Sunex Recycling a.s.
IČO: 64949524 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu14. 2. 1996
Datum zániku1. 10. 2012
StavVymazáno
Obchodní firma
od 30. 10. 2008 do 1. 10. 2012

Sunex Recycling a.s.

od 14. 2. 1996 do 30. 10. 2008

METALLEAS a.s.

Sídlo
od 7. 12. 2002 do 30. 10. 2008
Praha 5, Strážovská 150/8, PSČ 153 00
od 14. 2. 1996 do 7. 12. 2002
Praha 5-Stodůlky, Ke Konstruktivě 9
IČO
od 14. 2. 1996 do 1. 10. 2012

64949524

DIČ

CZ64949524

Právní forma
od 14. 2. 1996 do 1. 10. 2012
Akciová společnost
Spisová značka3769 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 30. 10. 2008 do 1. 10. 2012
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 30. 10. 2008 do 1. 10. 2012
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
od 30. 10. 2008 do 1. 10. 2012
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 14. 2. 1996 do 30. 10. 2008
- l. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma činností uvedených v příl. 1-3- zákona č. 455/91 Sb.
od 14. 2. 1996 do 30. 10. 2008
- 2. Pronájem motorových vozidel.
od 14. 2. 1996 do 30. 10. 2008
- 3. Pronájem průmyslového zboží.
Ostatní skutečnosti
od 1. 10. 2012 do 1. 10. 2012
- Vymazává se ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností.
od 1. 10. 2012 do 1. 10. 2012
- Společnost Sunex Recycling a.s., se sídlem Praha 9 - Letňany, Bechyňská 640, PSČ 199 00, IČ 649 49 524, zanikla bez likvidace v důsledku fúze sloučením se společností SUNEX, spol. s r.o., se sídlem Praha 9 - Letňany, Bechyňská 640, PSČ 199 05, IČ 161 88 5 78, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3148, jako společností nástupnickou s tím, že na nástupnickou společnost přešlo dle projektu fúze sloučením ze dne 21. 6. 2012 s rozhodným dnem 1. 1. 2012 jmění zaniklé sp olečnosti.
od 8. 1. 2009 do 14. 10. 2009
- 1a) Valná hromada společnosti Sunex Recycling a.s. rozhodla o navýšení základního kapitálu společnosti, který k dnešnímu dni činí 10.800.000,- Kč a je zcela splacen, o částku 16.756.000,- Kč, na konečnou výši 27.556.000,- Kč. 1.b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno emisí nových sto dvaceti čtyř (124) kusů kmenových akcií společnosti, znějících na majitele, z nichž 36 ks bude o nominální hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), 32 ks bude o nominální hodnotě 10.0 00,- Kč (deset tisíc korun českých), 44 ks bude o nominální hodnotě 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých) a 12 ks bude o nominální hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), které budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované s tím, že se n epřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 1.c) Úpis nových akcií bude proveden předem určenými zájemci, kterými budou stávající akcionáři společnosti a kterými budou nové akcie upsány v poměru jmenovitých hodnot akcií, které vlastní. 1.d) Úpis nových akcií bude proveden podpisem Smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře společnost Sunex Recycling a.s., se sídlem Praha 9, Letňany, Bechyňská 640, PSČ 199 05, IČ: 649 49 524, s předem určenými zájemci ? společností Max Aicher Recycling GmbH, reg. č. HRB 10027, panem Ing. Jiřím Andršem, r.č. xxxx, paní Hanou Kymličkovou, r.č. xxxx, panem Ing. Emilem Polívkou, r.č. xxxx a panem Ing. Jiřím Vrabcem, r.č. xxxx. Návrh Smlouvy o upsání akcií je představenstvo společnosti Sunex Recycling a.s. povinno zaslat doporučeným dopisem předem určeným zájemcům nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů po datu podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. 1.e) Počátek běhu lhůty pro úpis nových akcií bude představenstvem společnosti Sunex Recycling a.s. oznámen předem určeným zájemcům dopisem, jehož přílohou bude návrh Smlouvy o upsání akcií. 1.f) Předem určení zájemci jsou povinni uzavřít Smlouvu o upsání akcií se společností Sunex Recycling a.s. nejpozději do 15 (patnácti) dnů od převzetí jejího návrhu. