Pioneer investiční společnost, a.s.
IČO: 63078295 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu8. 3. 1995
Datum zániku1. 1. 2018
StavVymazáno
Obchodní firma
od 15. 6. 2005 do 1. 1. 2018

Pioneer investiční společnost, a.s.

od 8. 3. 1995 do 15. 6. 2005

Pioneer česká investiční společnost,a.s.

Sídlo
od 3. 8. 2004 do 3. 10. 2012
Praha 8, Karolinská 650/1, PSČ 186 00
od 13. 7. 2001 do 3. 8. 2004
Praha 2, Na Rybníčku 5/1329, PSČ 120 00
od 8. 3. 1995 do 13. 7. 2001
Praha 1, Husova ul.5,Betlémský palác , PSČ 110 00
IČO
od 8. 3. 1995 do 1. 1. 2018

63078295

DIČ

CZ63078295

Identifikátor datové schránky:yr7fn86
Právní forma
od 8. 3. 1995 do 1. 1. 2018
Akciová společnost
Spisová značka3049 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 28. 8. 2014 do 1. 1. 2018
- obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
od 28. 8. 2014 do 1. 1. 2018
- provádění administrace investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů podle § 38 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
od 15. 6. 2005 do 28. 8. 2014
- kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, nebo v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování
od 15. 6. 2005 do 28. 8. 2014
- vykonávání činnosti související s kolektivním investováním jako služby pro jinou investiční společnost nebo investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování
od 28. 8. 1997 do 15. 6. 2005
- vytváření podílových fondů aprodej podílových listů predstavujících podíly v takovýchto podílových fondech za účelem shromažďování peněžních prostředků
od 28. 8. 1997 do 15. 6. 2005
- obhospodařování majetku v podílových fondech zřizovaných společností vlastním jménem a na účet podílníků takovýchto podílových fondů. Toto obhospodařování zahrnuje : - nákup a prodej cenných papírů s cílem zabezpečit spolehlivý výnos a růst tohoto majetku podílových fondů - vedení účetnictví a sestavení účetní uzávěrky odděleně pro každý podílový fond - ochrana zájmu podílníků - vykonávání obhospodařování podílových fondů vytvořených společností v souladu se statuty podílových fondů - poskytování služeb bezprostředně souvisejících se shromažďováním peněžních prostředků fyzických a právnických osob za účelem jejich použití na účasti na podnikání společnsoti podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech - obhospodařování majetku penzijních fondů v rozsahu stanoveném v zákoně o penzijním připoještěníse státním příspěvkem v souladu s obhospodařovatelskými smlouvami - koupě prodeja půjčování cenných papírů na vlastní účet
od 8. 3. 1995 do 28. 8. 1997
- vytváření podílových fondů a prodej podílových listů představujících podíly v takovýchto podílových fondech za účelem shromažďování peněžních prostředků
od 8. 3. 1995 do 28. 8. 1997
- správa majektu v podílových fondech zřizovaných společností vlastním jménem a na účet podílníků takovýchto podílových fondů. Tato správa zahrnuje: - nákup a prodej cenných papírů s cílem zabezpečit spolehlivý výnos a růst tohoto majetku podílových fondů - vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky odděleně pro každý podílový fond - obchrana zájmů podílníků
