Půjčovna strojů speciálního zakládání, a.s. v likvidaci
IČO: 63988071 - Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu30. 6. 1995
Datum zániku24. 12. 2008
StavZaniklý subject, Vyhlášena likvidace
Obchodní firma
od 11. 3. 2008 do 24. 12. 2008

Půjčovna strojů speciálního zakládání, a.s. v likvidaci

od 19. 11. 2003 do 11. 3. 2008

Půjčovna strojů speciálního zakládání, a.s.

od 1. 4. 2002 do 19. 11. 2003

A-TRADE, a.s.

od 30. 6. 1995 do 1. 4. 2002

A-TRADE, s.r.o.

Sídlo
od 1. 4. 2002 do 3. 2. 2003
Praha 1, Truhlářská 18 č.p. 1118, PSČ 110 00
od 17. 12. 2001 do 1. 4. 2002
Praha 1, Truhlářská 18 č.p. 1118, PSČ 110 00
od 2. 5. 1996 do 17. 12. 2001
Praha 1, V jámě 1, PSČ 111 21
od 30. 6. 1995 do 2. 5. 1996
Praha 1, Vodičkova 30/699, PSČ 111 21
IČO
od 30. 6. 1995 do 24. 12. 2008

63988071

Právní forma
od 1. 4. 2002 do 24. 12. 2008
Akciová společnost
od 30. 6. 1995 do 1. 4. 2002
Společnost s ručením omezeným
Spisová značka7586 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 28. 4. 2003 do 24. 12. 2008
- inženýrská činnost v invetiční výstavbě
od 28. 4. 2003 do 24. 12. 2008
- pronájem a půjčování věcí movitých
Předmět činnosti
od 1. 4. 2002 do 24. 12. 2008
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl. zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného
od 1. 4. 2002 do 24. 12. 2008
- Správa a údržba nemovitostí
od 1. 4. 2002 do 24. 12. 2008
- Realitní činnost
od 1. 4. 2002 do 24. 12. 2008
- Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 1. 4. 2002 do 24. 12. 2008
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
Ostatní skutečnosti
od 24. 12. 2008 do 24. 12. 2008
- Vymazává se společnost Půjčovna strojů speciálního zakládání, a.s., v likvidaci, se sídlem K jezu 1937/1, Praha 4-Modřany, PSČ 143 01, IČ 63988071, z obchodního rejstříku. Právním důvodem výmazu je ukončení likvidace.
od 11. 3. 2008 do 24. 12. 2008
- Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ve smyslu ust. § 190 odst. 1 obchodního zákoníku bylo rozhodnuto o zrušení společnosti s její likvidací k 01.03.2008 a jmenován likvidátor.
od 28. 4. 2003 do 2. 7. 2003
- Jediný akcináž rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti A-TRADE, a.s. z původní výše 14,000.000,-Kč (slovy: čtrnáctmiliónů korun českých) o částku 69.090.000,- Kč (slovy: šedesátdevětmiliónůk devadesáttisíckorun českých), a to nepeněžitým vkladem ve stejné výši. Celková výše základního kapitálu akciové společnosti A-TRADE, a.s. po jeho zývšení bude činit 83,090.000,- Kč (slovy: osmdesáttřimiliónůdevadesáttisíc korun českých).
od 28. 4. 2003 do 2. 7. 2003
- Důvodem zvýšení základního kapitálu je rozvinutí činnosti firmy v rozšířeném rozsahu předmětu podnikání.
od 28. 4. 2003 do 2. 7. 2003
- Zvýšení základního kapitálu společnosti A-TRADE, a.s. bude provedeno upsáním nových akcií. Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 69 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,-Kč (slovy: jedenmilión korun českých), a to kmenových akcií na jméno, v listinné podobě. Nově vydávané akcie nebudou veřejně registrované. A dále bude vydána 1 akcie o jmenovité hodnotě 90.000,-Kč (slovy: devadesáttisíc kroun českých), a to kmenová akcie na jméno v listinné podobě. Nově vydávaná akcie nebude veřejně registrovaná.
od 28. 4. 2003 do 2. 7. 2003
- Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti a lhůta pro upisování akcií činí 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.
od 28. 4. 2003 do 2. 7. 2003
- Akciová společnost Zakládání staveb, a.s. jako jediný akcionář společnosti A-TRADE, a.s. má podle ustanovení § 204a obchodního zákoníku přednostní právo k upsání akcií při zvýšení základního kapitálu, a to v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu.
od 28. 4. 2003 do 2. 7. 2003