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodn ího zákoníku a dále rozvazovací podmínku dle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. 1.g) Místem úpisu akcií je sídlo společnosti v pracovních dnech od 9,00 hod. do 16,00 hod. 1.h) Emisní kurs nově upisovaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě a bude pro všechny upisovatele stejný. 1.i) Lhůta, do kdy musí být splaceno 100% jmenovité hodnoty nově upsaných akcií činí 90 dnů a počítá se ode dne úpisu nových akcií tj. ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií. Po uplynutí této lhůty je upsání akcií neúčinné. 1.j) Úpis mohou provést předem určení zájemci pouze osobně, nebo prostřednictvím statutárního orgánu nebo zplnomocněného zástupce na základě speciální plné moci. Valná hromada společnosti Sunex Recycling a.s. souhlasí se započtením pohledávek společnosti na splacení celého emisního kursu akcií nově upsaných předem určenými zájemci - stávajícími akcionáři proti: a) části peněžité pohledávky akcionáře Max Aicher Recycling GmbH a to ve výši 3.794.000,- Kč vzniklé ze Smlouvy o půjčce uzavřené se společností dne 3.2.2006 a části peněžité pohledávky a to ve výši 5.192.000,- Kč vzniklé ze Smlouvy o půjčce uzavřené se s polečností dne 13.6.2008 tj. v celkové výši 8.986.000,- Kč, b) části peněžité pohledávky akcionáře Ing. Jiřího Andrše a to ve výši 1.979.000,- Kč vzniklé ze Smlouvy o půjčce uzavřené se společností dne 3.2.2006, c) části peněžité pohledávky akcionáře Hany Kymličkové a to ve výši 1.979.000,- Kč vzniklé ze Smlouvy o půjčce uzavřené se společností dne 3.2.2006, d) části peněžité pohledávky akcionáře Ing. Emila Polívky a to ve výši 1.833.000,- Kč vzniklé ze Smlouvy o půjčce uzavřené se společností dne 3.2.2006, e) části peněžité pohledávky akcionáře Ing. Jiřího Vrabce a to ve výši 1.979.000,- Kč vzniklé ze Smlouvy o půjčce uzavřené se společností dne 3.2.2006. Započtení vzájemných pohledávek bude provedeno uzavřením Dohody o započtení, jejíž návrh je společnost povinna předložit upisovatelům nejpozději do 10 dnů po účinném upsání akcií a upisovatelé jsou povinni tuto dohodu akceptovat nejpozději do následujícíc h 90 dnů. Dohody o započtení musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis navýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 7. 9. 2005 do 14. 10. 2009
- 1.a) Valná hromada společnosti METALLEAS a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti, který k dnešnímu dni činí 1 020 000,-Kč (jedenmiliondvacettisíc Kč) a je splacen o částku 9 780 000,-Kč (devětmilionůsedmsetosmdesáttisíc Kč) na konečnou výš i 10 800 000,-Kč (desetmilionůosmsettisíc Kč) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 1.b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno emisí nových 978 (devítisetsedmdesátiosmi) kusů kmenových akcií společnosti, znějících na majitele, každé o nominální hodnotě 10 000,-Kč, které budou vydány v listinné podobě a nebudou registrované. 1.c) Úpis nových akcií bude proveden předem určenými zájemci, kterými budou stávající akcionáři společnosti a kterými budou nové akcie upsány v poměru jmenovitých hodnot akcií, které vlastní. 1.d) Úpis nových akcií bude proveden podpisem Smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře společnost METALLEAS a.s., se sídlem Praha 5 - Radotín, Strážovská 150/8, PSČ 153 00, IČO: 64 94 9524 s předem určenými zájemci - panem Ing. Jiřím Andršem, r.č. xxxx , panem Miroslavem Jánským, r.č. xxxx, paní Hanou Kymličkovou, r.č. xxxx, panem Martinem Peterkou, r.č. xxxx, panem Ing. Emilem Polívkou, r.č. xxxx, a panem Ing. Jiřím Vrabcem, r.č. xxxx. Návrh smlouvy o upsání akcií je představenstvo společnosti METALLEAS a.s. povinno předat osobně či zaslat doporučeným dopisem předem určeným zájemcům, nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů po datu podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního ka pitálu do obchodního rejstříku. 1.e) Počátek lhůty pro úpis nových akcií bude představenstvem společnosti METALLEAS a.s. oznámen předem určeným zájemcům písemným dopisem, jehož přílohou bude návrh Smlouvy o upsání akcií. 