Tafonco a.s.
IČO: 61974668 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu1. 10. 1995
Datum zániku2. 5. 2016
StavVymazáno
Obchodní firma
od 28. 12. 2002 do 2. 5. 2016

Tafonco a.s.

od 21. 8. 2002 do 28. 12. 2002

TAFONCO a.s.

od 1. 10. 1995 do 21. 8. 2002

Slévárna TATRA, a.s.

Sídlo
od 26. 2. 2007 do 5. 11. 2013
Kopřivnice, Areál Tatry 1448/5, PSČ 742 21
od 1. 10. 1995 do 26. 2. 2007
Kopřivnice, Štefánikova 1163
IČO
od 1. 10. 1995 do 2. 5. 2016

61974668

DIČ

CZ61974668

Identifikátor datové schránky:nwngjqq
Právní forma
od 1. 10. 1995 do 2. 5. 2016
Akciová společnost
Spisová značka1137 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 29. 1. 2015 do 2. 5. 2016
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
od 29. 1. 2015 do 2. 5. 2016
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
od 29. 1. 2015 do 2. 5. 2016
- montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
od 29. 1. 2015 do 2. 5. 2016
- zámečnictví, nástojářství
od 29. 1. 2015 do 2. 5. 2016
- obráběčství
od 29. 1. 2015 do 2. 5. 2016
- truhlářství, podlahářství
od 29. 1. 2015 do 2. 5. 2016
- slévárenství, modelářství
od 1. 4. 2009 do 2. 5. 2016
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 23. 7. 2003 do 29. 1. 2015
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístojů
od 23. 7. 2003 do 29. 1. 2015
- montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení
od 23. 7. 2003 do 29. 1. 2015
- montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení
od 23. 7. 2003 do 2. 5. 2016
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
od 27. 11. 2000 do 1. 4. 2009
- laboratorní analýzy pevných, kapalných a plynných látek
od 1. 10. 1995 do 1. 4. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 1. 10. 1995 do 1. 4. 2009
- broušení a leštění kovů
od 1. 10. 1995 do 1. 4. 2009
- konstrukční a projektová činnost ve strojírenství
od 1. 10. 1995 do 1. 4. 2009
- poradenství a konzultace
od 1. 10. 1995 do 1. 4. 2009
- provádění povrchové ochrany strojních dílů a odlitků
od 1. 10. 1995 do 1. 4. 2009
- automatizované zpracování dat
od 1. 10. 1995 do 1. 4. 2009
- poskytování software (smluvní prodej nebo na zakázku)
od 1. 10. 1995 do 1. 4. 2009
- výroba acetylénu
od 1. 10. 1995 do 1. 4. 2009
- montáž a opravy měřící a regulační techniky
od 1. 10. 1995 do 29. 1. 2015
- výroba nástrojů
od 1. 10. 1995 do 29. 1. 2015
- zámečnictví
od 1. 10. 1995 do 29. 1. 2015
- kovoobrábění
od 1. 10. 1995 do 29. 1. 2015
- truhlářství
od 1. 10. 1995 do 29. 1. 2015
- slévání železných i neželezných kovů
Ostatní skutečnosti
od 2. 4. 2001 do 10. 4. 2003
- 1. TATRA, a.s., jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti rozhodla dne 27.12.2000 o snížení základního jmění společnosti z částky 750 000 000,-Kč (slovy:"sedmsetpadesátmiliónůkorunčeských") o 365 250 000,-Kč (slovy:"třistašedesátpětmiliónůdvěstěpadesáttisíckorunčeských") na základní jmění ve výši 384 750 000,-Kč (slovy:" třistaosmdesátčtyřimiliónysedmsetpadesáttisíckorunčeských") z důvodu krytí ztrát z minulých období, a to snížením jmenovité hodnoty každé jedné akcie z původní hodnoty ve výši 10 000 000,-Kč (slovy:"desetmiliónůkorunčeských") na novou jmenovitou hodnotu každé jedné akcie ve výši 5 130 000,-Kč (slovy:" pětmiliónůjednostnotřicettisíckorunčeských").
