PRESTOL holding, a.s., IČO: 00885045 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti PRESTOL holding, a.s. Údaje byly staženy 22. 6. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 00885045. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 00885045 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu11. 5. 1994
Obchodní firma
od 27. 9. 2005

PRESTOL holding, a.s.

od 11. 5. 1994 do 27. 9. 2005

České stavební závody, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 11. 10. 2016
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Plzeň-město
Obec: Plzeň
Část obce: Doudlevce
Ulice: Zborovská
Adresní místo: Zborovská 542/29
PSČ: 30100
od 22. 9. 2010 do 11. 10. 2016
Plzeň, Zborovská 29, PSČ 301 00
od 5. 10. 2006 do 22. 9. 2010
Plzeň, Tleskačova 16, PSČ 323 00
od 28. 8. 1995 do 5. 10. 2006
Plzeň, Schwarzova 27, PSČ 320 00
od 11. 5. 1994 do 28. 8. 1995
Plzeň, Z.Wintra 4, PSČ 320 29
IČO
od 11. 5. 1994

00885045

DIČ

CZ00885045

Identifikátor datové schránky:8ccfs2t
Právní forma
od 11. 5. 1994
Akciová společnost
Spisová značka418 B, Krajský soud v Plzni
Předmět podnikání
od 20. 2. 2013
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
od 20. 2. 2013
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
od 20. 2. 2013
- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vntirostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti n ad 3,5 tuny
od 11. 5. 1994 do 20. 2. 2013
- provádění bytových a občanských staveb
od 11. 5. 1994 do 20. 2. 2013
- provádění inženýrských staveb provádění průmyslových staveb
od 11. 5. 1994 do 20. 2. 2013
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 11. 5. 1994 do 20. 2. 2013
- nákup a prodej nemovitostí
od 11. 5. 1994 do 20. 2. 2013
- zprostředkování obchodu a služeb
Ostatní skutečnosti
od 29. 9. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 29. 9. 2014 do 28. 3. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 29. 9. 2014 do 28. 3. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 19. 9. 2008 do 29. 9. 2014
- mimořádná valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti PRESTOL holding, a.s., o částku Kč 1,500.000,- (slovy: jedenmilionpětsettisíc korun českých), a to upsáním 15 (slovy:patnácti) kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podob ě o jmenovité hodnotě Kč 100.000,- každé akcie, přičemž emisní kurz těchto akcií bude splacen formou nepeněžitého vkladu, jehož předmět a ocenění jsou obsaženy ve znaleckém posudku znalce Ing. Václava Sankota ze dne 04.06.2008 pod číslem 2473/24. Předmět nepeněžitého vkladu tvoří dílčí soubor majetku obchodní společnosti PRESTOL, spol. s r.o., IČO 16736966, se sídlem Plzeň, Tleskačova 16, PSČ 323 00, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, v oddíle C, číslo vložky 462, tj. dlouhodobý hmot ný majetek zahrnující dopravní prostředky, stroje a zařízení, drobný hmotný majetek, přičemž soupis majetku dlouhodobého hmotného je uveden v přílohách 2. a 3. a seznam drobného dlouhodobého majetku jako příloha č. 4. znaleckého posudku znalce Ing. Václav a Sankota ze dne 04.06.2008 číslo 2473/24; znaleckým posudkem znalce Ing. Václava Sankota číslo 2473/24 ze dne 04.06.2008 byl dílčí soubor majetku obchodní společnosti PRESTOL spol. s r.o. oceněn hodnotou ke dni 31.05.2008 částkou Kč 10,885.000,- (slovy: desetmilionůosmsetosmdesátpěttisíckorunčeských) za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno za nepeněžitý vklad 15 (slovy: patnáct) kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 100.000,- (slovy: jednostotisíc korun českých) každé akcie; výše emisního k urzu těchto akcií bude tvořena vloženou hodnotou nepeněžitého vkladu s tím, že hodnota převyšující jmenovitou hodnotu akcií představuje emisní ážio; upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; upsání všech nových akcií bude nabídnuto předem