Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodní rejstřík AutoPrim HK a.s.
IČO: 60917512 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu3. 1. 1995
Datum zániku2. 11. 2011
StavVymazáno
Obchodní firma
od 28. 7. 2000 do 2. 11. 2011

AutoPrim HK a.s.

od 3. 1. 1995 do 28. 7. 2000

AutoPrimHolding a.s.

Adresa sídla
od 19. 7. 2000 do 2. 11. 2011
Pardubice, J.Palacha 1638, PSČ 530 00
od 22. 6. 2000 do 19. 7. 2000
Pardubice, J.Palacha 1631, PSČ 530 00
od 17. 11. 1999 do 22. 6. 2000
Hradec Králové, Horova 304, PSČ 500 02
od 3. 1. 1995 do 17. 11. 1999
Hradec Králové, Gočárova 1013, PSČ 500 02
IČO
od 3. 1. 1995 do 2. 11. 2011

60917512

DIČ

CZ60917512

Právní forma
od 3. 1. 1995 do 2. 11. 2011
Akciová společnost
Spisová značka1181 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 28. 4. 2009 do 2. 11. 2011
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
od 28. 4. 2009 do 2. 11. 2011
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 3. 1. 1995 do 28. 4. 2009
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 3. 1. 1995 do 28. 4. 2009
- Činnost organizačních a ekonomických poradců
Ostatní skutečnosti
od 2. 11. 2011 do 2. 11. 2011
- Obchodní společnost AutoPrim HK a.s., se sídlem Pardubice, J. Palacha 1638, PSČ 530 00, IČ 609 17 512 zanikla s převodem jmění na akcionáře, pana Ing. Miroslava Maříka, r.č. xxxx, bytem Praha 5, K Cikánce 248, PSČ 154 00, na něhož přešlo jmění zani kající obchodní společnosti.
od 20. 6. 2011 do 2. 11. 2011
- Mimořádná valná hromada konaná dne 13.6.2011 rozhodla v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty takto: I. Obchodní společnost AutoPrim HK a.s., se sídlem Pardubcie, J. Palacha 1638, PSČ 530 00, se zrušuje jako zanikající společnost bez likvidace s přechodem jmění na akcionáře, pana Ing. Miroslava Maříka, nar. 30.10.1954, bytem Praha 5, K Cikánce č.p. 248, PSČ 154 00, který je vlastníkem 8 583 (osmi tisíc pěti set osmdesáti tří) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), což představuje 99,96% (devadesát devět celých devadesát šest setin procenta) základního k apitálu společnosti AutoPrim HK a.s., a to včetně přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů ze zanikající společnosti na přejímajícího akcionáře. II. Schvaluje projekt převzetí jmění obchodní společnosti AutoPrim HK a.s., jako zanikající obchodní společnosti, akcionářem, panem Ing. Miroslavem Maříkem, nar. 30.10.1954, bytem Praha 5, K Cikánce č.p. 248, PSČ 154 00 ve znění, které tvoří přílohu číslo 1 tohoto notářského zápisu, ve kterém byl jako rozhodný den převzetí jmění stanoven 1.1.2011 (první leden roku dva tisíce jedenáct). III. Schvaluje konečnou účetní závěrku obchodní společnosti AutoPrim HK a.s., vyhotovenou k 31.12.2010 (třicátému prvnímu prosinci roku dva tisíce deset), tj. ke dni, který předchází rozhodnému dni převzetí jmění.
od 1. 9. 2004 do 5. 1. 2005
- Valná hromada společnosti přijala dne 14.7.2004 toto usnesení: 1 Rozsah a důvody snížení 1.1 Základní kapitál společnosti se snižuje z částky 187,350.000,-- Kč (jedno sto osmdesát sedm milionů tři sta padesát tisíc korun českých) o částku 101,490.000,-- Kč (jedno sto jedna milionů čtyři sta devadesát tisíc korun českých) na částku 85,860.000, -- Kč (osmdesát pět milionů osm set šedesát tisíc korun českých). 1.2 Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada části ztráty společnosti z minulých let. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita k uhrazení ztráty společnosti z minulých let ve výši 101,490.000,-- Kč (jedno sto jedna milionů čtyři s ta devadesát tisíc korun českých). 