Stavební bytové družstvo Kojetín
IČO: 00053287

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu18. 5. 1961
Obchodní firma
od 14. 5. 1976

Stavební bytové družstvo Kojetín

od 18. 5. 1961 do 14. 5. 1976

Stavební bytové družstvo o b č a n ů v Kojetíně

Sídlo
od 9. 6. 2008 do 7. 11. 2016
Kojetín, Družstevní 383, PSČ 752 01
od 2. 3. 1998 do 9. 6. 2008
Kojetín, Nová ul. 1402
od 6. 1. 1994 do 2. 3. 1998
Kojetín, Družstevní ulice 383
od 14. 5. 1976 do 6. 1. 1994
Kojetín,
od 18. 5. 1961 do 14. 5. 1976
Kojetín,
IČO
od 6. 1. 1994

00053287

Identifikátor datové schránky:26p4cug
Právní forma
od 18. 5. 1961
Družstvo
Spisová značka92 DrXXII, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 2. 3. 1998 do 7. 11. 2016
- a) činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů, spočívající především v:
od 2. 3. 1998 do 7. 11. 2016
- aa) organizování přípravy a provádění, popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostor
od 2. 3. 1998 do 7. 11. 2016
- bb) provádění, popř. zajišťování údržby, oprav, modernizaci a rekonstrukci bytových a nebytových objektů
od 2. 3. 1998 do 7. 11. 2016
- cc) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor
od 2. 3. 1998 do 7. 11. 2016
- dd) přidělování bytů, rodinných domků a nebytových prostor a uzavírání příslušných smluv
od 2. 3. 1998 do 7. 11. 2016
- b) činnost za účelem podnikání, spočívající především v:
od 2. 3. 1998 do 7. 11. 2016
- aa) provádění, popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytů a nebytových prostor, popř. bytových a nebytových objektů ve vlastnictví jiných osob
od 2. 3. 1998 do 7. 11. 2016
- bb) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví jiných osob
od 2. 3. 1998 do 7. 11. 2016
- cc) pronájmu nebytových prostor
od 19. 9. 1991 do 6. 1. 1994
- 7. Provádění obchodní činnosti.
od 12. 3. 1984 do 2. 3. 1998
- Jiná hospodářská činnost: 1/ Práce spojené s přípravou výstavby bytového fondu, technické a občanské vybavenosti a ve prospěch zlepšení životního prostředí členů družstva a občanů, a to:
od 12. 3. 1984 do 2. 3. 1998
- a/ přípravnou a projektovou činnost,
od 12. 3. 1984 do 2. 3. 1998
- b/ investorsko-inženýrskou činnost včetně technické pomoci.
od 12. 3. 1984 do 2. 3. 1998
- 2/ Výstavbu včetně modernizace bytového fondu, technické a občanské vybavenosti, zlepšování životního prostředí, pokud dodávky na jednotlivé investiční akce nepřesáhnou částku 2 mil. Kčs.
od 12. 3. 1984 do 2. 3. 1998
- 3/ Údržbu, opravy a obnovu bytového fondu, technické a občanské vybavenosti, zeleně a životního prostředí, v zimních měsících u prací sezonního charakteru i údržbu a opravy nebytového fondu.
od 12. 3. 1984 do 2. 3. 1998
- 4/ Prodej stavebních hmot a výrobků vyrobených v souvislosti s vlastní potřebou.
od 12. 3. 1984 do 2. 3. 1998
- 5/ Činnosti a služby, které zajišťují výstavbu a údržbu (např. autodoprava, výkony strojů a mechanizace včetně případného jejich zapůjčování, provádění předepsaných revizních zkoušek, materiálně-technické zásobování a výkony skladového hospodářství).
od 12. 3. 1984 do 2. 3. 1998
- 6/ Činnosti a služby, které zajišťují provoz a správu družstva (jako dodávka tepla a teplé užitkové vody, pronájem nebytových prostor, provoz prádelen, administrativní práce a pod.).
