Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

DRUŽSTVO STŘÍTEŽ, Střítež nad Ludinou, IČO: 00149691 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti DRUŽSTVO STŘÍTEŽ. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 00149691. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 00149691 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH
Datum vzniku a zápisu
28. 3. 1973
Obchodní firma
Jednotné zemědělské družstvo Střítež nositel vyznamenání \"Za vynikající práci\" se sídlem ve Stříteži n/Lud.
zapsáno 28. 3. 1973 vymazáno 19. 2. 1992
Zemědělské družstvo S t ř í t e ž se sídlem ve Stříteži nad Ludinou
zapsáno 19. 2. 1992 vymazáno 14. 12. 2006
DRUŽSTVO STŘÍTEŽ
zapsáno 14. 12. 2006 vymazáno 7. 11. 2022
DRUŽSTVO STŘÍTEŽ v likvidaci
zapsáno 7. 11. 2022 vymazáno 12. 4. 2023
DRUŽSTVO STŘÍTEŽ
zapsáno 12. 4. 2023
Prověřit exekuce Reputace firmy
Firmy na stejné adrese
Střítež n. Lud., Střítež n. Lud.
zapsáno 28. 3. 1973 vymazáno 19. 2. 1992
Střítež n/Lud., Střítež n/Lud.
zapsáno 19. 2. 1992 vymazáno 25. 4. 2002
Střítež nad Ludinou čp. 228, 753 63 Střítež nad Ludinou
zapsáno 25. 4. 2002 vymazáno 15. 11. 2016
Sídlo Kraj: Olomoucký kraj
Okres: Přerov
Obec: Střítež nad Ludinou
Část obce: Střítež nad Ludinou
Adresní místo: Střítež nad Ludinou 228
IČO
00149691
zapsáno 19. 2. 1992
DIČ
Identifikátor datové schránky
rydz64b
Právní forma
Družstvo
zapsáno 28. 3. 1973
Spisová značka
DrXXIV 1236/KSOS Krajský soud v Ostravě
zapsáno 28. 3. 1973
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

12. 4. 2023
Změna názvu z DRUŽSTVO STŘÍTEŽ v likvidaci na DRUŽSTVO STŘÍTEŽ
12. 4. 2023
Vymazán likvidátor JUDr. Jiří Rak
7. 11. 2022
Zapsán člen statutárního orgánu JUDr. Jiří Rak, jako předseda družstva
7. 11. 2022
Vymazán člen statutárního orgánu Jan Šimánek
7. 11. 2022
Změna názvu z DRUŽSTVO STŘÍTEŽ na DRUŽSTVO STŘÍTEŽ v likvidaci

