Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Jednotné zemědělské družstvo Sychrov, nositel Řádu práce se sídlem v Sychrově, v likvidaci
IČO: 00120367

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu11. 3. 1961
Obchodní firma
od 30. 11. 1995

Jednotné zemědělské družstvo Sychrov, nositel Řádu práce se sídlem v Sychrově, v likvidaci

od 17. 4. 1989 do 30. 11. 1995

Jednotné zemědělské družstvo Sychrov, nositel Řádu práce se sídlem v Sychrově

od 13. 6. 1974 do 17. 4. 1989

Jednotné zemědělské družstvo SYCHROV nositel Řádu P r á c e Sychrov, okres Liberec

od 11. 3. 1961 do 13. 6. 1974

Jednotné zemědělské družstvo Velký Sychrov

Sídlo
od 17. 4. 1989
Sychrov, okr. Liberec
od 13. 6. 1974 do 17. 4. 1989
okr.Liberec, Sychrov
od 11. 3. 1961 do 13. 6. 1974
okr.Liberec, Lažany
IČO
od 11. 12. 1998

00120367

Identifikátor datové schránky:zdjpac6
Právní forma
od 11. 3. 1961
Družstvo
Spisová značka1022 DrXXIV, Krajský soud v Ústí nad Labem
Předmět podnikání
od 21. 6. 1989
- projektová činnost dle vyhl. č. 88/1976 Sb.
od 17. 4. 1989
- Družstvo je povinno především provozovat zemědělskou výrobu a v zájmu dalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodařit na zemědělské půdě, v lesích, vodních plochách a rybnících, které užívá.
od 17. 4. 1989
- Družstvo - zpracovává zemědělské a lesní suroviny a vyrábí z nich potravinářské výrobky
od 17. 4. 1989
- - vykonává činnosti a vyrábí výrobky sloužící potřebám země- dělské a potravinářské výroby; pokud je třeba k této čin- nosti souhlasu dle zvláštních předpisů, jen s tímto sou- hlasem
od 17. 4. 1989
- - poskytuje práce a služby pro občany
od 17. 4. 1989
- - prodává vlastní vyrobené zboží
od 17. 4. 1989
- Družstvo k plnému využití všech výrobních sil a prostředků družstva a k zajištění zemědělské výroby dále provozuje
od 17. 4. 1989
- - papírensko, polygrafickou výrobu a výrobu pro kulturní spotřebu
od 17. 4. 1989
- - výrobu skla, keramiky a porcelánu
od 17. 4. 1989
- - úpravu, třídění, balení a kompletaci výrobků (školních a kancelářských potřeb, nářadí a pod.)
od 17. 4. 1989
- - provádí průmyslové práce výrobní povahy v rozsahu stanove- ného předmětu činnosti družstva
od 17. 4. 1989
- - provádí konstrukční práce v oboru strojírenské výroby
od 17. 4. 1989
- - výrobu rextilní a konfekční
od 17. 4. 1989
- - stavebně montážní činnost a zemní práce
od 17. 4. 1989
- - dopravu pro jiné subjekty
od 17. 4. 1989
- - kovovýrobu, včetně výroby kovového nábytku
od 17. 4. 1989
- - elektrovýrobu drobného zboží
od 17. 4. 1989
- - truhlářské práce a opracování dřeva
od 17. 4. 1989
- - úpravu a míchání sirného tmelu, výrobu umělých hmot a li- sování termoplastů
od 17. 4. 1989
- - stavebně montážní činnost
od 17. 4. 1989
- - technicko poradenské činnosti a služby pro zahraniční do- davatele
od 17. 4. 1989
- - provozně obchodní zastoupení, nákup a odbyt
od 17. 4. 1989
- - komisní a partiový prodej
od 17. 4. 1989
- - vědecko technický výzkum, vývoj a průmyslové aplikace
od 17. 4. 1989
- - programování a prodej software, včetně servisu
od 17. 4. 1989
- Činnosti uvedené v odstavci 3) nesmí být provozovány na úkor racionálního využívání půdního fondu a na úkor vlastní země- dělské výroby.
od 15. 7. 1980 do 17. 4. 1989
- Úprava a míchání sirného tmelu; výroba umělých hmot, lisování termoplastů.
od 23. 3. 1976 do 17. 4. 1989
- Hlavní výroba : - zemědělská výroba, - provozovna lesního hospodářství.
od 23. 3. 1976 do 17. 4. 1989