1.f) Předem určení zájemci jsou povinni uzavřít Smlouvu o upsání akcií se společností METALLEAS a.s. nejpozději do 15 (patnácti) dnů od převzetí jejího návrhu. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zá koníku a dále rozvazovací podmínku dle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. Úpis mohou provést předem určení zájemci pouze osobně, nebo prostřednictvím statutárního orgánu nebo zplnomocněného zástupce na základě speciální plné moci. 1.g) Místem úpisu akcií je sídlo společnosti v pracovních dnech od 9,00 hod. do 16,00 hod. 1.h) Emisní kurs nově upsaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě a bude pro všechny upisovatele stejný. 1.i) Lhůta do kdy musí být splaceno 100% jmenovité hodnoty nově upsaných akcií činí 20 dnů a počítá se ode dne úpisu nových akcií tj. ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií. Po uplynutí této lhůty je upsání akcií neúčinné. 2.) Valná hromada společnosti METALLEAS a.s., souhlasí se započtením pohledávek společnosti na splacení celého emisního kursu akcií nově upsaných předem určenými zájemci - stávajícími akcionáři proti : a) peněžité pohledávce akcionáře Ing. Jiřího Andrše ve výši 1 630 000,-Kč vzniklé ze Smlouvy o půjčce uzavřené se společností dne 14.9.2004 b) peněžité pohledávce akcionáře Martina Peterky ve výši 1 630 000,-Kč vzniklé ze Smlouvy o půjčce uzavřené se společností dne 14.9.2004 c) peněžité pohledávce akcionáře Hany Kymličkové ve výši 1 630 000,-Kč vzniklé ze Smlouvy o půjčce uzavřené se společností dne 14.9.2004 d) peněžité pohledávce akcionáře Miroslava Jánského ve výši 1 630 000,-Kč vzniklé ze Smlouvy o půjčce uzavřené se společností dne 14.9.2004 e) peněžité pohledávce akcionáře Ing. Emila Polívky ve výši 1 630 000,-Kč vzniklé ze Smlouvy o půjčce uzavřené se společností dne 14.9.2004 f) peněžité pohledávce akcionáře Ing. Jiřího Vrabce ve výši 1 630 000,-Kč vzniklé ze Smlouvy o půjčce uzavřené se společností dne 14.9.2004
Kapitál
od 14. 10. 2009 do 1. 10. 2012
Základní kapitál 27 556 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 11. 2005 do 14. 10. 2009
Základní kapitál 10 800 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 2. 1996 do 22. 11. 2005
Základní kapitál 1 020 000 Kč
od 14. 10. 2009 do 1. 10. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 36.
od 14. 10. 2009 do 1. 10. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 112.
od 14. 10. 2009 do 1. 10. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 44.
od 14. 10. 2009 do 1. 10. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 12.
od 22. 11. 2005 do 14. 10. 2009
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 080.
od 14. 2. 1996 do 22. 11. 2005
Akcie na majitele err, počet akcií: 102.
Statutární orgán
od 26. 1. 2011 do 1. 10. 2012
Peter Johannes Sekera-Bodo - člen představenstva
Norimberk, Glückstädter Strasse 4a, 90425, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 26. 11. 2010
od 24. 11. 2009 do 1. 10. 2012
Mgr. Josef Stránský - člen představenstva
Mladá Boleslav, U Stadionu 927, PSČ 293 01
den vzniku členství: 14. 11. 2009
od 6. 8. 2009 do 6. 8. 2009
Hana Kymličková - člen představenstva
Praha 4 - Modřany, Vojtova 1957/31
den vzniku členství: 12. 3. 2009 - 10. 7. 2009
od 6. 8. 2009 do 24. 11. 2009
Peter Sekera Bodo - člen představenstva
Norimberk, Glückstädter Strasse 4a, 90425, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 1. 5. 2009 - 14. 11. 2009
od 8. 1. 2009 do 6. 8. 2009
Petr Loskot - člen představenstva
Řevničov, Zahradní 494, PSČ 270 54
den vzniku členství: 16. 12. 2008 - 10. 7. 2009
od 20. 3. 2006 do 26. 1. 2011
Walter Eisl - člen představenstva
Pyrbaum, Stettiner Straße 9, PSČ 606 02, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 10. 3. 2006 - 26. 11. 2010
od 19. 11. 2003 do 8. 1. 2009
Ing. Jiří Vrabec
Líbeznice, Lánská 452
den vzniku členství: 19. 5. 2003 - 16. 12. 2008
