Obchodní firma
od 17. 1. 2000 do 18. 12. 2002

GZ Digital Media, a.s.

od 27. 10. 1999 do 17. 1. 2000

GZmedia a.s.

od 1. 1. 1994 do 27. 10. 1999

Gramofonové závody a. s.

Sídlo
od 1. 1. 1994 do 18. 12. 2002
Loděnice, Loděnice , PSČ 267 12
IČO
od 1. 1. 1994 do 18. 12. 2002

60193387

DIČ

026

Právní forma
od 1. 1. 1994 do 18. 12. 2002
Akciová společnost
Spisová značka2326 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 21. 6. 2000 do 18. 12. 2002
- provozování vodovodů a kanalizací
od 20. 3. 2000 do 18. 12. 2002
- podnikání v oblasti nakládání s ostatními odpady
od 16. 2. 1998 do 18. 12. 2002
- rozmnožování nosičů zvuku
od 19. 6. 1995 do 18. 12. 2002
- silniční motorová doprava
od 19. 6. 1995 do 18. 12. 2002
- hostinská činnost - jídelna
od 19. 6. 1995 do 18. 12. 2002
- knihtisk
od 19. 6. 1995 do 18. 12. 2002
- ofsetový tisk, chemigrafie
od 19. 6. 1995 do 18. 12. 2002
- provoz mechanizačních prostředků
od 19. 6. 1995 do 18. 12. 2002
- mezinárodní zasilatelství
od 19. 6. 1995 do 18. 12. 2002
- ubytovací služby
od 19. 6. 1995 do 18. 12. 2002
- vydavatelská a nakladatelská činnost
od 19. 6. 1995 do 18. 12. 2002
- strojírenská výroba a opravy
od 19. 6. 1995 do 18. 12. 2002
- plastikářská výroba - vstřikování
od 1. 1. 1994 do 18. 12. 2002
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 1. 1. 1994 do 18. 12. 2002
- Výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů
Ostatní skutečnosti
od 18. 12. 2002 do 18. 12. 2002
- společnost GZ Digital Media,a.s.se sídlem Loděnice PSČ 267 12,IČ 60193387 se vymazává ke dni nabytí právní moci z obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze,a to z důvodu zaniknutí převodem jmění na hlavního akcionáře,jimž je společnost Charles Advantage,a.s. se sídlem Loděnice,Tovární 340 PSČ 267 12,IČ 25685511.
od 7. 3. 2001 do 26. 11. 2001
- Dle § 211 odst.4 obchod.zák. se zapisuje usnesení řádné valné hromady ze dne 20.12.2000 o snížení základního jmění společnosti: Valná hromada společnosti rozhodla z důvodu splnění povinnosti uložené společnosti ustanovením § 161b odst.3 obchod.zák. a dosažení optimální kapitálové struktury společnosti o snížení základního jmění společnosti z výše 246.834.907,- Kč celkově o 171.887.202,- Kč na novou výši 74.947.705,- Kč, a to tím způsobem, že: a) 89.167 ks vlastních společností nabytých kmenových zaknihovaných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 601,- Kč na jednu akcii, které odpovídají částce 53.589.367,- Kč, budou v souladu s ustanov.§ 213 odst.2 obchod.zák. v platném znění příkazem osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů, zrušeny a: b) 104.656 ks prioritních zaknihovaných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 601,- Kč na jednu akcii, které odpovídají částce 62.898.256,- Kč, a 92.179 ks kmenových zaknihovaných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 601,- Kč na jednu akcii, které odpovídají částce 55.399.579,- Kč, tedy celkem zaknihované akcie na majitele odpovídající ve smyslu § 213c odst.1 písm.b) obchod.zák. částce 118.279.835,- Kč, budou v souladu s ustanovením § 213c obchod.zák. v platném znění vzaty z oběhu na základě věřejného návrhu. Vzetí akcií z oběhu se provede tím způsobem, že představenstvo společnosti podá osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů, příkaz ke zrušení akicí, jež koupila společnost na základě veřejného návrhu smlouvy, přičemž tento příkaz bude doložen výpisem z obchodního rejstříku prokazujícím zápis snížení základního jmění společnosti a dokladem o přijetí veřejného návrhu smlouvy. Pokud součet jmenovitých hodnot zaknihovaných akcií na majietele braných z oběhu podle tohoto odstavce v souladu s ustan.§ 213c obchodního zákoníku nedosáhne výše uvedené částky 118.297.835,- Kč, bude platit, že valná hromada rozhodla o změně postupu při snižování základního jmění podle tohoto odstavce tak, že základní jmění bude podle tohoto odstavce sníženo pouze v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu,a to dle ustanov.