Kovohutě Tábor, a.s. "v likvidaci", IČO: 62509365 - Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Kovohutě Tábor, a.s. "v likvidaci" Údaje byly staženy 21. 12. 2015 z datové služby justice.cz dle IČO 62509365. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 62509365 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu8. 2. 1995
Datum zániku2. 10. 2010
StavZaniklý subject, Vyhlášena likvidace
Obchodní firma
od 26. 11. 2008 do 2. 10. 2010

Kovohutě Tábor, a.s. "v likvidaci"

od 3. 7. 2000 do 26. 11. 2008

Kovohutě Tábor, a.s.

od 8. 2. 1995 do 3. 7. 2000

TAPA Tábor a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 27. 9. 2000 do 2. 10. 2010
Břidličná, Dlouhá 468, PSČ 793 51
od 8. 2. 1995 do 27. 9. 2000
Tábor, Kosova 1021, PSČ 390 01
IČO
od 8. 2. 1995 do 2. 10. 2010

62509365

Právní forma
od 8. 2. 1995 do 2. 10. 2010
Akciová společnost
Spisová značka2460 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 15. 12. 1998 do 2. 10. 2010
- Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 15. 12. 1998 do 2. 10. 2010
- Hostinská činnost
od 15. 12. 1998 do 2. 10. 2010
- Činnost nestátního zdravotnického zařízení
od 11. 5. 1995 do 15. 12. 1998
- 7) činnost nestátního zdravotnického zařízení
od 8. 2. 1995 do 15. 12. 1998
- l) Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 8. 2. 1995 do 15. 12. 1998
- 2) Stavba strojů s mechanickým pohonem
od 8. 2. 1995 do 15. 12. 1998
- 3) Výroba obalových materiálů na bázi papírů, kartonů,plastů, sítotisk, gumotisk, chemigrafie, stereotypie, galvanoplastika, ofsetový tisk
od 8. 2. 1995 do 15. 12. 1998
- 4) Servisní služby v oblasti obalových materiálů
od 8. 2. 1995 do 15. 12. 1998
- 5) Poradenská a konzultační činnost v papírenství
od 8. 2. 1995 do 15. 12. 1998
- 6) Hostinská činnost
Ostatní skutečnosti
od 2. 10. 2010 do 2. 10. 2010
- Vymazává se ke dni právní moci usnesení z obchodního rejstříku společnost Kovohutě Tábor, a.s. "v likvidaci", se sídlem Břidličná, Dlouhá 468, okres Bruntál, PSČ 793 51, IČ 625 09 365. Právní důvod výmazu: Společnost se vymazává z obchodního rejstříku po vydání usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24.06.2010, sp. zn. KSOS 8 INS 3912/2009-B 30, kterým se zrušuje konkurz, neboť majetek dlužníka je pro uspokojení pohledávek věřitelů zcela nepostačující.
od 17. 3. 2009 do 2. 10. 2010
- Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 28 Cm 219/2008 - 8, ze dne 12.1.2009, které nabylo právní moci dne 25.2.2009, byl jmenován likvidátor.
od 26. 11. 2008 do 2. 10. 2010
- Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě čj. 29 Cm 68/2008-16 ze dne 1.9.2008, které nabylo právní moci dne 7.10.2008 byla společnost zrušena s likvidací.
od 27. 9. 2000 do 2. 10. 2010
- Usnesením valné hromady ze dne 15. 9. 2000 byly změněny stanovy společnosti.
od 17. 11. 1998 do 2. 10. 2010
- Zapisuje se prodej části podniku společnosti TAPA Tábor, a.s. dle smlouvy ze dne 30.9.1998 o prodeji části podniku uzavřené mezi společností TAPA Tábor, a.s. jako prodávající a společností Kovohutě Břidličná a.s. jako kupující.
od 22. 1. 1998 do 21. 7. 1998