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb Více o vizualizacích

DRUŽSTVO STŘÍTEŽ, IČO: 00149691: vizualizace vztahů osob a společností

DRUŽSTVO STŘÍTEŽ, IČO: 00149691

Zobrazit vztahy a firmy
Předmět podnikání
Jedná se o tento roční rozsah 1/ doprava 500.000,-Kčs 2/ zemní práce 3,000.000,-Kčs 3/ tesařské práce 50.000,-Kčs 4/ elektroinstalační práce 15.000,-Kčs 5/ stavebně - zednické práce 100.000.-Kčs 6/ sedlářské práce 10.000,-Kčs 7/ kovářeské práce 30.000,-Kčs 8/ stolářské práce 30.000,-Kčs
zapsáno 28. 3. 1973 vymazáno 4. 2. 1975
1/ Hlavním předmětem činnosti družstva je zemědělská výroba.
zapsáno 28. 3. 1973 vymazáno 1. 2. 1977
2/ Družstvo zavádí ve všech výrobních odvětvích velkovýrobní způsoby hospodaření, pokrokovou techniku a technologii ke zvyšování množství zemědělských výrobků při růstu produktivity práce, snižování nákladů na jednotku výrobku a odstranění namáhavé lidské práce.
zapsáno 28. 3. 1973 vymazáno 1. 2. 1977
3/ V rostlinné výrobě družstevníci věnují hlavní pozornost zvyšování výnosů zemědělských plodin na podkladě soustavného zúrodňování půdy, účelného využívání zemědělského půdního fondu, používání uznaných osiv a sádí, nejvýkonnějších odrůd a účinné ochrany plodin proti chorobám, škůdcům a plevelům.
zapsáno 28. 3. 1973 vymazáno 1. 2. 1977
4/ Družstvo kryje z vlastních zdrojů potřebu kvalitních krmiv pro plánovaný rozvoj živočišné výroby v náležité skladbě, vytváří potřebné rezervy a hospodárně využívá krmiv zejména také zlepšením krmné techniky.
zapsáno 28. 3. 1973 vymazáno 1. 2. 1977
5/ V živočišné výrobě družstevníci věnují hlavní pozornost zvyšování stavů a užitkovosti hospodářských zvířat ve společných chovech, jejich ozdravění a plemenářské práci.
zapsáno 28. 3. 1973 vymazáno 1. 2. 1977
6/ Družstvo rozšiřuje park vlastních mechanizačních prostředků a dbá o jejich provozní využití, technický stav, údržbu a hospodárný provoz.
zapsáno 28. 3. 1973 vymazáno 1. 2. 1977
7/ Družstvo provádí výstavbu společných zařízení v souladu s vytvářením nových výrobních a územních celků, s ohledem na specializaci rostlinné, živočišné výroby a buduje také byty pro družstevníky a kulturní zařízení. Stavby provádí družstvo hlavně svépomocí, t.j. vlastními pracovními silami a s využitím materiálu z místních zdrojů, dbá o technickou a hospodářskou účinnost stavebních investic.
zapsáno 28. 3. 1973 vymazáno 1. 2. 1977
8/ Družstvo pečuje o lesy, sdružené družstevníky ke společnému hospodaření nebo svěřené družstvu, zajišťuje v nich řádné hospodaření, jejich ochranu a zvelebování v souladu s pokyny orgánů vykonávajících odbornou správu lesů.
zapsáno 28. 3. 1973 vymazáno 1. 2. 1977
Družstvo provozuje pomocnou a přidruženou výrobu v zájmu rozvoje zemědělské a lesní výroby a to k provádění zemních prací zemědělským závodům v okrese a ostatním organizacím, občanům, členům a ostatním socialistickým závodům. V plné míře využívá volné kapacity dopravních prostředků JZD k zabezpečování služeb obyvatelstvu a ostatním socialistickým závodům a členům. Příležitostně vykonává v zájmu využití pracovní doby řemeslníků v JZD odborné práce: a/ tesařské b/ elektroinstalační c/ stavebně - zednické d/ sedlářské e/ kovářské f/ stolářské Tyto všechny práce pro členy JZD, ostatní obyvatelstvo, okolní JZD, společné družstevní podniky a ostatní organizace a socialistické podniky. V plné míře využívá JZD místních materiálových zdrojů jako stavebního dřeva, kamene, písku pro vlastní investiční výstavbu, výstavbu obcí Střítež, Olšovec, Velká a rodinných domků členů JZD.
zapsáno 28. 3. 1973 vymazáno 1. 2. 1977
Doprava povolena odborem dopravy ONV v Přerově rozhodnutím z 10.5.1973, č.j. Dopr. 472/73-Va do 31. prosince 1975.
zapsáno 28. 5. 1973 vymazáno 1. 2. 1977
Jedná se o tento roční rozsah 1/ doprava 2.000.000,-Kčs 2/ zemní práce 3,000.000,-Kčs 3/ tesařské práce 50.000,-Kčs 4/ elektroinstalační práce 15.000,-Kčs 5/ stavebně - zednické práce 100.000.-Kčs 6/ sedlářské práce 10.000,-Kčs 7/ kovářeské práce 30.000,-Kčs 8/ stolářské práce 30.000,-Kčs
zapsáno 4. 2. 1975 vymazáno 1. 2. 1977
Na základě rozhodnutí odboru dopravy ONV v Přerově z 23.2.1976, zn. Dopr. 243/76-Va byla družstvu povolena doprava pro cizí v rámci území okresu Přerov do 31.1.1978.