- Ing.Milan Král a Ing. Jan Šindelka, jako statutární orgán akciové společnosti Zakládání staveb, a.s. jediného akcionáře akciové společnosti A-TRADE, a.s., prohlašují, že se jediný akcionář výslovně vzdává svého přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku v plném rozsahu a to z důvodu důležitého zájmu společnosti, kterým je posílení a rozvoj jejího podnikatelského zaměření souvisejícího s rozšířeným předmětem podnikání. Veškeré akcie, které mají být upsány podle tohoto rozhodnutí při zvýšení základního kapitálu akciové společnosti A-TRADE, a.s. budou nabídnuty k upsání akciové společnosti Zakládání staveb, a.s., se sídlem Praha 4, Dobronická 1371, IČ 49241567, jako předem určenému zájemci ve smyslu § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku.
od 28. 4. 2003 do 2. 7. 2003
- Všech 70 nových akcií v souhrnné jmenovité hodnotě 69.090.000,-Kč (slovy: šedesátdevětmiliónůdevadesáttisíckorun českých) bude upsáno předem určeným zájemcem, tj. společností Zakládání staveb,a.s. na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi společností Zakládání staveb, a.s., se sídlem Praha 4, Dobronická 1371, IČ 49241567 jako předem určeným zájemcem a společností A-TRADE, a.s. se sídlem Praha 4, Modřany, K jezu 1937/1, IČ 63988071, podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.
od 28. 4. 2003 do 2. 7. 2003
- Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen představenstvem společnosti A-TRADE, a.s. předem určenému zájemci - spolčnosti Zakládání staveb, a.s. bez zbytečného odkladu spolu s oznámením, že bylo zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.
od 28. 4. 2003 do 2. 7. 2003
- Upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 69,090.000,-Kč se nepřipouští.
od 28. 4. 2003 do 2. 7. 2003
- Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o upsání akcií: a) lhůta pro upsání akcií počne běžet od dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahuje alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen představenstvem společnosti předem určenému zájemci spolu s oznámením, že bylo zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, b) Společnost Zakládání staveb, a.s., jako předem určený zájemce upíše akcie doručením akceptované smlouvy o úpisu akcií (již podepsané jménem společnosti A-TRADE, a.s.) do výše uvedeného sídla společnosti A-TRADE, a.s. tzn. podepsané Zakládání staveb, a.s., c) Předem určený zájemce je povinen akceptovanou smlouvu o upsání akcií doručit společnosti A-TRADE, a.s. nejpozději do 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií
od 28. 4. 2003 do 2. 7. 2003
- Emisní kurz upisovaných tzn. všech nově vydávaných akcií, bude roven jejich jmenovité hodnotě. To znamená, že nové akcie budou vydávány bez emisního ážia. Vzhledem k tomu bude emisní kurz 69 upisovaných akcií 1.000.000,-Kč za kus a jedné vydané akcie 90.000,-Kč za kus.
od 28. 4. 2003 do 2. 7. 2003
- Emisní kurz upisovaných akcií bude předem určeným zájemcem splacen nepeněžitým vkladem a to souborem movitého majetku - souborem stavebních strojů a zařízení v majetku společnosti Zakádání staveb, a.s. se sídlem Praha 4, Dobronická 1371, IČ: 49241567, tak jak je popsán ve společném znaleckém posudku níže uvedených znalců. Uvedený nepeněžitý vklad byl oceněn společným znaleckým posudkem ze dne 3.3.2003 zpracovaným znalci Luďkem Píchou, bytem Saratovská 7, 100 00 Praha 10, znalcem jmenovaným ministrem spravedlnosti ČSR (znalecký posudek číslo 2143-7/03) a Ing. Janem Uhlířem, bytem Sobětuchy 27, 294 74 Předměřice nad Jizerou, znalcem Krajského soudu v Praze (znalecký posudek číslo 157/03). K ocenění výše uvedeného nepeněžitého vkladu byli znalci jmenování usnesením Městského soudu v Praze ze dne 3.1.2003 sp. značka Nc 4017/2003 - 10, které nabylo právní moci dne 7.2.2003. Výše ocenění nepeněžitého vkladu stanovená společným specifikovaným znaleckým posudkem činí 69,090.000,-Kč (slovy: šedesátdevětmiliónůdevadesáttisíc korun českých). Nepeněžitý vklad bude hospodářsky využit v souladu s rozšířením podnikání společnosti o pronájem a půjčování věcí movitých - stavebních strojů. Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurz všech upsaných akcií nejpozději do 15 dnů od doručení akceptované smlouvy o upsání akcií společnosti. Jediný akcionář schválil písemnou zprávu představenstva ve které bylo zdůvodněno upisování akcií nepeněžitými vklady (viz výše) a byla zároveň odůvodněna výše emisního kurzu upisovaných acií.
