Pardubická kapitálová společnost, a.s. v likvidaci, IČO: 62242377 - Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Pardubická kapitálová společnost, a.s. v likvidaci Údaje byly staženy 9. 12. 2015 z datové služby justice.cz dle IČO 62242377. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 62242377 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu13. 3. 1995
Datum zániku7. 12. 2005
StavZaniklý subject, Vyhlášena likvidace
Obchodní firma
od 1. 6. 2004 do 7. 12. 2005

Pardubická kapitálová společnost, a.s. v likvidaci

od 12. 3. 2004 do 1. 6. 2004

Pardubická kapitálová společnost, a.s.

od 1. 1. 2003 do 12. 3. 2004

Pardubická Pojišťovna, a.s.

od 28. 3. 2000 do 1. 1. 2003

ČSOB Pojišťovna a.s.

od 15. 2. 1996 do 28. 3. 2000

Chmelařská pojišťovna a.s.

od 13. 3. 1995 do 15. 2. 1996

Chmelařská vzájemná pojišťovna a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 18. 12. 2001 do 12. 3. 2004
Pardubice, Sladkovského čp. 383, PSČ 530 02
od 28. 3. 2000 do 18. 12. 2001
Pardubice, Sladkovského čp. 383, PSČ 530 02
od 31. 10. 1997 do 28. 3. 2000
Žatec, Hošťálkovo náměstí 61, PSČ 438 19
od 13. 3. 1995 do 31. 10. 1997
Žatec, Mostecká 2580
IČO
od 13. 3. 1995 do 7. 12. 2005