od 2. 4. 2001 do 10. 4. 2003
- Akcionář je povinen předložit společnosti listinné akcie společnosti za účelem jejich výměny za stejný počet akcií s novou nižší jmenovitou hodnotou akcie ve lhůtě 30 dnů, přičemž tato lhůta začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po dni, v němž nabude právní moci rozhodnutí příslušného soudu o tom, že snížení základního jmění se zapisuje do obchodního rejstříku. Společnost je povinna bez zbytečného odkladu nejpozději však do pěti dnů, kdy se o tom dozví, písemně informovat akcionáře společnosti o dni, kdy rozhodnutí příslušního soudu o zápisu snížení základního jmění nabylo právní moci. Ve stejné lhůtě je společnost povinna tuto informaci uveřejnit na úřední desce společnosti v sídle společnosti.
od 2. 4. 2001 do 10. 4. 2003
- Rozhodnutí je osvědčeno notářským zápisem notáře JUDr. Jana Dudka, Příbor, Nz 234/2000, N 238/2000 ze dne 27.12.2000.
od 2. 4. 2001 do 10. 4. 2003
- 2.TATRA, a.s., jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti rozhodla dne 27.12.2000 současně s rozhodnutím o snížení základního jmění z důvodu úhrady ztrát o zvýšení základního jmění společnosti o 189 810 000,-Kč (slovy:"jednostoosmdesátdevětmiliónůosmsetdesettisíckorunčeských" ), tedy z původního základního jmění ve výši 384 750 000,-Kč (slovy:" třistaosmdesátčtyřimiliónysedmsetpadesáttisíckorunčeských") na základní jmění ve výši 574 560 000,-Kč (slovy:"pětsetsedmdesátčtyřimiliónypětsetšedesáttisíckorunčeských ").
od 2. 4. 2001 do 10. 4. 2003
- Upisování nad schválenou částku zvýšení základního jmění se nepřipouští.
od 2. 4. 2001 do 10. 4. 2003
- Upisováno bude 37 ks (slovy:"třicetsedmkusů") kmenových listinných akcií na majitele, které nebudou veřejně obchodovatelné. Jmenovitá hodnota každé nové akcie činí 5 130 000,-Kč (slovy:"pětmiliónůjednostotřicettisíckorunčeských").
od 2. 4. 2001 do 10. 4. 2003
- Zvýšení základního jmění bude provedeno upisováním nových akcií se splácením emisního kursu nepeněžitým vkladem ve formě kapitalizace pohledávky. S ohledem na zvýšení základního jmění nepeněžitým vkladem je přednostní právo akcionářů na upisování akcií vyloučeno ze zákona (§ 204a odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník ve znění pozdějších změn a doplňků).
od 2. 4. 2001 do 10. 4. 2003
- Akcie budou nabídnuty společnosti TATRA, a.s., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 1163, IČO: 45 19 34 44, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě, v oddílu B, vložka číslo 309.
od 2. 4. 2001 do 10. 4. 2003
- Akcie budou upisovány v kanceláři ředitele společnosti v Kopřivnici v pracovní dny od 10.00 hodin do 14.00 hodin, a to ve lhůtě 30 dnů, která začíná běžet pátým dnem po dni, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského obchodního soudu v Ostravě o zápisu snížení základního jmění společnosti podle rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady osvědčeného tímto notářským zápisem do obchodního rejstříku.
