Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Zemědělské družstvo Haňovice, Haňovice, IČO: 00147346 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Zemědělské družstvo Haňovice. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 00147346. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 00147346 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH Registr dotací
Datum vzniku a zápisu
21. 3. 1962
Obchodní firma
Jednotné zemědělské družstvo \" H A N Á \" v Haňovicích
zapsáno 21. 3. 1962 vymazáno 5. 11. 1974
Jednotné zemědělské družstvo \"Doubrava\" se sídlem v Haňovicích
zapsáno 5. 11. 1974 vymazáno 24. 6. 1991
Zemědělské družstvo \"DOUBRAVA\" se sídlem v Haňovicích
zapsáno 24. 6. 1991 vymazáno 18. 7. 2005
Zemědělské družstvo Haňovice
zapsáno 18. 7. 2005
Prověřit exekuce Reputace firmy
Firmy na stejné adrese
Haňovice, Haňovice
zapsáno 21. 3. 1962 vymazáno 25. 7. 1989
Litovel, místní část Haňovice, okr. Olomouc, pošta Chudobín 783 21, Česká republika
zapsáno 25. 7. 1989 vymazáno 6. 4. 1993
okr. Olomouc, p. Chudobín, obec Haňovice, PSČ 783 21, Česká republika
zapsáno 6. 4. 1993 vymazáno 11. 12. 2001
p. Chudobín, 783 21 Haňovice 18
zapsáno 11. 12. 2001 vymazáno 9. 3. 2023
Sídlo Kraj: Olomoucký kraj
Okres: Olomouc
Obec: Haňovice
Část obce: Haňovice
Adresní místo: Haňovice 18
IČO
00147346
zapsáno 25. 7. 1989
DIČ
Identifikátor datové schránky
4wucwem
Právní forma
Družstvo
zapsáno 21. 3. 1962
Spisová značka
DrXXIV 1114/KSOS Krajský soud v Ostravě
zapsáno 21. 3. 1962
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

9. 3. 2023
Změna sídla z p. Chudobín, 783 21 Haňovice 18 na Haňovice 18, 783 21 Haňovice - Haňovice
8. 12. 2021
Zapsán skutečný majitel Ing. et Ing. Gabriela Kargerová, jako nepřímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
8. 12. 2021
Změna funkce: Jaroslav Balatka z skutečný majitel na nepřímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 37/2021 sb.
8. 12. 2021
Změna funkce: Ing. Jan Přindiš z skutečný majitel na nepřímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 37/2021 sb.
8. 12. 2021
Vymazán skutečný majitel Ing. et Ing. Gabriela Solovská

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb Více o vizualizacích

Zemědělské družstvo Haňovice, IČO: 00147346: vizualizace vztahů osob a společností

