Jednota Teplice, družstvo, IČO: 00032107 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Jednota Teplice, družstvo Údaje byly staženy 18. 11. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 00032107. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 00032107 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu14. 9. 1955
Obchodní firma
od 12. 8. 2020

Jednota Teplice, družstvo

od 12. 11. 1993 do 12. 8. 2020

Jednota, spotřební družstvo

od 12. 6. 1990 do 12. 11. 1993

J e d n o t a , spotřební družstvo v Teplicích

od 4. 9. 1978 do 12. 6. 1990

Jednota, spotřební družstvo v Teplicích

od 5. 7. 1957 do 4. 9. 1978

Jednota, lidové spotřební družstvo v Teplicích

od 12. 3. 1956 do 5. 7. 1957

Jednota, okresní lidové spotřební družstvo v Teplicích

od 14. 9. 1955 do 12. 3. 1956

J e d n o t a , spotřební a výrobní družstvo v Teplicích, zapsané společenstvo s ručením omezeným

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 12. 6. 1990 do 2. 11. 2004
Teplice, Zemská 818
od 14. 9. 1955 do 12. 6. 1990
T e p l i c e,
IČO
od 12. 11. 1993

00032107

DIČ

CZ00032107

Identifikátor datové schránky:8bbdqnv
Právní forma
od 14. 9. 1955
Družstvo
Spisová značka139 DrXXVIII, Krajský soud v Ústí nad Labem
Předmět podnikání
od 2. 11. 2004
- maloobchod se smíšeným zbožím
od 2. 11. 2004
- řeznictví a uzenářství
od 2. 11. 2004
- realitní činnost
od 14. 6. 1999 do 2. 11. 2004
- řeznictví a uzenářství
od 12. 11. 1993 do 2. 11. 2004
- obchodní činnost, nájem a pronájem nemovitostí, poskytování administrativních služeb a poradenské služby v oblasti ob- chodu
od 27. 5. 1991 do 12. 11. 1993
- provozování obchodní činnosti veškerým zbožím na úrovni vel- koobchodu a maloobchodu, vč.souvisejících činností
od 27. 5. 1991 do 12. 11. 1993
- provozování veřejného stravování a ubytování, vč.souvisejí- cích činností v oblasti cestovního a rekreačního ruchu
od 27. 5. 1991 do 12. 11. 1993
- poskytování obchodní, poradenských, ekonomických, adminis- trativních a jiných služeb
od 27. 5. 1991 do 12. 11. 1993
- provozování potravinářské a jiné výroby, zpracování nakou- pených výrobků a surovin
od 27. 5. 1991 do 12. 11. 1993
- vykupování zemědělských produktů, surovin, výrobků domácí výroby, lesních a volně rostoucích plodů, hub a jiných věcí
od 27. 5. 1991 do 12. 11. 1993
- provozování výpočetní techniky, automobilové dopravy, čin- nosti aranžérské a projektové, stavební, údržbářské a opra- várenské, vč.technických revizí
od 27. 5. 1991 do 12. 11. 1993
- zahraničně hospodářská činnost
od 27. 5. 1991 do 12. 11. 1993
- směnárenská činnost
od 27. 5. 1991 do 12. 11. 1993
- využívání příp. dalších forem spolupráce s právními subjekty tj. uzavírá smlouvy o sdružení, vstupuje do akciových, kapi- tálových společenství, může vstupovat do aukcí s devizovými prostředky a cennými papíry, může vytvářet nebo se spolupo- dílet na vytváření společných podniků a obchodních společ- ností i se zahraniční účastí a družstevních podniků
od 27. 5. 1991 do 12. 11. 1993
- nájem a podnájem nemovitostí a pronájem nemovitostí
od 27. 5. 1991 do 12. 11. 1993
- zajišťování praktického výcviku žáků v oboru prodavač smíše- ného zboží, kuchař, přip. jiných oborech
od 27. 5. 1991 do 12. 11. 1993
- Družstvo provádí i další související činnost, vyplývající z obecně závazných právních předpisů
od 27. 5. 1991 do 12. 11. 1993
- Zahraničně obchodní činnost se zapisuje v rozsahu nevyžadu- jícím zvláštní oprávnění správního orgánu.
od 12. 6. 1990 do 27. 5. 1991
- provozuje obchodní činnost veškerým zbožím na úrovnivelko- obchodu i maloobchodu, prodává zboží členům i ostatním obča- nům a organizacím
od 12. 6. 1990 do 27. 5. 1991
- provozuje veřejné stravování a ubytovací služby a poskytuje služby v oblasti cestovního a rekreačního ruchu
od 12. 6. 1990 do 27. 5. 1991
- poskytuje obchodní a jiné služby členům, občanům a organiza- cím
od 12. 6. 1990 do 27. 5. 1991
- provozuje potravinářskou a jinou výrobu, zpracovává nakoupe- né výrobky a suroviny
od 12. 6. 1990 do 27. 5. 1991
- vykupuje zemědělské produkty, suroviny, výrobky domácí výro- by, lesní a volně rostoucí plody, houby a jiné věci
od 12. 6. 1990 do 27. 5. 1991
- provádí práce a služby výpočetní techniky, činnost aranžér- skou a projektovou, provozuje stavební, údržbářskou a opra- várenskou činnost a automobilovou dopravu
od 12. 6. 1990 do 27. 5. 1991
- uskutečňuje zahraničně hospodářskou činnost
od 12. 6. 1990 do 27. 5. 1991
- další podnikatelská činnost podle konkrétních podmínek druž- stva
od 28. 12. 1988 do 12. 6. 1990
- provozuje obchodní činnost veškerým spotřebním zbožím a to jak na úseku velkoobchodu, tak i maloobchodu, prodává zboží členům i ostatním občanům a organizacím
od 28. 12. 1988 do 12. 6. 1990