zapsáno 1. 2. 1977 vymazáno 22. 3. 1982
1. práce zednické a stavební 500.000 Kčs
zapsáno 1. 2. 1977 vymazáno 1. 6. 1989
2. práce tesařské 50.000 Kčs
zapsáno 1. 2. 1977 vymazáno 1. 6. 1989
2) Družstvo využívá též lesy a hospodaří v nich a tato činnost náleží do hlavního předmětu jeho činnosti.
zapsáno 1. 2. 1977 vymazáno 1. 6. 1989
3. práce elektroinstal. 50.000 Kčs
zapsáno 1. 2. 1977 vymazáno 1. 6. 1989
3) V zájmu celoročního zaměstnání svých členů, využití výrobních prostředků nebo i vlastních a místních materiálových zdrojů, jakož i k zabezpečení společensky prospěšné výroby a služeb, může družstvo provozovat na základě povolení vydaného ONV, přidruženou výrobu. toto povolení určuje druh a rozsah PV. Přidružená výroba nesmí být provozována na úkor neustálého rozvoje zem. velkovýroby, ani zneužívána k nepovolenému podnikání. Je-li k provozování určité činnosti třeba povolení podle zvláštních předpisů, může družstvo provozovat takovou činnost jako PV, jen získá-li toto povolení.
zapsáno 1. 2. 1977 vymazáno 1. 6. 1989
4. práce sedlářské 10.000 Kčs
zapsáno 1. 2. 1977 vymazáno 1. 6. 1989
4) Družstvo provozuje přidruženou výrobu v zájmu rozvoje zem. a lesní výroby, a to k provádění zemních prací zem. závodů v okrese a ostatním organizacím, občanům, členům, ostatním soc. závodům. V plné míře využívá volné kapacity dopravních prostředků JZD k zabezpečování služeb obyvatelstvu a ostatním soc.závodům a členům. Příležitostně vykonává v zájmu využití pracovní doby řemeslníků v JZD tyto odborné práce:
zapsáno 1. 2. 1977 vymazáno 1. 6. 1989
5. práce kovářské a zámečnické 100.000 Kčs
zapsáno 1. 2. 1977 vymazáno 1. 6. 1989
6. práce stolářské 100.000 Kčs
zapsáno 1. 2. 1977 vymazáno 1. 6. 1989
7. doprava - povoleno odborem dopravy ONV čj. Dopr.243/76-Va pro 6 nákl. aut 2,000.000 Kčs
zapsáno 1. 2. 1977 vymazáno 1. 6. 1989
8. zemní práce 4,000.000 Kčs
zapsáno 1. 2. 1977 vymazáno 1. 6. 1989
9. účtovací práce 20.000 Kčs
zapsáno 1. 2. 1977 vymazáno 1. 6. 1989
Hlavním předmětem činnosti družstva je zemědělská velkovýroba. zahrnuje v sobě i jiné činnosti, pokud přispívají ke zvyšování intenzity a efektivnosti zemědělské velkovýroby a zajišťují plynulost provozu a plné využití výrobních sil družstva. Za překročení hlavního předmětu činnosti se nepovažuje poskytování prací a služeb pro jiné organizace nebo členy, pokud se provádějí jen příležitostně, ojediněle a krátkodobě.
zapsáno 1. 2. 1977 vymazáno 1. 6. 1989
Podle rozhodnutí ONV, odboru VLHZ v Přerově, ze dne 26. ledna 1981, zn.Zem. 3076/80-206/3-Fo byla rozšířena přidružená výroba takto: - výroba 6.000 ks ohradových palet pro budovaný sklad brambor ve Stříteži n/Lud. Celkový rozsah výroby palet v roce 1981 v rámci přidružené výroby nesmí překročit částku 7.200.000 Kčs.
zapsáno 2. 2. 1981 vymazáno 1. 6. 1989
I. Podle rozhodnutí ONV, odboru dopravy v Přerově ze dne 21.3.1978, zn. Dopr. 332/78-Va byla povolena doprava věcí pro cizí potřeby do 31.1.1980.
zapsáno 22. 3. 1982 vymazáno 1. 6. 1989
II. Podle rozhodnutí ONV, odboru dopravy v Přerově ze dne 28.4.1980, zn. Dopr. 252//80-Va byla povolena doprava věcí pro cizí potřeby do 31.1.1981.
zapsáno 22. 3. 1982 vymazáno 1. 6. 1989
III. Podle rozhodnutí ONV, odboru dopravy v Přerově ze dne 30.3.1981, zn.: Dopr. 215/81-277/1-Va byla povolena doprava věcí pro cizí potřeby do 31.1.1983.
zapsáno 22. 3. 1982 vymazáno 1. 6. 1989
Podle rozhodnutí ONV, odboru VLHZ v Přerově ze dne 22.11.1983, č.j. Zem - 2613/83 - 206/2 - Po byla povolena tato přidružená výroba: - revizní činnost na úseku elektro. Místem provozování přidružené výroby budou JZD, případně další družstevní podniky okresu Přerov.
zapsáno 28. 11. 1983 vymazáno 1. 6. 1989
Podle dodatku k rozhodnutí ONV, odboru VLHZ v Přerově ze dne 2.1.1984, zn. Zem-2613/83-206/2-Po se zapisuje u přidružené výroby - revizní činnost na úseku elektro: Místem provozování přidružené výroby budou Jednotná zemědělská družstva, případně další zemědělské podniky a organizace řízené národními výbory a zabezpečující služby v okrese Přerov.
zapsáno 5. 1. 1984 vymazáno 1. 6. 1989
Frézařské práce
