Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodní rejstřík American Restaurants, a.s.
IČO: 60196475 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu25. 3. 1994
Datum zániku30. 11. 2004
StavVymazáno
Obchodní firma
od 19. 11. 2001 do 30. 11. 2004

American Restaurants, a.s.

od 25. 3. 1994 do 19. 11. 2001

QUICK SERVICE RESTAURANTS a.s.

Adresa sídla
od 29. 10. 2003 do 30. 11. 2004
Praha 1, Na Poříčí 1040/10, PSČ 110 00
od 12. 11. 2001 do 29. 10. 2003
Praha 2, Malá Štěpánská 9/1929, PSČ 120 00
od 13. 9. 1996 do 12. 11. 2001
Praha 2, Malá Štěpánská 9
od 25. 3. 1994 do 13. 9. 1996
Praha 4, Na strži 63
IČO
od 25. 3. 1994 do 30. 11. 2004

60196475

DIČ

CZ60196475

Právní forma
od 25. 3. 1994 do 30. 11. 2004
Akciová společnost
Spisová značka2490 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 19. 11. 2001 do 30. 11. 2004
- specializovaný maloobchod
od 25. 3. 1994 do 30. 11. 2004
- hostinská činnost
Ostatní skutečnosti
od 30. 11. 2004 do 30. 11. 2004
- Společnost zanikla bez likvidace sloučením do nástupnické společnosti Coniuris, s.r.o. se sídlem Praha 1, Staroměstské nám. 15, PSČ 110 00, identifikační číslo 264 76 215, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 84710.
od 26. 9. 2001 do 18. 8. 2003
- Dne 22.12.2000 rozhodl jediný akcionář společnosti, Internatio- nal Restaurants Investments, LLC, o zvýšení základního jmění společnosti takto: -Základní jmění společnosti se zvyšuje z jeho dosavadní výše 204,000.000,- Kč (slovy: dvě stě čtyři miliónů korun českých) o částku 116,542.000,- Kč (slovy: jedno sto šestnáct miliónů pět set čtyřicet dva tisíc korun českých) na částku 320,542.000,- Kč (slovy: tři sta dvacet miliónů pět set čtyřicet dva tisíc korun českých), přičemž se nepřipouští upisování nad částku, o níž je základní jmění zvyšováno. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním celkového počtu 85 (slovy: osmdesáti pěti) kusů akcií, každá akcie o jmenovité hodnotě 1,360.000,- Kč (slovy: jeden milión tři sta šedesát tisíc korun českých), podoba akcií - zaknihované, druh akcií - kmenové, forma akcií - znějící na jméno, akcie nebudou veřejně obchodovatelné.
od 26. 9. 2001 do 18. 8. 2003
- Způsob zvýšení základního jmění společnosti bude proveden takto: Část nových akcií v počtu 14 (slovy: čtrnáct) kusů upíše dosa- vadní jediný akcionář společnosti, tj. společnost International Restaurant Investment L.L.C. se sídlem 7100 West Jefferson Blrd. Fort Wayne, Indiana, 46807, U.S.A., na základě využití svého přednostního práva dle § 204a obch. zákoníku, s těmito dalšími náležitostmi: -místem pro výkon přednostního práva k upsání akcií je sídlo společnosti, tj. Praha 2, Malá Štěpánská 9, představenstvo je povinno alespoň dva týdny před zahájením upisování písemně akcionáře uvědomit o počátku lhůty k vykonání přednostního práva, -lhůta pro vykonání přednostního práva činí 14 (čtrnáct) dnů dnů a počíná běžet třetím dnem poté, co představenstvo akcionáře písemně uvědomí o počátku běhu této lhůty, -na 150 (slovy: jednostopadesát) dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1,360.000,- Kč (slovy: jedenmiliontřistašedesáttisíc korun českých) lze upsat 14 akcií o jmenovité hodnotě 1,360.000,- Kč, -emisní kurs pro akcie upisované s využitím přednostního práva činí 1,423.714,285 Kč (slovy: jedenmiliončtyřistadvacettři tisíc- sedmsetčtrnáctkorunčeských 285/1000), rozdíl mezi jmenovitou hodnotou upisovaných akcií a emisním kurzem tvoří emisní ážio v celkové