Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

ZAVT, akciová společnost, IČO: 00659517 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti ZAVT, akciová společnost. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 00659517. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 00659517 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku: subjekt byl z rejstříku odstraněn

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES
Datum vzniku a zápisu
21. 2. 1989
Datum výmazu
13. 10. 2020
Obchodní firma
ZAVT, akciová společnost
zapsáno 21. 2. 1989 vymazáno 13. 10. 2020
Prověřit exekuce Reputace firmy
Adresa firmy
Radlická 2, Praha 5
zapsáno 21. 2. 1989 vymazáno 13. 10. 2020
IČO
00659517
zapsáno 21. 2. 1989 vymazáno 13. 10. 2020
DIČ
Identifikátor datové schránky
pnutd4q
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 21. 2. 1989 vymazáno 13. 10. 2020
Spisová značka
B 4/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 21. 2. 1989 vymazáno 13. 10. 2020
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

13. 10. 2020
Vymazán člen statutárního orgánu Miluše Jiroudková
13. 10. 2020
Vymazán člen statutárního orgánu Ing. Pavel Prior
13. 10. 2020
Vymazán člen statutárního orgánu Ing. František Seget
13. 10. 2020
Vymazán způsob jednání: Podepisování za společnost: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď -všichni členové představenstva nebo -předseda představenstva nebo -jeden nebo několik členů představenstva, kteří k tomu byli představenstvem pověřeni nebo -prokurista akciové společnosti
13. 10. 2020
Vymazán předmět podnikání: Zpracování dřeva

