Hotel Esplanade Praha, a. s., IČO: 00566136 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Hotel Esplanade Praha, a. s. Údaje byly staženy 5. 8. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 00566136. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 00566136 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Firmy se stejným IČO


Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu29. 12. 1990
Obchodní firma
od 29. 12. 1990

Hotel Esplanade Praha, a. s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 29. 12. 1990 do 15. 10. 2001
Praha 1, Washingtonova 19
IČO
od 29. 12. 1990

00566136

Identifikátor datové schránky:j8kefqh
Právní forma
od 29. 12. 1990
Akciová společnost
Spisová značka410 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 9. 4. 2010
- směnárenská činnost
od 16. 3. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 21. 10. 2002 do 16. 3. 2009
- zprostředkování služeb
od 24. 2. 1998
- hostinská činnost
od 24. 2. 1998 do 16. 3. 2009
- ubytovací služby
od 24. 2. 1998 do 16. 3. 2009
- směnárenská činnost
od 8. 8. 1996 do 24. 2. 1998
- ubytovací služby včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních
od 8. 8. 1996 do 24. 2. 1998
- směnárny
od 8. 8. 1996 do 16. 3. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příloze zák.č.455/1991 Sb. o živnost. podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného
od 27. 4. 1993 do 8. 8. 1996
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 27. 4. 1993 do 8. 8. 1996
- Směnárenská činnost
od 27. 4. 1993 do 8. 8. 1996
- Ubytovací služby
od 29. 12. 1990 do 27. 4. 1993
- a) Obchodní, finanční, investiční a ostatní činnosti v oblasti hotelnictví v tuzemsku i v zahraničí.
od 29. 12. 1990 do 27. 4. 1993
- b) Poskytování, obstarávání, organizování a provozování hlavních (ubytovacích, stravovacích a dopravních) a vedlejších služeb a činností souvisejících s domácím i zahraničním cestovním ru- chem.
od 29. 12. 1990 do 27. 4. 1993
- c) Poskytování ubytovacích služeb a dalších služeb s nimi spo- jených účtovaných na příslušných dokladech za devizové prostředky na území ČSFR devizovým cizozemcům z volnoměnových oblastí.
od 29. 12. 1990 do 27. 4. 1993
- d) Prodej obchodního zobží za Kčs i za zahraniční měnu.
od 29. 12. 1990 do 27. 4. 1993
- e) Propagace vlastní jčinnosti a služeb poskytovaných na úseku cestovního ruchu v tuzemsku i v zahraničí.
od 29. 12. 1990 do 27. 4. 1993
- f) Vývoz zboží a potravin v souvislosti s pořádáním vyměných gastronomických akcí v zahraničí včetně vysílání vlastních odborných pracovníků z oboru veřejného stravování v souvislosti s těmito akcemi. g) Účast na činnosti mezinárodních organizací cestovního ruchu, hotelnictví.
od 29. 12. 1990 do 27. 4. 1993
- h) Zajišťování a dovoz náhradních dílů, pomocného materiálu, zařízení a investic, včetně servisních prací od zahraničních dodavatelů pro veškeré dodávky ze zahraničí, dále pro provoz a obnovu společnosti i pro udržení jejího standartu.
od 29. 12. 1990 do 27. 4. 1993
- i) Přijímání služeb od zahraničních osob v souvislosti s činností prováděnou podle bodů a) až g).
od 29. 12. 1990 do 27. 4. 1993
- j) Propagace vlastní zahraničně obchodní činnosti v zahraničí.
od 29. 12. 1990 do 27. 4. 1993