od 2. 4. 2001 do 10. 4. 2003
- Nepeněžitý vklad bude splacen v plné výši uzavřením smlouvy o postoupení pohledávky mezi upisovatelem jako postupitelem a společností jako postupníkem, a to v kanceláři ředitele společnosti v Kopřivnici ve lhůtě 10 dnů od upsání akcií. Vklad a tedy i upsané akcie budou splaceny ke dni účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky. K témuž dni zanikne pohledávka a jí odpovídající dluh.
od 2. 4. 2001 do 10. 4. 2003
- Emisní kurs nově upisovaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotou akcie, t.j. 5 130 000,-Kč.
od 2. 4. 2001 do 10. 4. 2003
- S novými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi původními. Hlasovací práva náležející akcii se řídí její jmenovitou hodnotou, tedy na každých 5 130 000,-Kč připadá jeden hlas.
od 2. 4. 2001 do 10. 4. 2003
- Předmětem nepeněžitého vkladu je pohledávka ve výši 189 810 000,-Kč, která je částí pohledávky TATRA, a.s., za společností Slévárna TATRA, a.s., která vznikla na základě kupní smlouvy uzavřené ústně mezi TATRA, a.s., a společností Slévárna TATRA, a.s., o prodeji hmotného majetku , jehož seznam tvoří přílohu dále uvedené faktury, přičemž celková kupní cena ve výši 251 624 709,-Kč byla vyfakturována fakturou č. 34111495 ze dne 30.11.1995. Pohledávka, která je předmětem nepeněžitého vkladu se vkládá podle ustanovení § 59 odst. 7 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších změn a doplňků v nominální hodnotě. Pohledávka je ve vlastnictví společnosti TATRA, a.s., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 1163, IČO: 45 19 34 44.
od 2. 4. 2001 do 10. 4. 2003
- Výše ocenění předmětu nepeněžitého vkladu, to jest výše uvedené pohledávky její nominální hodnotou byla určena posudky dvou znalců, a to znaleckým posudkem č. 1336-176/00 ze dne 6. září 2000 zpracovaným znaleckým ústavem AUDIT & CONSULTING EXPERTS, s.r.o. se sídlem v Brně, Ptašínského 4, přičemž znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 1336-176/00 znaleckého deníku a znaleckým posudkem č.100-44/00 ze dne 6. září 2000 zpracovaným Doc. Ing. et Ing. Miroslavem Nováčkem, Brno, Pšeník 1, přičemž znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 100-44/00 znaleckého deníku.
od 2. 4. 2001 do 10. 4. 2003
- V případě, že snížení základního jmění nebude zapsáno do obchodního rejstříku, pozbývá toto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění kapitalizací pohledávky včetně příslušné změny stanov automaticky platnosti.
od 2. 4. 2001 do 10. 4. 2003
- Rozhodnutí je osvědčeno notářským zápisem notáře JUDr. Jana Dudka, Příbor Nz 234/2000, N 238/2000 ze dne 27.12.2000.
Kapitál
od 23. 3. 2002 do 2. 5. 2016
Základní kapitál 574 560 000 Kč
od 21. 8. 2001 do 23. 3. 2002
Základní kapitál 384 750 000 Kč
od 1. 10. 1995 do 21. 8. 2001
Základní kapitál 750 000 000 Kč