- Přidružená výroba podle článku 4 vlastních stanov : - moštovna, - truhlářství, - stavebně montážní a zemní práce, - doprava pro cizí, - kovovýroba, - elektrovýroba drobného zboží.
od 24. 11. 1975 do 23. 3. 1976
- kovovýroba
od 30. 3. 1971 do 23. 3. 1976
- zemědělská výroba provozování lesního hospodářství moštovna provozovna na výrobu ovocných vín a moštů truhlářství rekonstrukce hromosvodů práce zemní autoservis doprava
od 30. 3. 1971 do 23. 3. 1976
- Doprava byla povolena Okresním národním výborem-odborem dopravy v Liberci dne 1.7.1970 č.j. Dopr. 576/1970-277/3a.
od 11. 3. 1961 do 30. 3. 1971
- .
Ostatní skutečnosti
od 30. 11. 1995
- Jednání jménem družstva: Likvidátor jedná jménem družstva a jako statutární orgán je oprávněn činit jen úkony směřující k likvidaci družstva.
od 17. 4. 1989
- Výroční členskou schůzí družstva, která se konala dne 3.3. 1989 byly projednány a schváleny nové stanovy družstva, které jsou založeny ve spise podnikového rejstříku a kterými se družstvo řídí.
od 17. 4. 1989
- Členové družstva ručí za případnou ztrátu družstva složeným členským podílem ve výši 500,-- Kčs, který je povinným vkla- dem člena družstva.
od 15. 7. 1980 do 17. 4. 1989
- Dle rozhodnutí Okresního národního výboru v Liberci ze dne 19.2.1980 č.j. 2351/79/Hcl/MA a podle zák.č. 72/70 Sb. §§ 3 a 6 odst. 1 doplňuje se předmět podnikání. Souhlas vy- slovila i Okresní zemědělská správa v Liberci dne 2.5.1980.
od 15. 12. 1976
- Na členské schůzi družstva, konané dne 20.2.1976 byly přija- ty a schváleny nové stanovy, které byly schváleny Okresní zemědělskou správou v Liberci dne 10.7.1976 a projednány a schváleny Radou Okresního národního výboru v Liberci dne 29.10.1976 č. 244/76/44.
od 23. 3. 1976
- Členskou schůzí konanou dne 8.11.1974 a slučovací členskou schůzí konanou dne 28.12.1974 bylo do tohoto družstva jako družstva přejimajícího sloučeno bez provedení likvidace za- nikající /slučované - přejímané/ družstvo a to : Jednotné zemědělské družstvo R a d o s t í n , se sídlem ve Třtí, pošta Sychrov, okres Liberec /zdejší Dz 1151/ s tím, že toto přejímající družstvo převezme veškerá práva, povinnosti, ja- kož i závazky zanikajícího družstva a současně i členy /za- městnance/ zanikajícího družstva.
od 23. 3. 1976 do 17. 4. 1989
- Předmět činnosti byl zapsán na podkladě již citovaného sou- hlasu Okresního národního výboru - odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství v Liberci ze dne 3.1.1975 č.j. VLHZ/8/75/203/Sv.
od 24. 11. 1975 do 23. 3. 1976
- Zápis byl proveden na podkladě souhlasu Okresního národního výboru odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství v Liberci ze dne 11.11.1975 a schválení Okresní zemědělské správy v Liberci ze dne 10.11.1975.
od 13. 6. 1974
- Členskou schůzí konanou dne 31.5.1974 byly schváleny a dopl- něny stanovy družstva a to v článku 12 odst. 2, čl. 14 odst. 2, čl. 14 odst. 3, 4 a odst. 5 se vypouští, čl. 15, čl. 16 odst. 4, čl. 17 odst. 4, čl. 19 odst. 2, čl. 20, čl. 21 odst. 1 písm. d /fond odměn/, článek 21 odst. 1, 2 čl. 21 odst. 1, písm. f se vypouští, čl. 22 odst. 2, čl. 23 odst. 1 a odst. 2, odst. 3, odst. 4, čl. 24, vypouští se celý čl.25, čl. 27 odst. 3, čl. 31, čl. 36 odst. 2 se vypouští, čl. 39 doplňuje se odst. 5, čl. 39 se doplňuje o odst. 6 a čl. 40 se vypouští.
od 13. 6. 1974
- Tyto změny a doplňky stanov byly schváleny Okresní zeměděl- skou správou v Liberci č.j. Práv/Dr. Sim. ze dne 3.6.1974 a dále Okresním národním výborem - odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství v Liberci č.j. VLHZ/203/74/Sv ze dne 4.6.1974.
od 4. 8. 1970
