Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

SNAHA, kožedělné družstvo TEPLICE "v likvidaci", IČO: 00029378 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti SNAHA, kožedělné družstvo TEPLICE "v likvidaci". Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 00029378. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 00029378 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku: subjekt byl z rejstříku odstraněn

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES
Datum vzniku a zápisu
10. 5. 1951
Datum výmazu
11. 3. 2022
Obchodní firma
Lidové družstvo  O B U V A  zapsané společenstvo s ručením omezeným se sídlem v Ústí nad Labem
zapsáno 10. 5. 1951 vymazáno 20. 9. 1952
Lidové družstvo  S n a h a  krajské družstvo obuvníků, zapsané společenstvo s ručením omezeným
zapsáno 20. 9. 1952 vymazáno 6. 1. 1954
Snaha lidové družstvo obuvníků v Ústí nad Labem
zapsáno 6. 1. 1954 vymazáno 7. 2. 1959
SNAHA lidové družstvo kožedělné v Teplicích
zapsáno 7. 2. 1959 vymazáno 27. 1. 1966
SNAHA, kožedělné družstvo Teplice
zapsáno 27. 1. 1966 vymazáno 3. 5. 1991
Snaha kožedělné družstvo Teplice
zapsáno 3. 5. 1991 vymazáno 14. 4. 1993
SNAHA, kožedělné družstvo TEPLICE
zapsáno 14. 4. 1993 vymazáno 16. 9. 2003
SNAHA, kožedělné družstvo TEPLICE \"v likvidaci\"
zapsáno 16. 9. 2003 vymazáno 11. 3. 2022
Prověřit exekuce Reputace firmy
Adresa firmy
Ústí nad Labem, Česká republika
zapsáno 10. 5. 1951 vymazáno 7. 2. 1959
nám. Dr. Zdenka Nejedlého 423/7, Teplice
zapsáno 7. 2. 1959 vymazáno 30. 9. 1987
Dlouhá 42/143, Teplice
zapsáno 30. 9. 1987 vymazáno 2. 12. 1988
Teplice, Česká republika
zapsáno 2. 12. 1988 vymazáno 14. 4. 1993
28. října 711/16, Teplice
zapsáno 14. 4. 1993 vymazáno 9. 10. 2002
28. října 711/16, 415 01 Teplice
zapsáno 9. 10. 2002 vymazáno 11. 3. 2022
IČO
00029378
zapsáno 9. 2. 1993 vymazáno 11. 3. 2022
DIČ
Identifikátor datové schránky
awprjx2
Právní forma
Družstvo
zapsáno 10. 5. 1951 vymazáno 11. 3. 2022
Spisová značka
DrXXVIII 42/KSUL Krajský soud v Ústí nad Labem
zapsáno 10. 5. 1951 vymazáno 11. 3. 2022
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

11. 3. 2022
Vymazán způsob jednání: Za představenstvo jedná navenek předseda, nebo místopředseda. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva. Při podepisování jménem družstva připojí členové představenstva k obchodnímu jménu družstva označení své funkce a podpis.
11. 3. 2022
Vymazán předmět podnikání: výroba čalounických výrobků
11. 3. 2022
Vymazán předmět podnikání: výroba brašnářského a sedlářského zboží (kromě prostředků protetické povahy)
11. 3. 2022
Vymazán předmět podnikání: specializovaný maloobchod
11. 3. 2022
Vymazán předmět podnikání: oprava obuvi, brašnářského a sedlářského zboží (kromě prostředků protetické povahy)