od 29. 1. 2015 do 2. 5. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 112.
od 23. 3. 2002 do 29. 1. 2015
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 112.
od 21. 8. 2001 do 23. 3. 2002
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 75.
od 27. 11. 2000 do 21. 8. 2001
Akcie na majitele err, počet akcií: 75.
od 1. 10. 1995 do 27. 11. 2000
Akcie na majitele err, počet akcií: 750 000.
Statutární orgán
od 4. 2. 2016 do 2. 5. 2016
PAVEL SVOREŇ - předseda představenstva
Petrovice u Karviné, , PSČ 735 72
den vzniku členství: 4. 1. 2016
den vzniku funkce: 4. 1. 2016
od 5. 11. 2013 do 31. 12. 2015
TOMÁŠ LOKAJ - předseda představenstva
Kozmice, Rušná, PSČ 747 11
den vzniku členství: 9. 4. 2013 - 31. 12. 2015
den vzniku funkce: 22. 10. 2013 - 31. 12. 2015
od 5. 11. 2013 do 2. 5. 2016
JIŘÍ KUBALEC - člen představenstva
Kopřivnice, Pabla Nerudy, PSČ 742 21
den vzniku členství: 1. 8. 2012
od 5. 11. 2013 do 2. 5. 2016
MILOSLAV MAHUT - člen představenstva
Ostrava - Bělský Les, Bedřicha Václavka, PSČ 700 30
den vzniku členství: 21. 10. 2013
od 3. 6. 2013 do 5. 11. 2013
MIROSLAV SNÁŠEL - předseda představenstva
Olomouc - Nové Sady, Trnkova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 9. 4. 2013 - 21. 10. 2013
den vzniku funkce: 10. 4. 2013 - 21. 10. 2013
od 3. 6. 2013 do 5. 11. 2013
TOMÁŠ LOKAJ - člen představenstva
Kozmice, Rušná, PSČ 747 11
den vzniku členství: 9. 4. 2013
od 6. 9. 2012 do 3. 6. 2013
Ing. Radim Gerlich - člen představenstva
Kopřivnice, Mírová, PSČ 742 21
den vzniku členství: 1. 8. 2012 - 9. 4. 2013
od 6. 9. 2012 do 5. 11. 2013
Ing. Jiří Kubalec - člen představenstva
Kopřivnice, Pabla Nerudy, PSČ 742 21
den vzniku členství: 1. 8. 2012
od 22. 8. 2012 do 6. 9. 2012
Ing. Radim Gerlich - člen představenstva
Kopřivnice, Pabla Nerudy, PSČ 742 21
den vzniku členství: 1. 8. 2012 - 9. 4. 2013
od 22. 8. 2012 do 6. 9. 2012
Ing. Jiří Kubalec - člen představenstva
Kopřivnice, Mírová, PSČ 742 21
den vzniku členství: 1. 8. 2012
od 22. 8. 2012 do 3. 6. 2013
Ing. Jan Filip - předseda představenstva
Kopřivnice, Kpt. Nálepky, PSČ 742 21
den vzniku členství: 2. 6. 2011 - 29. 3. 2013
den vzniku funkce: 13. 8. 2012 - 29. 3. 2013
od 13. 7. 2011 do 22. 8. 2012
Ing. Jan Filip - člen představenstva
Kopřivnice, Kpt. Nálepky, PSČ 742 21
den vzniku členství: 2. 6. 2011 - 29. 3. 2013
od 29. 11. 2010 do 10. 6. 2011
Kristijan Fiket, MBA - člen představenstva
Čepin, Bjelolasička, PSČ 314 31, Chorvatská republika
den vzniku členství: 18. 11. 2010 - 11. 5. 2011
od 29. 10. 2009 do 22. 8. 2012
Ing. Martin Adamec - předseda představenstva
Bordovice, 136, PSČ 744 01
den vzniku členství: 17. 6. 2009 - 31. 7. 2012
den vzniku funkce: 13. 7. 2009 - 31. 7. 2012
od 4. 6. 2009 do 29. 11. 2010
Ronald Alan Adams - člen představenstva
Hukvaldy, 82, PSČ 739 46
den vzniku členství: 29. 4. 2009 - 18. 11. 2010
od 24. 4. 2008 do 1. 4. 2009
Ing. Miroslav Machala - člen představenstva
Štramberk, Kozina 628, PSČ 742 66
den vzniku členství: 27. 3. 2008 - 30. 1. 2009