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb Více o vizualizacích

ZAVT, akciová společnost, IČO: 00659517: vizualizace vztahů osob a společností

ZAVT, akciová společnost, IČO: 00659517

Zobrazit vztahy a firmy
Předmět podnikání
Analýzy systému řízení k zefektivnění podnikového řízení, jeho racionalizaci a automatizaci, analýzy jakosti a spolehlivosti výrobků, včetně doporučení a návrhů na řešení.
zapsáno 21. 2. 1989 vymazáno 29. 6. 1990
Expertizy úkolů VTR z hlediska návrhů na investiční a techno- logické vybavení.
zapsáno 21. 2. 1989 vymazáno 29. 6. 1990
Funkce oborových středisek PPO, VTEI a normalizace.
zapsáno 21. 2. 1989 vymazáno 29. 6. 1990
Funkce vedoucích pracovišť vědeckotechnického rozvoje.
zapsáno 21. 2. 1989 vymazáno 29. 6. 1990
Inženýrské služby pro oblast měřící, regulační a automatizační techniky zejména pro využití výsledků technického rozvoje, zahrnující systémový návrh řízení technologických procesů, projekci, programování, nákup výrobků a jejich kompletaci, oživení a servis pro vybrané tuzemské a zahraniční investiční akce, formou finálních dodávek nebo poddodávek (FPD, FD), pro zahraniční investiční akce prostřednictvím organizací oprávně- ných k zahraničně obchodní činnosti.
zapsáno 21. 2. 1989 vymazáno 29. 6. 1990
Inženýrské služby pro unikátní zákaznicky orientované aplikace výpočetní techniky v tuzemsku i zahraničí (pro zahraničí prostřednictvím organizací oprávněných k zahraničně obchodní činnosti) zejména pro využití výsledků technického rozvoje, zahrnující analýzu, programování, nákup a kompletaci technic- kých a programových prostředků a knihovní služby.
zapsáno 21. 2. 1989 vymazáno 29. 6. 1990
Inženýrské služby při zpracování předprojektové a projektové dokumentace a při zabezpečování vybraných stavebních a techno- logických investičních akcí. Zprostředkovatelské a koordinační činnosti:
zapsáno 21. 2. 1989 vymazáno 29. 6. 1990
Koordinace a metodické řízení programu automatizace inženýr- ských prací v oblasti elektrotechnického průmyslu.
zapsáno 21. 2. 1989 vymazáno 29. 6. 1990
Koordinace dodávek pro státní zakázky, jmenovité úkoly a úkoly speciální techniky v rozsahu produkce akcionářů, včetně koordi- nace výrobních kooperací mezi akcionáři a dodávek metalurgie a plastických hmot.
zapsáno 21. 2. 1989 vymazáno 29. 6. 1990
Koordinace klíčových vztahů při mezinárodní hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi akcionáři a zahraničními partnery, vyplývající ze závazků v RVHP a z mezinárodních smluv.
zapsáno 21. 2. 1989 vymazáno 29. 6. 1990
Koordinace konstrukční a technologické unifikace a normalizace.
zapsáno 21. 2. 1989 vymazáno 29. 6. 1990
Koordinace tvorby ASŘP, AIP, ASŘTP.
zapsáno 21. 2. 1989 vymazáno 29. 6. 1990
Kumulace požadavků na dovoz vybraných okruhů materiálu, realizace materiálových burz, zprostředkování převodů nevyužitých strojů a zařízení.
zapsáno 21. 2. 1989 vymazáno 29. 6. 1990
Mnohostranná a dvoustranná mezinárodní vědeckotechnická spolupráce.
zapsáno 21. 2. 1989 vymazáno 29. 6. 1990
Navrhování a aktualizace prognóz oborů, výrobků a technologií pro koncepční činnost akcionářů.
zapsáno 21. 2. 1989 vymazáno 29. 6. 1990
Organizování výchovy a vzdělávání dohodnutých okruhů pracovníků.
zapsáno 21. 2. 1989 vymazáno 29. 6. 1990
Podnikání a operace s akciovým kapitálem v rámci předmětu činnosti. Obstaravatelské a expertní služby:
zapsáno 21. 2. 1989 vymazáno 29. 6. 1990
Prodej služeb a výkonů technických prostředků akciové společnosti.
zapsáno 21. 2. 1989 vymazáno 29. 6. 1990
Prodej výsledků výzkumu a vývoje, nehmotných výstupů (technické dokumentace, programového vybavení, výzkumných zpráv, metodik, směrnic atd.) a prodej vyvinutých zařízení přednostně akcionářům.
zapsáno 21. 2. 1989 vymazáno 29. 6. 1990
Propagační, publikační, dokumentační a ediční činnosti, včetně specializovaných školení a seminářů.
zapsáno 21. 2. 1989 vymazáno 29. 6. 1990
Průmyslově právní a hospodářsko právní služby.
zapsáno 21. 2. 1989 vymazáno 29. 6. 1990
Předmětem podnikání akciové společnosti ZAVT jsou jednak podnikatelské činnosti, sloužící pro zabezpečení realizace velkých projektů technického a investičního rozvoje jednak zprostředkovatelské a obstaravatelské činnosti zajišťované pro akcionáře v zájmu proporcionálního rozvoje oborů automa- tizační a výpočetní techniky v tuzemských i zahraničních vztazích. Jedná se o tyto činnosti:
zapsáno 21. 2. 1989 vymazáno 29. 6. 1990
Racionalizace odbytových a zásobovacíh cest a poradenství v oblasti cen a mezd.
zapsáno 21. 2. 1989 vymazáno 29. 6. 1990
Služby při zajišťování zahraničních služebních cest. Akciová společnost, zejména v odštěpných podnicích VÚMS a VÚAP, bude rovněž na základě zvláštních oprávnění zabezpečovat tyto činnosti:
zapsáno 21. 2. 1989 vymazáno 29. 6. 1990
Služby v oblasti VTEI, dokumentace, výstavnictví, ekonomické propagace a agitace a překladatelské a tlumočnické služby.
zapsáno 21. 2. 1989 vymazáno 29. 6. 1990
Školící pracoviště pro výchovu vědeckých pracovníků v oborech ll-07-9 Matematická informatika a 26-17-9 Výpočetní technika.
zapsáno 21. 2. 1989 vymazáno 29. 6. 1990
Technická pomoc, projekční, poradenská a servisní služba výrob- cům, akcionářům a uživatelům prostředků a zařízení výpočetní, automatizační a testovací techniky.
zapsáno 21. 2. 1989 vymazáno 29. 6. 1990
Výroba vyvinutých nestandartních a doplňkových výrobků a zařízení v oborech výpočetní, automatizační a testovací techniky.
zapsáno 21. 2. 1989 vymazáno 29. 6. 1990
Výzkum a vývoj nových technologií a technologických zařízení, metod automatizovaného návrhu pro oblast výroby elektronických automatizačních prostředků, výpočetní, zkušební a testovací techniky.
