Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

ČP penzijní fond, a.s.
IČO: 61858617 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu15. 9. 1994
Datum zániku1. 8. 2003
StavVymazáno
Obchodní firma
od 8. 1. 2003 do 1. 8. 2003

ČP penzijní fond, a.s.

od 6. 6. 2001 do 8. 1. 2003

Commercial Union Penzijní Fond, a.s.

od 15. 9. 1994 do 6. 6. 2001

Všeobecný vzájemný penzijní fond, a.s.

Sídlo
od 8. 1. 2003 do 1. 8. 2003
Praha 1, Truhlářská 1106/9, PSČ 110 00
od 6. 6. 2001 do 8. 1. 2003
Praha 2, Londýnská 41, č.p. 506, PSČ 120 21
od 28. 6. 2000 do 6. 6. 2001
Praha 1, Na Perštýně 12, PSČ 110 00
od 15. 9. 1994 do 28. 6. 2000
Praha 2, Rumunská 1
IČO
od 15. 9. 1994 do 1. 8. 2003

61858617

Právní forma
od 15. 9. 1994 do 1. 8. 2003
Akciová společnost
Spisová značka2730 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 15. 9. 1994 do 1. 8. 2003
- penzijní připojištění, a to
od 15. 9. 1994 do 1. 8. 2003
- a) shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch účastníků,
od 15. 9. 1994 do 1. 8. 2003
- b) nakládání s prostředky účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch účastníků,
od 15. 9. 1994 do 1. 8. 2003
- c) vyplácení dávek penzijního připojištění,
od 15. 9. 1994 do 1. 8. 2003
- d) jiná činnost bezprostředně související s penzijním připojiště- ním (§ 32 zák. č. 42/1993 Sb.).
Ostatní skutečnosti
od 1. 8. 2003 do 1. 8. 2003
- Obchodní společnost ČP penzijní fond, a.s., se sídlem Praha 1, Truhlářská 1106/9, PSČ 110 00, IČ 61 85 86 17 se z obchodního rejstříku vedeného zdejším soudem v y m a z á v á ke dni 1.8.2003. Právním důvodem výmazu je zánik sloučením s obchodní společností Penzijní fond České pojišťovny, a.s., se sídlem Praha 1, Turhlářská 1106/9, PSČ 110 00, IČ 61 85 86 92 , která jako nástupnická společnost převzala v rámci sloučení její jmění.
od 15. 4. 2002 do 8. 1. 2003
- Mimořádná valná hromada akciové společnosti Commercial Union Penzijní fond, a.s. rozhodla na mimořádné valné hromadě konané dne 21.2.2002 takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) na výslednou částku 52.000.000,- Kč (slovy: padesátdvamilionů korun českých) a to upsáním 20 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá. Akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou registrovány k obchodování na žádném veřejném trhu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Ke zvýšení základního kapitálu dojde s využitím přednostního práva akcionářů upsat nové akcie v smyslu § 204a odst.1 obchod.zák. Představenstvo zveřejní a způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolávání valné hromady oznámí informaci o přednostním právu upsat nové akcie, která musí obsahovat alespoň údaje uvedené v § 204a odst.2 obchod.zák. Místem pro vykonání přednostního práva akcionáře budou kanceláře organizační složky Altheimer & Gray, Platnéřská 4, Praha 1, s tím, že akcie je možno upsat každý pracovní den od 10.00 hodin do 16.00 hodin.Lhůta pro vykonání přednostního práva činí dva týdny a upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku. Počátek běhu uvedené lhůty oznámí představenstvo společnosti akcionářům v písemné informaci o přednostním právu doručeném akcionáři na adresu sídla uvedenou v seznamu akcionářů. