JAG HOND, a.s.
IČO: 64259650 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu30. 8. 1995
Datum zániku1. 8. 2003
StavVymazáno
Obchodní firma
od 3. 6. 1996 do 1. 8. 2003

JAG HOND, a.s.

od 30. 8. 1995 do 3. 6. 1996

N.R.V., a.s.

Sídlo
od 30. 8. 1995 do 22. 6. 2001
Hradec Králové, Skladištní oblast čp. 9
IČO
od 30. 8. 1995 do 1. 8. 2003

64259650

Právní forma
od 30. 8. 1995 do 1. 8. 2003
Akciová společnost
Spisová značka1219 B, Krajský soud v Českých Budějovicích
Předmět podnikání
od 30. 8. 1995 do 1. 8. 2003
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 1. 8. 2003 do 1. 8. 2003
- Obchodní společnost JAG HOND, a.s. se sídlem České Budějovice, Rudolfovská čp. 202, IČ 64 25 96 50 zanikla s převodem jmění na jednoho akcionáře, a to obchodní společnost D.K.K., a.s. se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 88-202, IČ 63 90 81 31, zapsano u v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 734. Z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu B vložky 1219 se vymazává obchodní společnost JAG HOND, a.s. se sídlem České Budějovice, Rudolfovská čp. 202, IČ 64 25 96 50 včetně všech ostatních zapsaných skutečností.
od 23. 8. 2002 do 11. 10. 2002
- Dne 27.6.2002 rozhodla řádná valná hromada společnosti JAG HOND a.s. usnesením o zvýšení základního kapitálu společnosti o 399,750.000,-Kč, a to z částky 200,000.000,- Kč na konečných 599,750.000,-Kč. Upisování nad schválenou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurz nových akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Na zvýšení základního kapitálu společnost vydá 399 kusů nových kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč a 1 kus nové kmenové akcie znějící na majitele ve jmenovité hodnotě 750.000,-Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení kapitálu je kapitálové posílení a oddlužení společnosti. Proto bude zvýšení provedeno předem určeným zájemcem PROJEKT KAPITAL a.s., IČ: 47 78 30 95, podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Zvýšení bude provedeno upsáním nových akcií nepěžitým vkladem předem určeného zájemce se započtením jeho peněžité pohledávky za společností proti pohledávce na splacení emisního kurzu. Mladé akcie budou upsány smlouvou podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v den rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu a splaceny smlouvou o započtení podle § 203 odst. 2, písm. j/ obchodního zákoníku. K uskutečnění navýšení předem určeným zájemcem se všichni stávající akcionáři společnosti vzdávají jednomyslně svého přednostního práva na úpis mladých akcií ve prospěch předem určeného zájemce. Návrh smlouvy o upsání akcií a o započtení pohledávky předloží společnost předem určenému zájemci dne 27.6. 2002. Smlouva bude uzavřena téhož dne s rozvazovací podmínkou na právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku.
od 22. 6. 2001 do 10. 6. 2002
- Řádná valná hromada společnosti JAG HONG, a.s. schvaluje toto usnesení o zvýšení základního jmění:
od 22. 6. 2001 do 10. 6. 2002
- Částka o kterou má být základní jmění zvýšeno: o 100,000.000 Kč, slovy stomilionů korun českých, na celkovou částku 200,000.000 Kč. Upisování nad částku 200,000.000 Kč není přípustné. Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií: Upisovat se bude 100 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1,000.000 Kč Nové akcie budou akciemi na majitele a budou vydávány v listinné podobě, akcie nebudou veřejně obchodovatelné.
od 22. 6. 2001 do 10. 6. 2002
- Úpis akcií: akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva, neboť se všichni akcionáři dohodli, že využití přednostního práva by bránilo vůli akcionářů uzavřít dohodu podle § 205 obchodního zákoníku.
od 22. 6. 2001 do 10. 6. 2002
- Všechny nové akcie budou upsány na základě dohody akcionářů učiněné ve smyslu § 205 obchodního zákoníku. Místem uzavření dohody bude notářská kancelář JUDr. Mileny Michaličkové v Libochovicích, Tyršova čp. 160 a dohoda bude uzavřena nejpozději do tří měsíců od právní moci zápisu záměru zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.
od 22. 6. 2001 do 10. 6. 2002
