Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodní rejstřík:
TATRA TRUCKS a.s., IČO: 01482840

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu8. 3. 2013
Obchodní firma
od 2. 4. 2013

TATRA TRUCKS a.s.

od 8. 3. 2013 do 2. 4. 2013

TRUCK DEVELOPMENT a.s.

Adresa sídla
od 8. 3. 2013 do 2. 4. 2013
Ostrava, Nádražní , PSČ 702 00
IČO
od 8. 3. 2013

01482840

DIČ

CZ01482840

Identifikátor datové schránky:bu5scew
Právní forma
od 8. 3. 2013
Akciová společnost
Spisová značka10443 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 2. 4. 2013
- klempířství a oprava karosérií
od 2. 4. 2013
- opravy silničních vozidel
od 2. 4. 2013
- montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
od 2. 4. 2013
- obráběčství
od 2. 4. 2013
- ostraha majetku a osob
od 2. 4. 2013
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
od 2. 4. 2013
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 2. 4. 2013
- hostinská činnost
od 8. 3. 2013
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Ostatní skutečnosti
od 1. 12. 2014 do 18. 3. 2017
- Valná hromada obchodní společnosti TATRA TRUCKS a.s. se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, identifikační číslo: 014 82 840, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Ostravě, v oddíle B, vložka 10443 (dále též jen Společnost) konaná dne 19.11.2014 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: (i) zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií je přípustné, když emisní kurs všech dříve upsaných akcií byl plně splacen; (ii) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 1.000.000.000,- Kč (slovy: jednu miliardu korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu; (iii) na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 10.000 (slovy: deset tisíc) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) (dále též jen Akcie); (iv) všichni akcionáři Společnosti se před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali svého přednostního práva upsat část nových Akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů; (v) všechny Akcie na zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí budou nabídnuty k úpisu určeným zájemcům, kterými jsou: -obchodní společnost NIKA Development a.s. se sídlem Chrudim IV, Tovární 1112, PSČ 53736, identifikační číslo: 275 28 910, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, vložka 2691, které bude nabídnuto k úpisu celkem 6.500 (slovy: šest tisíc pět set) Akcií, -obchodní společnost PROMET TOOLS a.s. se sídlem 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo: 286 42 279, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 4375, které bude nabídnuto k úpisu c elkem 3.500 (slovy: tři tisíce pět set) Akcií, (vi) upsání Akcií na toto zvýšení základního kapitálu jinými osobami než výše uvedeným určeným zájemcem se nepřipouští; Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až 483 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družs tvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jen jako ZOK); (vii) upisovací lhůta pro úpis Akcií předem určenými zájemci na toto zvýšení základního kapitálu Společnosti činí šedesát dnů ode dne tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu; předem určený zájemce upisuje Akcie na toto zvýšení základ ního kapitálu Společnosti písemnou smlouvou, která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 