D.A.S. pojišťovna právní ochrany,a.s.
IČO: 61860701 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu26. 1. 1995
Datum zániku14. 1. 2015
StavVymazáno
Obchodní firma
od 26. 1. 1995

D.A.S. pojišťovna právní ochrany,a.s.

Sídlo
od 6. 1. 2003 do 22. 3. 2013
Praha 10, Benešovská 40, PSČ 101 00
od 14. 3. 1996 do 6. 1. 2003
Praha 10, Rostovská 25, PSČ 101 00
od 26. 1. 1995 do 14. 3. 1996
Praha 9, Buchlovská 655
IČO
od 26. 1. 1995

61860701

Právní forma
od 26. 1. 1995
Akciová společnost
Spisová značka2979 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 15. 7. 2005
- vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí
od 6. 1. 2003
- pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví v rozsahu pojistného odvětví 17 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví
od 6. 1. 2003
- činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví
od 6. 1. 2003
- zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví
od 6. 1. 2003
- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví
od 6. 1. 2003
- šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou dle zákona o pojišťovnictví
od 26. 1. 1995 do 6. 1. 2003
- podnikání v pojišťování v rozsahu povolení Ministerstva financí České republiky č.j. 323/45989/1994 ze dne 23. prosince 1994. Povolení se vztahuje na :
od 26. 1. 1995 do 6. 1. 2003
- 1.pojišťovací činnost (§7odst.1 zák.o.pojišťovnictví)
od 26. 1. 1995 do 6. 1. 2003
- 2.zajišťovací činnost (§7odst.2 zák.o. pojišťovnictví)
od 26. 1. 1995 do 6. 1. 2003
- 3.činnost související s pojišťovací a zajišťovací činností (§ 7 odst. 3 zák.o pojišťovnictví)
od 26. 1. 1995 do 6. 1. 2003
- 4.zábrannou činnost (§ 7 odst.4 zák. o pojišťovnictví)
od 26. 1. 1995 do 6. 1. 2003
- 5.uzavírání zprostředkovatelských smlouv s fyzickými nebo právnickými osobami s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky na sjednávání pojištění ve svůj prospěch (§ 8 odst.3 zák. o pojišťovnictví)
Ostatní skutečnosti
od 16. 7. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 2
od 16. 7. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 6
od 29. 6. 2000 do 22. 9. 2000
- Zvýšení základního jmění: Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 15.2.2000 v rámci výkonu působnosti valné hromady ve smyslu § 190 odst. 1 obchodního zákoníku o zvýšení základního jmění společnosti o částku 24.000.000,- Kč, tj. slovy dvacetčtyři miliony korun českých, tedy z částky 22.000.000,- Kč, tj. slovy dvacetdva miliony korun českých na částku 46.000.000,- Kč, tj. slovy čtyřicetšest milionů korun českých. Zvýšení základního jmění proběhne úpisem nových akcií. Emisní kurz akcií bude splácen pouze peněžitými vklady. Upisování nad částku 24.000.000,- Kč se nepřipouští. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním a vydáním 24 kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč, tj. slovy: jeden milion korun českých. Emisní kurz jedné akcie bude roven její jmenovité hodnotě, tedy bude činit částku 1.000.000,- Kč. Nově vydané akcie společnosti jsou stejného druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty jako dosud vydané akcie společnosti. Upisování akcií proběhne ve dvou kolech. V prvním kole upisují akcie akcionáři, kteří jsou k datu tohoto rozhodnutí zapsání v knize akcionářů společnosti a mají přednostní právo upsat nové akcie. Na každou dosavadní akcii společnosti je možné upsat minimálně jednu novou kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč znějící na jméno v listinné podobě v emisním kurzu 1.000.000,- Kč u jedné nové akcie. Jelikož společnost má jen jediného akcionáře, má tento přednostní právo na upisování veškerých nově vydaných akcií společnosti, a to 24 kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč, tj. slovy jeden milion korun českých, přičemž se emisní kurz rovná jmenovité hodnotě