Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace
IČO: 00083194

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu7. 6. 2005
Obchodní firma
od 7. 6. 2005

Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace

Sídlo
od 7. 6. 2005 do 23. 6. 2015
Liberec I, Rumjancevova 1362/1, PSČ 460 53
IČO
od 7. 6. 2005

00083194

Identifikátor datové schránky:j6xkk7s
Právní forma
od 7. 6. 2005
Příspěvková organizace
Spisová značka617 Pr, Krajský soud v Ústí nad Labem
Předmět činnosti
od 23. 6. 2015
- Organizace je veřejnou knihovnou s univerzálními fondy ve smyslu platných legislativních norem (zejména zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ve znění pozdějších předpisů). Je součástí národního systému knihoven vykonávající koordinační, odborné, informační, vzdělávací, analytické, výzkumné, metodické a poradenské činnosti a zároveň je střediskem knihovnických, bibliografických, informačních, vzdělávacích a kulturních služeb pro území L ibereckého kraje.
od 23. 6. 2015
- Organizace je institucí veřejného zájmu. Svými službami a zpřístupňováním knihovních a informačních fondů a informačních zdrojů zaručuje organizace právo občanů na informace a zajišťuje jim rovný a neomezený přístup k těmto informacím.
od 23. 6. 2015
- Organizace plní dle svých možností v místě svého sídla funkci základní knihovny.
od 23. 6. 2015
- Organizace shromažďuje, zpracovává, uchovává, zpřístupňuje a prezentuje knihovní fondy a nosiče informací všemi dostupnými a zákonnými normami přípustnými způsoby.
od 23. 6. 2015
- Veřejné knihovnické a informační služby poskytuje organizace zejména tím, že: - zpřístupňuje všechny své knihovní fondy přímým prezenčním nebo absenčním půjčováním i prostřednictvím vnitrostátní i mezinárodní meziknihovní výpůjční služby - poskytuje uživatelům bibliografické, referenční a faktografické informace - zprostředkovává uživatelům informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy - umožňuje přístup k informacím na internetu, ke kterým má knihovna bezplatný přístup
od 23. 6. 2015
- Při shromažďování dokumentů a informací se organizace zaměřuje na: a) systematické doplňování tištěné produkce a všech nosičů informací povinným výtiskem, rovněž nákupy, dary a výměnou, včetně mezinárodní výměny publikací v souladu s Úmluvou o mezinárodní výměně publikací, a s ohledem na potřeby uživatelů, prezentaci a o chranu univerzálního fondu domácí i zahraniční produkce; b) evidenci, zpracování a archivaci povinného výtisku příslušných dokumentů, doplňování krajské produkce včetně dokumentů o kraji a děl regionálních autorů, pocházejících z oblasti působnosti organizace a to v kontextu ekonomického, sociálního, kulturního i historického vývoje Libereckého kraje; organizace shromažďuje germanika z českých zemí (tzv. sudetika), judaika a literaturu v rodném jazyce menšin kraje, produkci oborů profilující kraj (např. textil, textilní průmysl, sklo, bižuterie, sklářský průmys l); c) vytváření databází, zpřístupňování a prezentaci vlastních i získaných veřejně přístupných databází. d) získávání a zpřístupnění elektronických zdrojů.
od 23. 6. 2015
- Organizace orientuje své služby na uživatele všech věkových kategorií, a to i v součinnosti s ostatními kulturními a vzdělávacími institucemi v kraji.
od 23. 6. 2015
- Organizace se podílí na vědeckovýzkumné činnosti v oblasti knihovnictví a veřejných informačních služeb a na průzkumové, studijní a rozborové činnosti knihoven. Spolupracuje s Národní knihovnou ČR, ostatními krajskými a ústředními oborovými knihovnami při zpracování národní bibliografie a souborného katalogu.
od 23. 6. 2015
- Organizace plní regionální funkce a vykonává další činnosti na úrovni kraje: a) koordinuje plnění regionálních funkcí vybraných základních knihoven v kraji; b) je krajským centrem poradenských, vzdělávacích a technických služeb pro knihovny všech typů; c) řeší i ve spolupráci s knihovnami kraje zásadní teoretické i praktické otázky v oblasti informačních služeb, knihovnictví a bibliografie z hlediska potřeb a požadavků veřejnosti a specializace organizace; d) je koordinačním centrem ediční knihovnické a bibliografické činnosti v kraji, zpracovává a vydává knihovnické a informační publikace, vydává a veřejně šíří neperiodické publikace (ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů) související s poskytováním veřejných knihovnických a informačních služeb; e) je krajským a regionálním databázovým a informačním centrem, zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informací státní správy a samosprávy, umožňuje přístup k placeným vnějším informačním zdrojům prostřednictvím internetu f) je krajským centrem meziknihovních služeb; g) vytváří krajské souborné katalogy knih a dalších druhů dokumentů ze souboru různých institucí.
od 23. 6. 2015
- Organizace poskytuje další služby při naplňování hlavního účelu, ke kterému byla zřízena, zejména poskytuje nebo zprostředkovává kopie knihovních dokumentů v souladu se zákonem 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů, prodej publikac í a dalších médií, prodej propagačních předmětů, prodej vstupenek na akce pořádané knihovnou, vydavatelskou činnost, zajištění provozu veřejně přístupných prostor.
od 23. 6. 2015
- Organizace vydává knihovní řád, v němž stanovuje podrobnosti poskytování knihovnických a informačních služeb.
od 23. 7. 2008 do 23. 6. 2015