zapsáno 19. 6. 1984 vymazáno 1. 6. 1989
Místem provozování přidružené výroby budou objekty družstva. Přidruženou výrobu můžete provozovat pouze v rozsahu stanoveném na příslušný rok ve schváleném VFP družstva.
zapsáno 19. 6. 1984 vymazáno 1. 6. 1989
Montážní práce
zapsáno 19. 6. 1984 vymazáno 1. 6. 1989
Podle rozhodnutí ONV, odboru VLHZ v Přerově ze dne 11.6.1984 č.j. Zem-541/84-206/2-Po bylo družstvu povoleno provozování této přidružené výroby:
zapsáno 19. 6. 1984 vymazáno 1. 6. 1989
Soustružnické práce.
zapsáno 19. 6. 1984 vymazáno 1. 6. 1989
Svářečské práce
zapsáno 19. 6. 1984 vymazáno 1. 6. 1989
Zámečnické práce
zapsáno 19. 6. 1984 vymazáno 1. 6. 1989
2. Opravárenskou činnost - opravu a údržbu plynových a olejových hořáků všeho druhu.
zapsáno 21. 9. 1984 vymazáno 1. 6. 1989
3. Dokladovou činnost - vyhotovování písemné dokumentace akut. stavu revidovaných objektů u všech druhů revizní činnosti vč. revizí elektro.
zapsáno 21. 9. 1984 vymazáno 1. 6. 1989
Podle rozhodnutí ONV, odboru VLHZ v Přerově ze dne 19.9.1984, č.j. Zem- 1348/84 - 206/2 - Po byla rozšířena přidružená výroba o tuto další činnost: 1. Provádění revizní činnosti - tlakových nádob - zvedacího zařízení - plynového zařízení všech druhů plynu - kotlů na páru.
zapsáno 21. 9. 1984 vymazáno 1. 6. 1989
Provozování této přidružené výroby bude prováděno v okrese Přerov pro JZD a podniky řízené MZVž a Ministerstva vodního a lesního hospodářství, průmyslové podniky, školy a služby řízené ONV.
zapsáno 21. 9. 1984 vymazáno 1. 6. 1989
Podle rozhodnutí ONV, odboru VLHZ v Přerově ze dne 19.2.1985, č.j. Zem. 198/1/85-206/2-Fo bylo doplněno rozhodnutí ONV, odboru VLHZ v Přerově, č.j. Zem. 1348/84-206/2-Po ze dne 19.9.1984, kterým bylo povoleno družstvu provozování přidružené výroby, takto: Provozování této přidružené výroby bude prováděno na území Severomoravského kraje pro JZD, podniky řízené MZVž a MLVH, socialistické a družstevní organizace, školy a složky řízené ONV.
zapsáno 22. 2. 1985 vymazáno 1. 6. 1989
Podle rozhodnutí ONV, odboru VLHZ v Přerově ze dne 19.2.1985, č.j.Zem. 198/85-206/2-Fo bylo družstvu povoleno provozování přidružené výroby - pořez dřeva a prodej řeziva. Místem provozování přidružené výroby budou objekty družstva. Územní obvod, ve kterém bude poskytována tato přidružená výroba, je okres Přerov.
zapsáno 22. 2. 1985 vymazáno 1. 6. 1989
Podle rozhodnutí ONV, odboru VLHZ v Přerově ze dne 12.8.1987, zn. Zem. 1590/87-206/3-Bá bylo družstvu povoleno provozování této další přidružené výroby: - izolatérské a pokrývačské práce, - výroba a montáž průmyslového potrubí a jeho izolaci. Místo provozování: objekty družstva. Územní obvod: území Severomoravského kraje. Rozsah činnosti: dle schváleného VFP družstva pro příslušný rok.
zapsáno 17. 8. 1987 vymazáno 1. 6. 1989
Podle rozhodnutí ONV, odboru VLHZ v Přerově ze dne 17.2.1988, zn.: Zem. 248/88-206/3-Bá byla družstvu povolena tato další přidružená výroba: - stavební práce - demoliční práce - bourací práce - natěračské práce. Místo provozování: objekty družstva. Územní obvod: okres Přerov. Rozsah PV: dle schváleného VFP družstva pro příslušný rok.
zapsáno 22. 2. 1988 vymazáno 1. 6. 1989
Podle rozhodnutí ONV, odboru VLHZ v Přerově ze dne 14.6.1988, zn. Zem. 1106/88-206/3 bylo družstvu povoleno provozování této další přidružené výroby: - práce ve výškách nad volnými hloubkami, - čištění koberců. Místo provozování: objekty družstva Územní obvod: okres Přerov.
zapsáno 20. 6. 1988 vymazáno 1. 6. 1989
Podle souhlasu Ministerstva zemědělství a výživy ČSR, oddělení v Přerově zapisuje se: obchodní činnost - výroba a prodej zemědělských a potravinářských výrobků v rámci ČSSR.
zapsáno 26. 1. 1989 vymazáno 1. 6. 1989
Ve smyslu zákona č. 90/1988 Sb. se nahrazuje pojem \"přidružená výroba\" názvem \"jiná činnost\".
zapsáno 10. 2. 1989 vymazáno 1. 6. 1989
Se souhlasem ministerstva zemědělství a výživy ČSR v Praze ze dne 7. února 1989, zn. 256/89-323 byla rozšířena jiná činnost družstva o: zavádění a realizaci počítačových systémů pro zpracování informací.
zapsáno 14. 3. 1989 vymazáno 1. 6. 1989
32. projektování a realizace počítačových systémů pro zpracování informací v rámci ČSSR.
