Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Inven Capital, SICAV, a.s., IČO: 02059533 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Inven Capital, SICAV, a.s. Údaje byly staženy 3. 12. 2020 z datové služby justice.cz dle IČO 02059533. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 02059533 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
Finanční subjekty
 
 
 
Datum zápisu1. 9. 2013
Obchodní firma
od 1. 2. 2018

Inven Capital, SICAV, a.s.

od 1. 9. 2016 do 1. 2. 2018

Inven Capital, investiční fond, a.s.

od 1. 9. 2013 do 1. 9. 2016

ČEZ Nová energetika, a.s.

Adresa sídla
od 1. 9. 2013 do 18. 4. 2014
Praha 4, Duhová , PSČ 140 00
IČO
od 1. 9. 2013

02059533

Identifikátor datové schránky:5inyxy4
Právní forma
od 1. 9. 2013
Akciová společnost
Spisová značka19323 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 1. 9. 2016
- činnost samosprávného investičního fondu
od 1. 9. 2013 do 1. 9. 2016
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 1. 9. 2013 do 1. 9. 2016
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 1. 2. 2018
- Společnost může vytvářet podfondy.
od 18. 10. 2016
- Valná hromada obchodní společnosti Inven Capital, investiční fond, a.s., (Společnost) přijala dne 12. 09. 2016 následující rozhodnutí o podmíněném zvýšení základního kapitálu Společnosti v rozsahu, v jakém mohou věřitelé podle pravidel obsažených v rozhod nutí valné hromady a v úvěrové nebo v jiné obdobné smlouvě uplatnit svá výměnná nebo přednostní práva z takové smlouvy uzavřené se Společností; Valná hromada Společnosti rozhoduje o podmíněném zvýšení základního kapitálu Společnosti ve smyslu 507 zákona o obchodních korporacích o částku až 4.000.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliardy korun českých) za následujících podmínek: - Důvody zvýšení základního kapitálu: V souladu se statutem Společnosti jako investičního fondu probíhá financování všech investic Společnosti výlučně z vlastních zdrojů Společnosti, které Společnost získá vkladem do základního kapitálu ze strany svého ma joritního akcionáře ČEZ, a. s., a to až do celkové výše 5 mld. Kč (pět miliard korun českých). Za tímto účelem ČEZ, a. s., uzavřela dne 12. 09. 2016 (dvanáctého září roku dva tisíce šestnáct) se Společností Smlouvu O úvěru, na základě které může Společnos t čerpat úvěr od ČEZ, a. s., až do výše 4.000.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliardy korun českých), a to po jednotlivých tranších ve výši 1.000.000.000,- Kč (slovy: jedné miliardy korun českých). Ve Smlouvě o úvěru si strany sjednaly právo ČEZ, a. s., na vý měnu pohledávky na vrácení úvěru poskytnutého na základě Smlouvy o úvěru za kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) emitované Společností, které všechny budou vydány v jako cenné papíry, přičemž převodit elnost akcií bude podmíněna souhlasem představenstva Společnosti po stanovisku dozorčí rady Společnosti a v případě, že by převodem akcií mělo dojít ke změně ovládající osoby Společnosti, bude podmínkou převodu akcií souhlas valné hromady Společnosti (dál e jen Výměnné právo); - Podmíněné zvýšení základního kapitálu je určeno pro vykonání Výměnného práva. Výměnné právo může uplatnit pouze společnosti ČEZ, a. s., IČO: 45274649, na základě Smlouvy o úvěru. Přednostní právo akcionářů dle 484 zákona o obchodních korporacích je omez eno; - Základní kapitál bude zvýšen o částku až 4.000.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliardy korun českých) a celkem může být na zvýšení základního kapitálu vydáno 4.000 (čtyři tisíce) kusů nových kmenových akcií Společnosti znějících na jméno, o jmenovité hodno tě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), které všechny budou vydány jako cenné papíry, přičemž převoditelnost akcií bude podmíněna souhlasem představenstva Společnosti po stanovisku dozorčí rady Společnosti a v případě, že by pře vodem akcií mělo dojít ke změně ovládající osoby Společnosti, bude podmínkou převodu akcií souhlas valné hromady Společnosti; - ČEZ, a. s., uplatní Výměnné právo doručením žádosti Společnosti o výměnu pohledávky na splacení úvěru poskytnutého dle Smlouvy o úvěru za akcie Společnosti. ČEZ, a. s., uplatní Výměnné právo vždy nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne připsání úvěru na ú čet Společnosti, a to vždy ve výši příslušné tranše, která byla v souladu se Smlouvou o úvěru čerpána. Na každou jednotlivou tranši tedy bude vydáno celkem 1.000 (jeden tisíc) kusů nových kmenových akcií Společnosti znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), které všechny budou vydány jako cenné papíry, přičemž převoditelnost akcií bude podmíněna souhlasem představenstva Společnosti po stanovisku dozorčí rady Společnosti a v případě, že by převo dem akcií mělo dojít ke změně ovládající osoby Společnosti, bude podmínkou převodu akcií souhlas valné hromady Společnosti; - Emisní kurs každé nové akcie bude stanoven představenstvem ve výši součtu jmenovité hodnoty jedné akcie, tj. 