Trigema Real Estate a.s.
IČO: 28979141

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu21. 10. 2009
Obchodní firma
od 9. 12. 2010

Trigema Real Estate a.s.

od 21. 10. 2009 do 9. 12. 2010

Trigema Projekt Alfa a.s.

Sídlo
IČO
od 21. 10. 2009

28979141

Identifikátor datové schránky:uuzec5t
Právní forma
od 21. 10. 2009
Akciová společnost
Spisová značka15657 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 9. 12. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 21. 10. 2009
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 9. 7. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 9. 7. 2014
- Počet členů správní rady: 1
od 9. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 13. 10. 2011 do 25. 10. 2011
- Akcionář rozhodl v působnosti valné hromady dne 7.10.2011 o úmyslu zvýšit základní kapitál společnosti takto: 1) Základní kapitál společnosti Trigema Real Estate a.s. se zvyšuje upisováním nových akcií, a to o částku 98.000.000,- Kč (devadesát osm milionů korun českých), tj. z dosavadní výše 2.000.000,- Kč na novou celkovou výši 100.000.000,- Kč, s tím, že upisov ání nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 100.000.000,- Kč, se nepřipouští. 2) Určuje se, že bude upsáno 17 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, z toho 9 kusů akcií o jmenovité hodnotě po 10.000.000,- Kč (po deseti milionech korun českých) a 8 kusů akcií o jmenovité hodnotě po 1.000.000,- Kč (po jedn om milionu korun českých), s tím, že emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě, přičemž akcie budou upsány nepeněžitými vklady. 3) Při tomto zvýšení základního kapitálu nevzniká přednostní právo na upsání nových akcií ve smyslu § 204a obch. zák., všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty stávajícímu jedinému akcionáři - společnosti Trigema a.s., se sídlem Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, IČ: 614 66 123 - jako předem určenému zájemci, přičemž se schvaluje upisování akcií těmito jeho nepeněžitými vklady: a) obchodní podíl ve společnosti Trigema Development s.r.o., se sídlem Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 00, IČ: 270 79 694, představující míru účasti na společnosti ve výši 100 % se zcela splaceným vkladem do základního kapitálu společnosti v e výši 25.500.000,- Kč; Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu byla stanovena znaleckým posudkem č. 1735-35/11 znaleckého ústavu A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 4, IČ: 441 19 097, částkou 97.097.000,- (slovy devadesát sedm milionů devades át sedm tisíc korun českých), přičemž znalecký ústav byl za tímto účelem jmenován usnesením Městského soudu v Praze ze dne 18.5.2011 č.j. 2 Nc 5108/2011-7. Za tento nepeněžitý vklad bude akcionáři vydáno 9 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listin né podobě, o jmenovité hodnotě po 10.000.000,- Kč (po deseti milionech korun českých), tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 90.000.000,- Kč (devadesát milionů korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu dle posudku znalce a jmenovitou hodno tou akcií, které budou vydány akcionáři jako protiplnění, tj. částka ve výši 7.097.000,- Kč (sedm milionů devadesát sedm tisíc korun českých), bude podle § 163a odst. 3 obch. zák. zaúčtován jako tvorba rezervního fondu a jde tedy o příplatek akcionáře nad emisní kurs akcií ve smyslu § 67 odst. 2 obch. zák., který poskytuje v souladu s § 28 odst. 4 stanov společnosti. b) obchodní podíl ve společnosti Trigema Facility s.r.o., se sídlem Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 00, IČ: 256 54 926, představující míru účasti