zapsáno 21. 2. 1989 vymazáno 29. 6. 1990
Výzkum a vývoj prvků a souborů výpočetní, automatizační a testovací techniky, včetně vývoje a tvorby programových prostředků.
zapsáno 21. 2. 1989 vymazáno 29. 6. 1990
Zpracování a vydávání oborových číselníků JKPOV.
zapsáno 21. 2. 1989 vymazáno 29. 6. 1990
Dovoz výpočetní a kancelářské techniky oborů 401,402 a 403 pro vlastní potřebu organizace.
zapsáno 2. 2. 1990 vymazáno 29. 6. 1990
Poskytování služeb v zahraničí formou tvorby programů a progra- mových projektů a inženýrských služeb.
zapsáno 2. 2. 1990 vymazáno 29. 6. 1990
Poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSSR formou služeb poradenských vědecko-technických komunikací, informací meziorganizačních, JKV 972 15 a služeb poradenských vědecko- technických spoluprací mezinárodních, JKV 972 18, pro potřeby akcionářů organizace.
zapsáno 2. 2. 1990 vymazáno 29. 6. 1990
Poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSSR formou tvorby programů a programových projektů a inženýrských služeb.
zapsáno 2. 2. 1990 vymazáno 29. 6. 1990
Propagace vlastní činnosti v zahraničí.
zapsáno 2. 2. 1990 vymazáno 29. 6. 1990
Přijímání služeb od zahraničních osob formou tvorby programů a programových projektů pro potřeby akcionářů organizace svým jménem na účet akcionářů.
zapsáno 2. 2. 1990 vymazáno 29. 6. 1990
Přijímání služeb od zahraničních osob formou tvorby programů a programových projektů pro vlastní potřebu organizace.
zapsáno 2. 2. 1990 vymazáno 29. 6. 1990
Vývoz a dovoz nosičů programů se záznamem v návaznosti na bod 2,3,4 a 5 rozsahu povolení.
zapsáno 2. 2. 1990 vymazáno 29. 6. 1990
Akciová společnost, zejména v odštěpných podnicích VÚMS a VÚAP, bude rovněž na základě zvláštních oprávnění zabezpečovat tyto činnosti:
zapsáno 29. 6. 1990 vymazáno 9. 9. 1992
Funkce oborových středisek PPO, VTEI a normalizace.
zapsáno 29. 6. 1990 vymazáno 9. 9. 1992
Funkce vedoucích pracovišť vědeckotechnického rozvoje.
zapsáno 29. 6. 1990 vymazáno 9. 9. 1992
Koordinace a metodické řízení programu automatizace inženýr- ských prací v oblasti elektrotechnického průmyslu.
zapsáno 29. 6. 1990 vymazáno 9. 9. 1992
Školící pracoviště pro výchovu vědeckých pracovníků v obo- rech 11-07-9 Matematická informatika a 26-17-9 Výpočetní technika.
zapsáno 29. 6. 1990 vymazáno 9. 9. 1992
Analýzy systému řízení k zefektivnění podnikového řízení, jeho racionalizaci a automatizaci, analýzy jakosti a spo- lehlivosti výrobků, včetně doporučení a návrhů na řešení.
zapsáno 29. 6. 1990 vymazáno 3. 3. 1994
Expertizy úkolů VTR z hlediska návrhů na investiční a technologické vybavení.
zapsáno 29. 6. 1990 vymazáno 3. 3. 1994
Inženýrské služby pro oblast měřící, regulační a automatizační techniky zejména pro využití výsledků technického rozvoje, zahrnující systémový návrh řízení technologických procesů, projekci, programování, nákup výrobků a jejich kompletaci, oživení a servis pro vybrané tuzemské a zahraniční investiční akce, formou finálních dodávek nebo poddodávek (FPD, FD).
zapsáno 29. 6. 1990 vymazáno 3. 3. 1994
Inženýrské služby pro unikátní zákaznicky orientované aplikace výpočetní techniky v tuzemsku i zahraničí zejména pro využití výsledků technického rozvoje, zahrnující analýzu, programování, nákup a kompletaci technických a programových prostředků a knihovní služby.
zapsáno 29. 6. 1990 vymazáno 3. 3. 1994
Inženýrské služby při zpracování předprojektové a projektové dokumentace a při zabezpečování vybraných stavebních a techno- logických investičních akcí.
zapsáno 29. 6. 1990 vymazáno 3. 3. 1994
Kompletace investičních celků a jejich dodávky do tuzemska i zahraničí.
zapsáno 29. 6. 1990 vymazáno 3. 3. 1994
Koordinace dodávek pro státní zakázky, jmenovité úkoly a úkoly speciální techniky v rozsahu produkce akcionářů, včetně koordinace výrobních kooperací mezi akcionáři a dodávek metalurgie a plastických hmot.
zapsáno 29. 6. 1990 vymazáno 3. 3. 1994
Koordinace klíčových vztahů při mezinárodní hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi akcionáři a zahraničními partnery, vyplývající ze závazků v RVHP a z mezinárodních smluv.
zapsáno 29. 6. 1990 vymazáno 3. 3. 1994
Koordinace konstrukční a technologické unifikace a normalizace.
zapsáno 29. 6. 1990 vymazáno 3. 3. 1994
Koordinace tvorby ASŘP, AIP, ASŘTP.
zapsáno 29. 6. 1990 vymazáno 3. 3. 1994
Mnohostranná a dvoustranná mezinárodní vědeckotechnická spolupráce.
zapsáno 29. 6. 1990 vymazáno 3. 3. 1994
Nákup, prodej, leasing výrobků v tuzemsku i zahraničí, s důrazem na výpočetní, organizační, automatizační a měřící techniku a investiční celky.
zapsáno 29. 6. 1990 vymazáno 3. 3. 1994
Navrhování a aktualizace prognóz oborů, výrobků a technologií pro koncepční činnost akcionářů.
zapsáno 29. 6. 1990 vymazáno 3. 3. 1994
Obstaravatelské a expertní služby:
zapsáno 29. 6. 1990 vymazáno 3. 3. 1994
Organizace školících kursů, seminářů a symposií.
zapsáno 29. 6. 1990 vymazáno 3. 3. 1994
Organizování výchovy a vzdělávání dohodnutých okruhů pracovníků.
zapsáno 29. 6. 1990 vymazáno 3. 3. 1994
Podnikání a operace s akciovým kapitálem, přijímání vkladů od právnických a fyzických osob, poskytování úvěrů právnickým a půjček fyzickým osobám z vlastních a svěřených prostředků a provádění operací s cennými papíry.
zapsáno 29. 6. 1990 vymazáno 3. 3. 1994
Podnikatelské a obchodní činnosti a služby:
zapsáno 29. 6. 1990 vymazáno 3. 3. 1994
Poradenské činnosti v oblasti vrcholového řízení.
zapsáno 29. 6. 1990 vymazáno 3. 3. 1994