62242377

Právní forma
od 13. 3. 1995 do 7. 12. 2005
Akciová společnost
Spisová značka2075 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 12. 3. 2004 do 7. 12. 2005
- Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 31. 5. 2003 do 12. 3. 2004
- Předmětem podnikání společnosti je pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákona o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů - v rozsahu pojistného odvětví č. 1; 4 a 6 životních pojištění uvedených v části A přílohy k zákonu o pojišťovnictví; - v rozsahu pojistných odvětví 1 a); 3 a), b); 8 a), b), c), d), f); 9; 10 a); 13; 16 a), d), e), neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákomu o pojišťovnictví. - Činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví: - zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví - šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou dle zákona o pojišťovnictví - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti - stavebního spoření - penzijního připojištění se státním příspěvkem.
od 24. 3. 1997 do 31. 5. 2003
- Předmětem podnikání společnosti je pojišťovací činnost, zajišťovací činnost a další činnosti s nimi související. Podnikání v pojišťovnictví povolilo ministerstvo financí ČR dne 22.2. 1995 pod čj. 323/53471/1994.
od 13. 3. 1995 do 24. 3. 1997
- pojišťovací činnost
od 13. 3. 1995 do 24. 3. 1997
- zajišťovací činnost
od 13. 3. 1995 do 24. 3. 1997
- zábranná činnost
od 13. 3. 1995 do 24. 3. 1997
- činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností
od 13. 3. 1995 do 24. 3. 1997
- uzavírání zprostředkovatelských smluv s fyzickými nebo právnickými osobami s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky, na sjednávání pojištění v jejich prospěch pro neživotní pojištění tak jak je blíže stanoveno v rozhod- nutí Ministerstva financí ČR ze dne 22.2.1995 čj. 323/53471/1994
Ostatní skutečnosti
od 7. 12. 2005 do 7. 12. 2005
- Obchodní společnost Pardubická kapitálová společnost, a.s. v likvidaci se sídlem bratranců Veverkových čp. 2707, PSČ 53002, IČ 62242377 se v důsledku zrušení s likvidací a ukončení likvidace vymazává z obchodního rejstříku a to ke dni právní moci tohoto rozhodnutí.
od 1. 6. 2004 do 7. 12. 2005
- Obchodní společnost Pardubická kapitálové společnost, a.s. se ke dni 1.4.2004 z r u š u j e s l i k v i d a c í .
od 12. 3. 2004 do 7. 12. 2005
- Prodej podniku na základě smlouvy o prodeji podniku uzavřené dle § 476 a násl. obchodního zákoníku dne 10. prosince 2002 mezi společností ČSOB Pojišťovna a.s., se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Sladkovského čp. 383, PSČ 530 02, identifikační číslo 62242377 jako prodávající a společností IPB Pojišťovna, a.s. se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 532 18, identifikační číslo 45534306 jako kupující, s účinností ke dni 1. ledna 2003.
od 19. 4. 2003 do 12. 3. 2004
- Prodej podniku na základě smlouvy o prodeji podniku uzavřené dle § 476 a násl. obchodního zákoníku dne 10. prosince 2002 mezi společností ČSOB Pojišťovna a.s., se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Sladkovského čp. 383, PSČ 530 02, identifikační číslo 62242377 jako prodávající a společností IPB Pojišťovna, a.s. se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 532 18, identifikační číslo 45544306 jako kupující, s účinností ke dni 1. ledna 2003.
od 18. 12. 2001 do 2. 9. 2002
- Základní kapitál společnosti ČSOB Pojišťovna a.s. se zvyšuje o částku 50.000.472,- Kč, a to upsáním 639 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 78.248,- Kč na jednu akcii s využítím přednostního práva akcionáře k upisování akcií. Přednostní právo bude vykonáno v sídle společnosti v Pardubicích, Sladkovského čp. 383 ve lhůtě třiceti dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu této lhůty bude akcionář vyrozuměn představenstvem písemně na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 78.248,- Kč připadá podíl 639/4473 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 78.248,- kč, přičemž upisovat lze pouze celé akcie. Emisní kurs kažné akcie upisované s využitím přednostního práva činí 312.989,- Kč a rovná se jmenovité hodnotě akcie 78.248,- Kč zvýšené o emisní ážio ve výši 234.741,- Kč. Emisní kurs akcií bude splacen peněžítým vkladem. Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být toto právo uplatněno poprvé. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií na zvláštní účet otevřený za tím účelem na jméno společnosti ČSO Pojišťovna a.s. u Československé obchodní banky, a.s., Praha 1 číslo účtu 166xxxx, a to nejpozději do sedmi dnů do posledního dne lhůty pro vykonání přednostního práva k upsání nových akcií.
