Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

PRESTOL holding, a.s., Plzeň, IČO: 00885045 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti PRESTOL holding, a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 00885045. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 00885045 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH Registr dotací
Datum vzniku a zápisu
11. 5. 1994
Obchodní firma
České stavební závody, a.s.
zapsáno 11. 5. 1994 vymazáno 27. 9. 2005
PRESTOL holding, a.s.
zapsáno 27. 9. 2005
Prověřit exekuce Reputace firmy
Firmy na stejné adrese
Z.Wintra 4, 320 29 Plzeň, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 11. 5. 1994 vymazáno 28. 8. 1995
Schwarzova 27, 320 00 Plzeň
zapsáno 28. 8. 1995 vymazáno 5. 10. 2006
Tleskačova 16, 323 00 Plzeň
zapsáno 5. 10. 2006 vymazáno 22. 9. 2010
Zborovská 29, 301 00 Plzeň
zapsáno 22. 9. 2010 vymazáno 11. 10. 2016
Sídlo Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Plzeň-město
Obec: Plzeň
Část obce: Doudlevce
Ulice: Zborovská
Adresní místo: Zborovská 542/29
IČO
00885045
zapsáno 11. 5. 1994
DIČ
Identifikátor datové schránky
8ccfs2t
Právní forma
založena bez konání ustavující valné hromady rozhodnutím tří zakladatelů ve formě notářského zápisu notářky v Plzni Mgr. I. Uhlířové pod sp. zn. NZ 24/94, N 24/94 ze dne 11. 3. 1994 přijetím zakladatelské smlouvy a schválením stanov.
zapsáno 11. 5. 1994 vymazáno 29. 9. 2014
Akciová společnost
zapsáno 11. 5. 1994
Spisová značka
B 418/KSPL Krajský soud v Plzni
zapsáno 11. 5. 1994
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

22. 3. 2023
Změna adresy: člen statutárního orgánu Jiří Horyna
24. 1. 2023
Změna adresy: člen dozorčí rady Josef Housar
4. 5. 2022
Změna funkce: Jan Spour z přímý skutečný majitel na nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 sb.
16. 2. 2022
Zapsán člen statutárního orgánu Jiří Horyna, jako místopředseda představenstva
16. 2. 2022
Vymazán člen statutárního orgánu Jan Kasl