Poskytování a přijímání služeb v tuzemsku i zahraničí v oblasti * tvorby programů a programových projektů, * inženýrských služeb, * poradenských a vědeckotechnických komunikací a činností, * propagace, * provádění průzkumu trhu v tuzemsku i zahraničí, * maloobchodní prodej nadnormativních zásob materiálu, součástek a jiných nakoupených výrobků a služeb, * realizace materiálových burz, zprostředkování prodeje a nákupu nevyužitých strojů a zařízení, * propagační, výstavnická, publikační, dokumentační a ediční činnost.
zapsáno 29. 6. 1990 vymazáno 3. 3. 1994
Prodej služeb a výkonů technických prostředků akciové společnosti.
zapsáno 29. 6. 1990 vymazáno 3. 3. 1994
Prodej výsledků výzkumu a vývoje, nehmotných výstupů (technické dokumentace, programového vybavení, výzkumných zpráv, metodik, směrnic atd.) a prodej vyvinutých zařízení přednostně akcionářům.
zapsáno 29. 6. 1990 vymazáno 3. 3. 1994
Provádění tuzemského servisu.
zapsáno 29. 6. 1990 vymazáno 3. 3. 1994
Průmyslově právní a hospodářsko právní služby.
zapsáno 29. 6. 1990 vymazáno 3. 3. 1994
Předmětem podnikání akciové společnosti ZAVT jsou jednak výzkumné a vývojové, podnikatelské a obchodní činnosti, jednak zprostředkovatelské a kordinační, výchovně vzdělávací, obstara- vatelské a expertní činnosti a služby.
zapsáno 29. 6. 1990 vymazáno 3. 3. 1994
Racionalizace odbytových a zásobovacích cest a poradenství v oblasti cen a mezd.
zapsáno 29. 6. 1990 vymazáno 3. 3. 1994
Služby při zajišťování zahraničních služebních cest.
zapsáno 29. 6. 1990 vymazáno 3. 3. 1994
Služby v oblasti VTEI, dokumentace, výstavnictví, ekonomické propagace a agitace a překladatelské a tlumočnické služby.
zapsáno 29. 6. 1990 vymazáno 3. 3. 1994
Technická pomoc, projekční, poradenská a servisní služba výrobcům, akcionářům a uživatelům prostředků a zařízení zejména výpočetní, automatizační a testovací techniky.
zapsáno 29. 6. 1990 vymazáno 3. 3. 1994
Výchovně vzdělávací činnosti:
zapsáno 29. 6. 1990 vymazáno 3. 3. 1994
Výroba vyvinutých nestandardních a doplňkových výrobků a zařízení zejména v oborech výpočetní, automatizační a testo- vací techniky.
zapsáno 29. 6. 1990 vymazáno 3. 3. 1994
Výzkum a vývoj nových technologií a technologických zařízení, metod automatizovaného návrhu pro oblast výroby elektronických automatizačních prostředků, výpočetní, zkušební a testovací techniky.
zapsáno 29. 6. 1990 vymazáno 3. 3. 1994
Výzkum a vývoj prvků a souborů, zejména výpočetní, automa- tizační a testovací techniky, včetně vývoje a tvorby pro- gramových prostředků.
zapsáno 29. 6. 1990 vymazáno 3. 3. 1994
Výzkumné a vývojové činnosti:
zapsáno 29. 6. 1990 vymazáno 3. 3. 1994
Zahraničně obchodní činnosti v oblasti dovozu a vývozu s důrazem na výpočetní, organizační, automatizační a měřící techniku a investiční celky včetně vazbových obchodů bez omezení komodit, zejména pro výrobní a výzkumně vývojové potřeby akcionářů.
zapsáno 29. 6. 1990 vymazáno 3. 3. 1994
Zastupování zahraničních firem v obchodních stycích, tuzemském prodeji a servisu.
zapsáno 29. 6. 1990 vymazáno 3. 3. 1994
Zpracování a vydávání oborových číselníků JKPOV.
zapsáno 29. 6. 1990 vymazáno 3. 3. 1994
Zprostředkovatelské a koordinační činnosti:
zapsáno 29. 6. 1990 vymazáno 3. 3. 1994
Poskytování služeb v oblasti ubytování a stravování.
zapsáno 24. 10. 1990 vymazáno 3. 3. 1994
Provozování hracích automatů na bázi výpočetní techniky.
zapsáno 24. 10. 1990 vymazáno 3. 3. 1994
Nákup a prodej následujících komodit: -živá zvířata a jiné živočišné výrobky (živý hovězí dobytek, živý vepřový dobytek, maso a masné výrobky, kuřata a kuřecí díly, sušené a kondenzované mléko, sýry tvrdé, střeva hovězí) -rostlinné výrobky (obiloviny, mouka, slad, olejnatá semena, chmel) -výrobky potravinářského průmyslu a nápoje (cukr surový a rafinovaný, krmné směsi) -nerostné suroviny a výrobky (přírodní písky, oblázky, štěrk, lámaný nebo drcený kámen, cement šedý, odpady z mědi min. obsah Cu 5-40 %, odpady z hliníku) -surové kůže a usně (surové kůže hovězí, ovčí, jehněčí a vepřové, obuvnické usně vrchové) -dřevo a dřevěné výrobky (sloupy dřevěné surové, vlákninové a ostatní průmyslové dříví jehličnaté a listnaté, výřezy průmyslové jehličnaté a listnaté, paletové přířezy, řezivo jehličnaté a listnaté) -textilní materiály a výrobky z nich (vlna ovčí surová, jemná, střední, hrubá) -obecné kovy a výrobky z obecného kovu (železo a nelegovaná ocel i v ingotech, železné a ocelové odpady vč. přetavených a šrot, tažená loupaná a broušená, tažený ocelový drát, ocelové trubky) -nástroje a přístroje lékařské a chirurgické (jednorázové injekční stříkačky též s jehlami, přístroje pro nedoslýchavé)
zapsáno 26. 8. 1991 vymazáno 3. 3. 1994
Výroba potravinářských prokuktů
zapsáno 3. 3. 1994 vymazáno 3. 3. 1994
Řeznictví a uzenářství.
zapsáno 3. 3. 1994 vymazáno 12. 4. 1999
Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních vč. provozování hostinských činností v těchto zařízeních.
zapsáno 3. 3. 1994 vymazáno 12. 4. 1999
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 3. 3. 1994 vymazáno 13. 10. 2020
Výroba potravinářských produktů
zapsáno 3. 3. 1994 vymazáno 13. 10. 2020
Zprostředkovatelské služby v oblasti obchodu
zapsáno 3. 3. 1994 vymazáno 13. 10. 2020
Zpracování dřeva
zapsáno 6. 1. 1998 vymazáno 13. 10. 2020
Základní kapitál
500 000 000 Kč
zapsáno 21. 2. 1989 vymazáno 24. 10. 1990
228 000 000 Kč
zapsáno 24. 10. 1990 vymazáno 9. 9. 1992
2 500 000 Kč
zapsáno 9. 9. 1992 vymazáno 13. 10. 2020
Akcie
5000 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 21. 2. 1989 vymazáno 24. 10. 1990
2230 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 24. 10. 1990 vymazáno 9. 9. 1992
1000 ks zaměstnanecké akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 5 000 Kč
zapsáno 24. 10. 1990 vymazáno 9. 9. 1992
500 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 5 000 Kč
zapsáno 9. 9. 1992 vymazáno 13. 10. 2020