akcií. Místo pro upsání akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti na adrese Praha 10, Rostovská 25. Lhůta pro vykonání přednostního práva je čtrnáctidenní a započne běžet dne 22.2.2000, avšak ne dříve než po zápisu usnesení valné hromady (rozhodnutí jediného akcionáře) o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku. Bude-li zápis v obchodním rejstříku proveden po tomto datu, začne lhůta běžet až první den po zápisu v obchodním rejstříku. Představenstvo společnosti vyrozumí jediného akcionáře, zapsaného k datu tohoto rozhodnutí v knize akcionářů společnosti, o začátku běhu lhůty pro uplatnění přednostního práva k úpisu nových akcií a zveřejní usnesení obchodního rejstříku zákonným způsobem (v Obchodním věstníku). Ve druhém kole budou veškeré akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k úpisu akcií. Veřejný úpis akcií proběhne ve druhém upisovacím kole, které bude zahájeno dne 15.3.2000, avšak ne dříve než po zápisu usnesení valné hromady (rozhodnutí jediného akcionáře) o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku, ukončení lhůty pro upisování akcií s využítím přednostního práva a po zveřejnění výzvy k veřejnému úpisu akcií zákonným způsobem. Bude-li zápis v obchodním rejstříku proveden po tomto datu nebo nebude-li lhůta pro upisování akcií s využítím přednostního práva před tímto datem ukončena, či nebude-li výzva k veřejnému úpisu akcií zákonným způsobem zveřejněna, začíná lhůta běžet až po splnění poslední z těchto podmínek. Lhůta pro veřejné upisování akcií bude trvat čtrnáct dnů. Místem takového upisování nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč znějících na jméno v listinné podobě v emisním kurzu 1.000.000,- Kč u jedné nové akcie je sídlo společnosti na adrese Praha 10, Rostovská 25. Akcie lze upisovat denně v pracovní dny od 9.00 hod. do 11.00 hod. Představenstvo společnosti zveřejní zákonným způsobem začátek lhůty pro veřejné upisování akcií. Budou-li veškeré akcie upsány akcionářem s využitím přednostního práva k úpisu akcií, druhé kolo upisování se nekoná. Každý upisovatel je povinen splatit upsané akcie v celém emisním kurzu nejpozději do 15 dnů po upsání akcií na účet společnosti číslo 3xxxx IPB, a.s., oblastní pobočka Praha město, pobočka Praha - vítěžné náměstí 35.
od 26. 2. 1999
- Převod akcií, jejichž zastavení nebo provedení jiného věcného právního obchodu (nakládání) ve prospěch neakcionáře vyžaduje souhlasu valné hromady. Souhlas může být spojen s podmínkami. Převod akcií bez souhlasu a dodržení podmínek je neplatný. Valná hromada není povinna toto své rozhodnutí zdůvodňovat. Chce-li akcionář své akcie prodat, je povinen oznámit svůj úmysl písemně představenstvu akciové společnosti. Představenstvo nabídne tyto akcie k přednostnímu odkoupení stávajícím akcionářům, kteří mají akcie na jméno. Nevyužijí-li stávající akcionáři na jméno svého přednostního práva nákupu do tří měsíců od doby, kdy jim tato skutečnost byla představenstvem písemně oznámena, nemůže valná hromada bránit převodu akcií na neakcionáře.
od 26. 1. 1995
- Základní jmění společnosti bylo ke dni zápis do obchodního rejstříku plně splaceno.
Kapitál
od 4. 11. 2010
Základní kapitál 90 000 000 Kč, splaceno 90 000 000 Kč.
od 22. 9. 2000 do 4. 11. 2010
Základní kapitál 46 000 000 Kč
od 26. 1. 1995 do 22. 9. 2000
Základní kapitál 22 000 000 Kč
od 4. 11. 2010
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 90 v zaknihované podobě.
od 22. 9. 2000 do 4. 11. 2010
Akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 46.
od 22. 9. 2000 do 4. 11. 2010
kmenové v zaknihované podobě
od 26. 1. 1995 do 22. 9. 2000
Akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 22.
Statutární orgán - představenstvo
od 22. 3. 2013
JITKA CHIZZOLA - předseda představenstva
Praha 7 - Holešovice, Jankovcova, PSČ 170 00