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), a emisního ážia ve výši úroku přirostlého dle Smlouvy o úvěru. Nejnižší emisní kurs jedné ak cie může být určen ve výši jmenovité hodnoty akcie, tj. ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Valná hromada tímto pověřuje představenstvo, aby vždy, určilo emisní kurz nových akcií v případě uplatnění Výměnného práva ze strany ČEZ, a . s., a to ve výši součtu jmenovité hodnoty jedné akcie, tj. 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), a emisního ážia ve výši úroku přirostlého dle Smlouvy o úvěru ode dne čerpání úvěru do dne uplatnění Výměnného práva.
od 30. 9. 2016
- Valná hromada společnosti dne 12. září 2016 schválila rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu takto: Valná hromada Společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 914.000.000,- Kč (slovy: devět set čtrnáct milionů korun českých) ze současné výše 94.000.000,- Kč (slovy: devadesáti čtyř milionů korun českých) na částku ve výši 1.00 8.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda osm milionů korun českých) za následujících podmínek: a) Upisování nad nebo pod částku 914.000.000,- Kč (slovy: devět set čtrnáct milionů korun českých) se nepřipouští; b) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií předem určenému zájemci; nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky; c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 914 (slovy: devíti sto čtrnácti) kusů nových kmenových akcií Společnosti znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), které všechny budou vydány jako cenné papíry, přičemž převoditelnost akcií bude podmíněna souhlasem představenstva Společnosti po stanovisku dozorčí rady Společnosti a v případě, že by převodem akcií mělo dojít ke změně ovládající osoby Společnosti, bude podmínkou převodu akcií souhlas valné hromady Společnosti (dále společně jen Akcie); d) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, jelikož se všichni oprávnění akcionáři Společnosti vzdali přednostního práva; e) Všechny Akcie budou nabídnuty jednomu určenému zájemci, kterým je obchodní společnost ČEZ, a. s., IČO: 452 74 649, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053, zapsaná v obchodním rejstříku pod spis. zn. B 1581, vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen Předem určený zájemce); f) Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) se bude rovnat její jmenovité hodnotě, tzn. bude činit 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) vydanou jako cenný papír, jejíž převoditelnost akcií bude podmíněna souhlasem představenstva Společnosti po stanovisku dozorčí rady Společnosti a v případě, že by př evodem akcií mělo dojít ke změně ovládající osoby Společnosti, bude podmínkou převodu akcií souhlas valné hromady Společnosti; g) Odůvodnění emisního kursu: Emisní kurs byl nastaven v nejnižší možné výši dle 247, odst. 1 zákona o obchodních korporacích, neboť Akcie upisuje Předem určený zájemce, který je ovládající osobou Společnosti. h) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v 479 zákona o obchodn ích korporacích. K upsání Akcií bude poskytnuta lhůta 15 (patnácti) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií (upisovací lhůta); i) Počátek běhu upisovací lhůty bude Předem určenému zájemci oznámen představenstvem Společnosti dopisem nebo osobně předaným oznámením současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, a to bez odkladu po přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýše ní základního kapitálu; j) Místem pro upsání akcií je sídlo Společnosti, v budově na adrese Pod křížkem 1773/2, Braník, 147 00 Praha 4, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 15,00 hodin; k) Emisní kurs upsaných Akcií je Předem určený zájemce povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě 7 (sedmi) pracovních dnů ode dne upsání Akcií; 1) Připouští se možnost, aby emisní kurs Akcií byl částečně splacen započtením pohledávek - uzavřením dohody o započtení peněžité pohledávky Předem určeného zájemce ve výši 838.000.000,- Kč (osm set třicet osm milionů korun českých), kterou má za Společno stí z titulu smlouvy o úvěrovém rámci ze dne 01. 