výši 892.000,-Kč (slovy: osmsetdevadesátdvakorunčeských), u jedné akcie tvoří 63.714,285 (slovy: šedesáttřitisícsedmset- čtrnáct korun českých 285/200), -rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, Zbývající část nových akcií, tj. 71 kusů akcií, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty všechny k upsání zájemci, a to společnosti American Restaurant Services sp. z.o.o. se sídlem ul. Marii Curie-Sklodowskiej 1.50-381, Wroclav, Polsko, s těmito náležitostmi: -místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti, tj. Praha 2, Malá Štěpánská 9, představenstvo je povinno alespoň dva týdny před zahájením upisování písemně akcionáře uvědomit o počátku lhůty k vykonání přednostního práva, lhůta pro upisování akcií se stanovuje na 30 (slovy: třicet) dnů a počíná běžet třetím dnem poté, co představenstvo zájemce písemně uvědomí o počátku běhu této lhůty ,emisní kurs takto upisovaných akcií činí 1,360.704,225 Kč (slovy: jeden milión tři sta šedesát tisíc sedm set čtyři korun českých 225/1000), rozdíl mezi jmenovitou hodnotou upisovaných akcií a emisním kurzem tvoří emisní ážio v celkové výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), u jedné akcie tvoří 704,225 Kč (slovy: sedm set čtyři korun českých 225/1000), -emisní kurs všech 14 (slovy: čtrnácti) akcií upisovaných s využitím přednostního práva, bude splacen nepeněžitým vkladem, kterým bude splacen emisní kurs akcií s využitím přednostního práva, jehož předmětem je postupitelná pohledávka společnosti International Restaurant Investment L.L.C. za společností QUICK SERVICE RESTAURANTS a.s. vzniklá na základě smlouvy o půjčce "Loan Contract" podepsané mezi společností International Restaurant Investment L.L.C. a společností QUICK SERVICE RESTAURANTS a.s. ze dne 21.4.2000 jakožto jednoroční půjčky akcionáře v celkové výši 500.000,- USD (slovy: pět set tisíc amerických dolarů), která byla připsána na účet společnosti dne 3.5.2000, která je vedena v účetnictví společnosti v historické hodnotě 19,932.000,- Kč. Schvaluje se ocenění nepeněžitého vkladu částkou 19,932.000,- Kč. Celý emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva bude splacen v den jejich úpisu formou platně uzavřené smlouvy o postoupení pohledávky na společnost QUICK SERVICE RESTAURANTS a.s. v souladu s ust. § 59 odst. 7 obch. zákoníku, k témuž dni pohledávka a jí odpovídající dluh zanikne. Tím bude splněna podmínka stanovená v § 204 odst. 3 obch. zákoníku, že nepeněžitý vklad musí být splacen před zápisem zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurs počtu 71 kusů akcií upisovaných bez využití přednost- ního práva zájemcem, kterým je společnost American Restaurant Services sp. z. o.o., bude splacen následovně: -peněžitým vkladem ve výši 88,400.000,- Kč (slovy: osmdesát osm miliónů čtyři sta tisíc korun českých), na účet společnosti vedený u Československé obchodní banky, a.s., pobočky Praha 1, Na Poříčí 24, číslo účtu 4001-900xxxx, ve lhůtě nejpozději do pěti dnů ode dne úpisu těchto akcií, -nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je postupitelná pohledávka společnosti American Restaurant Services sp. z.o.o., za společ- ností QUICK SERVICE RESTAURANTS a.s., vzniklá na základě smlouvy o půjčce "Loan Contract" podepsané mezi společností American Restaurant Services sp. z. o. o., a společností QUICK SERVICE RESTAURANTS a.s. dne 22.3.2000 v Praze jakožto dvouroční půjčky, v celkové výši 6,000.000,- Kč (slovy: šestmiliónůkorun českých), která byla připsána na účet společnosti dne 12.4.2000, a která je vedena v účetnictví společnosti v této hodnotě. -nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je část postupitelné pohledávky společnosti American Restaurant Services sp. z. o. o., za společností QUICK SERVICE RESTAURANTS a.s., vzniklé na základě smlouvy o půjčce "Loan Contract" podepsané mezi společností American Restaurant services sp. z. o. o., a společností QUICK SERVICE RESTAURANTS a.s. dne 4.9.1998 v Praze, jakožto sedmileté půjčky v celkové výši 600.000,- USD (slovy: šest set tisíc amerických dolarů), přičemž bude vkládána část této pohledávky ve výši 73.925,- USD (slovy: sedmdesát tři tisíc devět set dvacet pět amerických dolarů), která byla připsána na účet společnosti dne 6.10.1998, a která je vedena v účetnictví společnosti v historické hodnotě 2,210.000,- Kč (slovy: dva milióny dvě stě deset tisíc korun českých), Schvaluje se ocenění nepeněžitých vkladů částkou 6,000.000,- Kč (slovy: šest miliónů korun českých) a částkou 2,210.000,- Kč (slovy: dva milióny dvě stě deset tisíc korun českých), tj. celkovou částkou 8,210.000,- Kč (slovy: osm miliónů dvě stě deset tisíc korun českých). Část emisního kursu akcií upisovaných bez využití přednostního práva nepeněžitým vkladem bude splacen v den jejich úpisu formou platně uzavřené smlouvy o postoupení pohledávky na společnost QUICK SERVICE RESTAURANTS a.s. v souladu s ust. § 59 odst. 7 obch. zákoníku, k témuž dni pohledávka a jí odpovídající dluh zanikne. Tím bude splněna podmínka stanovená v § 204 odst. 3 obch. zákoníku, že nepeněžitý vklad musí být splacen před zápisem zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.
od 25. 3. 1994 do 30. 11. 2004
- Společnost byla založen rozhodnutím zakladatelů založit společnost bez výzvy k upsání akcií a schválením Stanov společnosti dne 17.12.1993.
Kapitál
od 13. 9. 1996 do 30. 11. 2004
Základní kapitál 204 000 000 Kč
od 25. 3. 1994 do 13. 9. 1996
Základní kapitál 15 000 000 Kč
od 13. 9. 1996 do 30. 11. 2004
Akcie na jméno err, počet akcií: 150.
od 25. 3. 1994 do 13. 9. 1996
Akcie na jméno err, počet akcií: 150.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 9. 8. 2004 do 30. 11. 2004
Daniela Adamíková
Praha 9 - Hloubětín, Poděbradská 543/103, PSČ 198 00
den vzniku členství: 26. 11. 2001
od 6. 2. 2002 do 9. 8. 2004
Daniela Adamíková
Třinec - Dolní Líštná, Sosnová 371
den vzniku členství: 26. 11. 2001
od 4. 2. 2002 do 6. 2. 2002
Daniela Adamíková
Třinec - Dolní Líšná, Sosnová 371
den vzniku členství: 26. 11. 2001
od 4. 2. 2002 do 30. 11. 2004
Ivan Morx
Praha 2, Římská 25/495
den vzniku členství: 26. 11. 2001
od 15. 10. 2001 do 4. 2. 2002
Radek Vlk
Frýdek Místek, V. Talicha 1866, PSČ 738 02
den vzniku členství: 3. 4. 2001 - 26. 11. 2001
od 15. 10. 2001 do 4. 2. 2002
Martin Víšek
Praha 10, V Olšinách 15
den vzniku členství: 3. 4. 2001 - 26. 11. 2001
od 15. 10. 2001 do 30. 11. 2004
Tomasz Suchowiersky
Wroclaw, Obozna 54/2, Polská republika
den vzniku členství: 3. 4. 2001
od 15. 10. 2001 do 30. 11. 2004
Alan Jerome Polansky
2613 Coral VINE Ct., Mt.Pleasant, South Carolina 29464, Spojené státy americké
den vzniku členství: 3. 4. 2001
od 1. 12. 1997 do 15. 10. 2001
Andrew Gabriel Skehan, nar. 22.2.1961 - člen představenstva
Praha 6, Cukrovarnická 5, PSČ 160 00
od 1. 12. 1997 do 15. 10. 2001
Peter Eric Maslen, nar.8.2.1952
Cypryjska 2a/1, Warszawa, Polská republika
od 1. 12. 1997 do 15. 10. 2001