den vzniku členství: 29. 1. 2009
den vzniku funkce: 26. 2. 2010
od 4. 11. 2010
Johannes Loinger - člen představenstva
Vídeň, Endresstrasse 135/12, 1230, Rakouská republika
den vzniku členství: 31. 7. 2010
od 4. 11. 2010 do 22. 3. 2013
Mgr. Jitka Chizzola - předseda představenstva
Praha - Praha 10, Ruská 1526/112, PSČ 101 00
den vzniku členství: 29. 1. 2009
den vzniku funkce: 26. 2. 2010
od 22. 3. 2010 do 4. 11. 2010
Bc. Jitka Chizzola - předseda představenstva
Praha - Praha 10, Ruská 1526/112, PSČ 101 00
den vzniku členství: 29. 1. 2009
den vzniku funkce: 26. 2. 2010
od 11. 3. 2009 do 22. 3. 2010
Bc. Jitka Chizzola - člen představenstva
Praha - Praha 10, Ruská 1526/112, PSČ 101 00
den vzniku členství: 29. 1. 2009
od 1. 9. 2008 do 11. 3. 2009
Bc. Jitka Chizzola - člen představenstva
Praha 10, Ruská 1526/112, PSČ 101 00
den vzniku členství: 10. 3. 1999
od 7. 7. 2008 do 4. 11. 2010
Arkadiusz Gil - člen představenstva
Taufkirchen, Oberweg 31, 82024, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 18. 6. 2008 - 31. 7. 2010
od 15. 7. 2005 do 7. 7. 2008
Rainer Markus Huber - člen představenstva
Wendelsteinstr. 37, 83052 Bruckmühl Götting, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 22. 2. 2005 - 18. 6. 2008
od 5. 1. 2005 do 1. 9. 2008
Jitka Chizzola - člen představenstva
Praha 2, Nad Petruskou 2283/10
den vzniku členství: 10. 3. 1999
od 1. 12. 2003 do 5. 1. 2005
Jitka Pokorná Chizzola - člen představenstva
Praha 2, Nad Petruskou 2283/10
den vzniku členství: 10. 3. 1999
od 1. 12. 2003 do 15. 7. 2005
Reinhold Gleichmann - člen představenstva
Georgensteinstr. 5, 81479 München, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 30. 7. 2003 - 31. 1. 2005
od 1. 12. 2003 do 15. 7. 2005
- adresa pobytu v České republice: Kolín V, Sadová 39/569, PSČ 280 00
od 28. 11. 2002 do 1. 12. 2003
Andreas Franz Schiller - člen představenstva
Ismaninger Str. 68, 81675 München, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 10. 3. 1999 - 30. 7. 2003
od 28. 11. 2002 do 1. 12. 2003
- adresa pobytu v České republice: Praha 9, Jablonecká 409
od 28. 11. 2002 do 1. 12. 2003
Jitka Pokorná Chizzola - člen představenstva
Praha 1, Vodičkova 40
den vzniku členství: 10. 3. 1999
od 29. 6. 2000 do 28. 11. 2002
Pokorná Chizzola - člen
Praha 1, Vodičkova 40
od 30. 5. 2000 do 29. 6. 2000
Jitka Chizzola - člen
Praha 1, Vodičkova 40
od 26. 2. 1999 do 30. 5. 2000
Jitka Chizzola - člen představenstva
Praha 10, Dýšinská 286, PSČ 101 00
od 26. 1. 1995 do 26. 2. 1999
Jitka Chizzola - člen představenstva
Praha 9, Jablonecká 409
od 26. 1. 1995 do 30. 5. 2000
Max Gröller - člen představenstva
Praha 9, Jablonecká 409
od 26. 1. 1995 do 28. 11. 2002
Andreas Schiller - člen představenstva
Praha 9, Jablonecká 409
od 16. 7. 2014
Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně.
od 4. 11. 2010 do 16. 7. 2014
Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti se připojí podpis člena představenstva s označením ,,člen představenstva´´, resp. předsedy představenstva s označením ,,předseda představenstva´´.
od 14. 3. 1996 do 4. 11. 2010
Způsob jednání jménem společnosti: - jménem společnosti jedná každý člen představenstva nebo jeden prokurista se samostatnou prokurou. Podepisování se děje tak, že ke jménu společnosti připojí své podpisy jeden člen představenstva s dodatkem člen představenstva nebo jeden člen představenstva spolu s prokuristou s dodatky člen představenstva a prokurista.
od 26. 1. 1995 do 14. 3. 1996
Způsob jednání jménem společnosti: - jménem společnosti jedná kterýkoli člen představenstva nebo prokurista se samostatnou prokurou. Podepisování se děje tak, že ke jménu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva s dodatkem členové představenstva nebo jeden člen představenstva a prokurista.
Prokura
od 4. 11. 2010