na společnosti ve výši 100 % se zcela splaceným vkladem do základního kapitálu společnosti ve v ýši 1.200.000,- Kč; Hodnota nepeněžitého vkladu byla stanovena znaleckým posudkem č. 1736-36/11 znaleckého ústavu A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 4, IČ: 441 19 097, částkou 9.624.000,- Kč (slovy devět milionů šest set dvacet čtyři tis íc korun českých), přičemž znalecký ústav byl za tímto účelem jmenován usnesením Městského soudu v Praze ze dne 30.5.2011 č.j. 2 Nc 5109/2011-7. Za tento nepeněžitý vklad bude akcionáři vydáno 8 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě po 1.000.000,- Kč (po jednom milionu korun českých), tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 8.000.000,- Kč (osm milionlů korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu dle posudku znalce a jmenovitou hodnotou akcií, které bud ou vydány akcionáři jako protiplnění, tj. částka ve výši 1.624.000,- Kč (jeden milion šest set dvacet čtyři tisíc korun českých), bude podle § 163a odst. 2 obch. zák. zaúčtován jako tvorba rezervního fondu a jde tedy o příplatek akcionáře nad emisní kurs akcií ve smyslu § 67 odst. 2 obch. zák., který poskytuje v souladu s § 28 odst. 4 stanov společnosti. 4) Určuje se místo a lhůta pro upisování nových akcií takto: Místem pro úpis akcií je sídlo společnosti Trigema Real Estate a.s. Úpis akcií bude proveden ve smyslu § 204 odst. 5 obch. zák. uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi jediným akcionářem a společností. Akcionář je oprávněn upsat tyto nové akcie společnosti ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručí společnost akcionáři do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodníh o rejstříku, s tím, že doručení návrhu se považuje za oznámení počátku běhu lhůty pro upisování akcií. 5) Určuje se místo a lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů takto: Nepeněžité vklady budou splaceny uzavřením písemných smluv o vkladu mezi akcionářem a společností. Místem pro uzavření smluv o vkladu je sídlo společnosti Trigema Real Estate a.s. Akcionář je povinen uzavřít smlouvy o vkladu ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od u zavření smlouvy o upsání akcií. 6) Po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve představenstvo společnosti akcionáře k převzetí nových akcií.
Kapitál
od 25. 10. 2011
Základní kapitál 100 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 21. 10. 2009 do 25. 10. 2011
Základní kapitál 2 000 000 Kč
od 25. 10. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 9.
od 25. 10. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 8.
od 21. 10. 2009
Akcie na jméno err, počet akcií: 10.
Statutární orgán
od 9. 7. 2014
Ing. MARTIN MALÍNSKÝ - statutární ředitel
Praha 5 - Stodůlky, Nová kolonie, PSČ 155 00
den vzniku funkce: 9. 7. 2014
od 17. 4. 2013 do 9. 7. 2014
MARCEL SOURAL - předseda představenstva
Praha 4 - Podolí, Vodárenská, PSČ 147 00
den vzniku členství: 21. 1. 2013 - 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 21. 1. 2013 - 25. 6. 2014
od 17. 4. 2013 do 9. 7. 2014
MARTIN MALÍNSKÝ - člen představenstva
Praha 5 - Stodůlky, Nová kolonie, PSČ 155 00
den vzniku členství: 21. 1. 2013 - 25. 6. 2014
od 17. 4. 2013 do 9. 7. 2014
JIŘÍ POLANSKÝ - člen představenstva
Praha 5 - Stodůlky, Píškova, PSČ 155 00
den vzniku členství: 21. 1. 2013 - 25. 6. 2014
od 21. 10. 2009 do 17. 4. 2013
Ing. Marcel Soural - předseda představenstva
Praha 4 - Podolí, Vodárenská 26/5, PSČ 147 00
den vzniku členství: 21. 10. 2009 - 21. 1. 2013
den vzniku funkce: 21. 10. 2009 - 21. 1. 2013
od 21. 10. 2009 do 17. 4. 2013
Ing. Martin Malínský - člen představenstva
