Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Domov pro seniory Stachy-Kůsov, Stachy, IČO: 00477095 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Domov pro seniory Stachy-Kůsov. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 00477095. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 00477095 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES Registr dotací

Prověřte si

Prověřit exekuce Reputace firmy Rizikovost společnosti
Datum vzniku a zápisu
2. 7. 2003
Název
Domov důchodců Stachy - Kůsov
zapsáno 2. 7. 2003 vymazáno 9. 6. 2007
Domov pro seniory Stachy-Kůsov
zapsáno 9. 6. 2007
Firmy na stejné adrese
Kůsov l, 384 73 Stachy, Česká republika
zapsáno 2. 7. 2003 vymazáno 7. 10. 2011
Kůsov 1, 384 73 Stachy
zapsáno 7. 10. 2011 vymazáno 15. 11. 2016
zapsáno 15. 11. 2016
Sídlo Kraj: Jihočeský kraj
Okres: Prachatice
Obec: Stachy
Část obce: Stachy
Ulice: Kůsov
Adresní místo: Kůsov 1
IČO
00477095
zapsáno 2. 7. 2003
Právní forma
Příspěvková organizace
zapsáno 2. 7. 2003
Spisová značka
Pr 407/KSCB Krajský soud v Českých Budějovicích
zapsáno 2. 7. 2003

Poslední změny a události

29. 7. 2023
Zapsán člen statutárního orgánu Ing. Mgr. Hana Vojtová, jako člen statutárního orgánu
29. 7. 2023
Vymazán člen statutárního orgánu Ladislav Gál
15. 11. 2016
Změna adresy: člen statutárního orgánu Ladislav Gál
15. 11. 2016
Změna sídla z Kůsov 1, 384 73 Stachy na Kůsov 1, 384 73 Stachy - Stachy
7. 10. 2011
Změna sídla z Kůsov l, 384 73 Stachy, Česká republika na Kůsov 1, 384 73 Stachy

Všechny změny a události ve společnosti

Předmět činnosti
Organizace je zřízena pro poskytování ústavní sociální péče starým občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, jež jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče, a dále pro občany, kteří toto umístění nezbytně potřebují z jiných vážných důvodů. Nemohou však být přijati občané, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Sociální péčí se rozumí poskytování, popř. zajišťování zejména: - bydlení - zaopatření - stravování - nezbytné služby, za které se považuje zejména úklid, praní a vaření - v případě potřeby osobní vybavení - zdravotní péče - rehabilitace, ergoterapie, kulturní a rekreační péče - zásobování objektů Obecního úřadu Stachy teplem z vlastní kotelny a pitnou vodou z vlastního vodojemu organizace
zapsáno 2. 7. 2003 vymazáno 9. 6. 2007
Stravování se poskytuje v souladu s příslušnými právními předpisy důchodcům, kteří již nejsou schopni si sami zajistit kvalitní stravování, dále zaměstnancům či dalším zájemcům. Rozsah hlavního účelu a předmětu činnosti organizace je vymezen § 73 a § 89 zákona č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a § 61, § 72 a §§ 74-88 vyhlášky MPSV ČR č.182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
zapsáno 2. 7. 2003 vymazáno 9. 6. 2007
Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Při své činnosti zachovává přirozené vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele. Organizace poskytuje služby sociální péče dle § 38 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle ustanovení § 35 v závislosti na druhu poskytované sociální služby, tj.: - domov pro seniory dle ustanovení § 49 - organizace je zřízena pro poskytování pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, a které již potřebují určitou pomoc, podporu, případně plné zajištění svých základních potřeb, které nemohou být zajištěny jejich rodinou či terénními nebo ambulantními sociálními službami. Organizace je povinna zajistit zdravotní péči definovanou v § 36 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, pokud je potřebná. Organizace je zřízena pro poskytování pobytových služeb pro osoby, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, nebo pro dospělé osoby, které jsou posouzeny jako plně invalidní. Organizace také poskytuje na základě písemné smlouvy s uživatelem a za úhradu fakultativní služby, které souvisí s předmětem hlavní činnosti. Poskytované fakultativní služby stanoví organizace vnitřním předpisem včetně stanovení výše úhrady za jejich poskytování. Poskytuje stravování uživatelům služeb, zaměstnancům, osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, osobám se zdravotním postižením, studentům praktikantům, dobrovolníkům a krátkodobě i jiným zájemcům. Provádí nahodilý prodej drobných výrobků zhotovených v rámci aktivizačních činností uživatelů a nahodilý prodej zemědělských produktů rostlinné a živočišné produkce získaných v rámci povinné péče o pozemky. Pronajímá bytové a nebytové prostory a plochy včetně poskytování základních služeb s pronájmem spojených. Zásobuje pitnou vodou z vlastního vodojemu organizace následující připojené objekty a to Kůsov č.p. 339 a.Kůsov č.p. 276.
zapsáno 9. 6. 2007
Služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění, které jsou předmětem hlavní činnosti krajem zřizované organizace, jsou službami obecného hospodářského významu. Poskytováním těchto služeb nedochází k narušování pravidel hospodářské soutěže, jejich financování ze státních prostředků tudíž není posuzováno v rámci veřejné podpory.
zapsáno 26. 1. 2008

