Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Marienbad Waters a. s.
IČO: 63507161

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu31. 5. 1995
Obchodní firma
od 22. 11. 2007

Marienbad Waters a. s.

od 3. 10. 2006 do 22. 11. 2007

Marienbad Waters a. s., v likvidaci

od 31. 5. 1995 do 3. 10. 2006

Marienbad Waters a. s.

Sídlo
od 12. 3. 2001 do 7. 12. 2016
Mariánské Lázně, Anglická čp. 271, PSČ 353 01
od 31. 5. 1995 do 12. 3. 2001
Mariánské Lázně, Masarykova 22
IČO
od 31. 5. 1995

63507161

DIČ

CZ63507161

Identifikátor datové schránky:v4ie36y
Právní forma
od 31. 5. 1995
Akciová společnost
Spisová značka475 B, Krajský soud v Plzni
Předmět podnikání
od 20. 5. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 17. 3. 2003 do 20. 5. 2010
- velkoobchod
od 17. 3. 2003 do 20. 5. 2010
- specializovaný maloobchod
od 31. 5. 1995 do 20. 5. 2010
- výroba, prodej a distribuce nealkoholických nápojů
od 31. 5. 1995 do 20. 5. 2010
- poradenství
Ostatní skutečnosti
od 8. 7. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 8. 7. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 8. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 3. 10. 2006 do 22. 11. 2007
- Rozhodnutím valné hromady byla společnost zrušena a vstoupila dne 20. 9. 2006 do likvidace.
od 10. 1. 2006 do 21. 3. 2006
- Mimořádná valná hromada rozhodnutím sepsaným ve formě notářského zápisu N 602/2005, NZ 538/2005 JUDr. Jarmilou Humpolcovou, notářkou v Praze, schválila zvýšení základního kapitálu společnosti z 56.260.000,- Kč o 17.750.000,- Kč na celkových 74.010.000,- K č, a to formou peněžitého vkladu s tím, že se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu a s vyloučením přednostního práva úpisu. Důvodem zvýšení základního kapitálu je oddlužení společnosti od pohledávky věřitele. a) rozhod la o tom, že upsáno bude 10 ks akcií o jmenovité hodnotě o 1.775.000,- Kč všech vydaných v listinné podobě a všech znějících na majitele s tím, že tyto akcie nebudou registrované a s tím, že emisní kurs každé akcie je rovný její nominální hodnotě, b) rozh odla, že akcie ve výši 17.750.000,- Kč budou upsány peněžitým vkladem a na základě zprávy představenstva s uvedenými důvody vyloučení přednostního práva a schvaluje vyloučení přednostního práva stávajících akcionářů k úpisu nových akcií v rámci zvýšení zá kladního kapitálu ve smyslu ust. § 204a odst. 1 obchodního zákoníku nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je jeden z akcionářů a to společnost NOMAINVEST, a.s., která upíše všech 100% nových akcií, tj. 10 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.7 75.000,- Kč,všech vydaných v listinné podobě a všech znějících na majitele s tím, že tyto akcie nebudou registrované a s tím, že emisní kurs každé akcie je rovný její nominální hodnotě, c) stanoví, že místem úpisu akcií je sídlo společnosti Marienbad Wat ers a.s. se sídlem Mariánské Lázně, Anglická čp. 271, PSČ 353 01, IČ 63507161 a lhůta pro úpis akcií trvá 20 dnů a počíná běžet následující den po zápisu úmyslu zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstříku. Upisovateli bude oznámen počátek běhu lhůty písemnou výzvou spolu s předáním návrhu smlouvy o úpisu akcií, d) připouští možnost a