Forest Mass, a.s.
IČO: 28631421

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu16. 7. 2010
Obchodní firma
od 16. 7. 2010

Forest Mass, a.s.

Sídlo
od 16. 7. 2010 do 15. 11. 2016
Halenkov, , PSČ 756 03
IČO
od 16. 7. 2010

28631421

DIČ

CZ28631421

Identifikátor datové schránky:6dvssa4
Právní forma
od 16. 7. 2010
Akciová společnost
Spisová značka4328 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 16. 7. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Ostatní skutečnosti
od 15. 12. 2011 do 31. 1. 2012
- Rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti Forest Mass, a.s. o zvýšení základního kapitálu ze dne 11.11.2011: a) zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, když základní kapitál společnosti je v plné výši splacen; důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména posílení kapitálových zdrojů, zvýšení bonity, restrukturalizace závazků společnosti a posílení stability hospodářské a ekonomické situace i s ohledem na výši vlastního kapitálu společnosti; b) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 2.000.000,-Kč (slovy: dvamiliony korun českých) o částku ve výši 14.500.000,-Kč (slovy: čtrnáctmilionůpětsettisíc korun českých) na částku ve výši 16.500.000,-Kč (slovy: šestnáctmilionůpětsettis íc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; c) základní kapitál se zvyšuje upsáním 924 (devětsetdvacetčtyři) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých), a 526 (pětsetdvacetšest) kusů kmenových akcií na majitele v li stinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých), s tím, že akcie nebudou kótovány podle zvláštního právního předpisu; zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady a emisní kurs jedné akcie je rov en její jmenovité hodnotě; d) všichni akcionáři společnosti se svým prohlášením učiněným před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu zákonným způsobem vzdali svého přednostního práva na upisování akcií; e) všechny nově upisované akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to panu Ing. Stanislavu Diatkovi, datum narození 30.12.1935, bytem Praha 4, Háje, Matúškova 803/11; f) určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti na adrese Halenkov 683, PSČ 756 03, vždy v každý pracovní den lhůty od 9,00 hodin do 15,00 hodin; emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tedy u akcie ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých) částku 10.000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých) na jednu akcii; g) určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, že určitý zájemce je povinen upsat akcie ve lhůtě do šedesáti (60) dnů ode dne, kdy bude usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku nebo nabu de právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým bude toto rozhodnutí valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku; počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nejpozději pátý praco vní den běhu této lhůty nebo osobně předaným v této lhůtě; akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost p oskytnout lhůtu alespoň 15 (patnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií; h) valná hromada připouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií takto: předem určený zájemce, a to pan Ing. Stanislav Diatka, datum narození 30.12.1935, bytem Praha 4, Háje, Matúškova 803 /11, je oprávněn započíst část své peněžité pohledávky ve výši 14.500.000,-Kč (slovy: čtrnáctmilionůpětsettisíc korun českých) vůči společnosti Forest Mass, a.s., a to z titulu kupní smlouvy uzavřené dne 3.1.2011 mezi panem Ing. Stanislavem Diatkou jako prodávajícím a obchodní společností Forest Mass, a.s. jako kupující - o existenci tohoto závazku obchodní společnosti Forest Mass, a.s. vůči upisovateli vydal též Zprávu auditor Ing. Anna Politzerová dne 29.8.2011; ch) stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto: - smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména dle ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoní ku ve znění pozdějších předpisů, - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno tímto rozhodnutím valné hromady společnosti; - část peněžité pohledávky předem určeného zájemce, a to pana Ing. Stanislava Diatky, datum narození 30.12.1935, bytem Praha 4, Háje, Matúškova 803/11, bude započtena ve výši 14.500.000,-Kč (slovy: čtrnáctmilionůpětsettisíc korun českých) na splacení em isního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu a dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek specifikovaných v tomto rozhodnutí valné hromady; účinností smlouvy o započtení tato pohledávka v celkové výši 14.500. 000,-Kč (slovy: čtrnáctmilionůpětsettisíc korun českých) zanikne a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit 100% emisního kursu jím upisovaných akcií na zvýšení základního kapitálu; i) upisovatel je povinen splatit: 100% emisního kursu upsaných akcií nejpozději do šedesáti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to dohodou o započtení pohledávek, která musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 31. 1. 2012