479 ZOK; Společností podepsaný návrh smlouvy o úpisu Akcií s úředně ověřeným podpisem osoby zastupující Společnost je představenstvo Společnosti povinno doručit přede m určenému zájemci nejpozději do patnácti dnů ode dne tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti spolu s upozorněním pro předem určeného zájemce, že je povinen doručit Společnosti smlouvu o úpisu Akcií s jeho úředně ověřeným podpisem ve lhůtě pro úpis Akcií dle tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti, jinak je upsání Akcií předem určeným zájemcem na toto zvýšení základního kapitálu neúčinné; (viii) výše emisního kursu každé jedné upisované Akcie je rovna její jmenovité hodnotě s tím, že tento emisní kurs může být splacen pouze peněžitým vkladem; (ix) připouští se započtení pohledávek předem určených zájemců vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu jimi upsaných Akcií takto: - určení započítávaných pohledávek, včetně jejich výše a jejich vlastníků: a) pohledávka Společnosti na splacení emisního kursu Akcií upsaných předem určeným zájemcem, a to obchodní společností NIKA Development a.s., ve výši 650.000.000,- Kč (slovy: šest set padesát milionů korun českých) bude započtena v této výši proti peněžit ým pohledávkám tohoto předem určeného zájemce, který je tak vlastníkem těchto pohledávek, vůči Společnosti, a to: a1) pohledávka ve výši 363.164.221,31 Kč (slovy: tři sta šedesát tři milionů jedno sto šedesát čtyři tisíc dvě stě dvacet jedna korun českých třicet jedna haléřů českých) vzniklé z titulu úvěrové smlouvy označené jako THE EUR 44,000,000 AND CZK 800,000,00 0 MULTICURRENCY TERM, REVOLVING, OVERDRAFT, LETTER OF CREDIT AND BANK GUARANTEE FACILITIES AGREEMENT uzavřené dne 2.6.2008 (slovy: druhého června roku dvatisíceosm) mezi obchodní společností TATRA, a.s., obchodní společností Československá obchodní banka, a.s. a společností Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ve znění dodatků k této úvěrové smlouvě, a to dodatku číslo 1 až dodatku číslo 77 (tato úvěrová smlouva ve znění jejich dodatků dále též jen jako Úvěrová smlouva č. 1), přičemž část této po hledávky ve výši 345.555.080,- Kč (slovy: tři sta čtyřicet pět milionů pět set padesát pět tisíc osmdesát korun českých) představuje jistinu úvěru a část této pohledávky ve výši 17.609.141,31 Kč (slovy: sedmnáct milionů šest set devět tisíc jedno sto čtyř icet jedna korun českých třicet jedna haléřů českých) představuje příslušenství jistiny, a2) pohledávka ve výši 161.153.422,66 Kč (slovy: jedno sto šedesát jedna milionů jedno sto padesát tři tisíc čtyři sta dvacet dva korun českých šedesát šest haléřů českých) vzniklé z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 24.10.2012 (slovy: dvacátéhočtvrtého října roku dvatisícedvanáct) mezi obchodní společností TATRA, a.s. a obchodní společností DEVELOPMENT AGENCY s.r.o., ve znění dodatku číslo 1 ze dne 31.12.2013 (slovy: třicátéhoprvního prosince roku dvatisícetřináct) (tato úvěrová smlouva ve znění jejího dodatku číslo 1 dále též jen jako Úvěrová smlouva č. 2), přičemž část této pohledávky ve výši 145.427.966,71 Kč (slovy: jedno sto čtyřicet pět milionů čtyři sta dvacet sedm tisíc devět set šedesát šest korun českých sedmdesát jedna haléřů českých) předst avuje jistinu úvěrů a část této pohledávky ve výši 15.725.455,95 Kč (slovy: patnáct milionů sedm set dvacet pět tisíc čtyři sta padesát pět korun českých devadesát pět haléřů českých) představuje příslušenství jistiny, a3) pohledávka ve výši 44.722.599,10 Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů sedm set dvacet dva tisíc pět set devadesát devět korun českých deset haléřů českých) vzniklé z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 11.3.2013 (slovy: jedenáctého března roku dvatisícet řináct) mezi obchodní společností TRUCK DEVELOPMENT a.s. a společností GOMANOLD TRADING LIMITED, se sídlem Nicosia, Akropoleos, SAVVIDES CENTRE 59-61, 1st floor, Flat/Office 102, 2012, Republika Kypr, ve znění dodatku číslo 1 ze dne 31.12.2013 (slovy: tři cátéhoprvního prosince roku dvatisícetřináct) (tato úvěrová smlouva ve znění jejího dodatku číslo 1 dále též jen jako Úvěrová smlouva č. 3), přičemž část této pohledávky ve výši 39.822.250,- Kč (slovy: třicet devět milionů osm set dvacet dva tisíc dvě stě padesát korun českých) představuje jistinu úvěrů a část této pohledávky ve výši 4.900.345,10 Kč (slovy: čtyři miliony devět set tisíc tři sta čtyřicet pět korun českých deset haléřů českých) představuje příslušenství jistiny, a4) pohledávka ve výši 80.959.756,94 Kč (slovy: osmdesát milionů devět set padesát devět tisíc sedm set padesát šest korun českých devadesát čtyři haléřů českých) vzniklé z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 11.3.2013 (slovy: jedenáctého března roku dvat isícetřináct) mezi obchodní společností TRUCK DEVELOPMENT a.s., obchodní společností PROMET TOOLS a.s. a panem Jaroslavem Strnadem, datum narození 10.6.1972, bytem Slatiňany, Tyršova 816 (tato úvěrová smlouva dále též jen jako Úvěrová smlouva č. 4), přiče mž část této pohledávky ve výši 74.750.000,- Kč (slovy: sedmdesát čtyři milionů sedm set padesát tisíc korun českých) představuje jistinu úvěrů a část této pohledávky ve výši 6.209.756,94 Kč (slovy: šest milionů dvě stě devět tisíc sedm set padesát šest k orun českých devadesát čtyři haléřů českých) představuje příslušenství jistiny; b)pohledávka Společnosti na splacení emisního kursu Akcií upsaných předem určeným zájemcem, a to obchodní společností PROMET TOOLS a.s., ve výši 350.000.000,- Kč (slovy: tři sta padesát milionů korun českých) bude započtena v této výši proti peněžitým poh ledávkám tohoto předem určeného zájemce, který je tak vlastníkem těchto pohledávek, vůči Společnosti, a to: b1) pohledávka ve výši 195.549.965,32 Kč (slovy: jedno sto devadesát pět milionů pět set čtyřicet devět tisíc devět set šedesát pět korun českých třicet dva haléřů českých) vzniklé z titulu Úvěrové smlouvy č. 1, přičemž část této pohledávky ve výši 186.06 8.120,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát šest milionů šedesát osm tisíc jedno sto dvacet korun českých) představuje jistinu úvěru a část této pohledávky ve výši 9.481.845,32 Kč (slovy: devět milionů čtyři sta osmdesát jedna tisíc osm set čtyřicet pět korun č eských třicet dva haléřů českých) představuje příslušenství jistiny, b2) pohledávka ve výši 86.774.919,89 Kč (slovy: osmdesát devět milionů sedm set sedmdesát čtyři tisíc devět set devatenáct korun českých osmdesát devět haléřů českých) vzniklé z titulu Úvěrové smlouvy č. 2, přičemž část této pohledávky ve výši 78.307.366, 69 Kč (slovy: sedmdesát osm milionů tři sta sedm tisíc tři sta šedesát