§ 213c odst.1 písm.a) obchodního zákoníku. v tomto případě je představenstvo spoelčnosti pověřeno podat návrh na zápis snížení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku v rozsahu v jakém bude veřejný návrh na uzavření smlouvy o koupi akcií přijat jednotlivými akcionáři. Návrh na vzetí akcií z oběhu podle bodu b) výše bude úplatný, přičemž navrhovaná cena za jednu akcii činí 1.018,- Kč, a to shodně u prioritních i kmenových akcií, které jsou předmětem návrhu na vzetí akcií z oběhu podle bodu b) výše. Dle § 213 odst.4 obchod.zák. valná hromada určuje, že veřejný návrh smlouvy o koupi akcií bude obsahovat mimo jiné tato pravidla pro vzetí akcií z oběhu. 1. Způsob oznámení přijetí návrhu smlouvy o koupi akcií: Akcionáři, kteří přijmou tento veřejný návrh smlouvy o koupi akcií (dále jen "akceptanti"), oznámí jeho přijetí doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla navrhovatele. 2. Obsah dopisu o akceptaci: Dopis o akceptaci tohoto návrhu musí obsahovat odkaz na tento návrh, jméno a příjmení nebo obchodní jméno, adresu nebo sídlo společnosti, PSČ, rodné číslo, případně IČ akceptanta, číslo účtu majitele u Střediska cenných papírů, označení akcií, kterých se návrh týká, tj. počet kusů akcií, jméno emitenta a ISIN, dále výslovné prohlášení, že akceptant návrh přijímá, způsob úhrady kupní ceny a úředně ověřený podpis akceptanta. 3. Doba závaznosti veřejného návrhu: Tento veřejný návrh smlouvy o koupi akcií je závazný po dobu 60 dnů od jeho zveřejnění. 4. Lhůta a způsob převodu akcií a placení kupní ceny: Kupní cena stanovená ve veřejném návrhu smlouvy je splatná dle podmínek stanovených v tomto veřejném návrhu smlouvy o koupi akcií, nejpozději však do tří měsíců od zápisu výše základního jmění do obchodního rejstříku. 5. Další podrobnosti bude obsahovat veřejný návrh smlouvy o koupi akcií.
od 30. 4. 1999 do 18. 12. 2002
- Obchodní společnost Gramofonové závody a.s., se sídlem 267 12 Loděnice, okr.Beroun, IČO: 60193387 je právním nástupcem obchodní společnosti GZ Disc, a.s., se sídlem Praha 1, Opatovická 4, IČO: 25118811, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze, v oddíle B, vložce 4646.
od 30. 9. 1998 do 30. 4. 1999
- Mimořádná valná hromada společnosti dne 29.6.1998 rozhodla o snížení základního jmění z částky 616.120.000,- Kč o částku 369.285.093,- Kč na částku 246.834.907,- Kč. Základní jmění společnosti ve výši 246.834.907,- Kč bude rozděleno na 306.051 kmenových akcií a 104.656 prioritních akcií o jmenovité hodnotě 601,- Kč. Všechny akcie společnosti budou v zaknihované podobě ve formě na majitele. Snížení bude provedeno kombinovaným způsobem tak, že jednak 519.393 akcií bude zrušeno a jednak bude snížena jmenovitá hodnota akcií z 1.000,- Kč na 601,- Kč. Důvodem snížení základního jmění navrhovatele je nabytí vlastních akcií do majetku navrhovatele, ke kterému dochází v důsledku sloučení navrhovatele s GZ Disc, a.s., která jakožto při sloučení zanikající společnost byla ke dni rozhodné účetní závěrky majitelem 519.393 akcií navrhovatele, přičemž výše čistého obchodního jmění připadající na tyto akcie musela být obsažena v ocenění zanikající GZ Disc, a.s.
od 1. 1. 1994 do 18. 12. 2002
- Založení společnosti: akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního záko- níku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního ma- jetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42, na který přešel majetek státního podniku Gramofonové závody s. p. ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění předpisů zdej- ších. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 24. 11. 1993 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov
od 1. 1. 1994 do 18. 12. 2002