Zemědělské družstvo Haňovice, IČO: 00147346

Zobrazit vztahy a firmy
Předmět podnikání
Předmět činnosti je dán zák. čís. 49/1959 Sb. a ustanovením stanov, vyhlášených v Úř. listě ze dne 15.4.1959, částka 39, čís. vyhl. 92. Až do schválení nových \"Vlastních stanov družstva\" se bude družstvo řídit stanovami dosavadního JZD v Haňovicích.
zapsáno 21. 3. 1962 vymazáno 13. 11. 1970
Družstvo provozuje pomocnou a přidruženou výrobu v zájmu rozvoje zemědělské a lesní výroby, lepšího využití výrobních prostředků, plného uplatnění práce družstevníků, zejména v době vegetačního klidu, a využití vlastních a místních materiálových zdrojů. Této činnosti nesmí být zneužíváno k soukromému podnikání a její provozování nesmí ohrožovat hlavní činnost družstva.
zapsáno 13. 11. 1970 vymazáno 27. 2. 1975
Nákladní doprava pro cizí v obci Haňovice
zapsáno 13. 11. 1970 vymazáno 27. 2. 1975
Družstvo pečuje o lesy sdružené družstevníky ke společnému hospodaření nebo svěřené družstvu, zajišťuje v nich řádné hospodaření, jejich ochranu a zvelebování v souladu s pokyny orgánů vykonávajících odbornou správu lesů.
zapsáno 13. 11. 1970 vymazáno 13. 1. 1977
Družstvo provozuje tuto přidruženou výrobu :
zapsáno 13. 11. 1970 vymazáno 13. 1. 1977
Hlavním předmětem činnosti družstva je zemědělská výroba.
zapsáno 13. 11. 1970 vymazáno 13. 1. 1977
1. Nákladní doprava pro cizí Celkový limit ročních třeb z přidružených výrob JZD činí 800.000,-Kč, což činí 4,3 % z celkových ročních tržeb JZD.
zapsáno 27. 2. 1975 vymazáno 13. 1. 1977
Rozhodnutím odboru dopravy ONV v Olomouci ze dne 12. února 1975 č.j. Dopr. 1130/74-Gel. byla povolena doprava do 31.12.1975 v rámci území okresu Olomouc.
zapsáno 27. 2. 1975 vymazáno 13. 1. 1977
3. V zájmu celoročního zaměstnání svých členů, využití výrobních prostředků nebo vlastních a místních materiálových zdrojů, jakož i k zabezpečení společensky prospěšné výroby a služeb, může družstvo provozovat na základě povolení, vydaného okresním národním výborem, přidruženou výrobu. toto povolení určuje druh a rozsah přidružené výroby. Přidružená výroba nesmí být provozována na úkor neustálého rozvoje zemědělské velkovýroby, ani zneužívána k nedovolenému podnikání nebo k získávání neoprávněného hospodářského prospěchu. Je-li k provozování určité činnosti třeba také povolení podle zvláštních předpisů, může družstvo provozovat takovou činnost jako přidruženou výrobu, jen získá-li toto povolení.
zapsáno 13. 1. 1977 vymazáno 21. 6. 1978
Rozhodnutím odboru dopravy ONV Olomouc ze dne 25.3.1976, zn. Dopr. 32/76-Gel. a 26.10.1976 zn. Dopr. 1066/76-Gel byla povolena doprava pro cizí, která začíná nebo končí v okrese Olomouc a to do 31.3.1977.
zapsáno 13. 1. 1977 vymazáno 11. 2. 1985
Podle rozhodnutí Okresního národního výboru v Olomouci, odbor dopravy ze dne 3. června 1977, č.j. Dopr. 764/77-Gel. byla družstvu povolena přeprava nákladů pro cizí potřeby v rámci území okresu Olomouc do 31.3.1978.
zapsáno 16. 8. 1977 vymazáno 11. 2. 1985
1. Hlavním předmětem činnosti družstva je zemědělská velkovýroba. zahrnuje v sobě i jiné činnosti, pokud přispívají ke zvyšování intenzity a efektivnosti zemědělské velkovýroby a zajišťují plynulost provozu a plné využítí výrobních sil družstva. Za překročení hlavního předmětu činnosti se nepovažuje poskytování prací a služeb pro jiné organizace nebo občany, pokud se provádějí jen příležitostně, ojediněle a krátkodobě.
zapsáno 13. 1. 1977 vymazáno 25. 7. 1989
2. Do hlavního předmětu činnosti družstva náleží také hospodaření v lesích
zapsáno 13. 1. 1977 vymazáno 25. 7. 1989
Druh přidružené výroby: Kovovýroba (výroba podkov a jiných výkovků, obrábění kovových výrobků) Rozsah přidružené výroby: Limit ročních tržeb se stanoví ve výši 10 miliónů Kč (desetmiliónůkorunčsl.) a bude každoročně upřesňován ve výrobním plánu JZD a schvalován OZS v Olomouci Místo provozování: Haňovice, Bílá Lhota, Mladeč
zapsáno 11. 2. 1985 vymazáno 25. 7. 1989
1. Družstvo provozuje především zemědělskou rostlinnou a živočišnou výrobu. V zájmu jejího dalšího rozvoje racionálně a efektivně využívá svého zemědělského půdního fondu a soustavně dbá o jeho všestrannou ochranu
zapsáno 25. 7. 1989 vymazáno 27. 9. 1991
2. Družstvo může: a) zpracovávat zemědělské a jiné suroviny vyrábět z nich potravinářské výrobky b) vykonávat činnosti sloužící potřebám zemědělství a potravinářství, včetně výroby a dodávek výrobků, pokud je k takové činnosti dle zvláštních předpisů nezbytný souhlas příslušného orgánu je povinno družstvo si tento souhlas před započetím činnosti vyžádat c) poskytovat práce a služby pro občany, především pro svoje členy
zapsáno 25. 7. 1989 vymazáno 27. 9. 1991
3. Družstvo provozuje po předchozím souhlasu orgánů hospodářského zřízení i jinou činnost a to: - kovovýrobu - šití výrobků a textilií a obdobných hmot - projektování, montáže, opravy a revize hromosvodů a související práce - revize ostatních vybraných elektrických zařízení
zapsáno 25. 7. 1989 vymazáno 27. 9. 1991
Tato činnost nesmí být provozována na úkor recionálního využívání zemědělského půdního fondu a vlastní zemědělské výroby. Pokud družstvo s příslušným souhlasem rozšíří provoz o další druhy této činnosti, bude doplněno toto ustanovení dodatkem ke stanovám duržstva.
zapsáno 25. 7. 1989 vymazáno 27. 9. 1991
Výroba plastických výlisků pro spotřební a průmyslové účely
zapsáno 11. 4. 1990 vymazáno 27. 9. 1991
2. Svoje i cizí rotlinné i živočišné produkty zpracovává a prodává jak nákupním organizacím, tak i jiným subjektům včetně občanů
zapsáno 24. 6. 1991 vymazáno 27. 9. 1991
3. Družstvo provozuje kovovýrobu, dřevovýrobu, výrobu a zpracování plastických hmot, šití a jinou úpravu textilií a odbobných látek, projektování, opravu, údržbu a instalaci vybraných elektronických zařízení včetně hromosvodů, veškeré práce stavební povahy (HSV i PSV včetně oprav a údržby), silniční, nákladní dopravu, práce a výkony pozemními, zvedacími i jinými mechanismy a služby zemědělského a jiného charakteru, včetně pohostinství, veřejné stravování apod.
zapsáno 24. 6. 1991 vymazáno 27. 9. 1991
4. Družstvo může podnikat i v jiných oblastech způsobem přípustným dle příslušných právních předpisů a v zájmu své hospodářské prosperity
zapsáno 24. 6. 1991 vymazáno 27. 9. 1991
Předmět hospodaření družstva: 1. Družstvo především provozuje zemdělskou výrobu všeho druhu jak v oblasti rostlinné, tak živočišné, včetně semenářství, školkařství, šlechtitelství, plemenářství apod.
zapsáno 24. 6. 1991 vymazáno 27. 9. 1991
1. Družstvo především provozuje zemědělskou výrobu všeho druhu jak v oblasti rostlinné, tak živočišné, včetně semenářství, školkařství, šlechtitelství, plemenářství apod.
zapsáno 24. 6. 1991 vymazáno 6. 4. 1993
2. Svoje i cizí rostlinné i živočišné produkty zpracovává a prodává jak nákupním organizacím, tak i jiným subjektům včetně občanů. Družstvo obchoduje i s jinými výrobky z vlastní či cizí výroby.
zapsáno 24. 6. 1991 vymazáno 6. 4. 1993