07. 2015 (prvního července roku dva tisíce patnáct), ve znění dodatku č. 1 ze dne 09. 11. 2015 (devátého listopadu roku dva tisíce patnáct), dodatku č. 2 ze dne 24. 02. 2016 (dvacátého čtvrtého února roku d va tisíce šestnáct) a dodatku č. 3 ze dne 08. 03. 2016, (osmého března roku dva tisíce šestnáct) proti pohledávce Společnosti ve výši 914.000.000,- Kč (slovy: devět set čtrnáct milionů korun českých), kterou má za Předem určeným zájemcem z titulu povinnos ti splatit emisní kurs upsaných Akcií v souvislosti se zvýšením základního kapitálu Společnosti ve shora uvedeném rozsahu. Pohledávka Předem určeného zájemce za Společností činí ke dni přijetí tohoto rozhodnutí 31 236 109,93 EUR,- (slovy: třicet jedna mil ionů dvě stě třicet šest tisíc jedno sto devět euro devadesát tři centů). Pro účely přepočtu pohledávky Předem určeného zájemce z EUR na CZK bude použit výměnný kurz vyhlášený Českou národní bankou ke dni uzavření dohody o započtení. Zbývající část emisní ho kursu upsaných Akcií, tj. částku 76.000.000,- (slovy: sedmdesát šest milionů korun českých), je Předem určený zájemce povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě 7 (sedmi) pracovních dnů ode dne upsání akcií, a to složením na účet Společnosti číslo 107-0162xxxx vedený u společnosti Komerční banka, a.s. m) Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení: Návrh dohody o započtení pohledávek předloží představenstvo Společnosti Předem určenému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle písmene 1) tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem dohody o započtení pohledávek je Společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných Akcií. Podpisy účastníků dohody o započtení budou úředně ověřeny; n) Valná hromada ve smyslu ustanovení 21, odstavce 3) zákona o obchodních korporacích schvaluje návrh dohody o započtení pohledávek (příloha Č. 1)
od 2. 5. 2016
- Valná hromada Společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 31.000.000,- Kč (slovy: třicet jeden milion korun českých) ze současné výše 63.000.000,- Kč (slovy: šedesát tři miliony korun českých) na částku ve výši 94.000.000,- Kč (slovy: devadesát čtyři miliony korun českých) za následujících podmínek: a)Upisování nad nebo pod částku 31.000.000,- Kč (slovy: třicet jeden milion korun českých) se nepřipouští; b)Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií předem určenému zájemci; nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky; c)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 31 (slovy: třiceti jednoho) kusu nových km enových akcií Společnosti znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), které všechny budou vydány jako cenné papíry, přičemž převoditelnost akcií bude podmíněna souhlasem představenstva Společnosti po st anovisku dozorčí rady Společnosti a v případě, že by převodem akcií mělo dojít ke změně ovládající osoby Společnosti, bude podmínkou převodu akcií souhlas valné hromady Společnosti, (dále společně jen Akcie); d) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, jelikož se všichni oprávnění akcionáři Společnosti vzdali přednostního práva; e) Všechny Akcie budou nabídnuty jednomu určenému zájemci, kterým je obchodní společnost ČEZ, a. s., IČO: 452 74 649, se s ídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053, zapsaná v obchodním rejstříku pod spis. zn. B 1581, vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen Předem určený zájemce); f)Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) se bude rovnat její jmenovité hodnotě, tzn. bude činit 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) vyda nou jako cenný papír, jejíž převoditelnost akcií bude podmíněna souhlasem představenstva Společnosti po stanovisku dozorčí rady Společnosti a v případě, že by převodem akcií mělo dojít ke změně ovládající osoby Společnosti, bude podmínkou převodu akcií so uhlas valné hromady Společnosti; g)Odůvodnění emisního kursu: Emisní kurs byl nastaven v nejnižší možné výši dle § 247, odst. 1 zákona o obchodních korporacích, neboť Akcie upisuje Předem určený zájemce, který je ovládající osobou Společnosti. h) Akcie bu dou upsány způsobem uvedeným v § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 479 zákona o obchodních kor poracích. K upsání Akcií bude poskytnuta lhůta patnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií (upisovací lhůta); i)Počátek