šest korun českých šedesát devět haléřů českých) představuje jistinu úvěrů a část této pohledávky ve výši 8.467.553,20 Kč (slovy: osm milionů čtyři sta šedesát sedm tisíc pět set pades át tři korun českých dvacet haléřů českých) představuje příslušenství jistiny, b3) pohledávka ve výši 24.081.399,51 Kč (slovy: dvacet čtyři milionů osmdesát jedna tisíc tři sta devadesát devět korun českých padesát jedna haléřů českých) vzniklé z titulu Úvěrové smlouvy č. 3, přičemž část této pohledávky ve výši 21.442.750,- Kč (slov y: dvacet jedna milionů čtyři sta čtyřicet dva tisíc sedm set padesát korun českých) představuje jistinu úvěrů a část této pohledávky ve výši 2.638.649,51 Kč (slovy: dva miliony šest set třicet osm tisíc šest set čtyřicet devět korun českých padesát jedna haléřů českých) představuje příslušenství jistiny, b4) pohledávka ve výši 43.593.715,27 Kč (slovy: čtyřicet tři milionů pět set devadesát tři tisíc sedm set patnáct korun českých dvacet sedm haléřů českých) vzniklé z titulu Úvěrové smlouvy č. 4, přičemž část této pohledávky ve výši 40.250.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů dvě stě padesát tisíc korun českých) představuje jistinu úvěrů a část této pohledávky ve výši 3.343.715,27 Kč (slovy: tři miliony tři sta čtyřicet tři tisíc sedm set patnáct korun českých dvacet sedm haléřů českých) představuje příslušen ství jistiny; - pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení: a)smlouva o započtení bude mít náležitosti vyžadované příslušnými právními předpisy a musí být uzavřena v písemné formě, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny; b)obsah smlouvy o započtení musí odpovídat návrhu smlouvy o započtení schválenému rozhodnutím valné hromady Společnosti; c)představenstvo Společnosti je povinno společně s návrhem smlouvy o úpisu Akcií doručit předem určeným zájemcům Společností podepsaný návrh smlouvy o započtení s úředně ověřeným podpisem osoby zastupující Společnost; d)ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které se započítávají; e)smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání Akcií, přičemž podpisy smluvních stran na této smlouvě o započtení musí být úředně ověřeny; f)uzavřením smlouvy o započtení bude splacen emisní kurs Akcií upsaných předem určeným zájemcem; emisní kurs všech Akcií bude splacen výlučně započtením výše uvedených pohledávek.
Kapitál
od 1. 12. 2014
Základní kapitál 1 002 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 3. 2013 do 1. 12. 2014
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 10. 10. 2016
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 10 020 v zaknihované podobě.
od 10. 10. 2016
Akcie lze převést pouze se souhlasem valné hromady.
od 1. 12. 2014 do 10. 10. 2016
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 10 020 v listinné podobě.
od 1. 12. 2014 do 10. 10. 2016
Akcie lze převést pouze se souhlasem valné hromady.
od 1. 7. 2013 do 1. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 20 v listinné podobě.
od 1. 7. 2013 do 1. 12. 2014
Akcie lze převést pouze se souhlasem valné hromady.
od 8. 3. 2013 do 1. 7. 2013
Kmenové akcie na majitele 100 000, počet akcií: 20 v listinné podobě.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 13. 2. 2020
Ing. PAVEL LAZAR, MBA - předseda představenstva
Dolní Lutyně, K Vodojemu, PSČ 735 53