Všechny změny a události ve společnosti

Předmět podnikání
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 11. 5. 1994 vymazáno 20. 2. 2013
Nákup a prodej nemovitostí
zapsáno 11. 5. 1994 vymazáno 20. 2. 2013
Provádění bytových a občanských staveb
zapsáno 11. 5. 1994 vymazáno 20. 2. 2013
Provádění inženýrských staveb provádění průmyslových staveb
zapsáno 11. 5. 1994 vymazáno 20. 2. 2013
Zprostředkování obchodu a služeb
zapsáno 11. 5. 1994 vymazáno 20. 2. 2013
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
zapsáno 20. 2. 2013
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vntirostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
zapsáno 20. 2. 2013
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
zapsáno 20. 2. 2013
Základní kapitál
1 000 000 Kč
představující peněžité vklady splacené každým zakladatelem ve výši 30 % bez upisování akcií.
zapsáno 11. 5. 1994 vymazáno 23. 3. 2005
1 000 000 Kč
Splaceno: 1 000 000 Kč
zapsáno 23. 3. 2005 vymazáno 13. 2. 2006
2 000 000 Kč
Splaceno: 2 000 000 Kč
zapsáno 13. 2. 2006 vymazáno 17. 10. 2008
3 500 000 Kč
Splaceno: 3 500 000 Kč
zapsáno 17. 10. 2008
Akcie
100 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
zapsáno 11. 5. 1994 vymazáno 23. 3. 2005
100 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
zapsáno 23. 3. 2005 vymazáno 27. 9. 2005
10 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 27. 9. 2005 vymazáno 13. 2. 2006
20 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 13. 2. 2006 vymazáno 17. 10. 2008
35 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 17. 10. 2008 vymazáno 14. 5. 2020
35 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 14. 5. 2020
Ostatní skutečnosti
Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: \" Zvyšuji základní kapitál obchodní společnosti České stavební závody, a.s. upsáním nových akcií o částku 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) tj. ze stávajícího základního kapitálu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) na 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých), a to bez možnosti upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na navrhované zvýšení základního kapitálu bude upsáno celkem 10 kusů (slovy: deset) kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti České stavební závody, a.s. v celé své výši bude provedeno upsáním nových akcií. Upsané akcie budou splaceny peněžitým vkladem. PRESTOL, spol. s r.o. jako jediný akcionář obchodní společnosti České stavební závody, a.s. může vykonat své přednostní právo upsat všechny nové akcie obchodní společnosti České stavební závody, a.s. v jejím sídle, tj. na adrese Plzeň, Schwarzova 27, PSČ 320 00, a to ve lhůtě jednoho měsíce od doručení písemného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Počátek lhůty k upisování akcií bude jedinému akcionáři oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. PRESTOL, spol. s r.o. při výkonu svého přednostního práva může upsat jednu novou akcii na deset dosavadních akcií společnosti, tzn. že může při výkonu svého přednostního práva upsat všechny nové akcie, tj. celkem 10 kusů (slovy: deset) kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) . Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) za jednu akcii. Pokud PRESTOL, spol. s r.o. při výkonu svého přednostního práva neupíše ve stanovené lhůtě všechny akcie, bude upsání všech nových akcií nabídnuto jedinému zájemci, kterým je jediný akcionář PRESTOL, spol. s r.o. Pokud PRESTOL, spol. s r.o. neupíše ve stanovené lhůtě všechny akcie ani jako takto určený zájemce, stane se rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu neúčinným. Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti, tj. Plzeň, Schwarzova 27, PSČ 320 00. Upisování akcií může začít neprodleně po marném uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva jediného akcionáře. Akcie musí být upsány nejpozději do jednoho měsíce od doručení písemného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Jedinému upisovateli, předem určenému zájemci, tj. obchodní společnosti PRESTOL, spol. s r.o., bude počátek lhůty k upisování akcií oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs všech 10 kusů (slovy: deset) nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) za jednu akcii. Upisovatel je povinen splatit nejméně 30 % (slovy: třicet procent) jmenovité hodnoty akcií ve lhůtě do tří (3) měsíců od upsání akcií. Upisovatel je povinen jmenovitou hodnotu jím upsaných akcií splatit nejpozději do jednoho (1) roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pro splacení peněžitých vkladů byl k tomuto účelu otevřen zvláštní účet č. 1083003227/550 vedený Raiffeisenbank a.s., pobočka Plzeň, Americká 1.?
zapsáno 27. 9. 2005 vymazáno 29. 9. 2014
mimořádná valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti PRESTOL holding, a.s., o částku Kč 1,500.000,- (slovy: jedenmilionpětsettisíc korun českých), a to upsáním 15 (slovy:patnácti) kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 100.000,- každé akcie, přičemž emisní kurz těchto akcií bude splacen formou nepeněžitého vkladu, jehož předmět a ocenění jsou obsaženy ve znaleckém posudku znalce Ing. Václava Sankota ze dne 04.06.2008 pod číslem 2473/24. Předmět nepeněžitého vkladu tvoří dílčí soubor majetku obchodní společnosti PRESTOL, spol. s r.o., IČO 16736966, se sídlem Plzeň, Tleskačova 16, PSČ 323 00, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, v oddíle C, číslo vložky 462, tj. dlouhodobý hmotný majetek zahrnující dopravní prostředky, stroje a zařízení, drobný hmotný majetek, přičemž soupis majetku dlouhodobého hmotného je uveden v přílohách 2. a 3. a seznam drobného dlouhodobého majetku jako příloha č. 4. znaleckého posudku znalce Ing. Václava Sankota ze dne 04.06.2008 číslo 2473/24. znaleckým posudkem znalce Ing. Václava Sankota číslo 2473/24 ze dne 04.06.2008 byl dílčí soubor majetku obchodní společnosti PRESTOL spol. s r.o. oceněn hodnotou ke dni 31.05.2008 částkou Kč 10,885.000,- (slovy: desetmilionůosmsetosmdesátpěttisíckorunčeských) za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno za nepeněžitý vklad 15 (slovy: patnáct) kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 100.000,- (slovy: jednostotisíc korun českých) každé akcie. výše emisního kurzu těchto akcií bude tvořena vloženou hodnotou nepeněžitého vkladu s tím, že hodnota převyšující jmenovitou hodnotu akcií představuje emisní ážio. upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. upsání všech nových akcií bude nabídnuto předem určenému zájemci, tj. obchodní společnosti PRESTOL, spol. s r.o., IČO 16736966, se sídlem Plzeň, Tleskačova 16, PSČ 323 00, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, v oddíle C, číslo vložky 462. lhůta pro upsání nových akcií činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne právní moci usnesení o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. upsání akcií proběhne v sídle společnosti PRESTOL spol. s r.o., IČO 16736966, tj. Plzeň, Tleskačova 16, PSČ 323 00, a jedinému upisovateli. tj. obchodní společnosti PRESTOL spol. s r.o., IČO 16736966, se sídlem Plzeň, Tleskačova 16, PSČ 323 00, bude počátek běhu lhůty pro upsání akcií a jejich emisní kurz oznámen návrhem smlouvy o upsání akcií zaslaným doporučeným dopisem na adresu sídla upisovatele. splacení nepeněžitého vkladu se uskuteční do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne upsání nových akcií formou fyzického předání v sídle společnosti PRESTOL holding, a.s., IČO 00885045, se sídlem Plzeň, Tleskačova 16, PSČ 323 00.
zapsáno 19. 9. 2008 vymazáno 29. 9. 2014
Počet členů statutárního orgánu: 3
zapsáno 29. 9. 2014 vymazáno 28. 3. 2015
Počet členů dozorčí rady: 3
zapsáno 29. 9. 2014 vymazáno 28. 3. 2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 29. 9. 2014