od 8. 3. 1995 do 28. 8. 1997
- vykonávání správy podílových fondů vytvořených společností v souladu se statuty podílových fondů
od 8. 3. 1995 do 28. 8. 1997
- poskytování služeb bezprostředně souvisejících se shromažďováním peněžních prostředků fyzických a právnických osob za účelem jejich použití na účasti na podnikání společnosti podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech
Ostatní skutečnosti
od 28. 8. 2014 do 1. 1. 2018
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 24. 1. 2013 do 11. 7. 2013
- Dne 26.11. 2012 přijal jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady společnosti dle ustanovení § 190 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb.,obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Obchodní zákoník")rozhodnutí o snížení zákl adního kapitálu společnosti. základní kapitál společnosti se snižuje z důvodu, že jediný akcionář shledal základní kapitál společnosti jako nepřiměřeně a nadbytečně vysoký a rozhodl se využít jeho část pro jiné své obchodní aktivity. Částka bude vyplacena jedinému akcionáři. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 61.000.000,00 Kč (šedesát jedna milionů korun českých) z částky ve výši 122.000.000,00 Kč (jedno sto dvacet dva milionů korun českých) na konečnou výši základního kapitálu v částce 61.0 00.000,00 Kč (šedesát jedna milionů korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ustanovením § 213a Obchodního zákoníku a se stanovami, a to snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, tj. celkem u 12.200 (dvanácti tisíc dvě stě) kusů akcií, vždy o částku ve výši 5.000,00 Kč (pět tisíc korun českých) jejich jmenovité hodnotyy tak, že u akcie o jmenovité hodnotě ve výši 10.000,00 (deset tisíc korun českých) bude její jmenovitá hodnota snížena o částku ve výši 5.000,00 Kč ( pět tisíc korun českých) a konečná jmenovitá hodnota každé jedné akcie bude činit částku ve výši 5.000,00 Kč (pět tisíc korun českých). Zdroje získané snížením základního kapitálu, tedy částka 61.000.000,00 Kč (šedesát jedna milionů korun českých) bude vy placena jedinému akcionáři nejpozději do 3 (tří) měsíců ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Akcie musí být předloženy společnosti za účelem jejich výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou nebo k vyznačení niž ší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. pro snížení jmenovité hodnoty akcií se užije ustanovení § 213a a 214 Obchodního zákoníku.
od 27. 10. 2004 do 1. 1. 2018
- V důsledku fúze sloučením přešlo na nástupnickou společnost Pioneer česká investiční společnost, a.s. jmění zanikající společnosti ŽB - Trust, investiční společnost, a.s., se sídlem v Praze 8, Karolínská 650/1, PSČ 186 00, identifikační číslo 630 80 273.
od 7. 11. 1997 do 11. 7. 2013