- Mimořádná valná hromada konaná dne 22.12.1997 se usnesla přijmout tento návrh představenstva na zvýšení základního jmění společnosti: "Důvodem zvýšení základního jmění je kapitálové posílení společnosti. Představenstvo navrhuje zvýšit základní jmění upsáním nových akcií dle § 203 obchodního zákoníku z částky 41,375.000,-Kč o částku nejméně 1,000.000,-Kč a nejvíce 600,000.000,-Kč na základě veřejné výzvy k upisování akcií. Není přípustné upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Na zvýšení základního jmění bude vydáno podle výsledku úpisu nejméně 200 a nejvíce 120.000 ks kmenových akcií v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 5.OOO,- Kč na jméno a neveřejně obchodovatelných, jinak se stejnými právy jako stávající akcie. Emisní kurz akcie je roven její jmenovité hodnotě. Představenstvo navrhuje jednokolový úpis akcií: - dosavadní akcionáři společnosti mají přednostní právo při úpisu akcií - přednostní právo mohou uplatnit akcionáři, kteří vlastní akcie k rozhodnému dni, kterým je sedmý den před 1. dnem úpisu - místem výkonu přednostního práva bude sekretariát generálního ředitele společnosti Kovohutě Břidličná, a.s. pod adresou Břidličná, Bruntálská 8 v pracovní dny v době od 9.OO do 15 hodin - lhůtu pro úpis stanoví představenstvo do tří měsíců po dni zápisu zvýšení základní jmění do obchodního rejstříku a oznámí ji doporučeným dopisem akcionářům - za každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 5.OOO,-Kč může uvedený akcionář upsat akcie v rozsahu svého podílu na základním jmění společnosti k rozhodnému dni pro úpis - předmětem úpisu s využitím přednostního práva budou kmenové akcie v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 5.OOO,-Kč na jméno a neveřejně obchodovatelné, jinak se stejnými právy jako dosavadní akcie. Emisní kurz každé akcie je roven její jmenovité hodnotě. Každý upisovatel je povinen splatit 3O% nominální hodnoty jím upisovaných akcií nejpozději do 15 dnů po upsání akcií, a to na bankovní účet č. 9978xxxx vedený u komerční banky, a.s., Tábor, Tyršova 521 nebo na bankovní účet č. 101xxxx vedený u Investiční a Poštovní banky, a.s. Tábor, nám. Fr. Křižíka 348 (jako variabilní symbol musí být uvedeno správné IČO či rodné číslo upisovatele, jinak bude úpis považován za neplatný), upisovatel je povinen do 15 dnů po úpisu prokázat splacení emisního kurzu předložením dokladu o splacení příslušné částky úpisu O konečné částce zvýšení v rozmezí od 1,OOO.OOO,- Kč do 600,OOO.OOO,-Kč rozhodne představenstvo společnosti do 20 dnů po ukončení lhůty k úpisu podle toho, kolik akcií bude skutečně upisovateli účinně upsáno (§203 odst. 2 písm. i) ObchZ). Neprodleně poté podá představenstvo návrh na zápis výše základního jmění společnosti do obchodního rejstříku."
od 29. 1. 1996 do 2. 10. 2010
- Mimořádná valná hromada konaná dne 12.1.1996 přijala změny stanov společnosti - úplné znění stanov tvoří přílohu notářského zápisu pořízeného o průběhu této valné hromady.
od 11. 5. 1995 do 2. 10. 2010
- Základní jmění je tvořeno peněžitým vkladem ve výši 1 000 000,- Kč a nepeněžitým vkladem ve výši 40 375 000,- Kč, což představuje vklad odštěpného závodu TAPA Tábor, jež byl součástí a.s. TIPA. Nepeněžitý vklad byl stanoven znaleckým posudkem ze 14.1.1995.
od 8. 2. 1995 do 2. 10. 2010
- Základní jmění bylo splaceno v plné výši. Společnost založena zakladatelskou smlouvou, pořízená formou notářského zápisu ze dne 19.1.1995, JUDr. Stanislavem Hrochem notářem v Táboře, č.j. NZ 5/95.
Exekuce
od 10. 6. 2005 do 2. 10. 2010
