Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace, IČO: 00101494 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace Údaje byly staženy 5. 7. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 00101494. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 00101494 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu6. 11. 2001
Obchodní firma
od 27. 8. 2008

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

od 6. 11. 2001 do 27. 8. 2008

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 6. 11. 2001 do 22. 9. 2016
Brno, Kobližná 4, PSČ 601 50
IČO
od 6. 11. 2001

00101494

Identifikátor datové schránky:fmmkkyr
Právní forma
od 6. 11. 2001
Příspěvková organizace
Spisová značka33 Pr, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 6. 11. 2001 do 26. 1. 2010
- Organizace má toto živnostenské oprávnění:
od 6. 11. 2001 do 26. 1. 2010
- Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Předmět činnosti
od 12. 11. 2014
- Knihovna plní funkci přístupového místa ke znalostem, informacím a kulturním hodnotám. Nestranností, otevřeností, individuálním přístupem a vstřícným prostředím povzbuzuje k celoživotnímu učení, kreativitě, generování vlastních myšlenek, formování nezávi slého rozhodování;
od 12. 11. 2014
- Vytváří, soustavně doplňuje, organizuje, zpracovává, chrání a uchovává univerzální knihovní fond, provádí jeho revize, vyřazuje knihovní dokumenty z knihovního fondu;
od 12. 11. 2014
- Půjčuje absenčně a prezenčně dokumenty různých typů (tištěné, zvukové, zvukově obrazové, digitální) z knihovního fondu Knihovny, zpřístupňuje na místě samém autorsky chráněná díla;
od 12. 11. 2014
- Poskytuje přístup k širokému spektru informací s využitím vlastních i externích databází, které jsou zaměřeny zejména na: - společenské, humanitní, přírodní i technické vědy, - formální a neformální vzdělávání a celoživotní učení, - podporu čtenářské gramotnosti a dalších kompetencí, - kulturu všeobecně, literaturu, hudbu, - všeobecné občanské informace a občanskou gramotnost, - regionální osobnosti, - statutární město Brno, region, kraj, - kreativní odvětví, - Evropskou unii;
od 12. 11. 2014
- Umožňuje přístup k informacím na internetu, ke kterým má Knihovna bezplatný přístup a umožňuje přístup k placeným informacím na internetu;
od 12. 11. 2014
- Poskytuje ústní i písemné bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerše;
od 12. 11. 2014
- Zajišťuje specializované činnosti prostřednictvím pracovišť Mahenův památník, Informační středisko Europe Direct, Centrum dětského čtenářství, Vzdělávací centrum, Knihovna pro nevidomé a slabozraké;
od 12. 11. 2014
- Poskytuje vnitrostátní i mezinárodní meziknihovní služby;
od 12. 11. 2014
- Pořádá pro širokou i odbornou veřejnost vzdělávací a kulturní akce, zejména exkurze, besedy, přednášky, semináře, workshopy, odborné kurzy a jiné akce v souladu s hlavním účelem a předmětem své činnosti v Knihovně i mimo ni, vytváří podmínky pro celoživot ní vzdělávání;
od 12. 11. 2014
- Prezentuje v prostorách Knihovny výstavy;
od 12. 11. 2014
- Realizuje klubovou činnost pro veřejnost;
od 12. 11. 2014
- Uskutečňuje pro žáky a studenty všech stupňů škol (mateřské školy, základní, střední, vyšší odborné školy, vysoké školy) ve vazbě na rámcové vzdělávací programy a studijní programy besedy, exkurze, informační vzdělávání, rozvíjí čtenářskou gramotnost a da lší funkční gramotnosti. Umožňuje individuální neformální vzdělávání;
od 12. 11. 2014
- Popularizuje interaktivním a srozumitelným způsobem vědu a různorodé oblasti lidské činnosti, čímž vytváří předpoklady pro růst zájmu dětí a mladých lidí o studium všech oborů včetně přírodních, technických a humanitních;
od 12. 11. 2014
- Je místem praktické výuky zejména pro studenty Masarykovy univerzity, kdy přispívá ke zvyšování odborných znalostí a získání praktických zkušeností, čímž vytváří podmínky pro růst počtu studentů a kvality absolventů;
od 12. 11. 2014
- Realizuje vývoj a tvorbu didaktických nástrojů, interaktivních pomůcek, metodických a vzdělávacích databází, systémů dálkového vzdělávání, odborné, vzdělávací a popularizační aktivity pro vlastní potřebu i pro další organizace a jednotlivce;
od 12. 11. 2014
- Pečuje o odborný růst a zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců, organizuje výuku k soustavnému zvyšování jejich odborných kompetencí potřebných k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti;
od 12. 11. 2014
- Organizuje a podílí se na pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcích na pracovištích Knihovny i mimo ně;
od 12. 11. 2014
- Provozuje prodej a předprodej vstupenek na akce zajišťované nebo spolupořádané Knihovnou;
od 12. 11. 2014