- k) Dovoz informativních podkladů a publikací propagačního a vzdě- lávacího charakteru z oblasti mezinárodních hotelových asociací a zahraničního cestovního ruchu, sloužících k zabezpečení čin- nosti dle bodu a) až g)
od 29. 12. 1990 do 27. 4. 1993
- - povolení FMZO ze dne 5. 12. 1990 čj. 13/12344/133/90
Ostatní skutečnosti
od 22. 7. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 22. 7. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 22. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 28. 11. 2013 do 22. 7. 2014
- Mimořádná valná hromada společnosti Hotel Esplanade Praha, a. s., se sídlem Praha 1, Washingtonova 1600/19, PSČ 110 00, IČ: 00566136, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 410, v souladu s ustanovením § 183i a násl . zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů („dále jen obchodní zákoník“), rozhodla takto: (1) Určení hlavního akcionáře Mimořádná valná hromada společnosti Hotel Esplanade Praha, a. s., tímto určuje, že hlavním akcionářem společnosti Hotel Esplanade Praha, a. s., se sídlem Praha 1, Washingtonova 1600/19, PSČ 110 00, IČ: 00566136, vedená u Městského soudu v Praze, B 410 (dá le jen „společnost“), ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili osobou oprávněnou vykonávat právo výkupu akcií společnosti podle ustanovení 183i a násl. obchodního zákoníku, je pan Petr Tůma, narozený 29. května 1947, Praha 9, Cvrčkov a 1459, PSČ 190 00 (dále jen „hlavní akcionář“). Na základě zjištěných skutečností a listiny přítomných akcionářů mimořádná valná hromada konstatuje a osvědčuje, že hlavní akcionář je k dnešnímu dni vlastníkem akcií společnosti: (a) 20 479 kmenových akcií, ve formě na majitele, v listinné podobě každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých), dále (b) 1 059 kmenových akcií, ve formě na majitele, v listinné podobě každá o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých), dále (c) 2 470 kmenových akcií, ve formě na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 90,477 % (devadesát celých čtyři sta sedmdesát sedm tisícin procenta) základního kapitálu společnosti Hotelu Esplanade Praha, a.s., s nímž jsou spojena hlasovací práva a s ním je spojen podíl v rozsahu 90,477 % (dev adesát celých čtyři sta sedmdesát sedm tisícin procenta) na hlasovacích právech ve společnosti Hotel Esplanade Praha, a. s. (2) Přechod akcií Mimořádná valná hromada společnosti Hotel Esplanade Praha, a. s., tímto rozhoduje ve smyslu § 183i a násl. ObchZ., že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, přecházej í na hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 183l odst. 1 obchodního zákoníku. (3) Výše protiplnění Mimořádná valná hromada společnosti Hotel Esplanade Praha, a. s., tímto schvaluje protiplnění v penězích určenou hlavním akcionářem podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za listinné kmenové akcie znějící na majitele a na jméno vydané společností Hotel Esplanade Praha, a. s, jejichž vlastnictví přejde na základě usnesení této valné hromady z ostatních akcionářů na hlavního akcionáře, ve výši: 5 507,- Kč (pět tisíc pět set sedm korun českých) za každou nekótovanou kmenovou akcií společnosti Hotel Esplana de Praha, a. s., jež byla vydána v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Přiměřenost výše uvedeného protiplnění určeného hlavním akcionářem byla v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 