- Usnesením Okresního soudu v Bruntále ze dne 11.5.2005, č.j. 1 Enc 595/2005-5 nařídil soud exekuci podle pravomocného vykonatelného platebního rozkazu Krajského soudu v Ostravě ze dne 13.2.2002, č.j. 1 Ro 681/2001-13 na majetek povinného Kovohutě Tábor, a. s. se sídlem, Břidličná, Dlouhá 468 k uspokojení pohledávky oprávněného VKLP s.r.o. se sídlem Praha 10-Malešice, U Stavoservisu 1 ve výši 227.646,-Kč. Provedením exekuce je pověřen JUDr. Igor Ivanek, soudní exekutor Exekutorského úřadu se sídlem Praha 6, Čs. armády 31.
Kapitál
od 21. 7. 1998 do 2. 10. 2010
Základní kapitál 133 375 000 Kč
od 14. 10. 1997 do 21. 7. 1998
Základní kapitál 41 375 000 Kč
od 11. 5. 1995 do 14. 10. 1997
Základní kapitál 41 375 000 Kč
od 8. 2. 1995 do 11. 5. 1995
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 21. 7. 1998 do 2. 10. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 26 675.
od 11. 5. 1995 do 21. 7. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 8 275.
od 8. 2. 1995 do 11. 5. 1995
Akcie na jméno err, počet akcií: 200.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 27. 9. 2000 do 30. 1. 2008
Ing. František Špicera - předseda představenstva
Rýmařov, Bartákova 37
od 27. 9. 2000 do 2. 10. 2010
JUDr. Dušan Blažek - místopředseda představenstva
Bruntál, Rýmařovská 10
od 27. 9. 2000 do 2. 10. 2010
Ing. Jan Zahálka - člen představenstva
Bruntál, Jesenická 16
od 3. 7. 2000 do 27. 9. 2000
Karel Melcher - předseda představenstva
Frýdek-Místek, Foerstrova 715
od 3. 7. 2000 do 27. 9. 2000
Rudolf Sacký - místopředseda představenstva
Frýdek-Místek, Komenského 159
od 3. 7. 2000 do 27. 9. 2000
Věra Neumannová - člen představenstva
Frýdek-Místek, Mánesova 466
od 3. 7. 2000 do 27. 9. 2000
- r.č. 59 62 09/0453
od 5. 11. 1999 do 3. 7. 2000
Tomáš Hradil - člen představenstva
Rožnov pod Radhoštěm, Kramolišov 2249
od 18. 9. 1998 do 3. 7. 2000
Ing. Ondřej Hradil - předseda představenstva
Praha 2, Wenzigova 7
od 21. 7. 1998 do 18. 9. 1998
Ing. Ondřej Hradil - předseda představenstva
Břidličná, Osvobození 100
od 14. 10. 1997 do 5. 11. 1999
Ing. Marek Kýhos - člen představenstva
Plzeň, Brněnská 3
od 7. 7. 1997 do 5. 11. 1999
Ing. Libor Kučera - 2. místopředseda představenstva
Břidličná, Jesenická 462
od 7. 7. 1997 do 5. 11. 1999
Ing. Jan Zahálka - člen představenstva
Bruntál, Jesenická 16
od 21. 2. 1997 do 7. 7. 1997
Ing. Libor Kučera
Břidličná, Jesenická 462
od 29. 1. 1996 do 7. 7. 1997
Miroslav Děkanovský - 2. místopředseda představenstva
Tábor, Jesenského 2589
od 29. 1. 1996 do 14. 10. 1997
Ing. Jiří Kýhos - člen představenstva
Plzeň, Brněnská 3
od 29. 1. 1996 do 21. 7. 1998
Ing. Ondřej Hradil - předseda představenstva
Rožnov pod Radhoštěm, Partyzánská 903
od 29. 1. 1996 do 3. 7. 2000
Ing. Jiří Drlík - 1. místopředseda představenstva
Bruntál, Vrchlického 8
od 8. 2. 1995 do 29. 1. 1996
ing. Zdeněk Palát - Předseda představenstva
Dolní Vilímovice 121,
od 8. 2. 1995 do 29. 1. 1996
Miroslav Děkanovský - Člen představenstva
Tábor, Jesenského 2589
od 8. 2. 1995 do 21. 2. 1997
ing. Milena Podlešáková - Člen představenstva
Tábor, Varšavská 2714
od 3. 7. 2000 do 2. 10. 2010
Jménem společnosti jedná představenstvo, které je statutárním orgánem společnosti. Představenstvo jedná navenek jménem společnosti vždy předsedou nebo místopředsedou a jedním členem představenstva společně. Jde-li o písemný právní úkon společnosti, podepíší jej za představenstvo jménem společnosti vždy předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva společně tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí oba své podpisy. Za představenstvo může jednat navenek jménem společnosti samostatně i jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Písemné pověření musí obsahovat rozsah oprávnění, pro které bylo zmocnění vystaveno.