- provozuje veřejné stravování, ubytovací a jiné služby, pří- padně doplňkový prodej v oblasti cestovního a rekreačního ruchu
od 28. 12. 1988 do 12. 6. 1990
- poskytuje obchodní popřípadě i jiné služby obyvatelstvu i organizacím ve smyslu zákona o vnitřním obchodě a ostat- ních obecně závazných právních předpisů
od 28. 12. 1988 do 12. 6. 1990
- provozuje potravinářskou, popř. jinou výrobu spojenou se svou činností a zpracovává nakoupené výrobky a suroviny
od 28. 12. 1988 do 12. 6. 1990
- vykupuje zemědělské produkty, suroviny, výrobky domácí výro- by, lesní a volně rostoucí plody, houby, zvěřinu i jiné předměty a zboží, jímž družstvo může zkvalitnit služby obča- nům a organizacím
od 28. 12. 1988 do 12. 6. 1990
- provádí práce a služby výpočetní techniky, činnost aranžérs- kou a za účelem rozvoje své materiálně technické základny, provozuje stavební,údržbářskou a opravárenskou činnost a zá- vodovou automobilovou dopravu. V rámci volné kapacity prová dí tyto práce a služby pro jiné organizace spotřebního druž- stevnictví a ve vyjimečných případech i pro jiné organizace
od 28. 12. 1988 do 12. 6. 1990
- provádí projektovou činnost
od 28. 12. 1988 do 12. 6. 1990
- podle zákonem stanovených pravidel uskutečňuje zahraničně hospodářskou činnost na základě devizové rentability a samo- financování
od 28. 12. 1988 do 12. 6. 1990
- provozuje v souladu se zvláštním povolením příslušných orgá- nů směnárenskou činnost
od 4. 9. 1978 do 28. 12. 1988
- Za účelem rozvoje materiálně technické základny družstev provozuje stavební, instalatérskou, údržbářskou a opravář- skou činnost a provádí závodovou a veřejnou nákladovou do- pravu, v souladu se zvláštním oprávněním, vydaným pro KV ČSSD spolupracuje na projektové činnosti.
od 25. 11. 1970 do 4. 9. 1978
- buduje a zlepšuje síť prodejen, družstevního pohostinství, skladů a pomocných dílen, vykonává doplňkový prodej a prodej na objednávku
od 25. 11. 1970 do 4. 9. 1978
- provozuje výrobu a zpracovává nakoupené zboží
od 25. 11. 1970 do 4. 9. 1978
- nakupuje zemědělské výrobky, suroviny a výrobky domácké vý- roby z místních zdrojů,lesní a divoce rostoucí plody a houby
od 25. 11. 1970 do 4. 9. 1978
- pořádá jako složka Národní fronty akce k rozvíjení kulturní- ho života pracujících
od 25. 11. 1970 do 4. 9. 1978
- nakupuje zboží všeho druhu a prodává je svým členům i ostat- ním občanům
od 14. 9. 1955 do 25. 11. 1970
- .
Ostatní skutečnosti
od 12. 11. 1993
- II. valná hromada, konaná dne 15.11.1992 schválila transfor- mační projekt družstva. Členská schůze, konaná dne 15.11. 1992 a shromáždění delegátů konané dne 24.4.1993 schválilo nové stanovy družstva, přizpůsobené úpravě v obchodním záko- níku č.513/1991 Sb.
od 12. 11. 1993 do 23. 8. 1996
- Jednání jménem družstva : Jménem představenstva jedná navenek předseda nebo místopřed- sedové. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo přede- psána písemná forma, je třeba podpisu alespoň 2 členů před- stavenstva.
od 12. 11. 1993 do 18. 4. 2014
- Výše částky, převedené do nedělitelného fondu družstva podle ust. § 18 odst. 2 zák.č. 42/1992 Sb. : 22 886 946,23 Kč.
od 12. 6. 1990 do 12. 11. 1993
- Podepisování za družstvo : Jménem družstva jedná a za družstvo podepisuje předseda, popř. pověřený místopředseda družstva a další člen předsta- venstva.
od 28. 12. 1988
- Podle těchto stanov se zapisuje, že družstvo je spotřebním družstvem ve smyslu čl.5 Ústavy Československé socialistické republiky a zák.č.94/1988 Sb., o bytovém, spotřebním a vý- robním družstevnictví.
od 28. 12. 1988
- Družstvo je členem Českého svazu spotřebních družstev.
od 28. 12. 1988 do 12. 11. 1993
- Konference delegátů družstva, která se konala dne 23.11.1988 byly přijaty a schváleny nové stanovy, kterými se družstvo od 1.1.1989 řídí a které jsou založeny ve spise podnikového rejstříku.
od 28. 12. 1988 do 12. 11. 1993
- Orgány družstva jsou : konference delegátů, představenstvo, předseda, kontrolní komise, členská schůze /u provozoven/ a dohlížecí výbory
od 28. 12. 1988 do 12. 11. 1993
- Funkční období volených orgánů družstva činí 5 let.
od 28. 12. 1988 do 12. 11. 1993
- Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva, tvoří je 9 - 15 členů, je oprávněno jednat jménem družstva ve věcech, které nejsou zákonem, jiným obecně platným práv- ním předpisem, nebo Stanovami vyhrazeny jinému orgánu /bod 30 stanov/.
od 4. 9. 1978 do 12. 6. 1990
- Zastupování a podepisování za družstvo : Jménem družstva jedná a za družstvo podepisuje předseda /po- věřený místopředseda/; v případech, kdy je rozhodování vy- hrazeno představenstvu a právní předpisy stanoví pro právní úkon písemnou formu, podpisují za družstvo předseda /místo- předseda/ družstva a další člen představenstva. Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění pově- řený místopředseda.
