Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

PETRA AUTOMOTIVE, a. s. " v likvidaci"
IČO: 64358020 - Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu30. 10. 1995
Datum zániku21. 2. 2006
StavZaniklý subject, Vyhlášena likvidace
Obchodní firma
od 24. 5. 2005 do 21. 2. 2006

PETRA AUTOMOTIVE, a. s. " v likvidaci"

od 30. 10. 1995 do 24. 5. 2005

PETRA AUTOMOTIVE, a. s.

Sídlo
od 27. 11. 2001 do 24. 5. 2005
Olomouc, Dolní Hejčínská 47/25, PSČ 776 03
od 7. 5. 1998 do 27. 11. 2001
Mariánské Lázně, Tepelská 551/A, PSČ 353 04
od 30. 10. 1995 do 7. 5. 1998
Mariánské Lázně, Tepelská ul. 551a, PSČ 353 01
IČO
od 30. 10. 1995 do 21. 2. 2006

64358020

Právní forma
od 30. 10. 1995 do 21. 2. 2006
Akciová společnost
Spisová značka2560 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 7. 5. 1998 do 21. 2. 2006
- směnárenská činnost
od 7. 5. 1998 do 21. 2. 2006
- plnění tlakových nádob na plyny
od 30. 10. 1995 do 10. 8. 1999
- opravy motorových vozidel
od 30. 10. 1995 do 21. 2. 2006
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 30. 10. 1995 do 21. 2. 2006
- provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 30. 10. 1995 do 21. 2. 2006
- provozování garážovacích a parkovacích služeb
Ostatní skutečnosti
od 21. 2. 2006 do 21. 2. 2006
- Vymazává se ke dni nabytí právní moci rozhodnutí z obchodního rejstříku společnost PETRA AUTOMOTIVE, a.s. " v likvidaci" se sídlem Frýdek-Místek, Zámecké náměstí 1263, PSČ 738 01, identifikační číslo: 643 58 020. Právní důvod výmazu: Rozhodnutím jediného akcionáře o zrušení společnosti s likvidací a ukončení likvidace.
od 24. 5. 2005 do 21. 2. 2006
- Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 17.3.2005 byla společnost zrušena a k tomuto dni vstoupila do likvidace.
od 24. 11. 2004 do 19. 1. 2005
- Dne 3.8.2004 rozhodl jediný akcionář s působností valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávajícího 2,000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) o 2,500.000,- Kč (slovy: dvamilionypětsettisíc korun čských) na 4,500.000,- Kč (slovy: čtyřimilionypětsettisíc korun český ch). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 250 ks (slovy: dvěstěpadesáti kusů) kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých každá, v listinné podobě. c) Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty k úpisu jedinému zájemci - obchodní společnosti Avalcom, a.s. se sídlem Ostrava, Slezská Ostrava, Kopeční 1009/12, PSČ 710 00, identifikační číslo: 256 35 433, zapsané v  obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2789. d) Bez využití přednostního práva lze upsat akcie v sídle společnosti Olomouc, Dolní Hejčínská 47/25, PSČ 776 03 ve lhůtě 14 dnů ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstř íku Krajského soudu v Ostravě. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nejpozději pátý den běhu této lhůty nebo osobně předaným. Zároveň s tímto oznámením o počátku běhu lhůty zašle nebo předá představen stvo společnosti předem určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií. K upsání akcií musí být tomuto zájemci poskytnuta lhůta alespoň čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich j menovité hodnotě a činí 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých na jednu akcii. e) Upisovatel je povinen splatit: - 100% emisního kursu upsaných akcií nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne úpisu akcií, a to na účet společnosti č. 88-63xxxx.
od 20. 6. 2002 do 5. 3. 2003
- Valná hromada společnosti PETRA AUTOMOTIVE, a.s. rozhodla dne 5.3.2002 o snížení základního kapitálu takto:
od 20. 6. 2002 do 5. 3. 2003
- 1. Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že jeho dosavadní výše je pro obchodní činnost společnosti z ekonomického hlediska nepřiměřeně vysoká a dalším důvodem je rozdělení volných finančních zdrojů společnosti mezi akcionáře. O částku odpovídající snížení základního kapitálu budou vzaty z oběhu úplatně akcie společnosti na základě veřejného návrhu dle § 213c obch. zák. a základní kapitál se sníží o jmenovitou hodnotu těchto akcií.
od 20. 6. 2002 do 5. 3. 2003