od 7. 7. 1997 do 3. 7. 2000
Jménem společnosti jedná představenstvo, které je statutárním orgánem společnosti. Představenstvo jedná navenek jménem společnosti vždy předsedou nebo místopředsedou a dvěma členy představenstva společně. Jde-li o písemný právní úkon společnosti, podepíší jej za představenstvo jménem společnosti vždy předseda nebo místopředseda a dva členové představenstva společně tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí své podpisy. Za představenstvo může jednat navenek jménem společnosti samostatně i jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Písemné pověření musí obsahovat rozsah oprávnění, pro který bylo zmocnění vystaveno.
od 29. 1. 1996 do 7. 7. 1997
Jménem společnosti jedná společně předseda a dva členové představenstva, nebo společně první nebo druhý místopředseda představenstva a dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis společně předseda představenstva a dva členové představenstva, nebo společně první nebo druhý místopředseda představenstva a dva členové představenstva.
od 8. 2. 1995 do 29. 1. 1996
Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně, popř. jednají dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k zapsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu připojí svůj vlastnoruční pod- pis předseda představenstva s uvedením jména a funkce nebo dva členové představenstva s uvedením jména a funkce.
Likvidace
od 17. 3. 2009 do 2. 10. 2010
Ing. Ivana Zálešáková
Rudná pod Pradědem - Stará Rudná, 197, PSČ 793 35
Dozorčí rada
od 27. 9. 2000 do 2. 10. 2010
Mgr. Renáta Jančová - předseda dozorčí rady
Bruntál, Třída Obránců Míru 1
od 27. 9. 2000 do 2. 10. 2010
Emilie Pavlátová - člen dozorčí rady
Rýžoviště, Tovární 338
od 27. 9. 2000 do 2. 10. 2010
Jan Gazárek - člen dozorčí rady
Břidličná, Sokolovská 391
od 3. 7. 2000 do 27. 9. 2000
Pavel Sosík - předseda dozorčí rady
Frýdek-Místek, nám. Svobody 17
od 3. 7. 2000 do 27. 9. 2000
Ing. Václav Daněk - člen dozorčí rady
Frýdek-Místek, Vojanova 947
od 3. 7. 2000 do 27. 9. 2000
Ivan Podmol - člen dozorčí rady
Frýdlant nad Ostravicí, Pstruží 68
od 21. 7. 1998 do 3. 7. 2000
Ing. Andrea Posseltová - člen dozorčí rady
Valašské Meziříčí, Vsetínská 475
od 7. 7. 1997 do 5. 11. 1999
Ing. Karel Němec - člen
Sezimovo Ústí I, Táborská 87
od 7. 7. 1997 do 5. 11. 1999
Josef Šimák - člen
Tábor, Hromádkova 1495
od 29. 1. 1996 do 7. 7. 1997
Ing. Jan Zahálka - člen dozorčí rady
Bruntál, Jesenická 16
od 29. 1. 1996 do 21. 7. 1998
Ing. Andrea Posseltová - člen dozorčí rady
Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou, Krátká 711
od 29. 1. 1996 do 3. 7. 2000
JUDr. Pavel Ondra - člen dozorčí rady
Praha 1, Celetná 28
od 29. 1. 1996 do 3. 7. 2000
Eva Strnadová - člen dozorčí rady
Praha 4, Nuselská 1
od 8. 2. 1995 do 29. 1. 1996
ing. Jan Hejátko, CSc. - Předseda
Ocmanice, 99
od 8. 2. 1995 do 29. 1. 1996
František Cejpek - Člen
Budíkovice, 21
od 8. 2. 1995 do 29. 1. 1996
ing. Jaroslav Matúšů - Člen
Horní Lhotice, 12
od 8. 2. 1995 do 29. 1. 1996
ing. Vlasta Dolanská - Člen
Tábor, Soběslavská 1625
od 8. 2. 1995 do 7. 7. 1997
ing. Martin Volkmer - Člen
Tábor, Husovo nám. 628
od 8. 2. 1995 do 7. 7. 1997
ing. Hana Havlíčková - Člen
Tábor, Jeronýmova 2004
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Zdeněk  Pohlreich