určenému zájemci, tj. obchodní společnosti PRESTOL, spol. s r.o., IČO 16736966, se sídlem Plzeň, Tleskačova 16, PSČ 323 00, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, v oddíle C, číslo vložky 462; lhůta pro upsání nových akcií činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne právní moci usnesení o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obc hodního rejstříku; upsání akcií proběhne v sídle společnosti PRESTOL spol. s r.o., IČO 16736966, tj. Plzeň, Tleskačova 16, PSČ 323 00, a jedinému upisovateli. tj. obchodní společnosti PRESTOL spol. s r.o., IČO 16736966, se sídlem Plzeň, Tleskačova 16, PSČ 323 00, bude počátek běhu lhůty pro upsání akcií a jejich emisní kurz oznámen návrhem smlouvy o upsání akcií zaslaným doporučeným dopisem na adresu sídla upisovatele; splacení nepeněžitého vkladu se uskuteční do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne upsání no vých akcií formou fyzického předání v sídle společnosti PRESTOL holding, a.s., IČO 00885045, se sídlem Plzeň, Tleskačova 16, PSČ 323 00.
od 27. 9. 2005 do 29. 9. 2014
- Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: " Zvyšuji základní kapitál obchodní společnosti České stavební závody, a.s. upsáním nových akcií o částku 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) tj. ze stávajícího základního kapitálu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) na 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých), a to bez možnosti upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na navrhované zvýšení základního kapitálu bude upsáno celkem 10 kusů (slovy: deset) kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti České stavební závody, a.s. v celé své výši bude provedeno upsáním nových akcií. Upsané akcie budou splaceny peněžitým vkladem. PRESTOL, spol. s r.o. jako jediný akcionář obchodní společnosti České stavební závody, a.s. může vykonat své přednostní právo upsat všechny nové akcie obchodní společnosti České stavební závody, a.s. v jejím sídle, tj. na adrese Plzeň, Schwarzova 27, PSČ 320 00, a to ve lhůtě jednoho měsíce od doručení písemného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Počátek lhůty k upisování akcií bude jedinému akcionáři oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. PRESTOL, spol. s r.o. při výkonu své ho přednostního práva může upsat jednu novou akcii na deset dosavadních akcií společnosti, tzn. že může při výkonu svého přednostního práva upsat všechny nové akcie, tj. celkem 10 kusů (slovy: deset) kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) . Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) za jednu akcii. Pokud PRESTOL, spol. s r.o. při výkonu svého přednostního práva neupíše ve stanovené lhůtě všechny akcie, bude upsání všech nových akcií nabídnuto jedinému zájemci, kterým je jediný akcionář PRESTOL, spol. s r.o. Pokud PRESTOL, spol. s r.o. neupíše ve sta novené lhůtě všechny akcie ani jako takto určený zájemce, stane se rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu neúčinným. Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti, tj. Plzeň, Schwarzova 27, PSČ 320 00. Upisování akcií může začít neprodleně po marném uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva jediného akcionáře. Akcie musí být upsány nejpozději do jednoho měsíce od doručení písemného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Jedinému upisovateli, předem určenému zájemc i, tj. obchodní společnosti PRESTOL, spol. s r.o., bude počátek lhůty k upisování akcií oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs všech 10 kusů (slovy: deset) nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. 100 .000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) za jednu akcii. Upisovatel je povinen splatit nejméně 30 % (slovy: třicet procent) jmenovité hodnoty akcií ve lhůtě do tří (3) měsíců od upsání akcií. Upisovatel je povinen jmenovitou hodnotu jím upsaných akc ií splatit nejpozději do jednoho (1) roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pro splacení peněžitých vkladů byl k tomuto účelu otevřen zvláštní účet č. 1083xxxx vedený Raiffeisenbank a.s., pobočka Plzeň, Americká 1.?