od 4. 9. 1978 do 12. 11. 1993
- Řádným shromážděním delegátů družstva, konaným dne 17.června 1978 byla přijata a schválena změna stanov, článku I. bod 1, 4, písm.f, článku II.bod 9 písm.e, článku III.bod 34 stanov.
od 4. 9. 1978 do 12. 11. 1993
- Nestačí-li ke krytí případné ztráty fondy družstva, nebo ne- uhradí-li se ztráta z jiných zdrojů, přispět k její úhradě nejvýše svým členským podílem. O této povinnosti rozhodne konference delegátů.
od 23. 1. 1973 do 12. 11. 1993
- Shromážděním delegátů konaným dne 15.4.1972 byly provedeny změny stanov hlavně v článku 4 písm.F. Tyto stanovy se za- pisují a zakládají do spisů pdnikového rejstříku. Tyto sta- novy byly schváleny Českým svazem spotřebních družstev v Praze dne 6.5.1972.
od 18. 6. 1965 do 12. 11. 1993
- Shromáždění delegátů ze dne 29. listopadu 1964 byly přijaty vzorové stanovy lidového spotřebního družstva, schválené představenstvem Ústředního svazu spotřebních družstev dne 13.října 1964. Orgány družstva jsou nyní konference delegá- tů, výbor, představenstvo, kontrolní komise, členské schůze u prodejen a dohlížecí výbory.
od 18. 6. 1965 do 12. 11. 1993
- Výkoným orgánem družstva je představenstvo, sestávající z 9 - 13 členů, volených výborem družstva na období dvou let.
od 26. 10. 1960
- Shromážděním delegátů ze dne 21.5.1960 a dohodou o sloučení ze dne 25.6.1960, schválenou Ústředním svazem spotřebních družstev v Praze bylo s tímto družstvem sloučeno družstvo JEDNOTA, lidové spotřební družstvo v Bílině /zdejší Do 5/, které sloučením zaniklo ke dni 30.6.1960 a jehož majetek a závazky toto družstvo přejímá.
od 26. 10. 1960 do 26. 10. 1960
- Shromážděním delegátů ze dne 21.5.1960 a dohodou o sloučení ze dne 25.6.1960, schválenou Ústředním svazem spotřebních družstev v Praze bylo s tímto družstvem sloučeno družstvo JEDNOTA, lidové spotřební družstvo v Bílině /zdejší Do 5/, které sloučením zaniklo ke dni 30.6.1990 a jehož majetek a závazky toto družstvo přejímá.
od 26. 10. 1960 do 12. 11. 1993
- Shromážděním delegátů ze dne 18.6.1960 byly změněny stanovy družstva v článcích 2 odst.1, 6, 44, 20, 22 písm. b), 23 odst.2, 24, 31, 32, 31 odst.1, 34 odst.1, 35 odst.1, 2, 40 odst.2, 45 odst.3 a 49.
od 26. 10. 1960 do 12. 11. 1993
- Výkonným orgánem družstva je představenstvo, skládající se z 9 - 13 členů, volených na dobu 2 let výborem družstva.
od 7. 10. 1958 do 12. 11. 1993
- Členský podíl činí nyní 100,-- Kčs.
od 12. 3. 1956 do 4. 9. 1978
- Členové ručí mimo svůj podíl ještě další částkou, rovnající se nejvýše členskému podílu.
od 12. 3. 1956 do 4. 9. 1978
- Zastupování a podepisování : K názvu družstva připojí své podpisy předseda /místopředse- da/ a 1 další člen představenstva.
od 12. 3. 1956 do 12. 11. 1993
- Podle přijatých vzorových stanov spotřebního družstva řídí činnost družstva představenstvo, skládající se z předsedy, místopředsedy a 5 - 9 členů, volených na 1 rok.
od 12. 3. 1956 do 12. 11. 1993
- Členský podíl činí 40 Kčs.
od 14. 9. 1955
- Údaje o družstvu : Družstvo vzniklo usnesením valné ustavující hromady ze dne 9.1. 1955 jako družstvo lidové ze sloučených družstev: Jednota v Byst- řanech, Žalanech, Unčíně a Modlanech a Okresní svaz spořebních družstev v Telicích, jejichž práva a závazky převzalo.
od 14. 9. 1955 do 4. 9. 1978
- Ručení: Člen ručí mimo svůj podíl ještě další částkou ve výši svého po- dílu
od 14. 9. 1955 do 4. 9. 1978
- Družstvo platně zastupují a za něj podepisují předseda a 1 další člen výboru.
od 14. 9. 1955 do 12. 11. 1993
- Družstvo spočívá na stanovách přijatých valnou hromadou ze dne 9.1.1955. Výkonným orgánem družstva je výbor, sestávající z předsedy a 4 - 6 dalších členů.
od 14. 9. 1955 do 12. 11. 1993
- Členský podíl činí 40 Kčs a je splatný do 1 roku ode dne přijetí za člena.
Kapitál
od 12. 11. 1993 do 14. 6. 2017
Zapisovaný základní kapitál 250 000 Kč.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 11. 8. 2021
Ing. IVETA MALKOVSKÁ - předsedkyně představenstva
Proboštov, Na pěnkavce, PSČ 417 12
den vzniku členství: 24. 6. 2021
den vzniku funkce: 24. 6. 2021
od 11. 8. 2021
LENKA ANDRLÍKOVÁ - člen představenstva
Košťany - Střelná, Za obloukem, PSČ 417 23
den vzniku členství: 24. 6. 2021
od 11. 8. 2021
JITKA HOFMANNOVÁ - člen představenstva
Teplice, Karoliny Světlé, PSČ 415 01
den vzniku členství: 24. 6. 2021
od 3. 8. 2021
Milena Formánková - člen představenstva
Krupka, Sídliště, PSČ 417 41
den vzniku členství: 24. 6. 2021
od 3. 8. 2021
Eva Dvorščaková - člen představenstva
Teplice, Březinova, PSČ 415 01
den vzniku členství: 24. 6. 2021
od 3. 8. 2021
LADISLAV CÍSAŘ - člen představenstva
Teplice - Řetenice, Luční, PSČ 415 03
den vzniku členství: 24. 6. 2021
od 3. 8. 2021