od 31. 10. 2000 do 8. 6. 2001
- Mimořádná valná hromada konaná dne 17. srpna 2000 rozhodla o snížení základního jmění společnosti za účelem úhrady ztráty z minulých let. Snižuje se základní jmění v rozsahu 97.296.696,- Kč z částky 447.300.000,- Kč na částku 350.003.304,-Kč, snížením jmenovité hodnoty všech listinných akcií v počtu 4473 kusů z částky 100.000,- Kč na částku 78.248,-Kč, které se provede vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii s podpisem členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti. Lhůta k předložení listinných akcií za účelem vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty je stanovena do 30 dnů ode dne zápisu snížení základního jmění do obchodního rejstříku. V případě nedodržení této ani další dodatečné lhůty poskytnuté akcionářům představenstvem, budou akcie prohlášeny za neplatné a akcionář není až do jejich předložení oprávněn vykonávat práva s nimi spojená. Navrhovaným snížením základního jmění společnosti nebude zhoršena dobytnost pohledávek věřitelů.
od 20. 11. 1999 do 2. 3. 2000
- Řádná valná hromada, konaná dne 19.10.1999 rozhodla o zvýšení základního jmění z částky 327 300 000,- Kč o částku 120 000 000,- Kč dle § 203 obch. zák. Základní jmění se zvyšuje z důvodu ekonomického posílení společnosti při vstupu do oblasti povinného ručení na pojistném trhu. Navrhuje se zvýšení základního jmění o částku 120 000 000,- Kč. Zvýšení základního jmění bude provedeno úpisem 1200 kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Akcie mohou být upsány s využitím přednostního práva akcionářů k upisování akcií ve dvou kolech. KBC Insurance N.V. může upsat na základě přednostního práva k upisování akcií celkem 408 kusů nových akcií, Chmelařství, družstvo Žatec celkem 397 kusů, Podpůrný a garanční lesnický a rolnický fond celkem 395 kusů nových akcií. Toto právo bude možné v obou kolech vykonat na adrese sídla řídící divize Chmelařské pojišťovny a.s. v Pardubicích, Sladkovského ulice čp. 383. Upisovací lhůta v 1. kole úpisu trvá 14 dnů počínaje dnem, v němž bude akcionářům doručena informace o zapsání usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a o přednostním právu úpisu. K účinnosti úpisu v 1. kole bude vyžadováno splacení celého emisního kursu za všechny akcie upsané v 1. kole do 7 dnů od posledního dne lhůty pro úpis akcií. Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, mohou upsat ve druhém kole ti akcionáři, kteří účinně upsali akcie v prvním kole, a to v poměru v jakém se podíleli na upsání akcií v 1. kole. Úpis ve druhém kole musí být proveden ve lhůtě 7 dnů počínaje dnem doručení nabídky úpisu těm akcionářům, kteří účinně upsali akcie v 1. kole. Podmínkou účinnosti úpisu akcií ve druhém kole bude úplné splacení emisního kursu za všechny akcie upsané ve 2. kole do 7 dnů od posledního dne lhůty pro upsání akcií ve druhém kole. Emisní kurs akcie se rovná jmenovité hodnotě zvýšené o 20 % emisního ážia. Účet pro splácení emisního kursu akcií: číslo účtu 108xxxx vedený u IPB Pardubice. Dnem splacení se rozumí den připsání vkladu na shora uvedený účet.
od 10. 12. 1998 do 10. 2. 1999
- Usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění:
od 10. 12. 1998 do 10. 2. 1999
- Řádná valná hromada konaná dne 19.11.1998 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o částku 111 300 000,- Kč. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Upisují se nové kmenové akcie na jméno v listinné podobě v počtu 1 113 kusů, každá o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě zvýšené o 33 % emisního ážia. Akcie budou upisovány bez veřejné výzvy s vyloučením přednostního práva. Všechny akcie, které nebudou upsány akcionáři v důsledku vyloučení přednostního práva, budou nabídnuty konkrétnímu zájemci, na němž se akcionáři dohodli, a to společnosti KBC VERZEKERINGEN N.V. se sídlem Waaistraat 6, Leuven, Belgie. Právo úpisu může zájemce vykonat na adrese Praha 1, Senovážné náměstí 19 ve lhůtě 15 dnů od právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem o povolení zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií ve výši 100 % jmenovité hodnoty akcií do dvaceti dnů ode dne úpisu odepsáním částky z účtu na účet Chmelařské pojišťovny a.s. vedený u IPB v Pardubicích, číslo účtu 108xxxx.