Kapitál
od 17. 10. 2008
Základní kapitál 3 500 000 Kč, splaceno 3 500 000 Kč.
od 13. 2. 2006 do 17. 10. 2008
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 2 000 000 Kč.
od 23. 3. 2005 do 13. 2. 2006
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 1 000 000 Kč.
od 11. 5. 1994 do 23. 3. 2005
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 14. 5. 2020
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 35 v zaknihované podobě.
od 17. 10. 2008 do 14. 5. 2020
Akcie na jméno err, počet akcií: 35 v listinné podobě.
od 13. 2. 2006 do 17. 10. 2008
Akcie na jméno err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
od 27. 9. 2005 do 13. 2. 2006
Akcie na jméno err, počet akcií: 10 v listinné podobě.
od 23. 3. 2005 do 27. 9. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 100 v listinné podobě.
od 11. 5. 1994 do 23. 3. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 16. 2. 2022
JIŘÍ HORYNA - místopředseda představenstva
Plzeň - Jižní Předměstí, Poděbradova, PSČ 301 00
den vzniku členství: 2. 2. 2022
den vzniku funkce: 2. 2. 2022
od 31. 10. 2019
Ing. JAN SPOUR - předseda představenstva
Plzeň - Černice, Jeřabinová, PSČ 326 00
den vzniku členství: 16. 10. 2019
den vzniku funkce: 16. 10. 2019
od 31. 10. 2019
DAVID ŠŤASTNÝ - místopředseda představenstva
Plzeň - Severní Předměstí, Na Zavadilce, PSČ 323 00
den vzniku členství: 16. 10. 2019
den vzniku funkce: 16. 10. 2019
od 31. 10. 2019 do 16. 2. 2022
JAN KASL - místopředseda představenstva
Blovice, Luční, PSČ 336 01
den vzniku členství: 16. 10. 2019 - 2. 2. 2022
den vzniku funkce: 16. 10. 2019 - 2. 2. 2022
od 14. 3. 2018 do 31. 10. 2019
Ing. JAN SPOUR - předseda představenstva
Plzeň - Černice, Jeřabinová, PSČ 326 00
den vzniku členství: 1. 12. 2017 - 16. 10. 2019
den vzniku funkce: 1. 12. 2017 - 16. 10. 2019
od 12. 9. 2016 do 31. 10. 2019
JAN KASL - místopředseda představenstva
Blovice, Luční, PSČ 336 01
den vzniku členství: 25. 8. 2016 - 16. 10. 2019
den vzniku funkce: 25. 8. 2016 - 16. 10. 2019
od 6. 7. 2016 do 31. 10. 2019
DAVID ŠŤASTNÝ - místopředseda představenstva
Plzeň - Severní Předměstí, Na Zavadilce, PSČ 323 00
den vzniku členství: 29. 1. 2015 - 16. 10. 2019
den vzniku funkce: 29. 1. 2015 - 16. 10. 2019
od 28. 3. 2015 do 6. 7. 2016
DAVID ŠŤASTNÝ - místopředseda představenstva
Plzeň - Bolevec, Jesenická, PSČ 323 00
den vzniku členství: 29. 1. 2015
den vzniku funkce: 29. 1. 2015
od 28. 3. 2015 do 12. 9. 2016
JAROSLAV KOHOUT - místopředseda představenstva
Žilov, , PSČ 330 11
den vzniku členství: 20. 12. 2012 - 25. 8. 2016
den vzniku funkce: 2. 1. 2013 - 25. 8. 2016
od 29. 9. 2014 do 28. 3. 2015
DAVID ŠŤASTNÝ - místopředseda představenstva
Plzeň - Bolevec, Jesenická, PSČ 323 00
den vzniku členství: 25. 8. 2010 - 29. 1. 2015
den vzniku funkce: 26. 8. 2010 - 29. 1. 2015
od 29. 9. 2014 do 28. 3. 2015
JAROSLAV KOHOUT - člen představenstva
Žilov, , PSČ 330 11
den vzniku členství: 20. 12. 2012
od 29. 9. 2014 do 14. 3. 2018
JAN SPOUR - předseda představenstva
Plzeň - Černice, Jeřabinová, PSČ 326 00
den vzniku členství: 20. 12. 2012 - 30. 11. 2017
den vzniku funkce: 20. 12. 2012 - 30. 11. 2017
od 20. 2. 2013 do 29. 9. 2014
JAN SPOUR - předseda představenstva
Plzeň - Černice, Jeřabinová, PSČ 326 00
den vzniku členství: 19. 12. 2007 - 19. 12. 2012
den vzniku funkce: 19. 12. 2007 - 19. 12. 2012
od 22. 9. 2010 do 29. 9. 2014
David Šťastný - místopředseda představenstva
Plzeň - Bolevec, Jesenická, PSČ 323 00
den vzniku členství: 25. 8. 2010
den vzniku funkce: 26. 8. 2010