zapsáno 1. 6. 1989 vymazáno 22. 6. 1990
1/ Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejího dalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě a lesích, které využívá.
zapsáno 1. 6. 1989 vymazáno 19. 2. 1992
10. revizní činnost na úseku elektro,
zapsáno 1. 6. 1989 vymazáno 19. 2. 1992
11. zámečnické práce,
zapsáno 1. 6. 1989 vymazáno 19. 2. 1992
12. montážní práce,
zapsáno 1. 6. 1989 vymazáno 19. 2. 1992
13. svářečské práce,
zapsáno 1. 6. 1989 vymazáno 19. 2. 1992
14. frézařské práce,
zapsáno 1. 6. 1989 vymazáno 19. 2. 1992
15. soustružnické práce,
zapsáno 1. 6. 1989 vymazáno 19. 2. 1992
16. revize tlakových nádob,
zapsáno 1. 6. 1989 vymazáno 19. 2. 1992
17. revize zvedacího zařízení,
zapsáno 1. 6. 1989 vymazáno 19. 2. 1992
18. revize plynového zařízení všech druhů plynu,
zapsáno 1. 6. 1989 vymazáno 19. 2. 1992
19. revize kotlů na páru
zapsáno 1. 6. 1989 vymazáno 19. 2. 1992
2. Práce tesařské.
zapsáno 1. 6. 1989 vymazáno 19. 2. 1992
2/ Družstvo může zpracovávat zemědělské suroviny a vyrábět z nich potravinářské výrobky - koláče (pecáky), domácí zabijačky, jitrnicový prejt, jelítkový prejt, tlačenku a klobásy,
zapsáno 1. 6. 1989 vymazáno 19. 2. 1992
20. opravárenskou činnost - opravu a údržbu plynových a olejových hořáků všeho druhu
zapsáno 1. 6. 1989 vymazáno 19. 2. 1992
21. dokladovou činnost - vyhotovování písemné dokumentace skutečného stavu revidovaných objektů u všech druhů revizí vč. revizí elektro
zapsáno 1. 6. 1989 vymazáno 19. 2. 1992
22. pořez dřeva a prodej řeziva,
zapsáno 1. 6. 1989 vymazáno 19. 2. 1992
23. izolatérské a pokrývačské práce,
zapsáno 1. 6. 1989 vymazáno 19. 2. 1992
24. výroba a montáž průmyslového potrubí a jeho izolace
zapsáno 1. 6. 1989 vymazáno 19. 2. 1992
25. stavební práce,
zapsáno 1. 6. 1989 vymazáno 19. 2. 1992
26. demoliční práce,
zapsáno 1. 6. 1989 vymazáno 19. 2. 1992
27. bourací práce,
zapsáno 1. 6. 1989 vymazáno 19. 2. 1992
28. natěračské práce
zapsáno 1. 6. 1989 vymazáno 19. 2. 1992
29. práce ve výškách nad volnými hloubkami
zapsáno 1. 6. 1989 vymazáno 19. 2. 1992
3. Práce elektroinstalační.
zapsáno 1. 6. 1989 vymazáno 19. 2. 1992
3/ Předmětem jiné hospodářské činnosti je: 1. Práce zednické a stavební.
zapsáno 1. 6. 1989 vymazáno 19. 2. 1992
30. čištění koberců,
zapsáno 1. 6. 1989 vymazáno 19. 2. 1992
31. obchodní činnost - výroba a prodej zemědělských a potravinářských výrobků v rámci ČSSR
zapsáno 1. 6. 1989 vymazáno 19. 2. 1992
4. Práce sedlářské.
zapsáno 1. 6. 1989 vymazáno 19. 2. 1992
5. Práce kovářské a zámečnické.
zapsáno 1. 6. 1989 vymazáno 19. 2. 1992
6. Práce stolařské.
zapsáno 1. 6. 1989 vymazáno 19. 2. 1992
7. Doprava - povoleno odborem ONV.
zapsáno 1. 6. 1989 vymazáno 19. 2. 1992
8. Zemní práce.
zapsáno 1. 6. 1989 vymazáno 19. 2. 1992
9. Účtovací práce. výroba ohradových palet
zapsáno 1. 6. 1989 vymazáno 19. 2. 1992
Prodávat vlastní vyrobené zboží - kytice, věnce, vánoční svícny, vánoční stromky a jiné zahradnické výrobky.
zapsáno 1. 6. 1989 vymazáno 19. 2. 1992
Výkony veřejného stravování
zapsáno 15. 6. 1989 vymazáno 19. 2. 1992
1/ provádění montáží a oprav plynových zařízení a/ zařízení na rozvod plynu b/ zařízení na spotřebu plynu spalováním v rozsahu: ad a/ středotlaké a nízkotlaké veřejné plynovody, průmyslové plynovody a plynovody v budovách na svítiplyn a zemní plyn ad b/ lokální a průmyslové spotřebiče včetně plynových kotlů na zemní plyn, svítiplyn - bez omezení
zapsáno 22. 6. 1990 vymazáno 19. 2. 1992
2/ Provádění revizí a zkoušek plynových zařízení dodavatelským způsobem: a/ zařízení pro snižování tlaku plynu b/ zařízení pro rozvod plynu c/ zařízení pro spotřebu plynu spalováním v rozsahu: ad a/ regulační stanice plynu na svítiplyn a zemní plyn ad b/ středotlaké a nízkotlaké průmyslové a plynárenské plynovody, domovní plynovody na zemní plyn a svítiplyn ad c/ lokální a průmyslové plynové spotřebiče včetně kotlů na zemní plyn a svítiplyn bez omezení.
zapsáno 22. 6. 1990 vymazáno 19. 2. 1992