Statutární orgán - představenstvo

Člen představenstva
Stanislav Kužílek
Pecháčkova, Plzeň
Den zániku funkce: 30. 6. 2001
zapsáno 11. 5. 1994 vymazáno 23. 3. 2005
Člen představenstva
Miloslav Kužílek
Hřímalého, Plzeň
Den zániku funkce: 30. 6. 2001
zapsáno 11. 5. 1994 vymazáno 23. 3. 2005
Člen představenstva
Ludvík Melis
Schwarzova, Plzeň
Den zániku funkce: 30. 6. 2001
zapsáno 11. 5. 1994 vymazáno 23. 3. 2005
Člen představenstva
Petr Liška
E. Krásnohorské, Plzeň
Den vzniku členstvi: 26. 5. 2004
zapsáno 23. 3. 2005 vymazáno 27. 9. 2005
Člen představenstva
Zbyněk Jiskra
Levandulová, Plzeň
Den vzniku členstvi: 26. 5. 2004
Den zániku členstvi: 25. 8. 2005
zapsáno 23. 3. 2005 vymazáno 27. 9. 2005
Člen představenstva
Vladimír Bartůněk
B. Němcové, Plzeň
Den vzniku členstvi: 26. 5. 2004
Den zániku členstvi: 19. 12. 2007
zapsáno 23. 3. 2005 vymazáno 15. 1. 2008
Předseda představenstva
Petr Liška
E. Krásnohorské, Plzeň
Den vzniku funkce: 25. 8. 2005
Den zániku funkce: 19. 12. 2007
Den vzniku členstvi: 26. 5. 2004
zapsáno 27. 9. 2005 vymazáno 2. 1. 2008
Člen představenstva
Petr Hirman
Levandulová, 312 00 Plzeň
Den vzniku členstvi: 25. 8. 2005
zapsáno 27. 9. 2005 vymazáno 2. 1. 2008
Předseda představenstva
Ing. Jan Spour
K Starým valům, 326 00 Plzeň
Den vzniku funkce: 19. 12. 2007
Den zániku funkce: 19. 12. 2012
Den vzniku členstvi: 19. 12. 2007
Den zániku členstvi: 19. 12. 2012
zapsáno 2. 1. 2008 vymazáno 20. 2. 2013
Člen představenstva
Petr Liška
E. Krásnohorské, Plzeň
Den vzniku členstvi: 26. 5. 2004
Den zániku členstvi: 26. 8. 2009
zapsáno 2. 1. 2008 vymazáno 22. 9. 2010
Místopředseda představenstva
Petr Hirman
Levandulová, 312 00 Plzeň
Den vzniku funkce: 19. 12. 2007
Den zániku funkce: 25. 8. 2010
Den vzniku členstvi: 25. 8. 2005
Den zániku členstvi: 25. 8. 2010
zapsáno 2. 1. 2008 vymazáno 22. 9. 2010
Místopředseda představenstva
Jaroslav Kohout
Žilov, 330 14 Ledce - Žilov
Den vzniku funkce: 19. 12. 2007
Den zániku funkce: 19. 12. 2012
Den vzniku členstvi: 19. 12. 2007
Den zániku členstvi: 19. 12. 2012
zapsáno 2. 1. 2008 vymazáno 29. 9. 2014
Člen představenstva
Pavel Königsmark
Nad Vodou, 301 00 Plzeň
Den vzniku členstvi: 19. 12. 2007
Den zániku členstvi: 25. 8. 2010
zapsáno 2. 1. 2008 vymazáno 22. 9. 2010
Místopředseda představenstva
David Šťastný
Jesenická, 323 00 Plzeň - Bolevec
Den vzniku funkce: 26. 8. 2010
Den vzniku členstvi: 25. 8. 2010
zapsáno 22. 9. 2010 vymazáno 29. 9. 2014
Předseda představenstva
Jan Spour
Jeřabinová, 326 00 Plzeň - Černice
Den vzniku funkce: 19. 12. 2007
Den zániku funkce: 19. 12. 2012
Den vzniku členstvi: 19. 12. 2007
Den zániku členstvi: 19. 12. 2012
zapsáno 20. 2. 2013 vymazáno 29. 9. 2014
Místopředseda představenstva
David Šťastný
Jesenická, 323 00 Plzeň - Bolevec
Den vzniku funkce: 26. 8. 2010
Den zániku funkce: 29. 1. 2015
Den vzniku členstvi: 25. 8. 2010
Den zániku členstvi: 29. 1. 2015
zapsáno 29. 9. 2014 vymazáno 28. 3. 2015
Předseda představenstva
Jan Spour
Jeřabinová, 326 00 Plzeň - Černice
Den vzniku funkce: 20. 12. 2012
Den zániku funkce: 30. 11. 2017
Den vzniku členstvi: 20. 12. 2012
Den zániku členstvi: 30. 11. 2017
zapsáno 29. 9. 2014 vymazáno 14. 3. 2018
Člen představenstva
Jaroslav Kohout
Žilov, 330 11 Žilov - Žilov
Den vzniku členstvi: 20. 12. 2012
zapsáno 29. 9. 2014 vymazáno 28. 3. 2015