od 12. 11. 1997 do 24. 2. 1998
- Usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění:
od 12. 11. 1997 do 24. 2. 1998
- Řádná valná hromada konaná dne 6. listopadu 1997 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o částku 100 milionů Kč upsáním nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě v počtu 1000 kusů o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč na základě dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Emisní kurz akcie se rovná její jmenovité hodnotě.
od 20. 6. 1997 do 12. 11. 1997
- splaceno: 104 800 000,- Kč
od 24. 3. 1997 do 20. 6. 1997
- Rozsah splacení základního jmění: splaceno v celém rozsahu
od 24. 3. 1997 do 20. 6. 1997
- Usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění:
od 24. 3. 1997 do 20. 6. 1997
- Mimořádná valná hromada konaná dne 23.1.1997 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o částku 16 milionu Kč upsáním nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě v počtu 160 kusů o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč na základě dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku.
Kapitál
od 2. 9. 2002 do 7. 12. 2005
Základní kapitál 400 003 776 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 6. 2001 do 2. 9. 2002
Základní kapitál 350 003 304 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 3. 2000 do 8. 6. 2001
Základní kapitál 447 300 000 Kč
od 10. 2. 1999 do 2. 3. 2000
Základní kapitál 327 300 000 Kč
od 10. 12. 1998 do 10. 2. 1999
Základní kapitál 216 000 000 Kč
od 24. 2. 1998 do 10. 12. 1998
Základní kapitál 216 000 000 Kč, splaceno 146 000 000 Kč.
od 12. 11. 1997 do 24. 2. 1998
Základní kapitál 116 000 000 Kč
od 20. 6. 1997 do 12. 11. 1997
Základní kapitál 116 000 000 Kč
od 13. 3. 1995 do 20. 6. 1997
Základní kapitál 100 000 000 Kč
od 2. 9. 2002 do 7. 12. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 5 112.
od 2. 9. 2002 do 7. 12. 2005
v zaknihované podobě
od 8. 6. 2001 do 2. 9. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 4 473.
od 8. 6. 2001 do 2. 9. 2002
v listinné podobě
od 2. 3. 2000 do 8. 6. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 4 473.
od 10. 2. 1999 do 2. 3. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 3 273.
od 24. 2. 1998 do 10. 2. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 160.
od 20. 6. 1997 do 24. 2. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 160.
od 24. 3. 1997 do 20. 6. 1997
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
od 13. 3. 1995 do 24. 3. 1997
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 000.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 7. 5. 2004 do 7. 12. 2005
Jeroen Karel van Leeuwen - Místopředseda představenstva
Praha 4, U háje 2/1071, PSČ 147 00
den vzniku členství: 1. 7. 2003
den vzniku funkce: 18. 7. 2003
od 12. 3. 2004 do 7. 5. 2004
Jeroen Karel van Leewen - Místopředseda představenstva
Praha 4, U háje 2/1071, PSČ 147 00
den vzniku členství: 1. 7. 2003
den vzniku funkce: 18. 7. 2003
od 12. 3. 2004 do 7. 12. 2005
František Vacek - Předseda představenstva
Pardubice, Černá za Bory 163, PSČ 533 01
den vzniku členství: 1. 7. 2003
den vzniku funkce: 18. 7. 2003
od 12. 3. 2004 do 7. 12. 2005
Ing. Zdeněk Sirůček - Člen představenstva
Praha 5, V Hůrkách 2095, PSČ 158 00
den vzniku členství: 1. 7. 2003
od 28. 3. 2000 do 18. 12. 2001
Ing. Jan Záhorka - Člen představenstva
Praha 4 - Chodov, Hněvkovského 1374/5
od 10. 2. 1999 do 12. 3. 2004
Albert Joseph Kessler, nar. 8.12.1950 - Člen představenstva
bytem Bergenblokstraat 39, B - 1970 Wezembeek - Oppem, provincie Vlaams - Brabant, Belgie dlouhodobý pobyt v ČR: Praha 1, Liliová 10
den vzniku členství: 19. 11. 1998 - 1. 7. 2003
od 10. 2. 1999 do 12. 3. 2004
Johan Jozef Frans De Decker, nar. 24.12.1957 - Člen představenstva
bytem v 3000 Leuven (Heverlee), Groenstraat 192/12, Belgie dlouhodobý pobyt v ČR: Praha 1, Liliová 10
den vzniku členství: 19. 11. 1998 - 1. 7. 2003
od 31. 10. 1997 do 10. 2. 1999
Ing. Petr Kohout - Člen představenstva
Praha 6 - Řepy, Španielova 1329/29
od 31. 10. 1997 do 28. 3. 2000
Ing. Jan Záhorka - Člen představenstva
Praha 4 - Chodov, Protivova 1374/5
od 16. 4. 1997 do 31. 10. 1997
Ing. Zdeněk Vacek - Člen představenstva
Praha 8 - Čimice, Křivenická 412/14
od 16. 4. 1997 do 31. 10. 1997
Ing. Radomír Satinský - Člen představenstva
Moravská Ostrava a Přívoz, Mor. Ostrava, Poděbradova 2961/60