den vzniku členství: 12. 11. 2019
den vzniku funkce: 12. 11. 2019
od 28. 8. 2019
Ing. MILOSLAV MAHUT - místopředseda představenstva
Ostrava - Koblov, Koblovská, PSČ 711 00
den vzniku členství: 4. 12. 2018
den vzniku funkce: 1. 1. 2019
od 7. 6. 2019
Ing. PAVEL JUREČKA - člen představenstva
Bítov, , PSČ 743 01
den vzniku členství: 17. 4. 2019
od 15. 5. 2019
PETR HENDRYCH - místopředseda představenstva
Nošovice, , PSČ 739 51
den vzniku členství: 4. 12. 2018
den vzniku funkce: 4. 12. 2018
od 15. 5. 2019
Ing. DAVID SIVČÁK - člen představenstva
Ludgeřovice, Nad Vodárnou, PSČ 747 14
den vzniku členství: 10. 4. 2018
od 15. 5. 2019 do 7. 6. 2019
Ing. MICHAL KURTINEC - člen představenstva
Klatovy - Klatovy III, Cibulkova, PSČ 339 01
den vzniku členství: 1. 10. 2018 - 30. 10. 2018
od 15. 5. 2019 do 28. 8. 2019
Ing. MILOSLAV MAHUT - místopředseda představenstva
Ostrava - Bělský Les, Bedřicha Václavka, PSČ 700 30
den vzniku členství: 4. 12. 2018
den vzniku funkce: 1. 1. 2019
od 11. 4. 2019 do 15. 5. 2019
Ing. RADEK STROUHAL - místopředseda představenstva
Ostrava - Stará Bělá, Koroptví, PSČ 724 00
den vzniku členství: 10. 4. 2018 - 31. 12. 2018
den vzniku funkce: 10. 4. 2018 - 31. 12. 2018
od 11. 4. 2019 do 13. 2. 2020
Ing. PETR RUSEK - předseda představenstva
Opatovec, , PSČ 568 02
den vzniku členství: 10. 4. 2018 - 11. 11. 2019
den vzniku funkce: 10. 4. 2018 - 11. 11. 2019
od 24. 3. 2018 do 15. 5. 2019
Ing. DAVID SIVČÁK - člen představenstva
Ludgeřovice, Nad Vodárnou, PSČ 747 14
den vzniku členství: 1. 3. 2018 - 10. 4. 2018
od 18. 3. 2017 do 23. 11. 2017
Ing. MARTIN ŠUSTEK - člen představenstva
Valašské Meziříčí, Fügnerova, PSČ 757 01
den vzniku členství: 31. 1. 2017 - 31. 10. 2017
od 18. 3. 2017 do 15. 5. 2019
Ing. RADOMÍR SMOLKA - místopředseda představenstva
Příbor, Fučíkova, PSČ 742 58
den vzniku členství: 21. 1. 2016 - 4. 12. 2018
den vzniku funkce: 8. 2. 2017 - 4. 12. 2018
od 13. 5. 2016 do 11. 4. 2019
RADEK STROUHAL - místopředseda představenstva
Ostrava - Stará Bělá, Koroptví, PSČ 724 00
den vzniku členství: 22. 4. 2013 - 10. 4. 2018
den vzniku funkce: 22. 4. 2013 - 10. 4. 2018
od 12. 4. 2016 do 18. 3. 2017
Ing. MARTIN BEDNARZ - místopředseda představenstva
Kolín - Štítary, Na Výsluní, PSČ 280 02
den vzniku členství: 21. 1. 2016 - 31. 1. 2017
den vzniku funkce: 28. 1. 2016 - 31. 1. 2017
od 12. 4. 2016 do 18. 3. 2017
Ing. RADOMÍR SMOLKA - člen představenstva
Příbor, Fučíkova, PSČ 742 58
den vzniku členství: 21. 1. 2016
od 12. 4. 2016 do 11. 4. 2019
RONNY BARTHOLOMEUS BONSEN - člen představenstva
Zandvoort, Brederodestraat 89, Nizozemské království
den vzniku členství: 21. 1. 2016 - 1. 8. 2018
od 30. 4. 2013 do 12. 4. 2016
JAROSLAV STRNAD - člen představenstva
Slatiňany, Tyršova, PSČ 538 21
den vzniku členství: 22. 4. 2013 - 21. 1. 2016
od 30. 4. 2013 do 13. 5. 2016
RADEK STROUHAL - místopředseda představenstva
Ostrava - Výškovice, Jičínská, PSČ 700 30
den vzniku členství: 22. 4. 2013
den vzniku funkce: 22. 4. 2013
od 30. 4. 2013 do 11. 4. 2019
PETR RUSEK - předseda představenstva
Opatovec, , PSČ 568 02
den vzniku členství: 22. 4. 2013 - 10. 4. 2018
den vzniku funkce: 22. 4. 2013 - 10. 4. 2018
od 8. 3. 2013 do 30. 4. 2013
MAREK GALVAS - člen představenstva
Brno - Komín, Běly Pažoutové, PSČ 624 00
den vzniku členství: 8. 3. 2013 - 19. 4. 2013
od 24. 10. 2014