32. Projektování a realizace automatizovaných systémů řízení a systémů pro práci s informacemi pomocí počítačů, konzultace a poskytování informačních služeb v oblastech zahraničního obchodu, právních norem, zdravotnictví, přírodovědních oborech, technických věd a ekonomiky formou prostředků znalostí inženýrství, a prodej kompletních počítačových systémů t.j. programového i technického vybavení v působnosti ne celém území ČSFR se sídlem v Praze.
zapsáno 22. 6. 1990 vymazáno 19. 2. 1992
1. Provozuje zemědělskou výrobu.
zapsáno 19. 2. 1992 vymazáno 7. 6. 1993
2. Zpracovává zemědělské a lesní suroviny a vyrábí z nich hotové výrobky nebo polotovary.
zapsáno 19. 2. 1992 vymazáno 7. 6. 1993
4. Prodává vlastní vyrobené zboží
zapsáno 19. 2. 1992 vymazáno 7. 6. 1993
Předmětem další hospodářské činnosti je: a/ provádění montáží a oprav plynových zařízení b/ provádění revizí a zkoušek plynových zařízení dodavatelským způsobem c/ práce demoliční, stavební, zednické, tesařské, elektroinstalační, sedlářské, kovářské, zámečnické a stolařské d/ doprava traktory a nákladními vozidly a přeprava osob e/ zemní práce f/ účtovací práce g/ revizní činnost na úseku elektro h/ práce montážní, svářečské, frézařské a soustružnické i/ revize tlakových nádob, zedacích zařízení, kotlů na páru, opravy a údržba plynových a olejových hořáků všeho druhu j/ dokladová činnost - vyhotovování písemné dokumentace skutečného stavu revidovaných objektů u všech druhů revizí, včetně revizí elektro k/ pořez dřeva, prodej řeziva a dřevěných polotovarů i hotových výrobků l/ výroba a montáž průmyslového potrubí a jeho izolace m/ natěračské a malířské práce n/ obchodní činnost - prodej zemědělských, potravinářských výrobků a potřeb v rámci ČSFR o/ ubytovací služby p/ speciální zemědělská výroba - zahradnické výpěstky
zapsáno 19. 2. 1992 vymazáno 7. 6. 1993
1. Zemědělská výroba, zpracování a prodej zemědělských surovin a výrobků.
zapsáno 7. 6. 1993
2. Výkon činností, poskytování služeb a výroba výrobků sloužících zemědělské výrobě.
zapsáno 7. 6. 1993
3. Nezemědělská výroba a služby: a) potravinářská výroba b) lesní výroba a zpracování dřeva c) kovovýroba d) doprava e) práce zemní, demoliční f) obchodní činnost v tuzemsku i v zahraničí g) ubytovací služby h) pronájem věcí z majetku družstva
zapsáno 7. 6. 1993
Zapisovaný základní kapitál
20 760 000 Kč
zapsáno 7. 6. 1993
Ostatní skutečnosti
Zřízení: Družstvo bylo utvořeno sloučením dosavadních družstev 1/ Jednotného zemědělského družstva Střítež 2/ Jednotného zemědělského družstva ve Velké na společné slučovací - ustavující členské schůzi, konané dne 14.11.1972 za souhlasu rady ONV v Přerově z 1. prosince 1972 a přijetím schválených stanov.
zapsáno 28. 3. 1973 vymazáno 1. 6. 1989
Podle usnesení členské schůze Jednotného zemědělského družstva v Hranicích z 21. listopadu 1973 a usnesení společné slučovací členské schůze tohoto družstva a JZD v Hranicích, konané dne 14. prosince 1973 s l o u č i l o se toto družstvo, jako přejímající s Jednotným zemědělským družstvem v Hranicích, jako družstvem zanikajícím, za souhlasu rady ONV v Přerově z 1.2.1974. Majetek, práva a závazky zanikajícího družstva přecházejí dnem sloučení bez likvidace na družstvo přejímající, t.j. Jednotné zemědělské družstvo Střítež nositel vyznamenání \"Za vynikající práci\" se sídlem ve Stříteži n/Lud.
zapsáno 8. 1. 1975 vymazáno 1. 6. 1989
Podle rozhodnutí ONV, odboru VLHZ v Přerově ze dne 19.1.1987, zn. Zem. 29/87-206/Fo byla schválena změna vlastních stanov družstva a to čl. 9, odst. 2.
zapsáno 22. 1. 1987 vymazáno 1. 6. 1989
Ručení: Každý člen ručí za případnou ztrátu družstva složeným členským podílem. Splatnost členského podílu je stanovena k 1.1.1990.
zapsáno 1. 6. 1989 vymazáno 19. 2. 1992
Ručení: Členové ručí za ztrátu družstva svými členskými podíly a to až do jejich celkové výše. Pokud je ztráta nebo překročené rozdělení družstva nižší než suma členských podílů ručí jednotliví členové za ztrátu rovným dílem /procentem/ z hodnoty členského podílu.
zapsáno 19. 2. 1992 vymazáno 7. 6. 1993
Rozhodnutím členské schůze družstva ze dne 4.11.2022, o kterém byl sepsán notářský zápis, bylo družstvo zrušeno s likvidací, byla nařízena likvidace a byl jmenován likvidátor družstva.
zapsáno 7. 11. 2022 vymazáno 12. 4. 2023
Den vzniku: 18. 3. 1973
zapsáno 19. 2. 1992