Shawn Edward Dunn, nar. 10.12.1954
Everglades, Lindale Close, Surrey GU254NT, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 1. 12. 1997 do 15. 10. 2001
Ing. Jiří Lupínek
Praha 4, Zárybniční 3091, PSČ 141 00
od 1. 12. 1997 do 15. 10. 2001
Ing. Tomáš Novotný
Praha 10, Nad vodovodem 32, PSČ 100 00
od 25. 3. 1994 do 1. 12. 1997
Johan Mikael Grahne - člen představenstva
Terrace,London SW3,G.B., 25 Whitelands House,Cheltenham
od 25. 3. 1994 do 1. 12. 1997
John Tennant Terras - člen představenstva
Berkshire SL63HN G.B., 21 Lambourne Drive,Maiden Head
od 25. 3. 1994 do 1. 12. 1997
Dalibor Mošovský - člen představenstva
Praha 6, Kafkova 51
od 25. 3. 1994 do 1. 12. 1997
Vladimír Hanzlík - člen představenstva
Praha 3, Ondříčkova 384/33
od 25. 3. 1994 do 1. 12. 1997
Andrew Gabriel Skehan - člen představenstva
Němčice nad Hanou, Dolní brána 368, PSČ 798 27
od 4. 2. 2002 do 30. 11. 2004
Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti tito členové představenstva: Ivan Morx a Daniela Adamíková, a to vždy společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vyznačené obchodní firmě společnosti připojí tito členové představenstva svůj podpis.
od 15. 10. 2001 do 4. 2. 2002
Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti tito členové představenstva: Radek Vlk a Martin Víšek, a to vždy společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vyznačené obchodní firmě společnosti připojí tito členové představenstva svůj podpis.
od 1. 12. 1997 do 15. 10. 2001
Za společnost jednají a podepisují: Andrew Gabriel Skehan - generální ředitel, Ing.Jiří Lupínek Ing.Tomáš Novotný Za společnost jednají a podepisují buď Andrew Gabriel Skehan samostatně nebo Ing.Jiří Lupínek spolu s Andrew Gabriel Skehan, resp. Ing.Tomáš Novotný spolu s Andrew Gabriel Skehan. Členové představenstva oprávnění podepisovat za společnost podepisují tak, že k natištěnému nebo jinak napsanému jménu společnosti připojí svůj podpis.
od 25. 3. 1994 do 1. 12. 1997
Způsob jednání jménem společnosti : - za společnost jednají a odepisují pouze tito členové představenstva : Andrew Gabriel Skehan - generální ředitel Dalibor Mošovský Vladimír Hanzlík za společnost jednají a podepisují buď Andrew Gabriel Skehan amostatně nebo Dalibor Mošovský spolu s Andrew Gabriel Skehan, resp. Vladimír Hanzlík spolu s Andrew Gabriel Skehan. Členové představenstva oprávnění podepisovat za společnost podepisují tak, že k natištěnému nebo jinak napsanému jménu společnosti připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 1. 12. 1997 do 5. 6. 2004
JUDr. Petr Skácel
Praha 9, Děčínská 464/3, PSČ 190 00
den vzniku členství: 25. 3. 1994 - 25. 3. 1999
od 1. 12. 1997 do 30. 11. 2004
Ing. Antonín Křepel
Praha 5, Šejbalové 896, PSČ 152 00
od 1. 12. 1997 do 30. 11. 2004
Tomáš Bettelheim
19 Anson Road, Londýn N7, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 25. 3. 1994 do 1. 12. 1997
Tomáš Novotný - člen dozorčí rady
Praha 10, Nad vodovodem 52
od 25. 3. 1994 do 5. 6. 2004
JUDr. Petr Skácel - člen dozorčí rady
okr. Praha - západ, Jíloviště 141, PSČ 252 02
od 25. 3. 1994 do 30. 11. 2004
Tomáš Bettelheim - člen dozorčí rady
Velká Británie, 19 Anson Road,London N7
Akcionáři
od 9. 8. 2004 do 30. 11. 2004
Coniuris, s.r.o., IČO: 26476215
Praha 1, Staroměstské nám. 15, PSČ 110 00
od 18. 8. 2003 do 9. 8. 2004
AmRest Holdings N.V.
Amsterdam, Koningslaan 34, Nizozemské království
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