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb Více o vizualizacích

SNAHA, kožedělné družstvo TEPLICE

SNAHA, kožedělné družstvo TEPLICE "v likvidaci", IČO: 00029378

Zobrazit vztahy a firmy
Předmět podnikání
- výroba v oborech obuvnickém, brašnářském, sedlářském, čalounickém a dekoratérském, výroba sportovních potřeb - poskytování služeb v oborech obuvnickém, brašnářském, sedlářském, čaloucnickém, autočalounické a dekoratérském včetně dopravy - maloobchodní prodej vlastních výrobků a výrobků jiných družstev,firem a soukromých podnikatelů, prodej nezpracovaných a nadbytečných materiálů v maloobchodním prodeji a pro potřeby soukromých podnikatelů, prodej oděvních výrobků a výrobků z dovozu Činnosti, ke kterým je třeba zvláštní oprávnění, může družstvo vykonávat až po získání příslušného oprávnění.
zapsáno 3. 5. 1991 vymazáno 1. 5. 1993
Obchodní činnost
zapsáno 1. 5. 1993 vymazáno 15. 5. 2002
Výroba čalounická, dekoratérská a suvisející služby
zapsáno 1. 5. 1993 vymazáno 15. 5. 2002
Výroba obuvi, včetně výroby brašnářské, sedlářské, galan- terní a související opravy
zapsáno 1. 5. 1993 vymazáno 15. 5. 2002
Oprava obuvi, brašnářského a sedlářského zboží (kromě prostředků protetické povahy)
zapsáno 15. 5. 2002 vymazáno 11. 3. 2022
Specializovaný maloobchod
zapsáno 15. 5. 2002 vymazáno 11. 3. 2022
Výroba brašnářského a sedlářského zboží (kromě prostředků protetické povahy)
zapsáno 15. 5. 2002 vymazáno 11. 3. 2022
Výroba čalounických výrobků
zapsáno 15. 5. 2002 vymazáno 11. 3. 2022
Zapisovaný základní kapitál
800 000 Kč
zapsáno 1. 5. 1993 vymazáno 11. 3. 2022
Ostatní skutečnosti
Zastupování: Představenstvo je 4 členné a zastupuje družstvo před soudy i mimo soud. K právoplatnému zastoupení družstva je zapotřebí součinnosti dvou členů představenstva. Podpisování: k firmě družstva kýmkoliv napsané nebo natištěné případně k firemnímu razítku družstva připojí vždy alespoň dva členové představenstva své podpisy.
zapsáno 10. 5. 1951 vymazáno 6. 1. 1954
Zastupování: Výbor družstva je 5ti členný se 2 náhradníky, volený na dobu 2 let. Ze svého středu volí výbor předsedu. K zastoupení je třeba nejméně dvou členů výboru. Podpisování: K znění podniku vytištěnému, nebo kýmkoliv napsanému připojí své podpisy předseda, nebo jeho zástupce a další člen výboru.
zapsáno 6. 1. 1954 vymazáno 6. 6. 1956
Družstvo platně zastupují a za ně podepisují: předseda výboru, nebo jeho zástupce a l další člen výboru.
zapsáno 6. 6. 1956 vymazáno 2. 12. 1988
V případech, kdy je rozhodování vyhrazeno představenstvu a právní předpisy stanoví pro právní úkon písemnou formu, podepisují za družstvo vždy dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda a v době nepřítomnosti místopředseda družstva.
zapsáno 2. 12. 1988 vymazáno 3. 5. 1991
Čl. l9 stanov : Při vzniku členství je člen družstva povinen zaplatit členský podíl ve výši l OOO,- Kčs. Členský podíl je splácen ve splátkách, které určí představenstvo družstva (pokud nerozhodne o jednorázovém složení čl. podílu), nejpozději však do jednoho roku ode dne nástupu do družstva.
zapsáno 3. 5. 1991 vymazáno 1. 5. 1993