běhu upisovací lhůty bude Předem určenému zájemci oznámen představenstvem Společnosti současně s doručením návrh u smlouvy o upsání akcií, a to bez odkladu po přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu; j) Místem pro upsání akcií je sídlo Společnosti, v budově na adrese Pod křížkem 1773/2, Braník, 147 00 Praha 4, příp. sídlo Předem určenéh o zájemce, na adrese Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií; k) Emisní kurs upsaných Akcií je Předem určený zájemce povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne upsání Akcií ; l) Připouští se možnost, aby emisní kurs Akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek - uzavřením dohody o započtení peněžité pohledávky Předem určeného zájemce ve výši 31.000.000,- Kč (slovy: třicet jeden milion korun českých), kterou má za Společn ostí z titulu smlouvy o úvěrovém rámci ze dne 1. 7. 2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 11. 2015, dodatku č. 2 ze dne 24. 2. 2016 a dodatku č. 3 ze dne 8. 3. 2016, proti pohledávce Společnosti ve výši 31.000.000,- Kč (slovy: třicet jeden milion korun če ských), kterou má za Předem určeným zájemcem z titulu povinnosti splatit emisní kurs upsaných Akcií v souvislosti se zvýšením základního kapitálu Společnosti ve shora uvedeném rozsahu; m) Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení: Návrh dohody o za počtení pohledávek předloží představenstvo Společnosti Předem určenému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle písmene i) tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem dohody o započtení pohledávek je Společnost vázána po dobu lhů ty pro splacení emisního kursu upsaných Akcií. Podpisy účastníků dohody o započtení budou úředně ověřeny; n) Valná hromada ve smyslu ustanovení § 21, odstavce 3) ZoK schvaluje návrh dohody o započtení pohledávek.
od 20. 4. 2015 do 20. 4. 2015
- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 2. dubna 2015 schválil rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu takto: 1)Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 55.000.000,-- Kč (padesátpětmilionů korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2)Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 55 (padesátpět) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy jedenmilion korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhla sem představenstva společnosti po stanovisku dozorčí rady společnosti, a v případě, že by jejich převodem mělo dojít ke změně ovládající osoby společnosti, bude podmínkou jejich převodu souhlas valné hromady společnosti, (dále společně též jen Akcie). 3)Přednostní právo akcionářů: Ustanovení § 484 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění o přednostním právu akcionářů na upsání nových akcií se nepoužije, neboť všechny Akcie mají být upsány jediným akcionářem. 4)Upsání všech Akcií bude nabídnuto určenému zájemci stávajícímu jedinému akcionáři společnosti ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ 452 74 649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vlož ky 1581, (dále též jen Zájemce). 5)Akcie je možno upsat ve lhůtě jednoho měsíce, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 6)Zdůvodnění emisního kursu: Akcie upisuje Zájemce jako jediný akcionář společnosti, pročež je emisní kurs nastaven v nejnižší možné zákonné výši dle ustanovení § 247, odstavce 1 ZoK. 7)Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy jedenmilion korun českých) bude upsána emisním kursem 1.000.000,-- Kč (slovy jedenmilion korun českých). 8)Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Celý emisní kurs upsaných Akcií je Zájemce jako upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce ode dne upsání akcií, a to složením na účet společnosti číslo 107-0162xxxx vedený u společnosti Komerční banka, a.s.
od 30. 6. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 30. 6. 2014 do 2. 5. 2016
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 30. 6. 2014 do 2. 5. 2016
- Počet členů dozorčí rady: 3
Kapitál
od 1. 2. 2018
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno err %.
od 18. 10. 2016 do 1. 2. 2018
Základní kapitál 2 008 000 000 Kč, splaceno err %.
od 30. 9. 2016 do 18. 10. 2016
Základní kapitál 1 008 000 000 Kč, splaceno err %.
od 2. 5. 2016 do 30. 9. 2016
Základní kapitál 94 000 000 Kč
od 20. 4. 2015 do 2. 5. 2016
Základní kapitál 63 000 000 Kč
od 1. 9. 2013 do 20. 4. 2015
Základní kapitál 8 000 000 Kč
od 1. 2. 2018
Akcie kusové na jméno err, počet akcií: 2 000 v listinné podobě.