vyslovuje souhlas se započtením pohledávky předem určeného zájemce společnosti NOMAINVEST, a. s. se sídlem Stroupežnického 529/6, Praha 5, PSČ 150 00, IČ 261 23 100 za společností Marienbad Waters, a.s. v celkové výši pohledávky 17.750.000,- Kč, která vznikla jako závazek společnosti Marienbad Waters a.s. vůči NOMAINVEST, a.s. z půjčky ze dne 5.11.2002 ve výši nesplacené části jistiny. e) schvaluje pravidla p ro uzavření smlouvy o započtení: Návrh dohody o započtení předá společnost upisovateli společně s návrhem smlouvy o úpisu akcií, dohoda o započtení bude uzavřena ve stejný den jako smlouva o úpisu akcií, dohodu o započtení podepsanou osobami oprávněnými j ednat za upisovatele upisovatel předá společnosti současně se smlouvou o úpisu akcií, f)předem určený zájemce splatí 100% emisního kursu jím upsaných akcií v sídlem společnosti ve lhůtě do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií na základě dohody o započtení, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku na základě dnešního rozhodnutí valné hromady.
od 11. 9. 2002 do 17. 3. 2003
- Usnesením valné hromady akciové společnosti Marienbad Waters a.s. ze dne 28.6.2002 bylo rozhodnuto o snížení základního kapitálu společnosti, a to z důvodu na straně společnosti, na pokrytí ztrát z minulých let o celkovou částku 59.740.000,- Kč na částku základního kapitálu 56 260 000,- Kč Způsob snížení: Snížení bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti na hodnotu 485,- Kč za1 akcii. Částka 59 740 000,- Kč odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude celá použita na pokrytí ztrát minulých let.
od 19. 10. 2001 do 4. 2. 2002
- Usnesení valné hromady ze dne 11.5.2001 o zvýšení základního kapitálu: a) Částka o kterou má být základní kapitál zvýšen činí 14.000.000,- Kč, tj. základní kapitál se zvyšuje ze 102.000.000,- Kč na 116.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. b) Počet upisovaných akcií činí 14.000 ks (slovy: čtrnácttisíc kusů) nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií je stejná. c) Veškeré akcie budou v důležitém zájmu společnosti upsány s vyloučením přednostního práva všech akcionářů. d) Veškeré akcie budou upsány na základě dohody všech akcionářů dle § 205 obch. zák., přičemž dohoda bude obsahovat tyto podstatné náležitosti: Všichni akcionáři se vzdají práva na přednostní upisování akcií. Veškeré akcie budou upsány peněžitými vklady splacenými v penězích nebo započtením peněžitých pohledávek. Dohoda bude obsahovat rozvazovací podmínku, kterou bude právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu (Krajského soudu v Plzni) o zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení (rozhodnutí) valné mimořádné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku (§ 203 odst. 4 obch. zák.). Dohoda podle § 205 obch. zák. bude uzavřena formou notářského zápisu do pěti dnů po podání návrhu na zápis tohoto usnesení (rozhodnutí) mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku (§ 203 odst. 4 obch. zák.). Část emisního kursu ve výši 2.607.000,- Kč bude splacena peněžitým vkladem akcionáře NOMAINVEST, a.s., a to na zvláštní účet akciové společnosti Marienbad Waters a.s. č. 78-2368xxxx u Komerční banky a.s., pobočka