91-11/2013 vypracovaným znaleckým ústavem RSM TACOMA a.s., se sídlem Praha 8, Karolinská 661, PSČ 18600, IČ 639 98 581, ze dne 18.10.2013 (osmnáctého října roku dva tisíce třináct). Znalecký posudek stanovil hodnotu akcie na 5 506,54 Kč (slovy: pět tisíc pět set šest korun českých padesát čtyři haléře) za 1 akcii o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (j eden tisíc korun českých) k datu 31.7.2013 (třicátého prvního července roku dva tisíce třináct). (4) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění Dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přejde na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je sp olečnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111. PSČ 616 00, IČ 27758419, vždy v pracovní pondělí a středu od 9:00 do 12:00 hodin nebo od 13:00 do 16:00 hodin (dále jen „obchodník“). Totéž učiní případní zástavní věřitelé, kteří drží zastavené akcie. Mimořádná valná hromada osvědčuje, že tomuto obchodníkovi hlavní akcionář předal před konáním mimořádné valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a jeho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti a valné hromadě společnos ti. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. po předání listinných akcií společnosti k rukám obchodníka. Lhůta pro předložení akcií počíná běžet, v souladu s § 183l odst. 5. Obchodního zákoníku, prvním dnem po dni přechodu vlastnického práva k akciím na hlavního akcionáře a je stanovena na 30 (třicet) dní. Po jejím uplynutí bude vyhlášena dodatečná lhůta dle § 183l odst. 6 a případně další dodatečná lhůta dle § 214 obchodního zákoníku. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že obchodník protiplnění poskytne podle § 183m odst. 3 obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání akcií. Obchodník, vyplatí oprávněným osobám výše uvedené protiplnění v korunách českých, a to dle volby oprávněné osoby buď na náklady hlavního akcionáře bezhotovostním převodem na bankovní účet určený oprávněnou osobou při předání akcií společnosti, anebo na ná klady dané oprávněné osoby poštovní poukázkou zaslanou na adresu jí uvedenou při předání akcií společnosti. V případě, že protiplnění bude vyšší než 350 000,- Kč (tři sta padesát tisíc korun českých), musí být platba protiplnění v souladu se zákonem č. 25 4/2004 Sb., v platném znění, provedena výhradně bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu oprávněné osoby. V případě, že bude adresa či bankovní spojení pro zaslání protiplnění sdělováno jiným způsobem než při předložení akcií, musí být takové, výhradně písemné, sdělení opatřeno úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby či jejího zástupce na základě plné moci, jejíž originál, nebo ověřená kopie, s úředně ověřeným podpisem zmocnitele musí být rovněž doložena. Při předložení akcií společnosti jinou než oprávněnou osobou je povinna se tato osoba prokázat plnou mocí udělenou ji k takovému účelu a opatřenou úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby. Jsou-li akcie společnosti zastaveny, bude protiplnění v souladu s ustanoveními § 183l odst. 4 a 183m odst. 4 obchodního zákoníku poskytnuto zástavnímu věřiteli.
od 18. 1. 1994 do 22. 7. 2014
- Protokol o konání volby člena dozorčí rady obchodní společ- nosti Hotel Esplanade Praha, a. s. ze dne 12. 11. 1993