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- připadá na každé nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč podíl o velikosti 1/25 s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. S využitím přednostního práva upíší akcionáři 20 kmenových akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá. Akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou registrovány k obchodování na žádném věřejném trhu. Emisní kurs u pisované akcie činí 2.600.000,- Kč. Emisní ážio činí 2.500.000,- Kč. Akcie budou upsány peněžitým vkladem a část jejich jmenovité hodnoty ve výši 30 % a celé emisní ážio budou splaceny na účet společnosti Commercial Union Penzijní Fond, a.s., č.ú.210xxxx, vedený u Živnostenské banky, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 20, PSČ 113 80, a to nejpozději do 90 dnů ode dne upsání akcií. Ty akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva jak uvedeno výše, budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205.
od 27. 6. 2000 do 26. 7. 2000
- Jediného skcionář rozhodl ze dne 5. června 2000 o zvýšení základního jmění společnosti Všeobecný vzájemný penzijní fond, a.s. takto: Z důvodu novely zákona č. 170/1999 Sb. o pezijním připojištění, která zvýšila minimální hranici základního jmění penzijního fondu na 50 milionů Kč ( slovy: padesát milionů korun českých ), a z důvodu povinnosti společnosti uvést výši základního jmění do souladu se zákonem, rozhodla Mostecká uhelná společnost, a.s. o zvýšení základního jmění společnosti Všeobecný vzájemný penzijní fond, a.s. peněžitým vkladem takto:----------------------------- a) Základní jmění společnosti se zvyšuje o pevnou částku Kč 9.500.000,-- ( slovy: devět milionů pětset tisíc korun českých). b) Upsáno bude celkem 95 ( slovy: devadesát pět )kusů nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě Kč 100.000,-- ( slovy: jednosto tisíc korun českých ), znějící na jméno a v podobě listinné. Emisní kurz každé akcie činí Kč 100.000,-- ( slovy: jednosto tisíc korun českých ).--------------------------------- c) Nové akcie dle písm. b) upíše v celém rozsahu jediný akcionář společnosti s využitím svého přednostního práva v souladu s ust. § 204a obchodního zákoníku. Toto přednostní právo bude vykonáno v sídle Mostecké uhelné společnosti, a.s. do dvou týdnů od zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.--------------- d) Upisovatel splatí emisní kurs upsaných akcií platebním příkazem na účet č. 210xxxx vedený u Živnostenské banky Praha a to do 10 (slovy: deseti )pracovních dnů po provedení úpisu.
od 30. 9. 1999 do 24. 11. 1999
- Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 16.srpna 1999,osvědčené notářským zápisem NZ 307/99, o zvýšení základního jmění společnosti Všeobecný vzájemný penzijní fond,a.s. upsáním nových akcií peněžitým vkladem: a)Základní jmění společnosti se zyšuje o pevnou částku Kč 500.000,- b)Upsáno bude celkem 5 kusů nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě Kč 100.000,-, znějících na jméno a v podobě listinné. Emisní kurs každé akcie činí Kč 2.900.000,-. c)Nové akcie dle písm. b) upíše v celém rozsahu jediný akcionář společnosti s využitím svého přednostního práva v souladu s ust. § 204a obchodního zákoníku. Toto přednostní právo bude vykonáno v sídle Mostecké uhelné společnosti, a.s. do 2 týdnů od zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. d)Upisovatel splatí emisní kurs upsaných akcií platebním příkazem na účet číslo 210xxxx vedený u Živnostenské banky Praha, a to do lO pracovních dnů po provedení úpisu.