Odštěpný závod

Obchodní firma
ZAVT a.s. odštěpný podnik VÚAP
zapsáno 19. 4. 1989 vymazáno 2. 2. 1990
ZAVT a.s. odštěpný podnik Výzkumný ústav automatizačních prostředků
zapsáno 2. 2. 1990 vymazáno 26. 8. 1991
Prověřit exekuce Reputace firmy
Sídlo nebo umístění
Ohradní 17, Praha 4
zapsáno 19. 4. 1989 vymazáno 15. 9. 1989
Ohradní 65, Praha 4
zapsáno 15. 9. 1989 vymazáno 26. 8. 1991
Předmět podnikání
.
zapsáno 19. 4. 1989 vymazáno 26. 8. 1991
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Jindřich Fuka
Zimákova, Praha 4
zapsáno 19. 4. 1989 vymazáno 7. 2. 1990
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Oldřich Šula, CSc.
Hrusická, Praha 4-Spořilov II
zapsáno 7. 2. 1990 vymazáno 26. 8. 1991

Odštěpný závod

Obchodní firma
ZAVT a.s. odštěpný podnik VÚMS
zapsáno 19. 4. 1989 vymazáno 2. 2. 1990
ZAVT a.s. odštěpný podnik Výzkumný ústav matematických strojů
zapsáno 2. 2. 1990 vymazáno 19. 1. 1993
Prověřit exekuce Reputace firmy
Sídlo nebo umístění
Loretánské nám. 3, Praha 1
zapsáno 19. 4. 1989 vymazáno 19. 1. 1993
Předmět podnikání
.
zapsáno 19. 4. 1989 vymazáno 19. 1. 1993
Vedoucí odštěpného závodu
Miloslav Pražák
Bítovská, Praha 4
zapsáno 19. 4. 1989 vymazáno 5. 2. 1990
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Bedřich Frühauf
Ve výrech, Praha 5-Řeporyje
zapsáno 5. 2. 1990 vymazáno 19. 1. 1993
Ostatní skutečnosti
Správní rada společnosti je 9 členná. Akciová společnost byla zřízena podle § 3 zák.č. 243/49 Sb. a zakládá se na státním povolení uděleném Federálním minister- stvem hutnictví, strojírenství a elektrotechniky ze dne 20.12.1988, čj.011/3638/88, dále na stanovách tímže minister- stvem schválených a na usnesení ustavující valné hromady ze dne 26.1.1989 osvědčené notářským zápisem ze dne 26.1.1989, čj. 5 NZ 13/89 a 5 N 14/89.
zapsáno 21. 2. 1989 vymazáno 3. 3. 1994
Rozhodnutím valných hromad akcionářů ze dne 7.4.1992 a 25.8.1992 o snížení základního jmění z 228 mil. Kčs o 225,5 mil. Kčs celkem na 2,5 mil. Kčs s tím, že snížení bude provedeno vzetím z oběhu všech akcií znějících na jméno včetně akcií zaměstnaneckých emisní serie \"A\" v celkovém objemu 228 mil. Kčs a současným vydáním akcií emisní serie \"B\" znějících na majitele.
zapsáno 9. 9. 1992 vymazáno 3. 3. 1994
Usnesením valné hromady konané dne 27.3.1990 byl schválen Dodatek č. 2 ke Stanovám, kterým se mění § 3, § 18, bod 2, § 20, bod 2, § 26, bod 4 a 5, § 26, bod 4, § 27, bod l.
zapsáno 29. 6. 1990 vymazáno 12. 4. 1999
Dodatek ke stanovám ze dne 23.8.1994.
zapsáno 20. 12. 1994 vymazáno 12. 4. 1999
Akciová společnost byla zřízena podle § 3 zák.č. 243/49 Sb. a zakládá se na státním povolení uděleném Federálním minister- stvem hutnictví, strojírenství a elektrotechniky ze dne 20.12.1988, čj.011/3638/88, dále na stanovách tímže minister- stvem schválených a na usnesení ustavující valné hromady ze dne 26.1.1989 osvědčené notářským zápisem ze dne 26.1.1989, čj. 5 NZ 13/89 a 5 N 14/89.
zapsáno 3. 3. 1994 vymazáno 13. 10. 2020
Společnost ZAVT, akciová společnost se sídlem Praha 5, Radlická 2, IČO: 006 59 517, se ke dni nabytí právní moci usnesení o výmazu vymazává z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4. Právním důvodem je zrušení konkursu na majetek společnosti po splnění rozvrhového usnesení, a to Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 6.10.2015, čj.: MSPH 99 INS 31986/2013-B-38, které nabylo právní moci dne 23.10.2015.
zapsáno 13. 10. 2020 vymazáno 13. 10. 2020