3. Družstvo provozuje kovovýrobu, dřevovýrobu, výrobu stavebnních materiálů a zpracování plastických hmot, šití a jinou úpravu textilií a obdobných látek, projektování, opravu, údržbu a instalaci vybraných elektrických zařízení včetně hromosvodů, veškeré práce stavební povahy ( HSV i PSV) včetně oprav a údržby, silniční, nákladní dopravu, práce a výkony pozemními, zvedacími, jinými mechanismy a služby zemědělského i jiného charakteru, včetně pohostinství, veřejného stravování apod. Místem výkonu ostatní činnosti jsou obce Haňovice, Litovel, Bílá Lhota a Mladeč
zapsáno 24. 6. 1991 vymazáno 6. 4. 1993
4. Družstvo může podnikat i v jiných oblastech způsobem přípustným dle příslušných právních předpisů a v zájmu své hospodářské prosperity. Činnost neupravenou v těchto stanovách může provozovat jen příležitostně a krátkodobě.
zapsáno 24. 6. 1991 vymazáno 6. 4. 1993
5. Družstvo může uskutečňovat hospodářskou spolupráci se zahraničními partnery včetně vzájemného obchodu s výrobky a potravinami a kooperci výrobní či jiné činnosti se zahraničními podnikateli, a to buď přímo nebo prostřednictvím jiných subjektů
zapsáno 24. 6. 1991 vymazáno 6. 4. 1993
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 6. 4. 1993 vymazáno 11. 12. 2001
Kovoobrábění
zapsáno 6. 4. 1993 vymazáno 11. 12. 2001
Pronájem nebytových prostor, prostranství a pozemků
zapsáno 6. 4. 1993 vymazáno 11. 12. 2001
Silniční motorová doprava
zapsáno 6. 4. 1993 vymazáno 11. 12. 2001
Výroba a opravy zemědělských strojů
zapsáno 6. 4. 1993 vymazáno 11. 12. 2001
Výroba zboží z plastů
zapsáno 6. 4. 1993 vymazáno 11. 12. 2001
Vedení účetnictví
zapsáno 1. 7. 1999 vymazáno 11. 12. 2001
Činnost účetních poradců
zapsáno 11. 12. 2001 vymazáno 18. 7. 2005
Vedení účetnictví
zapsáno 11. 12. 2001 vymazáno 18. 7. 2005
Kovářství
zapsáno 6. 4. 1993 vymazáno 23. 10. 2012
Opravy motorových vozidel
zapsáno 6. 4. 1993 vymazáno 23. 10. 2012
Zámečnictví
zapsáno 6. 4. 1993 vymazáno 23. 10. 2012
Kovoobráběčctví
zapsáno 11. 12. 2001 vymazáno 23. 10. 2012
Maloobchod se smíšeným zbožím
zapsáno 11. 12. 2001 vymazáno 23. 10. 2012
Opravy pracovních strojů
zapsáno 11. 12. 2001 vymazáno 23. 10. 2012
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
zapsáno 11. 12. 2001 vymazáno 23. 10. 2012
Silniční motorová doprava nákladní - silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní
zapsáno 11. 12. 2001 vymazáno 23. 10. 2012
Velkoobchod
zapsáno 11. 12. 2001 vymazáno 23. 10. 2012
Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků
zapsáno 11. 12. 2001 vymazáno 23. 10. 2012
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
zapsáno 11. 12. 2001 vymazáno 23. 10. 2012
Zprostředkování obchodu
zapsáno 11. 12. 2001 vymazáno 23. 10. 2012
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
zapsáno 18. 7. 2005 vymazáno 23. 10. 2012
Výroba sušených krmiv
zapsáno 18. 7. 2005 vymazáno 23. 10. 2012
Hostinská činnost
zapsáno 6. 4. 1993
Řeznictví a uzenářství
zapsáno 6. 4. 1993
Zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
zapsáno 6. 4. 1993
Opravy silničních vozidel
zapsáno 11. 12. 2001
Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách
zapsáno 11. 12. 2001
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
zapsáno 18. 7. 2005
Kovářství, podkovářství
zapsáno 23. 10. 2012
Obráběčství
zapsáno 23. 10. 2012
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
zapsáno 23. 10. 2012
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
zapsáno 23. 10. 2012
Výroba elektřiny
zapsáno 23. 10. 2012
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 23. 10. 2012
Zámečnictví, nástrojářství
zapsáno 23. 10. 2012
Rozvod tepelné energie
zapsáno 20. 8. 2014
Výroba tepelné energie
zapsáno 20. 8. 2014
Zapisovaný základní kapitál
14 970 000 Kč
zapsáno 6. 4. 1993 vymazáno 10. 7. 1998
13 176 000 Kč
zapsáno 10. 7. 1998
Ostatní skutečnosti
Ručení: 1. Člen družstva odpovídá za případnou ekonomicku ztrátu družstva v rozsahu pohyblivé složky mzdy. Představenstvo družstva může v průběhu kalendářního roku v případě hospodářských potíží rozhodnout o tom, že se výplaty pohyblivých složek mzdy u všech členů či pracovníků, nebo jen u zvlášť zaostávající organizační jednotky, popřípadě dílčího pracovního kolektivu pozastaví. V případě že se ekonomická situace zlepší, rozhodne o rozahu uvolnění těchto prostředků k výplatě. 2. Pokud člen z důvodu nedostatečných pracovních výsledků nesplní podmínky pro přiznání pohyblivé složky mzdy či pokud mu nebudou přiznány z důvodů sankčních (kárné opatření apod.), rozhodne představenstvo družstva o rozsahu odpovědnosti za případnou ztrátu družstva v rámci jeho trvalých složek mzdy tak, aby nebyl oproti ostatním členům bezdůvodně zvýhodněn. 3. Představenstvo družstva při rozhodování podle odst. 1/,2/ je povinno dbát, aby nedošlo k bezdůvodnému zvýhodnění či znevýhodnění jendotlivých členů družstva. Za tím účelem může rozhodnout diferencovaně a v případech hodných zvláštního zřetele za účelem odstranění tvrdosti může rozhodnout, že člen se na ztrátě družstva nepodílí. 4. Ručení za ztrátu družstva se nevztahuje na pracující starobní a plně invalidní důchodce, jejichž důchod nepřesahuje částku 1.700,- Kč měsíčně.
zapsáno 25. 7. 1989 vymazáno 24. 6. 1991
Zřízení družstva: Družstvo bylo zřízeno podle usnesení společné slučovací členské schůze družstev, konané dne 14. února 1961 a schválení Okresního národního výboru - odboru zemědělství v Olomouci ze dne 11. července 161, zn.: Zem./61-1/práv., sloučením: a) Jednotného zemědělského družstva v Haňovicích - Dz 738 b) Jednotného zemědělského družstva v Chudobíně - Dz 742 c) Jednotného zemědělského družstva v Myslechovicích - Dz 714
zapsáno 21. 3. 1962 vymazáno 6. 4. 1993
Ručení: 1. Člen ručí za případnou ztrátu družstva v rozahu odměny za práci, jejíž výše je závislá na hospodářských výsledcích družstva 2. Členové, kteří jsou odměňování bez zřetele k hospodářským výledkům družstva, ručí za případnou ztrátu družstva v takovém rozsahu své odměny za práci, aby nebyli bezdůvodně zvýhodnění oproti členům uvedeným v odst. 1/. O konkrétním rozsahu ručení v těchto případech rozhodne představenstvo družstva.
zapsáno 24. 6. 1991 vymazáno 6. 4. 1993
Počet členů statutárního orgánu: 7
zapsáno 20. 8. 2014 vymazáno 13. 7. 2015
Den vzniku: 14. února 1961
zapsáno 21. 3. 1962
\"Smlouvou o prodeji podniku\" ze dne 5.8.2003 koupilo Zemědělské družstvo \"DOUBRAVA\" se sídlem v Haňovicích, IČ 00147346, se sídlem Haňovice 18, p. Chudobín, PSČ 783 21, podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě (odd. Dr. XXIV, vl. 1114) podnik společnosti Dětřichovská, spol. s r.o., IČ 49611593, se sídlem Dětřichov nad Bystřicí č.p. 200, PSČ 793 03, podnikatele zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě (odd. C., vl. 10919).
zapsáno 24. 9. 2003
\"Smlouvou o prodeji části podniku\" ze dne 13.2.2006 prodalo Zemědělské družstvo Haňovice, IČ 00147346, se sídlem Haňovice 18, p. Chudobín, PSČ 783 21, podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě (odd. Dr. XXIV, vl. 1114) část svého podniku společnosti Dětřichovská, spol. s r.o., IČ 49611593, se sídlem Dětřichov nad Bystřicí č.p. 200, PSČ 793 03, podnikateli zapsanému v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě (odd. C., vl. 10919).
zapsáno 9. 3. 2006
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 20. 8. 2014