od 14. 5. 1976 do 2. 3. 1998
- Družstvo pro své členy staví, popřípadě zabezpečuje výstavbu bytů a místností nesloužících k bydlení, zabezpečuje správu, údržbu, popřípadě rekonstrukci bytů a místností nesloužících k bydlení a poskytuje služby spojené s jejich užíváním. Organizuje politicko-výchovnou práci a pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a socialistické demokracie. V souvislosti s výstavbou družstevních bytů a místností nesloužících k bydlení může družstvo provádět přípravu staveniště včetně technického vybavení, terenních úprav, výstavby inženýrských sítí a popřípadě provádět i jiné práce, bez nichž by se nemohlo započít s výstavbou, nebo by nebylo možné vystavěné objekty užívat.
od 27. 11. 1970 do 14. 5. 1976
- Družstvo provádí bytovou výstavbu a) dodavatelsky příslušným stavebním podnikem; b) ve vlastní režii; při této formě výstavby musí družstvo zajistit odborné vedení stavby.
od 27. 11. 1970 do 14. 5. 1976
- I při dodavatelském způsobu výstavby se na ní družstvo podílí podle svých možností v co největším rozsahu svépomocí.
od 27. 11. 1970 do 14. 5. 1976
- Kromě hlavního úkolu - výstavby bytů - vyvíjí družstvo i jinou činnost, zejména a) stará se o řádnou a včasnou údržbu družstevního bytového majetku, a to i svépomocí svých členů, a dbá o zvyšování kultury bydlení,
od 27. 11. 1970 do 14. 5. 1976
- b) staví zpravidla svépomocí garáže, pokud družstvu v souvislosti s výstavbou bytů byla povolena i výstavba garáží. Tyto garáže může stavět pouze pro členy, kteří družstevní byt již užívají, nebo kteří na jeho výstavbu složili členský podíl,
od 27. 11. 1970 do 14. 5. 1976
- c) vede členy družstva k účasti na svépomocných akcích při výstavbě a údržbě bytů, úpravě sídlišť apod. Zřizováním členských samospráv zvyšuje zainteresovanost členů na správě a provozu družstva a tak zlepšuje péči o družstevní majetek,
od 27. 11. 1970 do 14. 5. 1976
- d) působí kulturně výchovnou prací k upevňování socialistického uvědomění členů družstva a příslušníků jejich rodin.
od 27. 11. 1970 do 14. 5. 1976
- Družstvo nemůže kromě výstavby bytů, garáží, jejich údržby a s tím spojených služeb pro členy družstva, provozovat jinou hospodářskou činnost.
Předmět činnosti
od 7. 11. 2016
- a) činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů, spočívající především v:
od 7. 11. 2016
- aa) organizování přípravy a provádění, popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostor
od 7. 11. 2016
- ab) provádění, popř. zajišťování údržby, oprav, modernizaci a rekonstrukci bytových a nebytových objektů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva;
od 7. 11. 2016
- ac) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva;
od 7. 11. 2016
- ad) uzavírání smluv o nájmu družstevních bytů (družstevních nebytových prostor), popř. jiných smluv souvisejících s jejich užíváním;
od 7. 11. 2016
- b) činnost za účelem podnikání spočívající především v nájmu bytů, nebytových prostor a staveb osobám, které nejsou členy družstva, realitní činnosti a správě a provozu nemovitostí ve vlastnictví jiných osob než členů družstva.