2 Způsob snížení 2.1 Snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu. 2.2 Veřejný návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu (dále jen "veřejný návrh smlouvy") vypracuje představenstvo společnosti a zašle jej akcionářům společnosti na jejich adresy uvedené v seznamu akcionářů a současně jej uveřejní v deníku Mladá front a Dnes, a to bez zbytečného odkladu po povolení zápisu tohoto usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, avšak před zápisem snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 2.3 Veřejný návrhu smlouvy musí obsahovat zejména: 2.3.1 firmu a sídlo navrhovatele 2.3.2 označení akcií 2.3.3 údaj, že jde o bezplatné vzetí akcií z oběhu 2.3.4 způsob oznámení o přijetí veřejného návrhu smlouvy, které musí být učiněno písemně a musí být navrhovateli doručeno osobně nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb 2.3.5 dobu závaznosti; přitom veřejný návrh smlouvy musí být závazný 4 (čtyři) týdny od jeho uveřejnění v deníku Mladá fronta Dnes 2.3.6 postup při převodu akcií; přitom akcionář bude povinen akcie, jež budou dotčeny přijetím veřejného návrhu smlouvy, opatřit rubopisem v souladu s uzavřenou smlouvou a předložit je navrhovateli do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu snížení základního kap itálu do obchodního rejstříku 2.3.7 pravidla postupu pro případ odvolání přijetí veřejného návrhu smlouvy a pro odstoupení od smlouvy před uplynutím doby závaznosti veřejného návrhu smlouvy. 3 Předložení listinných akcií 3.1 Akcionář, který přijme veřejný návrh smlouvy je povinen předložit listinné akcie společnosti, jichž se přijetí veřejného návrhu smlouvy týká, do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 3.2 Předložené akcie společnost zničí.
od 9. 2. 2004 do 2. 3. 2004
- Valná hromada společnosti přijala dne 10.12.2003 toto usnesení: "Základní kapitál společnosti AutoPrim HK a.s. se s přihlédnutím k rozhodnutí ze dne 8.12.2003 zvyšuje takto: 1 Rozsah zvýšení 1.1 Dne 8.12.2003 rozhodla valná hromada společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 134,010.000,-- Kč (jedno sto třicet čtyři milionů deset tisíc korun českých) o částku 19,660.000,-- Kč (devatenáct milionů šest set šedesát tisíc korun českých) na částku 153,670.000,-- Kč (jedno sto padesát tři milionů šest set sedmdesát tisíc korun českých). Toto zvýšení dosud nebylo zapsáno do obchodního rejstříku a nenabylo tudíž účinnosti. 1.2 Základní kapitál společnosti se s přihlédnutím k rozhodnutí uvedenému v bodu 1.1 zvyšuje o dalších 33,680.000,-- Kč (slovy třicet tři milionů šest set osmdesát tisíc korun českých) na částku 187,350.000,-- Kč (jedno sto osmdesát sedm milionů tři sta p adesát tisíc korun českých). 1.3 Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
od 9. 2. 2004 do 2. 3. 2004
- 2 Upisované akcie 2.1 Upisováno bude 3368 (tři tisíce tři sta šedesát osm) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 10.000,-- Kč (deseti tisících korunách českých), které budou vydány v listinné podobě. 3 Vklady 3.1 Schvaluje se upisování akcií pouze dále uvedeným nepeněžitým vkladem. 3.2 Akcie mohou být upisovány pouze nepeněžitým vkladem, jehož předmětem budou nemovitosti v katastrálním území Pražské Předměstí, a to: 3.2.1 budova bez čp. na pozemku - stavební parcele st. číslo parcelní 3996 (autosalon - prodejna OPEL) 3.2.2 budova bez čp. na pozemku - stavební parcele st. číslo parcelní 3997 (lakovna a stanice technické kontroly) 3.2.3 budova bez čp. na pozemku - stavební parcele st. číslo parcelní 4037 (autoservis OPEL) 3.2.4 pozemky - stavební parcely st. čísla parcelní 3996, 3997 a 4037 a 3.2.5 pozemky čísla parcelní 1365/3, 1365/51 a 1365/143. 3.3 Předmět vkladu uvedený v bodu 3.2 byl oceněn soudním znalcem v oboru ekonomika Ing. Václavem Prokopem, bytem Předměřice nad Labem, Školská 396, jmenovaným k tomu účelu soudem, ve znaleckém posudku ze dne 8.12.2003 číslo znaleckého deníku 107/2003, a t o částkou 33,680.000,-- Kč (slovy třicet tři milionů šest set osmdesát tisíc korun českých). 3.4 Za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 3368 (tři tisíce tři sta šedesát osm) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 10.000,-- Kč (deseti tisících korunách českých), které budou vydány v listinné podobě. 3.5 Shora uvedený nepeněžitý vklad musí být splacen formou předání písemného prohlášení vkladatele podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku společnosti, a to v místě sídla společnosti do 15 (patnácti) dnů ode dne úpisu všech akcií shora určeným zájemcem, ne jpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 9. 2. 2004 do 2. 3. 2004