Údaje o insolvencích

Údaje o insolvenci
Insolvenční zápis: Insolvenční řízení bylo zahájeno na základě vyhlášky Městského soudu v Praze č.j. MSPH 99 INS 31986/2013-A-2 ze dne 12.11.2013. Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne 12.11.2013 ve 14:56 hod.
zapsáno 18. 11. 2013 vymazáno 5. 11. 2015
Insolvenční zápis: Na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 99 INS 31986/2013-A-13 ze dne 2.12.2013 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a prohlášen na jeho majetek konkurs. Účinky tohoto rozhodnutí nastaly dne 2.12.2013 v 11:16 hodin.
zapsáno 3. 12. 2013 vymazáno 5. 11. 2015
Insolvenční zápis: Na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 99 INS 31986/2013-B-38 ze dne 6.10.2015 byl zrušen konkurs na majetek dlužníka. Usnesení nabylo právní moci dne 23.10.2015.
zapsáno 5. 11. 2015 vymazáno 13. 10. 2020
Insolvenční správce
František Červenka
Krásného, 162 00 Praha - Veleslavín
zapsáno 3. 12. 2013 vymazáno 11. 11. 2015

Statutární orgán - představenstvo

Člen správní rady
Ing. Bartolomej Janák
Mukačevská, Prešov, Slovenská republika
zapsáno 21. 2. 1989 vymazáno 18. 6. 1992
Člen správní rady
Ing. Milan Koflák
Chlebovická, Praha 9
zapsáno 21. 2. 1989 vymazáno 18. 6. 1992
Člen správní rady
Ing. Pavel Hering
Dubrovnická, Praha 5
zapsáno 21. 2. 1989 vymazáno 29. 6. 1990
Ředitel a předseda správní rady
Ing. Oldřich Vojáček
Kozmíkova, Praha 10
zapsáno 21. 2. 1989 vymazáno 17. 10. 1989
Člen správní rady
Jan Oberhell
Na Petřinách, Praha 6
zapsáno 21. 2. 1989 vymazáno 2. 2. 1990
Člen správní rady
Ing. Milan Škandík, CSc.
Považanova, Bratislava, Slovenská republika
zapsáno 21. 2. 1989 vymazáno 2. 2. 1990
Člen správní rady
Ing. Ferdinand Bulla
Hattalova, Nižná, Slovenská republika
zapsáno 21. 2. 1989 vymazáno 2. 2. 1990
Člen správní rady
Miloslav Pražák
Bítovská, Praha 4
zapsáno 21. 2. 1989 vymazáno 5. 2. 1990
Člen správní rady
Ing. Jindřich Fuka
Zimákova, Praha 4
zapsáno 21. 2. 1989 vymazáno 7. 2. 1990
Ředitel a předseda správní rady
Ing. Oldřich Vojáček
Španielova, Praha 6-Řepy II
zapsáno 17. 10. 1989 vymazáno 18. 6. 1992
Člen správní rady
Ing. Mikuláš Károly
Bierutova, Bratislava, Slovenská republika
zapsáno 2. 2. 1990 vymazáno 18. 6. 1992
Člen správní rady
Ing. Pavel Prior
Nevanova, Praha 6-Řepy
zapsáno 2. 2. 1990 vymazáno 18. 6. 1992
Člen správní rady
Ing. Peter Weber
Žilina, Hečkova 22, Slovenská republika
zapsáno 2. 2. 1990 vymazáno 18. 6. 1992
Člen správní rady
Ing. Bedřich Frühauf
Ve výrech, Praha 5-Řeporyje
zapsáno 5. 2. 1990 vymazáno 18. 6. 1992
Člen správní rady
Ing. Oldřich Šula
Hrusická, Praha 4-Spořilov II
zapsáno 7. 2. 1990 vymazáno 26. 8. 1991
Člen správní rady
Ing. Jan Filip
Bulharská, Česká Lípa
zapsáno 29. 6. 1990 vymazáno 24. 10. 1990
Člen správní rady
Ing. Jiří Novák
Dr. Marodyho, Praha 9
zapsáno 26. 8. 1991 vymazáno 18. 6. 1992
Člen správní rady
Ing. Oldřich Šula, CSc.
Hrusická, Praha 4
zapsáno 22. 10. 1991 vymazáno 18. 6. 1992
Člen představenstva
Ing. František Seget
Stroupežnického, Praha 5
zapsáno 18. 6. 1992 vymazáno 3. 3. 1994
Předseda
Ing. Oldřich Vojáček
Španielova, Praha 6-Řepy II
zapsáno 18. 6. 1992 vymazáno 9. 9. 1992
Ředitel
Ing. František Seget
Stroupežnického, Praha 5
zapsáno 18. 6. 1992 vymazáno 9. 9. 1992
Člen představenstva
Ing. Milan Gábik
Žilina, Hečkova 2534/22, Slovenská republika
zapsáno 18. 6. 1992 vymazáno 9. 9. 1992
Člen představenstva
Ing. Anton Figel
Alexandra Matušku, Prešov, Slovenská republika
zapsáno 18. 6. 1992 vymazáno 15. 2. 1996
L.místopředseda představenstva
Ing. Pavel Prior
Nevanova, Praha 6-Řepy
zapsáno 18. 6. 1992 vymazáno 6. 1. 1998
2.místopředseda představenstva
Ing. Mikuláš Károly
Běrutova, Bratislava, Slovenská republika
zapsáno 18. 6. 1992 vymazáno 6. 1. 1998
Člen představenstva
Ing. Milan Koflák
Chlebovická, Praha 9-Letňany
zapsáno 18. 6. 1992 vymazáno 6. 1. 1998
Generální ředitel
Ing. František Seget
Stroupežnického, Praha 5
zapsáno 9. 9. 1992 vymazáno 3. 3. 1994
Předseda představenstva
Ing. František Seget
Stroupežnického, Praha 5
zapsáno 9. 9. 1992 vymazáno 6. 1. 1998
Člen představenstva
Ing. Ladislav Králíček
Hekrova, Praha 4
zapsáno 15. 2. 1996 vymazáno 6. 1. 1998
Člen představenstva
Ing. Ladislav Králíček
Hekrova, 140 00 Praha 4
zapsáno 6. 1. 1998 vymazáno 3. 4. 2000