Ostatní skutečnosti
od 7. 11. 2016
- Stavební bytové družstvo Kojetín je bytovým družstvem, jehož právní poměry upravují stanovy přijaté na členské schůzi družstva dne 12. června 2014.
od 22. 1. 2014 do 7. 11. 2016
- Právní poměry družstva se řídí stanovami ve znění ze dne 3.10.2013.
od 14. 5. 1976 do 6. 1. 1994
- Ručení: Členové družstva, kterým nebyl přidělen družstevní byt nebo místnost nesloužící k bydlení, ručí do výše základních členských vkladů; ostatní členové ručí do výše zůstatkových hodnot členských podílů. Člen družstva je v jednom roce povinen uhradit nejvýše částkou rovnající se desetině základního členského vkladu nebo desetině zůstatkové hodnoty členského podílu.
od 18. 5. 1961 do 14. 5. 1976
- Ručení: Každý člen je povinen přispívat k úhradě případných ztrát /likvidačního schodku/ nejvýše však částkou rovnající se desetině členského podílu.
od 18. 5. 1961 do 6. 1. 1994
- Zřízení: Stavební bytové družstvo jako družstvo lidové podle zák.čís.27/1959 Sb. vzniklo přijetím stanov ustavující členskou schůzí ze dne 24.února 1961 a udělením souhlasu k jeho vzniku usnesením rady Okresního národního výboru v Přerově ze dne 28. dubna 1961 /výměr odboru výstavby ONV ze dne 6. května 1961, zn.:Výst. 5/6L Ka/J-2104/61.
od 18. 5. 1961 do 6. 1. 1994
- Zápisné: Zápisné činí 100,-Kčs.
Kapitál
od 2. 3. 1998 do 7. 11. 2016
Zapisovaný základní kapitál 50 000 Kč.
od 6. 1. 1994 do 2. 3. 1998
Zapisovaný základní kapitál 440 000 Kč.
Statutární orgán
od 7. 11. 2016
PETR BOSÁK - Předseda představenstva
Kojetín - Kojetín I-Město, Nová, PSČ 752 01
den vzniku členství: 10. 12. 2014
den vzniku funkce: 10. 12. 2014
od 7. 11. 2016
JITKA BEDRUNKOVÁ - Místopředseda představenstva
Kojetín - Kojetín I-Město, Tyršova, PSČ 752 01
den vzniku členství: 10. 12. 2014
den vzniku funkce: 10. 12. 2014
od 7. 11. 2016
RUDOLF MAŤA - Člen představenstva
Kojetín - Kojetín I-Město, Kuzníkova, PSČ 752 01
den vzniku členství: 10. 12. 2014
od 7. 11. 2016
ŠÁRKA LASOVSKÁ - Člen představenstva
Kojetín - Kojetín I-Město, Tyršova, PSČ 752 01
den vzniku členství: 10. 12. 2014
od 7. 11. 2016
MIROSLAV ZEMAN - Člen představenstva
Kojetín - Kojetín I-Město, Dudíkova, PSČ 752 01
den vzniku členství: 10. 12. 2014
od 22. 1. 2014 do 7. 11. 2016
JITKA BEDRUNKOVÁ - člen představenstva
Kojetín - Kojetín I-Město, Tyršova, PSČ 752 01
den vzniku členství: 3. 10. 2013 - 10. 12. 2014
od 13. 9. 2010 do 18. 12. 2012
Vratislav Chovanec - člen představenstva
Kojetín - Kojetín I - Město, Nová, PSČ 752 01
den vzniku členství: 29. 6. 2010 - 26. 4. 2012
od 13. 9. 2010 do 7. 11. 2016
Šárka Lasovská - člen představenstva
Kojetín - Kojetín I - Město, Tyršova, PSČ 752 01
den vzniku členství: 29. 6. 2010 - 10. 12. 2014
od 31. 8. 2010 do 8. 10. 2014
Božena Janováčová - I. místopředseda představenstva
Kojetín - Kojetín I - Město, Dudíkova, PSČ 752 01
den vzniku členství: 10. 12. 2009 - 14. 7. 2014
den vzniku funkce: 24. 2. 2010 - 14. 7. 2014
od 31. 8. 2010 do 7. 11. 2016
Rudolf Maťa - II. místopředseda představenstva
Kojetín - Kojetín I - Město, Kuzníkova, PSČ 752 01
den vzniku členství: 10. 12. 2009 - 10. 12. 2014