- 4 Upisování akcií 4.1 Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva, neboť se všichni akcionáři tohoto práva vzdali. 4.2 Všech 3368 (tři tisíce tři sta šedesát osm) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 10.000,-- Kč (deseti tisících korunách českých), které budou vydány v listinné podobě, bude nabídnuto k upsání společnosti AutoPrim Pardubice, společnost s ručením omezeným, se sílem Pardubice, Pražská 875, PSČ: 530 06, IČ: 25255673. 4.3 Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií. 4.4. Upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu lze v místě dosavadního sídla společnosti, a to formou smlouvy o upsání akcií, kterou shora uvedený zájmce uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí být vázána na rozvazov ací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií je povinno vypracovat představenstvo společnosti a bez zbytečné ho odkladu jej předat uvedenému zájemci. 4.5 Lhůta pro upisování akcií činí 14 (čtrnáct) dnů a počíná dnem následujícím po dni doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií shora uvedenému zájemci, nejdříve však dnem následujícím pod dni podání návrhu na zápis tohoto usnesení o zvýšení zákl adního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude zájemci oznámen tak, že mu představenstvo společnosti zašle na adresu jeho sídla nebo předá k rukám jeho zmocněnce dopis, ve kterém mu datum počátku běhu této lhůty sdělí. Zároveň předs tavenstvo zájemci oznámí emisní kurs upisovaných akcií rovnající se jmenovité hodnotě akcií. 5 Rozvazovací podmínka 5.1 Upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí vlané hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku."
od 18. 12. 2003 do 2. 3. 2004
- Valná hromada společnosti přijala dne 8.12.2002 toto usnesení: "Zvyšuje se základní kapitál společnosti Auto Prim HK a.s. takto: 1 Rozsah zvýšení 1.1 Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 134,010.000,-- Kč (jedno sto třicet čtyři milionů deset tisíc korun českých) o částku 19,660.000,-- Kč (devatenáct milionů šest set šedesát tisíc korun českých) na částku 153,670.000,-- Kč (jedno sto pa desát tři milionů šest set sedmdesát tisíc korun českých). 1.2 Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2 Upisované akcie 2.1 Upisováno bude 1966 (jeden tisíc devět set šedesát šest) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých), které budou vydány v listinné podobě. 3 Vklady 3.1 Akcie mohou být upisovány pouze peněžitými vklady.
od 18. 12. 2003 do 2. 3. 2004
- 4 Upisování akcií 4.1 Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva, neboť se všichni akcionáři tohoto práva vzdali. 4.2 Všech 1966 (jeden tisíc devět set šedesát šest) kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě po 10.000,-- Kč (deseti tisících korunách čských), které budou vydány v listinné podobě, bude nabídnuto k upsání společnosti ROWNTREE LLC, založené dne 6.3.2003, se sídlem 1030 15th Street, NW, Suite 920, WDC 20005, Spojené státy americké. 4.3 Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií. 4.4 Upsat nové akcie společnosti upisovatelé ke zvýšení základního kapitálu lze v místě dosavadního sídla společnosti, a to formou smlouvy o upsání akcií, kterou shora uvedený zájemce uzavře se společností. Smouva o upsání akcií musí být vázána na rozvazo vací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií je povinno vypracovat představenstvo společnosti a bez zbytečn ého odkladu jej předat uvedenému zájemci. 