od 10. 3. 1999 do 9. 8. 1999
- Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 5. října 1998, osvědčené notářským zápisem č. NZ 364/98, o zvýšení základního jmění společnosti upsáním nových akcií peněžitým vkladem: a) Základní jmění společnosti se zvyšuje o pevnou částku 500.000,- Kč. b) Upsáno bude celkem 5 kusů nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, znějících na jméno a v podobě listinné. Emisní kurs každé akcie činí 8.900.000,- Kč. c) Nové akcie dle písm. b) upíše v celém rozsahu jediný akcionář společnosti s využitím svého přednostního práva v souladu s § 204a obch. zák.. Toto přednostní právo bude vykonáno v sídle Mostecké uhelné společnosti, a.s. do 2 týdnů od zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. d) Upisovatel splatí emisní kurs upsaných akcií platebním příkazem na účet č. 1700xxxx vedený u general Elektric Capital Bank Praha, a to do 10 pracovních dnů po provedení úpisu.
od 15. 12. 1997 do 24. 3. 1998
- Usnesení o snížení základního jmění: Zapisuje se usnesení o snížení základního jmění společnosti z důvodu úhrady ztráty společnosti o pevnou částku ve výši Kč 93 mil. Základní jmění se snižuje na návrh jediného akcionáře společnosti bezplatným stažením 930 Ks akcií, resp. zatímních listů, v listinné podobě z oběhu, z nichž každá je o jmenovité hodnotě Kč 100.000,-Kč se lhůtou pro jejich předložení nejpozději do 14 dnů od doručení zápisu usnesení o snížení základního jmění do obchodního rejstříku.
od 15. 10. 1997 do 12. 11. 1997
- Zapisuje se usnesení o zvýšení základního jmění o Kč 5 mil. upsáním nových akcií. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Upisováno bude 50 kd akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 100.000,-Kč každá, s emisním kursem 300% jmenovité hodnoty, tj. s emisním ažiem 200%. Převoditelnost akcií je omezena souhlasem představenstva společnosti. Všechny akcie budou upsány s využitím s využitím přednostního práva jediného akcionáře společnosti Agrobanky Praha, a.s. Upisování akcií se provádí v sídle Všeobecného vzájemného penzijního fondu, a.s., Praha 2, Rumunská l, a to nejpozději do 14 dnů od doručení zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií včetně emisnío ážia najednou, a to nejpozději do 14 dnů od zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku na účet Všeobecného vzájemného penzijního fonud, a.s. č. 1xxxx u Agrobanky Praha, a.s.
od 25. 9. 1997 do 12. 8. 1998
- Jediný akcionář: Agrobanka Praha, a.s. se sídlem Praha 1, Hybernská 18, PSČ 111 21
od 24. 9. 1997 do 20. 3. 2003
- Převoditelnost akcií na jméno je omezena souhlasem představenstva.
od 24. 9. 1997 do 1. 8. 2003
- Akcie jsou v listinné podobě
od 11. 9. 1996 do 24. 9. 1997
- Základní jmění splaceno ve výši 97500000
Kapitál
od 25. 7. 2000 do 1. 8. 2003
Základní kapitál 50 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 11. 1999 do 25. 7. 2000
Základní kapitál 40 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 8. 1999 do 24. 11. 1999
Základní kapitál 40 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 3. 1998 do 9. 8. 1999
Základní kapitál 39 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 11. 1997 do 24. 3. 1998
Základní kapitál 132 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 9. 1997 do 12. 11. 1997
Základní kapitál 127 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 9. 1996 do 24. 9. 1997