- Zmocněnc jediného akcionáře rozhodl v souvislosti s rozšiřováním podnikatelských aktivit společnosti a s tím souvesející potřeby finančních zdrojů společnosti, které umožnín rozvoj a růst společnosti, o zvýšení základního jmění o částku 110,000.000,- Kč a to úpisem nových akcií, tedy z původní výše základního jmění 12.000.000,- Kč na 122.000.000,- Kč, přičemž jediným upisovatelem nově vydaných akcií bude výhradně s využitím přednostního práva současný jediný akcionář a to společnost Pioneer International Corporation. Místem pro vykonání přednostního práva na úpis akcií je sídlo společnosti, a to ve lhůtě 60 dnů ode dne zápisu tohoto usnesení v obchodním rejstříku. Upisování akcií nad výše uvedenou částku není dovoleno. Vzhledem k počtu akcionářů se poměr upisovaných akcií neurčuje. Upisovatel je povinen splatit alespoň 30% emisního kurzu do 60 dnů ode dne zápisu tohoto usnesení v obchodním rejstříku, zbývající část emisního kurzu pak nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu tohoto usnesení v obchodním rejstříku, a to na účet společnosti vedený u Bank austria a.s., č.ú. 574251 0002/2800. V souvislosti se zvýšením základního jmění společnosti bude vydáno 11.000 kusů kmenových veřejně neobchodovatelných akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, přičemž budou nahrazeny v souladu se stanovami společnosti hromadnou akcií. Upisovací kurz bude roven jmenovité hodnotě.
od 8. 3. 1995 do 28. 8. 2014
- Základní jmění bylo ke dni zápisu do obchodního rejstříku zcela splaceno.
Kapitál
od 28. 8. 2014 do 1. 1. 2018
Základní kapitál 61 000 000 Kč
od 11. 7. 2013 do 28. 8. 2014
Základní kapitál 61 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 4. 1999 do 11. 7. 2013
Základní kapitál 122 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 7. 1998 do 28. 4. 1999
Základní kapitál 122 000 000 Kč, splaceno 56 000 000 Kč.
od 8. 3. 1995 do 30. 7. 1998
Základní kapitál 12 000 000 Kč
od 28. 8. 2014 do 1. 1. 2018
Kmenové akcie na jméno 5 000, počet akcií: 12 200.
od 28. 8. 2014 do 1. 1. 2018
Všechny akcie byly vydány jako zaknihované cenné papíry a nebyly registrované.
od 11. 7. 2013 do 28. 8. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 12 200.
od 30. 7. 1998 do 11. 7. 2013
Akcie na jméno err, počet akcií: 12 200.
od 8. 3. 1995 do 30. 7. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 200.
Statutární orgán
od 1. 11. 2015 do 1. 1. 2018
Bc. DALIBOR VALTER - člen představenstva
Beroun - Beroun-Město, Nad Paloučkem, PSČ 266 01
den vzniku členství: 18. 6. 2007
od 10. 10. 2013 do 1. 1. 2018
ROMAN POSPÍŠIL - předseda představenstva
Unhošť, Březová, PSČ 273 51
den vzniku členství: 18. 6. 2007
den vzniku funkce: 25. 7. 2013
od 10. 10. 2013 do 1. 1. 2018
VENDULKA KLUČKOVÁ - místopředseda představenstva
Praha - Smíchov, Na Císařce, PSČ 150 00
den vzniku členství: 18. 6. 2007
den vzniku funkce: 25. 7. 2013
od 27. 11. 2009 do 10. 10. 2013
Ing. Vendulka Klučková - místopředseda představenstva
Praha 5, Na Císařce 3225/5, PSČ 150 00
den vzniku členství: 18. 6. 2007
den vzniku funkce: 20. 6. 2007
od 14. 2. 2008 do 27. 11. 2009