od 19. 11. 2003 do 6. 8. 2009
Hana Kymličková
Praha 4 - Modřany, Vojtova 1957/31
den vzniku členství: 19. 5. 2003 - 19. 8. 2008
od 7. 12. 2002 do 19. 11. 2003
Ing. Jiří Andrš - člen
Praha 6, Druhého odboje 355
den vzniku funkce: 14. 12. 2000
od 7. 12. 2002 do 19. 11. 2003
Jaromír Kymlička - člen
Praha 4, Vojtova 1957
den vzniku funkce: 14. 12. 2000
od 7. 12. 2002 do 20. 3. 2006
Miroslav Jánský - předseda
Praha 8, Doubnická 772/6
den vzniku funkce: 14. 12. 2000 - 14. 3. 2004
od 14. 2. 1996 do 7. 12. 2002
Ing. Jiří Andrš
Praha 6, II. odboje 355
od 14. 2. 1996 do 7. 12. 2002
Jaromír Kymlička
Praha 8, Famfulíkova 6
od 14. 2. 1996 do 7. 12. 2002
Miroslav Jánský
Praha 8, Holého 10
od 6. 8. 2009 do 1. 10. 2012
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek za společnost vždy dva členové představenstva společně.
od 8. 1. 2009 do 6. 8. 2009
Za společnost jedná a podepisuje navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Při sjednávání obchodu v hodnotě nad 3 miliony korun českých jednají a podepisují jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně..
od 7. 12. 2002 do 8. 1. 2009
Představenstvo zavazuje společnost tak, že jménem představenstva jednají a podepisují vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vyznačené obchodní firmě společnosti připojí členové představenstva své podpisy.
od 14. 2. 1996 do 7. 12. 2002
Způsob jednání jménem společnosti: Představenstvo zavazuje společnost tak, že jménem představenstva jednají a podepisují všichni členové představenstva společně. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí všichni členové představenstva své podpisy uvedené na podpisovém vzoru, který je uložen u rejstříkového soudu.
Dozorčí rada
od 19. 7. 2011 do 1. 10. 2012
Hubert Altenbuchner - člen dozorčí rady
Mehring Öd., Kollmünzerstr. 12, D-84561, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 23. 5. 2011
od 16. 2. 2011 do 1. 10. 2012
Simon Helmut Zeilberger - člen dozorčí rady
Seewalchen am Attersee, Steindorf 49, 4863, Rakouská republika
den vzniku členství: 26. 11. 2010
od 26. 1. 2011 do 1. 10. 2012
Walter Eisl - člen dozorčí rady
Pyrbaum-Seligenporten, Stettiner Straße 9, 90620, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 26. 11. 2010
od 8. 1. 2009 do 11. 2. 2010
Ing. Jiří Vrabec - člen dozorčí rady
Líbeznice, Lánská 452
den vzniku členství: 16. 12. 2008 - 10. 7. 2009
od 8. 1. 2009 do 11. 2. 2010
Josef Kroj - člen dozorčí rady
Loket, Sportovní 555, PSČ 357 33
den vzniku členství: 16. 12. 2008 - 12. 3. 2009
od 20. 3. 2006 do 8. 1. 2009
Carsten Fricke - člen dozorčí rady
Nürnberg, Castellstraße 9, PSČ 904 51, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 10. 3. 2006 - 16. 12. 2008
od 20. 3. 2006 do 11. 2. 2010
Ing. Tomáš Polívka - člen dozorčí rady
Praha 2, Ječná 11, PSČ 120 00
den vzniku členství: 10. 3. 2006 - 12. 3. 2009
od 21. 4. 2004 do 20. 3. 2006
Martin Peterka
Jindřichův Hradec, Bratrská IV./268
den vzniku funkce: 14. 12. 2000 - 14. 3. 2004
od 19. 11. 2003 do 8. 1. 2009
Ing. Jiří Andrš
Praha 6, Druhého odboje 355
den vzniku členství: 19. 5. 2003 - 16. 12. 2008
od 7. 12. 2002 do 19. 11. 2003
Ing. Jiří Vrabec
Líbeznice, Lánská 452
den vzniku funkce: 14. 12. 2000
od 7. 12. 2002 do 21. 4. 2004
Martin Peterka
Praha 10, Petrohradská 35/4
den vzniku funkce: 14. 12. 2000
od 7. 12. 2002 do 20. 3. 2006
Ing. Emil Polívka
Praha 2, Ječná 11
den vzniku funkce: 14. 12. 2000 - 14. 3. 2004
od 14. 2. 1996 do 7. 12. 2002
Ing. Jiří Vrabec
Praha 5, Ke Konstruktivě 9
od 14. 2. 1996 do 7. 12. 2002
Martin Peterka
Praha 10, Petrohradská 35/4
od 14. 2. 1996 do 7. 12. 2002
Ing. Emil Polívka
Praha 2, Ječná 11
Akcionáři
od 11. 6. 2010 do 1. 10. 2012
Max Aicher GmbH & Co.KG
Freilassing, Teisenbergstr. 7, 83395, Spolková republika Německo
od 6. 8. 2009 do 11. 6. 2010
Max Aicher Recycling GmbH
Norimberk, Linzer Strasse 10, 90451, Spolková republika Německo
od 6. 8. 2009 do 11. 6. 2010
- reg.č. HRB 10027
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