4.5 Lhůta pro upisování akcií činí 14 (čtrnáct) dnů a počíná dnem následujícím po dni doručení návrhu na uzavření smouvy o upsání akcií shora uvedenému zájemci, nejdříve však dnem následujícím po dni podání návrhu na zápis tohoto usnesení o zvýšení základ ního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude zájemci oznámen tak, že mu představenstvo společnosti zašle na adresu jeho sídla nebo předá k rukám jeho zmocněnce dopis, ve kterém mu datum počátku běhu této lhůty sdělí. Zároveň předsta venstvo zájemci oznámí emisní kurs upisovaných akcií rovnající se jmenovité hodnotě akcií. 4.6 Připouští se, aby na pohledávku společnosti vůči zájemci - společnosti ROWNTREE LLC na splacení emisního kursu akcií, která společnosti vznikne upsáním akcií tímto zájemcem v souladu s tímto rozhodnutím, byly započteny pohledávky tohoto zájemce - spol ečnosti ROWNTREE LLC za společností AutoPrim HK a.s. v celkové výši 19,660.000,-- Kč (devatenáct milionů šest set šedesát tisíc korun českých), a to:
od 18. 12. 2003 do 2. 3. 2004
- 4.6.1 peněžitá pohledávka ve výši 6,040,137.33 Kč (slovy šest milionů čtyřicet tisíc jedno sto třicet sedm korun českých třicet tři haléřů) spčívající v části úroků z prodlení z jistiny úvěru po splatnosti; tato pohledávka přitom byla založena Smlouvou o  úvěru registrační č. 0971034 ze dne 14.3.1997 uzavřenou mezi společností AutoPrim HK a.s. a Komerční bankou, a.s a Obecnými úvěrovými podmínkami Komerční banky, a.s. ze dne 22.3.1994 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.11.1997, dodatku č. 2 ze dne 20.5.1998 a  dodatku č. 3 ze dne 9.8.1998; tato pohledávka byla Smouvou o postoupení pohledávky ze dne 3.4.2003 postoupena na společnost SWING s.r.o., IČ 60916885, se sídlem Praha 5, U Nikolajky 821, PSČ: 150 00, která ji následně Smouvou o postoupení pohledávek ze d ne 30.5.2003 postoupila společnosti ROWNTREE LLC, 4.6.2 peněžitá pohledávka ve výši 1,669.498,70 Kč (slovy jeden milion šest set šedesát devět tisíc čtyři sta devadesát osm korun českých sedmdesát haléřů) spočívající v úrocích z jistiny úvěru po splatnosti ve výši 1,237.395,03 Kč (slovy jeden milion dvě stě třicet sedm tisíc tři sta devadesát pět korun českých tři haléře), v časovém rozlišení úroků ve výši 4.684,95 (slovy čtyři tisíce šest set osmdesát čtyři korun českých devadesát pět haléřů), v poplatcích a pokutách ve výši 300,-- Kč (slovy tři sta kor un českých) a v části úroků z prodlení z jistiny úvěru po splatnosti ve výši 427.118,72 Kč (slovy čtyři sta dvacet sedm tisíc jedno sto osmnáct korun českých sedmdesát dva haléřů); tato pohledávka přitom byla založena Smlouvou o úvěru č. 518-053-98 ze dne 11.11.1998, Dodatkem č. 1 ze dne 14.5.1999 a Dodatkem č. 2 ze dne 19.8.1999 uzavřenými mezi Českou spořitelnou, a.s. a Ing. Miroslavem Maříkem - AutoPrim; tato pohledávka byla postoupena Smouvou o postoupení pohledávky č. 00000000758 uzavřenou mezi Česko u spořitelnou, a.s a Konsolidační bankou Praha , s.p.ú. dne 30.11.1999. Na základě Smlouvy o prodeji části podniku ze dne 28.7.2000 přešel závazek na společnost AutoPrim HK a.s. na Českou konsolidační agenturu pohledávka přešla na základě ustanovení § 19 zákona č. 239/2001 Sb., jako na právního nástupce Konsolidační banky Praha, s.p.