Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

M E D I A, sdružení pro zastupování zahraničních firem v ČR v likvidaci, Praha, IČO: 00001147 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti M E D I A, sdružení pro zastupování zahraničních firem v ČR v likvidaci. Údaje byly staženy 29. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 00001147. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 00001147 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES

Prověřte si

Prověřit exekuce Reputace firmy Rizikovost společnosti
Datum vzniku a zápisu
2. 12. 1974
Obchodní firma
M E D I A, sdružení pro zastupování zahraničních firem v ČSSR
zapsáno 2. 12. 1974 vymazáno 20. 10. 1995
M E D I A, sdružení pro zastupování zahraničních firem v ČR
zapsáno 20. 10. 1995 vymazáno 19. 3. 1996
M E D I A, sdružení pro zastupování zahraničních firem v ČR v likvidaci
zapsáno 19. 3. 1996
Firmy na stejné adrese
Svatoslavova 33, Praha 4 - Nusle, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 2. 12. 1974 vymazáno 22. 1. 1980
Strakonická ul. 510, Praha 5 - Smíchov, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 22. 1. 1980 vymazáno 12. 9. 2016
Sídlo Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Smíchov
Ulice: Strakonická
Adresní místo: Strakonická 510/6
IČO
00001147
zapsáno 7. 12. 2011
Právní forma
Zájmové sdružení právnických osob zapsané v OR
zapsáno 2. 12. 1974
sdružení pro zast.zahr.firem
zapsáno 2. 12. 1974
Spisová značka
ALVIII 1743/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 2. 12. 1974

Poslední změny a události

12. 9. 2016
Změna informací: likvidátor JUDr. Julius Kramarič
12. 9. 2016
Změna sídla z Strakonická ul. 510, Praha 5 - Smíchov, Česká republika - neztotožněno na Strakonická 510/6, 150 00 Praha - Smíchov
13. 11. 2015
Změna adresy: člen statutárního orgánu JUDr. Julius Kramarič
19. 3. 1996
Zapsán člen statutárního orgánu JUDr. Julius Kramarič, jako likvidátor
19. 3. 1996
Vymazán člen statutárního orgánu Pavel Odvody

