Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

PRESTOL holding, a.s.
IČO: 00885045

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu11. 5. 1994
Obchodní firma
od 27. 9. 2005

PRESTOL holding, a.s.

od 11. 5. 1994 do 27. 9. 2005

České stavební závody, a.s.

Sídlo
od 22. 9. 2010 do 11. 10. 2016
Plzeň, Zborovská 29, PSČ 301 00
od 5. 10. 2006 do 22. 9. 2010
Plzeň, Tleskačova 16, PSČ 323 00
od 28. 8. 1995 do 5. 10. 2006
Plzeň, Schwarzova 27, PSČ 320 00
od 11. 5. 1994 do 28. 8. 1995
Plzeň, Z.Wintra 4, PSČ 320 29
IČO
od 11. 5. 1994

00885045

DIČ

CZ00885045

Identifikátor datové schránky:8ccfs2t
Právní forma
od 11. 5. 1994
Akciová společnost
Spisová značka418 B, Krajský soud v Plzni
Předmět podnikání
od 20. 2. 2013
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
od 20. 2. 2013
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
od 20. 2. 2013
- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vntirostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti n ad 3,5 tuny
od 11. 5. 1994 do 20. 2. 2013
- provádění bytových a občanských staveb
od 11. 5. 1994 do 20. 2. 2013
- provádění inženýrských staveb provádění průmyslových staveb
od 11. 5. 1994 do 20. 2. 2013
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 11. 5. 1994 do 20. 2. 2013
- nákup a prodej nemovitostí
od 11. 5. 1994 do 20. 2. 2013
- zprostředkování obchodu a služeb
Ostatní skutečnosti
od 29. 9. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 29. 9. 2014 do 28. 3. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 29. 9. 2014 do 28. 3. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 19. 9. 2008 do 29. 9. 2014
- mimořádná valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti PRESTOL holding, a.s., o částku Kč 1,500.000,- (slovy: jedenmilionpětsettisíc korun českých), a to upsáním 15 (slovy:patnácti) kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podob ě o jmenovité hodnotě Kč 100.000,- každé akcie, přičemž emisní kurz těchto akcií bude splacen formou nepeněžitého vkladu, jehož předmět a ocenění jsou obsaženy ve znaleckém posudku znalce Ing. Václava Sankota ze dne 04.06.2008 pod číslem 2473/24. Předmět nepeněžitého vkladu tvoří dílčí soubor majetku obchodní společnosti PRESTOL, spol. s r.o., IČO 16736966, se sídlem Plzeň, Tleskačova 16, PSČ 323 00, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, v oddíle C, číslo vložky 462, tj. dlouhodobý hmot ný majetek zahrnující dopravní prostředky, stroje a zařízení, drobný hmotný majetek, přičemž soupis majetku dlouhodobého hmotného je uveden v přílohách 2. a 3. a seznam drobného dlouhodobého majetku jako příloha č. 4. znaleckého posudku znalce Ing. Václav a Sankota ze dne 04.06.2008 číslo 2473/24; znaleckým posudkem znalce Ing. Václava Sankota číslo 2473/24 ze dne 04.06.2008 byl dílčí soubor majetku obchodní společnosti PRESTOL spol. s r.o. oceněn hodnotou ke dni 31.05.2008 částkou Kč 10,885.000,- (slovy: desetmilionůosmsetosmdesátpěttisíckorunčeských) za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno za nepeněžitý vklad 15 (slovy: patnáct) kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 100.000,- (slovy: jednostotisíc korun českých) každé akcie; výše emisního k urzu těchto akcií bude tvořena vloženou hodnotou nepeněžitého vkladu s tím, že hodnota převyšující jmenovitou hodnotu akcií představuje emisní ážio; upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; upsání všech nových akcií bude nabídnuto předem určenému zájemci, tj. obchodní společnosti PRESTOL, spol. s r.o., IČO 16736966, se sídlem Plzeň, Tleskačova 16, PSČ 323 00, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, v oddíle C, číslo vložky 462; lhůta pro upsání nových akcií činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne právní moci usnesení o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obc hodního rejstříku; upsání akcií proběhne v sídle společnosti PRESTOL spol. s r.o., IČO 16736966, tj. Plzeň, Tleskačova 16, PSČ 323 00, a jedinému upisovateli. tj. obchodní společnosti PRESTOL spol. s r.o., IČO 16736966, se sídlem Plzeň, Tleskačova 16, PSČ 323 00, bude počátek běhu lhůty pro upsání akcií a jejich emisní kurz oznámen návrhem smlouvy o upsání akcií zaslaným doporučeným dopisem na adresu sídla upisovatele; splacení nepeněžitého vkladu se uskuteční do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne upsání no vých akcií formou fyzického předání v sídle společnosti PRESTOL holding, a.s., IČO 00885045, se sídlem Plzeň, Tleskačova 16, PSČ 323 00.
od 27. 9. 2005 do 29. 9. 2014
- Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: " Zvyšuji základní kapitál obchodní společnosti České stavební závody, a.s. upsáním nových akcií o částku 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) tj. ze stávajícího základního kapitálu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) na 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých), a to bez možnosti upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na navrhované zvýšení základního kapitálu bude upsáno celkem 10 kusů (slovy: deset) kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti České stavební závody, a.s. v celé své výši bude provedeno upsáním nových akcií. Upsané akcie budou splaceny peněžitým vkladem. PRESTOL, spol. s r.o. jako jediný akcionář obchodní společnosti České stavební závody, a.s. může vykonat své přednostní právo upsat všechny nové akcie obchodní společnosti České stavební závody, a.s. v jejím sídle, tj. na adrese Plzeň, Schwarzova 27, PSČ 320 00, a to ve lhůtě jednoho měsíce od doručení písemného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Počátek lhůty k upisování akcií bude jedinému akcionáři oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. PRESTOL, spol. s r.o. při výkonu své ho přednostního práva může upsat jednu novou akcii na deset dosavadních akcií společnosti, tzn. že může při výkonu svého přednostního práva upsat všechny nové akcie, tj. celkem 10 kusů (slovy: deset) kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) . Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) za jednu akcii. Pokud PRESTOL, spol. s r.o. při výkonu svého přednostního práva neupíše ve stanovené lhůtě všechny akcie, bude upsání všech nových akcií nabídnuto jedinému zájemci, kterým je jediný akcionář PRESTOL, spol. s r.o. Pokud PRESTOL, spol. s r.o. neupíše ve sta novené lhůtě všechny akcie ani jako takto určený zájemce, stane se rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu neúčinným. Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti, tj. Plzeň, Schwarzova 27, PSČ 320 00. Upisování akcií může začít neprodleně po marném uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva jediného akcionáře. Akcie musí být upsány nejpozději do jednoho měsíce od doručení písemného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Jedinému upisovateli, předem určenému zájemc i, tj. obchodní společnosti PRESTOL, spol. s r.o., bude počátek lhůty k upisování akcií oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs všech 10 kusů (slovy: deset) nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. 100 .000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) za jednu akcii. Upisovatel je povinen splatit nejméně 30 % (slovy: třicet procent) jmenovité hodnoty akcií ve lhůtě do tří (3) měsíců od upsání akcií. Upisovatel je povinen jmenovitou hodnotu jím upsaných akc ií splatit nejpozději do jednoho (1) roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pro splacení peněžitých vkladů byl k tomuto účelu otevřen zvláštní účet č. 1083xxxx vedený Raiffeisenbank a.s., pobočka Plzeň, Americká 1.?
