Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace
IČO: 00101494

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu6. 11. 2001
Obchodní firma
od 27. 8. 2008

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

od 6. 11. 2001 do 27. 8. 2008

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Sídlo
od 6. 11. 2001 do 22. 9. 2016
Brno, Kobližná 4, PSČ 601 50
IČO
od 6. 11. 2001

00101494

Identifikátor datové schránky:fmmkkyr
Právní forma
od 6. 11. 2001
Příspěvková organizace
Spisová značka33 Pr, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 6. 11. 2001 do 26. 1. 2010
- Organizace má toto živnostenské oprávnění:
od 6. 11. 2001 do 26. 1. 2010
- Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Předmět činnosti
od 12. 11. 2014
- Knihovna plní funkci přístupového místa ke znalostem, informacím a kulturním hodnotám. Nestranností, otevřeností, individuálním přístupem a vstřícným prostředím povzbuzuje k celoživotnímu učení, kreativitě, generování vlastních myšlenek, formování nezávi slého rozhodování;
od 12. 11. 2014
- Vytváří, soustavně doplňuje, organizuje, zpracovává, chrání a uchovává univerzální knihovní fond, provádí jeho revize, vyřazuje knihovní dokumenty z knihovního fondu;
od 12. 11. 2014
- Půjčuje absenčně a prezenčně dokumenty různých typů (tištěné, zvukové, zvukově obrazové, digitální) z knihovního fondu Knihovny, zpřístupňuje na místě samém autorsky chráněná díla;
od 12. 11. 2014
- Poskytuje přístup k širokému spektru informací s využitím vlastních i externích databází, které jsou zaměřeny zejména na: - společenské, humanitní, přírodní i technické vědy, - formální a neformální vzdělávání a celoživotní učení, - podporu čtenářské gramotnosti a dalších kompetencí, - kulturu všeobecně, literaturu, hudbu, - všeobecné občanské informace a občanskou gramotnost, - regionální osobnosti, - statutární město Brno, region, kraj, - kreativní odvětví, - Evropskou unii;
od 12. 11. 2014
- Umožňuje přístup k informacím na internetu, ke kterým má Knihovna bezplatný přístup a umožňuje přístup k placeným informacím na internetu;
od 12. 11. 2014
- Poskytuje ústní i písemné bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerše;
od 12. 11. 2014
- Zajišťuje specializované činnosti prostřednictvím pracovišť Mahenův památník, Informační středisko Europe Direct, Centrum dětského čtenářství, Vzdělávací centrum, Knihovna pro nevidomé a slabozraké;
od 12. 11. 2014
- Poskytuje vnitrostátní i mezinárodní meziknihovní služby;
od 12. 11. 2014
- Pořádá pro širokou i odbornou veřejnost vzdělávací a kulturní akce, zejména exkurze, besedy, přednášky, semináře, workshopy, odborné kurzy a jiné akce v souladu s hlavním účelem a předmětem své činnosti v Knihovně i mimo ni, vytváří podmínky pro celoživot ní vzdělávání;
od 12. 11. 2014
- Prezentuje v prostorách Knihovny výstavy;
od 12. 11. 2014
- Realizuje klubovou činnost pro veřejnost;
od 12. 11. 2014
- Uskutečňuje pro žáky a studenty všech stupňů škol (mateřské školy, základní, střední, vyšší odborné školy, vysoké školy) ve vazbě na rámcové vzdělávací programy a studijní programy besedy, exkurze, informační vzdělávání, rozvíjí čtenářskou gramotnost a da lší funkční gramotnosti. Umožňuje individuální neformální vzdělávání;
od 12. 11. 2014
- Popularizuje interaktivním a srozumitelným způsobem vědu a různorodé oblasti lidské činnosti, čímž vytváří předpoklady pro růst zájmu dětí a mladých lidí o studium všech oborů včetně přírodních, technických a humanitních;
od 12. 11. 2014
- Je místem praktické výuky zejména pro studenty Masarykovy univerzity, kdy přispívá ke zvyšování odborných znalostí a získání praktických zkušeností, čímž vytváří podmínky pro růst počtu studentů a kvality absolventů;
od 12. 11. 2014
- Realizuje vývoj a tvorbu didaktických nástrojů, interaktivních pomůcek, metodických a vzdělávacích databází, systémů dálkového vzdělávání, odborné, vzdělávací a popularizační aktivity pro vlastní potřebu i pro další organizace a jednotlivce;
od 12. 11. 2014
- Pečuje o odborný růst a zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců, organizuje výuku k soustavnému zvyšování jejich odborných kompetencí potřebných k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti;
od 12. 11. 2014
- Organizuje a podílí se na pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcích na pracovištích Knihovny i mimo ně;
od 12. 11. 2014
- Provozuje prodej a předprodej vstupenek na akce zajišťované nebo spolupořádané Knihovnou;
od 12. 11. 2014
- Spolupracuje trvale za účelem zvýšení atraktivity a účinnosti své činnosti s kulturními institucemi, školami všech stupňů a dalšími vzdělávacími institucemi, volnočasovými centry, neziskovými organizacemi, státní správou a samosprávou jakož i dalšími fyzi ckými i právnickými osobami v tuzemsku i zahraničí;