od 1. 2. 2018
s těmito zakladatelskými akciemi je spojeno právo akcionáře podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací a není s nimi spojeno právo na jejich odkoupení na účet společnosti ani jiné zvláštní právo
od 30. 1. 2018 do 1. 2. 2018
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 008 000 v listinné podobě.
od 30. 1. 2018 do 1. 2. 2018
Převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem představenstva společnosti po stanovisku dozorčí rady společnosti. V případě, že by převodem akcií mělo dojít ke změně ovládající osoby společnosti, je podmínkou převodu akcií souhlas valné hromady společnosti.
od 18. 10. 2016 do 30. 1. 2018
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 008 v listinné podobě.
od 18. 10. 2016 do 30. 1. 2018
Převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem představenstva společnosti po stanovisku dozorčí rady společnosti. V případě, že by převodem akcií mělo dojít ke změně ovládající osoby společnosti, je podmínkou převodu akcií souhlas valné hromady společnosti.
od 30. 9. 2016 do 18. 10. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 008 v listinné podobě.
od 30. 9. 2016 do 18. 10. 2016
Převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem představenstva společnosti po stanovisku dozorčí rady společnosti. V případě, že by převodem akcií mělo dojít ke změně ovládající osoby společnosti, je podmínkou převodu akcií souhlas valné hromady společnosti.
od 2. 5. 2016 do 30. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 94 v listinné podobě.
od 2. 5. 2016 do 30. 9. 2016
Převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem představenstva společnosti po stanovisku dozorčí rady společnosti. V případě, že by převodem akcií mělo dojít ke změně ovládající osoby společnosti, je podmínkou převodu akcií souhlas valné hromady společnosti.
od 20. 4. 2015 do 2. 5. 2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 63 v listinné podobě.
od 20. 4. 2015 do 2. 5. 2016
Převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem představenstva společnosti po stanovisku dozorčí rady společnosti. V případě, že by převodem akcií mělo dojít ke změně ovládající osoby společnosti, je podmínkou převodu akcií souhlas valné hromady společnosti.
od 1. 9. 2013 do 20. 4. 2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 8 v listinné podobě.
od 1. 9. 2013 do 20. 4. 2015
Akcie Společnosti mají omezenou převoditelnost a jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva Společnosti po stanovisku dozorčí rady Společnosti.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 21. 9. 2018
Ing. PETR MÍKOVEC - předseda představenstva
Praha - Vršovice, Na Královce, PSČ 101 00
den vzniku členství: 2. 9. 2018
den vzniku funkce: 3. 9. 2018
od 18. 7. 2017
Ing. IVO NĚMEJC - místopředseda představenstva
Chrustenice, , PSČ 267 12
den vzniku členství: 1. 2. 2017
den vzniku funkce: 1. 2. 2017
od 18. 7. 2017 do 21. 9. 2018
Ing. PETR MÍKOVEC - předseda představenstva
Praha - Vršovice, Na Královce, PSČ 101 00
den vzniku členství: 1. 9. 2013 - 1. 9. 2018
den vzniku funkce: 1. 2. 2017 - 1. 9. 2018
od 30. 3. 2017
Ing. VIKTOR MIŠKOVSKÝ - Člen představenstva
Praha - Dejvice, České družiny, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 2. 2017
od 30. 3. 2017 do 18. 7. 2017
Ing. IVO NĚMEJC - Člen představenstva
Chrustenice, , PSČ 267 12
den vzniku členství: 1. 2. 2017
od 30. 9. 2015 do 30. 3. 2017