Všechny změny a události ve společnosti

Předmět podnikání
A) zprostředkování obchodů \"všeho druhu\"
zapsáno 2. 12. 1974 vymazáno 3. 2. 1977
B) poskytování obchodních a technických informací a zprostředko- vání služeb všeho druhu včetně odborných servisů v souvislosti se zastupitelskou činností
zapsáno 2. 12. 1974 vymazáno 3. 2. 1977
C) všestranná propagace zastupovaných firem včetně propagace při jejich účasti na výstavách a veletrzích
zapsáno 2. 12. 1974 vymazáno 3. 2. 1977
D) zprostředkování zaškolování a výcviku čs. odborníků v tuzemsku i v zahraničí
zapsáno 2. 12. 1974 vymazáno 3. 2. 1977
E) provoz obchodních a konsignačních skladů výrobků zastupovaných firem
zapsáno 2. 12. 1974 vymazáno 3. 2. 1977
F) správa svěřených prostředků a majetkových součástí zastupova- ných firem, určených k plynulému plnění jejich obchodních závazků v tuzemsku
zapsáno 2. 12. 1974 vymazáno 3. 2. 1977
G) jakož i všechny jiné s obchodním zastoupením přímo i nepřímo spojené činnosti
zapsáno 2. 12. 1974 vymazáno 3. 2. 1977
Předmětem podnikání sdružení je organizování a výkon zastoupení zahraničních firem na území ČSSR za sjednanou úhradu a veškeré z toho předmětu vyplývající činnosti prováděné na vlastní účet nebo na základě smlouvy s jinými organizacemi, zejména :
zapsáno 2. 12. 1974 vymazáno 3. 2. 1977
A) poskytování údajů čs. oraganizacím o vlastnostech zboží nebo povaze služeb nabízených zahraničním podnikem
zapsáno 3. 2. 1977 vymazáno 6. 6. 1984
B) projednávání s příslušnou čs. organizací, oprávněnou k zahraničně obchodní činnosti na základě zmocnění zahraniční- ho podniku jeho jménem a na jeho účet uzavírání a plnění smluv o dodávkách zboží nebo poskytování služeb nebo jiných hospodářských hodnot
zapsáno 3. 2. 1977 vymazáno 6. 6. 1984
C) v rámci smlouvy o obchodním zastoupení nebo o zprostřed- kování : - zajišťovat propagaci pro zahraniční podnik včetně jeho účasti na výstavách a veletrzích v ČSSR - obstarávat popř. poskytovat technické služby a servis - zřizovat konsignační sklad zboží zahraničního podniku a za jišťovat jeho provoz.
zapsáno 3. 2. 1977 vymazáno 6. 6. 1984
1/ Poskytovat služby zahraničním osobám v ČSSR na základě smlouvy o obchodním zastoupení nebo smlouvy o zprostředková- ní spočívající v projednávání, s příslušným podnikem zahrani čního obchodu nebo jinou československou osobou mající povo- lení k zahraničně obchodní činnosti / dále jen \"organizace\"/ na základě zmocnění zahraniční osoby jejím jménem a na její účet uzavírání a plnění smluv o dodávkách zboží nebo posky- tování služeb
zapsáno 6. 6. 1984 vymazáno 30. 10. 1990
2/ Ohledně zboží a služeb, jejichž prodej, popř. poskytnutí je zprostředkován v rámci smluv uvedených v bodě 1 tohoto povolení v ČSSR /dále jen smluvní výrobky/
zapsáno 6. 6. 1984 vymazáno 30. 10. 1990
3/ Dovážet obchodní vzorky a propagační materiály /propagač- ní předměty nízké užitné hodnoty jako jsou kalendáře, popel- níky, zapalovače, tužky a pod., katalogy, ceníky a obchodní prospekty/ zahraniční osoby, prodej jejíhož zboží a poskyto- vání jejíchž služeb je zprostředkován na základě smluv uve- dených v bodě 1 tohoto povolení.
zapsáno 6. 6. 1984 vymazáno 30. 10. 1990
4/ Poskytovat příslušným organizacím na základě smlouvy o obchodním zastoupení nebo smlouvy o zprostředkování služby spočívající ve zprostředkování vývozu československého zboží zejména poddodávek nebo služeb pro investiční celky, které v zahraničí realizují zahraniční osoby.
zapsáno 6. 6. 1984 vymazáno 30. 10. 1990
5/ Provádět pro zahraniční osoby zprostředkovatelskou čin- nost v zahraničí.
zapsáno 6. 6. 1984 vymazáno 30. 10. 1990
A) zajišťovat propagaci pro zahraniční osobu, včetně její účasti na výstavách a veletrzích
zapsáno 6. 6. 1984 vymazáno 30. 10. 1990
B) poskytovat československým právnickým osobám údaje o vlastnostech smluvních výrobků
zapsáno 6. 6. 1984 vymazáno 30. 10. 1990
C) poskytovat, popřípadě obstarávat technicko - poradenskou činnost zahrnující : - odborné technické informace a instruktáže o vlastnostech a účelném používání smluvních výrobků, - konzultace a návody pro obsluhu, údržbu a opravy smluvních výrobků - semináře, konference a předvádění smluvních výrobků - servis na základě souhlasu organizace
zapsáno 6. 6. 1984 vymazáno 30. 10. 1990
D) zřizovat konsignační sklady zahraniční osoby a zajišťovat jejich provoz
zapsáno 6. 6. 1984 vymazáno 30. 10. 1990