Základní kapitál 97 500 000 Kč
od 17. 5. 1996 do 11. 9. 1996
Základní kapitál 87 500 000 Kč
od 7. 7. 1995 do 17. 5. 1996
Základní kapitál 70 000 000 Kč
od 15. 9. 1994 do 7. 7. 1995
Základní kapitál 30 000 000 Kč
od 25. 7. 2000 do 1. 8. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 500.
od 24. 11. 1999 do 25. 7. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 405.
od 9. 8. 1999 do 24. 11. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 400.
od 24. 3. 1998 do 9. 8. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 395.
od 12. 11. 1997 do 24. 3. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 325.
od 24. 9. 1997 do 12. 11. 1997
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 275.
od 11. 9. 1996 do 24. 9. 1997
Akcie na jméno err, počet akcií: 975.
od 17. 5. 1996 do 11. 9. 1996
Akcie na jméno err, počet akcií: 875.
od 7. 7. 1995 do 17. 5. 1996
Akcie na jméno err, počet akcií: 400.
od 15. 9. 1994 do 17. 5. 1996
Akcie na jméno err, počet akcií: 300.
Statutární orgán
od 8. 1. 2003 do 1. 8. 2003
Ing. Tomáš Machanec - Předseda představenstva
Praha 9, Bošilecká 1509
den vzniku členství: 12. 12. 2002
den vzniku funkce: 12. 12. 2002
od 8. 1. 2003 do 1. 8. 2003
Mgr. Jaroslav Pur - Člen představenstva
Ostrava - Zábřeh, Jugoslávská 2815/35
den vzniku členství: 12. 12. 2002
od 8. 1. 2003 do 1. 8. 2003
Ing. Ivan Kubla - Člen představenstva
Praha 4, Za Mlýnem 1596/3
den vzniku členství: 12. 12. 2002
od 8. 1. 2003 do 1. 8. 2003
Ing. Pavel Šoukal - Člen představenstva
Praha 5, K Rovinám 550/3
den vzniku členství: 12. 12. 2002
od 8. 1. 2003 do 1. 8. 2003
Mgr. Tomáš Koubek - Člen představenstva
Dolní Břežany, Pražská 399
den vzniku členství: 12. 12. 2002
od 16. 1. 2002 do 8. 1. 2003
Ing. Petr Krejčí - předseda představenstva
Praha 10 - vršovice, Bulharská 621/4
den vzniku členství: 15. 11. 2001 - 11. 12. 2002
den vzniku funkce: 20. 11. 2001 - 11. 12. 2002
od 16. 1. 2002 do 8. 1. 2003
Dr.Ing. Karel Dejmek - místopředseda představenstva
Praha 5 - Stodůlky, Amforová 1927/11
den vzniku funkce: 6. 2. 2001 - 11. 12. 2002
od 16. 1. 2002 do 8. 1. 2003
Ing. Josef Holub - člen
Praha 4 - Kunratice, Hornomlýnská 1239/2
den vzniku členství: 6. 2. 2001 - 11. 12. 2002
od 16. 1. 2002 do 8. 1. 2003
Mgr. Petr Richter - člen
Praha 10, V předpolí 1447/20
den vzniku členství: 15. 11. 2001 - 26. 6. 2002
od 23. 5. 2001 do 16. 1. 2002
Ing. Josef Holub - předseda představenstva
Praha 4 - Kunratice, Hornomlýnská 1239/2
den vzniku funkce: 6. 2. 2001
od 23. 5. 2001 do 16. 1. 2002
Mgr. Milada Aksmanová - člen představenstva
Praha 9, Nemocniční 615/11
den vzniku funkce: 6. 2. 2001
od 23. 5. 2001 do 16. 1. 2002
Dr.Ing. Karel Dejmek - místopředseda představenstva
Praha 5 - Stodůlky, Brdičkova 1908/27
den vzniku funkce: 6. 2. 2001
od 23. 5. 2001 do 16. 1. 2002
Ing. Jana Navarová - člen představenstva
Praha 2, Podskalská 2054/86
den vzniku funkce: 6. 2. 2001
od 23. 5. 2001 do 8. 1. 2003
Phdr. Zdeněk Neterda - Člen představenstva
Praha 4, Na Dvorcích 12/284
den vzniku funkce: 6. 2. 2001
od 23. 2. 2000 do 23. 2. 2000
Mgr. Milada Aksmanová - člen představenstva
Praha 9, Nemocniční 615/11
od 23. 2. 2000 do 23. 5. 2001
PhDr. Zdeněk Neterda - předseda představenstva
Praha 4, Na Dvorcích 12/284
od 23. 2. 2000 do 23. 5. 2001
Mgr. Milada Aksmanová - místopředseda představenstva
Praha 9, Nemocniční 615/11