Základní kapitál 16 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 7. 2010 do 31. 1. 2012
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 2. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 650.
od 31. 1. 2012 do 7. 2. 2017
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 726.
od 31. 1. 2012 do 7. 2. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 924.
od 16. 7. 2010 do 31. 1. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 200.
Statutární orgán
od 7. 2. 2017
TOMISLAV ZBRANEK - člen představenstva
Huslenky, , PSČ 756 02
den vzniku členství: 16. 12. 2016
od 7. 2. 2017
DANA KOVAŘÍKOVÁ - člen představenstva
Halenkov, , PSČ 756 03
den vzniku členství: 16. 12. 2016
od 15. 11. 2016 do 7. 2. 2017
TOMISLAV ZBRANEK - člen představenstva
Huslenky, , PSČ 756 02
den vzniku členství: 16. 7. 2010 - 16. 12. 2016
od 3. 2. 2016 do 7. 2. 2017
PETR VALÍČEK - člen představenstva
Nový Hrozenkov, , PSČ 756 04
den vzniku členství: 16. 7. 2010 - 1. 4. 2014
od 28. 1. 2016 do 7. 2. 2017
PAVEL MICHUT - předseda představenstva
Hutisko-Solanec - Solanec pod Soláněm, , PSČ 756 62
den vzniku členství: 16. 7. 2010 - 28. 5. 2016
den vzniku funkce: 16. 7. 2010 - 28. 5. 2016
od 16. 7. 2010 do 28. 1. 2016
Pavel Michut - předseda představenstva
Hutisko-Solanec - Solanec pod Soláněm,
den vzniku členství: 16. 7. 2010
den vzniku funkce: 16. 7. 2010
od 16. 7. 2010 do 3. 2. 2016
Petr Valíček - člen představenstva
Nový Hrozenkov,
den vzniku členství: 16. 7. 2010
od 16. 7. 2010 do 15. 11. 2016
Tomislav Zbranek - člen představenstva
Huslenky,
den vzniku členství: 16. 7. 2010
od 7. 2. 2017
Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně a v případě jednání, jehož předmět převyšuje hodnotou částku 300.000,- Kč, jednají vždy dva členové představenstva společně.
od 16. 7. 2010 do 7. 2. 2017
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně. Má-li být učiněn jakýkoli právní úkon s hodnotou plnění vyšší než 300.000,-Kč, jedná jménem společnosti předseda představenstva a další člen představenstva společně.
Dozorčí rada
od 7. 2. 2017
Ing. STANISLAV DIATKA - člen dozorčí rady
Praha - Háje, Matúškova, PSČ 149 00
den vzniku členství: 16. 12. 2016
od 7. 2. 2017
Ing. TOMÁŠ MICHUT - člen dozorčí rady
Halenkov, , PSČ 756 03
den vzniku členství: 16. 12. 2016
od 15. 11. 2016 do 7. 2. 2017
FRANTIŠKA ŠUMNÁ - předseda dozorčí rady
Halenkov, , PSČ 756 03
den vzniku členství: 16. 7. 2010 - 16. 12. 2016
den vzniku funkce: 16. 7. 2010 - 16. 12. 2016
od 15. 11. 2016 do 7. 2. 2017
KRYŠTOF DIATKA - člen dozorčí rady
Praha - Šeberov, V zatáčce, PSČ 149 00
den vzniku členství: 16. 7. 2010 - 16. 12. 2016
od 3. 7. 2016 do 7. 2. 2017
TOMÁŠ MICHUT - člen dozorčí rady
Halenkov, , PSČ 756 03
den vzniku členství: 16. 7. 2010 - 16. 12. 2016
od 16. 7. 2010 do 3. 7. 2016
Tomáš Michut - člen dozorčí rady
Halenkov,
den vzniku členství: 16. 7. 2010
od 16. 7. 2010 do 15. 11. 2016
Františka Šumná - předseda dozorčí rady
Halenkov,
den vzniku členství: 16. 7. 2010
den vzniku funkce: 16. 7. 2010
od 16. 7. 2010 do 15. 11. 2016
Kryštof Diatka - člen dozorčí rady
Praha 4 - Hrnčíře, V Zatáčce
den vzniku členství: 16. 7. 2010
Hodnocení firmy
+1
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-28
+
-
2.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-44
+
-
3.Bohumír Ďuričko

Bohumír Ďuričko

- podnikatel toho času ve výkonu trestu

-127
+
-
4.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-217
+
-
5.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-245
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  7 967 434 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 544,00 Kč
Czech Exchange 2 550,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 550,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 560,00 Kč
MONETA Money Bank 2 608,00 Kč
Sberbank CZ 2 607,00 Kč
Expobank CZ 2 609,00 Kč
Oberbank 2 626,00 Kč
Česká spořitelna 2 651,00 Kč
ČSOB 2 647,00 Kč
Komerční banka 2 662,75 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 689,80 Kč
Raiffeisenbank 2 692,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: zdrav. pojisteni - vraceni zaloh
Poradna > Daně > Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění > zdrav. pojisteni - vraceni zaloh

Otázka: Dobrý den, minulý rok až do července 2017 jsem pobýval dlouhodobě mimo území ČR. Z toho důvodu jsem byl rádně odhlášen ze zdrav. pojištění, jelikož jsem disponoval příslušným zdrav. pojištěním do zahraničí....Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.