- Každý z upisovatelů bude povinen splatit 30 % hodnoty upsaných akcií do tří měsíců od uzavření dohody o zvýšení základního jmění, zbývající část, tedy 70 % jmenovité hodnoty do jednoho roku od právní moci usnesení soudu o zvýšení základního jmění. Akcie budou spláceny na účet číslo 131xxxx u IPB a.s. Praha.
od 22. 6. 2001 do 10. 6. 2002
- Dohodu o zvýšení základního jmění podle § 205 mohou akcionáři uzavřít před právní mocí usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, avšak s odkládací podmínkou účinnosti na den právní moci usnesení.
od 22. 6. 2001 do 10. 6. 2002
- Emisní kurs akcií: emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě, tedy 1,000.000 Kč na akcii.
od 7. 3. 2000 do 22. 6. 2001
- Řádná valná hromada společnosti přijala dne 20.12.1999 toto usnesení o snížení základního jmění společnosti:
od 7. 3. 2000 do 22. 6. 2001
- 1. Důvodem snížení základního jmění společnosti je eliminace ztráty z hospodaření společnosti roku 1998.
od 7. 3. 2000 do 22. 6. 2001
- 2. Snížení základního jmění činí 99,000.000,- Kč, slovy: devadesátdevětmiliónůkorunčeských, tzn.: ze 100,000.000,- Kč na 1,000.000,- Kč.
od 7. 3. 2000 do 22. 6. 2001
- 3. Snížení základního jmění je prováděno postupem podle čl. 35 stanov, tedy snížením jmenovité hodnoty všech akcií z 1,000.000,- Kč na 10.000,- Kč. To znamená, že společnost bude mít po snížení základního jmění 100 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Akcie budou mít podobu listinného cenného papíru. Akcionáři předloží listinné akcie k vyznačení jmenovité hodnoty ve lhůtě třiceti dnů od právní moci usnesení o zápisu snížení základního jmění v obchodním rejstříku.
od 7. 3. 2000 do 22. 6. 2001
- Řádná valná hromada přijala dne 20.12.1999 toto usnesení o zvýšení základního jmění společnosti:
od 7. 3. 2000 do 22. 6. 2001
- 1. Základní jmění společnosti bude zvýšeno o 109,000.000,- Kč, slovy: stodevětmiliónůkorunčeských, tj. z 1,000.000,- Kč na 110,000.000,- Kč. Upisování akcií nad navrženou částku se nepřipouští.
od 7. 3. 2000 do 22. 6. 2001
- 2. Nové základní jmění společnosti bude rozděleno na 109 kusů akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, a 100 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč.
od 7. 3. 2000 do 22. 6. 2001
- 3. Zvýšení základního jmění bude provedeno dohodou akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku. Místem upisování bude kancelář notářky v Libochovicích, JUDr. Mileny Michaličkové.
od 7. 3. 2000 do 22. 6. 2001
- 4. Splacení minimálně 30 % jmenovité hodnoty nově upisovaných akcií proběhne do 15 dnů od právní moci zápisu usnesení o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku. Zbývající část bude splacena do jednoho roku od zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.
od 7. 3. 2000 do 22. 6. 2001
- Toto usnesení o zvýšení základního jmění se schvaluje s odkládací podmínkou účinnosti na druhý den po právní moci zápisu usnesení o snížení základního jmění do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 11. 10. 2002 do 1. 8. 2003
Základní kapitál 599 750 000 Kč, splaceno 599 750 000 Kč.
od 10. 6. 2002 do 11. 10. 2002
Základní kapitál 200 000 000 Kč, splaceno 200 000 000 Kč.
od 5. 5. 1998 do 10. 6. 2002
Základní kapitál 100 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 6. 1996 do 5. 5. 1998
Základní kapitál 100 000 000 Kč
od 30. 8. 1995 do 3. 6. 1996
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 11. 10. 2002 do 1. 8. 2003
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 599.
od 11. 10. 2002 do 1. 8. 2003
v listinné podobě
od 11. 10. 2002 do 1. 8. 2003
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1.
od 11. 10. 2002 do 1. 8. 2003
v listinné podobě
od 10. 6. 2002 do 11. 10. 2002
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 200.
od 10. 6. 2002 do 11. 10. 2002
v listinné podobě
od 3. 6. 1996 do 10. 6. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 3. 6. 1996 do 10. 6. 2002
v listinné podobě
od 30. 8. 1995 do 3. 6. 1996
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
Statutární orgán
od 2. 4. 2002 do 1. 8. 2003
Ing. Jaromír Diblík - Místopředseda představenstva
Týnec nad Sázavou, Chrást nad Sázavou 219, PSČ 257 42
den vzniku členství: 22. 6. 2001
den vzniku funkce: 22. 6. 2001
od 22. 6. 2001 do 2. 4. 2002