ú. na společnost EC Group, a.s. IČ: 25839462, byla pohledávka postoupena Smouvou o postoupení phledávky č. P ČKA04_037_4817966 ze dne 5.11.2002 uzavřenou mezi Českou konsolida ční agenturou a EC Group, a.s. smouvou o postoupení pohledávky č. 4817966 uzavřenou dne 12.12.2002 postoupila společnost EC Group, a.s pohledávku na shora uvedenou společnosti SWING s.r.o., která ji následně Smouvou o postoupení pohledávek ze dne 1.11.200 3 postoupila společnosti ROWNTREE LLC 4.6.3 peněžité pohledávky v celkové výši 7,040.000,-- Kč (slovy sedm milionů čtyřicet tisíc korun českých) spočívající v povinnosti vrátit půjčky poskytnuté společností AutoPrim Pardubice, společnost s ručením omezeným, se sídlem Pardubice, Pražská 875, P SČ: 530 06, IČ 25255673 společnosti AutoPrim HK a.s., a to půjčku ve výši 500.000,-- Kč (slovy pět set tisíc korun českých) ze dne 14.11.2002, půjčku ve výši 750.000,- Kč (slovy sedm set padesát tisíc korun českých) ze dne 13.2.2003, půjčku ve výši 1,000. 000,- Kč (slovy jedn milion korun českých) ze dne 2.7.2003, půjčku ve výši 690.000,-- Kč (slovy šest set devadesát tisíc korun českých) ze dne 21.7.2003, půjčku ve výši 1,000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) ze dne 29.8.2003 a půjčku ve výši 3 ,100.000,-- Kč (slovy tři miliony jedno sto tisíc korun českých) ze dne 23.9.2003; tyto pohledávky byly Smouvou o postoupení pohledávek ze dne 2.10.2003 postoup eny společností AutoPrim Pardubice, společnost s ručením omezeným na společnost ROWNTREE LLC 4.6.4 peněžitá pohledávka ve výši 4,910.363,97 Kč (slovy čtyři miliony devět set deset tisíc tři sta šedesát tři korun českých devadesát sedm haléřů) založená Dohodou o nahrazení závazku ze dne 15.10.2003 uzavřenou mezi společností ROWNTREE LLC a společno stí AutoPrim HK a.s.; Dohoda o nahrazení závazku uvedená v předchozí větě přitom shora uvedenou jedninou pohledávkou nahradila větší množství pohledávek ze salda z obchodního styku, které měla společnost AutoPrim Pardubice, společnost s ručením omezeným z a společností AutoPrim HK, a.s. a které společnost AutoPrim Pardubice, společnost s ručením omezeným postoupila Smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 2.10.2003 na společnost ROWNTREE LLC
od 18. 12. 2003 do 2. 3. 2004
- 4.7 Smlouva o započtení bude uzavřena tak, že její písemný návrh vypracuje představenstvo společnosti a doručí jej určenému zájemci nebo jeho zmocněnci bez zbytečného odkladu poté, co jím budou upsány akcie v souladu s tímto rozhodnutím. Smlouva bude uzav řena doručením vyjádření souhlasu zájemce s obsahem návrhu společnosti. Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne úpisu všech akcií shora uvedeným zájemcem, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základníh o kapitálu do obchodního rejstříku. 5 Rozvazovací podmínka upisování 5.1 Upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 22. 6. 2000 do 11. 7. 2001
- Mimořádná valná hromada konaná dne 12. 4. 2000 schválila snížení základního jmění z částky 134.010.000,- Kč o částku 132.973.000,- Kč na částku 1.037.000,- Kč následujícím způsobem: a) o částku 30,310.000,-- Kč (slovy třicet milionů tři sta deset tisíc korun českých) zničením vlastních nabytých akcií v počtu 3031 kus akcií na jméno jmenovité hodnoty 10.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých). b) o částku 102,663.000,-- Kč (slovy jedno sto dva miliony čest set šedesát tři tisíce korun českých) snížením jmenovité hodnoty akcií z dosavadní hodnoty 10.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých) o částku 9.900,-- Kč (slovy devět tisíc devět set korun českých) na částku 100,-- Kč (slovy jedno sto korun českých) a to z důvodu úhrady ztráty, která celkem činí 102,695.019,31 Kč (slovy jedno sto dva miliony šest set devadesát pět tisíc devatenáct korun českých třicet jeden haléř).
Kapitál
od 5. 1. 2005 do 2. 11. 2011
Základní kapitál 85 860 000 Kč
od 2. 3. 2004 do 5. 1. 2005
Základní kapitál 187 350 000 Kč
od 18. 12. 2003 do 2. 3. 2004
Základní kapitál 153 670 000 Kč
od 3. 1. 1995 do 18. 12. 2003
Základní kapitál 134 010 000 Kč
od 5. 1. 2005 do 2. 11. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 8 586.
od 5. 1. 2005 do 2. 11. 2011
v listinné podobě