od 2. 1. 2008 do 22. 9. 2010
Petr Liška - člen představenstva
Plzeň, E. Krásnohorské 16
den vzniku členství: 26. 5. 2004 - 26. 8. 2009
od 2. 1. 2008 do 22. 9. 2010
Petr Hirman - místopředseda představenstva
Plzeň, Levandulová 62, PSČ 312 00
den vzniku členství: 25. 8. 2005 - 25. 8. 2010
den vzniku funkce: 19. 12. 2007 - 25. 8. 2010
od 2. 1. 2008 do 22. 9. 2010
Pavel Königsmark - člen představenstva
Plzeň, Nad Vodou 7, PSČ 301 00
den vzniku členství: 19. 12. 2007 - 25. 8. 2010
od 2. 1. 2008 do 20. 2. 2013
Ing. Jan Spour - předseda představenstva
Plzeň, K Starým valům 39, PSČ 326 00
den vzniku členství: 19. 12. 2007 - 19. 12. 2012
den vzniku funkce: 19. 12. 2007 - 19. 12. 2012
od 2. 1. 2008 do 29. 9. 2014
Jaroslav Kohout - místopředseda představenstva
Ledce - Žilov, 45, PSČ 330 14
den vzniku členství: 19. 12. 2007 - 19. 12. 2012
den vzniku funkce: 19. 12. 2007 - 19. 12. 2012
od 27. 9. 2005 do 2. 1. 2008
Petr Liška - předseda představenstva
Plzeň, E. Krásnohorské 16
den vzniku členství: 26. 5. 2004
den vzniku funkce: 25. 8. 2005 - 19. 12. 2007
od 27. 9. 2005 do 2. 1. 2008
Petr Hirman - člen představenstva
Plzeň, Levandulová 62, PSČ 312 00
den vzniku členství: 25. 8. 2005
od 23. 3. 2005 do 27. 9. 2005
Petr Liška - člen představenstva
Plzeň, E. Krásnohorské 16
den vzniku členství: 26. 5. 2004
od 23. 3. 2005 do 27. 9. 2005
Zbyněk Jiskra - člen představenstva
Plzeň, Levandulová 104
den vzniku členství: 26. 5. 2004 - 25. 8. 2005
od 23. 3. 2005 do 15. 1. 2008
Vladimír Bartůněk - člen představenstva
Plzeň, B. Němcové 28
den vzniku členství: 26. 5. 2004 - 19. 12. 2007
od 11. 5. 1994 do 23. 3. 2005
Stanislav Kužílek - člen představenstva
Plzeň, Pecháčkova 15
od 11. 5. 1994 do 23. 3. 2005
- r.č. 41 01 12/439
od 11. 5. 1994 do 23. 3. 2005
Miloslav Kužílek - člen představenstva
Plzeň, Hřímalého 20
od 11. 5. 1994 do 23. 3. 2005
- r.č. 54 09 10/2985
od 11. 5. 1994 do 23. 3. 2005
Ludvík Melis - člen představenstva
Plzeň, Schwarzova 19
od 11. 5. 1994 do 23. 3. 2005
- r.č. 44 12 24/036
od 2. 1. 2008
Způsob jednání: Společnost zastupují a jejím jménem jednají navenek vždy předseda představenstva společně s jedním místopředsedou představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k napsané nebo vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva společně s jedním místopředsedou představenstva.
od 27. 9. 2005 do 2. 1. 2008
Společnost zastupují a jejím jménem jednají navenek vždy předseda představenstva společně s jedním členem představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k napsané nebo vyznačené firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva společně a jeden člen představenstva. Předseda představenstva může písemně pověřit jiného člena představenstva k podepisov ání v jeho zastoupení.
od 11. 5. 1994 do 27. 9. 2005
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn anebo samostatně prokurista, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis společně předseda nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva s uvedením jména a funkce anebo samostatně prokurista s dodatkem označujícím prokuru.
Prokura
od 11. 5. 1994 do 23. 3. 2005
Ing. Pavel Končel
Plzeň, Schwarzova 14
od 11. 5. 1994 do 23. 3. 2005
- r.č. 54 01 28/0170
Dozorčí rada
od 7. 11. 2019
TOMÁŠ SPOUR - předseda dozorčí rady
Plzeň - Černice, Jeřabinová, PSČ 326 00
den vzniku členství: 16. 10. 2019
den vzniku funkce: 16. 10. 2019
od 7. 11. 2019
Ing. JAN SPOUR - člen dozorčí rady
Plzeň - Jižní Předměstí, Karlova, PSČ 301 00
den vzniku členství: 16. 10. 2019
od 31. 10. 2019
JOSEF HOUSAR - člen dozorčí rady
Plzeň - Hradiště, Kostincova, PSČ 326 00
den vzniku členství: 16. 10. 2019
od 31. 10. 2019
KRISTÝNA KIČINKOVÁ - člen dozorčí rady
Plzeň - Černice, Jeřabinová, PSČ 326 00
den vzniku členství: 16. 10. 2019
od 31. 10. 2019 do 7. 11. 2019
TOMÁŠ SPOUR - předseda dozorčí rady