- 2. Základní kapitál se snižuje o 37,000.000,-Kč (slovy: třicetsedmmilionů korun českých) na 2,000.000,-Kč (slovy: dvamiliony korun českých), přičemž z oběhu bude vzato zpět 3700 (slovy: třitisícesedmset) kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč.
od 20. 6. 2002 do 5. 3. 2003
- 3. Způsobem snížení základního kapitálu je úplatné vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu dle § 213c obchodního zákoníku.
od 20. 6. 2002 do 5. 3. 2003
- 4. Akcie budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu. Veřejný návrh smlouvy bude uveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady a dále v jednom celostátně distribuovaném deníku. Výše úplaty při vzetí akcií z oběhu bude odpovídat penězi vyjádřenému podílu daných akcií na vlastním kapitálu společnosti dle podílu jmenovité hodnoty akcií k výši základního kapitálu, a to ke dni zápisu usnesení valné hromady společnosti o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 20. 6. 2002 do 5. 3. 2003
- 5. Pokud součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu nedosáhne částky 37,000.000,-Kč a valná hromada nerozhodne o změně postupu při snižování základního kapitálu pouze o rozsah jmenovitých hodnot akcií vzatých z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, nemůže na základě tohoto rozhodnutí valné hromady dojít ke snížení základního kapitálu.
od 20. 6. 2002 do 5. 3. 2003
- 6. Pokud součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu přesáhne částky 37,000.000,-Kč, musí společnost potvrdit uzavření smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu tak, že každý akcionář, který veřejný návrh přijal, bude uspokojen poměrně, přičemž výpočet poměrného množství akcií se zaokrouhluje na celé akcie dolů a částka, o kterou se měl základní kapitál snížit bude platit za sníženou o výsledek zaokrouhlování.
od 20. 6. 2002 do 5. 3. 2003
- 7. Lhůta pro předložení akcií z oběhu ze strany akcionářů společnosti bude do 30 dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pokud budou akcionáři v prodlení s předložením listinných akcií, vyzve je představenstvo způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, aby předložili akcie v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jim k tomu určí, s upozorněním, že jinak budou nepředložené akcie prohlášeny za neplatné, a toto rozhodnutí současně zveřejní.
od 21. 10. 1998 do 7. 12. 1998
- Usnesení valné hromady ze dne 2.10.1998 o zvýšení základního jmění o částku 20.800.000,- Kč upsáním nových akcií dosavadními akcionáři a předem určenými zájemci dohodou s tím, že nové akcie budou vydány na jméno v počtu 2080 kusů o jmenovité hodnotě a emisním kurzu 10.000,- Kč každé akcie, v zaknihované podobě.
od 4. 6. 1998 do 18. 8. 1998
- Usnesení valné hromady ze dne 6.5.1998 o zvýšení základního jmění o částku 17.200.000,- Kč upsáním nových akcií dosavadními akcionáři dohodou s tím, že nové akcie budou vydány na jméno v počtu 1720 kusů o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, v zaknihované podobě.
Kapitál
od 19. 1. 2005 do 21. 2. 2006
Základní kapitál 4 500 000 Kč, splaceno 4 500 000 Kč.
od 5. 3. 2003 do 19. 1. 2005
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 2 000 000 Kč.
od 7. 12. 1998 do 5. 3. 2003
Základní kapitál 39 000 000 Kč, splaceno 39 000 000 Kč.
od 18. 8. 1998 do 7. 12. 1998
Základní kapitál 18 200 000 Kč, splaceno 18 200 000 Kč.
od 7. 5. 1998 do 18. 8. 1998
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 30. 10. 1995 do 7. 5. 1998
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 19. 1. 2005 do 21. 2. 2006
Akcie na majitele err, počet akcií: 450.
od 19. 1. 2005 do 21. 2. 2006
v listinné podobě
od 5. 3. 2003 do 19. 1. 2005
Akcie na majitele err, počet akcií: 200.
od 5. 3. 2003 do 19. 1. 2005
v listinné podobě
od 20. 6. 2002 do 5. 3. 2003
Akcie na majitele err, počet akcií: 3 900.
od 20. 6. 2002 do 5. 3. 2003
v listinné podobě
od 7. 12. 1998 do 20. 6. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 3 900.
od 7. 12. 1998 do 20. 6. 2002
v zaknihované podobě
od 18. 8. 1998 do 7. 12. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 820.