Kapitál
od 17. 10. 2008
Základní kapitál 3 500 000 Kč, splaceno 3 500 000 Kč.
od 13. 2. 2006 do 17. 10. 2008
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 2 000 000 Kč.
od 23. 3. 2005 do 13. 2. 2006
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 1 000 000 Kč.
od 11. 5. 1994 do 23. 3. 2005
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 14. 5. 2020
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 35 v zaknihované podobě.
od 17. 10. 2008 do 14. 5. 2020
Akcie na jméno err, počet akcií: 35 v listinné podobě.
od 13. 2. 2006 do 17. 10. 2008
Akcie na jméno err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
od 27. 9. 2005 do 13. 2. 2006
Akcie na jméno err, počet akcií: 10 v listinné podobě.
od 23. 3. 2005 do 27. 9. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 100 v listinné podobě.
od 11. 5. 1994 do 23. 3. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 31. 10. 2019
Ing. JAN SPOUR - předseda představenstva
Plzeň - Černice, Jeřabinová, PSČ 326 00
den vzniku členství: 16. 10. 2019
den vzniku funkce: 16. 10. 2019
od 31. 10. 2019
DAVID ŠŤASTNÝ - místopředseda představenstva
Plzeň - Severní Předměstí, Na Zavadilce, PSČ 323 00
den vzniku členství: 16. 10. 2019
den vzniku funkce: 16. 10. 2019
od 31. 10. 2019
JAN KASL - místopředseda představenstva
Blovice, Luční, PSČ 336 01
den vzniku členství: 16. 10. 2019
den vzniku funkce: 16. 10. 2019
od 14. 3. 2018 do 31. 10. 2019
Ing. JAN SPOUR - předseda představenstva
Plzeň - Černice, Jeřabinová, PSČ 326 00
den vzniku členství: 1. 12. 2017 - 16. 10. 2019
den vzniku funkce: 1. 12. 2017 - 16. 10. 2019
od 12. 9. 2016 do 31. 10. 2019
JAN KASL - místopředseda představenstva
Blovice, Luční, PSČ 336 01
den vzniku členství: 25. 8. 2016 - 16. 10. 2019
den vzniku funkce: 25. 8. 2016 - 16. 10. 2019
od 6. 7. 2016 do 31. 10. 2019
DAVID ŠŤASTNÝ - místopředseda představenstva
Plzeň - Severní Předměstí, Na Zavadilce, PSČ 323 00
den vzniku členství: 29. 1. 2015 - 16. 10. 2019
den vzniku funkce: 29. 1. 2015 - 16. 10. 2019
od 28. 3. 2015 do 6. 7. 2016
DAVID ŠŤASTNÝ - místopředseda představenstva
Plzeň - Bolevec, Jesenická, PSČ 323 00
den vzniku členství: 29. 1. 2015
den vzniku funkce: 29. 1. 2015
od 28. 3. 2015 do 12. 9. 2016
JAROSLAV KOHOUT - místopředseda představenstva
Žilov, , PSČ 330 11
den vzniku členství: 20. 12. 2012 - 25. 8. 2016
den vzniku funkce: 2. 1. 2013 - 25. 8. 2016
od 29. 9. 2014 do 28. 3. 2015
DAVID ŠŤASTNÝ - místopředseda představenstva
Plzeň - Bolevec, Jesenická, PSČ 323 00
den vzniku členství: 25. 8. 2010 - 29. 1. 2015
den vzniku funkce: 26. 8. 2010 - 29. 1. 2015
od 29. 9. 2014 do 28. 3. 2015
JAROSLAV KOHOUT - člen představenstva
Žilov, , PSČ 330 11
den vzniku členství: 20. 12. 2012
od 29. 9. 2014 do 14. 3. 2018
JAN SPOUR - předseda představenstva
Plzeň - Černice, Jeřabinová, PSČ 326 00
den vzniku členství: 20. 12. 2012 - 30. 11. 2017
den vzniku funkce: 20. 12. 2012 - 30. 11. 2017
od 20. 2. 2013 do 29. 9. 2014
JAN SPOUR - předseda představenstva
Plzeň - Černice, Jeřabinová, PSČ 326 00
den vzniku členství: 19. 12. 2007 - 19. 12. 2012
den vzniku funkce: 19. 12. 2007 - 19. 12. 2012
od 22. 9. 2010 do 29. 9. 2014
David Šťastný - místopředseda představenstva
Plzeň - Bolevec, Jesenická, PSČ 323 00
den vzniku členství: 25. 8. 2010
den vzniku funkce: 26. 8. 2010
od 2. 1. 2008 do 22. 9. 2010
Petr Liška - člen představenstva
Plzeň, E. Krásnohorské 16
den vzniku členství: 26. 5. 2004 - 26. 8. 2009
od 2. 1. 2008 do 22. 9. 2010
Petr Hirman - místopředseda představenstva
Plzeň, Levandulová 62, PSČ 312 00