- Spolupracuje trvale za účelem zvýšení atraktivity a účinnosti své činnosti s kulturními institucemi, školami všech stupňů a dalšími vzdělávacími institucemi, volnočasovými centry, neziskovými organizacemi, státní správou a samosprávou jakož i dalšími fyzi ckými i právnickými osobami v tuzemsku i zahraničí;
od 12. 11. 2014
- Poskytuje reprografické služby v tištěné a elektronické podobě (elektronické dodávání dokumentů) jak ve vztahu ke knihovnímu fondu Knihovny, tak v souvislosti s poskytováním meziknihovních služeb;
od 12. 11. 2014
- Podílí se na řešení teoretických a praktických otázek v oblasti knihovnictví a informační vědy, tvorbě metodik a koncepcí rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb, poskytuje metodickou a poradenskou činnost v oblasti knihovnických a informačních služeb;
od 12. 11. 2014
- Zajišťuje plnění regionálních funkcí ve vztahu ke knihovnám v regionu město Brno zejména tím, že jim Knihovna poskytuje poradenské, vzdělávací a koordinační služby, zpracovává a reviduje knihovní fondy, buduje a distribuuje výměnný fond a vykonává další činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb;
od 12. 11. 2014
- Vydává, rozmnožuje a šíří periodický tisk i neperiodické publikace a jiné tiskoviny, dále vydává, rozmnožuje a šíří zvukové a zvukově obrazové záznamy na všech druzích nosičů, vše sloužící k naplnění hlavního účelu a předmětu činnosti Knihovny;
od 12. 11. 2014
- Provádí činnosti související s udržením, zlepšením a modernizací pracovišť, rozvojem jejich struktury, zlepšováním organizace a inovacemi služeb, vše s cílem dosahovaní co nejvyšší kvality služeb pro veřejnost;
od 12. 11. 2014
- Vydává za účelem stanovení podmínek poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb knihovní řád;
od 12. 11. 2014
- Zabezpečuje propagaci předmětu své činnosti, včetně výroby, vydávání, prodeje, pronájmu a půjčování propagačních materiálů a programů v tuzemsku i zahraničí.
od 27. 8. 2008 do 12. 11. 2014
- pořádá exkurze, besedy, přednášky, výstavy, školení, semináře, odborné kurzy a jiné akce v rámci kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti v souladu s hlavním účelem knihovny
od 6. 11. 2001 do 12. 11. 2014
- Hlavním předmětem činnosti KJM je ( k provozování těchto činností nepotřebuje příspěvková organizace žádná další oprávnění k podnikání):
od 6. 11. 2001 do 12. 11. 2014
- buduje univerzální knihovní a informační fond se zřetelem ke kulturním, vzdělávacím , informačním a rekreativním potřebám občanů
od 6. 11. 2001 do 12. 11. 2014
- získává, zpracovává, ochraňuje, využívá , formou bibliografické a informační činnosti propaguje regionální literaturu se specializací na krásnou literaturu a její tvůrce
od 6. 11. 2001 do 12. 11. 2014
- půjčuje absenčně své fondy, poskytuje služby v čítárnách, studovnách a dalších prostorách určených k prezenčnímu užívání
od 6. 11. 2001 do 12. 11. 2014
- poskytuje informační služby s využitím vlastního informačního fondu a prostřednictvím elektronických databází včetně Internetu,zaměřuje se zejména na společenské vědy, kulturu, umění, na všeobecné informace pro aktivní občanství, informace regionální a o městě Brně
od 6. 11. 2001 do 12. 11. 2014
- výstavní a publikační činností aktivně propaguje své služby a fondy
od 6. 11. 2001 do 12. 11. 2014
- zprostředkovává na vyžádání literaturu a informace v rámci meziknihovních služeb
od 6. 11. 2001 do 12. 11. 2014
- zajišťuje doplňkové knihovnické služby(např. kopírování, prodej vlastních publikací a propagačních materiálů, prodej vyřazených knihovních jednotek, služby knihovnám v oblasti zpracování knihovních fondů).
od 6. 11. 2001 do 12. 11. 2014
- Jako regionální středisko knihovnických, informačních a bibliografických služeb:
od 6. 11. 2001 do 12. 11. 2014
- poskytuje knihovnám regionu poradenské služby včetně různých forem servisu na úrovni propagační, vzdělávací a další odborné činnosti
od 6. 11. 2001 do 12. 11. 2014
- zpracovává a vydává bibliografie zaměřené zejména na region
od 6. 11. 2001 do 12. 11. 2014
- podílí se na řešení teoretických a praktických otázek v oblasti knihovnictví, bibliografie a informační činnosti z hlediska potřeb a požadavků veřejnosti a poslání knihovny.
od 6. 11. 2001 do 12. 11. 2014
- Při plnění svého poslání knihovna spolupracuje s kulturními a vzdělávacími institucemi, školami, spolky,jakož i dalšími fyzickými a právnickými osobami.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 22. 9. 2016
Ing. LIBUŠE NIVNICKÁ
Brno - Maloměřice, Vrbí, PSČ 614 00
od 28. 11. 2015 do 22. 9. 2016
Ing. LIBUŠE NIVNICKÁ
Brno - Maloměřice, Vrbí, PSČ 614 00
od 6. 11. 2001 do 28. 11. 2015
Ing. Libuše Nivnická
Brno, Vrbí 49, PSČ 614 00
od 26. 2. 2002
Statutárním orgánem knihovny je ředitel. Ředitel jedná jejím jménem.
od 6. 11. 2001 do 26. 2. 2002
Statutárním orgánem knihovny je ředitel. Řaditel jedná jejím jménem.
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ivo Lukačovič