Mariánské Lázně. Částka 2.535.000,- Kč bude splacena započtením pohledávek akcionáře města Mariánské Lázně proti akciové společnosti v této výši. Částka 8.858.000,- Kč bude splacena započtením pohledávek akcionáře NOMAINVEST, a.s. proti akciové společnosti v této výši. Pohledávky budou započteny proti pohledávkám na splacení emisního kursu upsaných akcií v jejich nominální výši. Návrh smlouvy o započtení předloží akcionářům společnost nejpozději 10 dnů před uplynutím lhůty ke splacení emisního kursu upsaných akcií. Splacení emisního kursu upsaných akcií, ať již splacením v penězích na zvláštní účet u banky nebo uzavřením smluv o započtení mezi akcionáři město Mariánské Lázně a NOMAINVEST, a.s. a společností musí být provedeno ve lhůtě 30 dnů po zápisu tohoto usnesení (rozhodnutí) mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, v obou případech však vždy před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku (§ 204 odst. 2 obch. zák.)
od 13. 10. 1999 do 12. 3. 2001
- Usnesení valné hromady ze dne 3.6.1999 o zvýšení základní jmění: a) částka, o kterou má být základní jmění zvýšení činí 19.000.000,- Kč, slovy devatenáctmilionůKč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští.
od 13. 10. 1999 do 12. 3. 2001
- b) počet upisovaných akcií činí 19.000 ks (slovy devatenácttisíc kusů) - jmenovitá hodnota jednoho kusu akcie činí 1.000,- Kč (lovy jedentisíc Kč) - jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií je stejná - druh akcií - kmenové - forma upisovaných akcií - na doručitele - podoba upisovaných akcií - zaknihovaná
od 13. 10. 1999 do 12. 3. 2001
- c) Akcie budou upisovány v prvním kole s využitím přednostního práva. Představenstvo uveřejní informaci o přednostním právu k úpisu akcií ve lhůtě dvou týdnů po zapsání usnesení představenstva o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Akcie upisované dle přednostního práva budou upisovány v poměru 1 nově upisovaná akcie k čtyřem akciím nominální hodnoty 1000Kč. Právo účastnit se přednostního úpisu akcií mají akcionáři, kteří jsou držiteli akcií společnosti k 31.7.1999. V druhém kole bude proveden úpis akcií bez využití přednostního práva. Emisní kurz je stanoven 1.000,- Kč.
od 13. 10. 1999 do 12. 3. 2001
- d) akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, budou nabídnuty stávajícím akcionářům ve druhém kole bez možnosti využití přednostního práva.
od 13. 10. 1999 do 12. 3. 2001
- e) místem pro upisování akcií jsou Mariánské Lázně, Anglická 271 Lhůta pro upisování akcií v prvním kole je čtrnáctidenní a počíná běžet 21. den po nabytí právní moci usnesení krajského soudu v Plzni o zápisu úmyslu společnosti zvýšit základní jmění do obchodního rejstříku. Lhůta pro upisování akcií v druhém kole je čtrnáctidenní a počíná běžet 7 dní po ukončení prvního kola upisování. Emisní kurz všech upisovaných akcií v prvním i druhém kole je 1.000,- Kč (slovy jedentisíc Kč).
od 13. 10. 1999 do 12. 3. 2001
- f) peněžitý vklad bude splacen následovně: - 30% výše vkladu bude splaceno do jednoho měsíce od úpisu akcií, - zbývající část vkladu bude splacena do tří měsíců od úpisu akcií, - vklady budou složeny na účet společnosti u ČSOB a.s., pobočka Mariánské Lázně, č.ú. 8010-0104xxxx