den vzniku funkce: 24. 2. 2010 - 10. 12. 2014
od 3. 2. 2010 do 31. 8. 2010
Milan Peterka - člen představenstva
Kojetín - Kojetín I - Město, Polní 1299, PSČ 752 01
den vzniku členství: 11. 3. 2008 - 6. 4. 2010
od 3. 2. 2010 do 31. 8. 2010
Rudolf Maťa - člen představenstva
Kojetín - Kojetín I - Město, Kuzníkova 1248, PSČ 752 01
den vzniku členství: 10. 12. 2009
od 3. 2. 2010 do 31. 8. 2010
Božena Janováčová - člen představenstva
Kojetín - Kojetín I - Město, Dudíkova 1266, PSČ 752 01
den vzniku členství: 10. 12. 2009
od 3. 2. 2010 do 22. 1. 2014
František Kašpařík - člen představenstva
Kojetín - Kojetín I - Město, Tyršova 1228, PSČ 752 01
den vzniku členství: 10. 12. 2009 - 18. 5. 2013
od 3. 2. 2010 do 7. 11. 2016
Petr Bosák - předseda představenstva
Kojetín - Kojetín I - Město, Nová 1259, PSČ 752 01
den vzniku členství: 10. 12. 2009 - 10. 12. 2014
den vzniku funkce: 16. 12. 2009 - 10. 12. 2014
od 20. 2. 2009 do 3. 2. 2010
Elaine Konečná - člen představenstva
Kojetín - Kojetín I - Město, Tyršova 1226, PSČ 752 01
den vzniku členství: 3. 11. 2008 - 10. 12. 2009
od 9. 6. 2008 do 20. 2. 2009
Lubor Michálek - člen představenstva
Kojetín, Kojetín I - Město, Nová 1216, 752 01
den vzniku členství: 11. 3. 2008 - 3. 11. 2008
od 9. 6. 2008 do 3. 2. 2010
Milan Peterka - předseda představenstva
Kojetín, Kojetín I - Město, Polní 1299, 752 01
den vzniku členství: 11. 3. 2008
den vzniku funkce: 27. 3. 2008 - 16. 12. 2009
od 20. 2. 2006 do 9. 6. 2008
Ing. Jiří Šírek - předseda představenstva
Kojetín - Kojetín I - Město, Tržní náměstí 63, PSČ 752 01
den vzniku členství: 7. 12. 2004 - 11. 3. 2008
den vzniku funkce: 16. 12. 2005 - 11. 3. 2008
od 20. 2. 2006 do 9. 6. 2008
Elaine Konečná - člen představenstva
Kojetín - Kojetín I - Město, Tyršova 1226, PSČ 752 01
den vzniku členství: 16. 12. 2005 - 11. 3. 2008
od 20. 2. 2006 do 3. 2. 2010
Božena Janováčová - I. místopředseda představenstva
Kojetín - Kojetín I - Město, Dudíkova 1266, PSČ 752 01
den vzniku členství: 7. 12. 2004 - 7. 12. 2009
den vzniku funkce: 16. 12. 2005 - 7. 12. 2009
od 8. 3. 2005 do 20. 2. 2006
Vratislav Chovanec - předseda představenstva
Kojetín - Kojetín I - Město, Nová 1260, PSČ 752 01
den vzniku členství: 7. 12. 2004 - 15. 12. 2005
den vzniku funkce: 7. 12. 2004 - 15. 12. 2005
od 8. 3. 2005 do 20. 2. 2006
Ing. Jiří Šírek - I. místopředseda představenstva
Kojetín - Kojetín I - Město, Tržní náměstí 63, PSČ 752 01
den vzniku členství: 7. 12. 2004
den vzniku funkce: 7. 12. 2004 - 15. 12. 2005
od 8. 3. 2005 do 20. 2. 2006
Božena Janováčová - člen představenstva
Kojetín - Kojetín I - Město, Dudíkova 1266, PSČ 752 01
den vzniku členství: 7. 12. 2004
od 8. 3. 2005 do 3. 2. 2010
Jana Vondrová - II. místopředseda představenstva
Kojetín - Kojetín I - Město, Sladovní 1291, PSČ 752 01
den vzniku členství: 7. 12. 2004 - 7. 12. 2009
den vzniku funkce: 7. 12. 2004 - 7. 12. 2009
od 8. 3. 2005 do 3. 2. 2010
Petr Trávníček - člen představenstva
Kojetín - Kojetín I - Město, Masarykovo náměstí 35, PSČ 752 01
den vzniku členství: 7. 12. 2004 - 7. 12. 2009
od 8. 3. 2005 do 3. 2. 2010
Josef Bureš - člen představenstva
Kojetín - Kojetín I - Město, Sladovní 461, PSČ 752 01
