M E D I A, sdružení pro zastupování zahraničních firem v ČR v likvidaci, IČO: 00001147 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti M E D I A, sdružení pro zastupování zahraničních firem v ČR v likvidaci Údaje byly staženy 22. 5. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 00001147. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 00001147 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Firmy se stejným IČO


Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu2. 12. 1974
Obchodní firma
od 19. 3. 1996

M E D I A, sdružení pro zastupování zahraničních firem v ČR v likvidaci

od 20. 10. 1995 do 19. 3. 1996

M E D I A, sdružení pro zastupování zahraničních firem v ČR

od 2. 12. 1974 do 20. 10. 1995

M E D I A, sdružení pro zastupování zahraničních firem v ČSSR

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 22. 1. 1980 do 12. 9. 2016
Praha 5 - Smíchov, Strakonická ul. 510
od 2. 12. 1974 do 22. 1. 1980
Praha 4 - Nusle, Svatoslavova 33
IČO
od 7. 12. 2011

00001147

Právní forma
od 2. 12. 1974
Spisová značka1743 ALVIII, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 30. 10. 1990
- 1. Poskytovat služby zahraničním osobám v ČSFR na základě sm vy o obchodním zastoupení nebo smlouvy o zprostředkování spočívající v uzavírání a plnění smluv o dodávkách zboží ne- bo poskytování služeb čs. osobám.
od 30. 10. 1990
- 2. Přijímat a poskytovat služby na základě smlouvy o obstará ní záležitostí spočívající v dovozu zboží od zastupovaných firem nebo vývozu zastupovaným firmám vlastních jménem a na účet příslušné čs. nebo zahraniční osoby.
od 30. 10. 1990
- 3. V rámci smluv uvedených v bodě 1 a 2 tohoto povolení
od 30. 10. 1990
- a) zajišťovat propagaci pro zahraniční osoby, včetně jejích účasti na výstavách a veletrzích
od 30. 10. 1990
- b) poskytovat údaje o vlastnostech smluvních výrobků
od 30. 10. 1990
- c) poskytovat, popř. obstarávat technicko-poradenskou čin- nost zahrnující : - odborné technické informace a instruktáže o vlastnostech a účelném používání smluvních výrobků - konzultace a návody pro obsluhu, údržbu a opravy smluvních výrobků - semináře, konference a předvádění smluvních výrobků - provádět, popř. obstarávat servis smluvních výrobků
od 30. 10. 1990
- d) zřizovat konsignační sklady a servisní místa a zajišťovat jejich provoz, včetně dovozu a vývozu náhradních dílů, mate- riálů, příslušenství a věcí souvisejících se zajištěním těchto činností
od 30. 10. 1990
- e) zprostředkovávat, popřípadě obstarávat stáže a školení u zahraničních osob k zabezpečení činností v rozsahu tohoto povolení
od 30. 10. 1990
- 4. Zprostředkovávat nebo obstarávat pro čs. organizace vysí- lání technických pracovníků do zahraničí, respektive zajiš- ťovat pronájem pracovníků zastupovaným zahraničním osobám v souvislosti s činností vyplývající ze smluvního vztahu
od 30. 10. 1990
- 5. Dovážet a vyvážet obchodní vzorky, technickou dokumentaci a propagační materiály k zabezpečování činností v rozsahu tohoto povolení
od 30. 10. 1990
- 6. V souladu s obecně platnými právními předpisy se účastnit na podnikání v tuzemsku i v zahraničí.
od 30. 10. 1990
- 7. Provádět propagaci vlastní zahraničně obchodní činnosti v tuzemsku a zahraničí
od 30. 10. 1990
- 8. Provádět pro zahraniční osoby zprostředkovatelskou a obstaravatelskou činnost v zahraničí
od 30. 10. 1990
- 9. Dovoz a vývoz zboží a služeb k naplnění kooperačních smluv
od 30. 10. 1990
- 10. Přijímání služeb od zahraničních osob formou pronájmu věcí pro vlastní potřebu organizace a s tím spojený dovoz a zpětný vývoz těchto věcí : JKPOV č. celního saz. - zařízení reprografická 401 8472106, 9009213 - stroje, přístroje a za- řízení kancelářská 402 8469105, 8473102 - stroje na zpracování dat /pouze osobní počítače a mikropočítače k běžnému
od 30. 10. 1990
- vybavení pracovišť včetně příslušenství/ 403 8471207, 8471916, 8473307 - programového vybavení a přijímání služeb s tím sou- visejících 976 - nábytek kovový a dřevěný pouze speciální nábytek pro výpočetní techniku 557, 457 9403205 557 77 9403205