Mgr. Roman Flek
Zruč nad Sázavou - Řendějov, , PSČ 285 22
od 4. 11. 2010
Ing. Miroslav Mikeš
Rudná, Masarykova, PSČ 252 19
od 16. 7. 2014
Za společnost mohou jednat pouze dva prokuristé společně.
od 4. 11. 2010 do 16. 7. 2014
Jménem společnosti mohou jednat pouze dva prokuristé společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti se připojí podpisy dvou prokuristů, každý s označením ,,prokurista´´.
Dozorčí rada
od 4. 11. 2010
Arkadiusz Gil - předseda dozorčí rady
Taufkirchen, Oberweg 31, 82024, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 31. 7. 2010
den vzniku funkce: 23. 8. 2010
od 4. 11. 2010
Klaus Regnat - člen dozorčí rady
Hohenbrunn, Kistlerstr. 9, 85662, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 31. 7. 2010
od 4. 11. 2010
JUDr. Viktor Hodek - člen dozorčí rady
Praha 5, Lamačova 24, PSČ 152 00
den vzniku členství: 31. 7. 2010
od 22. 3. 2010
Prof.Dr. Otto Burger - člen dozorčí rady
Praha - Praha 9, Jablonecká 409
den vzniku členství: 29. 1. 2009
od 11. 3. 2009
Mag. Ingo Kaufmann - místopředseda dozorčí rady
1230 Wien, Ketzergasse 439-443/20, Rakouská republika
den vzniku členství: 29. 1. 2009
den vzniku funkce: 16. 2. 2009
od 11. 3. 2009 do 22. 3. 2010
Dr. Otto Burger - člen dozorčí rady
Praha - Praha 9, Jablonecká 409
den vzniku členství: 29. 1. 2009
od 11. 3. 2009 do 4. 11. 2010
Rainer Huber - předseda dozorčí rady
83052 Bruckmühl Götting, Wendelsteinstr. 37, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 29. 1. 2009 - 31. 7. 2010
den vzniku funkce: 16. 2. 2009 - 31. 7. 2010
od 11. 3. 2009 do 4. 11. 2010
Rüdiger Bauer - člen dozorčí rady
München, Pottstr. 1, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 29. 1. 2009 - 31. 7. 2010
od 11. 3. 2009 do 4. 11. 2010
Ing. Miroslav Mikeš - člen dozorčí rady
Rudná, Masarykova 17, PSČ 252 19
den vzniku členství: 30. 1. 2009 - 26. 2. 2010
od 28. 11. 2002
JUDr. František Machálek - člen
Praha 6, Socháňova 1126, PSČ 163 00
den vzniku členství: 14. 12. 2001
od 28. 11. 2002 do 11. 3. 2009
Peter Hans Otto Wiegand - předseda dozorčí rady
München, Jakob Klar Str. 1, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 10. 3. 1999 - 29. 1. 2009
den vzniku funkce: 10. 3. 1999 - 29. 1. 2009
od 28. 11. 2002 do 11. 3. 2009
Dr. Otto Burger - člen
Praha 9, Jablonecká 409
den vzniku členství: 10. 3. 1999 - 29. 1. 2009
od 28. 11. 2002 do 11. 3. 2009
Rüdiger Bauer - člen
München, Pottstr. 1, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 14. 12. 2001 - 29. 1. 2009
od 28. 11. 2002 do 11. 3. 2009
Dr. Franz Kronsteiner - člen
Wien, Mariahilfer Strasse 71/22, Rakouská republika
den vzniku členství: 10. 3. 1999 - 29. 1. 2009
od 28. 11. 2002 do 11. 3. 2009
Aleš Ryp - člen
Městečko Trnávka, 6
den vzniku členství: 14. 12. 2001 - 31. 12. 2008
od 29. 6. 2000 do 28. 11. 2002
Dr. Franz Kronsteiner - člen
Mariahilfer Strasse 71/22, 1060 Wien, , Rakouská republika
od 26. 2. 1999 do 28. 11. 2002
Dr. Gerhard Dassow - člen
Grevenbroich, Muhlrather Str. 2 b, PSČ 41516, Spolková republika Německo
od 26. 1. 1995 do 26. 2. 1999
Rudolf de Coster - člen
SRN, Fachanterstr. 12,Műnchen
od 26. 1. 1995 do 29. 6. 2000
Dr. Josef Burg - člen
Wien,Rakousko, Lachenstrasse 4, PSČ 011 70
od 26. 1. 1995 do 28. 11. 2002
Dr. Otto Burger - člen
Praha 9, Jablonecká 409
od 26. 1. 1995 do 28. 11. 2002
Peter Wiegand - člen
München,SRN, Jakob Klar Str.1, PSČ 089 76
Akcionáři
od 5. 1. 2005
D.A.S. Deutscher Automobil Schutz Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-Aktiengesellschaft
München, 81728, Spolková republika Německo
od 26. 2. 1999 do 5. 1. 2005
D.A.S. International Rückversicherungs-und Beteiligungs-Aktiengesellschaft
München, 81728, Spolková republika Německo
Hodnocení firmy
-1
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Mateřská na druhé dítě: kdo ji dostane, kdo ne