IVANA HRABCOVÁ - místopředsedkyně představenstva
Proboštov, Dělnická, PSČ 417 12
den vzniku členství: 24. 6. 2021
den vzniku funkce: 24. 6. 2021
od 3. 8. 2021 do 11. 8. 2021
Ing. Iveta Malkovská - předsedkyně představenstva
Proboštov, Na pěnkavce, PSČ 417 12
den vzniku členství: 24. 6. 2021
den vzniku funkce: 24. 6. 2021
od 3. 8. 2021 do 11. 8. 2021
Lenka Andrlíková - člen představenstva
Košťany - Střelná, Za obloukem, PSČ 417 23
den vzniku členství: 24. 6. 2021
od 3. 8. 2021 do 11. 8. 2021
Jitka Hofmannová - člen představenstva
Teplice, Karoliny Světlé, PSČ 415 01
den vzniku členství: 24. 6. 2021
od 14. 6. 2017 do 3. 8. 2021
IVANA HRABCOVÁ - Člen představenstva
Proboštov, Dělnická, PSČ 417 12
den vzniku členství: 27. 4. 2017 - 24. 6. 2021
od 14. 6. 2017 do 3. 8. 2021
JITKA HOFMANNOVÁ - Člen představenstva
Teplice, Karoliny Světlé, PSČ 415 01
den vzniku členství: 27. 4. 2017 - 24. 6. 2021
od 5. 7. 2016 do 25. 11. 2016
LUBOMÍR PAVELKA - Člen představenstva
Bílina - Teplické Předměstí, Čapkova, PSČ 418 01
den vzniku členství: 28. 4. 2016 - 29. 10. 2016
od 5. 7. 2016 do 25. 11. 2016
JAROSLAVA BUDKOVÁ - Člen představenstva
Bílina - Újezdské Předměstí, Palackého, PSČ 418 01
den vzniku členství: 28. 4. 2016 - 6. 8. 2016
od 5. 7. 2016 do 29. 7. 2019
JAN BOKOČ - Člen představenstva
Krupka - Unčín, Fučíkova, PSČ 417 42
den vzniku členství: 28. 4. 2016 - 1. 7. 2019
od 5. 7. 2016 do 3. 8. 2021
Ing. IVETA MALKOVSKÁ - Předsedkyně představenstva
Proboštov, Na pěnkavce, PSČ 417 12
den vzniku členství: 28. 4. 2016 - 24. 6. 2021
den vzniku funkce: 28. 4. 2016 - 24. 6. 2021
od 5. 7. 2016 do 3. 8. 2021
MILENA FORMÁNKOVÁ - Místopředseda představenstva
Krupka, Sídliště, PSČ 417 41
den vzniku členství: 28. 4. 2016 - 24. 6. 2021
den vzniku funkce: 28. 4. 2016 - 24. 6. 2021
od 5. 7. 2016 do 3. 8. 2021
EVA DVORŠČAKOVÁ - Člen představenstva
Teplice, Březinova, PSČ 415 01
den vzniku členství: 28. 4. 2016 - 24. 6. 2021
od 5. 7. 2016 do 3. 8. 2021
LENKA ANDRLÍKOVÁ - Člen představenstva
Košťany - Střelná, Za obloukem, PSČ 417 23
den vzniku členství: 28. 4. 2016 - 24. 6. 2021
od 25. 9. 2015 do 5. 7. 2016
Ing. RŮŽENA KITTLOVÁ - Člen představenstva
Teplice - Sobědruhy, Husova, PSČ 415 10
den vzniku členství: 27. 4. 2011 - 28. 4. 2016
od 18. 6. 2013 do 5. 7. 2016
MILENA FORMÁNKOVÁ - Předsedkyně představenstva
Krupka, Sídliště, PSČ 417 41
den vzniku členství: 27. 4. 2011 - 28. 4. 2016
den vzniku funkce: 27. 4. 2011 - 28. 4. 2016
od 18. 6. 2013 do 5. 7. 2016
IVANA HRABCOVÁ - Člen představenstva
Proboštov, Dělnická, PSČ 417 12
den vzniku členství: 25. 4. 2013 - 28. 4. 2016
od 27. 2. 2013 do 18. 6. 2013
JAN BOKOČ - Člen představenstva
Krupka - Unčín, Fučíkova, PSČ 417 42
den vzniku členství: 6. 11. 2012 - 25. 4. 2013
od 6. 6. 2011 do 27. 2. 2013
František Jančálek - Člen představenstva
Krupka - Bohosudov, U Nádraží, PSČ 417 42
den vzniku členství: 27. 4. 2011 - 2. 11. 2012
od 6. 6. 2011 do 18. 6. 2013
Milena Formánková - Předsedkyně představenstva
Krupka, K. Čapka 241, PSČ 417 41
den vzniku členství: 27. 4. 2011
den vzniku funkce: 27. 4. 2011
od 6. 6. 2011 do 25. 9. 2015
Ing. Růžena Kittlová - Člen představenstva
Teplice, Husova 453, PSČ 415 01
den vzniku členství: 27. 4. 2011
od 6. 6. 2011 do 5. 7. 2016
Ing. Iveta Malkovská - Místopředsedkyně představenstva
Proboštov, Na Pěnkavce 558, PSČ 417 12
den vzniku členství: 27. 4. 2011 - 28. 4. 2016
den vzniku funkce: 27. 4. 2011 - 28. 4. 2016
od 6. 6. 2011 do 5. 7. 2016
Jana Hušáková - Člen představenstva
Teplice - Prosetice, Teplická 163, PSČ 415 01
den vzniku členství: 27. 4. 2011 - 28. 4. 2016
od 6. 6. 2011 do 5. 7. 2016
Jaroslava Budková - Člen představenstva
Bílina, Palackého 121/19, PSČ 418 01
den vzniku členství: 27. 4. 2011 - 28. 4. 2016
od 6. 6. 2011 do 5. 7. 2016
Jitka Hofmannová - Člen představenstva
Teplice, K. Světlé 1905/9, PSČ 415 01
den vzniku členství: 27. 4. 2011 - 28. 4. 2016
od 25. 8. 2006 do 6. 6. 2011
Milena Formánková - Předsedkyně představenstva
Krupka, K. Čapka 241
den vzniku členství: 27. 4. 2006 - 27. 4. 2011
den vzniku funkce: 27. 4. 2006 - 27. 4. 2011
od 25. 8. 2006 do 6. 6. 2011
Ing. Iveta Malkovská - Místopředsedkyně představenstva
Proboštov, Na Pěnkavce 558, PSČ 417 12
den vzniku členství: 27. 4. 2006 - 27. 4. 2011
den vzniku funkce: 27. 4. 2006 - 27. 4. 2011
od 25. 8. 2006 do 6. 6. 2011
Ing. Růžena Kittlová - Člen představenstva
Teplice, Husova 453
den vzniku členství: 27. 4. 2006 - 27. 4. 2011
od 25. 8. 2006 do 6. 6. 2011
Jana Hušáková - Člen představenstva
Teplice - Prosetice, Teplická 163
den vzniku členství: 27. 4. 2006 - 27. 4. 2011
od 25. 8. 2006 do 6. 6. 2011
Jaroslava Budková - Člen představenstva
Bílina, Palackého 121/19, PSČ 418 01
den vzniku členství: 27. 4. 2006 - 27. 4. 2011
