Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

DRUŽBA, stavební bytové družstvo
IČO: 00047708

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu6. 6. 1959
Obchodní firma
od 6. 6. 1959

DRUŽBA, stavební bytové družstvo

Sídlo
od 10. 12. 2002 do 24. 11. 2016
Brno, Kapucínské nám. 100/6, PSČ 656 57
od 6. 9. 1999 do 10. 12. 2002
Brno, Kapucínské nám. 6, PSČ 656 57
od 6. 6. 1959 do 6. 9. 1999
Brno, Kapucínské nám. 6
IČO
od 6. 6. 1959

00047708

Identifikátor datové schránky:b2bzwfa
Právní forma
od 6. 6. 1959
Družstvo
Spisová značka6 DrXXXIV, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 31. 5. 1995
- 4/ družstvo zajišťuje: - převody členských práv a povinností dle §230 obch.zák. - výměny bytů - uzavírání podnájemních smluv bytů - uzavírání nájemních smluv k nebytovým prostorám - nájmy ploch k propagaci a reklamě
od 2. 3. 1994
- 1/ Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů, bytů, objektů s nebytovými prostorami a na správě a provozu objektů, které jsou ve vlastnictví družstva, členů družstva a jiných osob než členů družstva a na správě a hospodaření s ostatním majetkem družstva.
od 2. 3. 1994
- 2/ Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby bytových a nebytových objektů, jejich provoz a zabezpečování plnění poskytova- ných s užíváním bytů a nebytových prostor.
od 2. 3. 1994
- 3/ Družstvo: a/ staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domcích, jakož i výstavbu nebytových prostor, které pronajímá svým členům, b/ staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů a nebytových prostor do vlastnictví jiných osob, c/ přiděluje družstevní byty a nebytové prostory, d/ provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů, a to jak pro své členy, tak i pro jiné osoby,
od 2. 3. 1994
- e/ poskytuje, popř. zabezpečuje plnění spojená s bydlením, a to jak pro své členy, tak i pro jiné osoby,
od 6. 6. 1959 do 2. 3. 1994
- c/ buduje materiálnětechnickou základnu pro údržbu a opravy družstevních domů a rodinných domků i objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení a pro poskytování služeb spojených s bydlením a užíváním místností nesloužících k bydlení d/ přiděluje svým členům byty v družstevních domech a rodinných domcích i místnosti nesloužící k bydlení e/ zajišťuje uživatelům bytů /místností nesloužících k bydlení/ nerušený výkon práv spojených s jejich užíváním, zejména tím, že se stará o řádnou a včasnou údržbu družstevního majetku f/ na žádost členů zajišťovat údržbu rodinných domů převedených
od 6. 6. 1959 do 2. 3. 1994
- do jejich osobního vlastnictví g/ zajišťuje řádné plnění služeb, jejichž poskytování je s užíváním družstevního bytu /místnosti nesloužící k bydlení/ spojeno h/ zlepšuje podle možnosti družstevní majetek, provádí rekonstrukci a modernizaci družstevních domů a rodinných domků i objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení i/ poskytuje služby spojené s bydlením za úplatu občanům i jiných organizacím j/ vyrábí materiály, stavební díly, zařízení a výrobky potřebné k výstavbě družstevních domů a rodinných domků i objektů s místnostmi
od 6. 6. 1959 do 2. 3. 1994