Místopředseda představenstva
Jaroslav Kohout
Žilov, 330 11 Žilov - Žilov
Den vzniku funkce: 2. 1. 2013
Den zániku funkce: 25. 8. 2016
Den vzniku členstvi: 20. 12. 2012
Den zániku členstvi: 25. 8. 2016
zapsáno 28. 3. 2015 vymazáno 12. 9. 2016
Místopředseda představenstva
David Šťastný
Jesenická, 323 00 Plzeň - Bolevec
Den vzniku funkce: 29. 1. 2015
Den vzniku členstvi: 29. 1. 2015
zapsáno 28. 3. 2015 vymazáno 6. 7. 2016
Místopředseda představenstva
David Šťastný
Na Zavadilce, 323 00 Plzeň - Severní Předměstí
Den vzniku funkce: 29. 1. 2015
Den zániku funkce: 16. 10. 2019
Den vzniku členstvi: 29. 1. 2015
Den zániku členstvi: 16. 10. 2019
zapsáno 6. 7. 2016 vymazáno 31. 10. 2019
Místopředseda představenstva
Jan Kasl
alej Svobody, 323 00 Plzeň - Severní Předměstí
Den vzniku funkce: 25. 8. 2016
Den zániku funkce: 16. 10. 2019
Den vzniku členstvi: 25. 8. 2016
Den zániku členstvi: 16. 10. 2019
zapsáno 12. 9. 2016 vymazáno 31. 10. 2019
Předseda představenstva
Ing. Jan Spour
Jeřabinová, 326 00 Plzeň - Černice
Den vzniku funkce: 1. 12. 2017
Den zániku funkce: 16. 10. 2019
Den vzniku členstvi: 1. 12. 2017
Den zániku členstvi: 16. 10. 2019
zapsáno 14. 3. 2018 vymazáno 31. 10. 2019
Předseda představenstva
Ing. Jan Spour
Jeřabinová, 326 00 Plzeň - Černice
Den vzniku funkce: 16. 10. 2019
Den vzniku členstvi: 16. 10. 2019
zapsáno 31. 10. 2019
Místopředseda představenstva
David Šťastný
Na Zavadilce, 323 00 Plzeň - Severní Předměstí
Den vzniku funkce: 16. 10. 2019
Den vzniku členstvi: 16. 10. 2019
zapsáno 31. 10. 2019
Místopředseda představenstva
Jan Kasl
alej Svobody, 323 00 Plzeň - Severní Předměstí
Den vzniku funkce: 16. 10. 2019
Den zániku funkce: 2. 2. 2022
Den vzniku členstvi: 16. 10. 2019
Den zániku členstvi: 2. 2. 2022
zapsáno 31. 10. 2019 vymazáno 16. 2. 2022
Místopředseda představenstva
Jiří Horyna
Poděbradova, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí
Den vzniku funkce: 2. 2. 2022
Den vzniku členstvi: 2. 2. 2022
zapsáno 16. 2. 2022 vymazáno 22. 3. 2023
Místopředseda představenstva
Jiří Horyna
Na Kramlíku, 301 00 Plzeň - Doudlevce
Den vzniku funkce: 2. 2. 2022
Den vzniku členstvi: 2. 2. 2022
zapsáno 22. 3. 2023
Počet členů
3
zapsáno 28. 3. 2015
Způsob jednání
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn anebo samostatně prokurista, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis společně předseda nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva s uvedením jména a funkce anebo samostatně prokurista s dodatkem označujícím prokuru.
zapsáno 11. 5. 1994 vymazáno 27. 9. 2005
Společnost zastupují a jejím jménem jednají navenek vždy předseda představenstva společně s jedním členem představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k napsané nebo vyznačené firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva společně a jeden člen představenstva. Předseda představenstva může písemně pověřit jiného člena představenstva k podepisování v jeho zastoupení.
zapsáno 27. 9. 2005 vymazáno 2. 1. 2008
Způsob jednání: Společnost zastupují a jejím jménem jednají navenek vždy předseda představenstva společně s jedním místopředsedou představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k napsané nebo vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva společně s jedním místopředsedou představenstva.
zapsáno 2. 1. 2008