od 25. 8. 2006 do 6. 6. 2011
Jitka Hofmannová - Člen představenstva
Teplice, K. Světlé 1905/9, PSČ 415 01
den vzniku členství: 27. 4. 2006 - 27. 4. 2011
od 25. 8. 2006 do 6. 6. 2011
Ivana Hrabcová - Člen představenstva
Proboštov, Dělnická 479, PSČ 417 12
den vzniku členství: 27. 4. 2006 - 27. 4. 2011
od 27. 2. 2004 do 25. 8. 2006
Ing. Iveta Malkovská - Místopředsedkyně
Proboštov, Na Pěnkavce 558, PSČ 417 12
den vzniku členství: 17. 5. 2001 - 27. 4. 2006
den vzniku funkce: 17. 5. 2001 - 27. 4. 2006
od 16. 7. 2003 do 25. 8. 2006
Marianna Hanzlíčková - Člen představenstva
Bystřany, Pražská 74, PSČ 417 61
den vzniku členství: 17. 4. 2003 - 27. 4. 2006
od 6. 10. 2001 do 25. 8. 2006
Jana Hušáková - Člen představenstva
Teplice - Prosetice, Teplická 163
den vzniku funkce: 17. 5. 2001
od 6. 10. 2001 do 25. 8. 2006
Ján Boháč - Člen představenstva
Měrunice 132
den vzniku funkce: 17. 5. 2001
od 22. 9. 2000 do 6. 10. 2001
Miloslav Hofmann - Člen představenstva
Praha 4-Chodov, Blatenská 2146/4, PSČ 148 00
od 14. 6. 1999 do 27. 2. 2004
Ing. Iveta Malkovská - Místopředsedkyně
Proboštov, Na Pěnkavce 588, PSČ 417 12
den vzniku členství: 17. 5. 2001
den vzniku funkce: 17. 5. 2001
od 14. 6. 1999 do 25. 8. 2006
Ing. Růžena Kittlová - Člen představenstva
Teplice, Husova 453
den vzniku členství: 17. 5. 2001 - 27. 4. 2006
od 23. 8. 1996 do 14. 6. 1999
Ing. Iveta Malkovská - Místopředsedkyně
Teplice, A. Staška 1713
od 23. 8. 1996 do 14. 6. 1999
Ing. Růžena Kittlová - Člen představenstva
Teplice, Přítkovská 1651
od 23. 8. 1996 do 6. 10. 2001
Ing. Zdenka Klepáčová - Člen představenstva
Teplice, Příčná 141
od 23. 8. 1996 do 25. 8. 2006
Milena Formánková - Předsedkyně
Krupka, K. Čapka 241
den vzniku členství: 17. 5. 2001 - 27. 4. 2006
den vzniku funkce: 17. 5. 2001 - 27. 4. 2006
od 23. 8. 1996 do 25. 8. 2006
Jiří Budek - Člen představenstva
Novosedlice, Hraniční 373/17
den vzniku členství: 17. 5. 2001 - 27. 4. 2006
od 13. 5. 1994 do 19. 8. 1994
Karel Herbst - Člen představenstva
Teplice, Trnovanská 1320/47
od 13. 5. 1994 do 23. 8. 1996
Ing. Ludmila Turková - Místopředsedkyně
Teplice, Májová 1475/4
od 13. 5. 1994 do 23. 8. 1996
Milena Formánková - Předsedkyně
Teplice, Benešovo nám. č. 489/4
od 13. 5. 1994 do 16. 7. 2003
Eva Dvorščaková - Člen představenstva
Teplice, Březinova 1817/6
den vzniku členství: 17. 5. 2001 - 1. 1. 2003
od 12. 11. 1993 do 13. 5. 1994
Karel Herbst - Předseda představenstva
Teplice, Trnovanská 1320/47
od 12. 11. 1993 do 13. 5. 1994
Ing. Ludmila Turková - Člen představenstva
Teplice, Májová 1475/4
od 18. 8. 1993 do 12. 11. 1993
Krista Mokrišová - Člen představenstva
Bohosudov, Jabloňová 218
od 30. 4. 1992 do 12. 11. 1993
Ing. Jiří Krčmář - Člen představenstva
Teplice, Ruská 13/1077
od 30. 4. 1992 do 13. 5. 1994
Milena Formánková - Místopředsedkyně
Teplice, Benešovo nám. č. 489/4
od 27. 5. 1991 do 30. 4. 1992
Ing. Jiří Krčmář - Místopředseda
Teplice, Ruská 13/1077
od 27. 5. 1991 do 12. 11. 1993
Jan Boháč - Člen představenstva
Duchcov, V domkách 36
od 27. 5. 1991 do 12. 11. 1993
Pavel Kadavý - Člen představenstva
Bílina, Fűgnerova 116/260
od 27. 5. 1991 do 12. 11. 1993
Helena Hromasová - Člen představenstva
Tepice, Březinova 17/2634
od 27. 5. 1991 do 12. 11. 1993
Karel Baloun - Člen představenstva
Krupka, Husitská 50/101
od 27. 5. 1991 do 13. 5. 1994
František Jančálek - Člen představenstva
Bohosudov, U nádraží 196
od 27. 5. 1991 do 19. 8. 1994
Klementina Papíková - Člen představenstva
Teplice, Sochorova 1312
od 12. 6. 1990 do 12. 6. 1990
Miloslav Hofman - Člen představenstva
Teplice, Buzulucká 304
od 12. 6. 1990 do 7. 1. 1991
Václav Polanský - Člen představenstva
Teplice, Duchcovská 7
od 12. 6. 1990 do 27. 5. 1991
Vladimír Hykeš - Místopředseda
Teplice, Gagarinova 1431
od 12. 6. 1990 do 27. 5. 1991
Jaroslav Dibelka - Člen představenstva
Teplice, R.Svobodové 1288/4
od 12. 6. 1990 do 27. 5. 1991
Božena Hopfnerová - Člen představenstva
Kostomlaty, Pod kovárnou 276
od 12. 6. 1990 do 27. 5. 1991
Antonín Kubíček - Člen představenstva
Duchcov, Sv.Čecha 14
od 12. 6. 1990 do 27. 5. 1991
Karel Puc - Člen představenstva
Třebívlice, 13
od 12. 6. 1990 do 30. 4. 1992
Milena Formánková - Člen představenstva
Teplice, Benešovo nám. 489/4
od 12. 6. 1990 do 18. 8. 1993
Krista Mikrišová - Člen představenstva
Bohosudov, Jabloňová 218
od 12. 6. 1990 do 12. 11. 1993
Karel Herbst - Předseda představenstva
Teplice, 25.února 1320
od 12. 6. 1990 do 12. 11. 1993
Jan Boháč - Místopředseda představenstva
Duchcov, V domkách 36
od 12. 6. 1990 do 12. 11. 1993
Jan Štycha - Člen představenstva
Dubí, Dubská 102
od 12. 6. 1990 do 23. 8. 1996
František Stránský - Člen představenstva
Hrob, Gottwaldova 327
od 12. 6. 1990 do 23. 8. 1996
Karel Votruba - Člen představenstva