1. Poskytovat služby zahraničním osobám v ČSFR na základě sm vy o obchodním zastoupení nebo smlouvy o zprostředkování spočívající v uzavírání a plnění smluv o dodávkách zboží ne- bo poskytování služeb čs. osobám.
zapsáno 30. 10. 1990
10. Přijímání služeb od zahraničních osob formou pronájmu věcí pro vlastní potřebu organizace a s tím spojený dovoz a zpětný vývoz těchto věcí : JKPOV č. celního saz. - zařízení reprografická 401 8472106, 9009213 - stroje, přístroje a za- řízení kancelářská 402 8469105, 8473102 - stroje na zpracování dat /pouze osobní počítače a mikropočítače k běžnému
zapsáno 30. 10. 1990
14. Dovoz a zpětný vývoz věcí uvedených v bodu 1 rozsahu po- volení v případech, kdy věc je organizací zapůjčena zahra- niční osobou
zapsáno 30. 10. 1990
15. Dovoz náhradních dílů a materiálů nutných k zabezpečení údržby a provozu věcí dovezených podle bodu 1 a 2 rozsahu povolení.
zapsáno 30. 10. 1990
2. Přijímat a poskytovat služby na základě smlouvy o obstará ní záležitostí spočívající v dovozu zboží od zastupovaných firem nebo vývozu zastupovaným firmám vlastních jménem a na účet příslušné čs. nebo zahraniční osoby.
zapsáno 30. 10. 1990
3. V rámci smluv uvedených v bodě 1 a 2 tohoto povolení
zapsáno 30. 10. 1990
4. Zprostředkovávat nebo obstarávat pro čs. organizace vysí- lání technických pracovníků do zahraničí, respektive zajiš- ťovat pronájem pracovníků zastupovaným zahraničním osobám v souvislosti s činností vyplývající ze smluvního vztahu
zapsáno 30. 10. 1990
5. Dovážet a vyvážet obchodní vzorky, technickou dokumentaci a propagační materiály k zabezpečování činností v rozsahu tohoto povolení
zapsáno 30. 10. 1990
6. V souladu s obecně platnými právními předpisy se účastnit na podnikání v tuzemsku i v zahraničí.
zapsáno 30. 10. 1990
615 77 9403604 - telefaxy 382, 651 8517827 - automobily osobní a do- dávkové 444 8703213, 8703221, 8703230
zapsáno 30. 10. 1990
7. Provádět propagaci vlastní zahraničně obchodní činnosti v tuzemsku a zahraničí
zapsáno 30. 10. 1990
8. Provádět pro zahraniční osoby zprostředkovatelskou a obstaravatelskou činnost v zahraničí
zapsáno 30. 10. 1990
9. Dovoz a vývoz zboží a služeb k naplnění kooperačních smluv
zapsáno 30. 10. 1990
A) zajišťovat propagaci pro zahraniční osoby, včetně jejích účasti na výstavách a veletrzích
zapsáno 30. 10. 1990
B) poskytovat údaje o vlastnostech smluvních výrobků
zapsáno 30. 10. 1990
C) poskytovat, popř. obstarávat technicko-poradenskou čin- nost zahrnující : - odborné technické informace a instruktáže o vlastnostech a účelném používání smluvních výrobků - konzultace a návody pro obsluhu, údržbu a opravy smluvních výrobků - semináře, konference a předvádění smluvních výrobků - provádět, popř. obstarávat servis smluvních výrobků
zapsáno 30. 10. 1990
D) zřizovat konsignační sklady a servisní místa a zajišťovat jejich provoz, včetně dovozu a vývozu náhradních dílů, mate- riálů, příslušenství a věcí souvisejících se zajištěním těchto činností
zapsáno 30. 10. 1990
E) zprostředkovávat, popřípadě obstarávat stáže a školení u zahraničních osob k zabezpečení činností v rozsahu tohoto povolení
zapsáno 30. 10. 1990
Vybavení pracovišť včetně příslušenství/ 403 8471207, 8471916, 8473307 - programového vybavení a přijímání služeb s tím sou- visejících 976 - nábytek kovový a dřevěný pouze speciální nábytek pro výpočetní techniku 557, 457 9403205 557 77 9403205
zapsáno 30. 10. 1990
Ostatní skutečnosti
Samostatý prokurista : Miroslav Suska, Liberec, Králův Háj 386
zapsáno 2. 12. 1974 vymazáno 4. 2. 1975
Samostatný prokurista : JUDr. Petr Hanzlík, Praha 6, Na Hans paulce 1664/6
zapsáno 25. 5. 1989 vymazáno 20. 10. 1990
Účelové sdružení organizací pro zahraniční zastoupení se sídlem v Praze 1, Vodičkova 30 ..........................150.000,- Kčs
zapsáno 2. 12. 1974 vymazáno 4. 3. 1991
Údaje o zřízení sdružení : Sdružení bylo zřízeno podle § 85 odst. 6) vl. nař. č.100/66 Sb. smlouvou o sdružení ze dne 17.2.1969 za souhlasu ministra obchodu ze dne 16.4.1969.
zapsáno 2. 12. 1974
Sdružení zakládá se nyní též na stanovách ze dne 3.5.1974 schvá- lených Federálním ministerstvem zahraničního obchodu ze dne 11.7. 1974, č.j. 14/211/679/74.
zapsáno 2. 12. 1974
Název a sídlo členských organizací a jejich podíly :
zapsáno 2. 12. 1974
SKLOEXPORT , a.s. pro zahraniční obchod se sídlem v Liberci .................................................. 50.000,- Kčs
zapsáno 2. 12. 1974
ČS. KERAMIKA, podnik zahraničního obchodu se sídlem v Praze 1, V Jámě 1 ......................................... 50.000,- Kčs
zapsáno 2. 12. 1974