Dozorčí rada

Člen dozorčí rady
ing. Jan Končel
Erbenova, Plzeň
Den zániku funkce: 30. 6. 2001
zapsáno 11. 5. 1994 vymazáno 23. 3. 2005
Člen dozorčí rady
Ing. Jan Spour
K starým valům, Plzeň, Česká republika - neztotožněno
Den zániku funkce: 30. 6. 2001
zapsáno 11. 5. 1994 vymazáno 23. 3. 2005
Člen dozorčí rady
Jaroslav Hojda
Hornická, Chotěšov
Den zániku funkce: 26. 5. 2004
zapsáno 11. 5. 1994 vymazáno 23. 3. 2005
Člen dozorčí rady
Jana Hirmanová
Jeřabinová, Plzeň
Den vzniku členstvi: 26. 5. 2004
zapsáno 23. 3. 2005 vymazáno 27. 9. 2005
Člen dozorčí rady
Radka Vyhnalová
Nerudova, Třemošná
Den vzniku členstvi: 26. 5. 2004
Den zániku členstvi: 19. 12. 2007
zapsáno 23. 3. 2005 vymazáno 2. 1. 2008
Člen dozorčí rady
Ing. Jan Tyml
Turistická, Plzeň
Den vzniku členstvi: 26. 5. 2004
Den zániku členstvi: 25. 8. 2005
zapsáno 23. 3. 2005 vymazáno 27. 9. 2005
Předseda dozorčí rady
Jana Hirmanová
Jeřabinová, Plzeň
Den vzniku funkce: 25. 8. 2005
Den zániku funkce: 19. 12. 2007
Den vzniku členstvi: 26. 5. 2004
Den zániku členstvi: 19. 12. 2007
zapsáno 27. 9. 2005 vymazáno 2. 1. 2008
Člen dozorčí rady
Petr Kostlivý
Na Františkově, 312 00 Plzeň
Den vzniku členstvi: 25. 8. 2005
Den zániku členstvi: 19. 12. 2007
zapsáno 27. 9. 2005 vymazáno 2. 1. 2008
Předseda dozorčí rady
Miloslav Kužílek
Hřímalého, 301 00 Plzeň
Den vzniku funkce: 19. 12. 2007
Den vzniku členstvi: 19. 12. 2007
zapsáno 2. 1. 2008 vymazáno 9. 2. 2011
Člen dozorčí rady
Ing. Petr Polenda
Seifertova, 356 01 Sokolov
Den vzniku členstvi: 19. 12. 2007
Den zániku členstvi: 24. 1. 2013
zapsáno 2. 1. 2008 vymazáno 20. 2. 2013
Člen dozorčí rady
Jan Končel
Erbenova, 301 00 Plzeň
Den vzniku členstvi: 19. 12. 2007
zapsáno 2. 1. 2008 vymazáno 9. 2. 2011
Předseda dozorčí rady
Miloslav Kužílek
Hudební, 301 00 Plzeň
Den vzniku funkce: 19. 12. 2007
Den zániku funkce: 24. 1. 2013
Den vzniku členstvi: 19. 12. 2007
Den zániku členstvi: 24. 1. 2013
zapsáno 9. 2. 2011 vymazáno 20. 2. 2013
Člen dozorčí rady
Jan Končel
Mohylová, 312 00 Plzeň
Den vzniku členstvi: 19. 12. 2007
Den zániku členstvi: 19. 12. 2012
zapsáno 9. 2. 2011 vymazáno 29. 9. 2014
Předseda dozorčí rady
Jana Hirmanová
Jeřabinová, 326 00 Plzeň - Černice
Den vzniku funkce: 24. 1. 2013
Den zániku funkce: 29. 7. 2014
Den vzniku členstvi: 24. 1. 2013
Den zániku členstvi: 29. 7. 2014
zapsáno 20. 2. 2013 vymazáno 29. 9. 2014
Člen dozorčí rady
Josef Housar
Kostincova, 326 00 Plzeň - Hradiště
Den vzniku členstvi: 24. 1. 2013
zapsáno 20. 2. 2013 vymazáno 29. 9. 2014
Člen dozorčí rady