od 2. 3. 2004 do 5. 1. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 18 735.
od 2. 3. 2004 do 5. 1. 2005
v listinné podobě
od 18. 12. 2003 do 2. 3. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 15 367.
od 18. 12. 2003 do 2. 3. 2004
v listinné podobě
od 3. 1. 1995 do 18. 12. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 13 401.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 28. 4. 2009 do 2. 11. 2011
Ing. Miroslav Mařík - Předseda představenstva
Praha 5, K Cikánce č.p.248, PSČ 154 00
den vzniku členství: 23. 3. 2009
den vzniku funkce: 23. 3. 2009
od 28. 4. 2009 do 2. 11. 2011
Ing. Petr Šotola - Člen představenstva
Pardubice, U Borku 367, PSČ 530 03
den vzniku členství: 23. 3. 2009
od 28. 4. 2009 do 2. 11. 2011
Petr Krejcar - Člen představenstva
Hradec Králové, Třebechovická 823/6, PSČ 500 03
den vzniku členství: 23. 3. 2009
od 12. 2. 2005 do 28. 4. 2009
Ing. Miroslav Mařík - Předseda představenstva
Praha 5, K Cikánce č.p.248, PSČ 154 00
od 20. 11. 2001 do 28. 4. 2009
Otakar Vyhlíd - Člen představenstva
Hradec Králové, třída Edvarda Beneše 572/96, PSČ 500 12
den vzniku členství: 26. 6. 2001 - 23. 3. 2009
od 22. 6. 2000 do 12. 2. 2005
Ing. Miroslav Mařík - Předseda představenstva
Praha 5, U Nikolajky 821, PSČ 150 00
od 17. 11. 1999 do 20. 11. 2001
Ladislav Hovorka - Člen představenstva
Přelouč, 17. listopadu 1234, PSČ 535 01
od 17. 11. 1999 do 28. 4. 2009
Ing. Petr Šotola - Člen představenstva
Pardubice, U Borku 367, PSČ 530 03
od 21. 5. 1996 do 17. 11. 1999
Michal Řehák - Člen představenstva
Hradec Králové, Urxova 297, PSČ 500 06
od 3. 1. 1995 do 21. 5. 1996
Vladimír Drejnar - Člen představenstva
Hradec Králové, Husova čp. 1632, PSČ 500 08
od 3. 1. 1995 do 17. 11. 1999
Ing. Václav Pišta - Místopředseda představenstva
Hradec Králové, Labská Kotlina čp.1012, PSČ 500 02
od 3. 1. 1995 do 17. 11. 1999
Miloš Kops - Člen představenstva
Hradec Králové, M.Horákové 1096, PSČ 500 06
od 3. 1. 1995 do 17. 11. 1999
Ing. Radek Svoboda - Člen představenstva
Hradec Králové, Truhlářská 239, PSČ 503 41
od 3. 1. 1995 do 22. 6. 2000
Ing. Miroslav Mařík - Předseda představenstva
Hradec Králové, Horova čp. 304, PSČ 500 02
od 28. 4. 2009 do 2. 11. 2011
Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje navenek představenstvo, a to tak, že jeho jménem jedná jeho předseda samostatně.
od 3. 1. 1995 do 28. 4. 2009
Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo a to předseda představenstva nebo v rozsahu daném stanovami, či písemným pověřením představenstva ředitel. Za společnost podepisují buď předseda představenstva nebo v rozsahu daném stanovami či písemným pověřením představenstva ředitel. Oba tak činí tím způsobem, že ke jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 28. 4. 2009 do 2. 11. 2011
Mgr. Martina Maříková - předseda dozorčí rady
Hradec Králové, Horova 304/18, PSČ 500 02
den vzniku členství: 23. 3. 2009
den vzniku funkce: 23. 3. 2009
od 28. 4. 2009 do 2. 11. 2011
Ing.arch. Martina Šotolová - člen dozorčí rady
Pardubice, U Borku 367, PSČ 530 03
den vzniku členství: 23. 3. 2009
od 28. 4. 2009 do 2. 11. 2011
Ing. Lenka Mikolášková - člen dozorčí rady
Praha - Horní Počernice, Jeřická 2654/38, PSČ 193 00
den vzniku členství: 23. 3. 2009
od 22. 6. 2000 do 28. 4. 2009
Miloš Kops - Člen
Skuhrov nad Bělou 70, Za Růženinou hutí, PSČ 517 03
od 17. 11. 1999 do 28. 4. 2009
Ivoš Rejzek
Hradec Králové, E. Beneše 1525, PSČ 500 06
od 21. 5. 1996 do 22. 6. 2000
Zora Zajíčková - Členka
Jaroměř, Sadová 329, PSČ 551 02
od 3. 1. 1995 do 21. 5. 1996
Vlastimil Juppa - Člen
Hradec Králové, Hrubínova čp. 1460, PSČ 500 02
od 3. 1. 1995 do 17. 11. 1999
Eva Drahoňovská - Členka
Hradec Králové, J.Masaryka 1313, PSČ 500 12
od 3. 1. 1995 do 28. 4. 2009
JUDr. Květoslava Maříková - Předsedkyně
Hradec Králové, Horova 304, PSČ 500 02
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