od 29. 12. 1990 do 2. 6. 2015
- Údaje o zřízení společnosti Akciová společnost byla založena jednorázově dle ust. § 25 z. č. 104/1990 Sb. na základě rozhodnutí MOCR ČR ze dne 20. 12. 1990 č. 65826/1990 o založení akciové společnosti. Zakladatelským plánem bylo schváleno představenstvo a. s., složení dozorčí rady a stanovy. Základním kapitálem a. s. se stává kmenové jmění st. p. Hotel Esplanade Praha, které bylo rozhodnutím MOCR vloženo do akciové společnosti.
Kapitál
od 22. 7. 2014
Základní kapitál 37 069 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 10. 2001 do 22. 7. 2014
Základní kapitál 37 069 000 Kč
od 6. 8. 1992 do 15. 10. 2001
Základní kapitál 37 069 000 Kč
od 16. 6. 1992 do 6. 8. 1992
Základní kapitál 7 000 000 Kč
od 29. 12. 1990 do 16. 6. 1992
Základní kapitál 5 000 000 Kč
od 22. 7. 2014
Akcie na jméno 10 000, počet akcií: 1 059 v listinné podobě.
od 22. 7. 2014
Akcie na jméno 1 000, počet akcií: 26 479 v listinné podobě.
od 27. 4. 1993 do 22. 7. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 595.
od 27. 4. 1993 do 22. 7. 2014
v listinné podobě
od 27. 4. 1993 do 22. 7. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 23 884.
od 27. 4. 1993 do 22. 7. 2014
v listinné podobě
od 6. 8. 1992 do 27. 4. 1993
Akcie na majitele err, počet akcií: 26 479.
od 6. 8. 1992 do 22. 7. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 059.
od 6. 8. 1992 do 22. 7. 2014
v listinné podobě
od 16. 6. 1992 do 6. 8. 1992
Akcie na jméno err, počet akcií: 700.
od 29. 12. 1990 do 16. 6. 1992
Akcie na jméno err, počet akcií: 500.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 1. 6. 2020
PETR TŮMA - Předseda představenstva
Praha - Kyje, Cvrčkova, PSČ 198 00
den vzniku členství: 16. 5. 2020
den vzniku funkce: 16. 5. 2020
od 1. 6. 2020
FILIP TŮMA - Místopředseda představenstva
Říčany, Sakurová, PSČ 251 01
den vzniku členství: 16. 5. 2020
den vzniku funkce: 16. 5. 2020
od 1. 6. 2020
JUDr. LENKA LEGNEROVÁ - Člen představenstva
Praha - Kolovraty, Skautská, PSČ 103 00
den vzniku členství: 16. 5. 2020
od 13. 9. 2019 do 1. 6. 2020
FILIP TŮMA - místopředseda představenstva
Říčany, Sakurová, PSČ 251 01
den vzniku členství: 15. 5. 2015 - 15. 5. 2020
den vzniku funkce: 15. 5. 2015 - 15. 5. 2020
od 22. 2. 2019 do 1. 6. 2020
JUDr. LENKA LEGNEROVÁ - člen představenstva
Praha - Kolovraty, Skautská, PSČ 103 00
den vzniku členství: 15. 5. 2015 - 15. 5. 2020
od 5. 10. 2018 do 22. 2. 2019
JUDr. LENKA LEGNEROVÁ - člen představenstva
Březí, Do Statku, PSČ 251 01
den vzniku členství: 15. 5. 2015
od 2. 6. 2015 do 5. 10. 2018
JUDr. LENKA LEGNEROVÁ - člen představenstva
Březí, , PSČ 251 01
den vzniku členství: 15. 5. 2015
od 2. 6. 2015 do 13. 9. 2019
FILIP TŮMA - místopředseda představenstva
Praha - Žižkov, Strážní, PSČ 130 00
den vzniku členství: 15. 5. 2015
den vzniku funkce: 15. 5. 2015
od 2. 6. 2015 do 1. 6. 2020
PETR TŮMA - předseda představenstva
Praha - Kyje, Cvrčkova, PSČ 198 00
den vzniku členství: 15. 5. 2015 - 15. 5. 2020
den vzniku funkce: 15. 5. 2015 - 15. 5. 2020
od 2. 6. 2010 do 2. 6. 2015
JUDr. Lenka Legnerová - člen představenstva
Březí, , PSČ 251 01
den vzniku členství: 14. 5. 2010 - 14. 5. 2015
od 2. 6. 2010 do 2. 6. 2015
Filip Tůma - místopředseda představenstva
Praha 3, Strážní, PSČ 130 00