od 30. 10. 1990
- 615 77 9403604 - telefaxy 382, 651 8517827 - automobily osobní a do- dávkové 444 8703213, 8703221, 8703230
od 30. 10. 1990
- 14. Dovoz a zpětný vývoz věcí uvedených v bodu 1 rozsahu po- volení v případech, kdy věc je organizací zapůjčena zahra- niční osobou
od 30. 10. 1990
- 15. Dovoz náhradních dílů a materiálů nutných k zabezpečení údržby a provozu věcí dovezených podle bodu 1 a 2 rozsahu povolení.
od 6. 6. 1984 do 30. 10. 1990
- 1/ Poskytovat služby zahraničním osobám v ČSSR na základě smlouvy o obchodním zastoupení nebo smlouvy o zprostředková- ní spočívající v projednávání, s příslušným podnikem zahrani čního obchodu nebo jinou československou osobou mající povo- lení k zahraničně obchodní činnosti / dále jen "organizace"/ na základě zmocnění zahraniční osoby jejím jménem a na její účet uzavírání a plnění smluv o dodávkách zboží nebo posky- tování služeb
od 6. 6. 1984 do 30. 10. 1990
- 2/ Ohledně zboží a služeb, jejichž prodej, popř. poskytnutí je zprostředkován v rámci smluv uvedených v bodě 1 tohoto povolení v ČSSR /dále jen smluvní výrobky/
od 6. 6. 1984 do 30. 10. 1990
- a) zajišťovat propagaci pro zahraniční osobu, včetně její účasti na výstavách a veletrzích
od 6. 6. 1984 do 30. 10. 1990
- b) poskytovat československým právnickým osobám údaje o vlastnostech smluvních výrobků
od 6. 6. 1984 do 30. 10. 1990
- c) poskytovat, popřípadě obstarávat technicko - poradenskou činnost zahrnující : - odborné technické informace a instruktáže o vlastnostech a účelném používání smluvních výrobků, - konzultace a návody pro obsluhu, údržbu a opravy smluvních výrobků - semináře, konference a předvádění smluvních výrobků - servis na základě souhlasu organizace
od 6. 6. 1984 do 30. 10. 1990
- d) zřizovat konsignační sklady zahraniční osoby a zajišťovat jejich provoz
od 6. 6. 1984 do 30. 10. 1990
- 3/ Dovážet obchodní vzorky a propagační materiály /propagač- ní předměty nízké užitné hodnoty jako jsou kalendáře, popel- níky, zapalovače, tužky a pod., katalogy, ceníky a obchodní prospekty/ zahraniční osoby, prodej jejíhož zboží a poskyto- vání jejíchž služeb je zprostředkován na základě smluv uve- dených v bodě 1 tohoto povolení.
od 6. 6. 1984 do 30. 10. 1990
- 4/ Poskytovat příslušným organizacím na základě smlouvy o obchodním zastoupení nebo smlouvy o zprostředkování služby spočívající ve zprostředkování vývozu československého zboží zejména poddodávek nebo služeb pro investiční celky, které v zahraničí realizují zahraniční osoby.
od 6. 6. 1984 do 30. 10. 1990
- 5/ Provádět pro zahraniční osoby zprostředkovatelskou čin- nost v zahraničí.
od 3. 2. 1977 do 6. 6. 1984
- a) poskytování údajů čs. oraganizacím o vlastnostech zboží nebo povaze služeb nabízených zahraničním podnikem
od 3. 2. 1977 do 6. 6. 1984
- b) projednávání s příslušnou čs. organizací, oprávněnou k zahraničně obchodní činnosti na základě zmocnění zahraniční- ho podniku jeho jménem a na jeho účet uzavírání a plnění smluv o dodávkách zboží nebo poskytování služeb nebo jiných hospodářských hodnot
od 3. 2. 1977 do 6. 6. 1984
- c) v rámci smlouvy o obchodním zastoupení nebo o zprostřed- kování : - zajišťovat propagaci pro zahraniční podnik včetně jeho účasti na výstavách a veletrzích v ČSSR - obstarávat popř. poskytovat technické služby a servis - zřizovat konsignační sklad zboží zahraničního podniku a za jišťovat jeho provoz.
od 2. 12. 1974 do 3. 2. 1977
- Předmětem podnikání sdružení je organizování a výkon zastoupení zahraničních firem na území ČSSR za sjednanou úhradu a veškeré z toho předmětu vyplývající činnosti prováděné na vlastní účet nebo na základě smlouvy s jinými organizacemi, zejména :
od 2. 12. 1974 do 3. 2. 1977
- b) poskytování obchodních a technických informací a zprostředko- vání služeb všeho druhu včetně odborných servisů v souvislosti se zastupitelskou činností