Dubí 2, Wolkerova 152/12
od 12. 6. 1990 do 23. 8. 1996
Jiří Budek - Člen představenstva
Novosedlice, Kujbyševová 373
od 12. 6. 1990 do 22. 9. 2000
Miloslav Hofmann - Člen představenstva
Teplice, Buzulucká 304
od 3. 5. 1989 do 12. 6. 1990
Věra Křížová - Místopředseda
Teplice, Vítězná 1470
od 28. 12. 1988 do 3. 5. 1989
Věra Křížová - Člen představenstva
Teplice, Vítězná 1470
od 28. 12. 1988 do 6. 9. 1989
Ján Boháč - Člen představenstva
Duchcov, V domkách 36/1229
od 28. 12. 1988 do 12. 6. 1990
Vlasta Andrlíková - Člen představenstva
Hrobčíce čp.70,
od 28. 12. 1988 do 12. 6. 1990
Karel Friček - Člen představenstva
Teplice, Heydukova 1728/10
od 28. 12. 1988 do 12. 6. 1990
Alena Urbanová - Člen představenstva
Kostomlaty, Pod kovárnou 33
od 28. 12. 1988 do 12. 6. 1990
Rudolf Zdrubecký - Člen představenstva
Proboštov, Okružní 248
od 28. 12. 1988 do 12. 6. 1990
Ing. Alois Kittl - Člen představenstva
Teplice, ČSLA 262
od 28. 12. 1988 do 12. 11. 1993
Karel Friček - Člen představenstva
Teplice, Heydukova 1728/10
od 25. 9. 1987 do 12. 6. 1990
Jiří Petr - Místopředseda představenstva
Bílina, Jižní 305/3
od 19. 8. 1985 do 12. 6. 1990
Václav Polánský - Předseda
Teplice, Duchcovská 584/7
od 3. 3. 1980 do 19. 8. 1985
Josef Kindl - Předseda družstva
okr. Teplice, Ruská ul.č. 2216
od 4. 9. 1978 do 25. 9. 1987
Milan Maiwald - 1.místopředseda představenstva
Teplice, Marxova ul. č. 27
od 4. 9. 1978 do 28. 12. 1988
Olga Schmitzová - 2.místopředseda představenstva
Teplice, Zámecké náměstí č.3/69
od 4. 9. 1978 do 28. 12. 1988
Ing. František Vanča - Člen představenstva
Ústí nad Labem, Jeseninova 5
od 4. 9. 1978 do 28. 12. 1988
Vladimír Konvička - Člen představenstva
Bohosudov, Pod stadionem 514
od 4. 9. 1978 do 28. 12. 1988
Jaroslava Dvořáková - Člen představenstva
Moldava, 162
od 4. 9. 1978 do 28. 12. 1988
Věra Paulíková - Člen představenstva
Bílina, Čsl.armády 484/11
od 4. 9. 1978 do 28. 12. 1988
Jan Tvrzník - Člen představenstva
Unčín, Revoluční 109
od 4. 9. 1978 do 12. 6. 1990
Božena Hopfnerová - Člen představenstva
Kostomlaty p.Mil. 276,
od 4. 9. 1978 do 12. 6. 1990
Josef Klečka - Člen představenstva
Teplice, Sukova 15
od 21. 9. 1976 do 4. 9. 1978
Olga Schmitzová - 1.místopředseda představenstva
Teplice, Zámecké náměstí č.3/69
od 21. 9. 1976 do 4. 9. 1978
Milan Maiwald - 2.místopředseda představenstva
Teplice, Marxova ul. č. 27
od 21. 9. 1976 do 4. 9. 1978
Milena Kovaříčková - Člen představenstva
Teplice, Školní ul. č. 6
od 21. 9. 1976 do 4. 9. 1978
Marie Burdová - Člen představenstva
Teplice, Kašparova ul. č. 2
od 21. 9. 1976 do 4. 9. 1978
Anežka Bejčková - Člen představenstva
okr.Teplice, Novosedlice, Doliny č.398
od 21. 9. 1976 do 4. 9. 1978
Alena Macková - Člen představenstva
Teplice, Školní ul. č. 15
od 18. 9. 1974 do 21. 9. 1976
Ing. Helena Jarošová - Místopředseda představenstva
Prosetice, okr.Teplice, Příčná ul.č. 158
od 18. 9. 1974 do 21. 9. 1976
Rudolf Feichtinger - Člen představenstva
Ledvice, okr.Teplice, Gottwaldova ul.č.67
od 18. 9. 1974 do 4. 9. 1978
Jiřina Havránková - Člen představenstva
Bořislav č.55, okres Teplice
od 18. 9. 1974 do 12. 6. 1990
Margita Paveleková - Člen představenstva
Teplice, Sochorova ul. č.1311
od 21. 11. 1973 do 21. 9. 1976
Jiří Ruth - Místopředseda představenstva
okr.Teplice, ul.Generála Svobody č.167
od 23. 1. 1973 do 21. 11. 1973
Josef Čermák - Místopředseda představenstva
Chomutov, Kadaňská čp.3682
od 23. 1. 1973 do 18. 9. 1974
Josef Mátl - Člen představenstva
Hostomice, Gottwaldova 141
od 23. 1. 1973 do 18. 9. 1974
Vladimír Šebek - Člen představenstva
Duchcov, Vrchlického 13
od 23. 1. 1973 do 21. 9. 1976
Milena Vyhnálková - Člen představenstva
Teplice, Školní ul. č.6
od 23. 1. 1973 do 4. 9. 1978
Milada Šůchová - Člen představenstva
Teplice, Kubánské revoluce 2301/22
od 23. 1. 1973 do 4. 9. 1978
Eva Červová - Člen představenstva
Teplice, Kořenského stezka č.1
od 23. 1. 1973 do 3. 3. 1980
Rudolf Pokorný - Předseda představenstva
Unčín, ul. 5.května čp.1984
od 22. 7. 1971 do 23. 1. 1973
Jiří Budek - Místopředseda představenstva
Novosedlice, Kujbiševova ul. č. 373/17
od 22. 7. 1971 do 23. 1. 1973
Vítězslav Svoboda - Člen představenstva
Teplice, Duchcovská 33
od 22. 7. 1971 do 18. 9. 1974
Věra Svobodová - Člen představenstva
Teplice III., sídliště 341
od 22. 7. 1971 do 21. 9. 1976
Rudolf Houštěk - Člen představenstva
Modlany, č.45
od 17. 3. 1970 do 22. 7. 1971
Miloslav Hofman - Místopředseda představenstva
Louny, Terronská 1665
od 17. 3. 1970 do 22. 7. 1971
Ing. Helena Jarošová - Člen představenstva
Háj, Kubátova 127
od 17. 3. 1970 do 22. 7. 1971
Jiří Hájek - Člen představenstva
Nová Ves, čp.49
od 17. 3. 1970 do 23. 1. 1973
Petr Dovhun - Člen představenstva
Soběchleby, čp.36