od 7. 8. 2007 do 22. 1. 2008
Ing. Igor Vlček - člen představenstva
Šenov u Nového Jičína, Malostranská 602, PSČ 742 42
den vzniku členství: 1. 6. 2007 - 29. 11. 2007
od 7. 8. 2007 do 13. 7. 2011
Ing. Jan Filip - člen představenstva
Kopřivnice, Kpt. Nálepky 1072, PSČ 742 21
den vzniku členství: 1. 6. 2007 - 1. 6. 2011
od 9. 6. 2004 do 10. 11. 2004
Ing. Jan Filip - člen představenstva
Kopřivnice, Kpt. Nálepky 1072, PSČ 742 21
den vzniku členství: 10. 2. 2003 - 1. 6. 2004
od 21. 5. 2003 do 9. 6. 2004
Ing. Jan Filip - člen představenstva
Kopřivnice, Kadláčkova 1028, PSČ 742 21
den vzniku členství: 10. 2. 2003
od 21. 5. 2003 do 9. 6. 2004
Ing. František Turzik - člen představenstva
Příbor, npor. Loma 1401, PSČ 742 58
den vzniku členství: 10. 2. 2003 - 24. 2. 2004
od 21. 5. 2003 do 29. 10. 2009
Ing. Martin Adamec - předseda představenstva
Bordovice, 136, PSČ 744 01
den vzniku členství: 1. 11. 2002 - 17. 6. 2009
den vzniku funkce: 4. 3. 2003 - 17. 6. 2009
od 10. 4. 2003 do 21. 5. 2003
Ing. Martin Adamec - člen představenstva
Bordovice, 136, PSČ 744 01
den vzniku členství: 1. 11. 2002
od 28. 12. 2002 do 10. 4. 2003
Ing. Tomáš Elbel, CSc. - člen představenstva
Dolní Sklenov 113, Hukvaldy
den vzniku členství: 17. 5. 2002 - 31. 10. 2002
od 28. 12. 2002 do 21. 5. 2003
John Přikryl - předseda představenstva
Frenštát pod Radhoštěm, Školská 1393, PSČ 744 01
den vzniku členství: 17. 5. 2002 - 14. 1. 2003
den vzniku funkce: 28. 5. 2002 - 14. 1. 2003
od 28. 12. 2002 do 21. 5. 2003
JUDr. Libor Vojtek - člen představenstva
Kopřivnice, Česká 903, PSČ 742 21
den vzniku členství: 17. 5. 2002 - 10. 2. 2003
od 3. 11. 1999 do 28. 12. 2002
Ing. Jan Filip - místopředseda představenstva
Kopřivnice, Kadláčkova 1028
od 3. 11. 1999 do 28. 12. 2002
Ladislav Hykel - člen představenstva
Štramberk, Záuličí 458
od 3. 12. 1997 do 3. 11. 1999
Ing. Jaromír Kahánek - člen představenstva
Lichnov 357,
od 2. 4. 1997 do 3. 12. 1997
Ing. František Turzík - člen představenstva
Příbor, npor. Loma 1401
od 2. 4. 1997 do 3. 11. 1999
Ing. Jiří Mikala - místopředseda představenstva
Kunčice pod Ondřejníkem č. 579,
od 2. 4. 1997 do 28. 12. 2002
Ing. Tomáš Elbel, CSc. - předseda představenstva
Dolní Sklenov 113, Hukvaldy
od 4. 3. 1996 do 2. 4. 1997
Ing. Julius Jančáry - předseda představenstva
Frýdlant v Čechách, Údolí 810
od 4. 3. 1996 do 2. 4. 1997
Ing. Tomáš Elbel, CSc. - místopředseda představenstva
Hukvaldy, Dolní Sklenov 113
od 1. 10. 1995 do 4. 3. 1996
Ing. Jan Vala - člen představenstva
Kopřivnice, Alšova 1145/13
od 1. 10. 1995 do 4. 3. 1996
Ing. Julius Jančáry - člen představenstva
Frýdlant v Čechách, Údolí 810
od 1. 10. 1995 do 2. 4. 1997
Ing. Josef Mlčák - člen představenstva
Kopřivnice, Štramberská 1128
od 7. 8. 2007 do 2. 5. 2016
Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo jako statutární orgán. Předseda představenstva je oprávněn jednat jménem společnosti vždy samostatně, každý z ostaních členů představenstva je oprávněn jednat jménem společnosti vždy jen společně s dalším členem představenstva.