Základní členský vklad

Vklad
základní členský vklad: 27 000 Kč
zapsáno 10. 7. 1998

Statutární orgán

Člen představenstva
Jaroslav Klein
Myslechovice, Myslechovice
zapsáno 21. 3. 1962 vymazáno 22. 3. 1962
Člen představenstva
Josef Ambrož
Chudobín, Chudobín
zapsáno 21. 3. 1962 vymazáno 22. 3. 1962
Člen představenstva
Vladimír Kuchař
Myslechovice, Myslechovice
zapsáno 21. 3. 1962 vymazáno 22. 3. 1962
Člen představenstva
Josef Papajík
Chudobín, Chudobín
zapsáno 21. 3. 1962 vymazáno 22. 3. 1962
Člen představenstva
Ladislav Přidal
Haňovice, Haňovice
zapsáno 21. 3. 1962 vymazáno 6. 11. 1964
Člen představenstva
Václav Křoupal
Myslechovice, Myslechovice
zapsáno 21. 3. 1962 vymazáno 6. 11. 1964
Člen představenstva
Růžena Čepová
Myslechovice, Myslechovice
zapsáno 21. 3. 1962 vymazáno 6. 11. 1964
Člen představenstva
Amalie Fričová
Chudobín, Chudobín
zapsáno 21. 3. 1962 vymazáno 6. 11. 1964
Člen představenstva
Václav Lakomý
Nová Ves, Nová Ves
zapsáno 21. 3. 1962 vymazáno 6. 11. 1964
Člen představenstva
Josef Sova
Haňovice, Haňovice
zapsáno 21. 3. 1962 vymazáno 16. 6. 1966
Předseda
Jaroslav Chytil
Haňovice, Haňovice
zapsáno 21. 3. 1962 vymazáno 27. 7. 1973
Člen představenstva
Jenka Voglová
Myslechovice, Myslechovice
zapsáno 22. 3. 1962 vymazáno 6. 11. 1964
Člen představenstva
Oldřich Klein
Myslechovice, Myslechovice
zapsáno 22. 3. 1962 vymazáno 6. 11. 1964
Člen představenstva
Ludmila Borůvková
Nová Ves, Nová Ves
zapsáno 22. 3. 1962 vymazáno 6. 11. 1964
Člen představenstva
Lubomír Zedník
Víska, Víska
zapsáno 22. 3. 1962 vymazáno 6. 11. 1964
Člen představenstva
Anna Čepová
Haňovice, Haňovice
zapsáno 22. 3. 1962 vymazáno 30. 6. 1969
Člen představenstva
Eduard Bříza
Chudobín, Chudobín
zapsáno 22. 3. 1962 vymazáno 30. 6. 1969
Člen představenstva
Julie Sedlářová
Nasobůrky, Nasobůrky
zapsáno 22. 3. 1962 vymazáno 30. 6. 1969
Člen představenstva
Julie Gruntová
Nasobůrky, Nasobůrky
zapsáno 22. 3. 1962 vymazáno 30. 6. 1969
Člen představenstva
Josef Verner
Haňovice, Haňovice
zapsáno 6. 11. 1964 vymazáno 16. 6. 1966
Člen představenstva
Marie Huňková
Haňovice, Haňovice
zapsáno 6. 11. 1964 vymazáno 30. 6. 1969
Člen představenstva
Alois Šperlich
Chudobín, Chudobín
zapsáno 6. 11. 1964 vymazáno 30. 6. 1969
Člen představenstva
Eliška Spurná
Myslechovice, Myslechovice
zapsáno 6. 11. 1964 vymazáno 30. 6. 1969
Člen představenstva
Vratislav Spurný
Myslechovice, Myslechovice
zapsáno 6. 11. 1964 vymazáno 30. 6. 1969
Člen představenstva
Ladislav Havlíček
Víska, Víska
zapsáno 6. 11. 1964 vymazáno 19. 7. 1971
Člen představenstva
Josef Vavrda
Nová Ves, Nová Ves
zapsáno 6. 11. 1964 vymazáno 10. 5. 1972
Člen představenstva
František Skládal
Myslechovice, Myslechovice
zapsáno 6. 11. 1964 vymazáno 10. 5. 1972
Člen představenstva
Hynek Přidal
Haňovice, Haňovice
zapsáno 6. 11. 1964 vymazáno 5. 11. 1974
Člen představenstva
Marie Ambrožová
Chudobín, Chudobín
zapsáno 16. 6. 1966 vymazáno 30. 6. 1969
Člen představenstva
Jaroslav Stejskal
Nasobůrky, Nasobůrky
zapsáno 16. 6. 1966 vymazáno 30. 6. 1969
Člen představenstva
Alois Coufal
Nasobůrky, Nasobůrky
zapsáno 30. 6. 1969 vymazáno 10. 5. 1972
Člen představenstva
Jenovéfa Voglová
Myslechovice, Myslechovice
zapsáno 30. 6. 1969 vymazáno 10. 5. 1972
Člen představenstva
Josef Přidal
Chudobín, Chudobín
zapsáno 30. 6. 1969 vymazáno 10. 5. 1972
Člen představenstva
Jiří Rohléder
Nová Ves, Nová Ves
zapsáno 30. 6. 1969 vymazáno 5. 11. 1974
Člen představenstva
Marie Látalová
Víska, Víska
zapsáno 30. 6. 1969 vymazáno 23. 6. 1981
Člen představenstva
Rostislav Korhoň
Nasobůrky, Nasobůrky
zapsáno 30. 6. 1969 vymazáno 15. 3. 1986
Člen představenstva
Karel Hamouz
Myslechovice, Myslechovice
zapsáno 19. 7. 1971 vymazáno 10. 5. 1972
Člen představenstva
Alois Přidal
Haňovice, Haňovice
zapsáno 10. 5. 1972 vymazáno 5. 11. 1974
Člen představenstva
Josef Verner
Haňovice, Haňovice
zapsáno 10. 5. 1972 vymazáno 5. 11. 1974
Člen představenstva
Věra Galasová
Chudobín, Chudobín
zapsáno 10. 5. 1972 vymazáno 5. 11. 1974
Člen představenstva
Jaroslava Kratochvílová
Myslechovice, Myslechovice
zapsáno 10. 5. 1972 vymazáno 5. 11. 1974
Člen představenstva
Josef Hlavatý
Nasobůrky, Nasobůrky
zapsáno 10. 5. 1972 vymazáno 5. 11. 1974
Člen představenstva
Vladimír Polívka
Myslechovice, Myslechovice