- a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Gramofonové závody s. p.
Kapitál
od 26. 11. 2001 do 18. 12. 2002
Základní kapitál 131 207 315 Kč
od 30. 4. 1999 do 26. 11. 2001
Základní kapitál 246 834 907 Kč
od 1. 1. 1994 do 30. 4. 1999
Základní kapitál 616 120 000 Kč
od 19. 6. 2002 do 18. 12. 2002
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 218 315.
od 19. 6. 2002 do 18. 12. 2002
Akcie jsou v zaknihované podobě.
od 26. 11. 2001 do 19. 6. 2002
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 148 545.
od 26. 11. 2001 do 19. 6. 2002
Akcie jsou v zaknihované podobě.
od 26. 11. 2001 do 19. 6. 2002
Prioritní akcie na majitele err, počet akcií: 69 770.
od 26. 11. 2001 do 19. 6. 2002
Akcie jsou v zaknihované podobě.
od 30. 4. 1999 do 26. 11. 2001
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 306 051.
od 30. 4. 1999 do 26. 11. 2001
Akcie jsou v zaknihované podobě.
od 30. 4. 1999 do 26. 11. 2001
Prioritní akcie na majitele err, počet akcií: 104 656.
od 30. 4. 1999 do 26. 11. 2001
Akcie jsou v zaknihované podobě.
od 19. 6. 1995 do 19. 6. 1995
Zaměstnanecké akcie na jméno err, počet akcií: 30 806.
od 19. 6. 1995 do 30. 4. 1999
Akcie na majitele err, počet akcií: 616 120.
od 1. 1. 1994 do 19. 6. 1995
Akcie na jméno err, počet akcií: 30 806.
od 1. 1. 1994 do 19. 6. 1995
Akcie na majitele err, počet akcií: 585 314.
Statutární orgán
od 11. 11. 2002 do 18. 12. 2002
Shawn Johnson - člen představenstva
Praha 6, V oblouku 836, PSČ 160 00
den vzniku členství: 29. 10. 2002
od 8. 8. 2001 do 11. 11. 2002
Shawn Johnson - místopředseda představenstva
Praha 6, V oblouku 836, PSČ 160 00
od 29. 5. 2000 do 7. 3. 2001
Ing. Daniel Martinů - člen
Praha 5, Ostrovského 12, PSČ 150 00
od 20. 3. 2000 do 29. 5. 2000
Ing. Daniela Martinů - člen
Praha 5, Ostrovského 12, PSČ 150 00
od 17. 1. 2000 do 18. 12. 2002
Michael Harris - člen představenstva
Praha 1, Malostranské nábřeží 1/558, PSČ 110 00
od 17. 11. 1998 do 17. 1. 2000
Arpád Pál - člen představenstva
Praha 3, Krásova 22, PSČ 130 00
od 30. 9. 1998 do 17. 11. 1998
Arpáda Pála - člen představenstva
Praha 3, Krásova 22, PSČ 130 00
od 30. 9. 1998 do 7. 3. 2001
Richard Seďa - člen představenstva
Blansko, Dvorská 1867/82
od 15. 4. 1998 do 30. 9. 1998
Zdeněk Bakala - člen představenstva
Praha 6, Wolkerova 15, PSČ 160 00
od 15. 4. 1998 do 30. 9. 1998
Gavin Susman - člen představenstva
Praha 4, K dolům 72/63, PSČ 140 00
od 15. 4. 1998 do 8. 8. 2001
Shawn Johnson - místopředseda představenstva
Praha 4, K dolům 72/63, PSČ 140 00
od 16. 2. 1998 do 16. 2. 1998
JUDr. Oldřich Vyskočil - člen představenstva
Beroun II, Záhořanská 1421, PSČ 266 01
od 16. 2. 1998 do 16. 2. 1998
ing. Vlastimil Tatar, CSc. - místopředseda představenstva
Beroun, Okružní 1427, PSČ 266 00
od 16. 2. 1998 do 15. 4. 1998
ing. Michal Stiebal - člen představenstva
Praha 4, Michelská 721/31, PSČ 140 00
od 16. 2. 1998 do 15. 4. 1998
ing. Jan Blaško - místopředseda představenstva
Praha 4, Nad lesním divadlem 1113/18, PSČ 140 00
od 2. 9. 1996 do 16. 2. 1998
ing. Vlastimil Tatar, CSc. - člen představenstva
Beroun, Okružní 1427, PSČ 266 00
od 2. 9. 1996 do 18. 12. 2002
Ing. Zdeněk Pelc, CSc. - předseda představenstva
Kladno, Černohorského 2333, PSČ 272 00
od 2. 9. 1996 do 18. 12. 2002
- předseda představenstva ve funkci generálního ředitele
od 30. 11. 1995 do 2. 9. 1996
Ing. František Havlena - předseda představenstva
Praha 10, Černická 1363/18, PSČ 100 00
od 30. 11. 1995 do 2. 9. 1996
Ing. Bořivoj Pražák - člen představenstva
Praha 2, Lužická 1703/30, PSČ 120 00
od 30. 11. 1995 do 2. 9. 1996
Ing. Zdeněk Pelc, CSc. - místopředseda představenstva
Kladno, Černohorského 2333, PSČ 272 00
od 30. 11. 1995 do 2. 9. 1996
- místopředseda představenstva ve funkci generálního ředitele
od 30. 11. 1995 do 2. 9. 1996
Ing. Aleš Černý - člen představenstva
Praha 3, Vinohradská 1921/132, PSČ 130 00