- nesloužícími k bydlení, k jejich údržbě a opravám i k jejich rekonstrukci a modernizaci k/ organizuje kulturněvýchovnou práci, soustavně pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a družstevní demokracie, zajišťuje rozvoj pracovní iniciativy členů a pracovníků družstva l/ vykonává i jinou hospodářskou činnost, pokud tím nenaruší plnění hospodářských závazků nebo plnění vyplývající z povinného předmětu činnosti
od 6. 6. 1959 do 2. 3. 1994
- 1. Předmětem činnosti družstva je zajišťovat uspokojování bytových potřeb členů družstva, hospodářských sociálních a kulturních služeb potřebných k řádnému bydlení a touto činností napomáhat rozvoji společenských vztahů. 2. Ke splnění svých úkolů družstvo : a/ staví, popř. zabezpečuje pro své členy výstavbu bytů v družstevních domech a rodinných domcích, jakož i výstavbu objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení b/ staví, popř. zabezpečuje pro své členy výstavbu rodinných domků, které po dokončení převádí do jejich osobního vlastnictví
Ostatní skutečnosti
od 20. 2. 2018
- Dle usnesení představenstva družstva č.235/34. ze dne 29.7.2015 zmocňuje představenstvo ředitele družstva Ing. Jana Totzauera, aby za družstvo podepisoval smlouvy a listiny související se vznikem, změnou a zánikem členských práv a povinností člena družstv a a dále smlouvy a listiny související se vznikem, změnou a zánikem práva nájmu a podnájmu bytových a nebytových prostor ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví družstva.
od 20. 2. 2018
- Dle usnesení představenstva družstva č.235/34. ze dne 29.7.2015 zmocňuje představenstvo ředitele družstva Ing. Jana Totzauera, aby za družstvo nebo za společenství vlastníků, ve kterých družstvo vykonává funkci člena statutárního orgánu, podepisoval smlou vy a veškeré listiny, týkající se dodavatelsko-odběratelských vztahů.
od 6. 10. 2017
- Dle usnesení představenstva družstva č. 320/44 ze dne 11.4.2016 zmocňuje představenstvo ředitele družstva, aby ustanovil a zmocnil zástupce družstva k zajištění výkonu vlastnického práva družstva v domech ve správě společenství vlastníků a v domech ve sp rávě bez vzniku společenství vlastníků, zejména k zastoupení ve volených orgánech společenství vlastníků a k zastoupení při jednání a hlasování na shromážděních společenství vlastníků.
od 4. 7. 2014
- 11.6.2014 Shromáždění delegátů schválilo nové stanovy družstva.
od 8. 6. 2006
- Shromáždění delegátů, konané dne 8.6.2006 schválilo změnu stanov v čl. 42, kde se doplňuje bod 4, který zní: Výbor samosprávy může svolat členskou schůzi členů družstva v rámci hospodaření střediska - dílčí schůzi, s projednáváním záležitostí týkajících s e výhradně tohoto střediska. Pro svolání takovéto schůze platí veškerá ustanovení stanov pro členské schůze samospráv.
od 15. 9. 2005
- Shromáždění delegátů, konané 7.6.2005 schválilo změnu stanov v čl. 11 odst. 2, nově vložen čl. 63 a), změna čl. 64 v bodě 1 a to s účinností od 7.6.2005,
od 15. 9. 2005 do 15. 9. 2005
- Shromáždění delegáů, konané 7.6.2005 schválilo změnu stanov v čl. 11 odst. 2, nově vložen čl.63, změna čl. 64 v bodě 1 a to s účinností od 7.6.2005,
od 10. 12. 2002
- 12.6.2002 shromáždění delegátů schválilo změnu stanov.
od 17. 8. 2001
- 18.6.2001 Shromáždění delegátů schválilo nové stanovy družstva.