den vzniku členství: 14. 5. 2010 - 14. 5. 2015
den vzniku funkce: 14. 5. 2010 - 14. 5. 2015
od 2. 6. 2010 do 2. 6. 2015
Petr Tůma - předseda představenstva
Praha 9, Cvrčkova, PSČ 190 00
den vzniku členství: 14. 5. 2010 - 14. 5. 2015
den vzniku funkce: 14. 5. 2010 - 14. 5. 2015
od 4. 7. 2006 do 30. 7. 2009
Ing. Zdeněk Suk - člen představenstva
Praha 4, Pod Lysinami 484/24, PSČ 140 00
den vzniku členství: 27. 5. 2005 - 21. 6. 2009
od 4. 7. 2006 do 2. 6. 2010
JUDr. Lenka Legnerová - člen představenstva
Březí, 109, PSČ 251 01
den vzniku členství: 27. 5. 2005
od 4. 7. 2006 do 2. 6. 2010
JUDr. Vojtěch Kačena - člen představenstva
Praha 4, Nad Šálkovnou 1, PSČ 140 00
den vzniku členství: 27. 5. 2005
od 4. 7. 2006 do 2. 6. 2010
Petr Tůma - člen představenstva
Praha 9, Cvrčkova 1459, PSČ 190 00
den vzniku členství: 27. 5. 2005
od 31. 3. 2000 do 4. 7. 2006
Petr Tůma - Člen představenstva
Praha 9, Cvrčkova 1459
od 19. 10. 1999 do 4. 7. 2006
JUDr. Lenka Legnerová - Člen představenstva
Březí, 109, PSČ 251 01
od 23. 1. 1996 do 4. 7. 2006
Ing. Zdeněk Suk - Člen představenstva
Praha 4, Pod Lysinami 484/24
od 27. 9. 1995 do 19. 10. 1999
JUDr. Lenka Legnerová - Člen představenstva
Praha 4, Matúškova 800
od 27. 9. 1995 do 31. 3. 2000
Petr Tůma - Člen představenstva
Praha 9, Stružky 6
od 18. 1. 1994 do 23. 1. 1996
Ing. Zdeněk Suka - Člen představenstva
Praha 4, Pod Lysinami 484/24
od 29. 12. 1990 do 18. 1. 1994
Ing. Zdeněk Suk - Člen představenstva
Praha 9, Litoměřická 584
od 29. 12. 1990 do 27. 9. 1995
Petr Tůma - Člen představenstva
Praha 3, Hraniční 10
od 29. 12. 1990 do 27. 9. 1995
Ing. Ivan Rulf - Člen představenstva
Praha 4, Mladenovova 3231
od 29. 12. 1990 do 8. 8. 1996
Petr Heřmánek - Člen představenstva
Praha 2, Na Švihance 12
od 29. 12. 1990 do 4. 7. 2006
JUDr. Vojtěch Kačena - Člen představenstva
Praha 4, Nad Šálkovnou 1
od 22. 7. 2014
Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva a nebo místopředseda představenstva. V ostatních případech jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně.
od 2. 6. 2010 do 22. 7. 2014
Jménem společnosti jedná a podepisuje samostatně člen představenstva Petr Tůma, anebo Filip Tůma. V ostatních případech jménem společnosti jednají a pode- pisují vždy dva členové představenstva společně.
od 27. 4. 1993 do 2. 6. 2010
Zastupování společnosti: jménem společnosti jednají a listitny za společnost pode- pisují vždy dva členové představenstva společnosti.
od 29. 12. 1990 do 27. 4. 1993
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu společnosti připojí svůj podpis příslušný člen představenstva.
Dozorčí rada
od 1. 8. 2022
Ing. KAROLINA TŮMOVÁ - předseda dozorčí rady
Praha - Malá Strana, Nebovidská, PSČ 118 00
den vzniku členství: 20. 5. 2022
den vzniku funkce: 20. 5. 2022
od 1. 8. 2022
Ing. MARTIN PAŘÍZEK - člen dozorčí rady
Praha - Žižkov, Jagellonská, PSČ 130 00
den vzniku členství: 20. 5. 2022
od 30. 8. 2019 do 1. 8. 2022
Ing. KAROLINA TŮMOVÁ - předseda dozorčí rady
Praha - Malá Strana, Nebovidská, PSČ 118 00
den vzniku členství: 19. 5. 2019 - 19. 5. 2022
den vzniku funkce: 20. 5. 2019 - 19. 5. 2022
od 30. 8. 2019 do 1. 8. 2022
Ing. MARTIN PAŘÍZEK - člen dozorčí rady
Praha - Žižkov, Jagellonská, PSČ 130 00
den vzniku členství: 19. 5. 2019 - 19. 5. 2022
od 17. 5. 2019 do 30. 8. 2019