od 12. 11. 2014
- Poskytuje reprografické služby v tištěné a elektronické podobě (elektronické dodávání dokumentů) jak ve vztahu ke knihovnímu fondu Knihovny, tak v souvislosti s poskytováním meziknihovních služeb;
od 12. 11. 2014
- Podílí se na řešení teoretických a praktických otázek v oblasti knihovnictví a informační vědy, tvorbě metodik a koncepcí rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb, poskytuje metodickou a poradenskou činnost v oblasti knihovnických a informačních služeb;
od 12. 11. 2014
- Zajišťuje plnění regionálních funkcí ve vztahu ke knihovnám v regionu město Brno zejména tím, že jim Knihovna poskytuje poradenské, vzdělávací a koordinační služby, zpracovává a reviduje knihovní fondy, buduje a distribuuje výměnný fond a vykonává další činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb;
od 12. 11. 2014
- Vydává, rozmnožuje a šíří periodický tisk i neperiodické publikace a jiné tiskoviny, dále vydává, rozmnožuje a šíří zvukové a zvukově obrazové záznamy na všech druzích nosičů, vše sloužící k naplnění hlavního účelu a předmětu činnosti Knihovny;
od 12. 11. 2014
- Provádí činnosti související s udržením, zlepšením a modernizací pracovišť, rozvojem jejich struktury, zlepšováním organizace a inovacemi služeb, vše s cílem dosahovaní co nejvyšší kvality služeb pro veřejnost;
od 12. 11. 2014
- Vydává za účelem stanovení podmínek poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb knihovní řád;
od 12. 11. 2014
- Zabezpečuje propagaci předmětu své činnosti, včetně výroby, vydávání, prodeje, pronájmu a půjčování propagačních materiálů a programů v tuzemsku i zahraničí.
od 27. 8. 2008 do 12. 11. 2014
- pořádá exkurze, besedy, přednášky, výstavy, školení, semináře, odborné kurzy a jiné akce v rámci kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti v souladu s hlavním účelem knihovny
od 6. 11. 2001 do 12. 11. 2014
- Hlavním předmětem činnosti KJM je ( k provozování těchto činností nepotřebuje příspěvková organizace žádná další oprávnění k podnikání):
od 6. 11. 2001 do 12. 11. 2014
- buduje univerzální knihovní a informační fond se zřetelem ke kulturním, vzdělávacím , informačním a rekreativním potřebám občanů
od 6. 11. 2001 do 12. 11. 2014
- získává, zpracovává, ochraňuje, využívá , formou bibliografické a informační činnosti propaguje regionální literaturu se specializací na krásnou literaturu a její tvůrce
od 6. 11. 2001 do 12. 11. 2014
- půjčuje absenčně své fondy, poskytuje služby v čítárnách, studovnách a dalších prostorách určených k prezenčnímu užívání
od 6. 11. 2001 do 12. 11. 2014
- poskytuje informační služby s využitím vlastního informačního fondu a prostřednictvím elektronických databází včetně Internetu,zaměřuje se zejména na společenské vědy, kulturu, umění, na všeobecné informace pro aktivní občanství, informace regionální a o městě Brně
od 6. 11. 2001 do 12. 11. 2014
- výstavní a publikační činností aktivně propaguje své služby a fondy
od 6. 11. 2001 do 12. 11. 2014
- zprostředkovává na vyžádání literaturu a informace v rámci meziknihovních služeb
od 6. 11. 2001 do 12. 11. 2014
- zajišťuje doplňkové knihovnické služby(např. kopírování, prodej vlastních publikací a propagačních materiálů, prodej vyřazených knihovních jednotek, služby knihovnám v oblasti zpracování knihovních fondů).
od 6. 11. 2001 do 12. 11. 2014
- Jako regionální středisko knihovnických, informačních a bibliografických služeb:
od 6. 11. 2001 do 12. 11. 2014
- poskytuje knihovnám regionu poradenské služby včetně různých forem servisu na úrovni propagační, vzdělávací a další odborné činnosti
od 6. 11. 2001 do 12. 11. 2014
- zpracovává a vydává bibliografie zaměřené zejména na region
od 6. 11. 2001 do 12. 11. 2014
- podílí se na řešení teoretických a praktických otázek v oblasti knihovnictví, bibliografie a informační činnosti z hlediska potřeb a požadavků veřejnosti a poslání knihovny.
od 6. 11. 2001 do 12. 11. 2014
- Při plnění svého poslání knihovna spolupracuje s kulturními a vzdělávacími institucemi, školami, spolky,jakož i dalšími fyzickými a právnickými osobami.
Statutární orgán
od 22. 9. 2016
Ing. LIBUŠE NIVNICKÁ
Brno - Maloměřice, Vrbí, PSČ 614 00
od 28. 11. 2015 do 22. 9. 2016
Ing. LIBUŠE NIVNICKÁ
Brno - Maloměřice, Vrbí, PSČ 614 00
od 6. 11. 2001 do 28. 11. 2015
Ing. Libuše Nivnická
Brno, Vrbí 49, PSČ 614 00
od 26. 2. 2002
Statutárním orgánem knihovny je ředitel. Ředitel jedná jejím jménem.
od 6. 11. 2001 do 26. 2. 2002
Statutárním orgánem knihovny je ředitel. Řaditel jedná jejím jménem.
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Móda v digitálním věku