Základní členský vklad

Vklad
základní členský vklad: 40 000 Kč
zapsáno 7. 6. 1993

Statutární orgán

Člen
Anežka Michálková
Velká č.34, Velká č.34
zapsáno 28. 3. 1973 vymazáno 8. 1. 1975
Člen
František Humplík
Střítež č.23, Střítež č.23
zapsáno 28. 3. 1973 vymazáno 8. 1. 1975
Člen
Marie Humplíková
Olšovec č.11, Olšovec č.11
zapsáno 28. 3. 1973 vymazáno 24. 2. 1981
Člen
Karel Humplík
Olšovec č.30, Olšovec č.30
zapsáno 28. 3. 1973 vymazáno 24. 2. 1981
Člen
František Šatánek
Olšovec č.1, Olšovec č.1
zapsáno 28. 3. 1973 vymazáno 24. 2. 1981
Člen
Jindřich Šváček
Střítež č.46, Střítež č.46
zapsáno 28. 3. 1973 vymazáno 24. 2. 1981
Člen
Václav Čoček
Střítež č.62, Střítež č.62
zapsáno 28. 3. 1973 vymazáno 3. 6. 1983
Člen
Stanislav Bartoš
Lhotka č.15, Lhotka č.15
zapsáno 28. 3. 1973 vymazáno 3. 6. 1983
Člen
ing. František Čoček
Střítež č.169, Střítež č.169
zapsáno 28. 3. 1973 vymazáno 3. 6. 1983
Člen
Bedřich Řehula
Střítež č.52, Střítež č.52
zapsáno 28. 3. 1973 vymazáno 21. 11. 1985
Člen
Jaroslav Cvek
Velká č.19, Velká č.19
zapsáno 28. 3. 1973 vymazáno 1. 6. 1989
Předseda
Václav Röder
Střítež č.33, Střítež č.33
zapsáno 28. 3. 1973 vymazáno 19. 2. 1992
Člen
Milan Ertel
Olšovec č.20, Olšovec č.20
zapsáno 28. 3. 1973 vymazáno 24. 2. 1981
Člen
Marie Matysková
Rezkova ul. č. 538, Hranice
zapsáno 8. 1. 1975 vymazáno 24. 2. 1981
Člen
Karel Skluzal
Komenského, Hranice
zapsáno 8. 1. 1975 vymazáno 24. 2. 1981
Člen
Pavel Bortel
Olšovec č. 40, Hranice
zapsáno 24. 2. 1981 vymazáno 3. 6. 1983
Člen
Zdenka Bachová
Struhlovsko č. 1215, Hranice
zapsáno 24. 2. 1981 vymazáno 3. 6. 1983
Člen
Ladislav Špiruta
Olšovec, Hranice
zapsáno 24. 2. 1981 vymazáno 21. 11. 1985
Místopředseda
ing. Miroslav Rozkošný
14. října č.10, Hranice
zapsáno 24. 2. 1981 vymazáno 31. 3. 1987
Člen
František Čoček
Střítež n/Lud. č. 222, Střítež n/Lud. č. 222
zapsáno 24. 2. 1981 vymazáno 1. 6. 1989
Člen
Marie Doležalová
Střítež n.Lud. č. 224, Střítež n.Lud. č. 224
zapsáno 24. 2. 1981 vymazáno 1. 6. 1989
Člen
Jiří Mlčák
Střítež nad Ludinou č. 40, Střítež nad Ludinou č. 40
zapsáno 24. 2. 1981 vymazáno 1. 6. 1989
Místopředseda
Milan Ertel
Olšovec č.20, Olšovec č.20
zapsáno 24. 2. 1981 vymazáno 24. 2. 1981
Člen
ing. Miroslav Rozkošný
14. října č.10, Hranice
zapsáno 24. 2. 1981 vymazáno 24. 2. 1981
Člen
Anna Haršaniová
Rezkova č. 537, Hranice
zapsáno 24. 2. 1981 vymazáno 24. 2. 1981
Člen
Radoslav Valenta
Velká u Hranic čp. 47, Velká u Hranic čp. 47
zapsáno 3. 6. 1983 vymazáno 1. 6. 1989
Člen
ing. Josef Zapletal
Jindřichov čp. 43, Jindřichov čp. 43
zapsáno 3. 6. 1983 vymazáno 1. 6. 1989
Člen
Libuše Konečná
Střítež n.Lud. čp. 231, Střítež n.Lud. čp. 231
zapsáno 3. 6. 1983 vymazáno 1. 6. 1989
Člen
Josef Šváček
Střítež nad Lud. č. 50, Střítež nad Lud. č. 50
zapsáno 3. 6. 1983 vymazáno 1. 6. 1989
Člen
Bohuslav Röder
Střítež nad Lud. č. 168, Střítež nad Lud. č. 168
zapsáno 3. 6. 1983 vymazáno 1. 6. 1989
Člen
ing. Petr Polišenský
Havlíčkova, Hranice
zapsáno 21. 11. 1985 vymazáno 1. 6. 1989
Člen
Jan Foltas
Střítež n.Ludinou č. 234, Střítež n.Ludinou č. 234
zapsáno 21. 11. 1985 vymazáno 31. 3. 1987
Místopředseda
Jan Foltas
Střítež n.Ludinou č. 234, Střítež n.Ludinou č. 234
zapsáno 31. 3. 1987 vymazáno 6. 6. 1990
Místopředseda
Jiří Čoček
Střítež nad Ludinou č. 169, Střítež nad Ludinou č. 169
zapsáno 6. 6. 1990 vymazáno 19. 2. 1992
Předseda
Jiří Čoček
Střítež nad Ludinou č. 169, Střítež nad Ludinou č. 169
zapsáno 19. 2. 1992 vymazáno 23. 4. 1992
Místopředseda
Ing. Josef Krnovský
Střítež nad Ludinou 246, Střítež nad Ludinou 246
zapsáno 19. 2. 1992 vymazáno 23. 4. 1992
Místopředseda
Ing. Vladimír Hladík
Velká čp. 119, Velká čp. 119
zapsáno 23. 4. 1992 vymazáno 10. 9. 1996
Předseda
Ing. Pavel Černý
ul. Přátelství, Hranice
zapsáno 23. 4. 1992 vymazáno 29. 9. 1995
Člen představenstva
Jan Šenk
Střítež nad Ludinou 63, Střítež nad Ludinou 63
zapsáno 7. 6. 1993 vymazáno 10. 9. 1996
Člen představenstva
Jan Mik
Střítež nad Ludinou 1, Střítež nad Ludinou 1
zapsáno 7. 6. 1993 vymazáno 10. 9. 1996
Člen představenstva
Jiří Pospíšil
Velká 135, Velká 135
zapsáno 7. 6. 1993 vymazáno 6. 9. 2000
Člen představenstva
František Bláha
Trávnická, Hranice
zapsáno 7. 6. 1993 vymazáno 6. 9. 2000
Člen představenstva
Bohumír Stupárek
Olšovec 39, Olšovec 39
zapsáno 7. 6. 1993 vymazáno 6. 9. 2000
Člen představenstva
Jaroslav Valenta
Velká 47, Velká 47
zapsáno 7. 6. 1993 vymazáno 6. 9. 2000
Člen představenstva
Jaroslav Pavelka
Olšovec 116, Olšovec 116
zapsáno 7. 6. 1993 vymazáno 6. 9. 2000
Člen představenstva
František Hynčica
Lhotka 10, Lhotka 10
zapsáno 7. 6. 1993 vymazáno 6. 9. 2000
Člen představenstva
Antonín Machyl
Potštátská, Hranice
zapsáno 7. 6. 1993 vymazáno 25. 4. 2002
Předseda
Ing. Pavel Černý
Střítež nad Ludinou č. 72, Střítež nad Ludinou č. 72
zapsáno 29. 9. 1995 vymazáno 6. 9. 2000
Člen představenstva
Ing. Jaroslav Šatánek