Ing. Vendulka Klučková - místopředseda představenstva
Praha 4, Hrudičkova 2113/4, PSČ 148 00
den vzniku členství: 18. 6. 2007
den vzniku funkce: 20. 6. 2007
od 14. 2. 2008 do 10. 10. 2013
Mgr. Roman Pospíšil - předseda představenstva
Unhošť - Nouzov, Březová 662, PSČ 273 51
den vzniku členství: 18. 6. 2007
den vzniku funkce: 20. 6. 2007
od 14. 2. 2008 do 1. 11. 2015
Bc. Dalibor Valter - člen představenstva
Beroun, Nad Paloučkem 1721, PSČ 266 01
den vzniku členství: 18. 6. 2007
od 3. 8. 2004 do 14. 2. 2008
Mgr. Roman Pospíšil - předseda představenstva
Unhošť - Nouzov, Březová 662, PSČ 273 51
den vzniku funkce: 29. 4. 2004 - 18. 6. 2007
od 3. 8. 2004 do 14. 2. 2008
Mgr. Nina Tobiášová - místopředseda představenstva
Praha 10 - Záběhlice, Ke Skalkám 3086/70, PSČ 106 00
den vzniku funkce: 29. 4. 2004 - 18. 6. 2007
od 3. 8. 2004 do 14. 2. 2008
Ing. Vendulka Klučková - člen představenstva
Praha 4, Na Pankráci 40/999, PSČ 140 00
den vzniku členství: 29. 4. 2004
od 20. 7. 2004 do 3. 8. 2004
Ing. Vendulka Klučková - člen představenstva
Praha 4, Na Pankráci 40/999, PSČ 140 00
den vzniku členství: 28. 1. 2004
od 30. 6. 2003 do 30. 6. 2003
Daniel Keith Kingsbury - předseda představesntva
Praha 4, Vídeňská 745, PSČ 140 00
den vzniku funkce: 27. 6. 2001 - 25. 6. 2003
od 30. 6. 2003 do 20. 7. 2004
Daniel Keith Kingsbury - předseda představenstva
Praha 4, Vídeňská 745, PSČ 140 00
den vzniku funkce: 25. 6. 2003 - 28. 1. 2004
od 30. 6. 2003 do 3. 8. 2004
Mgr. Roman Pospíšil - místopředseda představenstva
Unhošť - Nouzov, Březová 662, PSČ 273 51
den vzniku funkce: 19. 3. 2003 - 29. 4. 2004
od 30. 6. 2003 do 3. 8. 2004
Mgr. Nina Tobiášová - člen představenstva
Praha 10 - Záběhlice, Ke Skalkám 3086/70, PSČ 106 00
den vzniku funkce: 19. 3. 2003 - 29. 4. 2004
od 13. 7. 2001 do 30. 6. 2003
RNDr. Ivan Zahrádka, CSc. - člen
Sokolov, Sokolovská 1582
od 28. 8. 1997 do 30. 6. 2003
Dr. Philip M. White, dat. nar. 22.10.1954 - předseda
Praha 4, Krajanská 60/367
od 22. 7. 1996 do 30. 6. 2003
Ing. Vladimír Fichtner - místopředseda
Dobřichovice, Za parkem 696
od 3. 5. 1996 do 22. 7. 1996
Ing. Vladimír Fichtner - místopředseda
Praha 6, Zikova 522/3, PSČ 160 00
od 3. 5. 1996 do 13. 7. 2001
Tomáš Brzobohatý - člen
Praha 5, Seydlerova 2147/11, PSČ 150 00
od 8. 3. 1995 do 3. 5. 1996
David M.Ayres - místopředseda představenstva
Praha 1, Růžová 17
od 8. 3. 1995 do 3. 5. 1996
Christopher R.Houle - člen představenstva
Plzeň, Anglické nábřeží 12, PSČ 301 50
od 8. 3. 1995 do 28. 8. 1997
Boris Antl - předseda představenstva
Praha 10, U kombinátu 33/127
od 28. 8. 2014 do 1. 1. 2018
Společnost zastupuje vždy předseda představenstva společně s jedním dalším členem představenstva nebo místopředseda představenstva společně s jedním dalším členem představenstva. Podepisování se děje tak, že k firmě Společnosti připojí své podpisy předsed a představenstva s jedním dalším členem představenstva nebo místopředseda představenstva společně s jedním dalším členem představenstva.
od 14. 2. 2008 do 28. 8. 2014