Čl. 2l stanov : Člen je povinen přispět k úhradě ztráty družstva, vykázané v ročním výkaze podle rozhodnutí členské schůze a k úhradě schodku při zrušení družstva likvidací. Uhrazovací povinnost se týká ztrát a schodku vzniklých za dobu trvání členského poměru. U vedoucích a volených členů orgánů družst va za dobu výkonu funkce. Uhrazovací povinnost je omezena částkou rovnající se dvojnásobku členského podílu, při skončení členství úmrtím je uhrazovací povinnost omezena výší členského podílu.
zapsáno 3. 5. 1991 vymazáno 1. 5. 1993
- trojnásobku u vedoucích provozoven a vedoucích útvarů - čtyřnásobku u náměstků předsedy a členů volených orgánů - pětinásobku u předsedy družstva a předstvenstva družstva
zapsáno 3. 5. 1991 vymazáno 1. 5. 1993
předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda družstva.
zapsáno 3. 5. 1991 vymazáno 1. 5. 1993
Zastupování a podepisování : Představenstvo družstva je výkonným a statutárním orgánem družstva, je oprávněno jednat jménem družstva ve všech záležitostech. V čele představenstva je předseda. V době nepřítomnosti předsedy družstva jej zastupuje místopředseda, případně jiný člen představenstva družstva, pověřený k tomu usnesením představenstva družstva, není-li přítomen ani místopředseda. V případě, kdy je rozhodování vyhrazeno představenstvu družstva a právní předpisy stanoví pro právní úkon písemnou formu, podepisují za družstvo vždy dva členové představenstva družstva, z nichž jeden musí být
zapsáno 3. 5. 1991 vymazáno 1. 5. 1993
Údaje o družstvu : Převedeno z rejstříku DR XXVII - 35. Družstvo bylo založeno na stanovách přijatých v ustavující valné hromadě, konané dne 3.prosince l949.
zapsáno 10. 5. 1951 vymazáno 11. 3. 2022
Členská schůze konaná dne 20.11.1992 schválila podle § 11 zák.č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech a podle § 765 zák.č.513/1991 Sb., nové stanovy družstva, přizpůsobené úpravě v obchodním zákoníku.
zapsáno 1. 5. 1993 vymazáno 11. 3. 2022
Částka převedená do nedělitelného fondu družstva podle § 18 odst. 2 zák.č.42/1992 Sb. : 13 930 076,54 Kč.
zapsáno 1. 5. 1993 vymazáno 11. 3. 2022
Usnesením Okresního soudu v Teplicích ze dne 23.7.2003, č.j. 14 Nc 9471/2003-4, byla nařízena exekuce na majetek družstva SNAHA, kožedělné družstvo TEPLICE, IČO 000 29 378. Provedením exekuce byl pověřen JUDr. Ivan Rehák, soudní exekutor se sídlem Ústí nad Labem, Velká hradební 2.
zapsáno 1. 8. 2003 vymazáno 11. 3. 2022
Členská schůze konaná dne 25.4.2003 rozhodla o zrušení družstva s likvidací a jmenovala likvidátora.
zapsáno 16. 9. 2003 vymazáno 11. 3. 2022
Exekučním příkazem ze dne 30.9.2004, sp.zn. Ex 4242/04, soudní exekutor JUDr. Jiří Doležal vydal příkaz o provedení exekuce prodejem podniku družstva SNAHA, kožedělné družstvo TEPLICE \"v likvidaci\" se sídlem Teplice, 28. října 711/16, PSČ 415 01, IČ 000 29 378. Exekuční příkaz nabyl právní moci dne 11.10.2004.
zapsáno 28. 6. 2006 vymazáno 11. 3. 2022
Vymazává se družstvo SNAHA, kožedělné družstvo TEPLICE \"v likvidaci\" se sídlem Teplice, 28. října 711/16, PSČ 41501, identifikační číslo : 000 29 378 ke dni právní moci tohoto usnesení, včetně všech zapsaných skutečností. Právní důvod výmazu : Družstvo bylo vymazáno na základě usnesení usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19. 7. 2021, č.j. 44 K 34/2005-237, kterým byl zrušen po splnění rozvrhového usnesení konkurs na majetek družstva SNAHA, kožedělné družstvo TEPLICE \"v likvidaci\", IČO 000 29 378. Usnesení nabylo právní moci dne 20. 10. 2021.
zapsáno 11. 3. 2022 vymazáno 11. 3. 2022