Za společnost jednají a podepisují dva členové představenstva, z nichž jedním musí být vždy místopředseda představenstva.
od 30. 4. 2013 do 24. 10. 2014
Jménem akciové společnosti, nestanoví-li stanovy jinak, jednají a podepisují vždy dva členové představenstva, z nichž jeden musí být místopředsedou představenstva. Za společnost představenstvo podepisuje tak, že k obchodní firmě připojí svůj podpis místop ředseda představenstva společně s předsedou představenstva nebo členem představenstva vyjma případu, kdy se jedná o činění jednotlivých právních úkonů, kde objem jednorázového plnění nepřesahuje nebo nemá přesáhnout částku 500.000,- Kč, kdy je zapotřebí p ouze podpisu předsedy představenstva.
od 8. 3. 2013 do 30. 4. 2013
Jediný člen představenstva jedná jménem společnosti samostatně.
Dozorčí rada
od 13. 2. 2020
Ing. PETR RUSEK - předseda dozorčí rady
Opatovec, , PSČ 568 02
den vzniku členství: 12. 11. 2019
den vzniku funkce: 12. 11. 2019
od 13. 2. 2020
Ing. RENÉ MATERA - člen dozorčí rady
Stará Ves nad Ondřejnicí - Stará Ves, Nad Školou, PSČ 739 23
den vzniku členství: 10. 4. 2018
od 17. 6. 2019 do 13. 2. 2020
Ing. RENÉ MATERA - předseda dozorčí rady
Stará Ves nad Ondřejnicí - Stará Ves, Nad Školou, PSČ 739 23
den vzniku členství: 10. 4. 2018
den vzniku funkce: 17. 4. 2019 - 12. 11. 2019
od 11. 4. 2019 do 17. 6. 2019
Ing. RENÉ MATERA - člen dozorčí rady
Stará Ves nad Ondřejnicí - Stará Ves, Nad Školou, PSČ 739 23
den vzniku členství: 10. 4. 2018
od 3. 11. 2018
JIŘÍ KRUTILEK - člen dozorčí rady
Kopřivnice, Příčná, PSČ 742 21
den vzniku členství: 16. 8. 2018
od 3. 11. 2018 do 13. 2. 2020
MICHAL STRNAD - člen dozorčí rady
Slatiňany, Tyršova, PSČ 538 21
den vzniku členství: 11. 9. 2018 - 11. 11. 2019
od 12. 4. 2016 do 3. 11. 2018
JAROSLAV STRNAD - člen dozorčí rady
Slatiňany, Tyršova, PSČ 538 21
den vzniku členství: 21. 1. 2016 - 11. 9. 2018
od 24. 10. 2014 do 11. 4. 2019
RENÉ MATERA - předseda dozorčí rady
Stará Ves nad Ondřejnicí - Stará Ves, Nad Školou, PSČ 739 23
den vzniku členství: 22. 4. 2013 - 10. 4. 2018
den vzniku funkce: 21. 3. 2014 - 10. 4. 2018
od 11. 4. 2014 do 12. 4. 2016
MICHAL STRNAD - člen dozorčí rady
Slatiňany, Tyršova, PSČ 538 21
den vzniku členství: 20. 2. 2014 - 21. 1. 2016
od 23. 7. 2013 do 3. 11. 2018
JIŘÍ KRUTILEK - člen dozorčí rady
Kopřivnice, Příčná, PSČ 742 21
den vzniku členství: 19. 6. 2013 - 19. 6. 2018
od 30. 4. 2013 do 11. 4. 2014
MAREK GALVAS - člen dozorčí rady
Brno - Komín, Běly Pažoutové, PSČ 624 00
den vzniku členství: 22. 4. 2013 - 20. 2. 2014
od 30. 4. 2013 do 24. 10. 2014
RENÉ MATERA - člen dozorčí rady
Stará Ves nad Ondřejnicí - Stará Ves, Nad Školou, PSČ 739 23
den vzniku členství: 22. 4. 2013
od 8. 3. 2013 do 30. 4. 2013
MARTIN BEDNÁŘ - předseda dozorčí rady
Holešov, Malá, PSČ 769 01
den vzniku členství: 8. 3. 2013 - 22. 4. 2013
den vzniku funkce: 8. 3. 2013 - 22. 4. 2013
od 8. 3. 2013 do 30. 4. 2013
RADOMÍR KONEČNÝ - člen dozorčí rady
Ostrava - Krásné Pole, Jaromíra Richtera, PSČ 725 26
den vzniku členství: 8. 3. 2013 - 22. 4. 2013
od 8. 3. 2013 do 30. 4. 2013
JANA KÁŇOVÁ - člen dozorčí rady
Brušperk, U Tří lip, PSČ 739 44
den vzniku členství: 8. 3. 2013 - 22. 4. 2013
Akcionáři
od 8. 3. 2013 do 6. 5. 2013
MAREK GALVAS
Brno - Komín, Běly Pažoutové, PSČ 624 00
Hodnocení firmy
+10
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Krize rodí příležitosti. Startupy očima expertů