od 24. 2. 2003 do 24. 12. 2008
- Na základě Smlouvy o prodeji podniku uzavřené dne 13.11.2002 prodala akciová společnost A-TRADE, a.s., se sídlem Praha 1, Truhlářská 18, čp. 1118, PSČ 11000 identifikační číslo 63988071, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 7586 s účinností ke dni 1.12.2002, podnik, tedy vlastnická práva spojená s vlastnictvím podniku, tedy práva k věcem, jiná práva a majetkové hodnoty sloužící k provozování podniku, obchodní společnosti s ručením omezeným A-Trade MTS, s.r.o., sídlem Praha 4, Antala Staška 1292/32 PSČ 14620, identifikační číslo 26726211 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 89835.
od 1. 4. 2002 do 24. 12. 2008
- Obchodní firma A-TRADE, s.r.o. byla zapsána v oddíle C, vložce 38548 a z důvodu změny právní formy byl její zápis převeden do oddílu B, vložky 7586.
Kapitál
od 2. 7. 2003 do 24. 12. 2008
Základní kapitál 83 090 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 4. 2002 do 2. 7. 2003
Základní kapitál 14 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 7. 2003 do 24. 12. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 69.
od 2. 7. 2003 do 24. 12. 2008
v listinné podobě, veřejně neregistrované
od 2. 7. 2003 do 24. 12. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 2. 7. 2003 do 24. 12. 2008
v listinné podobě, veřejně neregistrované
od 1. 4. 2002 do 24. 12. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 28.
od 1. 4. 2002 do 24. 12. 2008
akcie jsou v listinné podobě
Statutární orgán
od 6. 11. 2007 do 24. 12. 2008
Ing. Ladislav Brož - předseda představenstva
Praha 8, Poznaňská 429, PSČ 180 00
den vzniku členství: 6. 9. 2007
den vzniku funkce: 7. 9. 2007
od 6. 11. 2007 do 24. 12. 2008
Ing. Jiří Vejnar - člen představenstva
Horní Jirčany, Azalková 510, PSČ 252 42
den vzniku členství: 6. 9. 2007
od 28. 4. 2003 do 6. 11. 2007
Ing. Jiří Vejnar - Člen
Horní Jirčany, Azalková 510, PSČ 252 42
den vzniku funkce: 4. 3. 2003 - 6. 9. 2007
od 3. 2. 2003 do 28. 4. 2003
Mgr. Petr Polanský - Člen
Zdiby - Veltěž, V Zátiší 142
den vzniku členství: 1. 4. 2002
od 3. 2. 2003 do 6. 11. 2007
Ing. Ladislav Brož - Předseda představenstva
Praha 8, Poznaňská 429, PSČ 180 00
den vzniku členství: 10. 9. 2002 - 6. 9. 2007
den vzniku funkce: 10. 9. 2002 - 6. 9. 2007
od 1. 4. 2002 do 3. 2. 2003
Mgr. Petr Polanský - Předseda představenstva
Zdiby - Veltěž, V Zátiší 142
den vzniku členství: 1. 4. 2002
den vzniku funkce: 1. 4. 2002 - 10. 9. 2002
od 1. 4. 2002 do 3. 2. 2003
Ing. Jaroslav Holakovský - Místopředseda představenstva
Praha 5, Podbělohorská 2889
den vzniku členství: 1. 4. 2002 - 16. 5. 2002
den vzniku funkce: 1. 4. 2002 - 16. 5. 2002
od 1. 4. 2002 do 3. 2. 2003
Mgr. Jan Ševčík - Člen představenstva
Praha 5, Na Královně 862
den vzniku členství: 1. 4. 2002 - 10. 9. 2002
den vzniku funkce: 1. 4. 2002 - 10. 9. 2002
od 18. 12. 2000 do 1. 4. 2002
Mgr. Petr Polanský - jednatel
Zdiby - Veltěž, V Zátiší 142
od 12. 12. 2000 do 1. 4. 2002
Ing. Jaroslav Holakovský - jednatel
Praha 5, Podbělohorská 2889
od 15. 11. 2000 do 12. 12. 2000
Ing. Pavel Benda - Jednatel
Třebelovice, 49
od 21. 7. 1999 do 15. 11. 2000
Ing. Michael Šmíd - Jednatel
Praha 9, V chaloupkách 468/87
od 9. 6. 1999 do 21. 7. 1999
JUDr. Václav Bartík - Jednatel
Praha 3, Jeseniova 131, PSČ 130 00
od 9. 6. 1999 do 18. 12. 2000