Údaje o konkursech

Údaje o konkursu
Prohlášení konkursu: Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 31.8.2005, č.j. 44 K 34/2005-38, byl na majetek družstva SNAHA, kožedělné družstvo TEPLICE "v likvidaci", IČO 000 29 378, prohlášen konkurs a ustaven správce konkursní podstaty. Účinky konkursu nastaly dnem 31.8.2005.
zapsáno 5. 9. 2005 vymazáno 8. 11. 2021
Zrušení konkursu: Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19. 7. 2021, č.j. 44 K 34/2005-237, byl zrušen po splnění rozvrhového usnesení konkurs na majetek družstva SNAHA, kožedělné družstvo TEPLICE \"v likvidaci\", IČO 000 29 378. Usnesení nabylo právní moci dne 20. 10. 2021.
zapsáno 8. 11. 2021 vymazáno 11. 3. 2022
Konkursní správce
SVOBODA A VRŠANSKÝ, v.o.s., IČO: 25466763
Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice
zapsáno 5. 9. 2005 vymazáno 30. 1. 2014
Konkursní správce
VRŠANSKÝ a spol., v.o.s., IČO: 25466763
Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice
zapsáno 30. 1. 2014 vymazáno 22. 2. 2022

Základní členský vklad

Vklad
základní členský vklad: 1 000 Kč
zapsáno 1. 5. 1993 vymazáno 11. 3. 2022

Statutární orgán

Člen statutárního orgánu
Ladislav Plachý
Stříbrníky 61, Česká republika
zapsáno 10. 5. 1951 vymazáno 20. 9. 1952
Člen statutárního orgánu
Vladimír Smetana
Londýnská, Ústí nad Labem
zapsáno 10. 5. 1951 vymazáno 20. 9. 1952
Člen statutárního orgánu
Josef Tučka
Lhota Králová, okr. Nové Město n.M., Česká republika
zapsáno 10. 5. 1951 vymazáno 20. 9. 1952
Člen statutárního orgánu
Josef Kulas
Roudnice nad Labem, Česká republika
zapsáno 20. 9. 1952 vymazáno 6. 1. 1954
Člen statutárního orgánu
František Kopal
Litoměřice, Česká republika
zapsáno 20. 9. 1952 vymazáno 6. 1. 1954
Člen statutárního orgánu
Ladislav Hubáček
Teplice, Česká republika
zapsáno 20. 9. 1952 vymazáno 6. 1. 1954
Člen statutárního orgánu
Jan Sýkora
Chomutov, Česká republika
zapsáno 20. 9. 1952 vymazáno 6. 1. 1954
Člen statutárního orgánu
Josef Miler
Louny, Česká republika
zapsáno 20. 9. 1952 vymazáno 6. 6. 1956
Člen statutárního orgánu
František Novotný
Děčín, Česká republika
zapsáno 20. 9. 1952 vymazáno 6. 6. 1956
Člen statutárního orgánu
Josef Konšal
Litvínov, Česká republika
zapsáno 20. 9. 1952 vymazáno 6. 1. 1954
Předseda
Jan Kofroň
Horova, Teplice
zapsáno 6. 1. 1954 vymazáno 28. 4. 1965
Člen statutárního orgánu
Jan Varhánek
Českolipská, Litoměřice
zapsáno 6. 1. 1954 vymazáno 6. 6. 1956
Člen statutárního orgánu
Josef Tesařík
Bílinská 6, Duchcov
zapsáno 6. 1. 1954 vymazáno 6. 6. 1956
Člen statutárního orgánu
Miloslav Melka
Rudé armády, Chomutov
zapsáno 6. 6. 1956 vymazáno 7. 2. 1959
Člen statutárního orgánu
Josef Galačiny
Kořenského, Ústí nad Labem-Střekov
zapsáno 6. 6. 1956 vymazáno 7. 2. 1959
Zástupce předsedy
Antonín Velíšek
Gottwaldova, Děčín
zapsáno 6. 6. 1956 vymazáno 7. 2. 1959
Člen statutárního orgánu
František Hájek
Prokopa Diviše, Ústí nad Labem
zapsáno 6. 6. 1956 vymazáno 7. 2. 1959
Člen statutárního orgánu
Jaroslav Kalina
Domská, Litoměřice
zapsáno 7. 2. 1959 vymazáno 19. 8. 1960