4. 12. 2020 | | Ondřej Tůma | 1 komentářů

 Krize rodí příležitosti. Startupy očima expertů

Jak se daří startupům v době koronavirové? Chopí se dravé firmy příležitosti? Na co se mají připravit ty, které chtějí uspět?

Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla

1. 12. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 102 komentářů

Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla

Poslanci definitivně schválili návrh na paušální daň pro OSVČ. Využití nového systému bude dobrovolné, podnikatelům může přinést výhody i nevýhody.

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

29. 11. 2020 | | Petr Kučera | 9 komentářů

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

Do třetího stupně protiepidemického systému PES se Česko přesune od čtvrtka 3. prosince. Rozhodla o tom vláda na nedělním jednání. Otevřou se všechny obchody a služby včetně restaurací. Od pondělí do středy platí ještě dosavadní omezení.

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

27. 11. 2020 | | Petr Kučera | 7 komentářů

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

Naprostá většina hospod a restaurací otevře okamžitě v den, kdy jim to vládní rozhodnutí umožní. Ukázal to průzkum Plzeňského Prazdroje na vzorku 8200 tuzemských podniků, kam dodává svá piva.

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

27. 11. 2020 | | Jiří Hovorka, Ondřej Tůma | 24 komentářů

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

Jak se za čtyři roky fungování osvědčila elektronická evidence tržeb? A má smysl ji za dva roky resuscitovat, nebo spíš zaslouží poslední ránu z milosti?

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 665,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 675,00 Kč
Czech Exchange 2 695,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 712,70 Kč
ČSOB 2 712,70 Kč
Expobank CZ 2 721,30 Kč
Komerční banka 2 728,34 Kč
Česká spořitelna 2 736,00 Kč
Raiffeisenbank 2 766,68 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 775,20 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 173 369 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Václav Klaus

Václav Klaus

- bývalý prezident

+193
+
-
2.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

+116
+
-
3.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

+81
+
-
4.Miluše Bittnerová

Miluše Bittnerová

- herečka

+17
+
-
5.Michal Horáček

Michal Horáček

- hudebník, podnikatel, kandidát na prezidenta

+12
+
-

Články na Heroine.cz

Potřebujeme ty nejlepší lidi. O mýtu meritokracie a jeho škodlivosti

Potřebujeme ty nejlepší lidi. O mýtu meritokracie a jeho škodlivosti

Nebyl by svět krásný, kdyby každý měl šanci uspět zcela jen podle svých schopností a snahy?...více

Děti kvůli covidu nezhloupnou. Otázka je, jak dobře je budeme učit, až se vrátí do škol

Děti kvůli covidu nezhloupnou. Otázka je, jak dobře je budeme učit, až se vrátí do škol

Rozhovor s lingvistkou Evou Lehečkovou a odbornicí na vzdělávání Kateřinou Šormovou o...více

Nebojte se investovat. Jde to ekologicky a odpovědně

Nebojte se investovat. Jde to ekologicky a odpovědně

Pokud chceme pomáhat světu, musíme začít nejdříve sami u sebe. Peníze řídí svět, a pokud...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Hypo vs Uver stav.spoř. prvních 5 let
Poradna > Hypoteční úvěr > Hypo vs Uver stav.spoř. prvních 5 let

Otázka: Dobrý den, mám nabídku na klasickou hypoteku od Raifaisen s urokem 2,05% p.a.a fixací na 5 let. Poté mám druhou nabídku na uvěr ze stavebního sporeni od lišky s urokem 1,59% p.a. a fixací na 6 let. Jde...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services