zapsáno 10. 5. 1972 vymazáno 15. 3. 1986
Předseda
František Machač
Švermova, Litovel
zapsáno 27. 7. 1973 vymazáno 13. 1. 1977
Člen představenstva
Milan Dokoupil
Chudobín, Chudobín
zapsáno 5. 11. 1974 vymazáno 13. 1. 1977
Člen představenstva
Jaroslav Lexmaul
Hradečná, Hradečná
zapsáno 5. 11. 1974 vymazáno 13. 1. 1977
Člen představenstva
Ludmila Lexmaulová
Hradečná, Hradečná
zapsáno 5. 11. 1974 vymazáno 13. 1. 1977
Člen představenstva
František Smékal
Mladeč, Mladeč
zapsáno 5. 11. 1974 vymazáno 13. 1. 1977
Člen představenstva
Rostislav Šišma
Sobáčov, Sobáčov
zapsáno 5. 11. 1974 vymazáno 13. 1. 1977
Člen představenstva
Ing. Josef Vydržel
Luká, Luká
zapsáno 5. 11. 1974 vymazáno 15. 5. 1979
Člen představenstva
Stanislav Svoboda
Maňovice, Maňovice
zapsáno 5. 11. 1974 vymazáno 25. 7. 1989
Člen představenstva
František Helekal
osada Měník, Řimice
zapsáno 13. 1. 1977 vymazáno 23. 6. 1981
Člen představenstva
Vítězslav Pechr
Bílá Lhota, Bílá Lhota
zapsáno 13. 1. 1977 vymazáno 23. 6. 1981
Člen představenstva
Miroslav Vitoul
Měrotín, Měrotín
zapsáno 13. 1. 1977 vymazáno 15. 3. 1986
Člen představenstva
Jaroslav Beneš
Řimice, Řimice
zapsáno 13. 1. 1977 vymazáno 25. 7. 1989
Člen představenstva
Lubomír Navrátil
osada Hrabí, Bílá Lhota
zapsáno 13. 1. 1977 vymazáno 15. 5. 1979
Předseda
Blahoslav Melhuba
osada Měník, Řimice
zapsáno 13. 1. 1977 vymazáno 17. 3. 1983
Místopředseda
Lubomír Navrátil
osada Hrabí, Bílá Lhota
zapsáno 15. 5. 1979 vymazáno 23. 6. 1981
Člen představenstva
Alois Přidal
Haňovice, Haňovice
zapsáno 15. 5. 1979 vymazáno 23. 6. 1981
Člen představenstva
Drahomíra Helekalová
Řimice, Bílá Lhota
zapsáno 23. 6. 1981 vymazáno 17. 3. 1983
Člen představenstva
Rostislav Galas
Chudobín, Litovel
zapsáno 23. 6. 1981 vymazáno 15. 3. 1986
Člen představenstva
Karel Štencl
Bílá Lhota, Bílá Lhota
zapsáno 23. 6. 1981 vymazáno 25. 7. 1989
Místopředseda
Květoslav Ambrož
Chudobín, Litovel
zapsáno 23. 6. 1981 vymazáno 15. 3. 1986
Člen představenstva
Ing. Alois Kovář
Luká, Luká
zapsáno 23. 6. 1981 vymazáno 15. 3. 1986
Člen představenstva
Blahoslav Melhuba
osada Měník, Řimice
zapsáno 17. 3. 1983 vymazáno 15. 3. 1986
Předseda
Ing. Alois Kubín
Kollárova, Litovel
zapsáno 17. 3. 1983 vymazáno 9. 11. 1990
Člen představenstva
Květoslav Ambrož
Chudobín, Litovel
zapsáno 15. 3. 1986 vymazáno 25. 7. 1989
Člen představenstva
Jiří Dostál
Cholina, Cholina
zapsáno 15. 3. 1986 vymazáno 25. 7. 1989
Člen představenstva
Darina Resslerová
Uničovská, Litovel
zapsáno 15. 3. 1986 vymazáno 25. 7. 1989
Člen představenstva
Rostislav Ehrenberger
Nová Ves, Litovel
zapsáno 15. 3. 1986 vymazáno 25. 7. 1989
Člen představenstva
Anna Táborská
Měník, Bílá Lhota
zapsáno 15. 3. 1986 vymazáno 25. 7. 1989
Člen představenstva
Marie Vitoulová
Měrotín, Mladeč
zapsáno 15. 3. 1986 vymazáno 25. 7. 1989
Místopředseda
Ing. Alois Kovář
Luká, Luká
zapsáno 15. 3. 1986 vymazáno 11. 4. 1990
Místopředseda
Ctibor Vilímec
Chudobín, Chudobín
zapsáno 11. 4. 1990 vymazáno 6. 4. 1993
Předseda
Ing. Alois Kovář
Luká, Luká
zapsáno 11. 4. 1990 vymazáno 10. 7. 1998
Člen představenstva
Josef Prucek
Haňovice, 783 21 Haňovice
zapsáno 6. 4. 1993 vymazáno 10. 7. 1998
Člen představenstva
Jan Šišma
Sobáčov, 783 21 Sobáčov
zapsáno 6. 4. 1993 vymazáno 10. 7. 1998
Člen představenstva
Alois Dostál
Měník, 783 26 Měník
zapsáno 6. 4. 1993 vymazáno 10. 7. 1998
Místopředseda
Ing. Květoslav Ambrož
K. Sedláka, 784 01 Litovel
zapsáno 6. 4. 1993 vymazáno 10. 7. 1998
Člen představenstva
Pavel Obrátil
Myslechovice, 783 21 Myslechovice
Den zániku funkce: 15. 6. 2001
zapsáno 6. 4. 1993 vymazáno 11. 12. 2001
Člen představenstva
Jaroslav Balatka
Mladeč, 783 21 Mladeč
Den zániku funkce: 15. 6. 2001
zapsáno 6. 4. 1993 vymazáno 11. 12. 2001
Člen představenstva
František Neubauer
Peteřín, 783 26 Peteřín
Den zániku funkce: 15. 6. 2001
zapsáno 6. 4. 1993 vymazáno 11. 12. 2001
Člen představenstva
Jaroslav Lexmaul
Hradečná, 783 24 Hradečná
Den zániku funkce: 15. 6. 2001
zapsáno 6. 4. 1993 vymazáno 11. 12. 2001
Předseda
Ing. Alois Kovář
Luká, 783 24 Slavětín
Den zániku funkce: 15. 6. 2001
zapsáno 10. 7. 1998 vymazáno 11. 12. 2001
Člen představenstva
Ing. Květoslav Ambrož
K. Sedláka, 784 01 Litovel
Den zániku funkce: 15. 6. 2001
zapsáno 10. 7. 1998 vymazáno 11. 12. 2001