od 4. 12. 2000
- Shromáždění delegátů dne 8.12.1997 , 22.6.1998, 1.6.2000 schválilo změnu stanov.
od 26. 11. 1998 do 4. 12. 2000
- Shromáždění delegátů dne 8.12.1997 a 22.6.1998 schválilo změnu stanov.
od 13. 3. 1998
- Shromáždění delegátů konané dne 26.6.1997 schválilo změnu stanov družstva /čl.47 a) se vypouští/
od 4. 2. 1997
- Náhradní shromáždění delegátů konané dne 14.10.1996 schválilo změnu stanov družstva.
od 1. 3. 1996
- Shromáždění delegátů konané dne 15.12.1994 schválilo změnu stanov v čl.47 odst.3, čl.64, čl.69 odst.5,6, čl.78 odst.3, čl.81, čl.84. Shromáždění delegátů konané dne 27.6.1995 schválilo změnu stanov družstva.
od 31. 5. 1995
- Shromáždění delegátů ze dne 13.6.1994 schválilo změnu stanov v čl.84 /doplnění čl.5/
od 31. 5. 1995
- Shromáždění delegátů ze dne 29.6.1994 schválilo změnu stanov v čl.12 odst.6, čl.30,31,32,33,34,38, 76,118.
od 31. 5. 1995
- Shromáždění delegátů konané dne 29.6.1994 schválilo změnu stanov v čl.3.
od 31. 5. 1995 do 1. 3. 1996
- Shromáždění delegátů konané dne 15.12.1994 schválilo změnu stanov v čl.47 odst.3, čl.64, čl.69 odst.5,6, čl.78 odst.3, čl.81, čl.84.
od 2. 3. 1994
- Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na shromáždění delegátů konaném dne 30.11.1992 přizpůsobené úpravě družstva přeměněného podle § 765 odst. 1 obchodního zák. a § 9 odst. 6 písm. a/ zák. č. 42/1992 Sb..
od 2. 3. 1994 do 1. 3. 1996
- Zapisované základní jmění: 1,363.700,-- Kč
od 2. 3. 1994 do 1. 3. 1996
- Základní členský vklad: 3.200,-- Kč
od 6. 6. 1959
- Způsob zřízení: Družstvo bylo ustanoveno rozhodnutím ustavující členské schůze družstva konané dne 22.5.1959 a schváleno radou MěNV v Brně dne 10.6.1959.
od 6. 6. 1959 do 2. 3. 1994
- Způsob zřízení : Družstvo bylo ustanoveno rozhodnutím ustavující členské schůze družstva konané dne 22.5.1959 a schváleno radou MěNV v Brně dne 10.6.1959. Právní postavení družstva upra- vují stanovy přijaté na shromáždění delegátů konaném dne 8.12.1988 dle z.č. 94/1988 Sb. s účinností od 1.1.1989 doplněné usnesením shromáždění delegátů ze dne 24.4.1990 a 25.4.1991. Představenstvo má pět až patnáct členů.
od 6. 6. 1959 do 2. 3. 1994
- Ručení : Každý člen družstva je povinen přispívat na úhradu případného schodku družstva nebo likvidačního schodku podle čl. 107 stanov.
od 6. 6. 1959 do 2. 3. 1994
- Oprávnění k jednání : Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázd- nění místopředseda nebo jiný pověřený člen předsta- venstva.
od 6. 6. 1959 do 2. 3. 1994
- Podepisování : Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma podepisuje za družstvo předseda / popř. místopředseda/ a další člen představenstva.
Kapitál
od 1. 3. 1996
Zapisovaný základní kapitál 1 363 700 Kč.
Statutární orgán
od 2. 8. 2018
Ing. LIBOR BENÁTSKÝ - předseda představenstva
Brno - Nový Lískovec, Oblá, PSČ 634 00
den vzniku členství: 4. 6. 2018
den vzniku funkce: 4. 6. 2018
od 2. 8. 2018
Ing. MILAN STEHLÍK - místopředseda představenstva
Sobotovice, , PSČ 664 67
den vzniku členství: 4. 6. 2018
den vzniku funkce: 4. 6. 2018
od 2. 8. 2018
MARIE MALEŇÁKOVÁ - člen představenstva
Brno - Starý Lískovec, Irkutská, PSČ 625 00
den vzniku členství: 4. 6. 2018
od 2. 8. 2018