Praha 5 - Stodůlky, Nová Kolonie 1449/4, PSČ 155 00
den vzniku členství: 21. 10. 2009 - 21. 1. 2013
od 21. 10. 2009 do 17. 4. 2013
Jiří Hyka - člen představenstva
Praha 5 - Stodůlky, Nová Kolonie 1450/2, PSČ 155 00
den vzniku členství: 21. 10. 2009 - 21. 1. 2013
od 9. 7. 2014
za společnost jedná statutární ředitel samostatně
od 21. 10. 2009 do 9. 7. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti buď předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
Správní rada
od 9. 7. 2014
Ing. MARCEL SOURAL - předseda správní rady
Praha 4 - Podolí, Vodárenská, PSČ 147 00
den vzniku členství: 9. 7. 2014
den vzniku funkce: 9. 7. 2014
Dozorčí rada
od 4. 8. 2013 do 9. 7. 2014
Ing. HANA CÍSAŘOVÁ - předseda dozorčí rady
Praha 4 - Modřany, Fišerova, PSČ 143 00
den vzniku členství: 26. 11. 2010 - 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 29. 11. 2010 - 25. 6. 2014
od 4. 8. 2013 do 9. 7. 2014
Ing. MICHAL TOTA - člen dozorčí rady
Praha 5 - Stodůlky, Nová kolonie, PSČ 155 00
den vzniku členství: 26. 11. 2010 - 25. 6. 2014
od 9. 12. 2010 do 4. 8. 2013
Ing. Hana Císařová - předseda dozorčí rady
Praha 4 - Modřany, Fišerova, PSČ 140 00
den vzniku členství: 26. 11. 2010 - 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 29. 11. 2010 - 25. 6. 2014
od 9. 12. 2010 do 4. 8. 2013
Ing. Michal Tota - člen dozorčí rady
Praha 5 - Stodůlky, Nová Kolonie, PSČ 155 00
den vzniku členství: 26. 11. 2010 - 25. 6. 2014
od 9. 12. 2010 do 9. 7. 2014
Ing. Veronika Souralová - člen dozorčí rady
Praha 4 - Podolí, Vodárenská, PSČ 147 00
den vzniku členství: 26. 11. 2010 - 25. 6. 2014
od 21. 10. 2009 do 9. 12. 2010
Ing. Hana Císařová - předseda dozorčí rady
Praha 4 - Modřany, Fišerova 3322/3, PSČ 143 00
den vzniku členství: 21. 10. 2009 - 21. 10. 2010
den vzniku funkce: 21. 10. 2009 - 21. 10. 2010
od 21. 10. 2009 do 9. 12. 2010
Ing. Veronika Souralová - člen dozorčí rady
Praha 4 - Podolí, Vodárenská 26/5, PSČ 140 00
den vzniku členství: 21. 10. 2009 - 21. 10. 2010
od 21. 10. 2009 do 9. 12. 2010
Ing. Michal Tota - člen dozorčí rady
Praha 5 - Stodůlky, Nová Kolonie 1450/2, PSČ 155 00
den vzniku členství: 21. 10. 2009 - 21. 10. 2010
Akcionáři
od 21. 10. 2009
Trigema a.s., IČO: 61466123
Praha 5 - Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 00
Hodnocení firmy
-1
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.


Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

+105
+
-
2.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+96
+
-
3.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

+5
+
-
4.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-94
+
-
5.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-403
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  7 787 919 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 565,00 Kč
Broadway Change 2 565,00 Kč
Czech Exchange 2 565,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 575,00 Kč
MONETA Money Bank 2 629,00 Kč
Expobank CZ 2 629,60 Kč
Sberbank CZ 2 630,00 Kč
Oberbank 2 646,00 Kč
Česká spořitelna 2 667,00 Kč
ČSOB 2 667,00 Kč
Komerční banka 2 676,11 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 710,00 Kč
Raiffeisenbank 2 714,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Přiznávat vždy všechny nemovitosti?
Poradna > Daně > Majetkové daně > Daň z nemovitosti > Přiznávat vždy všechny nemovitosti?

Otázka: Dobrý den, při podávání DP k nově nabyté nemovitosti nebo při změně stavu některé z dříve nabytých nemovitostí musím do DP znovu uvádět i veškeré další nemovitosti v držení, nebo vždy podávám DP čistě...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.