od 13. 10. 1999 do 12. 3. 2001
- g) nový druh akcií se nevydává
od 13. 10. 1999 do 12. 3. 2001
- h) upisování nepeněžitými vklady se nepřipouští.
od 31. 5. 1995 do 29. 4. 1996
- Základní jmění. základní jmění společnosti činí 1 000 000,- Kč představující peněžitý vklad splacený zakladatelem v plné výši bez upisování akcií.
Kapitál
od 21. 3. 2006
Základní kapitál 74 010 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 3. 2003 do 21. 3. 2006
Základní kapitál 56 260 000 Kč
od 4. 2. 2002 do 17. 3. 2003
Základní kapitál 116 000 000 Kč
od 19. 10. 2001 do 4. 2. 2002
Základní kapitál 102 000 000 Kč
od 12. 3. 2001 do 19. 10. 2001
Základní kapitál 102 000 000 Kč
od 15. 8. 1996 do 12. 3. 2001
Základní kapitál 83 000 000 Kč
od 29. 4. 1996 do 15. 8. 1996
Základní kapitál 50 000 000 Kč
od 31. 5. 1995 do 29. 4. 1996
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 8. 7. 2014
Akcie na jméno 970 000, počet akcií: 57.
od 8. 7. 2014
Akcie na jméno 1 775 000, počet akcií: 10.
od 8. 7. 2014
Akcie na jméno 969 515, počet akcií: 1.
od 8. 7. 2014
Akcie na jméno 485, počet akcií: 1.
od 21. 3. 2006 do 8. 7. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 10.
od 21. 2. 2005 do 8. 7. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 57.
od 21. 2. 2005 do 8. 7. 2014
v listinné podobě
od 21. 2. 2005 do 8. 7. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 1.
od 21. 2. 2005 do 8. 7. 2014
v listinné podobě
od 21. 2. 2005 do 8. 7. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 1.
od 21. 2. 2005 do 8. 7. 2014
v listinné podobě
od 17. 3. 2003 do 21. 2. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 116 000.
od 17. 3. 2003 do 21. 2. 2005
akcie jsou v zaknihované podobě a jsou veřejně neobchodovatelné
od 4. 2. 2002 do 17. 3. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 116 000.
od 4. 2. 2002 do 17. 3. 2003
akcie jsou v zaknihované podobě a jsou veřejně neobchodovatelné
od 12. 3. 2001 do 4. 2. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 102 000.
od 12. 3. 2001 do 4. 2. 2002
akcie jsou v zaknihované podobě a jsou veřejně neobchodovatelné
od 6. 8. 1998 do 12. 3. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 83 000.
od 6. 8. 1998 do 12. 3. 2001
veřejně obchodovatelné
od 15. 8. 1996 do 6. 8. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 330.
od 15. 8. 1996 do 6. 8. 1998
330 ks akcií na jméno s omezenou převoditelností o nominální hodnotě 100 000,- Kč
od 29. 4. 1996 do 6. 8. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 29. 4. 1996 do 6. 8. 1998
100 ks akcií na jméno s omezenou převoditelností o nominální hodnotě 500 000,- Kč
od 31. 5. 1995 do 29. 4. 1996
Akcie na jméno err, počet akcií: 1.
Statutární orgán
od 1. 8. 2016 do 26. 1. 2017
JOSEF NOVÝ - člen představenstva
Velké Popovice, Husova, PSČ 251 69
den vzniku členství: 21. 6. 2016 - 23. 12. 2016
od 8. 7. 2014 do 1. 8. 2016
PAVOL DORŇÁK - člen představenstva
Teplá, ČSA, PSČ 364 61
den vzniku členství: 15. 6. 2011 - 15. 6. 2016
od 3. 8. 2012 do 8. 7. 2014
Josef Nový - předseda představenstva
Velké Popovice, Husova 42, PSČ 251 69
den vzniku členství: 19. 6. 2012 - 24. 6. 2014
den vzniku funkce: 19. 6. 2012 - 24. 6. 2014
od 3. 8. 2012 do 8. 7. 2014