Josef Housar
Kostincova, 326 00 Plzeň - Hradiště
Den vzniku členstvi: 24. 1. 2013
Den zániku členstvi: 30. 11. 2017
zapsáno 29. 9. 2014 vymazáno 14. 3. 2018
Člen dozorčí rady
Tomáš Capouch
Komenského, 334 42 Chlumčany - Chlumčany
Den vzniku členstvi: 29. 7. 2014
Den zániku členstvi: 30. 11. 2017
zapsáno 29. 9. 2014 vymazáno 14. 3. 2018
Člen dozorčí rady
Jan Končel
Mohylová, 312 00 Plzeň - Doubravka
Den vzniku členstvi: 20. 12. 2012
Den zániku členstvi: 29. 7. 2014
zapsáno 29. 9. 2014 vymazáno 29. 9. 2014
Předseda dozorčí rady
Tomáš Spour
Jeřabinová, 326 00 Plzeň - Černice
Den vzniku funkce: 29. 7. 2014
Den zániku funkce: 30. 11. 2017
Den vzniku členstvi: 29. 7. 2014
Den zániku členstvi: 30. 11. 2017
zapsáno 29. 9. 2014 vymazáno 14. 3. 2018
Předseda dozorčí rady
Tomáš Spour
Jeřabinová, 326 00 Plzeň - Černice
Den vzniku funkce: 1. 12. 2017
Den zániku funkce: 16. 10. 2019
Den vzniku členstvi: 30. 11. 2017
Den zániku členstvi: 16. 10. 2019
zapsáno 14. 3. 2018 vymazáno 31. 10. 2019
Člen dozorčí rady
Ing. Jan Spour
Karlova, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí
Den vzniku členstvi: 30. 11. 2017
Den zániku členstvi: 16. 10. 2019
zapsáno 14. 3. 2018 vymazáno 31. 10. 2019
Člen dozorčí rady
Josef Housar
Kostincova, 326 00 Plzeň - Hradiště
Den vzniku členstvi: 30. 11. 2017
Den zániku členstvi: 16. 10. 2019
zapsáno 14. 3. 2018 vymazáno 31. 10. 2019
Předseda dozorčí rady
Tomáš Spour
Jeřabinová, 326 00 Plzeň - Černice
Den vzniku funkce: 16. 10. 2019
Den vzniku členstvi: 16. 10. 2019
zapsáno 31. 10. 2019 vymazáno 7. 11. 2019
Člen dozorčí rady
Ing. Jan Spour
Karlova, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí
Den vzniku členstvi: 16. 10. 2019
zapsáno 31. 10. 2019 vymazáno 7. 11. 2019
Člen dozorčí rady
Josef Housar
Kostincova, 326 00 Plzeň - Hradiště
Den vzniku členstvi: 16. 10. 2019
zapsáno 31. 10. 2019 vymazáno 24. 1. 2023
Člen dozorčí rady
Kristýna Kičinková
Jeřabinová, 326 00 Plzeň - Černice
Den vzniku členstvi: 16. 10. 2019
zapsáno 31. 10. 2019
Předseda dozorčí rady
Tomáš Spour
Jeřabinová, 326 00 Plzeň - Černice
Den vzniku funkce: 16. 10. 2019
Den vzniku členstvi: 16. 10. 2019
zapsáno 7. 11. 2019
Člen dozorčí rady
Ing. Jan Spour
Karlova, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí
Den vzniku členstvi: 16. 10. 2019
zapsáno 7. 11. 2019
Člen dozorčí rady
Josef Housar
Lešišov, 342 01 Mokrosuky - Lešišov
Den vzniku členstvi: 16. 10. 2019
zapsáno 24. 1. 2023
Počet členů
3
zapsáno 28. 3. 2015 vymazáno 31. 10. 2019
3
zapsáno 31. 10. 2019