- Členskou schůzí ze dne 25.5.1970 byl zrušen a nahražen novým zněním článek 4 stanov o pomocné a přidružené výrobě družs- tva.
od 4. 8. 1970
- Nové znění článku 4 stanov družstva bylo schváleno radou Okresního národního výboru v Liberci dne 5.6.1970 a zaregi- strováno v knize stanov jednotných zemědělských družstvech.
od 21. 6. 1965
- Družstvo přijalo na členské schůzi dne 6.1.1965 vlastní sta- novy, vypracované podle vzorových stanov pro jednotná země- dělská družstva, schválených VI. sjezdem JZD a vládou.
od 21. 6. 1965
- Stanovy družstva byly schváleny radou Okresního národního výboru v Liberci dne 4.5.1965 a zaregistrovány pod číslem zem-458/1965 - 27.
od 29. 3. 1962
- Družstvo přijalo na členské schůzi dne 12. - 18. prosince 1961 vlastní stanovy, přizpůsobené vzorovým stanovám pro JZD přijatým V. celostátním sjezdem JZD ze dne 26.3.1961 a schváleným vládou ČSSR dne 26.4.1961.
od 29. 3. 1962
- Tyto stanovy družstva byly schváleny Okresním národním výbo- rem v Liberci dne 11. ledna 1962.
od 11. 3. 1961
- Údaje o družstvu : Družstvo vzniklo usnesením slučovací schůze ze dne 29.12.1960, kterým se slučují dosavadní JZD ve Čtveříně, Lažanech, Paceři- cích, Radimovicích a ve Žďárku v jedno družstvo.
od 11. 3. 1961
- Sloučení družstev bylo schváleno ONV v Liberci výměrem ze dne 6.2.1961 zn.Zem.ek. 275/1961/203.3.
od 11. 3. 1961
- Sloučené družstvo přijalo domácí pracovní řád a vlastní stanovy, které byly schváleny a potvrzeny ONV v Liberci dne 6.2.1961.
od 11. 3. 1961 do 17. 4. 1989
- Výkonným orgánem družstva je představenstvo, skládající se z 19 členů, volených členskou schůzí na dobu 2 let.
od 11. 3. 1961 do 17. 4. 1989
- Družstvo zastupuje platně předseda družstva.
od 11. 3. 1961 do 17. 4. 1989
- Podepisování za družstvo : K názvu družstva připojí své podpisy předseda družstva a i další člen pedstavenstva.
od 11. 3. 1961 do 17. 4. 1989
- Do představenstva družstva byli zvoleni členové družstva.
Kapitál
Statutární orgán
od 30. 11. 1995
JUDr. Petr Tandler - Likvidátor
Liberec 14, Neklanova 815
od 16. 3. 1990 do 21. 11. 2018
Ing. Josef Pomrhonc - Předseda družstva
Lažany, 5
od 21. 6. 1989 do 21. 11. 2018
Ing. Josef Mohelský - Místopředseda družstva
Střížovice, 10
od 17. 4. 1989 do 21. 6. 1989
Ing. Josef Mohelský - Člen představenstva
Střížovice, 10
od 17. 4. 1989 do 16. 3. 1990
Ing. Jiří Křivanec - Člen
Husa, 40
od 21. 5. 1986 do 21. 5. 1986
Ing. Josef Pomrhons - Předseda
Lažany, 5
od 21. 5. 1986 do 17. 4. 1989
Ing. Jaromír Bartoš - Člen
Lažany, 14
od 21. 5. 1986 do 17. 4. 1989
Zdeněk Retr - Místopředseda
Turnov, Zahradní 92
od 21. 5. 1986 do 16. 3. 1990
Ing. Jiří Kopal - Předseda
okr. Liberec, Čtveřín č. 10
od 21. 5. 1986 do 16. 3. 1990
Božena Janků - Člen
Čtveřín, 19
od 21. 5. 1986 do 16. 3. 1990
Rudolf Kubaš - Člen
Doubí u Turnova 100,
od 21. 5. 1986 do 16. 3. 1990
Josef Richter - Člen
Vrchovina, 4
od 21. 5. 1986 do 16. 3. 1990
Ing. Petr Kobera - Člen
Turnov - Daliměřice, Čistá 308
od 15. 7. 1980 do 21. 5. 1986
Oldřich Drešer - Člen
Sedlejovice, 31
od 15. 7. 1980 do 16. 3. 1990
Josef Polák - Člen
Čtveřín, 17
od 15. 7. 1980 do 16. 3. 1990
Petr Škoda - Člen
Radimovice, 64
od 15. 7. 1980 do 16. 3. 1990
Vlasta Stantejská - Člen
Lažany, 28
od 14. 6. 1977 do 21. 5. 1986
Josef Šťastný - Místopředseda
Čtveřín, č. 12
od 25. 3. 1976 do 21. 5. 1986
Josef Kvapil - Člen
okr. Liberec, Vrchovina č. 9
od 23. 3. 1976 do 25. 3. 1976
Miroslav Doležal - Člen
okr. Liberec, Vesec č. 258
od 23. 3. 1976 do 15. 7. 1980
Libor Bláha - Člen
okr. Liberec, Třtí číslo 2
od 23. 3. 1976 do 15. 7. 1980