Alena Marková - člen představenstva
Mariánské Lázně, Ruská, PSČ 353 01
den vzniku členství: 19. 6. 2012 - 24. 6. 2014
od 29. 6. 2011 do 8. 7. 2014
Pavol Dorňák - člen představenstva
Teplá, ČSA, PSČ 364 61
den vzniku členství: 15. 6. 2011
od 22. 11. 2007 do 29. 6. 2011
Karel Šnýdr - člen představenstva
Praha 6, Velvarská 19/1646, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 11. 2007 - 15. 6. 2011
od 22. 11. 2007 do 3. 8. 2012
Ing. Tomáš Schejbal - předseda představenstva
Praha 6, Českomalínská 1085/39, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 11. 2007 - 19. 6. 2012
den vzniku funkce: 1. 11. 2007 - 19. 6. 2012
od 22. 11. 2007 do 3. 8. 2012
Josef Nový - člen představenstva
Velké Popovice, Husova 42, PSČ 251 69
den vzniku členství: 1. 11. 2007 - 19. 6. 2012
od 29. 3. 2006 do 22. 11. 2007
Ing. Pavol Dorňák - člen představenstva
Teplá u Toužimě, ČSA 101, PSČ 364 61
den vzniku členství: 1. 3. 2006 - 1. 11. 2007
od 13. 9. 2005 do 29. 3. 2006
Petr Cvíček - místopředseda představenstva
Praha 9, Rumburská 249/12, PSČ 190 00
den vzniku funkce: 17. 6. 2005 - 6. 2. 2006
od 13. 9. 2005 do 22. 1. 2007
Mgr. Lumír Koncer - člen představenstva
Vsetín - Rokytnice, 300, PSČ 755 01
den vzniku členství: 17. 6. 2005 - 31. 10. 2006
od 13. 9. 2005 do 22. 11. 2007
Ing. Jiří Peldřimovský - předseda představenstva
Praha-západ - Jinočany, Ořech 136, PSČ 252 25
den vzniku členství: 17. 6. 2005 - 1. 11. 2007
den vzniku funkce: 17. 6. 2005 - 1. 11. 2007
od 9. 7. 2005 do 13. 9. 2005
Zora Marešová - člen představenstva
Praha 10, plk. Mráze 1189, PSČ 102 00
den vzniku členství: 27. 1. 2005 - 17. 6. 2005
od 21. 2. 2005 do 9. 7. 2005
Mgr. Milan Šefler - místopředseda představenstva
Plzeň, Rychtaříkova 2111/22, PSČ 326 00
den vzniku členství: 15. 10. 2004 - 27. 1. 2005
den vzniku funkce: 15. 10. 2004 - 27. 1. 2005
od 21. 2. 2005 do 13. 9. 2005
Petr Cvíček - předseda představenstva
Praha 9, Rumburská 249/12, PSČ 190 00
den vzniku členství: 6. 9. 2004
den vzniku funkce: 15. 10. 2004 - 17. 6. 2005
od 3. 3. 2004 do 21. 2. 2005
Ing. Jan Štěrba - předseda představenstva
Praha 3, Za žižkovskou vozovnou 187/27, PSČ 130 00
den vzniku členství: 11. 6. 2003 - 27. 5. 2004
den vzniku funkce: 11. 6. 2003 - 27. 5. 2004
od 3. 3. 2004 do 21. 2. 2005
Ing. Zdeněk Špindler - místopředseda představenstva
Mariánské Lázně, Karlovarská 200, PSČ 353 01
den vzniku členství: 11. 6. 2003 - 15. 10. 2004
den vzniku funkce: 11. 6. 2003 - 15. 10. 2004
od 3. 3. 2004 do 9. 7. 2005
Jaroslav Märc - člen představenstva
Konstantinovy Lázně, Pod Vrchem 75, PSČ 349 52
den vzniku členství: 24. 11. 2003 - 13. 1. 2005
od 19. 10. 2001 do 3. 3. 2004
Ing. Vladimír Hoďák - Člen
Mariánské Lázně, Karlovarská 203/4
den vzniku funkce: 3. 5. 2001 - 11. 6. 2003
od 12. 3. 2001 do 3. 3. 2004
Ing. Zdeněk Špindler - předseda
Mariánské Lázně, Karlovarská 200, PSČ 353 01
od 12. 3. 2001 do 3. 3. 2004
Ing. Jindřich Horáček - člen
Mariánské Lázně, Palackého 524, PSČ 353 01
od 4. 11. 1999 do 12. 3. 2001
Ing. Josef Bezpalec - předseda představenstva
Tachov, Bělojarská 1521
od 4. 11. 1999 do 12. 3. 2001
Ing. Jana Vaňková - člen představenstva
Mariánské Lázně, Ruská 419/46
od 12. 2. 1999 do 4. 11. 1999
ing. Libor Haas - předseda představenstva