od 2. 12. 1974 do 3. 2. 1977
- c) všestranná propagace zastupovaných firem včetně propagace při jejich účasti na výstavách a veletrzích
od 2. 12. 1974 do 3. 2. 1977
- d) zprostředkování zaškolování a výcviku čs. odborníků v tuzemsku i v zahraničí
od 2. 12. 1974 do 3. 2. 1977
- e) provoz obchodních a konsignačních skladů výrobků zastupovaných firem
od 2. 12. 1974 do 3. 2. 1977
- f) správa svěřených prostředků a majetkových součástí zastupova- ných firem, určených k plynulému plnění jejich obchodních závazků v tuzemsku
od 2. 12. 1974 do 3. 2. 1977
- g) jakož i všechny jiné s obchodním zastoupením přímo i nepřímo spojené činnosti
od 2. 12. 1974 do 3. 2. 1977
- a) zprostředkování obchodů "všeho druhu"
Ostatní skutečnosti
od 25. 5. 1989 do 20. 10. 1990
- Samostatný prokurista : JUDr. Petr Hanzlík, Praha 6, Na Hans paulce 1664/6
od 2. 12. 1974
- Údaje o zřízení sdružení : Sdružení bylo zřízeno podle § 85 odst. 6) vl. nař. č.100/66 Sb. smlouvou o sdružení ze dne 17.2.1969 za souhlasu ministra obchodu ze dne 16.4.1969.
od 2. 12. 1974
- Sdružení zakládá se nyní též na stanovách ze dne 3.5.1974 schvá- lených Federálním ministerstvem zahraničního obchodu ze dne 11.7. 1974, č.j. 14/211/679/74.
od 2. 12. 1974
- Název a sídlo členských organizací a jejich podíly :
od 2. 12. 1974
- SKLOEXPORT , a.s. pro zahraniční obchod se sídlem v Liberci .................................................. 50.000,- Kčs
od 2. 12. 1974
- ČS. KERAMIKA, podnik zahraničního obchodu se sídlem v Praze 1, V Jámě 1 ......................................... 50.000,- Kčs
od 2. 12. 1974 do 4. 2. 1975
- Samostatý prokurista : Miroslav Suska, Liberec, Králův Háj 386
od 2. 12. 1974 do 4. 3. 1991
- Účelové sdružení organizací pro zahraniční zastoupení se sídlem v Praze 1, Vodičkova 30 ..........................150.000,- Kčs
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 12. 9. 2016
JUDr. JULIUS KRAMARIČ - likvidátor
Praha - Smíchov, Na Václavce, PSČ 150 00
od 13. 11. 2015 do 12. 9. 2016
JUDr. JULIUS KRAMARIČ - likvidátor
Praha - Smíchov, Na Václavce, PSČ 150 00
od 19. 3. 1996 do 13. 11. 2015
JUDr. Julius Kramarič - likvidátor
Praha 5, U Santošky 22
od 22. 10. 1991 do 19. 3. 1996
Pavel Odvody - Zástupce ředitele
Praha 10, Pražská 1152
od 4. 3. 1991 do 19. 3. 1996
Ing. Ivo Talacko - Ř e d i t e l
Praha 6, Bělohorská 80
od 5. 9. 1989 do 19. 3. 1996
Jiří Vencovský - Člen rady sdružení
Praha 10, Mládežnická 3061/6
od 8. 8. 1988 do 19. 3. 1996
Ing. Jiří Šup - Člen rady sdružení
Praha 2, Rejskova 10
od 30. 1. 1987 do 4. 3. 1991
Ing. Ivo Talacko - Náměstek ředitele sdružení
Praha 6, Bělohorská 80
od 18. 9. 1985 do 18. 9. 1985
Ing. Jaroslav Skřivánek - Člen rady sdružení
Liberec XII., Na cvičišti 549
od 18. 9. 1985 do 5. 9. 1989
Ing. Radovan Novák - Člen rady sdružení
Praha 8, Střížkovská 431
od 18. 9. 1985 do 19. 3. 1996
Ing. Jaroslav Křivánek - Člen rady sdružení
Liberec XII, Na cvičišti 549
od 22. 1. 1980 do 18. 9. 1985
Jaroslav Marek - Člen rady sdružení
Praha 10, Průběžná 27
od 21. 3. 1979 do 4. 3. 1991
Ing. Rudolf Zýka - Ředitel sdružení
Praha 10, Hostýnská 516
od 4. 2. 1975 do 8. 11. 1978
Jaroslav Fiala - Člen rady sdružení
Praha 5, Nepomucká 8
od 4. 2. 1975 do 18. 9. 1985
Ing. Miloslav Suska - Člen rady sdružení
Liberec I, Chelčického 8
od 4. 2. 1975 do 8. 8. 1988
Jan Dlask - Člen rady sdružení
Praha 2, Čiklova 13
od 2. 12. 1974 do 8. 11. 1978
Jaroslav Marek - Ředitel sdružení
Praha 10, Průběžná 1843/27
od 2. 12. 1974 do 30. 1. 1987
Ing. Miroslav Trampota - Náměstek ředitele sdružení
Praha 4, Pod jalovým dvorem 1311
od 19. 3. 1996
Za sdružení jedná a za sdružení se podepisuje likvidátor.
od 2. 12. 1974 do 19. 3. 1996
Za sdružení jedná ředitel nebo jeho náměstek. Podpisování : K názvu sdružení připojí svůj podpis ředitel nebo jeho náměstek. Podpisovat mohou rovněž všichni členové rady kolektivně.
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ester Ledecká