Václav Červa - Člen
okr. Liberec, Sedlejovice č. 19
od 23. 3. 1976 do 21. 5. 1986
Jiří Kopal - Člen
okr. Liberec, Čtveřín č. 10
od 23. 3. 1976 do 21. 5. 1986
Božena Lacinová - Člen
okr. Liberec, Paceřice č. 96
od 23. 3. 1976 do 16. 3. 1990
Ladislav Richtr - Člen představenstva
okr. Liberec, Sedlejovice č. 12
od 23. 3. 1976 do 16. 3. 1990
František Retr - Člen
okr. Liberec, Žďárek č. 24
od 17. 3. 1970 do 23. 3. 1976
Ladislav Jareš - Člen
Žďárek,
od 17. 3. 1970 do 23. 3. 1976
Josef Novák - Člen
Lažany, čp. 17
od 17. 3. 1970 do 15. 7. 1980
Ladislav Kozel - Člen
Husa,
od 17. 3. 1970 do 15. 7. 1980
Josef Starý - Člen
Čtveřín,
od 13. 4. 1967 do 23. 3. 1976
Anna Richterová - Člen
Žďárek, čp. 34
od 13. 4. 1967 do 15. 7. 1980
Libuše Košková - Člen
Paceřice, čp. 2
od 13. 4. 1967 do 21. 5. 1986
Josef Adam - Předseda
Turnov, Bezručova 1411
od 27. 4. 1963 do 13. 4. 1967
Adolf Blažek - Předseda
Turnov, Jeronýmova 1353
od 27. 4. 1963 do 13. 4. 1967
Adolf Mužíček - Člen představenstva
Paceřice - Kosice čp. 55,
od 27. 4. 1963 do 13. 4. 1967
Božena Kopalová - Člen
Žďárek, čp. 4
od 27. 4. 1963 do 17. 3. 1970
Emilie Stantejská - Člen
Lažany, 28
od 27. 4. 1963 do 14. 6. 1977
Josef Šťastný - Člen představenstva
Čtveřín, 12
od 27. 4. 1963 do 15. 7. 1980
Jaromír Bartoš - Člen představenstva
Lažany, čp. 14
od 27. 4. 1963 do 15. 7. 1980
Josef Lank - Člen
Paceřice, čp. 36
od 27. 4. 1963 do 21. 5. 1986
Josef Pomrhonc - Člen
Lažany, 5
od 27. 4. 1963 do 16. 3. 1990
František Říha - Člen
Hodkovice, 394
od 12. 9. 1962 do 27. 4. 1963
Josef Havlíček - Zástupce předsedy
Lažany, č. 3
od 12. 9. 1962 do 27. 4. 1963
Miluše Poláková - Člen
Lažany, čp. 40
od 12. 9. 1962 do 27. 4. 1963
František Kopal - Člen
Paceřice, čp. 27
od 12. 9. 1962 do 27. 4. 1963
Miloslava Laurinová - Člen
Paceřice, čp. 46
od 12. 9. 1962 do 17. 3. 1970
Marta Poláková - Člen
Čtveřín, čp. 4
od 12. 9. 1962 do 23. 3. 1976
Marie Bernátová - Člen
Čtveřín, čp. 92
od 11. 3. 1961 do 12. 9. 1962
Josef Havlíček - Člen
Lažany, č. 3
od 11. 3. 1961 do 12. 9. 1962
Karel Chlebna - Člen
Čtveřín, Husa č. 12
od 11. 3. 1961 do 12. 9. 1962
Jindřich Škréta - Člen
Čtveřín, č. 13
od 11. 3. 1961 do 12. 9. 1962
Josef Polák - Člen
Lažany, č. 8
od 11. 3. 1961 do 12. 9. 1962
Václav Chlebna - Člen
Paceřice, č. 14
od 11. 3. 1961 do 12. 9. 1962
Ladislav Jareš - Člen
Žďárek, č. 45
od 11. 3. 1961 do 12. 9. 1962
Marie Lukavcová - Člen
Paceřice, č. 44
od 11. 3. 1961 do 12. 9. 1962
Josef Kopal - Člen
Paceřice, č. 12
od 11. 3. 1961 do 12. 9. 1962
Jaroslav Müller - Člen
Radimovice, č. 13
od 11. 3. 1961 do 12. 9. 1962
František Retr - Člen
Žďárek, č. 24
od 11. 3. 1961 do 27. 4. 1963
Jaromír Bartoš - Předseda
Lažany, čp.14
od 11. 3. 1961 do 27. 4. 1963
Luboš Stejskal - Člen
Žďárek, č. 20
od 11. 3. 1961 do 27. 4. 1963
Marie Šoljaková - Člen
Pohoř číslo 8 - Olešnice,
od 11. 3. 1961 do 27. 4. 1963
Josef Košek - Člen
Radimovice - Sychrov č. 8,
od 11. 3. 1961 do 27. 4. 1963
František Bičík - Člen
Čtveřín, č. 35
od 11. 3. 1961 do 17. 3. 1970
Josef Rozkovec - Člen
Radimovice, č. 3
od 11. 3. 1961 do 17. 3. 1970
Josef Nejedlo - Člen
Žďárek, č. 23
od 11. 3. 1961 do 23. 3. 1976
Karel Louda - Člen
Čtveřín, Doubí č. 15
od 11. 3. 1961 do 15. 7. 1980
Jaroslav Košek - Člen
Paceřice, č. 97
od 17. 4. 1989
Předseda družstva je oprávněn jedna jménem družstva ve všech věcech. Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti místopředseda.
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Místo taxametru stačí aplikace. Poslanci zjednodušili pravidla