Ivo Lukačovič

- zakladatel Seznam.cz

+106

+
-
Lucie Borhyová

Lucie Borhyová

- moderátorka

-7

+
-
Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-11

+
-
Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-12

+
-
Marek Dospiva

Marek Dospiva

- miliardář, Penta

-16

+
-
Jaromír  Soukup

Jaromír Soukup

- moderátor, mediální magnát

-93

+
-

A tohle už jste četli?

Nové fastfoody i netradiční fitness. Tyhle franšízy chtějí do Česka

Nové fastfoody i netradiční fitness. Tyhle franšízy chtějí do Česka

Na jaké značky se můžete jako spotřebitel těšit, když najdou v Česku obchodní partnery? Nebo jim chcete pomoct se vstupem na trh rovnou jako franšízant?

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 1,5 miliardy, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa proto podnikatele upozorňuje, aby si zkontrolovali stav svých daňových účtů a případně zažádali o vrácení přeplatku či o jeho převedení na jinou daň.

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Firmy, na které se nebude vztahovat cenový strop oznámený vládou v pondělí, by měly mít od listopadu k dispozici dotační program na úlevu od vysokých cen energií. Po jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 620 057 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Kam zaparkovat peníze, aby moc neztrácely, ale byly po ruce? Čtyři možnosti

Kam zaparkovat peníze, aby moc neztrácely, ale byly po ruce? Čtyři možnosti

Jak se dostat na vyšší výnos než na běžném účtu, ale zároveň nepodstupovat příliš velké riziko a mít...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services