den vzniku členství: 7. 12. 2004 - 7. 12. 2009
od 8. 3. 2005 do 3. 2. 2010
Miroslav Koláčný - člen představenstva
Kojetín - Kojetín I - Město, Dudíkova 1265, PSČ 752 01
den vzniku členství: 7. 12. 2004 - 7. 12. 2009
od 30. 3. 2004 do 8. 3. 2005
Petr Trávníček - člen představenstva
Kojetín, Masarykovo nám. 35, PSČ 752 01
den vzniku členství: 22. 1. 2004
od 19. 2. 2004 do 8. 3. 2005
Josef Bureš - člen představenstva
Kojetín, Sladovní 461, PSČ 752 01
den vzniku členství: 4. 12. 2003 - 6. 12. 2004
od 9. 10. 2002 do 8. 3. 2005
Bedřich Fajtl - člen představenstva
Kojetín, Nová 1215, PSČ 752 01
den vzniku členství: 25. 4. 2002 - 23. 8. 2004
od 12. 7. 2000 do 8. 3. 2005
Božena Janováčová - člen představenstva
Kojetín, Dudíkova 1266, PSČ 752 01
den vzniku členství: 6. 6. 2000 - 6. 12. 2004
od 5. 4. 2000 do 9. 10. 2002
Jaroslav Janáček - člen
Kojetín, J. Peštulky 1324, PSČ 752 01
od 5. 4. 2000 do 19. 2. 2004
Jiří Stav - II. místopředseda
Kojetín, Družstevní 1306, PSČ 750 1
den vzniku členství: 6. 12. 1999 - 4. 12. 2003
od 5. 4. 2000 do 30. 3. 2004
Jiří Hübner - člen
Kojetín, Nová 1213, PSČ 752 01
den vzniku členství: 6. 12. 1999 - 22. 1. 2004
od 5. 4. 2000 do 8. 3. 2005
Vratislav Chovanec - předseda
Kojetín, Nová 1260, PSČ 752 01
den vzniku členství: 6. 12. 1999 - 6. 12. 2004
od 5. 4. 2000 do 8. 3. 2005
Mgr. Petr Válek - I. místopředseda
Kojetín, Tyršova 1228, PSČ 752 01
den vzniku členství: 6. 12. 1999 - 6. 12. 2004
od 5. 4. 2000 do 8. 3. 2005
Vojtěch Čech - člen
Kojetín, Družstevní 1302, PSČ 752 01
den vzniku členství: 6. 12. 1999 - 6. 12. 2004
od 2. 3. 1998 do 5. 4. 2000
Ing. Věra Nováková - předseda
Kojetín, Masarykovo nám. 35
od 29. 10. 1996 do 5. 4. 2000
Jana Zdráhalová - II. místopředseda představenstva
Kojetín, Polní 1299
od 29. 10. 1996 do 5. 4. 2000
Ing. Jiří Finger - člen představenstva
Kojetín, Nová 1219
od 29. 10. 1996 do 5. 4. 2000
Ing. Jaroslav Bělka - člen představenstva
Kojetín, Družstevní 1305
od 26. 7. 1994 do 2. 3. 1998
Ing. Věra Matoušková - předseda
Kojetín, Masarykovo nám. 35
od 9. 3. 1990 do 6. 1. 1994
Ing. Jaroslav Bělka - člen
Kojetín, Sladovní 460
od 9. 3. 1990 do 6. 1. 1994
Josef Kotouč - člen
Kojetín, Nová 1213
od 9. 3. 1990 do 26. 7. 1994
František Matoušek - předseda
Kojetín, Nová 1223
od 9. 3. 1990 do 26. 7. 1994
Rudolf Vrba - člen
Kojetín, Nová 1215
od 9. 3. 1990 do 26. 7. 1994
Ing. Věra Matoušková - člen
Kojetín, Sladovní 460
od 9. 3. 1990 do 29. 10. 1996
Jiří Pěcha - II. místopředseda
Kojetín, Družstevní 1302
od 9. 3. 1990 do 29. 10. 1996
Ing. Jiří Šírek - člen
Kojetín, Tržní 63
od 9. 3. 1990 do 29. 10. 1996
Ota Svoboda - člen
Kojetín, Polní 1299
od 9. 3. 1990 do 5. 4. 2000
Ing. Jiří Rumplík - I. místopředseda
Kojetín, Tyršova 1228
od 9. 3. 1990 do 5. 4. 2000
Zdeněk Nezhyba - člen
Kojetín, Sladovní 1292
od 9. 3. 1990 do 5. 4. 2000
Ing. Rudolf Frydrych - člen
Kojetín, Jana Peštuky 1324
od 17. 5. 1988 do 9. 3. 1990
Oldřich Černý - I. místopředseda
Kojetín, Nová ul. č. 1214
od 17. 5. 1988 do 9. 3. 1990
Zdeněk Duchoň - II. místopředseda
Kojetín, Sladovní ul. 460
od 17. 5. 1988 do 9. 3. 1990
Zbyněk Prokeš - člen
Kojetín, Družstevní 1301