27. 11. 2019 | | Petr Kučera

Místo taxametru stačí aplikace. Poslanci zjednodušili pravidla

Poslanci dnes napříč stranami schválili novelu zákona o silniční dopravě, který upravuje podmínky pro poskytování taxislužby. Reaguje hlavně na nástup alternativních přepravců jako Uber nebo Bolt (dříve Taxify).

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

14. 11. 2019 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

Ministerstvo financí dokončilo návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví a posílá ho do mezirezortního připomínkového řízení.

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

13. 11. 2019 | | Jiří Hovorka

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

Ústavní soud dnes zrušil poplatek 10 000 korun, kterým bylo od října roku 2016 zpoplatněno podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle nálezu Ústavního soudu příslušný zákon nestanovil poplatkovou povinnost zcela jednoznačně, srozumitelně, konzistentně a předvídatelně.

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

12. 11. 2019 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

Český obchodní rejstřík je zaplevelený spícími firmami. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode je v Česku téměř 100 tisíc společností, které nevyvíjejí žádné podnikatelské aktivity.

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

8. 11. 2019 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

Nový zákon o realitním zprostředkování schválili po poslancích také senátoři. Podle ministerstva pro místní rozvoj má víc chránit klienty realitních kanceláří. Kromě obecných předpisů (živnostenský zákon či občanský zákoník) doteď neexistoval žádný zákon, který by přímo upravoval poskytování realitního zprostředkování.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 560,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Czech Exchange 2 565,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 570,00 Kč
Česká spořitelna 2 621,00 Kč
Komerční banka 2 625,13 Kč
Expobank CZ 2 628,60 Kč
Sberbank CZ 2 640,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 678,60 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 378 219 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

+4
+
-
2.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

+2
+
-
3.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-9
+
-
4.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-124
+
-
5.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-710
+
-

Články na Heroine.cz

Ženy vpřed

Ženy vpřed

Za své filmy o sexuálním zneužívání nebo bývalém slovenském premiérovi Mečiarovi posbírala...více

A žila sama šťastně až do smrti. Párování přeceňujeme, říká psycholog

A žila sama šťastně až do smrti. Párování přeceňujeme, říká psycholog

Když Emma Watson nedávno řekla, že je ve svých skoro třicíti spokojená i bez vztahu, vyvolalo...více

Vít Samek Na vlastní otvor: Urologie

Vít Samek Na vlastní otvor: Urologie

Poslední otvor. Ten nejmenší a nejcitlivější. Otvor zásadní. Cystoskopie, endoskopické...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: pozemky
Poradna > Realitní poradna > pozemky

Otázka: Dobrý den. Soused se v roce 2011 rozhodl prodat nějaké pozemky zemědělskému družstvu. Teď, v roce 2019 nám prodal domek s pergolou,kde jsme teprve teď zjistili, že i pozemek pod pergolou a vybudovaná příjezdová...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services