od 10. 11. 2004 do 7. 8. 2007
Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo jako statutární orgán. Jednat jménem společnosti je oprávněn každý člen představenstva samostatně.
od 28. 12. 2002 do 10. 11. 2004
Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo jako statutární orgán. Jednat jménem společnosti jsou oprávněni vždy dva členové představenstva současně.
od 1. 10. 1995 do 28. 12. 2002
Jednání: Statutární orgán - představenstvo jedná za společnost tak, že každý člen představenstva je oprávněn jednat samostatně.
Dozorčí rada
od 20. 9. 2014 do 2. 5. 2016
RADEK STROUHAL - předseda dozorčí rady
Ostrava - Výškovice, Jičínská, PSČ 700 30
den vzniku členství: 21. 10. 2013
den vzniku funkce: 3. 12. 2013
od 5. 11. 2013 do 20. 9. 2014
RADEK STROUHAL - člen dozorčí rady
Ostrava - Výškovice, Jičínská, PSČ 700 30
den vzniku členství: 21. 10. 2013
od 5. 11. 2013 do 2. 5. 2016
JAROSLAV NOVÁČIK - člen dozorčí rady
Opava - Kateřinky, Holasická, PSČ 747 05
den vzniku členství: 21. 6. 2011
od 3. 6. 2013 do 5. 11. 2013
JAROSLAV STRNAD - člen dozorčí rady
Slatiňany, Tyršova, PSČ 538 21
den vzniku členství: 19. 4. 2013 - 21. 10. 2013
od 3. 6. 2013 do 2. 5. 2016
RENÉ MATERA - člen dozorčí rady
Stará Ves nad Ondřejnicí - Stará Ves, Nad Školou, PSČ 739 23
den vzniku členství: 19. 4. 2013
od 4. 11. 2011 do 3. 6. 2013
Ronald Alan Adams - předseda dozorčí rady
Hukvaldy, , PSČ 739 46
den vzniku členství: 18. 11. 2010 - 19. 4. 2013
den vzniku funkce: 14. 10. 2011 - 19. 4. 2013
od 13. 7. 2011 do 5. 11. 2013
Jaroslav Nováčik - člen dozorčí rady
Opava - Kateřinky, Holasická, PSČ 747 05
den vzniku členství: 21. 6. 2011
od 29. 11. 2010 do 4. 11. 2011
Ronald Alan Adams - člen dozorčí rady
Hukvaldy, , PSČ 739 46
den vzniku členství: 18. 11. 2010
od 2. 9. 2010 do 29. 11. 2010
Kristijan Fiket - předseda dozorčí rady
Čepin, Bjelolasička, PSČ 314 31, Chorvatská republika
den vzniku členství: 30. 4. 2010 - 18. 11. 2010
den vzniku funkce: 1. 6. 2010 - 18. 11. 2010
od 2. 9. 2010 do 3. 6. 2013
JUDr. Libor Vojtek - člen dozorčí rady
Kopřivnice, Česká, PSČ 742 21
den vzniku členství: 30. 4. 2010 - 19. 4. 2013
od 29. 10. 2009 do 7. 12. 2009
RNDr. Jiří Polman, CSc. - předseda dozorčí rady
Staříč, 166, PSČ 739 43
den vzniku členství: 29. 4. 2009 - 24. 9. 2009
den vzniku funkce: 16. 6. 2009 - 24. 9. 2009
od 4. 6. 2009 do 29. 10. 2009
RNDr. Jiří Polman, CSc. - člen dozorčí rady
Staříč, 166, PSČ 739 43
den vzniku členství: 29. 4. 2009
od 4. 6. 2009 do 7. 12. 2009
Ing. Ladislav Musil - člen dozorčí rady
Zdiby, Platanová 198, PSČ 250 66
den vzniku členství: 29. 4. 2009 - 24. 9. 2009
od 22. 1. 2008 do 1. 4. 2009
Ing. Igor Vlček - člen dozorčí rady
Šenov u Nového Jičína, Malostranská 602, PSČ 742 42
den vzniku členství: 29. 11. 2007 - 1. 10. 2008
od 7. 8. 2007 do 22. 1. 2008
Ing. Karel Beneda - člen dozorčí rady
Praha 5 - Hlubočepy, Gabinova 831/14, PSČ 152 00
den vzniku členství: 18. 4. 2007 - 28. 11. 2007
od 7. 8. 2007 do 4. 6. 2009
Ronald Alan Adams - předseda dozorčí rady