Prokura

Prokurista
Ing. Pavel Končel
Schwarzova, Plzeň
zapsáno 11. 5. 1994 vymazáno 23. 3. 2005

Jediný akcionář

Jediný akcionář
PRESTOL, spol. s r.o., IČO: 16736966
Zborovská 542/29, 301 00 Plzeň
zapsáno 23. 3. 2005 vymazáno 2. 1. 2008

Skuteční majitelé

Přímý skutečný majitel
Ing. Jan Spour
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 9/35. Postavení skutečného majitele je založeno na ovládání či řízení právnické osoby. Skutečný majitel ovládá nebo řídí osobu, která disponuje podílem na hlasovacích právech.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 19. 2. 2019
zapsáno 19. 2. 2019 vymazáno 4. 5. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Jan Spour
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 4. 5. 2022

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Radim Passer

Radim Passer

miliardář

-78
-
+
Roman Šmucler

Roman Šmucler

stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

-81
-
+
Lukáš Konečný

Lukáš Konečný

boxer

42
-
+
Dara Rolins

Dara Rolins

zpěvačka

-39
-
+
Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

podnikatel, politik a pivovarník

0
-
+
Roman Janoušek

Roman Janoušek

podnikatel a lobbista

-169
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Investujte do indexu S&P 500!

Jedinečná nabídka neveřejných nemovitostí k bydlení i investici, kterou nenajdete na běžných realitních portálech.