od 23. 2. 2000 do 23. 5. 2001
Vanda Mihóková - člen představenstva
Praha 4, Trnavská 6
od 30. 7. 1999 do 23. 5. 2001
Ing. Jan Novotný - Člen představenstva
Praha 4, K Lukám 646, PSČ 145 00
od 12. 8. 1998 do 23. 2. 2000
Mgr. Milada Šamatová - předseda představenstva
Praha 9, Nemocniční 615/11
od 12. 8. 1998 do 23. 2. 2000
Ing. Martin Meloun - člen představenstva
Praha 9, Na břehu 766/27
od 12. 8. 1998 do 23. 2. 2000
Ing. Věra Racková - člen představenstva
Praha 4, M. Pujmanové 883/23
od 12. 8. 1998 do 23. 5. 2001
doc. Ing. Josef Brčák - člen představenstva
Praha 5, Renoirova 621
od 24. 9. 1997 do 24. 9. 1997
Ing. Miroslav Sádlo - Člen představenstva
Příbram, Průběžná 156
od 24. 9. 1997 do 12. 8. 1998
Ing. Miroslav Vele - Člen představenstva
Praha 4, Lečkova 1522
od 24. 9. 1997 do 12. 8. 1998
Ing. Pavel Kozel - Člen představenstva
Praha 3, Roháčova 30
od 24. 9. 1997 do 12. 8. 1998
JUDr. Jiří Šmíd - Člen představenstva
Praha 8, Libišská 1746
od 11. 9. 1996 do 24. 9. 1997
JUDr. Eugen Zörkler - Člen představenstva
Praha 6, Junácká 17, PSČ 160 00
od 11. 9. 1996 do 24. 9. 1997
Ing. Josef Musil - Člen představenstva
Praha 7, Haškova 9, PSČ 170 00
od 11. 9. 1996 do 24. 9. 1997
Ing. Jaroslav Šulc, CSc. - Člen představenstva
Praha 9, Malkovského 598, PSČ 199 00
od 11. 9. 1996 do 12. 8. 1998
Ing. Dušan Friedl - Člen představenstva
Praha 5, Treglova 795, PSČ 152 00
od 11. 9. 1996 do 30. 7. 1999
Ing. Ladislav Žák - Člen představenstva
Praha 4, U Křížku 1401/8, PSČ 140 00
od 17. 5. 1996 do 11. 9. 1996
Ing. Josef Musil - Člen představenstva
Praha 7, Haškova 9
od 17. 5. 1996 do 11. 9. 1996
Ing. Jaroslav Šulc, CSc. - Člen představenstva
Praha 9, Malkovského 598
od 15. 9. 1994 do 17. 5. 1996
Ing. Josef Musil - Člen představenstva
Praha 2, Haškova 7
od 15. 9. 1994 do 17. 5. 1996
Ing. Vratislav Matys - Člen představenstva
Libčice nad Vltavou, Na Vrchách 592
od 15. 9. 1994 do 11. 9. 1996
Ing. Jan Hrnčíř, CSc. - Člen představenstva
Praha 9, Malkovského 590
od 15. 9. 1994 do 11. 9. 1996
Ing. Ladislav Žák - Člen představenstva
Praha 4, U Křížku 1401/8
od 15. 9. 1994 do 11. 9. 1996
JUDr.Ing. Vojtěch Bureš - Člen představenstva
Praha 8, Křivenická 445
od 8. 1. 2003 do 1. 8. 2003
Jménem Fondu jsou oprávněni jednat a podepisovat samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí oprávněná osoba svůj podpis.
od 12. 8. 1998 do 8. 1. 2003
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná jménem společnosti předseda představenstva a místopředseda představentva, každý samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva (spolu s uvedením funkce).
od 15. 9. 1994 do 12. 8. 1998
Způsob jednání a podepisování za společnost Jménem společnosti jednají vždy společně dva členové předsta- venstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému otištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva.
Dozorčí rada
od 20. 3. 2003 do 1. 8. 2003
Mgr. Martin Vrba - Předseda dozorčí rady
Pardubice, M. Pujmanové 631
den vzniku členství: 12. 12. 2002
den vzniku funkce: 7. 2. 2003
od 8. 1. 2003 do 20. 3. 2003
Mgr. Martin Vrba - Člen dozorčí rady
Pardubice, M. Pujmanové 631
den vzniku členství: 12. 12. 2002
od 8. 1. 2003 do 1. 8. 2003
Ing. Irena Špatenková - Člen dozorčí rady
Praha 5, Renoirova 631
den vzniku členství: 12. 12. 2002
od 8. 1. 2003 do 1. 8. 2003
Ing. Česlav Veselý - Člen dozorčí rady
Žďár nad Sázavou, Lesní 30