Místopředseda
Ing. Václav Kuba
Ponikev, 798 53 Jesenec
Den zániku funkce: 15. 6. 2001
zapsáno 10. 7. 1998 vymazáno 11. 12. 2001
Člen představenstva
František Hodina
Sobáčov, 783 21 Chudobín
Den zániku funkce: 15. 6. 2001
zapsáno 10. 7. 1998 vymazáno 11. 12. 2001
Člen představenstva
Alois Blažek
Bílá Lhota, 783 26 Bílá Lhota
Den zániku funkce: 15. 6. 2001
zapsáno 10. 7. 1998 vymazáno 11. 12. 2001
Předseda představenstva
Ing. Václav Kuba
p. Konice, 798 52 Ludmírov-Ponikev 11
Den vzniku funkce: 15. 6. 2001
zapsáno 11. 12. 2001 vymazáno 31. 8. 2013
Místopředseda představenstva
František Hodina
p. Chudobín, 783 21 Mladeč-Sobáčov 66
Den vzniku funkce: 15. 6. 2001
Den zániku funkce: 15. 4. 2005
Den zániku členstvi: 15. 4. 2005
zapsáno 11. 12. 2001 vymazáno 18. 7. 2005
Člen představenstva
Vratislav Spurný
p. Chudobín, 783 21 Litovel-Myslechovice 6
Den vzniku funkce: 15. 6. 2001
Den zániku funkce: 14. 4. 2010
Den zániku členstvi: 14. 4. 2010
zapsáno 11. 12. 2001 vymazáno 9. 6. 2010
Člen představenstva
František Neubauer
p. Chudobín, 783 21 Bílá Lhota-Pateřín 11
Den vzniku funkce: 15. 6. 2001
Den zániku funkce: 14. 4. 2010
Den zániku členstvi: 14. 4. 2010
zapsáno 11. 12. 2001 vymazáno 9. 6. 2010
Člen představenstva
Pavel Obrátil
p. Chudobín, 783 21 Litovel-Myslechovice 109
Den vzniku funkce: 15. 6. 2001
Den zániku členstvi: 15. 4. 2005
zapsáno 11. 12. 2001 vymazáno 18. 7. 2005
Člen představenstva
Ing. Květoslav Ambrož
Karla Sedláka, 784 01 Litovel
Den vzniku funkce: 15. 6. 2001
Den zániku členstvi: 15. 4. 2005
zapsáno 11. 12. 2001 vymazáno 18. 7. 2005
Člen představenstva
Josef Prucek
p. Chudobín, 783 21 Haňovice 12
Den vzniku funkce: 15. 6. 2001
Den zániku funkce: 14. 4. 2010
Den zániku členstvi: 14. 4. 2010
zapsáno 11. 12. 2001 vymazáno 9. 6. 2010
Místopředseda představenstva
Pavel Obrátil
p. Chudobín, 783 21 Litovel-Myslechovice 109
Den vzniku funkce: 15. 4. 2005
Den zániku funkce: 10. 4. 2015
Den vzniku členstvi: 15. 4. 2005
Den zániku členstvi: 10. 4. 2015
zapsáno 18. 7. 2005 vymazáno 13. 7. 2015
Člen představenstva
Ing. Květoslav Ambrož
Chudobín, 783 01 Chudobín
Den vzniku členstvi: 15. 4. 2005
zapsáno 18. 7. 2005 vymazáno 23. 9. 2005
Člen představenstva
Ing. Marie Slánská
p. Chudobín, 783 21 Bílá Lhota-Mělník 17
Den vzniku členstvi: 15. 4. 2005
zapsáno 18. 7. 2005 vymazáno 25. 4. 2006
Člen představenstva
Ing. Květoslav Ambrož
Chudobín, 783 21 Litovel - Chudobín
Den vzniku členstvi: 15. 4. 2005
Den zániku členstvi: 10. 4. 2015
zapsáno 23. 9. 2005 vymazáno 13. 7. 2015
Člen představenstva
Ing. Marie Slánská
p. Chudobín, 783 21 Bílá Lhota-Měník 17
Den vzniku členstvi: 15. 4. 2005
Den zániku členstvi: 10. 4. 2015
zapsáno 25. 4. 2006 vymazáno 13. 7. 2015
Člen představenstva
Jaroslav Balatka
Mladeč, 783 21 Mladeč
Den vzniku členstvi: 14. 4. 2010
Den zániku členstvi: 10. 4. 2015
zapsáno 9. 6. 2010 vymazáno 13. 7. 2015
Člen představenstva
Vladimír Kopřiva
Mladeč, 783 21 Mladeč
Den vzniku členstvi: 14. 4. 2010
Den zániku členstvi: 10. 4. 2015
zapsáno 9. 6. 2010 vymazáno 13. 7. 2015
Člen představenstva
Zdeněk Zapletal
Karla Sedláka, 784 01 Litovel
Den vzniku členstvi: 14. 4. 2010
zapsáno 9. 6. 2010 vymazáno 12. 4. 2015
Předseda představenstva
Ing. Václav Kuba
Ponikev, 798 52 Ludmírov - Ponikev
Den vzniku funkce: 15. 6. 2001
Den zániku funkce: 10. 4. 2015
Den zániku členstvi: 10. 4. 2015
zapsáno 31. 8. 2013 vymazáno 13. 7. 2015
Člen představenstva
Zdeněk Zapletal
Žerotínova, 784 01 Litovel - Litovel
Den vzniku členstvi: 14. 4. 2010
Den zániku členstvi: 10. 4. 2015
zapsáno 12. 4. 2015 vymazáno 13. 7. 2015
Předseda představenstva
Ing. Václav Kuba
Ponikev, 798 52 Ludmírov - Ponikev
Den vzniku funkce: 10. 4. 2015
Den zániku funkce: 25. 10. 2019
Den vzniku členstvi: 10. 4. 2015
Den zániku členstvi: 25. 10. 2019
zapsáno 13. 7. 2015 vymazáno 10. 1. 2020
Místopředseda představenstva
Pavel Obrátil
Myslechovice, 783 21 Litovel - Myslechovice
Den vzniku funkce: 10. 4. 2015
Den zániku funkce: 25. 10. 2019
Den vzniku členstvi: 10. 4. 2015
Den zániku členstvi: 25. 10. 2019
zapsáno 13. 7. 2015 vymazáno 10. 1. 2020
Člen představenstva
Ing. Marie Slánská
Měník, 783 21 Bílá Lhota - Měník
Den vzniku členstvi: 10. 4. 2015
Den zániku členstvi: 25. 10. 2019