29. 11. 2020 | | Petr Kučera | 8 komentářů

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

Do třetího stupně protiepidemického systému PES se Česko přesune od čtvrtka 3. prosince. Rozhodla o tom vláda na nedělním jednání. Otevřou se všechny obchody a služby včetně restaurací. Od pondělí do středy platí ještě dosavadní omezení.

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

27. 11. 2020 | | Petr Kučera | 6 komentářů

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

Naprostá většina hospod a restaurací otevře okamžitě v den, kdy jim to vládní rozhodnutí umožní. Ukázal to průzkum Plzeňského Prazdroje na vzorku 8200 tuzemských podniků, kam dodává svá piva.

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

27. 11. 2020 | | Jiří Hovorka, Ondřej Tůma | 23 komentářů

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

Jak se za čtyři roky fungování osvědčila elektronická evidence tržeb? A má smysl ji za dva roky resuscitovat, nebo spíš zaslouží poslední ránu z milosti?

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

25. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 15 komentářů

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

Zahodit a napsat celý znovu. Tak by podle Michala Jelínka z poradenské skupiny V4 Group bylo nejlepší naložit se zákonem o daních z příjmů. „Podnikatelské prostředí potřebuje stabilní daňový systém. Jeho neustálé změny, v horším případě navíc pouze dočasné, firmy nesmyslně zatěžují,“ říká v rozhovoru, který se týká nejen čerstvě schváleného balíčku.

Čínu jde porazit jedině kvalitou

15. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 6 komentářů

Čínu jde porazit jedině kvalitou

Navzdory koronakrizi pokračujeme v expanzi na nové zahraniční trhy. Druhá vlna zatím odběratele zasáhla méně než ta jarní, říká v rozhovoru Jiří Fejt, manažer pro export ve společnosti Huddy Diamonds.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 640,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 650,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 693,80 Kč
ČSOB 2 693,80 Kč
Czech Exchange 2 695,00 Kč
Expobank CZ 2 698,60 Kč
Komerční banka 2 701,80 Kč
Česká spořitelna 2 716,00 Kč
Raiffeisenbank 2 744,71 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 754,20 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 173 369 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Marek Dospiva

Marek Dospiva

- miliardář, Penta

0
+
-
2.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

0
+
-
3.Jan  Hrušínský

Jan Hrušínský

- herec

-1
+
-
4.Martin Dejdar

Martin Dejdar

- herec

-1
+
-
5.Tomáš Čupr

Tomáš Čupr

- podnikatel, Rohlik.cz, Slevomat

-1
+
-

Články na Heroine.cz

Uzel zahradníkem 2: „Polovina ohlášených případů obtěžování je vymyšlená.“

Uzel zahradníkem 2: „Polovina ohlášených případů obtěžování je vymyšlená.“

Každý může občas něco plácnout. V mluveném projevu se nám to může stát snadno, v psaném...více

Když superženy nestíhají. Zvládnout všechno není normální

Když superženy nestíhají. Zvládnout všechno není normální

V novém čísle časopisu Heroine se věnujeme vyhoření, přetížení a přepracování - stavům,...více

Ordinace končí. Proč každá potřebujeme svého televizního gynekologa

Ordinace končí. Proč každá potřebujeme svého televizního gynekologa

Končí jeden z legendárních „nekonečných“ seriálů, kterému zřejmě neunikl žádný Čech, který...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Hypo vs Uver stav.spoř. prvních 5 let
Poradna > Hypoteční úvěr > Hypo vs Uver stav.spoř. prvních 5 let

Otázka: Dobrý den, mám nabídku na klasickou hypoteku od Raifaisen s urokem 2,05% p.a.a fixací na 5 let. Poté mám druhou nabídku na uvěr ze stavebního sporeni od lišky s urokem 1,59% p.a. a fixací na 6 let. Jde...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services