od 30. 11. 1995 do 16. 2. 1998
Ing. Pavel Finger - člen představenstva
Praha 5, Jánského 2440, PSČ 150 00
od 19. 6. 1995 do 30. 11. 1995
RNDr Ota Richter - místopředseda představenstva
Praha lO, 28. pluku 48
od 19. 6. 1995 do 30. 11. 1995
ing. Zdeněk Pelc, CSc. - předseda představenstva
Kladno n. Sázavou, Černohorského 2333
od 1. 1. 1994 do 19. 6. 1995
Ing. Zdeněk Pelc, CSc. - Člen představenstva
Kladno nad Sázavou, Černohorského 2333
od 1. 1. 1994 do 19. 6. 1995
- r. č. xxxx
od 1. 1. 1994 do 19. 6. 1995
RNDr. Ota Richter - Člen představenstva
Praha 10, 28.pluku 48
od 1. 1. 1994 do 19. 6. 1995
- r. č. xxxx
od 1. 1. 1994 do 30. 11. 1995
JUDr. Oldřich Vyskočil - Člen představenstva
Beroun 2, Zahořanská 1421
od 1. 1. 1994 do 30. 11. 1995
- r. č. xxxx
od 1. 1. 1994 do 30. 11. 1995
Ing. Vlastimil Tatar, CSc. - Člen představenstva
Beroun 2, Okružní 1427
od 1. 1. 1994 do 30. 11. 1995
- r. č. xxxx
od 1. 1. 1994 do 30. 11. 1995
Ing. Helena Mandysová - Člen představenstva
Praha 5, Na Skalce 23
od 1. 1. 1994 do 30. 11. 1995
- r. č. xxxx
od 7. 3. 2001 do 18. 12. 2002
Za společnost jednají buď společně všichni členové představenstva, nebo dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu či otisku razítka společnosti připojí člen představenstva svůj podpis.
od 16. 2. 1998 do 7. 3. 2001
Za společnost zastupují a podepisují buď všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis.
od 30. 11. 1995 do 16. 2. 1998
Zastupování: Za společnost zastupují a podepisují buď všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně představenstvem pověřen, nebo místopředseda představenstva ve funkci generálního ředitele.
od 1. 1. 1994 do 30. 11. 1995
Způsob jednání jménem společnosti: za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
Dozorčí rada
od 11. 11. 2002 do 18. 12. 2002
Eva Kalistová - člen dozorčí rady
Praha 1, Spálená 35
den vzniku členství: 29. 10. 2002
od 11. 11. 2002 do 18. 12. 2002
Stanislav Spurný - člen dozorčí rady
Plzeň, U Světovaru 35, PSČ 301 00
den vzniku členství: 29. 10. 2002
od 8. 8. 2001 do 11. 11. 2002
Eva Kalistová - předseda dozorčí rady
Praha 1, Spálená 35
den vzniku funkce: 16. 3. 2001 - 22. 10. 2002
od 8. 8. 2001 do 11. 11. 2002
Stanislav Spurný - člen dozorčí rady
Plzeň, U Světovaru 35, PSČ 301 00
den vzniku funkce: 16. 3. 2001 - 22. 10. 2002
od 8. 8. 2001 do 18. 12. 2002
Helena Dostálová - člen dozorčí rady
Chrustenice, 142, PSČ 267 12
den vzniku funkce: 5. 4. 2001
od 15. 4. 1998 do 8. 8. 2001
JUDr.MUDr. Marek Belšan - předseda dozorčí rady
Praha 6, Bělohorská 1393/44, PSČ 169 00
od 15. 4. 1998 do 8. 8. 2001
Eva Kalistová - člen dozorčí rady
Praha 1, Spálená 35, PSČ 110 00
od 16. 2. 1998 do 16. 2. 1998
ing. Iveta Holubová - člen dozorčí rady
Chyňava, 289, PSČ 267 07
od 16. 2. 1998 do 15. 4. 1998
ing. Šárka Šnobrová - předseda dozorčí rady
Praha 8, Podlipného 942/11, PSČ 180 00
od 16. 2. 1998 do 15. 4. 1998
Bohuslav Samec - člen dozorčí rady
Praha 7, Letohradská 367/15, PSČ 170 00
od 16. 2. 1998 do 8. 8. 2001
Helena Dostálová - člen dozorčí rady
Chrustenice, 142, PSČ 267 12
od 2. 9. 1996 do 16. 2. 1998
Ing. František Havlena - člen dozorčí rady
Praha 10, Černická 1363/18, PSČ 100 00
od 30. 11. 1995 do 2. 9. 1996
Ing. Václav Šrajer - člen dozorčí rady
Olomouc, Dvořákova 6, PSČ 770 00
od 30. 11. 1995 do 16. 2. 1998
Ing. Karel Miškovský - člen dozorčí rady
Praha 5, Třístoličná 7, PSČ 150 00
od 19. 6. 1995 do 16. 2. 1998
Dr Miroslava Liberová - člen dozorčí rady
Loděnice, 3Ol, PSČ 267 12
od 1. 1. 1994 do 19. 6. 1995
Ing. Jiří Baloun
Žebrák, Žebrák 346, PSČ 267 53
od 1. 1. 1994 do 19. 6. 1995
- r. č. xxxx
od 1. 1. 1994 do 30. 11. 1995
Ing. Jiří Čermák
Praha 4, Zimákova 235
od 1. 1. 1994 do 30. 11. 1995
- r. č. xxxx
od 1. 1. 1994 do 30. 11. 1995
Ing. Iveta Holubová
Chyňava, Chyňava 289, PSČ 267 07
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

26. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

Ombudsman Stanislav Křeček se zastal osob samostatně výdělečně činných, které jsou v exekuci. Ty totiž ministerstvo průmyslu a obchodu vyloučilo z možnosti čerpání ošetřovného pro OSVČ.

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

Firmám do 50 zaměstnanců vláda odpustí sociální pojištění za letošní červen až srpen. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí schválila na dnešním jednání.

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 2 komentáře

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

Daň z přidané hodnoty z ubytování a ze vstupného na kulturu a sport by měla klesnout z 15 na 10 procent. A letošní ztrátu si budou moci firmy a podnikatelé odečíst od výsledku hospodaření v minulých dvou letech. To jsou hlavní návrhy z nového protikrizového balíčku ministerstva financí, který dnes podpořila vláda.

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

22. 5. 2020 | | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

V jakém případě by měl stát v době krize finančně pomáhat velkým strategickým společnostem? A které to vlastně jsou?

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

20. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

Firmy mohou odložit platbu sociálního pojištění za své zaměstnance v následujících třech měsících. Vládní návrh dnes schválili senátoři, k definitivní změně zákona zbývá už jenom podpis prezidenta a zveřejnění ve Sbírce.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. 2 720,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 720,00 Kč
Czech Exchange 2 720,00 Kč
Komerční banka 2 792,79 Kč
ČSOB 2 795,60 Kč
Poštovní spořitelna 2 795,60 Kč
Expobank CZ 2 798,50 Kč
Česká spořitelna 2 808,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 846,60 Kč
Raiffeisenbank 2 848,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 203 988 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

+81
+
-
2.Milan Hnilička

Milan Hnilička

- hokejový brankář, olympijský vítěz, poslanec

-80
+
-
3.Daniel Křetínský

Daniel Křetínský

- miliardář, spoluvlastník AC Sparta Praha a Le Monde

-180
+
-
4.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-183
+
-
5.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-439
+
-

Články na Heroine.cz

Řídit rodinu jako stát. Pro Babiše jsou ženy dělohy na výrobu dětí

Řídit rodinu jako stát. Pro Babiše jsou ženy dělohy na výrobu dětí

Současná medicína je na tak vysoké úrovni, že i muži v pokročilém věku mohou zastávat...více

Pravé české burrito. Má smysl se honit za autentickou světovou kuchyní?

Pravé české burrito. Má smysl se honit za autentickou světovou kuchyní?

Praha už si vydobyla místo v žebříčku gastronomických velkoměst. Existuje tu komunita...více

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Šestinedělí bych přirovnala k situaci, když se někdo snaží zvládnout novou práci, ale...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vymáhání po roce a půl neužívání služeb
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vymáhání po roce a půl neužívání služeb

Otázka: Dobrý den, od srpna 2018, kdy jsem měla autonehodu, nepoužívám služby firmy T-Mobile. Plně chápu, že mi poté přišlo vymáhání na cca 4500 Kč, které jsem uhradila a v dopise bylo uvedeno, ze tímto vymáháním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services