den vzniku členství: 25. 8. 2005 - 25. 8. 2010
den vzniku funkce: 19. 12. 2007 - 25. 8. 2010
od 2. 1. 2008 do 22. 9. 2010
Pavel Königsmark - člen představenstva
Plzeň, Nad Vodou 7, PSČ 301 00
den vzniku členství: 19. 12. 2007 - 25. 8. 2010
od 2. 1. 2008 do 20. 2. 2013
Ing. Jan Spour - předseda představenstva
Plzeň, K Starým valům 39, PSČ 326 00
den vzniku členství: 19. 12. 2007 - 19. 12. 2012
den vzniku funkce: 19. 12. 2007 - 19. 12. 2012
od 2. 1. 2008 do 29. 9. 2014
Jaroslav Kohout - místopředseda představenstva
Ledce - Žilov, 45, PSČ 330 14
den vzniku členství: 19. 12. 2007 - 19. 12. 2012
den vzniku funkce: 19. 12. 2007 - 19. 12. 2012
od 27. 9. 2005 do 2. 1. 2008
Petr Liška - předseda představenstva
Plzeň, E. Krásnohorské 16
den vzniku členství: 26. 5. 2004
den vzniku funkce: 25. 8. 2005 - 19. 12. 2007
od 27. 9. 2005 do 2. 1. 2008
Petr Hirman - člen představenstva
Plzeň, Levandulová 62, PSČ 312 00
den vzniku členství: 25. 8. 2005
od 23. 3. 2005 do 27. 9. 2005
Petr Liška - člen představenstva
Plzeň, E. Krásnohorské 16
den vzniku členství: 26. 5. 2004
od 23. 3. 2005 do 27. 9. 2005
Zbyněk Jiskra - člen představenstva
Plzeň, Levandulová 104
den vzniku členství: 26. 5. 2004 - 25. 8. 2005
od 23. 3. 2005 do 15. 1. 2008
Vladimír Bartůněk - člen představenstva
Plzeň, B. Němcové 28
den vzniku členství: 26. 5. 2004 - 19. 12. 2007
od 11. 5. 1994 do 23. 3. 2005
Stanislav Kužílek - člen představenstva
Plzeň, Pecháčkova 15
od 11. 5. 1994 do 23. 3. 2005
- r.č. 41 01 12/439
od 11. 5. 1994 do 23. 3. 2005
Miloslav Kužílek - člen představenstva
Plzeň, Hřímalého 20
od 11. 5. 1994 do 23. 3. 2005
- r.č. 54 09 10/2985
od 11. 5. 1994 do 23. 3. 2005
Ludvík Melis - člen představenstva
Plzeň, Schwarzova 19
od 11. 5. 1994 do 23. 3. 2005
- r.č. 44 12 24/036
od 2. 1. 2008
Způsob jednání: Společnost zastupují a jejím jménem jednají navenek vždy předseda představenstva společně s jedním místopředsedou představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k napsané nebo vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva společně s jedním místopředsedou představenstva.
od 27. 9. 2005 do 2. 1. 2008
Společnost zastupují a jejím jménem jednají navenek vždy předseda představenstva společně s jedním členem představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k napsané nebo vyznačené firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva společně a jeden člen představenstva. Předseda představenstva může písemně pověřit jiného člena představenstva k podepisov ání v jeho zastoupení.
od 11. 5. 1994 do 27. 9. 2005
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn anebo samostatně prokurista, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis společně předseda nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva s uvedením jména a funkce anebo samostatně prokurista s dodatkem označujícím prokuru.
Prokura
od 11. 5. 1994 do 23. 3. 2005
Ing. Pavel Končel
Plzeň, Schwarzova 14
od 11. 5. 1994 do 23. 3. 2005
- r.č. 54 01 28/0170
Dozorčí rada
od 7. 11. 2019
TOMÁŠ SPOUR - předseda dozorčí rady
Plzeň - Černice, Jeřabinová, PSČ 326 00
den vzniku členství: 16. 10. 2019
den vzniku funkce: 16. 10. 2019
od 7. 11. 2019
Ing. JAN SPOUR - člen dozorčí rady
Plzeň - Jižní Předměstí, Karlova, PSČ 301 00
den vzniku členství: 16. 10. 2019
od 31. 10. 2019
JOSEF HOUSAR - člen dozorčí rady
Plzeň - Hradiště, Kostincova, PSČ 326 00
den vzniku členství: 16. 10. 2019
od 31. 10. 2019
KRISTÝNA KIČINKOVÁ - člen dozorčí rady
Plzeň - Černice, Jeřabinová, PSČ 326 00
den vzniku členství: 16. 10. 2019
od 31. 10. 2019 do 7. 11. 2019
TOMÁŠ SPOUR - předseda dozorčí rady
Plzeň - Černice, Jeřabinová, PSČ 326 00
den vzniku členství: 16. 10. 2019
den vzniku funkce: 16. 10. 2019