den vzniku členství: 12. 12. 2002
od 8. 1. 2003 do 1. 8. 2003
Mgr. Karel Haas - Člen dozorčí rady
Pardubice, Nábřeží Závodu Míru 2740
den vzniku členství: 12. 12. 2002
od 8. 1. 2003 do 1. 8. 2003
Ing. Petr Kubíček - Člen dozorčí rady
Praha 9, Smidarská 741
den vzniku členství: 12. 12. 2002
od 23. 5. 2001 do 8. 1. 2003
John Richard Bowman, - člen dozorčí rady
West Sussex,Haywards Heath,64 Lincoln Wood, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku funkce: 6. 2. 2001
od 23. 5. 2001 do 8. 1. 2003
John Lapsley - předseda dozorčí rady
Essex,Colchester,Wormingford,3 Chantry Drive, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku funkce: 6. 2. 2001 - 11. 12. 2002
od 23. 5. 2001 do 8. 1. 2003
Stephen Antonio Marini - místopředseda dozorčí rady
Varšava, Wieliska 42/68, Polská republika
den vzniku funkce: 6. 2. 2001 - 11. 12. 2002
od 23. 2. 2000 do 23. 5. 2001
Mgr. Petr Richter - předseda dozorčí rady
Praha 10, V předpolí 1447/20, PSČ 100 00
od 23. 2. 2000 do 23. 5. 2001
Ing. Petr Pavlík - místopředseda dozorčí rady
Praha 4, Nad Strouhou 20, PSČ 140 00
od 23. 2. 2000 do 8. 1. 2003
Miroslav Dykas - člen dozorčí rady
Klášterec nad Ohří, Dlouhá 666
od 30. 7. 1999 do 23. 2. 2000
Mgr. Petr Richter - člen dozorčí rady
Praha 10, V předpolí 1447/20, PSČ 100 00
od 30. 7. 1999 do 23. 2. 2000
Ing. Petr Pavlík - předseda dozorčí rady
Praha 4, Nad Strouhou 20, PSČ 140 00
od 30. 7. 1999 do 23. 2. 2000
PhDr. Zdeněk Neterda - člen dozorčí rady
Praha 4, Na Dvorcích 12/284, PSČ 140 00
od 30. 7. 1999 do 23. 5. 2001
Ing. Tomáš Hadžega - člen dozorčí rady
Dobříš, U ovčína 1485, PSČ 263 01
od 30. 7. 1999 do 8. 1. 2003
Ing. Luboš Dubnička - člen dozorčí rady
Most, Čsl. armády 2106/66, PSČ 434 01
od 25. 9. 1997 do 30. 7. 1999
Ing. Petr Pavlík
Praha 4, Nad Strouhou 20, PSČ 140 00
od 25. 9. 1997 do 30. 7. 1999
Ing. Jiřina Brokešová
Příbram VIII, Čechovská 119, PSČ 261 05
od 24. 9. 1997 do 30. 7. 1999
Ing. Martin Blaho
Praha 10, Kodaňská 48
od 11. 9. 1996 do 24. 9. 1997
Ing. Jitka Nováková
Praha 4, K mejtu 245, PSČ 140 00
od 11. 9. 1996 do 25. 9. 1997
Ing. Karel Hruška
Praha 3, Chrudimská 7, PSČ 130 00
od 11. 9. 1996 do 25. 9. 1997
Ing. Jiřina Musílková
Jindřichův Hradec, Jiráskovo předměstí 623, PSČ 377 01
od 11. 9. 1996 do 30. 7. 1999
Ing. Alexandr Pešta
Praha 9, Okřínecká 794, PSČ 190 00
od 11. 9. 1996 do 30. 7. 1999
JUDr. Vladimír Valenta
Praha 4, Filipova 2018, PSČ 140 00
od 15. 9. 1994 do 11. 9. 1996
RNDr. Jiří Švec
Praha 8, Sokolovská 69
od 15. 9. 1994 do 11. 9. 1996
Ing. Václav Jelínek, CSc.
Praha 1, U starého hřbitova 6
od 15. 9. 1994 do 11. 9. 1996
Ing. Ivan Breznen
Praha 2, Mánesova 42
od 15. 9. 1994 do 11. 9. 1996
Prof.Ing. Jan Hron, DrSc.
Praha 6, Brunclíkova 1721
od 15. 9. 1994 do 11. 9. 1996
Ing. Karel Hruška
Praha 3, Chrudimská 7
od 15. 9. 1994 do 11. 9. 1996
Ing. Jiřina Musílková
Jindřichův Hradec, Jiráskovo předměstí 623
od 15. 9. 1994 do 24. 9. 1997
Ing. Pavel Dvořák
Praha 3, Korunní 105
Akcionáři
od 8. 1. 2003 do 1. 8. 2003
Česká pojišťovna a.s., IČO: 45272956
Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04
od 24. 7. 2002 do 8. 1. 2003
Commercial Union International Holdings Limited
St.Helen's, 1 Undershaft, London, EC3P 3DQ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 12. 8. 1998 do 23. 5. 2001
Mostecká uhelná společnost, a.s., IČO: 49101463
Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

27. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 42 komentářů

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

Na kompenzační bonus dosáhnou majitelé malých a rodinných společností s ručením omezeným. Prošel i návrh Pirátů na další rozšíření.

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

26. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

Ombudsman Stanislav Křeček se zastal osob samostatně výdělečně činných, které jsou v exekuci. Ty totiž ministerstvo průmyslu a obchodu vyloučilo z možnosti čerpání ošetřovného pro OSVČ.

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

Firmám do 50 zaměstnanců vláda odpustí sociální pojištění za letošní červen až srpen. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí schválila na dnešním jednání.

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 2 komentáře

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

Daň z přidané hodnoty z ubytování a ze vstupného na kulturu a sport by měla klesnout z 15 na 10 procent. A letošní ztrátu si budou moci firmy a podnikatelé odečíst od výsledku hospodaření v minulých dvou letech. To jsou hlavní návrhy z nového protikrizového balíčku ministerstva financí, který dnes podpořila vláda.

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

22. 5. 2020 | | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

V jakém případě by měl stát v době krize finančně pomáhat velkým strategickým společnostem? A které to vlastně jsou?

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 710,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 720,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 720,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 775,60 Kč
ČSOB 2 775,60 Kč
Expobank CZ 2 787,20 Kč
Česká spořitelna 2 797,00 Kč
Komerční banka 2 800,54 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 846,60 Kč
Raiffeisenbank 2 848,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 203 988 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

+211
+
-
2.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

+63
+
-
3.Simona Krainová

Simona Krainová

- modelka

-21
+
-
4.Roman Berbr

Roman Berbr

- fotbalový funkcionář

-156
+
-
5.Jaroslav  Starka

Jaroslav Starka

- podnikatel, vlastník 1. FK Příbram

-191
+
-

Články na Heroine.cz

Vít Samek Na vlastní otvor 2: Spermiogram

Vít Samek Na vlastní otvor 2: Spermiogram

Je jen málo vyšetření v sérii na vlastní otvor, které by mě stály méně přemáhání. Na stud...více

Řídit rodinu jako stát. Pro Babiše jsou ženy dělohy na výrobu dětí

Řídit rodinu jako stát. Pro Babiše jsou ženy dělohy na výrobu dětí

Současná medicína je na tak vysoké úrovni, že i muži v pokročilém věku mohou zastávat...více

Pravé české burrito. Má smysl se honit za autentickou světovou kuchyní?

Pravé české burrito. Má smysl se honit za autentickou světovou kuchyní?

Praha už si vydobyla místo v žebříčku gastronomických velkoměst. Existuje tu komunita...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vymáhání po roce a půl neužívání služeb
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vymáhání po roce a půl neužívání služeb

Otázka: Dobrý den, od srpna 2018, kdy jsem měla autonehodu, nepoužívám služby firmy T-Mobile. Plně chápu, že mi poté přišlo vymáhání na cca 4500 Kč, které jsem uhradila a v dopise bylo uvedeno, ze tímto vymáháním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services