Plzeň - Černice, Jeřabinová, PSČ 326 00
den vzniku členství: 16. 10. 2019
den vzniku funkce: 16. 10. 2019
od 31. 10. 2019 do 7. 11. 2019
Ing. JAN SPOUR - člen dozorčí rady
Plzeň - Jižní Předměstí, Karlova, PSČ 301 00
den vzniku členství: 16. 10. 2019
od 14. 3. 2018 do 31. 10. 2019
TOMÁŠ SPOUR - předseda dozorčí rady
Plzeň - Černice, Jeřabinová, PSČ 326 00
den vzniku členství: 30. 11. 2017 - 16. 10. 2019
den vzniku funkce: 1. 12. 2017 - 16. 10. 2019
od 14. 3. 2018 do 31. 10. 2019
Ing. JAN SPOUR - člen dozorčí rady
Plzeň - Jižní Předměstí, Karlova, PSČ 301 00
den vzniku členství: 30. 11. 2017 - 16. 10. 2019
od 14. 3. 2018 do 31. 10. 2019
JOSEF HOUSAR - člen dozorčí rady
Plzeň - Hradiště, Kostincova, PSČ 326 00
den vzniku členství: 30. 11. 2017 - 16. 10. 2019
od 29. 9. 2014 do 29. 9. 2014
JAN KONČEL - člen dozorčí rady
Plzeň - Doubravka, Mohylová, PSČ 312 00
den vzniku členství: 20. 12. 2012 - 29. 7. 2014
od 29. 9. 2014 do 14. 3. 2018
JOSEF HOUSAR - člen dozorčí rady
Plzeň - Hradiště, Kostincova, PSČ 326 00
den vzniku členství: 24. 1. 2013 - 30. 11. 2017
od 29. 9. 2014 do 14. 3. 2018
TOMÁŠ CAPOUCH - člen dozorčí rady
Chlumčany, Komenského, PSČ 334 42
den vzniku členství: 29. 7. 2014 - 30. 11. 2017
od 29. 9. 2014 do 14. 3. 2018
TOMÁŠ SPOUR - předseda dozorčí rady
Plzeň - Černice, Jeřabinová, PSČ 326 00
den vzniku členství: 29. 7. 2014 - 30. 11. 2017
den vzniku funkce: 29. 7. 2014 - 30. 11. 2017
od 20. 2. 2013 do 29. 9. 2014
JANA HIRMANOVÁ - předseda dozorčí rady
Plzeň - Černice, Jeřabinová, PSČ 326 00
den vzniku členství: 24. 1. 2013 - 29. 7. 2014
den vzniku funkce: 24. 1. 2013 - 29. 7. 2014
od 20. 2. 2013 do 29. 9. 2014
JOSEF HOUSAR - člen dozorčí rady
Plzeň - Hradiště, Kostincova, PSČ 326 00
den vzniku členství: 24. 1. 2013
od 9. 2. 2011 do 20. 2. 2013
Miloslav Kužílek - předseda dozorčí rady
Plzeň, Hudební, PSČ 301 00
den vzniku členství: 19. 12. 2007 - 24. 1. 2013
den vzniku funkce: 19. 12. 2007 - 24. 1. 2013
od 9. 2. 2011 do 29. 9. 2014
Jan Končel - člen dozorčí rady
Plzeň, Mohylová, PSČ 312 00
den vzniku členství: 19. 12. 2007 - 19. 12. 2012
od 2. 1. 2008 do 9. 2. 2011
Miloslav Kužílek - předseda dozorčí rady
Plzeň, Hřímalého 20, PSČ 301 00
den vzniku členství: 19. 12. 2007
den vzniku funkce: 19. 12. 2007
od 2. 1. 2008 do 9. 2. 2011
Jan Končel - člen dozorčí rady
Plzeň, Erbenova 7, PSČ 301 00
den vzniku členství: 19. 12. 2007
od 2. 1. 2008 do 20. 2. 2013
Ing. Petr Polenda - člen dozorčí rady
Sokolov, Seifertova 1835, PSČ 356 01
den vzniku členství: 19. 12. 2007 - 24. 1. 2013
od 27. 9. 2005 do 2. 1. 2008
Jana Hirmanová - předseda dozorčí rady
Plzeň, Jeřabinová 21
den vzniku členství: 26. 5. 2004 - 19. 12. 2007
den vzniku funkce: 25. 8. 2005 - 19. 12. 2007
od 27. 9. 2005 do 2. 1. 2008
Petr Kostlivý - člen dozorčí rady
Plzeň, Na Františkově 6, PSČ 312 00
den vzniku členství: 25. 8. 2005 - 19. 12. 2007
od 23. 3. 2005 do 27. 9. 2005
Jana Hirmanová - člen dozorčí rady
Plzeň, Jeřabinová 21
den vzniku členství: 26. 5. 2004
od 23. 3. 2005 do 27. 9. 2005
Ing. Jan Tyml - člen dozorčí rady
Plzeň, Turistická 2
den vzniku členství: 26. 5. 2004 - 25. 8. 2005
od 23. 3. 2005 do 2. 1. 2008
Radka Vyhnalová - člen dozorčí rady
Třemošná, Nerudova 797
den vzniku členství: 26. 5. 2004 - 19. 12. 2007
od 11. 5. 1994 do 23. 3. 2005
ing. Jan Končel - člen dozorčí rady
Plzeň, Erbenova 7
od 11. 5. 1994 do 23. 3. 2005
- r.č. 51 05 17/059
od 11. 5. 1994 do 23. 3. 2005
Ing. Jan Spour - člen dozorčí rady
Plzeň, K starým valům 39
od 11. 5. 1994 do 23. 3. 2005
- r.č. 61 05 06/0071
od 11. 5. 1994 do 23. 3. 2005
Jaroslav Hojda - člen dozorčí rady
Chotěšov, Hornická 300
od 11. 5. 1994 do 23. 3. 2005
- r.č. 43 03 07/014
Akcionáři
od 23. 3. 2005 do 2. 1. 2008
PRESTOL, spol. s r.o., IČO: 16736966
Plzeň, Schwarzova 27
Hodnocení firmy
-2
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+43