od 17. 5. 1988 do 9. 3. 1990
Miluše Štefanová - člen
Kojetín, Družstevní 1302
od 12. 5. 1984 do 17. 5. 1988
František Krejčiřík - I. místopředseda
Kojetín, Nová ulice 1218
od 12. 5. 1984 do 17. 5. 1988
Ludmila Milerová - člen
Kojetín, Polní ul. 1300
od 12. 5. 1984 do 17. 5. 1988
Oldřich Černý - II. místopředseda
Kojetín, Nová ul. č. 1214
od 12. 5. 1984 do 17. 5. 1988
Zbyněk Prokeš - člen
Kojetín, Nová ul. 1221
od 12. 5. 1984 do 17. 5. 1988
Miluše Štefanová - člen
Kojetín, Tyršova ul. 1226
od 4. 8. 1982 do 9. 3. 1990
Věra Večerková - člen
Kojetín, Nová ul. 1220
od 15. 1. 1981 do 12. 5. 1984
Milan Štábl - člen
Kojetín, Nová ul.čp. 1225
od 25. 4. 1980 do 15. 1. 1981
Zdeňka Novotná - člen
Kojetín, Ztracená ul. 210
od 25. 4. 1980 do 12. 5. 1984
František Kopp - člen
Kojetín, Tyršova ul. 1228
od 25. 4. 1980 do 12. 5. 1984
Ludmila Milerová - člen
Kojetín, Svat.Čecha 901
od 25. 4. 1980 do 17. 5. 1988
Karel Nuc - člen
Kojetín, Nová ul. 1260
od 25. 4. 1980 do 17. 5. 1988
Zdeněk Duchoň - člen
Kojetín, Sladovní ul. 460
od 25. 4. 1980 do 9. 3. 1990
Josef Hýbner - člen
Kojetín, Nová ulice 1212
od 25. 4. 1980 do 9. 3. 1990
Jiří Jurenka - člen
Kojetín, Nová ulice 1225
od 14. 4. 1980 do 9. 3. 1990
Ivan Smutek - předseda
Kojetín, Dudíkova ul. 1265
od 29. 8. 1977 do 14. 4. 1980
Ivan Smutek - člen
Kojetín, ul. Padlých hrdinů 822
od 29. 8. 1977 do 9. 3. 1990
Alena Horáková - člen
Kojetín, Tyršova ul. čp. 1227
od 7. 10. 1976 do 29. 8. 1977
Antonín Pergner - člen
Kojetín, Padlých hrdinů 513
od 7. 10. 1976 do 29. 8. 1977
Vlasta Kočendová - člen
Kojetín, Tyršova ul. 1226
od 7. 10. 1976 do 25. 4. 1980
Břetislav Jurečka - člen
Kojetín, Nová ul. č. 1260
od 7. 10. 1976 do 25. 4. 1980
František Kadlčík - člen
Kojetín, Padlých hrdinů č. 465
od 7. 10. 1976 do 12. 5. 1984
František Krejčiřík - místopředseda
Kojetín, Nová ulice 1218
od 7. 10. 1976 do 12. 5. 1984
Oldřich Černý - člen
Kojetín, Nová ul. č. 1214
od 11. 6. 1975 do 7. 10. 1976
Josef Oulehla - člen
Kojetín, Nová ulice čp.1214
od 11. 6. 1975 do 7. 10. 1976
Oldřich Hromada - místopředseda
Kojetín, Nádražní č. 135
od 11. 6. 1975 do 7. 10. 1976
Břetislav Jurečka - člen
Kojetín, Husova ul. 719
od 11. 6. 1975 do 14. 4. 1980
Otmar Ondra - předseda
Kojetín, Nová ulice č. 1211
od 11. 6. 1975 do 25. 4. 1980
Rudolf Svoboda - člen
Kojetín, Nová ul.čp.1217
od 7. 6. 1974 do 7. 6. 1974
Milada Tesařová - člen
Kojetín, Růžová ul. č.40
od 7. 6. 1974 do 11. 6. 1975
Oldřich Hromada - člen
Kojetín, Nádražní č. 135
od 7. 6. 1974 do 4. 8. 1982
Věra Bartoníčková - člen
Kojetín, Nová ul. č. 1223
od 12. 3. 1973 do 7. 10. 1976
Antonín Perger - člen
Kojetín, Padlých hrdinů 513
od 12. 3. 1973 do 25. 4. 1980
Jiřina Dolníčková - člen
Kojetín, Nová ulice č. 1215
od 14. 8. 1970 do 12. 3. 1973
Karel Werner - člen
Kojetín, Nová ulice čp.1223
od 14. 8. 1970 do 12. 3. 1973
Jaroslav Motal - člen
Kojetín, Tyršova ul. 1226
od 14. 8. 1970 do 7. 6. 1974
František Kašpařík - člen
Kojetín, Tyršova ul. 1228
od 14. 8. 1970 do 7. 6. 1974
Ladislav Řezníček - člen
Kojetín, Nová ulice 1229
od 14. 8. 1970 do 11. 6. 1975
František Freiwald - člen
Kojetín, Tyršova ul. 1227
od 14. 8. 1970 do 7. 10. 1976