od 18. 8. 1998 do 7. 12. 1998
v zaknihované podobě
od 30. 10. 1995 do 18. 8. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 30. 10. 1995 do 18. 8. 1998
v zaknihované podobě
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 24. 11. 2004 do 21. 2. 2006
Ing. Jan Hába - člen představenstva
Třinec - Guty, 39
den vzniku členství: 15. 3. 2004
od 27. 11. 2001 do 24. 11. 2004
Ing. Pavel Brzobohatý - předseda
Most, kpt. Jaroše bl. 606/35
od 27. 11. 2001 do 24. 11. 2004
Antonie Kulíková - člen
Stráž pod Ralskem, Hornická 303, PSČ 471 27
den vzniku funkce: 7. 8. 2001
od 12. 12. 2000 do 24. 11. 2004
Ing. Jan Spáčil - člen
Smržice, Prostějovská 120/13, PSČ 798 17
od 10. 8. 1999 do 12. 12. 2000
Ing. Václav Černý - místopředseda představenstva
Praha 4, Dědinova 1985/41
od 10. 8. 1999 do 12. 12. 2000
Ing. JUDr. Pavel Babka - člen představenstva
Praha 10, Kodaňská 48, PSČ 100 10
od 10. 8. 1999 do 27. 11. 2001
Ing. Pavel Brzobohatý - člen představenstva
Most, kpt. Jaroše bl. 606/35
od 7. 5. 1998 do 10. 8. 1999
Ing. Václav Černý - člen představenstva
Praha 4, Dědinova 1985/41
od 7. 5. 1998 do 10. 8. 1999
Ing. Pavel Brzobohatý - místopředseda představenstva
Most, kpt. Jaroše bl. 606/35
od 7. 5. 1998 do 3. 4. 2001
ing. Pavel Voves - předseda představenstva
Mariánské Lázně, Hlavní 400, PSČ 353 01
od 30. 10. 1995 do 7. 5. 1998
ing. František Čech
Mariánské Lázně, Ruská 427, PSČ 353 01
od 30. 10. 1995 do 7. 5. 1998
ing. Jiří Blahník
Kočín, 20, PSČ 331 41
od 30. 10. 1995 do 7. 5. 1998
ing. Pavel Voves
Mariánské Lázně, Hlavní 400, PSČ 353 01
od 24. 11. 2004 do 21. 2. 2006
Způsob jednání: Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které jedná jejím jménem. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti a společnost zavazuje každý člen představenstva samostatně.
od 3. 4. 2001 do 24. 11. 2004
Způsob jednání: Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které jedná jejím jménem. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti a společnost zavazují vždy dva členové představenstva
od 30. 10. 1995 do 3. 4. 2001
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupují společně všichni členové představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně všichni členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn.
Likvidace
od 24. 5. 2005 do 21. 2. 2006
Ing. Jan Hába
Třinec - Guty, 39
Dozorčí rada
od 24. 11. 2004 do 21. 2. 2006
Ing. Pavel Brzobohatý - člen
Most, kpt. Jaroše bl. 606/35
den vzniku členství: 31. 3. 2004
od 24. 11. 2004 do 21. 2. 2006
Ing. Jan Spáčil - člen
Třinec, nám. TGM č. 403, PSČ 739 61
den vzniku členství: 31. 3. 2004
od 5. 11. 2004 do 24. 11. 2004
Ing. Petr Mutina - člen
Český Těšín, Hrabinská 49, PSČ 737 01
den vzniku členství: 5. 3. 2002 - 31. 3. 2004
od 5. 11. 2004 do 21. 2. 2006
Filip Urban - člen
Kroměříž, Kojetínská 1173, PSČ 767 01
den vzniku členství: 5. 3. 2002
od 27. 11. 2001 do 24. 11. 2004
Danuše Brzobohatá - člen
Most, ul. Dobnera 2939/8, PSČ 434 01
den vzniku funkce: 7. 8. 2001
od 3. 4. 2001 do 5. 11. 2004
Ing. Jana Růžičková - člen
Olomouc, Janáčkova 5
od 3. 4. 2001 do 5. 11. 2004
Vladimír Slezák - člen
Olomouc, Janáčkova 5
od 21. 4. 1999 do 12. 12. 2000
Ing. Kamila Císlerová - člen dozorčí rady
Mariánské Lázně, Dobrovského 190/14, PSČ 353 01
od 7. 5. 1998 do 21. 4. 1999
Milan Císler - člen dozorčí rady
Mariánské Lázně, Dobrovského 190, PSČ 353 01
od 7. 5. 1998 do 12. 12. 2000
ing. Eliška Rohlová, CSc. - předsedkyně dozorčí rady
Praha 8, Bergerova 1115, PSČ 180 00
od 7. 5. 1998 do 3. 4. 2001
Miroslav Skala - místopředseda dozorčí rady
Mariánské Lázně, Kubelíkova 16, PSČ 353 01
od 30. 10. 1995 do 7. 5. 1998
ing. Zdeňka Lepší
Praha 3, Vinohradská 58, PSČ 130 00
od 30. 10. 1995 do 7. 5. 1998
Miroslav Skala
Mariánské Lázně, Kubelíkova 16, PSČ 353 01
od 30. 10. 1995 do 7. 5. 1998
ing. Eliška Rohlová, CSc.
Praha 8, Bergerova 1115, PSČ 180 00
Akcionáři
od 24. 11. 2004 do 19. 1. 2005
Ing. Jan Hába
Třinec - Guty, 39
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Teď, nebo nikdy. Regulace Airbnb očima expertů