24. 4. 2018 | Jak na to | Monika Hájková

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

Jakmile vlezete do chomoutu, věci se změní. Přinejmenším příjmení. Komu to hlásit a jaké termíny si pohlídat? Poradíme.

Dluhy na nájmu: jak rostou. Přehled a kalkulačka úroků

24. 4. 2018 | Když se řekne | Petra Dlouhá

Dluhy na nájmu: jak rostou. Přehled a kalkulačka úroků

Když nájemník neplatí, nehrozí mu jen výpověď z bytu, naskakuje taky úrok z prodlení. Spočítá vám ho naše kalkulačka. Přečtěte si podrobnosti. I o tom, co už si pronajímatel účtovat nesmí.

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

23. 4. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

Na podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017 zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení zbývá většině podnikatelů už jen pár dní. Připomínáme vše důležité a nabízíme čerstvé formuláře i kalkulačku.

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

23. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková | 1 komentářů

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

Poslanci TOP 09 navrhují zrušení redukčních hranic pro výpočet peněžité pomoci v mateřství. Pokud novinka projde, polepší si zhruba třicet procent rodičů s vyššími příjmy. Co konkrétně se změní a o kolik jim mateřská stoupne?

Lovci talentu

21. 4. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas

Lovci talentu

Martin Jahoda a Honza Březina pomohli vybrat ideální sport pro tři sta tisíc dětí. I díky nim mají poprvé v dějinách školáci z měst lepší kondici než jejich vrstevníci na venkově.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-9
+
-
2.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-63
+
-
3.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-78
+
-
4.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-107
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-463
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 547,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 616,00 Kč
Sberbank CZ 2 614,00 Kč
Expobank CZ 2 618,30 Kč
Česká spořitelna 2 660,00 Kč
ČSOB 2 657,00 Kč
Komerční banka 2 672,21 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 698,20 Kč
Raiffeisenbank 2 702,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Výpověď a nástup na mateřskou
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Výpověď a nástup na mateřskou

Otázka: Dobrý den, můj dotaz se týká ukončení pracovní smlouvy z důvodu zrušení mé pracovní pozice a následný nástup na mateřskou. Na konci dubna mám piodepsat výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Tedy můj...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.