od 17. 3. 1970 do 23. 1. 1973
Miroslav Kučera - Člen představenstva
Bílina, Prokopa Holého čp.427/3
od 17. 3. 1970 do 23. 1. 1973
Margita Paveleková - Člen představenstva
Proboštov, Meziškolská čp.122
od 17. 3. 1970 do 23. 1. 1973
Josef Suchopár - Člen představenstva
Osek, Švermova 388
od 17. 3. 1970 do 18. 9. 1974
Jaroslav Povolný - Člen představenstva
Teplice, Potěminova ul. 2244/17
od 17. 3. 1970 do 21. 9. 1976
František Čerek - Člen představenstva
Teplice, U schodů č.2
od 19. 1. 1967 do 17. 3. 1970
Dušan Špička - Člen představenstva
Teplice, Volgogradská 22
od 19. 1. 1967 do 17. 3. 1970
Antonie Kolmanová - Člen představenstva
Kostomlaty pod Milešovkou, Hřbitovní čp.233
od 19. 1. 1967 do 17. 3. 1970
Josef Štěpánek - Člen představenstva
Bystřany, čp.67
od 19. 1. 1967 do 22. 7. 1971
Věra Křížová - Člen představenstva
Bílina, sídliště, K novému nádraží, blok 9
od 18. 6. 1965 do 19. 1. 1967
Václav André - Člen představenstva
Teplice, Horova 2211
od 18. 6. 1965 do 19. 1. 1967
Bohumil Koláček - Člen představenstva
Sezemice, čp.50
od 18. 6. 1965 do 19. 1. 1967
Josef Zuda - Člen představenstva
Drahkov, čp.31
od 18. 6. 1965 do 17. 3. 1970
Václav Sahulka - Místopředseda
Most, Švabinského 2636/12-B-268/24
od 18. 6. 1965 do 17. 3. 1970
Rudolf Redlich - Člen představenstva
Nové Verneřice,
od 26. 11. 1963 do 18. 6. 1965
Jaroslav Týbl - Člen představenstva
Věšťany, čp. 31
od 26. 11. 1963 do 19. 1. 1967
Pavla Richterová - Člen představenstva
Unčín II, Revoluční 53
od 18. 11. 1963 do 26. 11. 1963
Josef Kaňkovský - Člen představenstva
Teplice I, ul. 28.října 25
od 18. 11. 1963 do 18. 6. 1965
Marie Svobodová - Člen představenstva
Teplice, Anglická 5
od 26. 10. 1960 do 18. 11. 1963
František Svoboda - Člen představenstva
Chotějovice, Dvořákova 90
od 26. 10. 1960 do 18. 11. 1963
Lenka Solovjevová - Člen představenstva
Kostomlaty, Hlavní ul.č. 11
od 26. 10. 1960 do 26. 11. 1963
Josef Myslík - Člen představenstva
Teplice, Lípová 39
od 26. 10. 1960 do 18. 6. 1965
Vítězslav Svoboda - Místopředseda představenstva
Teplice, Duchcovská 1589/33
od 26. 10. 1960 do 17. 3. 1970
Miloslav H o f ma n - Člen představenstva
Louny, Terronská 1665
od 26. 10. 1960 do 23. 1. 1973
Oldřich Mach - Předseda představenstva
Přestanov, čp.18
od 13. 7. 1960 do 13. 7. 1960
Vojtěch Válek - Člen představenstva
Hradiště,
od 13. 7. 1960 do 26. 10. 1960
Václav Sahulka - Místopředseda představenstva
Ústí nad Labem, Nový Svět 8/221
od 13. 7. 1960 do 26. 10. 1960
Růžena Šellerová - Člen představenstva
Žalany, čp.82
od 13. 7. 1960 do 18. 6. 1965
František Čerek - Předseda představenstva
Teplice, U schodu 2
od 13. 7. 1960 do 18. 6. 1965
František Novotný - Člen představenstva
Novosedlice, Sokolská 312
od 13. 7. 1960 do 17. 3. 1970
Václav Klofanda - Člen představenstva
Světice, čp.73
od 7. 10. 1958 do 13. 7. 1960
Pavla Richterová - Člen představenstva
Unčín II, Revoluční 53
od 7. 10. 1958 do 13. 7. 1960
Jan Puchwald - Člen představenstva
Mstišov, Nám. Svobody 2
od 20. 3. 1958 do 26. 10. 1960
Emilie Birnbaumová - Člen představenstva
Teplice II, Julia Fučíka čp.15
od 16. 1. 1958 do 13. 7. 1960
František Prášek - Předseda představenstva
Ústí nad Labem, Fučíkova 46
od 5. 7. 1957 do 7. 10. 1958
Jiřina Antošová - Člen
Bořislav, 113
od 5. 7. 1957 do 13. 7. 1960
Josef Lánský - Člen
Žalany, 96
od 5. 7. 1957 do 13. 7. 1960
Jindřich Zbíral - Člen
Nová Ves, čp. 9
od 5. 7. 1957 do 26. 10. 1960
Františka Wanková - Člen
Prosetice, 140
od 5. 7. 1957 do 26. 10. 1960
Marie Burdová - Člen
Teplice, Kašparova 2
od 14. 6. 1956 do 5. 7. 1957
Rudolf Urban - Náhradník
Modlany, čp.93
od 12. 3. 1956 do 14. 6. 1956
Blažena Komůrková - Člen představenstva
Prosetice, 80
od 12. 3. 1956 do 5. 7. 1957
Vilém Pešan - Člen
Proboštov, 163
od 12. 3. 1956 do 5. 7. 1957
Anna Mašínová - Člen
Žalany, čp.100
od 12. 3. 1956 do 7. 10. 1958
Stanislav Doležal - Člen představenstva
Rtyně, 62
od 12. 3. 1956 do 26. 10. 1960
Jiří Budek - Místopředseda
Novosedlice, 373
od 14. 9. 1955 do 12. 3. 1956
Ladislav Novák - Člen
Teplice II,
od 14. 9. 1955 do 12. 3. 1956
Oldřich Růdl - Člen
Sobědruhy, čp.226
od 14. 9. 1955 do 12. 3. 1956
Karel Maděra - Člen
Soběchleby, čp.68
od 14. 9. 1955 do 12. 3. 1956
Anna Boušková - Člen
Prosetice, č.124
od 14. 9. 1955 do 12. 3. 1956
Václav Jungmann - Člen
Teplice 1, Na hrázi 14
od 14. 9. 1955 do 5. 7. 1957
Bohuslav Halama - Člen
Teplice 1, Na hrázi 14
od 14. 9. 1955 do 16. 1. 1958
Josef Cízler - Předseda
Teplice III, Luční č.205
od 23. 8. 1996
Jménem představenstva jedná navenek předseda nebo místopředse- dové. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, přede- psána písemní forma, je třeba podpisu alespoň 2 členů předsta- venstva.
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ester Ledecká