zapsáno 13. 7. 2015 vymazáno 10. 1. 2020
Člen představenstva
Ing. Petr Koukal
Trnkova, 779 00 Olomouc - Nové Sady
Den vzniku členstvi: 10. 4. 2015
zapsáno 13. 7. 2015 vymazáno 6. 5. 2016
Člen představenstva
Jaroslav Balatka
Mladeč, 783 21 Mladeč - Mladeč
Den vzniku členstvi: 10. 4. 2015
Den zániku členstvi: 25. 10. 2019
zapsáno 13. 7. 2015 vymazáno 10. 1. 2020
Člen představenstva
Vladimír Kopřiva
Mladeč, 783 21 Mladeč - Mladeč
Den vzniku členstvi: 10. 4. 2015
Den zániku členstvi: 25. 10. 2019
zapsáno 13. 7. 2015 vymazáno 10. 1. 2020
Člen představenstva
Zdeněk Zapletal
Žerotínova, 784 01 Litovel - Litovel
Den vzniku členstvi: 10. 4. 2015
Den zániku členstvi: 25. 10. 2019
zapsáno 13. 7. 2015 vymazáno 10. 1. 2020
Člen představenstva
Ing. Petr Koukal
Měník, 783 21 Bílá Lhota - Měník
Den vzniku členstvi: 10. 4. 2015
Den zániku členstvi: 25. 10. 2019
zapsáno 6. 5. 2016 vymazáno 10. 1. 2020
Předseda představenstva
Ing. Petr Koukal
Měník, 783 21 Bílá Lhota - Měník
Den vzniku funkce: 25. 10. 2019
Den vzniku členstvi: 25. 10. 2019
zapsáno 10. 1. 2020
Místopředseda představenstva
Pavel Obrátil
Myslechovice, 783 21 Litovel - Myslechovice
Den vzniku funkce: 25. 10. 2019
Den vzniku členstvi: 25. 10. 2019
zapsáno 10. 1. 2020
Člen představenstva
Ing. Václav Kuba
Ponikev, 798 52 Ludmírov - Ponikev
Den vzniku členstvi: 25. 10. 2019
zapsáno 10. 1. 2020
Člen představenstva
Ing. Marie Slánská
Měník, 783 21 Bílá Lhota - Měník
Den vzniku členstvi: 25. 10. 2019
zapsáno 10. 1. 2020
Člen představenstva
Ing. et Ing. Gabriela Solovská
Řimice, 783 21 Bílá Lhota - Řimice
Den vzniku členstvi: 25. 10. 2019
zapsáno 10. 1. 2020 vymazáno 2. 9. 2020
Člen představenstva
Ing. Jan Přindiš
gen. Píky, 779 00 Olomouc - Řepčín
Den vzniku členstvi: 25. 10. 2019
zapsáno 10. 1. 2020
Člen představenstva
Jaroslav Balatka
Mladeč, 783 21 Mladeč - Mladeč
Den vzniku členstvi: 25. 10. 2019
zapsáno 10. 1. 2020
Člen představenstva
Ing. et Ing. Gabriela Kargerová
Řimice, 783 21 Bílá Lhota - Řimice
Den vzniku členstvi: 25. 10. 2019
zapsáno 2. 9. 2020 vymazáno 6. 10. 2021
Člen představenstva
Ing. et Ing. Gabriela Kargerová
Dlouhá, 789 85 Mohelnice - Mohelnice
Den vzniku členstvi: 25. 10. 2019
zapsáno 6. 10. 2021
Počet členů
7
zapsáno 13. 7. 2015
Způsob jednání
Zastupování a podpisování: Družstvo zastupuje předseda. Písemnosti podepisuje předseda a jeden člen představenstva, všechny písemnosti finanční povahy spolupodepisuje účetní.
zapsáno 21. 3. 1962 vymazáno 3. 12. 1965
Zastupování a podpisování: Družstvo zastupuje předseda. Písemnosti podepisuje předseda a jeden člen představenstva, všechny písemnosti finanční povahy spolupodepisuje ekonom (účetní).
zapsáno 3. 12. 1965 vymazáno 13. 1. 1977
Zastupování a podpisování: Předseda jedná jménem družstva navenek. písemnosti o právních úkonech, jimiž družstvo nabývá práva nebo přejímá závazky, podepisuje vedle předsedy další člen představenstva a - pokud mají finanční povahu - též ekonom družstva. Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti místopředseda.
zapsáno 13. 1. 1977 vymazáno 25. 7. 1989
Zastupování a podpisování: Předseda jedná jménem družstva navenek. ve všech věcech. Písemnosti o právních úkonech, jimiž družstvo nabývá práva nebo přejímá závazky, podepisuje předseda. Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti místopředseda.
zapsáno 25. 7. 1989 vymazáno 27. 9. 1991
Zastupování a podpisování: Předseda je statutárním orgánem družstva, volený členskou schůzí, který jedná jménem družstva navenek. ve všech věcech. Písemnosti o právních úkonech, jimiž družstvo nabývá práva nebo přejímá závazky, podepisuje předseda. Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti místopředseda.
zapsáno 27. 9. 1991 vymazáno 6. 4. 1993
Jednání: Jménem družstva jedná předseda, v jeho nepřítomnosti místo- předseda. Je-li pro právní úkon předepsaná písemná forma, je k jeho platnosti nezbytný podpis alespoň dvou členů představenstva připojený k napsanému či otištěnému obchodnímu jménu družstva.
zapsáno 6. 4. 1993 vymazáno 18. 7. 2005
Jednání: Jménem představenstva družstva jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo předepsaná písemná forma, je k jeho platnosti nezbytný podpis alespoň dvou členů představenstva.
zapsáno 18. 7. 2005