Jaroslav Kolíska - člen
Kojetín, Gottwaldovo nám.34
od 14. 8. 1970 do 7. 10. 1976
František Krejčiřík - člen
Kojetín, Nová ulice 1218
od 14. 8. 1970 do 17. 5. 1988
PhMr Zdeněk Kamelander - člen
Kojetín, Nová ulice 1222
od 19. 8. 1968 do 14. 8. 1970
Zdeněk Chyba - člen
Kojetín, Nová ul.čp.1217
od 19. 8. 1968 do 14. 8. 1970
Josef Topič - člen
Kojetín, Nová ul.čp.1218
od 19. 8. 1968 do 14. 8. 1970
Vladimír Svízela - člen
Kojetín, Padlých hrdinů čp.824
od 19. 8. 1968 do 14. 8. 1970
PhMr Zdeněk Kamelander - člen
Kojetín, nám. Osvobození čp.1042
od 19. 8. 1968 do 11. 6. 1975
Rudolf Svoboda - místopředseda
Kojetín, Nová ul.čp.1217
od 14. 7. 1967 do 14. 8. 1970
Ladislav Řezníček - člen
Kojetín, Tyršova ul.čp.960
od 19. 7. 1966 do 14. 7. 1967
inž. Vlastimil Dušek - člen
Kojetín, Kuzníkova čp.1002
od 19. 7. 1966 do 19. 8. 1968
Zdeněk Chyba - člen
Kojetín, nám. Osvobození čp.1041
od 19. 7. 1966 do 19. 8. 1968
Rudolf Svoboda - místopředseda
Kojetín, Svat.Čecha čp.1007
od 19. 7. 1966 do 19. 8. 1968
Josef Topič - člen
Němčice n/H, Hřbitovní čp.333
od 19. 7. 1966 do 14. 8. 1970
Josef Hýbner - člen
Kojetín, Nová ulice čp.1212
od 19. 7. 1966 do 14. 8. 1970
Adolf Lučan - člen
Kojetín, Fučíkovo nám. čp.528
od 19. 7. 1966 do 14. 8. 1970
Karel Werner - člen
Kojetín, Nová ulice čp.1214
od 19. 7. 1966 do 11. 6. 1975
Milan Stav - člen
Kojetín, Nová ulice čp.1211
od 19. 7. 1966 do 11. 6. 1975
Josef Oulehla - předseda
Kojetín, Nová ulice čp.1214
od 3. 10. 1963 do 19. 7. 1966
Jaroslav Kopřiva - místopředseda
Kojetín, Jiráskova ul.č.1080
od 3. 10. 1963 do 19. 7. 1966
František Fiury - člen
Kojetín, Čsl.legií č.988
od 3. 10. 1963 do 19. 7. 1966
Josef Oulehla - člen
Kojetín, Gottwaldovo nám.č.32
od 3. 10. 1963 do 19. 7. 1966
Milan Stav - člen
Kojetín, Gottwaldovo nám.č.36
od 18. 5. 1961 do 3. 10. 1963
Věra Nováková - místopředsedkyně
Kojetín, Havlíčkova ul.č.695
od 18. 5. 1961 do 3. 10. 1963
Jaroslav Slovák - člen
Kojetín-Pořadí č.785,
od 18. 5. 1961 do 19. 7. 1966
Otto Vaculík - předseda
Kojetín, Palackého ul.č.878
od 18. 5. 1961 do 19. 7. 1966
Zdeněk Chyba - člen
Kojetín, Chytilova ul.č.1145
od 18. 5. 1961 do 19. 7. 1966
Josef Hýbner - člen
Kojetín, Havlíčkova ul.č.1037
od 7. 11. 2016
Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. Právní jednání představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popř. místopředseda). Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena představenstva. Představe nstvo může na základě písemné plné moci pověřit zastupováním družstva i jiné fyzické či právnické osoby.
od 14. 5. 1976 do 7. 11. 2016
Oprávnění k jednání a podpisování: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva nevenek ve všech věcech. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místopředseda) a další člen představenstva, a to tím způsobem, že k názvu nebo razítku družstva připojí své podpisy.
od 18. 5. 1961 do 14. 5. 1976
Zastupování a podpisování: Jménem družstva jednají a za ně podepisují předseda /místopředseda/ a další člen představenstva.
Hodnocení firmy
-113
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Když měníte dodavatele energií: cena není všechno