od 15. 2. 1996 do 16. 4. 1997
Ing. Zdeněk Vacek - Člen představenstva
Praha 8, Křivenecká 412
od 15. 2. 1996 do 12. 3. 2004
František Vacek - Místopředseda a generální ředitel
Pardubice, Černá za Bory 163
den vzniku členství: 7. 6. 2000 - 1. 7. 2003
den vzniku funkce: 10. 10. 2000 - 1. 7. 2003
od 13. 3. 1995 do 15. 2. 1996
Ing. Vlastimil Líšťanský - Člen
Zbrašín, čp. 69
od 13. 3. 1995 do 15. 2. 1996
Ing. Vladimír Kratina - Člen
Kralupy nad Vltavou I, Rubešova 689
od 13. 3. 1995 do 15. 2. 1996
Pavel Suchomel - Člen
Brno, Údolní 54
od 13. 3. 1995 do 24. 3. 1997
Ing. Petr Sedláček - Místopředseda
Praha l0, Nad úžlabinou 450/30
od 13. 3. 1995 do 10. 2. 1999
Ing. Lubomír Vodička - Člen
Tršice, čp. 320
od 13. 3. 1995 do 18. 12. 2001
Ing. Petr Palán - Místopředseda
Žatec, Husova 2647
od 13. 3. 1995 do 12. 3. 2004
Ing. Josef Nehyba - Předseda
Roudnice nad Labem, Na Výsluní čp. 2400
den vzniku členství: 29. 3. 2000 - 1. 7. 2003
den vzniku funkce: 26. 4. 2000 - 1. 7. 2003
od 15. 2. 1996 do 7. 12. 2005
Jednání jménem společnosti: Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Zastupuje společnost vůči třetím osobám. Za představenstvo jsou oprávněni jednat a podepisovat se společně jménem společnosti předseda a místopředseda představenstva. Generální ředitel podepisuje za společnost ve smyslu představenstvem udělené plné moci.
od 13. 3. 1995 do 15. 2. 1996
Jednání jménem společnosti: Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Zastupuje společnost vůči třetím osobám. Za představenstvo jsou oprávněni jednat a podepisovat se společně jménem společnosti předseda a místopředseda představenstva.
Likvidace
od 1. 6. 2004 do 7. 12. 2005
Ing. Miroslav Šimek
Praha 10, Za Strašnickou vozovnou 6/1343, PSČ 100 00
Dozorčí rada
od 12. 3. 2004 do 7. 12. 2005
Ing. Zdeněk Lustig - Člen dozorčí rady
Praha 6, Navigátorů 609/27, PSČ 161 00
den vzniku členství: 1. 7. 2003
od 12. 3. 2004 do 7. 12. 2005
Ing. Jiří Morávek - Člen dozorčí rady
Pardubice, Palackého 1930, PSČ 530 02
den vzniku členství: 1. 7. 2003
od 2. 9. 2002 do 7. 12. 2005
Ing. David Kuchař - Člen dozorčí rady
Sezemice - Rokytno, 73, PSČ 533 04
den vzniku členství: 25. 1. 2002
od 22. 6. 2000 do 12. 3. 2004
Jeannine Vital Louisa Melanie Gijns, dat. nar. 20. 10. 1950 - Člen
Struisblokstraat 9, B 3370 Boutersem, Leuven, Belgické království
den vzniku členství: 19. 10. 1999 - 1. 7. 2003
od 2. 3. 2000 do 2. 3. 2000
Ing. Hana Matějčková - Člen dozorčí rady
Dlouhá 70, Pardubice, Svítkov, okr. Pardubice
od 2. 3. 2000 do 2. 9. 2002
Ing. Hana Matějčková - Člen dozorčí rady
Dlouhá 709, Pardubice, Svítkov, okr. Pardubice
den vzniku členství: 31. 10. 1996 - 25. 1. 2002
od 10. 2. 1999 do 22. 6. 2000
Pavel Strnad - Člen dozorčí rady
bytem USA, 44A Murray Ave, PT. Washington, New York 11050 dlouhodobý pobyt v ČR: Praha 6, Na Malé Šárce 24/759
od 10. 2. 1999 do 22. 6. 2000
Ing. Jaroslav Navrátil - Člen dozorčí rady
bytem Těšetice 192, PSČ 783 46
od 31. 10. 1997 do 10. 2. 1999
Přemysl Zeman - Člen dozorčí rady
Praha 7, U průhonu 41/27
od 31. 10. 1997 do 10. 2. 1999
Antonín Alt - Člen dozorčí rady
Kozlovice 25, PSČ 413 01
od 16. 4. 1997 do 31. 10. 1997
Ing. Milan Krob - Člen dozorčí rady
Praha 10 - Strašnice, Srbínská 1541/8
od 24. 3. 1997 do 31. 10. 1997
Ing. Pavel Machytka - Člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, B. Nikodéma 4481
od 24. 3. 1997 do 2. 3. 2000
Ing. Hana Matějčková - Člen dozorčí rady
Pardubice, Lonkova 490
od 15. 2. 1996 do 24. 3. 1997
JUDr. Eva Písecká - Člen dozorčí rady
Praha 8, Glowackého 544
od 13. 3. 1995 do 24. 3. 1997
Ing. Jiří Pazdera - Člen
Praha 4, Mladé fronty čp. 1620
od 13. 3. 1995 do 22. 6. 2000
Ing. Luboš Hejda - Člen
Nové Strašecí, Třtice čp. 173
od 13. 3. 1995 do 12. 3. 2004
Ing. Dagmar Stulíková - Člen
Žatec, Husova 2252
den vzniku členství: 29. 3. 2000 - 1. 7. 2003
Akcionáři
od 18. 12. 2001 do 7. 12. 2005
KBC Verzekeringen N.V.
3000 Leuven, Waaistraat 6, Belgické království
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ewa Farna

Ewa Farna

- zpěvačka

+266

+
-
Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+214

+
-
Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- bývalý tenista

+14

+
-
Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

+6

+
-
Pavel Novotný

Pavel Novotný

- starosta

-24

+
-
Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-83

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services