Mariánské Lázně, Plzeňská 725/14A
od 12. 2. 1999 do 4. 11. 1999
ing. Lev Novobilský - člen představenstva
Mariánské Lázně, Školní náměstí 581/9A
od 12. 2. 1999 do 4. 11. 1999
ing. Jan Balcar, CSc. - člen představenstva
Praha 4, Jeremenkova 7
od 12. 2. 1999 do 4. 11. 1999
ing. Zdeněk Špindler - člen představenstva
Mariánské Lázně, Karlovarská 200
od 12. 2. 1999 do 12. 3. 2001
ing. Lubomír Myslík - místopředseda představenstva
Praha 4, Mendelova 552/7
od 10. 7. 1997 do 12. 2. 1999
ing. Lev Novobilský - předseda představenstva
Karlovy Vary, Ostrovská 7
od 10. 7. 1997 do 12. 2. 1999
PhDr. Luděk Nosek - místopředseda představenstva
Mariánské Lázně, Za školou 371
od 10. 7. 1997 do 12. 2. 1999
ing. Lubomír Myslík - člen představenstva
Praha 4, Mendelova 552/7
od 1. 7. 1997 do 10. 7. 1997
ing. Václav Foglar - člen představenstva
Praha 9, Kuchařská 733
od 1. 7. 1997 do 10. 7. 1997
PhDr. Luděk Nosek - člen představenstva
Mariánské Lázně, Za školou 371
od 1. 7. 1997 do 12. 2. 1999
ing. Luboš Jílek - člen představenstva
Kutná Hora, Na Kavkách 373
od 21. 2. 1996 do 1. 7. 1997
JUDr. Jana Černá - člen představenstva
Mariánské Lázně, 1. máje 571
od 21. 2. 1996 do 1. 7. 1997
Jan Tyl - člen představenstva
Mariánské Lázně, Hroznatova 486/13
od 31. 5. 1995 do 21. 2. 1996
Nigel Philip Williams, nar.9.5.1956 - člen představenstva
pobyt v ČR povolen na adrese, Praha 1, Vlašská 17
od 31. 5. 1995 do 21. 2. 1996
- č. průkazu cizince PKP 177 955 - SCPPS Praha
od 31. 5. 1995 do 21. 2. 1996
PhDr. Luděk Nosek - člen představenstva
Mariánské Lázně, Za školou 371
od 31. 5. 1995 do 21. 2. 1996
- r. č. 40 09 09/107
od 31. 5. 1995 do 1. 7. 1997
ing. Jan Střílka, r.č. 49 05 04/296 - člen představenstva
Slavkov, okr. Opava, Slezská 385
od 31. 5. 1995 do 10. 7. 1997
ing. Lev Novobilský - člen představenstva
Karlovy Vary, Ostrovská 7
od 31. 5. 1995 do 10. 7. 1997
- r. č. 46 05 04/954
od 31. 5. 1995 do 12. 2. 1999
ing. Libor Haas, r.č. 50 09 18/1800 - člen představenstva
Mariánské Lázně, Plzeňská 725/14A
od 8. 7. 2014
Za společnost jedná samostatně člen představenstva.
od 22. 11. 2007 do 8. 7. 2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že předseda představenstva samostatně nebo společně dva členové představenstva připojí k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti svůj podpis.
od 10. 7. 1997 do 22. 11. 2007
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje předseda nebo místopředseda a další člen představenstva; b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně předseda nebo místopředseda a další člen představenstva.
od 31. 5. 1995 do 10. 7. 1997
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to společně všichni členové představenstva, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně všichni členové představenstva.
Likvidace
od 3. 10. 2006 do 22. 11. 2007
Ing. Pavel Dorňák
Teplá, ČSA 101, PSČ 364 61
Dozorčí rada
od 8. 7. 2014 do 25. 11. 2016
Ing. LADISLAV ŠAFRÁNEK - člen dozorčí rady
Praha - Chodov, Jažlovická, PSČ 149 00
den vzniku členství: 19. 6. 2012 - 11. 11. 2016
od 3. 8. 2012 do 8. 7. 2014
Ing. Zdeněk Uhlíř - předseda dozorčí rady
Praha 4, Hanusova, PSČ 140 00
den vzniku členství: 19. 6. 2012 - 24. 6. 2014
den vzniku funkce: 19. 6. 2012 - 24. 6. 2014