- Organizace shromažďuje, zpracovává, uchovává, zpřístupňuje a prezentuje knihovní fondy a nosiče informací všemi dostupnými a zákonnými normami přípustnými způsoby.
od 7. 6. 2005 do 23. 7. 2008
- Organizace shromažďuje, zpracovává, uchovává, zpřístupňuje a prezentuje knihovní fondy a nosiče informací všemi dostupnými a zákonnými normami přístupnými způsoby.
od 7. 6. 2005 do 23. 6. 2015
- Veřejné knihovnické a informační služby poskytuje organizace zejména tím, že: -zpřístupňuje všechny své knihovní fondy přímým prezentačním nebo absenčním půjčováním i prostřednictvím vnitrostátní a mezinárodní meziknihovní výpůjční služby, -poskytuje uživatelům bibliografické, referenční a faktografické informace, -zprostředkovává uživatelům infomace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy, -umožňuje uživatelům přístup k vnějším informačním zdrojům pomocí telekomunikačního zařízení.
od 7. 6. 2005 do 23. 6. 2015
- Při shromažďování dokumentů a informací se organizace zaměřuje na: a) systematické doplňování tištěné produkce a všech nosičů informací povinným výtiskem, rovněž nákupy, dary a výměnou, vč. mezinárodní výměny publikací v souladu s Úmluvou o mezinárodní výměně publikací, a s ohledem na potřeby uživatelů, prezentaci a ochr anu univerzálního fondu domácí i zahraniční produkce, b) evidenci, zpracování a archivaci povinného výtisku příslušných dokumentů, doplňování krajské produkce vč. dokumentů o kraji a děl regionálních autorů, pocházejících z oblasti působnosti organizace a to v kontextu ekonomického, sociálního, kulturního i historického vývoje Libereckého kraje, shromažďuje germanika z českých zemí (tzv. sudetika), judaika a literaturu v rodném jazyce menšin kraje, produkci oborů profilujících kraj, c) vytváření databází, zpřístupňování a prezentaci vlastních i získaných veřejně přístupných databází.
od 7. 6. 2005 do 23. 6. 2015
- Organizace orientuje své služby na uživatele všech věkových kategorií, a to i v součinnosti s ostatními kulturními a vzdělávacími institucemi v kraji.
od 7. 6. 2005 do 23. 6. 2015
- Organizace se podílí na vědeckovýzkumné činnosti v oblasti knihovnictví a veřejných informačních služeb a na průzkumové, studijní a rozborové činnosti knihoven. Spolupracuje s Národní knihovnou ČR, ostatními krajskými a ústředními oborovými knihovnami při zpracování národní bibliografie a souborného katalogu.
od 7. 6. 2005 do 23. 6. 2015
- Organizace plní regionální funkce a vykonává další činnosti na úrovni kraje: a) koordinuje plnění regionálních funkcí vybraných základních knihoven v kraji, b) je krajským centrem poradenských, vzdělávacích a technických služeb pro knihovny všech typů, c) řeší i ve spolupráci s knihovnami kraje zásadní teoretické i praktické otázky v oblasti informačních služeb, knihovnictví a bibliografie z hlediska potřeb a požadavků veřejnosti a specializace organizace, d) je koordinačním centrem ediční knihovnické a bibliografické činnosti v kraji, zpracovává a vydává knihovnické a informační publikace, vydává a veřejně šíří neperiodické publikace související s poskytováním veřejných knihovnických a informačních služeb, e) je krajským a regionálním knihovnickým a informačním centrem, zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informací státní správy a samosprávy, umožňuje přístup k placeným vnějším informačním zdrojům pomocí telekomunikačního zaří zení, f) je krajským centrem meziknihovních služeb, g) vytváří krajské souborné katalogy knih a dalších druhů dokumentů ze souboru různých institucí.
od 7. 6. 2005 do 23. 6. 2015
- Organizace poskytuje další služby při naplňování hlavního účelu, ke kterému byla zřízena, zejména poskytuje nebo zprostředkovává kopie knihovních dokumentů, prodej publikací, zajištění provozu veřejně přístupných prostor.
od 7. 6. 2005 do 23. 6. 2015
- Organizace vydává knihovní řád, v němž stanovuje podrobnosti poskytování knihovnických a informačních služeb.
Ostatní skutečnosti
od 7. 6. 2005 do 23. 6. 2015
- Den vzniku: 1.7.2001
Statutární orgán
od 18. 3. 2010
Mgr. Blanka Konvalinková - ředitelka
Liberec, Pražská 152/36, PSČ 460 01
den vzniku funkce: 1. 7. 2009
od 31. 8. 2007 do 18. 3. 2010
Dagmar Helšusová - ředitelka
Liberec I - Staré Město, Frýdlantská 244/1, PSČ 460 01
den vzniku funkce: 17. 1. 2007 - 1. 7. 2009
od 7. 6. 2005 do 31. 8. 2007
Mgr. Pavel Harvánek - ředitel
Liberec I, Masarykova 30, PSČ 460 01
den vzniku funkce: 15. 10. 2001 - 16. 1. 2007
od 23. 6. 2015
Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje se za organizaci tak, že k jejímu napsanému nebo vytištěnému názvu připojí svůj podpis. Ředitel plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn ve všech věcech jednat jejím jménem. Ředitel odpovídá za celkovou činnost a hospodaření organizace. Ředitel řídí organizaci v souladu s obecně platnými právními předpisy a zřizovací listinou.
od 7. 6. 2005 do 23. 6. 2015
Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k jejímu napsanému nebo vytištěnému názvu připojí svůj vlastnoruční podpis. Ředitel organizace plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn ve všech věcech jednat jejím jménem.
Nadační fond
od 9. 7. 2014
Liberecký kraj, IČO: 70891508
Liberec - Liberec IV-Perštýn, U Jezu, PSČ 460 01
od 7. 6. 2005 do 9. 7. 2014
Liberecký kraj, IČO: 70891508
Liberec II, U Jezu 642/2a, PSČ 461 80
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