Ing. KAROLINA TŮMOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Malá Strana, Nebovidská, PSČ 118 00
den vzniku členství: 18. 5. 2016 - 18. 5. 2019
od 9. 6. 2016 do 25. 10. 2018
JUDr. VOJTĚCH KAČENA - předseda dozorčí rady
Praha - Krč, Na strži, PSČ 140 00
den vzniku členství: 18. 5. 2016 - 5. 10. 2018
den vzniku funkce: 18. 5. 2016 - 5. 10. 2018
od 9. 6. 2016 do 17. 5. 2019
Ing. KAROLINA TŮMOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Žižkov, Hraniční, PSČ 130 00
den vzniku členství: 18. 5. 2016
od 9. 6. 2016 do 30. 8. 2019
MARTIN PAŘÍZEK - člen dozorčí rady
Praha - Žižkov, Jagellonská, PSČ 130 00
den vzniku členství: 18. 5. 2016 - 18. 5. 2019
od 22. 7. 2014 do 9. 6. 2016
MARTIN PAŘÍZEK - člen dozorčí rady
Praha - Žižkov, Jagellonská, PSČ 130 00
den vzniku členství: 26. 6. 2014 - 17. 5. 2016
od 11. 7. 2013 do 9. 6. 2016
VOJTĚCH KAČENA - předseda
Praha - Krč, Na strži, PSČ 140 00
den vzniku členství: 17. 5. 2013 - 17. 5. 2016
den vzniku funkce: 17. 5. 2013 - 17. 5. 2016
od 11. 7. 2013 do 9. 6. 2016
KAROLINA TŮMOVÁ - člen
Praha - Žižkov, Hraniční, PSČ 130 00
den vzniku členství: 17. 5. 2013 - 17. 5. 2016
od 4. 11. 2011 do 11. 7. 2013
JUDr. Vojtěch Kačena - předseda dozorčí rady
Praha 4, Na Strži, PSČ 140 00
den vzniku členství: 14. 5. 2010 - 17. 5. 2013
den vzniku funkce: 14. 5. 2010 - 17. 5. 2013
od 25. 3. 2011 do 22. 7. 2014
Martin Pařízek - člen dozorčí rady
Praha 3, Jagellonská, PSČ 130 00
den vzniku členství: 8. 3. 2011 - 8. 3. 2014
od 2. 6. 2010 do 4. 11. 2011
JUDr. Vojtěch Kačena - předseda dozorčí rady
Praha 4, Nad Šálkovnou, PSČ 140 00
den vzniku členství: 14. 5. 2010
den vzniku funkce: 14. 5. 2010
od 2. 6. 2010 do 11. 7. 2013
Ing. Karolina Tůmová - člen dozorčí rady
Praha 3, Hraniční, PSČ 130 00
den vzniku členství: 14. 5. 2010 - 17. 5. 2013
od 16. 3. 2009 do 25. 3. 2011
Marcel Hladík - člen dozorčí rady
Semily, Lhotecká 297
den vzniku členství: 2. 1. 2009 - 4. 10. 2010
od 7. 5. 2008 do 2. 6. 2010
Filip Tůma - člen dozorčí rady
Praha 3, Strážní 6, PSČ 130 00
den vzniku členství: 18. 5. 2007
od 7. 5. 2008 do 2. 6. 2010
RNDr. Ctirad Andrle, CSc. - předseda dozorčí rady
Praha 12 - Komořany, Na Homoli 2006/16, PSČ 140 00
den vzniku členství: 18. 5. 2007
den vzniku funkce: 18. 5. 2007
od 4. 7. 2006 do 7. 5. 2008
Filip Tůma - člen dozorčí rady
Praha 3, Strážní 6, PSČ 130 00
den vzniku členství: 7. 5. 2004 - 18. 5. 2007
od 4. 7. 2006 do 7. 5. 2008
RNDr. Ctirad Andrle, CSc. - člen dozorčí rady
Praha 12 - Komořany, Na Homoli 2006/16, PSČ 140 00
den vzniku členství: 7. 5. 2004 - 18. 5. 2007
od 4. 7. 2006 do 16. 3. 2009
Marcel Hladík - člen dozorčí rady
Semily, Lhotecká 297
den vzniku členství: 1. 1. 2006 - 1. 1. 2009
od 29. 11. 2000 do 4. 7. 2006
Filip Tůma
Praha 3, Strážní 6
od 31. 3. 2000 do 4. 7. 2006
Zdeněk Derco
Praha 10, Dolnoměcholupská 54
od 19. 3. 1997 do 31. 3. 2000
Pavla Sklenářová
Praha 10, Žitomírská 48
od 18. 1. 1994 do 19. 3. 1997
Ing. Miroslav Linha
Praha 5, Hábova 1519/24
od 27. 4. 1993 do 18. 1. 1994
Jaroslav Patera
Praha 4, Pujmanové 23/883
od 27. 4. 1993 do 29. 11. 2000
Ing. Hana Černochová
Praha 3, Pod lipami 2363
od 27. 4. 1993 do 4. 7. 2006
RNDr. Ctirad Andrle, CSc.
Praha 4, Na Homoli 16
Akcionáři
od 22. 7. 2014
PETR TŮMA
Praha - Kyje, Cvrčkova, PSČ 198 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Boleslav Polívka
+
-
Martin Kasa