LUDMILA ADLEROVÁ - člen představenstva
Brno - Nový Lískovec, Oblá, PSČ 634 00
den vzniku členství: 4. 6. 2018
od 2. 8. 2018
Ing. RADOMIL BEJČEK - člen představenstva
Brno - Medlánky, Suzova, PSČ 621 00
den vzniku členství: 4. 6. 2018
od 6. 10. 2017 do 2. 8. 2018
Ing JAROSLAV DOKULIL - člen představenstva
Brno - Starý Lískovec, U hřiště, PSČ 625 00
den vzniku členství: 1. 9. 2017 - 4. 6. 2018
od 14. 12. 2015 do 2. 8. 2018
Ing. MILAN STEHLÍK - místopředseda představenstva
Sobotovice, , PSČ 664 67
den vzniku členství: 5. 6. 2013 - 4. 6. 2018
den vzniku funkce: 5. 6. 2013 - 4. 6. 2018
od 5. 12. 2015 do 14. 12. 2015
Ing. MILAN STEHLÍK - místopředseda představenstva
Mělčany, , PSČ 664 64
den vzniku členství: 5. 6. 2013
den vzniku funkce: 5. 6. 2013
od 5. 12. 2015 do 6. 10. 2017
ALEŠ NÁBĚLEK - člen představenstva
Brno - Bohunice, Okrouhlá, PSČ 625 00
den vzniku členství: 5. 6. 2013 - 31. 8. 2017
den vzniku funkce: 5. 6. 2013 - 31. 8. 2017
od 5. 12. 2015 do 2. 8. 2018
Ing. LIBOR BENÁTSKÝ - předseda představenstva
Brno - Nový Lískovec, Oblá, PSČ 634 00
den vzniku členství: 5. 6. 2003 - 4. 6. 2018
den vzniku funkce: 12. 10. 2015 - 4. 6. 2018
od 5. 12. 2015 do 2. 8. 2018
VLADIMÍR PILÁT - člen představenstva
Brno - Bohunice, Vedlejší, PSČ 625 00
den vzniku členství: 5. 6. 2013 - 4. 6. 2018
den vzniku funkce: 29. 7. 2015 - 4. 6. 2018
od 5. 12. 2015 do 2. 8. 2018
MARIE MALEŇÁKOVÁ - člen představenstva
Brno - Starý Lískovec, Irkutská, PSČ 625 00
den vzniku členství: 5. 6. 2013 - 4. 6. 2018
den vzniku funkce: 5. 6. 2013 - 4. 6. 2018
od 25. 11. 2015 do 5. 12. 2015
Ing. MILAN STEHLÍK - místopředseda představenstva
Sobotovice, , PSČ 664 67
den vzniku funkce: 6. 9. 1999 - 5. 6. 2013
od 12. 9. 2015 do 5. 12. 2015
VLADIMÍR PILÁT - předseda představenstva
Brno - Bohunice, Vedlejší, PSČ 625 00
den vzniku funkce: 9. 3. 2000 - 5. 6. 2013
od 10. 8. 2015 do 5. 12. 2015
Ing. LIBOR BENÁTSKÝ - člen představenstva
Brno - Nový Lískovec, Oblá, PSČ 634 00
den vzniku funkce: 5. 6. 2003 - 5. 6. 2013
od 1. 7. 2008 do 25. 11. 2015
Ing. Milan Stehlík - místopředseda představenstva
Mělčany, 91, PSČ 664 64
den vzniku funkce: 6. 9. 1999
od 1. 7. 2008 do 5. 12. 2015
Ing. Aleš Nábělek - člen představenstva
Brno - Bohunice, Okrouhlá 286/8, PSČ 625 00
den vzniku funkce: 5. 6. 2008 - 5. 6. 2013
od 26. 11. 2003 do 10. 8. 2015
Ing. Libor Benátský - člen představenstva
Brno, Oblá 35, PSČ 634 00
den vzniku funkce: 5. 6. 2003
od 4. 12. 2000 do 5. 12. 2015
Marie Maleňáková - člen představenstva
Brno, Irkutská 6, PSČ 625 00
den vzniku funkce: 4. 12. 2000 - 5. 6. 2013
od 19. 6. 2000 do 4. 12. 2000
Miroslav Kovál - člen představenstva
Brno, Bohuslava Martinů 38, PSČ 602 00
od 23. 3. 2000 do 1. 7. 2008
JUDr. Vladimír Hlásenský - člen představenstan
Brno, Táborského nábřeží 13, PSČ 639 00
den vzniku funkce: 23. 3. 2000 - 5. 6. 2008
od 9. 3. 2000 do 23. 3. 2015
JUDr.Ing. Luboš Dvořák - ředitel družstva
Brno, Merhautova 72, PSČ 613 00
den vzniku funkce: 9. 3. 2000 - 7. 2. 2015
od 9. 3. 2000 do 12. 9. 2015
Vladimír Pilát - předseda představenstva
Brno, Vedlejší 2, PSČ 625 00
den vzniku funkce: 9. 3. 2000
od 8. 9. 1999 do 27. 6. 2013
Miroslava Kellnerová - člen představenstva