Ing. Miroslav Rott - Jednatel
Praha 8-Kobylisy, Čumpelíkova 1061/37
od 12. 3. 1997 do 9. 6. 1999
ing. Michael Šmíd - Jednatel
Praha 9, V chaloupkách 468/87
od 2. 5. 1996 do 12. 3. 1997
ing. Michael Šmíd - Jednatel
Praha 9, V chaloupkách 468/87
od 30. 6. 1995 do 2. 5. 1996
ing. Kamil Keller - Jednatel
Praha 4, Petýrkova 1992/28, PSČ 148 00
od 1. 4. 2002 do 24. 12. 2008
Za společnost jedná a polečnost zastupuje buďto předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva nebo členem představenstva, anebo místopředseda představenstva společně s předsedou představenstva nebo členem představenstva. Za společnost podepisuje: buďto předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva nebo členem představenstva, anebo místopředseda představenstva společně s předsedou představenstva nebo členem představenstva, tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
od 9. 6. 1999 do 1. 4. 2002
Společnost zastupují, jednají jejím jménem a podepisují vždy společně dva jednatelé. Činí tak způsobem, že k nadepsanému nebo natištěnému obchodnímu jménu připojí společně své podpisy.
od 30. 6. 1995 do 9. 6. 1999
Za společnost jedná a podepisuje jednatel samostatně.
Likvidace
od 11. 3. 2008 do 24. 12. 2008
Ing. Drahomír Chvoj
Praha 9 - Satalice, Kemrova 523/9, PSČ 190 15
Dozorčí rada
od 6. 11. 2007 do 24. 12. 2008
Ing. Zdeněk Rataj - předseda dozorčí rady
Praha 4, Marie Cibulkové 1516/1b, PSČ 140 00
den vzniku členství: 6. 9. 2007
den vzniku funkce: 7. 9. 2007
od 6. 11. 2007 do 24. 12. 2008
Ing. Milan Král - člen dozorčí rady
Vědomice, Na Průhonu 309, PSČ 413 01
den vzniku členství: 6. 9. 2007
od 6. 11. 2007 do 24. 12. 2008
Ing. Štěpánka Králová - člen dozorčí rady
Vědomice, Na Průhonu 309, PSČ 413 01
den vzniku členství: 6. 9. 2007
od 3. 2. 2003 do 6. 11. 2007
Ing. Zdeněk Rataj - Předseda dozorčí rady
Praha 4, Marie Cibulkové 1516/1b, PSČ 140 00
den vzniku členství: 10. 9. 2002 - 6. 9. 2007
den vzniku funkce: 10. 9. 2002 - 6. 9. 2007
od 3. 2. 2003 do 6. 11. 2007
Ing. Milan Král - Člen
Roudnice nad Labem, Neklanova 1796, PSČ 413 01
den vzniku členství: 10. 9. 2002 - 6. 9. 2007
od 3. 2. 2003 do 6. 11. 2007
Ing. Jan Kovář - Člen
Praha 4, Štúrova 1417/2
den vzniku členství: 10. 9. 2002 - 6. 9. 2007
od 1. 4. 2002 do 3. 2. 2003
Tomas Spurny - člen
Praha 7, Trojská 659/183
den vzniku funkce: 1. 4. 2002
od 1. 4. 2002 do 3. 2. 2003
Mgr. Hynek Filip - člen
Brno, Žilkova 85
den vzniku funkce: 1. 4. 2002
od 1. 4. 2002 do 3. 2. 2003
JUDr. Rostislav Kipiel - člen
Praha 5 - Stodůlky, K zahrádkám 19
den vzniku funkce: 1. 4. 2002
Společníci s vkladem
od 31. 5. 2000 do 1. 4. 2002
ALL IN, a.s., IČO: 00548758
Praha 1, Vodičkova 30
Vklad: 50 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 5. 2000 do 1. 4. 2002
ALL IN REAL ESTATE LEASING s.r.o., IČO: 49617982
Praha 1, V jámě 1, PSČ 111 21
Vklad: 20 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 5. 2000 do 1. 4. 2002
Komerční banka, a.s., IČO: 45317054
Praha l, Na Příkopě 33, PSČ 114 07
Vklad: 210 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 11. 1999 do 31. 5. 2000
ALL IN REAL ESTATE LEASING s.r.o.
Praha 1, V jámě 1, PSČ 111 21
Vklad: 20 000 000 Kč, splaceno
od 8. 11. 1999 do 31. 5. 2000
ALL IN, a.s.
Praha 1, Vodičkova 30
Vklad: 50 000 000 Kč, splaceno 67 %.
od 24. 3. 1998 do 8. 11. 1999
ALL IN, akciová společnost
Praha 1, Vodičkova 30
Vklad: 25 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 3. 1997 do 24. 3. 1998
ALL IN, akciová společnost
Praha 1, Vodičkova 30
Vklad: 25 000 000 Kč, splaceno 50 %.
od 30. 6. 1995 do 12. 3. 1997
ALL IN, akciová společnost
Praha 1, Vodičkova 30
Vklad: 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
Akcionáři
od 3. 2. 2003 do 24. 12. 2008
Zakládání staveb, a.s., IČO: 49241567
Praha 4, Dobronická 1371
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