Člen statutárního orgánu
Josef Tesařík
Bílinská, Duchcov
zapsáno 7. 2. 1959 vymazáno 19. 8. 1960
Člen statutárního orgánu
Václav Lepší
Červený vrch, Děčín 4
zapsáno 7. 2. 1959 vymazáno 19. 4. 1960
Člen statutárního orgánu
Josef Bečka
Hraniční, Most
zapsáno 7. 2. 1959 vymazáno 4. 12. 1961
Zástupce předsedy
Jaroslava Márová
Mírové náměstí, Chabařovice
zapsáno 7. 2. 1959 vymazáno 28. 4. 1965
Člen statutárního orgánu
Jan Valkovič
Velká hradební, Ústí nad Labem
zapsáno 19. 4. 1960 vymazáno 19. 8. 1960
Člen statutárního orgánu
Josef Švanda
tř. Rudé armády, Ústí nad Labem
zapsáno 19. 4. 1960 vymazáno 19. 8. 1960
Člen statutárního orgánu
Jiří Kuliš
Na drahách, Ústí nad Labem-Klíše
zapsáno 19. 8. 1960 vymazáno 4. 12. 1961
Člen statutárního orgánu
Hynek Vybíral
Lounská, Teplice
zapsáno 19. 8. 1960 vymazáno 26. 5. 1964
Člen statutárního orgánu
Karel Šimáček
Starý Březenec u Jirkova 144, Česká republika
zapsáno 19. 8. 1960 vymazáno 16. 4. 1962
Člen statutárního orgánu
Milan Spilka
Zbrojnická, Děčín IV.
zapsáno 19. 8. 1960 vymazáno 4. 12. 1961
Člen statutárního orgánu
Václav Nedvěd
Stalinova, Dubí-Bystřice
zapsáno 4. 12. 1961 vymazáno 26. 5. 1964
Člen statutárního orgánu
Ladislav Hubáček
Krupka-Bohosudov 269, Česká republika
zapsáno 4. 12. 1961 vymazáno 26. 5. 1964
Člen statutárního orgánu
František Merhaut
Třebušice 1938, Česká republika
zapsáno 4. 12. 1961 vymazáno 19. 4. 1974
Člen statutárního orgánu
Oldřich Valenta
Na drahách, Ústí nad Labem
zapsáno 4. 12. 1961 vymazáno 21. 4. 1966
Člen statutárního orgánu
Zdirad Nápravník
Josefa Hory, Teplice
zapsáno 4. 12. 1961 vymazáno 21. 4. 1966
Člen statutárního orgánu
Jana Chaloupková
Koldům, Litvínov VI.
zapsáno 16. 4. 1962 vymazáno 26. 5. 1964
Člen statutárního orgánu
Rudolf Jančí
Perštejn nad Ohří 5, Česká republika
zapsáno 26. 5. 1964 vymazáno 21. 4. 1966
Člen statutárního orgánu
František Martinček
Fučíkova, Ústí nad Labem
zapsáno 26. 5. 1964 vymazáno 21. 4. 1966
Člen statutárního orgánu
Jan Sýkora
Riegrova, Chomutov
zapsáno 26. 5. 1964 vymazáno 19. 4. 1974
Místopředseda
Jan Valkovič
Zdenka Nejedlého, Teplice
zapsáno 26. 5. 1964 vymazáno 28. 4. 1965
Člen statutárního orgánu
František Lev
Duchcovská, Teplice
zapsáno 28. 4. 1965 vymazáno 8. 5. 1968
Místopředseda
Jaroslava Márová
Mírové náměstí, Chabařovice
zapsáno 28. 4. 1965 vymazáno 21. 4. 1966
Předseda
Jan Valkovič
Zdenka Nejedlého, Teplice
zapsáno 28. 4. 1965 vymazáno 25. 4. 1977
Člen představenstva
Josef Švanda
Návětrná, Ústí nad Labem
zapsáno 21. 4. 1966 vymazáno 6. 4. 1992
Člen statutárního orgánu
Miroslav Melka
Vinohradská, Chomutov
zapsáno 21. 4. 1966 vymazáno 20. 7. 1971
Člen statutárního orgánu
Hynek Vybíral
Lounská, Teplice I.
zapsáno 21. 4. 1966 vymazáno 8. 5. 1968
Zástupce předsedy
Jaroslava Márová
Mírové náměstí, Chabařovice
zapsáno 21. 4. 1966 vymazáno 8. 5. 1968
Člen statutárního orgánu
Jaroslav Hřebřina
Pětiletky, Teplice II.
zapsáno 21. 4. 1966 vymazáno 20. 7. 1971
Člen statutárního orgánu
Jaroslava Márová
Mírové náměstí, Chabařovice
zapsáno 8. 5. 1968 vymazáno 14. 7. 1970