Zdeněk Pohlreich

- kuchař

+130

+
-
Marek Dospiva

Marek Dospiva

- miliardář, Penta

-46

+
-
Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-58

+
-
František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-85

+
-
Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-130

+
-
Jaromír  Soukup

Jaromír Soukup

- moderátor, mediální magnát

-219

+
-

A tohle už jste četli?

Velký bratr dohlédne i na knihu jízd. Policie smí dávat data

Velký bratr dohlédne i na knihu jízd. Policie smí dávat data

Údaje ze statických policejních kamer podél silnic se uchovávají až pět let. A neslouží zdaleka jen k pátrání po ukradených autech. Nejvyšší správní soud rozhodl, že je v pořádku, když si je finanční správa vyžádá a využije pro daňovou kontrolu.

Vláda chce zvýšit limit pro podání daňového přiznání

Vláda chce zvýšit limit pro podání daňového přiznání

Lidé, kteří mají roční příjmy do 25 tisíc korun, by od příštího roku nemuseli podávat daňové přiznání. Limit se má zvýšit z dosavadních 15 tisíc – jde o hrubý příjem před odečtením výdajů. Počítá s tím vládní návrh, který projednají poslanci.

Nová regulace Airbnb. Jde ubytovacím službám po krku, nebo na ruku?

Nová regulace Airbnb. Jde ubytovacím službám po krku, nebo na ruku?

Česko i hlavní město se už několik let snaží krátkodobé pronajímání zregulovat. Neúspěšně. Ministerstvo pro místní rozvoj teď přichází s novým návrhem. Podle kritiků ale problémy nevyřeší. Možná naopak.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 332 833 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Proč jsme doteď ksakru spali? Tahle malá součástka mění celý svět

Proč jsme doteď ksakru spali? Tahle malá součástka mění celý svět

Ta částka je až absurdní: 289 miliard dolarů, bezmála sedm bilionů Kč, na čipy. Spojené státy reagují...

Najít koš na prádlo není superschopnost vyhrazená matkám. Ženy, které se obětují pro rodinu, ubližují svým dětem

Najít koš na prádlo není superschopnost vyhrazená matkám. Ženy, které se obětují pro rodinu, ubližují svým dětem

Všichni je známe. Buď byla taková naše vlastní matka, tchyně nebo máme podobnou kamarádku. Mučednice....

Partners Financial Services