Brno, Oblá 61, PSČ 634 00
den vzniku funkce: 6. 9. 1999 - 5. 6. 2013
od 6. 9. 1999 do 8. 9. 1999
Miroslava Kellnerová - člen představenstva
Brno, Oblá 61, PSČ 624 00
den vzniku funkce: 6. 9. 1999
od 6. 9. 1999 do 9. 3. 2000
Vladimír Pilát - místopředseda představenstva
Brno, Vedlejší 2, PSČ 625 00
od 6. 9. 1999 do 9. 3. 2000
JUDr. Vladimír Hlásenský - předseda představenstva
Brno, Táborského nábřeží 13, PSČ 639 00
od 6. 9. 1999 do 19. 6. 2000
Ing. Pavel Sklenář - člen představenstva
Brno, Broskvoňová 4, PSČ 621 00
od 6. 9. 1999 do 26. 11. 2003
Ing. Bohumil Tichý - člen představenstva
Brno, Bakalovo nábřeží 3, PSČ 639 00
den vzniku funkce: 6. 9. 1999 - 5. 6. 2003
od 6. 9. 1999 do 1. 7. 2008
Ing. Milan Stehlík - místopředseda představenstva
Brno, Pod nemocnicí 23, PSČ 625 00
den vzniku funkce: 6. 9. 1999
od 6. 9. 1999 do 27. 6. 2013
Ing. Jaroslav Dokulil - člen představenstva
Brno, U hřiště 15, PSČ 625 00
den vzniku funkce: 6. 9. 1999
od 26. 11. 1998 do 6. 9. 1999
JUDr. František Široký - místopředseda představenstva
Brno, Oblá 6
od 26. 11. 1998 do 6. 9. 1999
RNDr. Rudolf Grepl, CSc. - člen představenstva
Brno, U Velké ceny 18
od 26. 11. 1998 do 9. 3. 2000
Ing. Jindřich Chlup - ředitel družstva
Brno, Žižkova 58
od 13. 3. 1998 do 6. 9. 1999
Stanislav Veselý - člen představenstva
Brno, Veletržní 3, PSČ 603 00
od 13. 3. 1998 do 6. 9. 1999
Ing. Petr Pěta - člen představenstva
Brno, Vedlejší 8, PSČ 625 00
od 4. 2. 1997 do 13. 3. 1998
Jarmila Vorlová - člen představenstva
Brno, Ukrajinská 19
od 4. 2. 1997 do 26. 11. 1998
Ing. Jindřich Chlup - místopředseda představenstva
Brno, Žižkova 58
od 4. 2. 1997 do 6. 9. 1999
Ing. Jaroslav Votoupal - předseda představenstva
Brno, Okrouhlá 11
od 4. 2. 1997 do 6. 9. 1999
Ing. Karel Neterder - člen představenstva
Brno, Spodní 20
od 30. 10. 1996 do 4. 2. 1997
Ing. Jaroslav Votoupal - člen představenstva
Brno, Okrouhlá 11
od 30. 10. 1996 do 4. 2. 1997
Ing. Jindřich Chlup - člen představenstva
Brno, Žižkova 58, PSČ 616 00
od 30. 10. 1996 do 4. 2. 1997
Jarmila Vorlová - předseda představenstva
Brno, Ukrajinská 19
od 30. 10. 1996 do 4. 2. 1997
Alois Jurák - člen představenstva
Brno, U pošty 7
od 30. 10. 1996 do 4. 2. 1997
Ing. Marie Grecová - člen představenstva
Brno, Krásného 3
od 30. 10. 1996 do 13. 3. 1998
Doc.Ing. Jaroslav Jícha, CSc. - člen představenstva
Brno, Běloruská 6, PSČ 625 00
od 30. 10. 1996 do 26. 11. 1998
JUDr. František Široký - člen představenstva
Brno, Oblá 6, PSČ 634 00
od 30. 10. 1996 do 6. 9. 1999
Ing. Ivo Kocian - člen představenstva
Brno, Talichova 58
od 1. 3. 1996 do 30. 10. 1996
Ing. Jindřich Chlup - člen představenstva
Brno, Žižkova 58, PSČ 616 00
od 31. 5. 1995 do 31. 5. 1995
Ing. Antonín Pavlíček - člen představenstva
Brno, Kroftova 60
od 31. 5. 1995 do 30. 10. 1996
Jarmila Vorlová - předseda představenstva
Brno, Ukrajinská 19
od 31. 5. 1995 do 30. 10. 1996
Alois Jurák - člen představenstva
Brno, U pošty 7
od 31. 5. 1995 do 30. 10. 1996
Ing. Marie Grecová - člen představenstva
Brno, Krásného 3
od 31. 5. 1995 do 30. 10. 1996
Ing. Jaroslav Votoupal - člen představenstva
Brno, Okrouhlá 11
od 31. 5. 1995 do 30. 10. 1996
Ing. Ivo Kocian - člen představenstva
Brno, Talichova 58