Střítež nad Ludinou 251, Střítež nad Ludinou 251
zapsáno 10. 9. 1996 vymazáno 6. 9. 2000
Místopředseda
Ing. Petr Polišenský
Havlíčkova, Hranice
zapsáno 10. 9. 1996 vymazáno 6. 9. 2000
Člen představenstva
František Foltýnek
Střítež nad Ludinou 49, Střítež nad Ludinou 49
zapsáno 10. 9. 1996 vymazáno 25. 4. 2002
Člen představenstva
Ing. Petr Polišenský
Havlíčkova, Hranice
zapsáno 6. 9. 2000 vymazáno 25. 4. 2002
Člen představenstva
Antonín Machyl
Potštátská, Hranice
Den vzniku členstvi: 25. 5. 2000
Den zániku členstvi: 20. 11. 2006
zapsáno 25. 4. 2002 vymazáno 14. 12. 2006
Předseda představenstva
Ing. Petr Polišenský
Havlíčkova, Hranice
Den vzniku funkce: 25. 5. 2000
Den zániku funkce: 20. 11. 2006
Den vzniku členstvi: 25. 5. 2000
Den zániku členstvi: 20. 11. 2006
zapsáno 25. 4. 2002 vymazáno 14. 12. 2006
Člen představenstva
František Foltýnek
Střítež nad Ludinou 49, Střítež nad Ludinou 49
Den vzniku členstvi: 25. 5. 2000
Den zániku členstvi: 20. 11. 2006
zapsáno 25. 4. 2002 vymazáno 14. 12. 2006
Předseda družstva
Ing. arch. Pavel Röder
Masarykovo náměstí, 753 01 Hranice - Hranice I - Město
Den vzniku funkce: 21. 11. 2011
Den zániku funkce: 31. 5. 2012
zapsáno 18. 1. 2012 vymazáno 24. 4. 2013
Předseda družstva
Matěj Röder
Masarykovo náměstí, 753 01 Hranice - Hranice I-Město
Den vzniku funkce: 31. 5. 2012
Den zániku funkce: 17. 11. 2014
zapsáno 24. 4. 2013 vymazáno 20. 12. 2014
Předseda družstva
Ing. arch. Pavel Röder
Masarykovo nám., 753 01 Hranice I - Město
Den vzniku funkce: 20. 11. 2006
Den zániku funkce: 21. 11. 2011
zapsáno 14. 12. 2006 vymazáno 18. 1. 2012
Předseda družstva
Ing. arch. Pavel Röder
Masarykovo náměstí, 753 01 Hranice - Hranice I-Město
Den vzniku funkce: 17. 11. 2014
Den zániku funkce: 4. 10. 2019
zapsáno 20. 12. 2014 vymazáno 19. 11. 2020
Předseda družstva
Ing. arch. Pavel Röder
Masarykovo náměstí, 753 01 Hranice - Hranice I-Město
Den vzniku funkce: 4. 10. 2019
Den zániku funkce: 27. 12. 2021
zapsáno 19. 11. 2020 vymazáno 2. 2. 2022
Předseda družstva
Jan Šimánek
Svornosti, 748 01 Hlučín - Hlučín
Den vzniku funkce: 27. 12. 2021
Den zániku funkce: 4. 11. 2022
zapsáno 2. 2. 2022 vymazáno 7. 11. 2022
Předseda družstva
JUDr. Jiří Rak
Lichnov, 742 75 Lichnov - Lichnov
Den vzniku funkce: 4. 11. 2022
zapsáno 7. 11. 2022
Počet členů
1
zapsáno 20. 12. 2014
Způsob jednání
Zastupování: Družstvo před úřady, soudy a veřejností zastupuje předseda (zástupce předsedy). Podpisování: Písemnosti, kterými družstvo přejímá závazky, získává práva a disponuje majetkem, podepisuje předseda (zástupce předsedy) a jeden člen představenstva.
zapsáno 28. 3. 1973 vymazáno 1. 2. 1977
Zastupování a podpisování: Předseda jedná jménem družstva navenek. písemnosti o právních úkonech, jimiž družstvo nabývá práva nebo přejímá závazky, podepisuje vedle předsedy další člen představenstva a pokud mají finanční povahu, též ekonom družstva. Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti místopředseda.
zapsáno 1. 2. 1977 vymazáno 1. 6. 1989
Zastupování a podpisování: Předseda družstva je oprávněn jednat jménem družstva ve všech věcech. Písemnosti o právních úkonech, jimiž družstvo nabývá práva nebo přejímá závazky, podepisuje předseda. Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti místopředseda.
zapsáno 1. 6. 1989 vymazáno 7. 6. 1993
Jednání: Za družstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda představenstva.
zapsáno 7. 6. 1993 vymazáno 6. 9. 2000
J e d n á n í : Za představenstvo jedná navenek předseda. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo předepsaná písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva.
zapsáno 6. 9. 2000 vymazáno 14. 12. 2006
Jednání: Za družstvo jedná samostatně předseda družstva. předseda družstva může písemné formy projevu podepisovat sám v běžných záležitostech a ve věcech, kterými byl pověřen rozhodnutím členské schůze nebo vnitřním předpisem družstva.
zapsáno 14. 12. 2006 vymazáno 20. 12. 2014
Za družstvo jedná samostatně předseda družstva.
zapsáno 20. 12. 2014

Skuteční majitelé

Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Jan Šimánek
Svornosti, 748 01 Hlučín - Hlučín
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Jiná skutečnost.
Pozice člena statutárního orgánu, obdobná pozice nebo zástupce člena.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 2. 2. 2022
zapsáno 4. 11. 2022

Likvidátor

Likvidátor
JUDr. Jiří Rak
Lichnov, 742 75 Lichnov - Lichnov
zapsáno 7. 11. 2022 vymazáno 12. 4. 2023

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

kontroverzní podnikatel

-504
-
+
Tomáš Rosický

Tomáš Rosický

fotbalista

1317
-
+
Roman Berbr

Roman Berbr

fotbalový funkcionář

-451
-
+
Karel Poborský

Karel Poborský

fotbalista

1247
-
+
Radim Jančura

Radim Jančura

podnikatel a majitel Student Agency

381
-
+
Jiří Král

Jiří Král

bývalý youtuber

-1016
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.