Člen statutárního orgánu
František Sýkora
Fučíkova, Kadaň
zapsáno 8. 5. 1968 vymazáno 20. 7. 1971
Člen statutárního orgánu
Ladislav Tokar
Čapajevova, Teplice II.
zapsáno 8. 5. 1968 vymazáno 20. 7. 1971
Člen statutárního orgánu
Eva Zubrová
H. Lindnerové, Teplice
zapsáno 14. 7. 1970 vymazáno 20. 7. 1971
Místopředseda
Jaroslav Hřebřina
Pětiletky, Teplice II.
zapsáno 20. 7. 1971 vymazáno 10. 11. 1971
Člen statutárního orgánu
Jana Chaloupková
Vančurova třída, Litvínov VI.
zapsáno 20. 7. 1971 vymazáno 25. 4. 1977
Člen statutárního orgánu
Milan Kofroň
Doubravská, Trnovany
zapsáno 20. 7. 1971 vymazáno 25. 4. 1977
Člen statutárního orgánu
Oldřich Valenta
Tolstého, Ústí nad Labem-Střekov
zapsáno 20. 7. 1971 vymazáno 14. 5. 1987
Člen statutárního orgánu
Anna Milsimorová
Panelové sídliště 10/617, Bílina
zapsáno 20. 7. 1971 vymazáno 10. 11. 1971
Místopředseda
Anna Milsimorová
Panelové sídliště 10/617, Bílina
zapsáno 10. 11. 1971 vymazáno 26. 4. 1979
Člen statutárního orgánu
Václav Prášil
Chmelařské náměstí, Žatec
zapsáno 10. 11. 1971 vymazáno 19. 4. 1974
Člen statutárního orgánu
Libuše Buřilová
Sídliště C, Kadaň
zapsáno 19. 4. 1974 vymazáno 25. 4. 1977
Člen statutárního orgánu
Jan Sýkora
Šafaříkova, Chomutov
zapsáno 19. 4. 1974 vymazáno 25. 4. 1977
Člen statutárního orgánu
Josef Vozáb
Lípová, Ústí nad Labem-Všebořice
zapsáno 19. 4. 1974 vymazáno 4. 11. 1975
Člen statutárního orgánu
Antonín Polášek
Jankovcova, Teplice
zapsáno 4. 11. 1975 vymazáno 25. 4. 1977
Předseda
Jan Valkovič
Bratislavská, Teplice
zapsáno 25. 4. 1977 vymazáno 7. 5. 1986
Člen statutárního orgánu
Miroslav Melka
Vinohradská, Chomutov
zapsáno 25. 4. 1977 vymazáno 15. 4. 1983
Člen statutárního orgánu
František Merhaut
Jar. Ježka, Most
zapsáno 25. 4. 1977 vymazáno 14. 5. 1987
Člen statutárního orgánu
Drahuše Mladová
Stavbařů, Ústí nad Labem
zapsáno 25. 4. 1977 vymazáno 26. 4. 1979
Člen statutárního orgánu
Jana Vávrová
Husova, Kadaň
zapsáno 25. 4. 1977 vymazáno 13. 5. 1982
Člen statutárního orgánu
Eva Zubrová
Cejthamlova, Teplice
zapsáno 25. 4. 1977 vymazáno 26. 4. 1979
Člen statutárního orgánu
František Ekrt
Libochovany 142, Česká republika
zapsáno 26. 4. 1979 vymazáno 13. 5. 1982
Člen statutárního orgánu
Josef Frolík
Topolová, Most
zapsáno 26. 4. 1979 vymazáno 26. 4. 1985
Místopředseda
Eva Zubrová
Cejthamlova, Teplice
zapsáno 26. 4. 1979 vymazáno 14. 5. 1987
Člen statutárního orgánu
Adolf Mach
Lužická, Liberec l
zapsáno 6. 5. 1980 vymazáno 14. 5. 1987
Člen statutárního orgánu
Hana Brodilová
Rynoltice 230, Česká republika
zapsáno 6. 5. 1980 vymazáno 14. 5. 1987
Člen statutárního orgánu
Věra Čapková
Žitavská, Chrastava
zapsáno 6. 5. 1980 vymazáno 14. 5. 1987
Člen statutárního orgánu
Helena Postupová
Vaňurova, Liberec 3
zapsáno 6. 5. 1980 vymazáno 28. 3. 1990
Člen statutárního orgánu
Josef Toman
Cihlářská, Liberec 6
zapsáno 13. 5. 1982 vymazáno 15. 4. 1983
Člen statutárního orgánu
Ing. Ivana Tůmová
Kubanské revoluce, Teplice
zapsáno 13. 5. 1982 vymazáno 28. 3. 1990
Člen statutárního orgánu
Alena Horáková
Rynoltice 237, Česká republika