Ester Ledecká

- sportovkyně, olympijská vítězka

+212

+
-
Roman Vaněk

Roman Vaněk

- kuchař

+111

+
-
Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- bývalý tenista

+76

+
-
Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+75

+
-
Marek Dospiva

Marek Dospiva

- miliardář, Penta

-211

+
-
Václav Bláha

Václav Bláha

- zpěvák, kytarista, frotman kapely Divoký Bill

-211

+
-

A tohle už jste četli?

Týká se vás silniční daň? Přiznání se blíží

Týká se vás silniční daň? Přiznání se blíží

Daňové přiznání k silniční dani za rok 2021 je potřeba podat nejpozději v pondělí 31. ledna. Kdo musí platit silniční daň a jaká jsou další pravidla? Tady je aktuální přehled a kalkulačka.

Nová vláda ve vaší peněžence. Jak změní důchody, daně, dávky

Nová vláda ve vaší peněžence. Jak změní důchody, daně, dávky

Co chystá koalice ohledně daní, důchodů, sociálních dávek, podnikání, podpory bydlení nebo lepšího fungování úřadů? Prošli jsme čerstvě podepsané programové prohlášení.

Vyplatí se vám paušální daň? Na změnu zbývá týden

Vyplatí se vám paušální daň? Na změnu zbývá týden

Podnikatelé se mohou dobrovolně přihlásit do 10. ledna. Kdo se zapojil už loni, nemusí nic dělat – pokud se naopak nechce odhlásit.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  15 327 549 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Vláda má důvěru, Fiala problém. Proč začíná připomínat Babiše?

Vláda má důvěru, Fiala problém. Proč začíná připomínat Babiše?

„Vláda by měla šetřit na státu, ne na občanech,“ řekl ve svém projevu před hlasováním o důvěře vládě...

Láska na fakultě. Šedá zóna vztahů mezi učiteli a studenty je tikající bomba

Láska na fakultě. Šedá zóna vztahů mezi učiteli a studenty je tikající bomba

„Spadla jsem do toho, ani nevím jak. A najednou v tom člověk byl a hrál tu hru, aniž si uvědomoval, že...

Partners Financial Services