Hukvaldy, 82, PSČ 739 46
den vzniku členství: 18. 4. 2007 - 29. 4. 2009
den vzniku funkce: 19. 4. 2007 - 29. 4. 2009
od 7. 8. 2007 do 13. 7. 2011
Jaroslav Nováčik - člen dozorčí rady
Opava - Kateřinky, Holasická 1165/14, PSČ 747 05
den vzniku členství: 12. 6. 2007 - 12. 6. 2011
od 13. 5. 2005 do 7. 8. 2007
Ing. Miroslav Křížek, CSc. - předseda dozorčí rady
Příbor, Dvořákova 626, PSČ 742 58
den vzniku členství: 17. 3. 2005 - 18. 4. 2007
den vzniku funkce: 29. 3. 2005 - 18. 4. 2007
od 14. 4. 2005 do 13. 5. 2005
Ing. Zbyněk Keisler, MBA - předseda
Frenštát pod Radhoštěm, Rožnovská 342
den vzniku členství: 1. 6. 2004 - 21. 2. 2005
den vzniku funkce: 29. 9. 2004 - 21. 2. 2005
od 10. 11. 2004 do 14. 4. 2005
Ing. Zbyněk Keisler, MBA - člen
Frenštát pod Radhoštěm, Rožnovská 342
den vzniku členství: 1. 6. 2004
od 10. 11. 2004 do 7. 8. 2007
Ing. Igor Vlček - člen
Šenov u Nového Jičína, Malostranská 602
den vzniku členství: 1. 6. 2004 - 18. 4. 2007
od 23. 7. 2003 do 10. 11. 2004
JUDr. Libor Vojtek - předseda
Kopřivnice, Česká 903, PSČ 742 21
den vzniku členství: 24. 2. 2003 - 1. 6. 2004
den vzniku funkce: 17. 4. 2003 - 1. 6. 2004
od 23. 7. 2003 do 10. 11. 2004
Ing. Miroslav Machala - člen
Štramberk, Kozina 628, PSČ 742 66
den vzniku členství: 27. 3. 2003 - 1. 6. 2004
od 23. 7. 2003 do 7. 8. 2007
Jaroslav Nováčik - člen
Opava - Kateřinky, Holasická 1165/14
den vzniku členství: 3. 7. 2002 - 3. 10. 2006
od 28. 12. 2002 do 23. 7. 2003
Jaroslav Nováčik - člen
Kopřivnice, Obránců míru 873
den vzniku členství: 3. 7. 2002
od 28. 12. 2002 do 23. 7. 2003
Ing. Antonín Krobot - člen
Bohumín, Okrajní 64, PSČ 735 81
den vzniku členství: 17. 5. 2002 - 27. 3. 2003
od 11. 12. 2001 do 28. 12. 2002
Ing. Pavel Majerek - člen
Kopřivnice, Pabla Nerudy 290
den vzniku členství: 28. 8. 2000 - 17. 5. 2002
od 11. 12. 2001 do 23. 7. 2003
Ing. Jindřich Arabasz, MBA - předseda
Kopřivnice, Štramberská 1128
den vzniku funkce: 28. 8. 2000 - 24. 2. 2003
od 28. 5. 1999 do 11. 12. 2001
Ing. Jakub Debef - předseda
Kopřivnice, Družební 1177
od 28. 5. 1999 do 11. 12. 2001
Ing. Jindřich Arabasz, MBA - člen
Kopřivnice, Štramberská 1128
od 28. 5. 1999 do 28. 12. 2002
Jaroslav Nováčik - místopředseda
Kopřivnice, Obránců míru 873
od 3. 12. 1997 do 28. 5. 1999
JUDr. Libor Vojtek - člen
Kopřivnice, Osvoboditelů 1209
od 10. 7. 1997 do 28. 5. 1999
Jaroslav Nováčik - člen
Kopřivnice, Obránců míru 873
od 2. 4. 1997 do 3. 12. 1997
Ing. Radim Volný - člen
Kopřivnice, Lidická 1037
od 1. 10. 1995 do 2. 4. 1997
Ing. Vladimír Kulhánek - člen
Ostrava-Výškovice, Šeříkova 44
od 1. 10. 1995 do 3. 12. 1997
Ing. Zbyněk Keisler - člen
Frenštát, Rožnovská 342
Akcionáři
od 28. 8. 2013 do 2. 5. 2016
TATRA TRUCKS a.s., IČO: 01482840
Kopřivnice, Areál Tatry, PSČ 742 21
od 4. 6. 2009 do 28. 8. 2013
TATRA, a.s., IČO: 45193444
Kopřivnice, Areál Tatry 1450/1, PSČ 742 21
od 23. 3. 2002 do 4. 6. 2009
TATRA, a.s., IČO: 45193444
Kopřivnice, Štefánikova 1163, PSČ 742 21
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Asijská mise