od 31. 10. 2019 do 7. 11. 2019
Ing. JAN SPOUR - člen dozorčí rady
Plzeň - Jižní Předměstí, Karlova, PSČ 301 00
den vzniku členství: 16. 10. 2019
od 14. 3. 2018 do 31. 10. 2019
TOMÁŠ SPOUR - předseda dozorčí rady
Plzeň - Černice, Jeřabinová, PSČ 326 00
den vzniku členství: 30. 11. 2017 - 16. 10. 2019
den vzniku funkce: 1. 12. 2017 - 16. 10. 2019
od 14. 3. 2018 do 31. 10. 2019
Ing. JAN SPOUR - člen dozorčí rady
Plzeň - Jižní Předměstí, Karlova, PSČ 301 00
den vzniku členství: 30. 11. 2017 - 16. 10. 2019
od 14. 3. 2018 do 31. 10. 2019
JOSEF HOUSAR - člen dozorčí rady
Plzeň - Hradiště, Kostincova, PSČ 326 00
den vzniku členství: 30. 11. 2017 - 16. 10. 2019
od 29. 9. 2014 do 29. 9. 2014
JAN KONČEL - člen dozorčí rady
Plzeň - Doubravka, Mohylová, PSČ 312 00
den vzniku členství: 20. 12. 2012 - 29. 7. 2014
od 29. 9. 2014 do 14. 3. 2018
JOSEF HOUSAR - člen dozorčí rady
Plzeň - Hradiště, Kostincova, PSČ 326 00
den vzniku členství: 24. 1. 2013 - 30. 11. 2017
od 29. 9. 2014 do 14. 3. 2018
TOMÁŠ CAPOUCH - člen dozorčí rady
Chlumčany, Komenského, PSČ 334 42
den vzniku členství: 29. 7. 2014 - 30. 11. 2017
od 29. 9. 2014 do 14. 3. 2018
TOMÁŠ SPOUR - předseda dozorčí rady
Plzeň - Černice, Jeřabinová, PSČ 326 00
den vzniku členství: 29. 7. 2014 - 30. 11. 2017
den vzniku funkce: 29. 7. 2014 - 30. 11. 2017
od 20. 2. 2013 do 29. 9. 2014
JANA HIRMANOVÁ - předseda dozorčí rady
Plzeň - Černice, Jeřabinová, PSČ 326 00
den vzniku členství: 24. 1. 2013 - 29. 7. 2014
den vzniku funkce: 24. 1. 2013 - 29. 7. 2014
od 20. 2. 2013 do 29. 9. 2014
JOSEF HOUSAR - člen dozorčí rady
Plzeň - Hradiště, Kostincova, PSČ 326 00
den vzniku členství: 24. 1. 2013
od 9. 2. 2011 do 20. 2. 2013
Miloslav Kužílek - předseda dozorčí rady
Plzeň, Hudební, PSČ 301 00
den vzniku členství: 19. 12. 2007 - 24. 1. 2013
den vzniku funkce: 19. 12. 2007 - 24. 1. 2013
od 9. 2. 2011 do 29. 9. 2014
Jan Končel - člen dozorčí rady
Plzeň, Mohylová, PSČ 312 00
den vzniku členství: 19. 12. 2007 - 19. 12. 2012
od 2. 1. 2008 do 9. 2. 2011
Miloslav Kužílek - předseda dozorčí rady
Plzeň, Hřímalého 20, PSČ 301 00
den vzniku členství: 19. 12. 2007
den vzniku funkce: 19. 12. 2007
od 2. 1. 2008 do 9. 2. 2011
Jan Končel - člen dozorčí rady
Plzeň, Erbenova 7, PSČ 301 00
den vzniku členství: 19. 12. 2007
od 2. 1. 2008 do 20. 2. 2013
Ing. Petr Polenda - člen dozorčí rady
Sokolov, Seifertova 1835, PSČ 356 01
den vzniku členství: 19. 12. 2007 - 24. 1. 2013
od 27. 9. 2005 do 2. 1. 2008
Jana Hirmanová - předseda dozorčí rady
Plzeň, Jeřabinová 21
den vzniku členství: 26. 5. 2004 - 19. 12. 2007
den vzniku funkce: 25. 8. 2005 - 19. 12. 2007
od 27. 9. 2005 do 2. 1. 2008
Petr Kostlivý - člen dozorčí rady
Plzeň, Na Františkově 6, PSČ 312 00
den vzniku členství: 25. 8. 2005 - 19. 12. 2007
od 23. 3. 2005 do 27. 9. 2005
Jana Hirmanová - člen dozorčí rady
Plzeň, Jeřabinová 21
den vzniku členství: 26. 5. 2004
od 23. 3. 2005 do 27. 9. 2005
Ing. Jan Tyml - člen dozorčí rady
Plzeň, Turistická 2
den vzniku členství: 26. 5. 2004 - 25. 8. 2005
od 23. 3. 2005 do 2. 1. 2008
Radka Vyhnalová - člen dozorčí rady
Třemošná, Nerudova 797
den vzniku členství: 26. 5. 2004 - 19. 12. 2007
od 11. 5. 1994 do 23. 3. 2005
ing. Jan Končel - člen dozorčí rady
Plzeň, Erbenova 7
od 11. 5. 1994 do 23. 3. 2005
- r.č. 51 05 17/059
od 11. 5. 1994 do 23. 3. 2005
Ing. Jan Spour - člen dozorčí rady
Plzeň, K starým valům 39
od 11. 5. 1994 do 23. 3. 2005
- r.č. 61 05 06/0071
od 11. 5. 1994 do 23. 3. 2005
Jaroslav Hojda - člen dozorčí rady
Chotěšov, Hornická 300
od 11. 5. 1994 do 23. 3. 2005
- r.č. 43 03 07/014
Akcionáři
od 23. 3. 2005 do 2. 1. 2008
PRESTOL, spol. s r.o., IČO: 16736966
Plzeň, Schwarzova 27
Hodnocení firmy
-2
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