od 3. 8. 2012 do 8. 7. 2014
Ing. Ladislav Šafránek - člen dozorčí rady
Praha 4, Jažlovická, PSČ 149 00
den vzniku členství: 19. 6. 2012
od 3. 8. 2012 do 8. 7. 2014
Renáta Peková - člen dozorčí rady
Praha 10, Berlínská, PSČ 102 00
den vzniku členství: 19. 6. 2012 - 24. 6. 2014
od 22. 11. 2007 do 3. 8. 2012
Ing. Zdeněk Uhlíř - předseda dozorčí rady
Praha 4, Hanusova 1170/20, PSČ 140 00
den vzniku členství: 1. 11. 2007 - 19. 6. 2012
den vzniku funkce: 1. 11. 2007 - 19. 6. 2012
od 22. 11. 2007 do 3. 8. 2012
Ing. Ladislav Šafránek - člen dozorčí rady
Praha 4, Jažlovická 1328/16, PSČ 149 00
den vzniku členství: 1. 11. 2007 - 19. 6. 2012
od 22. 11. 2007 do 3. 8. 2012
Renáta Peková - člen dozorčí rady
Praha 10, Berlínská 1488/1, PSČ 102 00
den vzniku členství: 1. 11. 2007 - 19. 6. 2012
od 13. 9. 2005 do 22. 1. 2007
Ing. Jan Rathouský - předseda dozorčí rady
Šestajovice, K Úvozu 496, PSČ 250 92
den vzniku členství: 17. 6. 2005 - 31. 10. 2006
den vzniku funkce: 17. 6. 2005 - 31. 10. 2006
od 9. 7. 2005 do 13. 9. 2005
Václav Škopek - člen
Mariánské Lázně, Podhorská 682, PSČ 353 01
den vzniku členství: 22. 12. 2004 - 17. 6. 2005
od 21. 2. 2005 do 22. 1. 2007
Stanislav Kořínek - člen
Praha 9, Cvikovská 3/377, PSČ 190 00
den vzniku členství: 27. 5. 2004 - 31. 10. 2006
od 3. 3. 2004 do 21. 2. 2005
Jan Klouček - člen
Praha 3, Chelčického 1106/8, PSČ 130 00
den vzniku členství: 4. 12. 2002 - 22. 12. 2003
od 10. 5. 2002 do 9. 7. 2005
Zora Marešová - člen
Praha 10, plk. Mráze 1189, PSČ 102 00
den vzniku funkce: 19. 12. 2001 - 22. 12. 2004
od 19. 10. 2001 do 3. 3. 2004
RNDr. Tomáš Zuckermann - Člen
Mariánské Lázně, Ladova 138/37
den vzniku funkce: 11. 5. 2001 - 4. 12. 2002
od 12. 3. 2001 do 19. 10. 2001
Mgr. Ellen Volavková - člen
Mariánské Lázně, Husova 528, PSČ 353 01
od 12. 3. 2001 do 10. 5. 2002
Ing. Karel Randl - člen
Mariánské Lázně, Kubelíkova 781, PSČ 353 01
od 12. 3. 2001 do 13. 9. 2005
Ing. Jiří Peldřimovský - předseda
Praha - západ - Jinočany, Ořech čp. 136, PSČ 252 25
od 4. 11. 1999 do 12. 3. 2001
Ing. Libor Haas - člen
Mariánské Lázně, Plzeňská 725/14A
od 4. 11. 1999 do 12. 3. 2001
- r.č. xxxx
od 12. 2. 1999 do 12. 3. 2001
ing. Pavel Voves - člen
Mariánské Lázně, Hlavní 400
od 26. 11. 1997 do 4. 11. 1999
František Kocourek - člen
Velká Hleďsebe, Havlíčkova 306
od 1. 7. 1997 do 12. 2. 1999
ing. Jan Balcar, CSc. - člen
Praha 4, Jeremenkova 7
od 1. 7. 1997 do 12. 3. 2001
ing. Jitka Pantůčková, CSc. - člen
Praha 7, Heřmanova 24
od 21. 2. 1996 do 1. 7. 1997
Nigel Philip Williams, nar. 9.5. 1956
Wien 1010, Herren Gasse 6821, Rakouská republika
od 21. 2. 1996 do 1. 7. 1997
- Pobyt v ČR povolen na adrese Praha 1, Vlašská 17, č. průkazu pro cizince PKP 177 955 - SCPPS Praha
od 21. 2. 1996 do 1. 7. 1997
Ing. Václav Šimsa
Mariánské Lázně, Jiráskova 488/4
od 21. 2. 1996 do 26. 11. 1997
Iva Šimánková
Mariánské Lázně, Hlavní 143/58
od 31. 5. 1995 do 21. 2. 1996
ing. Jan Balcar,CSc.,r.č.370720/023
Praha 4, Jeremenkova 7
od 31. 5. 1995 do 21. 2. 1996
ing. Jiří Borský, r. č. 470429/072
Praha 7, Řezáčovo nám. 2
od 31. 5. 1995 do 21. 2. 1996
ing. Jan Kolařík, r. č. 310910/097
Praha 2, Karlovo nám. 6
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