od 2. 3. 1994 do 2. 3. 1994
ing. Stanislav Kučera - předseda představenstva
Brno, Hluboká 5
od 2. 3. 1994 do 2. 3. 1994
Doc.ing. Jan Křižák - místopředseda představenstva
Brno, Polní 15
od 2. 3. 1994 do 2. 3. 1994
Libor Vypil - člen představenstva
Brno, U Velké ceny 4
od 2. 3. 1994 do 2. 3. 1994
ing. Radovan Pahorecký - člen představenstva
Brno, Bosonožská 11
od 2. 3. 1994 do 2. 3. 1994
JUDr. Zdeněk Putna - člen představenstva
Zlín, Miličova 710
od 2. 3. 1994 do 2. 3. 1994
Jiří Čermák - předseda
Brno, Ulrychova 9
od 2. 3. 1994 do 31. 5. 1995
Doc.ing. Jan Křižák - předseda představenstva
Brno, Polní 15
od 2. 3. 1994 do 31. 5. 1995
Jarmila Vorlová - člen představenstva
Brno, Ukrajinská 19
od 2. 3. 1994 do 31. 5. 1995
ing. Jaroslav Doškář - člen představenstva
Brno, Vinařská 30
od 2. 3. 1994 do 31. 5. 1995
ing. Jan Kopeček - člen představenstva
Brno, Kamínky 26
od 2. 3. 1994 do 31. 5. 1995
ing. Stanislav Kučera - člen představenstva
Brno, Hluboká 5
od 2. 3. 1994 do 1. 3. 1996
Josef Kozel - člen představenstva
Brno, Ševčenkova 6
od 2. 3. 1994 do 30. 10. 1996
Libor Vypil - místopředseda představenstva
Brno, U Velké ceny 4
od 2. 3. 1994 do 30. 10. 1996
Drahomíra Plísková - člen představenstva
Brno, U Velké ceny 20
od 7. 9. 1992 do 2. 3. 1994
ing. Zdeněk Horáček - předseda
Brno, Rybářská 2
od 6. 6. 1959 do 7. 9. 1992
JUDr. Vladimír Stejskal - předseda
Brno, Běly Pažoutové 10
od 6. 6. 1959 do 7. 9. 1992
ing. Zdeněk Horáček - člen představenstva
Brno, Rybářská 2
od 6. 6. 1959 do 2. 3. 1994
Pavel Horák - místopředseda
Brno, Bohuslava Martinů 9
od 6. 6. 1959 do 2. 3. 1994
ing. Václav P ř i b i l - člen představenstva
Brno, Cimburkova 1
od 6. 6. 1959 do 2. 3. 1994
ing. Zdeněk Bečka - člen představenstva
Brno, Údolní 45
od 6. 6. 1959 do 2. 3. 1994
ing. Bohuslav Brokeš - člen představenstva
Brno, Hluboká 3
od 6. 6. 1959 do 2. 3. 1994
JUDr. Anna Podešvová - člen představenstva
Brno, Kabátníkova 20
od 6. 6. 1959 do 2. 3. 1994
ing. Antonín Škaryd - člen představenstva
Brno, Axmanova 15
od 6. 6. 1959 do 2. 3. 1994
Jiří Čermák - člen představenstva
Brno, Ulrychova 9
od 6. 6. 1959 do 2. 3. 1994
Martin K o ř i s t k a - člen představenstva
Brno, Volkovova 3
od 6. 6. 1959 do 2. 3. 1994
ing. Rostislav P a ř í z e k - člen představenstva
Brno, Šmejkalova 83/85
od 6. 6. 1959 do 2. 3. 1994
ing. Zdeněk Vlach - člen představenstva
Brno, Svážná 11
od 6. 10. 2017
Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. Právní úkony p ředstavenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda popř. místopředseda a další člen představenstva. Představenstvo může na základě písemné plné moci pověřit zastupováním družstva i jiné osoby.
od 2. 3. 1994 do 6. 10. 2017
Způsob zastupování: Za družstvo jedná navenek předseda představenstva a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma podepisuje za družstvo předseda /popřípadě místopředseda/ a další člen představenstva.
Kontrolní komise
od 4. 7. 2014 do 2. 8. 2018
- Dle čl.38 stanov družstva platných k 5.6.2013 je kontrolní komise tříčlenná.
Hodnocení firmy
-13
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Registry dlužníků: Jak se do nich dostanete, kudy vede cesta ven a na koho si dát pozor