6. 8. 2020 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

Nejvyšší soud dal naději zaměstnancům, kteří na stejné pozici v rámci jedné firmy mají nižší mzdu než jejich kolegové v Praze a dalších lépe placených regionech Česka. O důležitém rozhodnutí informuje web E15.

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

6. 8. 2020 | | Ondřej Preuss

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

Téměř 200 zájemců využilo od poloviny března poradnu, kterou web DostupnýAdvokát.cz spustil na pomoc s dopady pandemie Covid-19. Zakladatel služby Ondřej Preuss popisuje, jaké problémy řešili lidé při bezplatné konzultaci nejčastěji.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

5. 8. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

Osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých společností s ručením omezeným mohou požádat o pomoc z programu Pětadvacítka nejpozději v pátek 7. srpna.

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

5. 8. 2020 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

V polovině letních prázdnin je to pro řadu lidí už dávno vyřízená věc. Díky dvěma mimořádným odkladům se ale termín pro podání přiznání za rok 2019 teprve blíží. Připomeneme, jak na to.

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

3. 8. 2020 | | Petr Kučera

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

Ve většině okresů České republiky je teď nulové nebo zanedbatelné riziko nákazy Covid-19. Jenom v devíti okresech je nebezpečí o trochu vyšší, stále ale mírné.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 650,00 Kč
Czech Exchange 2 655,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 660,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 702,50 Kč
ČSOB 2 702,50 Kč
Komerční banka 2 713,86 Kč
Česká spořitelna 2 714,00 Kč
Expobank CZ 2 716,10 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 754,90 Kč
Raiffeisenbank 2 759,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 563 018 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ladislav  Vízek

Ladislav Vízek

- fotbalový internacionál

+15
+
-
2.Václav Bláha

Václav Bláha

- zpěvák, kytarista, frotman kapely Divoký Bill

+4
+
-
3.Vít Bárta

Vít Bárta

- podnikatel, bývalý politik

-6
+
-
4.Patrik Hezucký

Patrik Hezucký

- moderátor

-36
+
-
5.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-40
+
-

Články na Heroine.cz

Vegankou v Česku? Stále se musíte smířit s nechápavými pohledy národa masožravců

Vegankou v Česku? Stále se musíte smířit s nechápavými pohledy národa masožravců

Ještě před rokem na dveřích od mého pokoje visela cedulka s nápisem: Nikomu není nic do...více

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Dospíváme v závislosti na tom, jakých dosahujeme životních met. Někdo dospěje manželstvím...více

„Já proti vám nic nemám, ale ten Pride, ten vám škodí!“

„Já proti vám nic nemám, ale ten Pride, ten vám škodí!“

Byla jsem nervózní a nevěděla co mám čekat. Budou na nás útočit nějací náckové nebo rozlícení...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vrácení zálohy
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vrácení zálohy

Otázka: V půjčovně svatebních šatů jsem si zamluvila zapůjčení svatebních šatů na 4. září 2020. Musela jsem zaplatit zálohu 5000 Kč. Nyní moje maminka onemocněla na koronavirus 19 a leží v nemocnici na infekčním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services