20. 3. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Mateřská na druhé dítě: kdo ji dostane, kdo ne

Druhé dítě se narodí v době, kdy ještě berete rodičovský příspěvek na prvního potomka nebo krátce po dočerpání dávky. Dostanete na druhé dítě mateřskou? Jak se liší pravidla u zaměstnankyň a podnikatelek?

Srovnání: na kolik přijde celoroční cestovní pojištění. Vyplatí se?

20. 3. 2018 | Jak na to | Monika Hájková

Srovnání: na kolik přijde celoroční cestovní pojištění. Vyplatí se?

Pro cestovatele, kteří často vyjíždějí za hranice, mají pojišťovny celoroční cestovní pojištění. Kolik celoroční cestovní pojistka stojí, co kryje a komu se vyplatí? Poradí náš přehled.

Miliardový bumerang. Vrátí pojišťovny peníze za špatně nastavené investiční pojistky?

19. 3. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Miliardový bumerang. Vrátí pojišťovny peníze za špatně nastavené investiční pojistky?

Klienti chtějí zpátky peníze, které naposílali na špatně nastavené investiční pojistky. Po rozhodnutí finančního arbitra zatím pojistné v jednotlivých případech vracely Česká pojišťovna a Axa. Hraje se ale možná o statitisíce pojistek a miliardy korun. Rozhodovat budou soudy.

Elektrika, plyn a extra poplatky. Tisíc za fakturu, stovka za upomínku

19. 3. 2018 | Jak na to | Jana Poncarová | 1 komentářů

Elektrika, plyn a extra poplatky. Tisíc za fakturu, stovka za upomínku

Na faktuře za elektřinu nebo zemní plyn můžete objevit podivné poplatky. Například za to, že jste zavolali na zákaznickou linku. Nebo za to, že vám dodavatel poslal opis ztracené smlouvy. Zjistili jsme, co všechno vám dodavatelé naúčtují k ceně energií.

Dieselgate. Než se to promlčí

18. 3. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas | 3 komentáře

Dieselgate. Než se to promlčí

Aféra dieselgate: koncern Volkswagen přiznal, že naftové motory vybavoval softwarem zkreslujícím výsledky emisních testů. Letos v září to budou tři roky. A je možné, že kdo si přijde stěžovat později, na toho Volkswagen udělá dlouhý nos: Je to promlčené!

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-104
+
-
2.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-197
+
-
3.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-204
+
-
4.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-234
+
-
5.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-279
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 111 046 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Czech Exchange 2 557,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 618,00 Kč
Sberbank CZ 2 619,00 Kč
Expobank CZ 2 619,30 Kč
Oberbank 2 637,00 Kč
Česká spořitelna 2 661,00 Kč
ČSOB 2 657,00 Kč
Komerční banka 2 671,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 699,20 Kč
Raiffeisenbank 2 703,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Koupě v bazaru - špatná dobírka
Poradna > Spotřebitelská poradna > Koupě v bazaru - špatná dobírka

Otázka: Dobrý den, přes online bazar jsem zakoupil elektroniku, dohodli jsme se na ceně a prodávající si na balík napsal chybnou sumu na dobírku. Dá se toto soudně vymáhat, když je to chyba prodávajícího? Jedná...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.