29. 11. 2020 | | Petr Kučera | 6 komentářů

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

Do třetího stupně protiepidemického systému PES se Česko přesune od čtvrtka 3. prosince. Rozhodla o tom vláda na nedělním jednání. Otevřou se všechny obchody a služby včetně restaurací. Od pondělí do středy platí ještě dosavadní omezení.

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

27. 11. 2020 | | Petr Kučera | 6 komentářů

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

Naprostá většina hospod a restaurací otevře okamžitě v den, kdy jim to vládní rozhodnutí umožní. Ukázal to průzkum Plzeňského Prazdroje na vzorku 8200 tuzemských podniků, kam dodává svá piva.

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

27. 11. 2020 | | Jiří Hovorka, Ondřej Tůma | 23 komentářů

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

Jak se za čtyři roky fungování osvědčila elektronická evidence tržeb? A má smysl ji za dva roky resuscitovat, nebo spíš zaslouží poslední ránu z milosti?

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

25. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 15 komentářů

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

Zahodit a napsat celý znovu. Tak by podle Michala Jelínka z poradenské skupiny V4 Group bylo nejlepší naložit se zákonem o daních z příjmů. „Podnikatelské prostředí potřebuje stabilní daňový systém. Jeho neustálé změny, v horším případě navíc pouze dočasné, firmy nesmyslně zatěžují,“ říká v rozhovoru, který se týká nejen čerstvě schváleného balíčku.

Čínu jde porazit jedině kvalitou

15. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 5 komentářů

Čínu jde porazit jedině kvalitou

Navzdory koronakrizi pokračujeme v expanzi na nové zahraniční trhy. Druhá vlna zatím odběratele zasáhla méně než ta jarní, říká v rozhovoru Jiří Fejt, manažer pro export ve společnosti Huddy Diamonds.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 630,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 640,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 686,50 Kč
ČSOB 2 686,50 Kč
Expobank CZ 2 692,40 Kč
Czech Exchange 2 695,00 Kč
Komerční banka 2 696,44 Kč
Česká spořitelna 2 710,00 Kč
Raiffeisenbank 2 738,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 747,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 173 369 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+37
+
-
2.Miluše Bittnerová

Miluše Bittnerová

- herečka

+20
+
-
3.Simona Krainová

Simona Krainová

- modelka

+10
+
-
4.Lukáš Konečný

Lukáš Konečný

- boxer

0
+
-
5.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-61
+
-

Články na Heroine.cz

Co mě moje dvouletá dcera naučila o feminismu

Co mě moje dvouletá dcera naučila o feminismu

Po narození dcery jsem si feministickou otázku začal uvědomovat mnohem palčivěji než dřív....více

Může být věřící žena feministka? Jak to vidí mladé české křesťanky

Může být věřící žena feministka? Jak to vidí mladé české křesťanky

Jak se tisíce let stará pravidla slučují s postmoderní dobou a Instagramem? V čem moderním...více

Testujeme UFO 2 od Foreo. Efekt jako ze salonu za 90 vteřin

Testujeme UFO 2 od Foreo. Efekt jako ze salonu za 90 vteřin

Vyzkoušeli jsme účinky nové řady kosmetického přístroje UFO, které poskytuje hned tři...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Půjčka - Zákon o spotřebitelském úvěru
Poradna > Poradna při finanční tísni > Půjčka - Zákon o spotřebitelském úvěru

Otázka: Dobrý den, můj syn si vzal u jedný nebankovní společnosti půjčku celkově mu půjčili 30 073,00 Kč můžete mi říct jak mu muzou pujcit když měl do nedávna jen brigádu žádnou smlouvu nic.. Je to měsíc zpátky...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services