zapsáno 15. 4. 1983 vymazáno 14. 5. 1987
Člen statutárního orgánu
František Ekrt
Libochovany 142, Česká republika
zapsáno 15. 4. 1983 vymazáno 28. 3. 1990
Člen statutárního orgánu
Vladimír Klír
6. pětiletky, Roudnice nad Labem
zapsáno 26. 4. 1985 vymazáno 14. 5. 1987
Člen statutárního orgánu
Ing. Josef Stern
Slovenská, Teplice l
zapsáno 7. 5. 1986 vymazáno 28. 3. 1990
Místopředseda
Ing. Petr Machold
Bulharská, Teplice l
zapsáno 14. 5. 1987 vymazáno 28. 3. 1990
Člen statutárního orgánu
Jindřich Breite
25. února, Teplice l
zapsáno 14. 5. 1987 vymazáno 28. 3. 1990
Člen statutárního orgánu
Lenka Bujárková
Jiráskova, Liberec 13
zapsáno 14. 5. 1987 vymazáno 28. 3. 1990
Člen statutárního orgánu
Jana Vávrová
Husova, Kadaň
zapsáno 14. 5. 1987 vymazáno 28. 3. 1990
Člen statutárního orgánu
Bronislav Boháč
Čs. partyzánů, Děčín 32-Boletice n.L.
zapsáno 14. 5. 1987 vymazáno 28. 3. 1990
Člen statutárního orgánu
Eva Zubrová
Cejthamlova, Teplice
zapsáno 14. 5. 1987 vymazáno 14. 12. 1990
Člen představenstva
František Sýkora
Jermanická 494/l4, Liberec - Vesec, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 28. 3. 1990 vymazáno 1. 8. 1995
Předseda
František Ekrt
Libochovany 142, Česká republika
zapsáno 28. 3. 1990 vymazáno 30. 10. 1992
Člen statutárního orgánu
Ing. Marie Vokáčová
Fučíkova, Teplice 2
zapsáno 28. 3. 1990 vymazáno 3. 5. 1991
Člen statutárního orgánu
Jarmila Hanzlíková
Legií, Liberec
zapsáno 28. 3. 1990 vymazáno 3. 5. 1991
I.místopředseda
František Merhaut
J.Ježka, Most, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 28. 3. 1990 vymazáno 26. 5. 1999
Místopředseda
Ing. Ivana Tůmová
Kubanské revoluce, Teplice
zapsáno 28. 3. 1990 vymazáno 14. 12. 1990
Místopředseda
Eva Zubrová
Cejthamlova, Teplice
zapsáno 14. 12. 1990 vymazáno 3. 5. 1991
Člen statutárního orgánu
Ing. Ivana Tůmová
Kubanské revoluce, Teplice
zapsáno 14. 12. 1990 vymazáno 3. 5. 1991
II.místopředseda
Eva Rozenská
Novobranská, Litoměřice
zapsáno 3. 5. 1991 vymazáno 6. 4. 1992
Člen představenstva
Irena Abramová
Červenka, Žatec, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 3. 5. 1991 vymazáno 1. 8. 1995
Člen představenstva
Sylvie Rezková
Husova, Košťany, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 3. 5. 1991 vymazáno 6. 4. 1992
Člen přestavenstva
Oswald Petermann
Jugoslávská, Teplice
zapsáno 3. 5. 1991 vymazáno 6. 4. 1992
Člen představenstva
Antonín Heřman
Labská, Ústí nad Labem
zapsáno 3. 5. 1991 vymazáno 6. 4. 1992
Člen představenstva
Lydie Kleinanderová
Útočiště, Klášterec nad Ohří, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 3. 5. 1991 vymazáno 6. 4. 1992
Člen představenstva
Anna Jirková
Kozinova, Ústí nad Labem
zapsáno 6. 4. 1992 vymazáno 1. 8. 1995
Člen představenstva
Věra Krejčíková
Odborářů, Ústí nad Labem, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 6. 4. 1992 vymazáno 30. 10. 1992
Člen představenstva
Zdena Khůnová
l7.listopadu, Chomutov, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 6. 4. 1992 vymazáno 1. 8. 1995
Člen představenstva
Marie Zahrádková