+
-
Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-3

+
-
Radim Passer

Radim Passer

- miliardář

-81

+
-
Karel Janeček

Karel Janeček

- miliardář, bojovník s korupcí

-114

+
-
Richard Krajčo

Richard Krajčo

- zpěvák

-169

+
-
Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-438

+
-

A tohle už jste četli?

Velký bratr dohlédne i na knihu jízd. Policie smí dávat data

Velký bratr dohlédne i na knihu jízd. Policie smí dávat data

Údaje ze statických policejních kamer podél silnic se uchovávají až pět let. A neslouží zdaleka jen k pátrání po ukradených autech. Nejvyšší správní soud rozhodl, že je v pořádku, když si je finanční správa vyžádá a využije pro daňovou kontrolu.

Vláda chce zvýšit limit pro podání daňového přiznání

Vláda chce zvýšit limit pro podání daňového přiznání

Lidé, kteří mají roční příjmy do 25 tisíc korun, by od příštího roku nemuseli podávat daňové přiznání. Limit se má zvýšit z dosavadních 15 tisíc – jde o hrubý příjem před odečtením výdajů. Počítá s tím vládní návrh, který projednají poslanci.

Nová regulace Airbnb. Jde ubytovacím službám po krku, nebo na ruku?

Nová regulace Airbnb. Jde ubytovacím službám po krku, nebo na ruku?

Česko i hlavní město se už několik let snaží krátkodobé pronajímání zregulovat. Neúspěšně. Ministerstvo pro místní rozvoj teď přichází s novým návrhem. Podle kritiků ale problémy nevyřeší. Možná naopak.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 368 736 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Proč jsme doteď ksakru spali? Tahle malá součástka mění celý svět

Proč jsme doteď ksakru spali? Tahle malá součástka mění celý svět

Ta částka je až absurdní: 289 miliard dolarů, bezmála sedm bilionů Kč, na čipy. Spojené státy reagují...

Najít koš na prádlo není superschopnost vyhrazená matkám. Ženy, které se obětují pro rodinu, ubližují svým dětem

Najít koš na prádlo není superschopnost vyhrazená matkám. Ženy, které se obětují pro rodinu, ubližují svým dětem

Všichni je známe. Buď byla taková naše vlastní matka, tchyně nebo máme podobnou kamarádku. Mučednice....

Partners Financial Services