Jménem společnosti jedná vždy předseda představenstva společně s jedním dalším členem představenstva nebo místopředseda představenstva společně s jedním dalším členem představenstva.
od 8. 3. 1995 do 14. 2. 2008
Způsob jednání jménem společnosti: - společnost navenek zastupuje předseda nebo místopředseda představenstva společně s dalším členem představenstva. K natištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s označením své funkce.
Dozorčí rada
od 7. 7. 2017 do 1. 1. 2018
CHRISTOPHE EUGÉNE JEAN LEMARIE - člen dozorčí rady
Paříž, Place Richard Baret 17, PSČ 750 17, Francouzská republika
den vzniku členství: 3. 7. 2017
od 15. 6. 2017 do 1. 1. 2018
STEFANO PREGNOLATO - Člen dozorčí rady
Vienna, Zuckerkandlgasse 23, PSČ 119 0, Rakouská republika
den vzniku členství: 1. 6. 2016
den vzniku funkce: 1. 6. 2016
od 10. 10. 2013 do 1. 1. 2018
WERNER KRETSCHMER - předseda dozorčí rady
Klosterneuburg, Freisingergasse 15, 3400, Rakouská republika
den vzniku členství: 18. 9. 2010
den vzniku funkce: 13. 8. 2013
od 24. 1. 2013 do 1. 1. 2018
PAOLO IANNONE - člen dozorčí rady
Praha - Michle, Baarova, PSČ 140 00
den vzniku členství: 18. 9. 2010
od 9. 8. 2012 do 9. 8. 2012
Werner Kretschmer - předseda dozorčí rady
Klosterneuburg, Freisingergasse 15, 3400, Rakouská republika
den vzniku členství: 18. 9. 2012
den vzniku funkce: 20. 9. 2010
od 9. 8. 2012 do 9. 8. 2012
Paolo Iannone - člen dozorčí rady
Praha 5, Švédská, PSČ 150 00
den vzniku členství: 18. 9. 2012
od 9. 8. 2012 do 24. 1. 2013
Paolo Iannone - člen dozorčí rady
Praha 5, Švédská, PSČ 150 00
den vzniku členství: 18. 9. 2010
od 9. 8. 2012 do 10. 10. 2013
Werner Kretschmer - předseda dozorčí rady
Klosterneuburg, Freisingergasse 15, 3400, Rakouská republika
den vzniku členství: 18. 9. 2010
den vzniku funkce: 20. 9. 2010
od 9. 8. 2012 do 15. 6. 2017
Hannes Saleta - člen dozorčí rady
Vídeň, Johann Straussgasse 34/16, 1040
den vzniku členství: 18. 9. 2010 - 1. 6. 2016
od 27. 7. 2012 do 9. 8. 2012
Werner Kretschmer - předseda dozorčí rady
Klosterneuburg, Freisingergasse 15, 3400, Rakouská republika
den vzniku členství: 17. 9. 2010
den vzniku funkce: 17. 9. 2010
od 27. 7. 2012 do 9. 8. 2012
Hannes Saleta - člen dozorčí rady
Vídeň, Johann Straussgasse 34/16, 1040
den vzniku členství: 17. 9. 2010
od 27. 7. 2012 do 9. 8. 2012
Jiří Kunrt - člen dozorčí rady
Praha 6 - Bubeneč, Pod Kaštany, PSČ 160 00
den vzniku členství: 17. 9. 2010
od 15. 6. 2005 do 27. 7. 2012
Angus Stening - člen dozorčí rady
Jesenice - Zdiměřice, Okružní 68
den vzniku členství: 17. 2. 2005 - 18. 6. 2007
od 15. 6. 2005 do 27. 7. 2012
- trvale bytem: 1 The Manor, Church Road, Greystones, County Wicklow, Irsko
od 3. 8. 2004 do 15. 6. 2005
Padraig Kenny - člen dozorčí rady
33 Chatham Street, Brookline, MA02446, Spojené státy americké
den vzniku funkce: 29. 4. 2004
od 3. 8. 2004 do 27. 7. 2012
Daniel Keith Kingsbury - předseda dozorčí rady
Praha 4, Vídeňská 745, PSČ 140 00
den vzniku funkce: 29. 4. 2004 - 18. 6. 2007
od 3. 8. 2004 do 27. 7. 2012
Luigi Trombetta - místopředseda dozorčí rady