14. 11. 2019 | | Petr Kučera

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

Ministerstvo financí dokončilo návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví a posílá ho do mezirezortního připomínkového řízení.

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

13. 11. 2019 | | Jiří Hovorka

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

Ústavní soud dnes zrušil poplatek 10 000 korun, kterým bylo od října roku 2016 zpoplatněno podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle nálezu Ústavního soudu příslušný zákon nestanovil poplatkovou povinnost zcela jednoznačně, srozumitelně, konzistentně a předvídatelně.

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

12. 11. 2019 | | Jiří Hovorka

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

Český obchodní rejstřík je zaplevelený spícími firmami. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode je v Česku téměř 100 tisíc společností, které nevyvíjejí žádné podnikatelské aktivity.

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

8. 11. 2019 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

Poslanci schválili nový zákon o realitním zprostředkování. Podle ministerstva pro místní rozvoj má víc chránit klienty realitních kanceláří. Kromě obecných předpisů (živnostenský zákon či občanský zákoník) doteď neexistoval žádný zákon, který by přímo upravoval poskytování realitního zprostředkování.

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

21. 10. 2019 | | Jiří Hovorka | 13 komentářů

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

Vládní koalice podpořila záměr ministerstva financí: Když drobný podnikatel zaplatí kolem 5500 Kč měsíčně, zbaví se starostí s daněmi i povinnými odvody. Těm nejmenším se to ale nevyplatí.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 565,00 Kč
Czech Exchange 2 570,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 575,00 Kč
Česká spořitelna 2 623,00 Kč
Komerční banka 2 628,05 Kč
Expobank CZ 2 628,60 Kč
Sberbank CZ 2 641,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 681,80 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 234 607 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

+15
+
-
2.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

-29
+
-
3.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-40
+
-
4.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-166
+
-
5.Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-183
+
-

Články na Heroine.cz

Vít Samek Na vlastní otvor: Mamografie

Vít Samek Na vlastní otvor: Mamografie

Už zase. Už zase jsem byl povolán já – plešatá, vousatá, bývalá sestra – abych vám, ženám,...více

Pravda & láska & marketing

Pravda & láska & marketing

Když jsem chodila na základní školu, účastnila jsem se recitačních soutěží. Nikdy jsem...více

Proč se kvůli dětem (ne)rozvádět

Proč se kvůli dětem (ne)rozvádět

Druhá ukázka z prvního tištěného čísla časopisu se týká bolestného a přitom tak častého...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Příležitostný příjem
Poradna > Daně > Daně z příjmů > Studenti a daně > Příležitostný příjem

Otázka: Dobrý den, jsem student, který je zaměstnaný na DPP, mám podepsáné růžové prohlášení a vydělávám pod 10 000 Kč měsíčně. Jako přivýdělek bych se chtěl účastnit experimentů (vyplňování dotazníků v rámci...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services