20. 4. 2019 | Publicistika | Pavel Jégl | 1 komentářů

Móda v digitálním věku

Velká část nového čísla Finmagu je věnovaná módě. Ať chceme, nebo nechceme, obklopuje nás. A formuje. Oblečení vyrábíme rychleji, blíž a se stále menší porcí lopoty. Ne každý v tom vidí dobré zprávy. Odemykáme podstatnou část úvodního textu k tématu.

Očima expertů: Co bude dál s brexitem?

19. 4. 2019 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Očima expertů: Co bude dál s brexitem?

Brexit odložen, telenovela pokračuje. Bude Velká Británie za půl roku ve stejné patové situaci jako na konci března, podaří se jí dosáhnout důstojného rozvodu, nebo si snad brexit ještě nakonec rozmyslí?

Jak správně určit nájem

19. 4. 2019 | Komentář | Jan Hájek | 4 komentáře

Jak správně určit nájem

Nájemní bydlení je po letech zase v kurzu. Majitelé nemovitostí by měli mít jasno v tom, jak optimalizovat zisky a jak se vyhnout nepříjemnostem.

Lepší spoření, unikátní vkladomaty i okamžité platby. Co všechno chystá Equa?

18. 4. 2019 | Co se děje | Petr Kučera | 14 komentářů

Lepší spoření, unikátní vkladomaty i okamžité platby. Co všechno chystá Equa?

Pořádnou porcí novinek chce Equa bank dohnat a nejlíp i předehnat konkurenty. Její účet přitom už teď patří k tomu nejlepšímu, co může běžný klient v Česku dostat – když zůstaneme ve skupině bez zbytečných poplatků a složitých podmínek.

Kdy nakoupím? Otestujte si, jak se vyznáte v zákazu prodeje o svátcích

18. 4. 2019 | Kvíz | Gabriel Pleska | 6 komentářů

Kdy nakoupím? Otestujte si, jak se vyznáte v zákazu prodeje o svátcích

Už dvakrát se opozice pokusila sestřelit zákon, který zakazuje větším obchodům prodávat v některé svátky. Debatuje se o něm co půl roku. Ale pořád platí. A pořád jsme zmatení, kdy si vlastně můžeme, a kdy nemůžeme nakoupit. Nebo ne? Vyzkoušejte si to v našem kvízu.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 580,00 Kč
Broadway Change 2 580,00 Kč
Czech Exchange 2 587,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 590,00 Kč
Expobank CZ 2 644,00 Kč
Česká spořitelna 2 685,00 Kč
ČSOB 2 684,10 Kč
Sberbank CZ 2 709,00 Kč
Komerční banka 2 710,87 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 749,10 Kč
Raiffeisenbank 2 763,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 121 614 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

+11
+
-
2.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-10
+
-
3.Bohumír Ďuričko

Bohumír Ďuričko

- podnikatel toho času ve výkonu trestu

-39
+
-
4.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- tenista

-45
+
-
5.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-51
+
-

Články na Heroine.cz

Zdravím z noční. #6 Dětské úrazy

Zdravím z noční. #6 Dětské úrazy

Záchranář Vít Samek a porodní asistentka Alžběta Samková se střídají v psaní o situacích,...více

Vůně máminých rukou. Olfaktorický průvodce

Vůně máminých rukou. Olfaktorický průvodce

Vůně vypraného prádla. Maminčiny ruce namazané krémem. Oblíbený parfém. Naše životy nenápadně...více

„Poddanství žen“. Vynalezl feminismus muž?

„Poddanství žen“. Vynalezl feminismus muž?

Před sto padesáti lety nic jako feminismus neexistovalo, ale přesto vyšel spisek, který...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Příspěvek na bydlení
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > Příspěvek na bydlení

Otázka: Dobrý den, bydlím od 1.1.2019 trvale v bytě pronajatém. Mohu teď v dubnu požádat zpětně o příspěvek na bydlení? (nárok na něj jinak kvůli financím atd mám) A můžu žádat od 1.1. nebo musím žádat až od 1.2.,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek
Partners Financial Services