23. 5. 2018 | Jak na to | Monika Šaríková

Když měníte dodavatele energií: cena není všechno

Náklady na energie spolknou velkou část výdajů každé domácnosti. Je tedy logické, že se lidé snaží najít cestičky, jak ušetřit. Jedním ze způsobů je změna dodavatele energií. Při výběru bychom si ale měli všímat víc než jen ceny.

Živnostníci a pojištění? Malí podnikatelé ho příliš neřeší

23. 5. 2018 | Když se řekne | redakce Peníze.CZ

Živnostníci a pojištění? Malí podnikatelé ho příliš neřeší

Kadeřnice, restauratéři, kosmetičky nebo třeba truhláři. Malí a střední podnikatelé podstupují ve svém povolání rizika stejně jako firmy. Jen málokterý živnostník má ale na rozdíl od firem pojištění. Důvodů je hned několik.

Rodič v domácnosti. Jak na zdravotní a sociální pojištění

22. 5. 2018 | Co se děje | Monika Hájková

Rodič v domácnosti. Jak na zdravotní a sociální pojištění

Chcete zůstat doma s dětmi, ale nevíte, jestli musíte platit zdravotní a sociální pojištění? Poradíme, jaká pravidla pro vás platí i jak to má rodič v domácnosti s přivýdělkem.

Šikovná rada: mezi mateřskou a rodičovskou si vezměte normální dovolenou

22. 5. 2018 | Jak na to | Terezie Nývltová Vojáčková | 1 komentářů

Šikovná rada: mezi mateřskou a rodičovskou si vezměte normální dovolenou

Za absenci v práci kvůli mateřské dovolené se dovolená nekrátí, kvůli rodičovské už ale ano. Pokud vám zbyla řádná dovolená, je tedy finančně výhodné vybrat si ji před nástupem na rodičovskou.

Programové prohlášení vlády. Staré dluhy, nové sliby

21. 5. 2018 | Co se děje | Monika Hájková | 6 komentářů

Programové prohlášení vlády. Staré dluhy, nové sliby

Víc peněz pro důchodce a rodiče, zrušení superhrubé mzdy, slevy na jízdném i zálohované výživné. Projděte si priority nové vládní koalice.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+258
+
-
2.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

-3
+
-
3.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-38
+
-
4.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-84
+
-
5.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-232
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 434 173 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 579,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 580,00 Kč
Czech Exchange 2 585,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 590,00 Kč
Sberbank CZ 2 642,00 Kč
MONETA Money Bank 2 646,00 Kč
Expobank CZ 2 647,10 Kč
Česká spořitelna 2 689,00 Kč
ČSOB 2 685,00 Kč
Komerční banka 2 700,07 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 724,70 Kč
Raiffeisenbank 2 729,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Sociální dávky v těhotenství
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > Sociální dávky v těhotenství

Otázka: Dobrý den, nevím kam se obrátit. Dostala jsem se do situace kdy jsem otěhotněla. Tatínek si miminko přál, bral to jako novou šanci pro svůj život a jelikož mi letos bude 28, tak jsem také ráda, protože...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.