14. 11. 2019 | | Petr Kučera

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

Ministerstvo financí dokončilo návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví a posílá ho do mezirezortního připomínkového řízení.

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

13. 11. 2019 | | Jiří Hovorka

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

Ústavní soud dnes zrušil poplatek 10 000 korun, kterým bylo od října roku 2016 zpoplatněno podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle nálezu Ústavního soudu příslušný zákon nestanovil poplatkovou povinnost zcela jednoznačně, srozumitelně, konzistentně a předvídatelně.

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

12. 11. 2019 | | Jiří Hovorka

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

Český obchodní rejstřík je zaplevelený spícími firmami. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode je v Česku téměř 100 tisíc společností, které nevyvíjejí žádné podnikatelské aktivity.

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

8. 11. 2019 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

Poslanci schválili nový zákon o realitním zprostředkování. Podle ministerstva pro místní rozvoj má víc chránit klienty realitních kanceláří. Kromě obecných předpisů (živnostenský zákon či občanský zákoník) doteď neexistoval žádný zákon, který by přímo upravoval poskytování realitního zprostředkování.

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

21. 10. 2019 | | Jiří Hovorka | 13 komentářů

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

Vládní koalice podpořila záměr ministerstva financí: Když drobný podnikatel zaplatí kolem 5500 Kč měsíčně, zbaví se starostí s daněmi i povinnými odvody. Těm nejmenším se to ale nevyplatí.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 565,00 Kč
Czech Exchange 2 570,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 575,00 Kč
Česká spořitelna 2 622,00 Kč
Komerční banka 2 628,05 Kč
Expobank CZ 2 628,60 Kč
Sberbank CZ 2 641,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 681,80 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 234 607 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- tenista

-8
+
-
2.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

-13
+
-
3.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-30
+
-
4.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-37
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-178
+
-

Články na Heroine.cz

Pouhý skvělý sex. Ženská touha v americké feministické literatuře

Pouhý skvělý sex. Ženská touha v americké feministické literatuře

Dvě americké autorky podávají precizně vystavěnou obžalobu nelítostného mechanismu, jehož...více

Vít Samek Na vlastní otvor: Mamografie

Vít Samek Na vlastní otvor: Mamografie

Už zase. Už zase jsem byl povolán já – plešatá, vousatá, bývalá sestra – abych vám, ženám,...více

Pravda & láska & marketing

Pravda & láska & marketing

Když jsem chodila na základní školu, účastnila jsem se recitačních soutěží. Nikdy jsem...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Příležitostný příjem
Poradna > Daně > Daně z příjmů > Studenti a daně > Příležitostný příjem

Otázka: Dobrý den, jsem student, který je zaměstnaný na DPP, mám podepsáné růžové prohlášení a vydělávám pod 10 000 Kč měsíčně. Jako přivýdělek bych se chtěl účastnit experimentů (vyplňování dotazníků v rámci...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services