Ruská ll, Teplice, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 6. 4. 1992 vymazáno 1. 8. 1995
Člen statutárního orgánu
Ing. Martin Najman
Foersterova, Teplice
zapsáno 6. 4. 1992 vymazáno 30. 10. 1992
Člen představenstva
Eva Davidová
Gagarinova, Teplice, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 30. 10. 1992 vymazáno 1. 8. 1995
II. místopředseda
Ing. Václav Pago
J.K.Tyla, Bílina, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 30. 10. 1992 vymazáno 11. 7. 1996
Předseda družstva
Ing. Martin Najman
Foersterova, Teplice
Den vzniku funkce: 10. 4. 1999
Den zániku funkce: 31. 12. 2003
Den vzniku členstvi: 10. 4. 1999
Den zániku členstvi: 31. 12. 2003
zapsáno 30. 10. 1992 vymazáno 8. 7. 2004
Člen představenstva
Vlasta Tučková
Trnovanská, Teplice
zapsáno 1. 8. 1995 vymazáno 26. 5. 1999
Člen představenstva
Jana Vávrová
Husova, Kadaň
zapsáno 1. 8. 1995 vymazáno 26. 5. 1999
Člen představenstva
Anna Vondrušková
Tylova 995, Litvínov I, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 1. 8. 1995 vymazáno 26. 5. 1999
Člen představenstva
Libuše Poulová
Gagarinova, Teplice
zapsáno 1. 8. 1995 vymazáno 20. 2. 2002
Člen představenstva
Jaroslava Hamerská
Kostnická, Chomutov
zapsáno 11. 7. 1996 vymazáno 26. 5. 1999
Místopředseda družstva
Libuše Brabcová
Moravská, Teplice
Den zániku funkce: 30. 4. 2001
zapsáno 26. 5. 1999 vymazáno 20. 2. 2002
Člen představenstva
Tomáš König
Krajní, Teplice
Den vzniku funkce: 10. 4. 1999
Den zániku členstvi: 31. 3. 2003
zapsáno 26. 5. 1999 vymazáno 8. 7. 2004
Člen představenstva
Vlasta Jermanová
Fr. Šrámka, Teplice
Den vzniku funkce: 10. 4. 1999
Den zániku členstvi: 29. 9. 2003
zapsáno 26. 5. 1999 vymazáno 8. 7. 2004
Místopředseda družstva
Libuše Poulová
Gagarinova, Teplice
Den vzniku funkce: 10. 4. 1999
Den zániku funkce: 31. 12. 2003
Den zániku členstvi: 31. 12. 2003
ve funkci místopředsedy od: 25.6. 2001
zapsáno 20. 2. 2002 vymazáno 8. 7. 2004
Člen představenstva
Jana Nodžáková
Sídliště, Krupka
Den vzniku funkce: 1. 6. 2001
Den zániku členstvi: 31. 12. 2003
zapsáno 20. 2. 2002 vymazáno 8. 7. 2004
Způsob jednání
Za představenstvo jedná navenek předseda, nebo místopředseda. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva. Při podepisování jménem družstva připojí členové představenstva k obchodnímu jménu družstva označení své funkce a podpis.
zapsáno 1. 5. 1993 vymazáno 11. 3. 2022

Likvidátor

Likvidátor
JUDr. Jan Vaňáč
Klínec, 252 10 Mníšek pod Brdy
zapsáno 16. 9. 2003 vymazáno 23. 11. 2012
Likvidátor
Ing. Soňa Aubrechtová
Bělehradská, 434 01 Most - Most
zapsáno 23. 11. 2012 vymazáno 11. 3. 2022

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

David Černý

David Černý

výtvarník

-206
-
+
Milan Richtr

Milan Richtr

politik a oděvní podnikatel

-527
-
+
Karel Janeček

Karel Janeček

miliardář, bojovník s korupcí

694
-
+
Dominik Hašek

Dominik Hašek

hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-31
-
+
Jiří Mádl

Jiří Mádl

herec, režisér

530
-
+
Ewa Farna

Ewa Farna

zpěvačka

119
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.