23. 6. 2018 | Rozhovor | Ondřej Tůma

Asijská mise

O byznysu na druhém konci světa, systému půjček v rozvojových zemích, divokém životě v Indii a boji s monopolem na Filipínách. Příběh manažera Vlastimila Hrabala.

Očima expertů: Lidi nám nemyslí. Zakažte reklamu na půjčky!

22. 6. 2018 | Očima expertů | Gabriel Pleska | 20 komentářů

Očima expertů: Lidi nám nemyslí. Zakažte reklamu na půjčky!

U každé nabídky úvěru musí být dneska plný ruksak informací, aby se každý mohl bez obtíží dozvědět, za jakou cenu a za jakých podmínek si půjčuje. Jenže ouha – jsou lidi, kteří vědět nechtějí. Říkají, že si mám půjčit, abych se měl líp, tak si půjčím. Skupina poslanců z KDU-ČSL proto přichází s návrhem reklamu na půjčky prostě zakázat. Může to fungovat?

Martin Šimáček: Stát si vyrábí vlastní chudé

21. 6. 2018 | Rozhovor | Monika Veselíková | 16 komentářů

Martin Šimáček: Stát si vyrábí vlastní chudé

„Obce a ani stát si nevědí rady, nedokážou dlouhodobě uplatnit politiku vedoucí k sociálnímu začleňování. Občas se sice najde výjimka, obecně ale vidíme hlavně řadu špatných rozhodnutí,“ říká Martin Šimáček, ředitel Institutu pro sociální inkluzi.

2018: Jak reklamovat a nepohořet

21. 6. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

2018: Jak reklamovat a nepohořet

Chcete reklamovat? Potřebujete reklamovat? Musíte reklamovat? A víte, na co máte právo?

Finanční renta je sexy. A nemuset platit daně je lepší

20. 6. 2018 | Co se děje | Jan Traxler | 10 komentářů

Finanční renta je sexy. A nemuset platit daně je lepší

Finanční nezávislost. Kdo by nechtěl být rentiérem! Často volíme řešení, které je na pohled sexy, jenže nemusí být výhodné. Jak efektivně čerpat rentu, abyste nemuseli zbytečně platit daně?

Další čtení na flowee.cz - Peníze.cz doporučují

V Google jim dali padáka. Tak šli k soudu

V Google jim dali padáka. Tak šli k soudu

Společnost Google po dvou průšvizích s dnes již bývalými zaměstnanci vydala první zprávu o tom, jaká je její „personální struktura“. V srpnu 2017 musel z firmy odejít mladý...více

Proč mají kreativní psavci sklony ke schizofrenii

Proč mají kreativní psavci sklony ke schizofrenii

Pokud se pokládáte za kreativního člověka, měli byste možná teď na chvíli odložit štětec a paletu, případně rozepsanou knihu či rozdělanou sochu, a zkusit zpozornět. Kromě...více

Elon Musk si už zase plní sen: tentokrát je to rychlodráha

Elon Musk si už zase plní sen: tentokrát je to rychlodráha

Plány amerického podnikatele, které se týkají dopravy, neznají mezí. Po cestách do vesmíru se nyní hodlá zaměřit na městskou dopravu. Konkrétně na „dráhu“ z letiště do centra....více

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

+84
+
-
2.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

+56
+
-
3.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-267
+
-
4.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-293
+
-
5.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-308
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 613 688 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 589,00 Kč
Czech Exchange 2 600,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 600,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 610,00 Kč
MONETA Money Bank 2 658,00 Kč
Sberbank CZ 2 659,00 Kč
Expobank CZ 2 660,50 Kč
Česká spořitelna 2 705,00 Kč
ČSOB 2 705,00 Kč
Komerční banka 2 712,59 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 743,40 Kč
Raiffeisenbank 2 753,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR

Další čtení na flowee.cz

V Google jim dali padáka. Tak šli k soudu

V Google jim dali padáka. Tak šli k soudu

Společnost Google po dvou průšvizích s dnes již bývalými zaměstnanci vydala první zprávu...více

Proč mají kreativní psavci sklony ke schizofrenii

Proč mají kreativní psavci sklony ke schizofrenii

Pokud se pokládáte za kreativního člověka, měli byste možná teď na chvíli odložit štětec...více

Elon Musk si už zase plní sen: tentokrát je to rychlodráha

Elon Musk si už zase plní sen: tentokrát je to rychlodráha

Plány amerického podnikatele, které se týkají dopravy, neznají mezí. Po cestách do vesmíru...více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vracení zboží 14 dnů
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vracení zboží 14 dnů

Otázka: Dobrý den, zakoupil jsem zboží 17.června 2018 v kamenné prodejně. Jedná se o powerbanku cca za 450 Kč. Doma po rozbalení a připojení na nabíječku jsem zjistil že daný produkt (powerbanka) se nenabijí....Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.