Viale Amedola 95, 400 26 Imola, Italská republika
den vzniku funkce: 29. 4. 2004 - 6. 2. 2008
od 20. 7. 2004 do 3. 8. 2004
Daniel Keith Kingsbury - předseda dozorčí rady
Praha 4, Vídeňská 745, PSČ 140 00
den vzniku členství: 28. 1. 2004
den vzniku funkce: 28. 1. 2004 - 29. 4. 2004
od 20. 7. 2004 do 3. 8. 2004
Luigi Trombetta - člen dozorčí rady
Viale Amedola 95, 400 26 Imola, Italská republika
den vzniku členství: 5. 3. 2004
od 30. 6. 2003 do 30. 6. 2003
Robert Laurent DeNormandie - místopředseda dozorčí rady
20 Via Alberto da Guissano, 20145 Milan, Italská republika
den vzniku funkce: 17. 6. 2002 - 25. 6. 2003
od 30. 6. 2003 do 30. 6. 2003
Padraig Kenny - člen dozorčí rady
33 Catham Street, Brookline, MA02446, Spojené státy americké
den vzniku funkce: 19. 2. 2002 - 25. 6. 2003
od 30. 6. 2003 do 20. 7. 2004
Robert Laurent DeNormandie - předseda dozorčí rady
20 Via Alberto da Gussano, 20145 Milan, Italská republika
den vzniku funkce: 25. 6. 2003 - 5. 3. 2004
od 30. 6. 2003 do 3. 8. 2004
Padraig Kenny - místopředseda dozorčí rady
33 Chatham Street, Brookline, MA02446, Spojené státy americké
den vzniku funkce: 25. 6. 2003 - 29. 4. 2004
od 31. 7. 1998 do 30. 6. 2003
John F.Cogan,Jr., dat. nar. 13.6.1926 - předseda
Massachusetts,USA, Memorial Drive,Cambridge
od 31. 7. 1998 do 30. 6. 2003
Alicja K. Malecka-Salomon, dat. nar. 16.12.1946 - místopředseda
New York,USA, 49CrescentRoad,Port Washington
od 28. 8. 1997 do 13. 7. 2001
Larry Wilder - člen
38 D Nowaursinovska, Warszawa, Polská republika
od 8. 3. 1995 do 28. 8. 1997
Robert Sass - člen
Sandkey Estates 2,Clearwater, 1651 Gulf Boulevard,
od 8. 3. 1995 do 28. 8. 1997
- Florida,USA
od 8. 3. 1995 do 31. 7. 1998
John F.Cogan,Jr. - člen
Massachusetts,USA, Memorial Drive,Cambridge
od 8. 3. 1995 do 31. 7. 1998
Alicja K. Malecka-Salomon - člen
New York,USA, 49CrescentRoad,Port Washington
od 8. 3. 1995 do 13. 7. 2001
Robert L.Butler - člen
Massachusetts,USA, 12 Harvard Drive,Hingham
od 8. 3. 1995 do 13. 7. 2001
- dat. nar. 13.2.1941
od 8. 3. 1995 do 13. 7. 2001
William H.Smith,Jr. - člen
Massachusetts,USA, 8 Browne Street,Brookline
od 8. 3. 1995 do 13. 7. 2001
- dat. nar. 22.7.1935
od 8. 3. 1995 do 30. 6. 2003
David D.Tripple - člen
Massachusetts,USA, 6 Woodbine Road,Belmont
od 8. 3. 1995 do 30. 6. 2003
- dat. nar. 13.2.1944
Akcionáři
od 26. 7. 2017 do 1. 1. 2018
AMUNDI ASSET MANAGEMENT
Paříž, boulevard Pasteur 90, PSČ 750 15, Francouzská republika
od 28. 8. 2014 do 26. 7. 2017
Pioneer Global Asset Management, S.p.A.
Milán, Piazza Gae Aulenti 1 - Tower B, PSČ 201 54, Italská republika
od 25. 11. 2003 do 28. 8. 2014
Pioneer Global Asset Management, S.p.A. , identifikační číslo 12350740159
Galleria San Carlo 6, Milan , 20122, Italie
od 13. 3. 2000 do 25. 11. 2003
PIONEER INTERNATIONAL CORPORATION
Corporation Trust Center,1209 Orange Street,Wilmington, County of New Castle,stát Delaware, Spojené státy americké
Hodnocení firmy
+3
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Asijská mise