Ing. Jaromír Diblík - Místopředseda představenstva
Týnec nad Sázavou, Chrást nad Sázavou 219, PSČ 257 42
den vzniku funkce: 22. 12. 2000
od 7. 3. 2000 do 1. 8. 2003
Ing. Jaromír Komárek - Předseda představenstva
Praha 8, Sosnovecká 581/8, PSČ 181 00
den vzniku členství: 7. 3. 2000
den vzniku funkce: 7. 3. 2000
od 23. 6. 1998 do 7. 3. 2000
JUDr. Tomáš Nebeský - Předseda představenstva
Roudnice nad Labem, Za rozhlednou 1915
od 23. 6. 1998 do 22. 6. 2001
Ing. Josef Homola - Místopředseda představenstva
Příbram, Pod Haldou 454
od 23. 6. 1998 do 1. 8. 2003
Doc.Dr. Oldřich Chronc, CSc. - Člen představenstva
Praha 2, Bělehradská 1402/47
den vzniku členství: 23. 6. 1998
od 5. 5. 1998 do 23. 6. 1998
Ing. Pavel Rubeš - Předseda představenstva
Roudnice nad Labem, Neklanova 2706
od 5. 5. 1998 do 23. 6. 1998
Tomáš Vavřinec - Místopředseda představenstva
Říčany u Prahy, Sukova 1218
od 5. 5. 1998 do 23. 6. 1998
Petra Nebeská - Člen představenstva
Roudnice nad Labem, Za rozhlednou čp. 1915
od 30. 8. 1995 do 5. 5. 1998
Petra Nebeská - Člen představenstva
Roudnice nad Labem, Za rozhlednou čp. 1915
od 30. 8. 1995 do 5. 5. 1998
Ing. Pavel Rubeš - Člen představenstva
Roudnice nad Labem, Neklanova 2706
od 30. 8. 1995 do 5. 5. 1998
Tomáš Vavřinec - Člen představenstva
Říčany u Prahy, Sukova 1218
od 23. 6. 1998 do 1. 8. 2003
Jednání a podepisování za společnost: Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva anebo společně místopředseda představenstva a člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, otištěnému či jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva anebo společně místopředseda představenstva a člen představenstva.
od 5. 5. 1998 do 23. 6. 1998
Jednání a podepisování za společnost: Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva anebo místopředseda představenstva. Je-li jmenován prokurista společnosti, jedná jménem společnosti též prokurista společnosti, a to v rozsahu udělené prokury. Je-li jmenováno prokuristů více, jedná každý z nich samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, otištěnému či jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva anebo místopředseda představenstva. Prokurista za společnost podepisuje tak, že k napsanému, otištěnému či jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s dovětkem "p.p." nebo "per procura".
od 30. 8. 1995 do 5. 5. 1998
Zastupování a podepisování: Za společnost jedná samostatně kterýkoliv člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, otištěnému či jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv z členů představenstva. Způsob jednání a podepisování za společnost na základě plné moci či prokury se nevylučuje a je upraven čl. 5 stanov.
Dozorčí rada
od 2. 4. 2002 do 1. 8. 2003
Ladislava Hanušová - Místopředseda dozorčí rady
Praha 10, Vršovická 47, PSČ 101 00
den vzniku členství: 7. 3. 2000
den vzniku funkce: 7. 3. 2000
od 2. 4. 2002 do 1. 8. 2003
Dr. Jaroslav Šlézar - předseda dozorčí rady
Praha 8, Bojasova 1252
den vzniku členství: 28. 6. 2001
den vzniku funkce: 28. 6. 2001
od 2. 4. 2002 do 1. 8. 2003
Ing. Jiří Bartoníček - člen dozorčí rady
Brandýs nad Labem, U Jízdárny 1665
den vzniku členství: 28. 6. 2001
od 7. 3. 2000 do 2. 4. 2002
Dr. Václav Pudil - Předseda dozorčí rady
Praha 4, Pšenčíkova 678/16, PSČ 104 00
od 7. 3. 2000 do 2. 4. 2002
Ladislava Hanušová - Místopředseda dozorčí rady
Praha 10, Vršovická 47, PSČ 101 00
od 23. 6. 1998 do 7. 3. 2000
Tomáš Vavřinec - Předseda dozorčí rady
Říčany u Prahy, Sukova 1218
od 23. 6. 1998 do 7. 3. 2000
Dr. Václav Pudil - Místopředseda dozorčí rady
Praha 4, Pšenčíkova 678/16
od 23. 6. 1998 do 2. 4. 2002
Ing. Pavel Rubeš - Člen dozorčí rady
Roudnice nad Labem, Neklanova 2706
od 5. 5. 1998 do 23. 6. 1998
Doc. Dr. Oldřich Chronc, CSc. - Předseda
Praha 2, Bělehradská 47
od 5. 5. 1998 do 23. 6. 1998
Ing. Jan Čán - Místopředseda
Praha 6 - Řepy, Mrkvičkova 1355
od 5. 5. 1998 do 23. 6. 1998
Tomáš Čermín - Člen
Praha 5, V hůrkách 2145
od 30. 8. 1995 do 5. 5. 1998
Tomáš Čermín
Praha 5, V hůrkách 2145
od 30. 8. 1995 do 5. 5. 1998
Ing. Jan Čán
Prha 6 - Řepy, Mrkvičkova 1355
od 30. 8. 1995 do 5. 5. 1998
Dr. Oldřich Chronc, CSc.
Praha 2, Bělehradská 47
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