30. 10. 2020 | | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Teď, nebo nikdy. Regulace Airbnb očima expertů

Vrátí se po skončení koronakrize byznys krátkodobých pronájmů do zajetých kolejí? A měla by přijít důsledná regulace už teď, nebo je lepší počkat, až se ekonomika stabilizuje?

Pomoc pro OSVČ: Senát nechce zákaz souběhu

29. 10. 2020 | | Petr Kučera | 1 komentářů

Pomoc pro OSVČ: Senát nechce zákaz souběhu

Zákon, který stanoví pravidla nového kompenzačního bonusu pro podnikatele, se vrací k poslancům. Senátoři navrhují, aby z něj vypadl zákaz současného pobírání bonusu a státního příspěvku na nájem provozovny. Chtějí také kompenzaci pro kraje.

Jednu a dost. Kompenzační bonus už nejde čerpat s jinou podporu

27. 10. 2020 | | Petr Kučera | 17 komentářů

Jednu a dost. Kompenzační bonus už nejde čerpat s jinou podporu

Kdo chce pomoc z volného pokračování programu Pětadvacítka, nemusí už dosáhnout na státní příspěvek na nájemné, ošetřovné pro OSVČ nebo na speciální podporu pro některé obory. Pravidla jsou o dost přísnější než na jaře.

Záchrana pracovních míst: Prodlouží se i Antivirus B

26. 10. 2020 | | Petr Kučera

Záchrana pracovních míst: Prodlouží se i Antivirus B

Vláda prodloužila program Antivirus do konce roku také v části B. Jejím prostřednictvím mohou firmy žádat o náhradu mezd zaměstnancům, pokud musely omezit výrobu nebo služby kvůli omezení poptávky, dostupnosti zdrojů nebo výpadku personálu.

Pokuta za daňové přiznání e-mailem. Nesmysl, rozhodl soud

26. 10. 2020 | | Petr Kučera | 15 komentářů

Pokuta za daňové přiznání e-mailem. Nesmysl, rozhodl soud

Nejste stát ve státě, vzkázal Nejvyšší správní soud finanční správě. Ta podle něj chybovala, když odmítala přijmout daňové přiznání zaslané e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 745,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 750,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 760,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 813,20 Kč
ČSOB 2 813,20 Kč
Komerční banka 2 814,93 Kč
Expobank CZ 2 819,10 Kč
Česká spořitelna 2 830,00 Kč
Raiffeisenbank 2 859,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 871,10 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 993 854 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jiří Šlégr

Jiří Šlégr

- hokejista, olympijský vítěz

+10
+
-
2.Milan Hnilička

Milan Hnilička

- hokejový brankář, olympijský vítěz, poslanec

-13
+
-
3.Jan  Hrušínský

Jan Hrušínský

- herec

-115
+
-
4.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-231
+
-
5.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-235
+
-

Články na Heroine.cz

„Měla jsem štěstí, že jsem svoje trauma odhalila jako mladá,“ říká v podcastu kreslířka ToyBox

„Měla jsem štěstí, že jsem svoje trauma odhalila jako mladá,“ říká v podcastu kreslířka ToyBox

První podcast, který chceme uvést v sérii Hlas Heroine, je s ilustrátorkou a komiksovou...více

Ženám ocenění nepatří. Co říkají státní vyznamenaní o tom, jak vidíme ženské hrdinství

Ženám ocenění nepatří. Co říkají státní vyznamenaní o tom, jak vidíme ženské hrdinství

Včerejší udělení státních vyznamenání opět ukázalo, jak jsou ve veřejném prostoru ženy...více

Zůstaňte doma. Pokud můžete a zaměstnavatel vás za to nepotrestá

Zůstaňte doma. Pokud můžete a zaměstnavatel vás za to nepotrestá

Jste doma na home office a vyjdete ven maximálně na nákup? Mohlo by se zdát, že to tak...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Po roce nemá akumulátor ani 50 % kapacity
Poradna > Spotřebitelská poradna > Po roce nemá akumulátor ani 50 % kapacity

Otázka: Dobrý den, bojuji teď s e-shopem, u kterého jsem zakoupil akumulátor VARTA 12V 60Ah do svého automobilu, který mě po necelém roce zklamal, když jsem ráno nedokázal automobil nastartovat. Mám zařízení na...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services