Ester Ledecká

- sportovkyně, olympijská vítězka

+8

+
-
Martin Kasa

Martin Kasa

- podnikatel, Pilulka.cz

+1

+
-
Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-13

+
-
Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-14

+
-
Ivo Rittig

Ivo Rittig

- podnikatel a lobbista

-19

+
-
Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-20

+
-

A tohle už jste četli?

Sommelier Jakub Přibyl: Gastronomie stále zažívá extrémní situace

Sommelier Jakub Přibyl: Gastronomie stále zažívá extrémní situace

Když se nevydaří vinařská sezóna, dopady pocítí dovozce, prodejce i koncoví zákazníci. A když do takového byznysu zasáhne ještě covid, je čas na improvizaci. Blýská se pro dovozce výběrových vín na lepší časy, nebo jim doba dál nepřeje? Zeptali jsme se Jakuba Přibyla, obchodního ředitele firmy Advivum.

Přežije česká hospoda? Po covidu drtí restaurace zdražování

Přežije česká hospoda? Po covidu drtí restaurace zdražování

Nedostatek lidí, rychle zdražující vstupy a nižší ziskovost. České restaurace bojují s důsledky covidu a připravují se na další perný rok plný nejistoty. Přežijí prý jen dobří, pro průměr nezbude na trhu místo.

Limit pro paušální daň a registraci k DPH stoupne

Limit pro paušální daň a registraci k DPH stoupne

Zavádění dalších sazeb paušální daně kritizují podnikatelské sdružení, daňaři i ekonomové. Místo zjednodušení podle nich přinese komplikace.

Firmy se stejným IČO

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 117 415 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Užijeme si moře letos naposledy? Češi a dovolená očima expertů

Užijeme si moře letos naposledy? Češi a dovolená očima expertů

Dovolená u moře letos konečně může proběhnout bez covidových omezení. Můžou si ji však Češi v současné...

Přechválená generace. Přestaňte děti chválit a začněte oceňovat

Přechválená generace. Přestaňte děti chválit a začněte oceňovat

Za pár dní děti přinesou vysvědčení. A my budeme hledat slova, jak ocenit jejich práci. Pochválit je...

Partners Financial Services