23. 4. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

Na podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017 zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení zbývá většině podnikatelů už jen pár dní. Připomínáme vše důležité a nabízíme čerstvé formuláře i kalkulačku.

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

23. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková | 1 komentářů

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

Poslanci TOP 09 navrhují zrušení redukčních hranic pro výpočet peněžité pomoci v mateřství. Pokud novinka projde, polepší si zhruba třicet procent rodičů s vyššími příjmy. Co konkrétně se změní a o kolik jim mateřská stoupne?

Lovci talentu

21. 4. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas

Lovci talentu

Martin Jahoda a Honza Březina pomohli vybrat ideální sport pro tři sta tisíc dětí. I díky nim mají poprvé v dějinách školáci z měst lepší kondici než jejich vrstevníci na venkově.

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

20. 4. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek | 16 komentářů

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

Osekávání projektu přesunu brněnského nádraží je tragické pro Brno – a příznačné pro celou republiku.

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

20. 4. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

Ministr zemědělství v demisi Jiří Milek by chtěl stanovením minimálních marží zabránit obchodním řetězcům, aby prodávaly potraviny pod cenou. Pomůže to v praxi českým zemědělcům a potravinářům, nebo by se měl stát v téhle problematice angažovat jinak, pokud vůbec?

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+57
+
-
2.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

+11
+
-
3.Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-219
+
-
4.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-256
+
-
5.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-287
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 540,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 550,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 560,00 Kč
MONETA Money Bank 2 614,00 Kč
Expobank CZ 2 611,10 Kč
Sberbank CZ 2 614,00 Kč
Česká spořitelna 2 657,00 Kč
ČSOB 2 649,00 Kč
Komerční banka 2 667,07 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 694,50 Kč
Raiffeisenbank 2 698,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Ostoupení od smlouvy
Poradna > Realitní poradna > Ostoupení od smlouvy

Otázka: Dobrý den. Před měsícem a půl jsme uzavřeli s realitní kanceláří exkluzivní zprostředkovatelskou smlouvu na dobu určitou (3 měsíce) na prodej bytu. Makléř byt vyfotil,vytvořil jeden inzerát a to byla podle...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.