Člen představenstva
Ing. Milan Koflák
Chlebovická, 199 00 Praha 9-Letňany
zapsáno 6. 1. 1998 vymazáno 3. 4. 2000
Předseda představenstva
Ing. František Seget
Stroupežnického, 150 00 Praha 5
zapsáno 6. 1. 1998 vymazáno 12. 4. 1999
L.místopředseda představenstva
Ing. Pavel Prior
Nevanova, 160 00 Praha 6
zapsáno 6. 1. 1998 vymazáno 9. 5. 2005
2.místopředseda představenstva
Ing. Mikuláš Károly
Hrobákova, 851 02 Bratislava, Slovenská republika
zapsáno 6. 1. 1998 vymazáno 27. 10. 2006
Předseda představenstva
Ing. František Seget
Stroupežnického, 150 00 Praha 5
zapsáno 12. 4. 1999 vymazáno 9. 5. 2005
Předseda představenstva
Ing. František Seget
Stroupežnického, 150 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 15. 6. 2004
Den zániku funkce: 16. 6. 2009
Den vzniku členstvi: 15. 6. 2004
zapsáno 9. 5. 2005 vymazáno 11. 12. 2009
L.místopředseda představenstva
Ing. Pavel Prior
Zívrova, 160 00 Praha 6
zapsáno 9. 5. 2005 vymazáno 27. 10. 2006
1. místopředseda představenstva
Ing. Pavel Prior
Zívrova, 160 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 16. 6. 2005
Den zániku funkce: 14. 6. 2010
Den vzniku členstvi: 16. 6. 2005
Den zániku členstvi: 14. 6. 2010
zapsáno 27. 10. 2006 vymazáno 2. 11. 2010
2. místopředseda představenstva
Miluše Jiroudková
Pod Klikovkou, 150 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 16. 6. 2005
Den zániku funkce: 14. 6. 2010
Den vzniku členstvi: 16. 6. 2005
Den zániku členstvi: 14. 6. 2010
zapsáno 27. 10. 2006 vymazáno 2. 11. 2010
Předseda představenstva
Ing. František Seget
Stroupežnického, 150 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 16. 6. 2009
Den vzniku členstvi: 15. 6. 2004
zapsáno 11. 12. 2009 vymazáno 22. 10. 2015
1. místopředseda představenstva
Ing. Pavel Prior
Zívrova, 160 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 15. 6. 2010
Den vzniku členstvi: 15. 6. 2010
zapsáno 2. 11. 2010 vymazáno 16. 8. 2013
2. místopředseda představenstva
Miluše Jiroudková
Pod Klikovkou, 150 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 15. 6. 2010
Den vzniku členstvi: 15. 6. 2010
zapsáno 2. 11. 2010 vymazáno 27. 7. 2014
1. místopředseda představenstva
Ing. Pavel Prior
Zívrova, 163 00 Praha - Řepy
Den vzniku funkce: 15. 6. 2010
Den vzniku členstvi: 15. 6. 2010
zapsáno 16. 8. 2013 vymazáno 25. 10. 2017
2. místopředseda představenstva
Miluše Jiroudková
Galandova, 163 00 Praha - Řepy
Den vzniku funkce: 15. 6. 2010
Den vzniku členstvi: 15. 6. 2010
zapsáno 27. 7. 2014 vymazáno 13. 10. 2020
Předseda představenstva
Ing. František Seget
K Horkám, 102 00 Praha - Hostivař
Den vzniku funkce: 16. 6. 2009
Den vzniku členstvi: 15. 6. 2004
zapsáno 22. 10. 2015 vymazáno 13. 10. 2020
1. místopředseda představenstva
Ing. Pavel Prior
U Potoka, 253 01 Hostivice - Hostivice
Den vzniku funkce: 15. 6. 2010
Den vzniku členstvi: 15. 6. 2010
zapsáno 25. 10. 2017 vymazáno 13. 10. 2020
Způsob jednání
Zastupování: Akciovou společnost zastupuje správní rada a ředitel akciové společnosti. Podpisování: K názvu akciové společnosti připojí svůj podpis všichni členové správní rady nebo jeden nebo několik členů správní rady, kteří k tomu byli správní radou pověřeni nebo ředitel akciové společnosti.
zapsáno 21. 2. 1989 vymazáno 17. 10. 1989
Zastupování: Akciovou společnost zastupuje správní rada, ředitel akciové společnosti a prokurista. Podpisování: K názvu akciové společnosti připojí svůj podpis všichni členové správní rady nebo jeden nebo několik členů správní radou pověření nebo ředitel akciové společnosti nebo prokurista.
zapsáno 17. 10. 1989 vymazáno 18. 6. 1992
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis - všichni členové představenstva - jeden nebo několik členů představenstva, kteří k tomu byli představenstvem pověřeni nebo - ředitel akciové společnosti nebo - jiní pracovníci v rozsahu dispozic daných organizačním a podpisovým řádem akciové společnosti k plnění pracovních úkolů.
zapsáno 18. 6. 1992 vymazáno 20. 12. 1994
Podepisování za společnost: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď -všichni členové představenstva nebo -předseda představenstva nebo -jeden nebo několik členů představenstva, kteří k tomu byli představenstvem pověřeni nebo -prokurista akciové společnosti
zapsáno 20. 12. 1994 vymazáno 13. 10. 2020