Kontrolní komise

Předseda kontrolní komise
Naděžda Malá
Haňovice, 783 21 Haňovice - Haňovice
Den vzniku funkce: 10. 4. 2015
Den zániku funkce: 25. 10. 2019
Den vzniku členstvi: 10. 4. 2015
Den zániku členstvi: 25. 10. 2019
zapsáno 13. 7. 2015 vymazáno 10. 1. 2020
Člen kontrolní komise
Jana Kellnerová
Nová Ves, 783 21 Litovel - Nová Ves
Den vzniku členstvi: 10. 4. 2015
Den zániku členstvi: 25. 10. 2019
zapsáno 13. 7. 2015 vymazáno 10. 1. 2020
Člen kontrolní komise
Jaroslav Winiarski
Nasobůrky, 783 21 Litovel - Nasobůrky
Den vzniku členstvi: 10. 4. 2015
Den zániku členstvi: 25. 10. 2019
zapsáno 13. 7. 2015 vymazáno 10. 1. 2020
Člen kontrolní komise
Eva Fuglíčková
Myslechovice, 783 21 Litovel - Myslechovice
Den vzniku členstvi: 10. 4. 2015
Den zániku členstvi: 25. 10. 2019
zapsáno 13. 7. 2015 vymazáno 10. 1. 2020
Člen kontrolní komise
Ervin Labuda
Doubravice, 789 82 Moravičany - Doubravice
Den vzniku členstvi: 10. 4. 2015
Den zániku členstvi: 25. 10. 2019
zapsáno 13. 7. 2015 vymazáno 10. 1. 2020
Předsedkyně kontrolní komise
Naděžda Malá
Haňovice, 783 21 Haňovice - Haňovice
Den vzniku funkce: 25. 10. 2019
Den vzniku členstvi: 25. 10. 2019
zapsáno 10. 1. 2020
Člen kontrolní komise
Alena Kršková
Mladeč, 783 21 Mladeč - Mladeč
Den vzniku členstvi: 25. 10. 2019
zapsáno 10. 1. 2020
Člen kontrolní komise
Jana Kellnerová
Nová Ves, 783 21 Litovel - Nová Ves
Den vzniku členstvi: 25. 10. 2019
zapsáno 10. 1. 2020
Člen kontrolní komise
Eva Fuglíčková
Myslechovice, 783 21 Litovel - Myslechovice
Den vzniku členstvi: 25. 10. 2019
zapsáno 10. 1. 2020
Člen kontrolní komise
Hana Maksantová
Odrlice, 783 22 Senice na Hané - Odrlice
Den vzniku členstvi: 25. 10. 2019
zapsáno 10. 1. 2020
Počet členů
5
zapsáno 13. 7. 2015

Skuteční majitelé

Skutečný majitel
Ing. Petr Koukal
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 5. 2. 2020
zapsáno 5. 2. 2020 vymazáno 8. 12. 2021
Skutečný majitel
Pavel Obrátil
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 5. 2. 2020
zapsáno 5. 2. 2020 vymazáno 8. 12. 2021
Skutečný majitel
Ing. Václav Kuba
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 5. 2. 2020
zapsáno 5. 2. 2020 vymazáno 8. 12. 2021
Skutečný majitel
Ing. Marie Slánská
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 5. 2. 2020
zapsáno 5. 2. 2020 vymazáno 8. 12. 2021
Skutečný majitel
Ing. et ing. Gabriela Solovská
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 5. 2. 2020
zapsáno 5. 2. 2020 vymazáno 8. 12. 2021
Skutečný majitel
Ing. Jan Přindiš
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 5. 2. 2020
zapsáno 5. 2. 2020 vymazáno 8. 12. 2021
Skutečný majitel
Jaroslav Balatka
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 5. 2. 2020
zapsáno 5. 2. 2020 vymazáno 8. 12. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Petr Koukal
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 5. 2. 2020
zapsáno 8. 12. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.
Pavel Obrátil
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 5. 2. 2020
zapsáno 8. 12. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Václav Kuba
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 5. 2. 2020
zapsáno 8. 12. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Marie Slánská
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 5. 2. 2020
zapsáno 8. 12. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. et ing. Gabriela Kargerová
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 5. 2. 2020
zapsáno 8. 12. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Jan Přindiš
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 5. 2. 2020
zapsáno 8. 12. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.
Jaroslav Balatka
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 5. 2. 2020
zapsáno 8. 12. 2021

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Zdeněk Pohlreich

Zdeněk Pohlreich

kuchař

1020
-
+
Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-480
-
+
Jaroslav Beck

Jaroslav Beck

hudební skladatel, tvůrce Beat Saber

-280
-
+
Tomáš Čupr

Tomáš Čupr

podnikatel, Rohlik.cz, Slevomat

-473
-
+
Dara Rolins

Dara Rolins

zpěvačka

-244
-
+
Kamil Bartošek

Kamil Bartošek

bavič

-330
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.