Statutární orgán

Ředitel sdružení
Jaroslav Marek
Průběžná, Praha 10
zapsáno 2. 12. 1974 vymazáno 8. 11. 1978
Náměstek ředitele sdružení
Ing. Miroslav Trampota
Pod jalovým dvorem, Praha 4, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 2. 12. 1974 vymazáno 30. 1. 1987
Člen rady sdružení
Ing. Miloslav Suska
Chelčického 8, Liberec I, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 4. 2. 1975 vymazáno 18. 9. 1985
Člen rady sdružení
Jaroslav Fiala
Nepomucká, Praha 5, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 4. 2. 1975 vymazáno 8. 11. 1978
Člen rady sdružení
Jan Dlask
Čiklova, Praha 2
zapsáno 4. 2. 1975 vymazáno 8. 8. 1988
Ředitel sdružení
Ing. Rudolf Zýka
Hostýnská, Praha 10
zapsáno 21. 3. 1979 vymazáno 4. 3. 1991
Člen rady sdružení
Jaroslav Marek
Průběžná, Praha 10
zapsáno 22. 1. 1980 vymazáno 18. 9. 1985
Člen rady sdružení
Ing. Jaroslav Skřivánek
Na cvičišti 549, Liberec XII., Česká republika - neztotožněno
zapsáno 18. 9. 1985 vymazáno 18. 9. 1985
Člen rady sdružení
Ing. Radovan Novák
Střížkovská, Praha 8, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 18. 9. 1985 vymazáno 5. 9. 1989
Člen rady sdružení
Ing. Jaroslav Křivánek
Na cvičišti 549, Liberec XII, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 18. 9. 1985 vymazáno 19. 3. 1996
Náměstek ředitele sdružení
Ing. Ivo Talacko
Bělohorská, Praha 6
zapsáno 30. 1. 1987 vymazáno 4. 3. 1991
Člen rady sdružení
Ing. Jiří Šup
Rejskova, Praha 2
zapsáno 8. 8. 1988 vymazáno 19. 3. 1996
Člen rady sdružení
Jiří Vencovský
Mládežnická, Praha 10
zapsáno 5. 9. 1989 vymazáno 19. 3. 1996
Ř e d i t e l
Ing. Ivo Talacko
Bělohorská, Praha 6
zapsáno 4. 3. 1991 vymazáno 19. 3. 1996
Zástupce ředitele
Pavel Odvody
Pražská, Praha 10
zapsáno 22. 10. 1991 vymazáno 19. 3. 1996
Likvidátor
JUDr. Julius Kramarič
U Santošky, Praha 5
zapsáno 19. 3. 1996 vymazáno 13. 11. 2015
Likvidátor
JUDr. Julius Kramarič
Na Václavce, 150 00 Praha - Smíchov
zapsáno 13. 11. 2015 vymazáno 12. 9. 2016
Likvidátor
JUDr. Julius Kramarič
Na Václavce, 150 00 Praha - Smíchov
zapsáno 12. 9. 2016
Způsob jednání
Za sdružení jedná ředitel nebo jeho náměstek. Podpisování : K názvu sdružení připojí svůj podpis ředitel nebo jeho náměstek. Podpisovat mohou rovněž všichni členové rady kolektivně.
zapsáno 2. 12. 1974 vymazáno 19. 3. 1996
Za sdružení jedná a za sdružení se podepisuje likvidátor.
zapsáno 19. 3. 1996

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Šárka Grossová

Šárka Grossová

manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-289
-
+
Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

šlechtic, podnikatel

-1004
-
+
Dominik Hašek

Dominik Hašek

hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-230
-
+
Martin Kasa

Martin Kasa

podnikatel, Pilulka.cz

-360
-
+
Jiří Král

Jiří Král

bývalý youtuber

-10
-
+
Radim Passer

Radim Passer

miliardář

-380
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Spořící účet plně online

Jedinečná nabídka neveřejných nemovitostí k bydlení i investici, kterou nenajdete na běžných realitních portálech.