23. 6. 2018 | Rozhovor | Ondřej Tůma

Asijská mise

O byznysu na druhém konci světa, systému půjček v rozvojových zemích, divokém životě v Indii a boji s monopolem na Filipínách. Příběh manažera Vlastimila Hrabala.

Očima expertů: Lidi nám nemyslí. Zakažte reklamu na půjčky!

22. 6. 2018 | Očima expertů | Gabriel Pleska | 17 komentářů

Očima expertů: Lidi nám nemyslí. Zakažte reklamu na půjčky!

U každé nabídky úvěru musí být dneska plný ruksak informací, aby se každý mohl bez obtíží dozvědět, za jakou cenu a za jakých podmínek si půjčuje. Jenže ouha – jsou lidi, kteří vědět nechtějí. Říkají, že si mám půjčit, abych se měl líp, tak si půjčím. Skupina poslanců z KDU-ČSL proto přichází s návrhem reklamu na půjčky prostě zakázat. Může to fungovat?

Martin Šimáček: Stát si vyrábí vlastní chudé

21. 6. 2018 | Rozhovor | Monika Veselíková | 14 komentářů

Martin Šimáček: Stát si vyrábí vlastní chudé

„Obce a ani stát si nevědí rady, nedokážou dlouhodobě uplatnit politiku vedoucí k sociálnímu začleňování. Občas se sice najde výjimka, obecně ale vidíme hlavně řadu špatných rozhodnutí,“ říká Martin Šimáček, ředitel Institutu pro sociální inkluzi.

2018: Jak reklamovat a nepohořet

21. 6. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

2018: Jak reklamovat a nepohořet

Chcete reklamovat? Potřebujete reklamovat? Musíte reklamovat? A víte, na co máte právo?

Finanční renta je sexy. A nemuset platit daně je lepší

20. 6. 2018 | Co se děje | Jan Traxler | 10 komentářů

Finanční renta je sexy. A nemuset platit daně je lepší

Finanční nezávislost. Kdo by nechtěl být rentiérem! Často volíme řešení, které je na pohled sexy, jenže nemusí být výhodné. Jak efektivně čerpat rentu, abyste nemuseli zbytečně platit daně?

Další čtení na flowee.cz - Peníze.cz doporučují

Léčili mě injekcemi a masitou dietou. Přežila jsem.

Léčili mě injekcemi a masitou dietou. Přežila jsem.

Nora Chvojková vystudovala práva, aby pokračovala v práci svého předčasně zemřelého otce. Její život ale nabral úplně jiný směr. A to kvůli zákeřné nemoci. Dnes se zabývá...více

Jak japonský minimalista k prázdnému bytu a ke štěstí došel

Jak japonský minimalista k prázdnému bytu a ke štěstí došel

Věci pro něj byly vším, dnes nemá ani postel. Přesto tvrdí, že nikdy nebyl šťastnější. Když psal Fumio Sasaki svou knihu o minimalismu Sbohem, věci, bylo mu už 36, neměl přítelkyni...více

Jak mi Kanada pomohla, když jsem típla svou poslední cigaretu

Jak mi Kanada pomohla, když jsem típla svou poslední cigaretu

Dvanáct let s cigaretou, krabička denně, utracené statisíce korun. Přestat kouřit jsem chtěla dlouho, vlastně léta. Všechny pokusy ale skončily po pár hodinách, maximálně...více

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-179
+
-
2.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-242
+
-
3.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, provozovatel Matějské pouti

-249
+
-
4.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-327
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-396
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 577 785 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 589,00 Kč
Czech Exchange 2 600,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 600,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 610,00 Kč
MONETA Money Bank 2 658,00 Kč
Sberbank CZ 2 659,00 Kč
Expobank CZ 2 660,50 Kč
Česká spořitelna 2 705,00 Kč
ČSOB 2 705,00 Kč
Komerční banka 2 712,59 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 743,40 Kč
Raiffeisenbank 2 753,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR

Další čtení na flowee.cz

Léčili mě injekcemi a masitou dietou. Přežila jsem.

Léčili mě injekcemi a masitou dietou. Přežila jsem.

Nora Chvojková vystudovala práva, aby pokračovala v práci svého předčasně zemřelého otce....více

Jak japonský minimalista k prázdnému bytu a ke štěstí došel

Jak japonský minimalista k prázdnému bytu a ke štěstí došel

Věci pro něj byly vším, dnes nemá ani postel. Přesto tvrdí, že nikdy nebyl šťastnější....více

Jak mi Kanada pomohla, když jsem típla svou poslední cigaretu

Jak mi Kanada pomohla, když jsem típla svou poslední cigaretu

Dvanáct let s cigaretou, krabička denně, utracené statisíce korun. Přestat kouřit jsem...více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vracení zboží 14 dnů
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vracení zboží 14 dnů

Otázka: Dobrý den, zakoupil jsem zboží 17.června 2018 v kamenné prodejně. Jedná se o powerbanku cca za 450 Kč. Doma po rozbalení a připojení na nabíječku jsem zjistil že daný produkt (powerbanka) se nenabijí....Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.