Dozorčí rada

Člen
Ing. Ladislav Beneš
Čechova, 170 00 Praha 7
zapsáno 3. 3. 1994 vymazáno 15. 2. 1996
Člen
Ing. Slavomír Vigaš
Bagarova, 974 00 Bánská Bystrica, Slovenská republika
zapsáno 3. 3. 1994 vymazáno 6. 1. 1998
Člen
JUDr. Ivan Sitař
Smotlachova, 142 00 Praha 4
zapsáno 3. 3. 1994 vymazáno 6. 1. 1998
Člen
Vojtěch Narovec
Hrdinů práce, 140 00 Praha 4
zapsáno 15. 2. 1996 vymazáno 6. 1. 1998
Člen
Vojtěch Narovec
U zámeckého parku, 140 00 Praha 4
zapsáno 6. 1. 1998 vymazáno 3. 4. 2000
Předseda
Ing. Slavomír Vigaš
Bagarova, 974 00 Banská Bystrica, Slovenská republika
Den zániku funkce: 16. 6. 2005
Den zániku členstvi: 16. 6. 2005
zapsáno 6. 1. 1998 vymazáno 27. 10. 2006
Místopředseda
JUDr. Ivan Sitař
Ostravská, 199 00 Praha 9-Letňany
Den zániku funkce: 16. 6. 2005
Den zániku členstvi: 16. 6. 2005
zapsáno 6. 1. 1998 vymazáno 27. 10. 2006
Člen
Jana Plačková
Modrá, 155 00 Praha 5
Den zániku členstvi: 7. 6. 2004
zapsáno 3. 4. 2000 vymazáno 9. 5. 2005
Člen dozorčí rady
Jana Holakovská
Mírové náměstí, 411 18 Budyně nad Ohří
Den vzniku členstvi: 15. 6. 2004
Den zániku členstvi: 16. 6. 2005
zapsáno 9. 5. 2005 vymazáno 27. 10. 2006
Předseda dozorčí rady
JUDr. Ivan Sitař
Ostravská, 199 00 Praha 9
Den vzniku funkce: 16. 6. 2005
Den zániku funkce: 14. 6. 2010
Den vzniku členstvi: 16. 6. 2005
Den zániku členstvi: 14. 6. 2010
zapsáno 27. 10. 2006 vymazáno 2. 11. 2010
Místopředseda dozorčí rady
Jana Holakovská
Mírové náměstí, 411 18 Budyně nad Ohří
Den vzniku funkce: 16. 6. 2005
Den zániku funkce: 16. 6. 2009
zapsáno 27. 10. 2006 vymazáno 11. 12. 2009
Člen dozorčí rady
Zuzana Segetová
Stroupežnického, 150 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 16. 6. 2005
Den zániku funkce: 14. 6. 2010
Den vzniku členstvi: 16. 6. 2005
Den zániku členstvi: 14. 6. 2010
zapsáno 27. 10. 2006 vymazáno 2. 11. 2010
Místopředseda dozorčí rady
Jana Holakovská
Mírové náměstí, 411 18 Budyně nad Ohří
Den vzniku funkce: 16. 6. 2009
Den zániku funkce: 25. 7. 2015
Den zániku členstvi: 25. 7. 2015
zapsáno 11. 12. 2009 vymazáno 31. 7. 2015
Předseda dozorčí rady
JUDr. Ivan Sitař
Ostravská, 199 00 Praha 9
Den vzniku funkce: 15. 6. 2010
Den vzniku členstvi: 15. 6. 2010
zapsáno 2. 11. 2010 vymazáno 13. 10. 2020
Člen dozorčí rady
Mgr. Zuzana Segetová
Stroupežnického, 150 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 15. 6. 2010
Den vzniku členstvi: 15. 6. 2010
zapsáno 2. 11. 2010 vymazáno 13. 10. 2020

Prokura

Prokurista
Ing. František Seget
Stroupežnického, Praha 5
zapsáno 17. 10. 1989 vymazáno 14. 4. 1992
Prokurista
Ing. Antonín Petula
Na Hlinách, Praha 8
zapsáno 14. 4. 1992 vymazáno 6. 1. 1998
Prokurista
Ing. Antonín Petula
Na hlínách, 180 00 Praha 8
zapsáno 6. 1. 1998 vymazáno 12. 4. 1999
Prokurista
Ing. Antonín Petula
Na hlínách, 180 00 Praha 8
zapsáno 12. 4. 1999 vymazáno 3. 4. 2000
Prokurista
Vojtěch Narovec
U zámeckého parku, 140 00 Praha 4
zapsáno 3. 4. 2000 vymazáno 28. 12. 2002

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Viktor Kožený

Viktor Kožený

mezinárodně stíhaný podnikatel

-570
-
+
Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

podnikatel, politik a pivovarník

-160
-
+
Pavel Tykač

Pavel Tykač

podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-419
-
+
Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

klasická lyžařka a manažerka

799
-
+
Šárka Grossová

Šárka Grossová

manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-1659
-
+
Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-480
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.