19. 4. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

Kdo vám dnes na spořicím účtu nejvíc zhodnotí sto tisíc a kdo milion korun? V čele našeho žebříčku jsou nové banky.

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

19. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

Zaměstnanci, kterým insolventní zaměstnavatel dluží mzdu, si můžou říct o „náhradní výplatu“ na úřadu práce. Od 1. května se zvyšuje maximální částka, kterou úřad vyplácí.

Dlouhodobé pravidelné investice: vyplatí se předplácet poplatky na třicet let?

18. 4. 2018 | Jak na to | Jan Traxler | 8 komentářů

Dlouhodobé pravidelné investice: vyplatí se předplácet poplatky na třicet let?

Předplacené poplatky jsou u podílových fondů logicky nižší než ty placené průběžně. Na třicetiletém a delším investičním horizontu s sebou ale přinášejí rizika.

Nájemník neplatí, odejít nechce. Jak ho vystěhovat

18. 4. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá | 8 komentářů

Nájemník neplatí, odejít nechce. Jak ho vystěhovat

Zbavit se nájemníka, který neplatí, nemusí být jednoduché. Spor se může táhnout roky. Zvlášť když neplatič odejít nechce, využije všech obranných prostředků, které mu zákon dává, a vy chcete postupovat legálně.

Tma. Může Česko zhasnout?

17. 4. 2018 | Co se děje | Jana Poncarová | 6 komentářů

Tma. Může Česko zhasnout?

Spíš než celorepublikový výpadek elektrické sítě, způsobený třeba masivními přetoky elektřiny z větrných elektráren, hrozí výpadky lokální. Stačí silný vítr, povodně nebo rozsáhlé námrazy. Kdy Česko může zahalit tma? A co by se stalo, kdyby opravdu přišel blackout?

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

+9
+
-
2.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-42
+
-
3.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-92
+
-
4.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

-134
+
-
5.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-178
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 254 658 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 540,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 545,00 Kč
Czech Exchange 2 550,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 555,00 Kč
MONETA Money Bank 2 604,00 Kč
Sberbank CZ 2 606,00 Kč
Expobank CZ 2 608,00 Kč
Česká spořitelna 2 648,00 Kč
ČSOB 2 644,00 Kč
Komerční banka 2 658,68 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 685,70 Kč
Raiffeisenbank 2 690,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vrácení peněz za neodpovídající zboží
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vrácení peněz za neodpovídající zboží

Otázka: Dobrý den, paní mi poslala zboží, které mělo být nové, ale evidentně tomu tak není. Poslala jsem jí zboží zpět i s vysvětlením, proč ho nechci. Paní mi odmítá poslat peníze zpět, chtěla mi zboží zaslat...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.