Martin Kasa

- podnikatel, Pilulka.cz

-4

+
-
Jaroslav  Tvrdík

Jaroslav Tvrdík

- místopředseda představenstav CEFC, bývalý ministr obrany

-17

+
-
Jiří Král

Jiří Král

- bývalý youtuber

-21

+
-
Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, Matějská pouť

-28

+
-
Libor Bouček

Libor Bouček

- moderátor

-30

+
-

A tohle už jste četli?

EET definitivně končí. Nevrátí se ani jako dobrovolná

EET definitivně končí. Nevrátí se ani jako dobrovolná

Podnikatelé se už nebudou muset znovu zapojit do elektronické evidence tržeb (EET), jejímž původním cílem bylo omezit daňové úniky. Definitivní zrušení této povinnosti dnes potvrdili poslanci na návrh koaliční vlády ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů.

Mateřská a rodičovská pro OSVČ v roce 2023. Kdo má nárok a jak se počítá

Mateřská a rodičovská pro OSVČ v roce 2023. Kdo má nárok a jak se počítá

Kdy má podnikatelka nárok na mateřskou a jak je to s čerpáním rodičovského příspěvku? Poradíme. Máme i kalkulačky.

Sociální pojištění OSVČ 2023. Minimální zálohy a pravidla

Sociální pojištění OSVČ 2023. Minimální zálohy a pravidla

Jak se platí zálohy na důchodové pojištění podnikatelů? Kolik dělá nemocenské pojištění? A co se mění pro rok 2023? Tady je přehled.

Firmy se stejným IČO

Doporučujeme

Vláda mění plány. Energetická krize zbourala její pravicovou politiku

Vláda mění plány. Energetická krize zbourala její pravicovou politiku

Pravicová politika – taková, kterou si nalinkovala občanskými demokraty vedená pětikoalice – bere za...

Poprvé v historii namalovala, jak žena vnímá obtěžování. Její akty pohoršovaly, dnes se očišťují

Poprvé v historii namalovala, jak žena vnímá obtěžování. Její akty pohoršovaly, dnes se očišťují

V umění po staletí dominovali muži. Ženy oficiálně profesionálními malířkami být nemohly. První ženou...

Partners Financial Services