Statutární orgán

Ředitel
Ladislav Gál
Stachy, 384 73 Stachy
Den vzniku funkce: 1. 1. 2003
zapsáno 2. 7. 2003 vymazáno 15. 11. 2016
Ředitel
Ladislav Gál
Stachy, 384 73 Stachy - Stachy
Den vzniku funkce: 1. 1. 2003
Den zániku funkce: 30. 6. 2023
zapsáno 15. 11. 2016 vymazáno 29. 7. 2023
Člen statutárního orgánu
Ing. Mgr. Hana Vojtová
Budovatelská, 383 01 Prachatice - Prachatice II
Den vzniku funkce: 1. 7. 2023
zapsáno 29. 7. 2023
Způsob jednání
Ředitel je oprávněn za organizaci samostatně jednat ve všech záležitostech. Ředitel podepisuje jménem organizace tak,že k vytištěnému nebo napsanému jménu organizace nebo otisku razítka se jménem organizace připojí svůj podpis. Jiná osoba je oprávněna jednat za organizace jen na základě písemného zmocnění.
zapsáno 2. 7. 2003 vymazáno 9. 6. 2007
Statutárním orgánem organizace je ředitel organizace, kterého jmenuje a odvolává Rada Jihočeského kraje jako orgán kraje vykonávající zřizovatelské funkce dle ust. § 59 odst. 1 písm. i) zák.č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Do doby jmenování statutárního orgánu vede organizaci osoba dočasně pověřená Radou Jihočeského kraje.Ředitel plní úkoly vedoucího organizace. Ředitel je oprávněn organizaci samostatně zastupovat a jednat za ní ve všech záležitostech, které se jí týkají. Ředitel je povinen postupovat v souladu s právními předpisy a řídit se usneseními a vnitřními předpisy vydanými zřizovatelem týkající se příspěvkových organizací.Ředitel podepisuje jménem organizace tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu organizace nebo otisku razítka se jménem organizace připojí svůj podpis.Jiná osoba je oprávněna jednat za organizaci jen na základě a v rozsahu pravomocí vyplývajících jí z vnitřního organizačního předpisu organizace nebo na základě písemného zmocnění uděleného jí ředitelem organizace. Ke svému podpisu pak připojí vyznačení svého postavení zástupce statutárního orgánu organizace.Organizační řád a jeho změny schvaluje vždy zřizovatel, tento řád musí mimo jiné obsahovat popis organizační struktury, organizační schéma s uvedením příslušných stupňů řízení, základní povinnosti a odpovědnosti vedoucích pracovníků, zmocnění k vydávání dalších vnitřních předpisů a stanovení kapacity organizace dle jednotlivých druhů poskytované sociální služby.
zapsáno 9. 6. 2007 vymazáno 26. 1. 2008
Statutárním orgánem organizace je ředitel organizace, kterého jmenuje a odvolává Rada Jihočeského kraje jako orgán kraje vykonávající zřizovatelské funkce dle ust. § 59 odst. 1 písm. i) zák.č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Do doby jmenování statutárního orgánu vede organizaci osoba dočasně pověřená Radou Jihočeského kraje.Ředitel plní úkoly vedoucího organizace. Ředitel je oprávněn organizaci samostatně zastupovat a jednat za ní ve všech záležitostech, které se jí týkají. Ředitel je povinen postupovat v souladu s právními předpisy a řídit se usneseními a vnitřními předpisy vydanými zřizovatelem týkající se příspěvkových organizací.Ředitel podepisuje jménem organizace tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu organizace nebo otisku razítka se jménem organizace připojí svůj podpis.Jiná osoba je oprávněna jednat za organizaci jen na základě a v rozsahu pravomocí vyplývajících jí z vnitřního organizačního předpisu organizace nebo na základě písemného zmocnění uděleného jí ředitelem organizace. Ke svému podpisu pak připojí vyznačení svého postavení zástupce statutárního orgánu organizace.
zapsáno 26. 1. 2008

Zřizovatel

Zakladatel
Jihočeský kraj, IČO: 70890650
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zapsáno 9. 6. 2007

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Tomio Okamura

Tomio Okamura

moravsko-japonský podnikatel

619
-
+
Karel Poborský

Karel Poborský

fotbalista

140
-
+
Petr Kellner

Petr Kellner

podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-9
-
+
Aleš Zavoral

Aleš Zavoral

zakladatel Alza.cz

-300
-
+
Simona Krainová

Simona Krainová

modelka

-40
-
+
Karel Janeček

Karel Janeček

miliardář, bojovník s korupcí

-40
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

KREDITNÍ KARTA SMART

Jedinečná nabídka neveřejných nemovitostí k bydlení i investici, kterou nenajdete na běžných realitních portálech.