26. 4. 2019 | Jak na to | Jiří Hovorka

Registry dlužníků: Jak se do nich dostanete, kudy vede cesta ven a na koho si dát pozor

Když si jdete pro půjčku, ale třeba i pro novou smlouvu o dodávkách energie, prověří si vás v registrech. V Česku máme několik oficiálních a jednoho parazita, se kterým si úřady dlouhodobě nedokážou poradit.

Očima expertů: Tolerovat alkohol za volantem?

26. 4. 2019 | Očima expertů | Ondřej Tůma

Očima expertů: Tolerovat alkohol za volantem?

Má smysl dovolit řidičům dopřát si před jízdou kapku alkoholu, nebo jde o zbytečný risk, který by ohrozil jak řidiče samotné, tak i ostatní?

Jak si zvýšit budoucí důchod? Zkuste sázku na dlouhý život

25. 4. 2019 | Jak na to | Jiří Hovorka | 13 komentářů

Jak si zvýšit budoucí důchod? Zkuste sázku na dlouhý život

Když budete žít aspoň tak dlouho jako průměrný důchodce, vyděláte na tom. Na konkrétním příkladu vám ukážeme, jak pracovat takzvaně na procenta.

Neřekneš, kolik vyděláváš? Alimenty ti vyměří, jako bys bral 85 tisíc

25. 4. 2019 | Jak na to | Terezie Nývltová Vojáčková | 3 komentáře

Neřekneš, kolik vyděláváš? Alimenty ti vyměří, jako bys bral 85 tisíc

Kdo neprokáže před soudem skutečné příjmy, zaplatí dítěti výživné, jako by bral 85 250 korun. Jsou ovšem i lidé, kterým se to vyplatí.

Daň z nemovitosti za rok 2019 se blíží. Tady je návod, jak ji zaplatit

24. 4. 2019 | Jak na to | Petra Dlouhá | 4 komentáře

Daň z nemovitosti za rok 2019 se blíží. Tady je návod, jak ji zaplatit

Na úhradu daně z nemovitých věcí zbývá pár týdnů. Poradíme, jak na to. A naše kalkulačka ukáže, kolik si připlatíte, když nestihnete zaplatit včas.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 585,00 Kč
Broadway Change 2 585,00 Kč
Czech Exchange 2 590,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 595,00 Kč
Expobank CZ 2 651,20 Kč
Česká spořitelna 2 695,00 Kč
ČSOB 2 692,30 Kč
Sberbank CZ 2 716,00 Kč
Komerční banka 2 716,29 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 757,70 Kč
Raiffeisenbank 2 770,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 157 517 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+20
+
-
2.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-39
+
-
3.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-41
+
-
4.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-65
+
-
5.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-70
+
-

Články na Heroine.cz

Porodem vchod! #5 Příprava k porodu

Porodem vchod! #5 Příprava k porodu

Porodní asistentka Alžběta Samková a záchranář Vít Samek se střídají v psaní o situacích,...více

„Odměnou je zkušenost ze dvou světů.“ Ženy v politice (2. část)

„Odměnou je zkušenost ze dvou světů.“ Ženy v politice (2. část)

Olga Richterová, Markéta Pekarová Adamová, Jana Maláčová: tři výrazné tváře vrcholné české...více

„Musíte se připravit na neustálé zpochybňování.“ Ženy v politice (1. část)

„Musíte se připravit na neustálé zpochybňování.“ Ženy v politice (1. část)

Olga Richterová, Markéta Pekarová Adamová, Jana Maláčová: tři výrazné tváře vrcholné české...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Příspěvek na bydlení
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > Příspěvek na bydlení

Otázka: Dobrý den, bydlím od 1.1.2019 trvale v bytě pronajatém. Mohu teď v dubnu požádat zpětně o příspěvek na bydlení? (nárok na něj jinak kvůli financím atd mám) A můžu žádat od 1.1. nebo musím žádat až od 1.2.,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek
Partners Financial Services