Ing. MARTIN PACOVSKÝ, MBA - člen představenstva
Praha - Vinohrady, Polská, PSČ 120 00
den vzniku členství: 1. 9. 2015 - 31. 1. 2017
den vzniku funkce: 1. 9. 2015 - 31. 1. 2017
od 20. 4. 2015 do 30. 9. 2015
Ing. IVO NĚMEJC - Místopředseda představenstva
Chrustenice, , PSČ 267 12
den vzniku členství: 1. 7. 2014 - 31. 8. 2015
den vzniku funkce: 27. 2. 2015 - 31. 8. 2015
od 20. 4. 2015 do 30. 3. 2017
Ing. JAN BROŽÍK - Člen představenstva
Praha - Kbely, Vrbická, PSČ 197 00
den vzniku členství: 1. 2. 2015 - 31. 1. 2017
od 20. 4. 2015 do 18. 7. 2017
Ing. PETR MÍKOVEC - Předseda představenstva
Praha - Vršovice, Na Královce, PSČ 101 00
den vzniku členství: 1. 9. 2013
den vzniku funkce: 27. 2. 2015 - 1. 2. 2017
od 30. 12. 2014 do 20. 4. 2015
Ing. IVO NĚMEJC - Člen představenstva
Chrustenice, , PSČ 267 12
den vzniku členství: 1. 7. 2014
od 28. 8. 2014 do 30. 12. 2014
Ing. IVO NĚMEJC - Člen představenstva
Praha 9 - Kbely, Pod Nouzovem, PSČ 197 00
den vzniku členství: 1. 7. 2014
od 28. 8. 2014 do 30. 12. 2014
-
od 18. 4. 2014 do 28. 8. 2014
MOJMÍR ČALKOVSKÝ - člen představenstva
Praha 9 - Kbely, Pod Nouzovem, PSČ 197 00
den vzniku členství: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2014
od 18. 4. 2014 do 20. 4. 2015
RADIM JASEK - předseda představenstva
Černošice, Nymburská, PSČ 252 28
den vzniku členství: 1. 2. 2014 - 31. 1. 2015
den vzniku funkce: 1. 2. 2014 - 31. 1. 2015
od 18. 4. 2014 do 20. 4. 2015
Ing. PETR MÍKOVEC - místopředseda představenstva
Praha 10 - Vršovice, Na Královce, PSČ 101 00
den vzniku členství: 30. 8. 2013
den vzniku funkce: 1. 2. 2014 - 27. 2. 2015
od 1. 9. 2013 do 18. 4. 2014
JAROSLAV JANDA - člen
Praha 4 - Nusle, Na květnici, PSČ 140 00
den vzniku členství: 30. 8. 2013 - 31. 1. 2014
od 1. 9. 2013 do 18. 4. 2014
PETR MÍKOVEC - člen
Praha 10 - Vršovice, Na Královce, PSČ 101 00
den vzniku členství: 30. 8. 2013
od 1. 9. 2013 do 18. 4. 2014
DALIBOR ROIK - člen
Praha 9 - Koloděje, Martinelliho, PSČ 190 16
den vzniku členství: 30. 8. 2013 - 31. 1. 2014
od 30. 6. 2014
Společnost zastupují vždy společně alespoň dva členové představenstva.
od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2014
Jménem Společnosti jednají a podepisují ve všech věcech společně alespoň dva členové představenstva. Při podepisování jménem Společnosti členové představenstva k obchodní firmě Společnosti připojí své podpisy. Jménem Společnosti může jednat i jeden člen p ředstavenstva, pokud byl k tomu představenstvem písemně pověřen. Pokud to vyžaduje zákon, jedná jménem Společnosti předseda představenstva samostatně, popřípadě jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen.
Dozorčí rada
od 24. 9. 2019
Mgr., Ing. VOJTĚCH KOPP - člen představenstva
Praha - Břevnov, Ve Střešovičkách, PSČ 169 00
den vzniku členství: 31. 8. 2019
od 24. 9. 2019
Ing. MARTIN NOVÁK, MBA - místopředseda představenstva
Praha - Nové Město, Na struze, PSČ 110 00
den vzniku členství: 31. 8. 2019
den vzniku funkce: 3. 9. 2019
od 5. 4. 2019 do 24. 9. 2019
Ing. MARTIN NOVÁK, MBA - Místopředseda dozorčí rady
Praha - Nové Město, Na struze, PSČ 110 00
den vzniku členství: 30. 8. 2014 - 30. 8. 2019
den vzniku funkce: 16. 3. 2015 - 30. 8. 2019
od 11. 8. 2016
Ing. TOMÁŠ PLESKAČ, MBA - Předseda dozorčí rady
Třebíč - Horka-Domky, Hladíkova, PSČ 674 01
den vzniku členství: 1. 2. 2016
den vzniku funkce: 30. 5. 2016
od 30. 3. 2016 do 11. 8. 2016
Ing. TOMÁŠ PLESKAČ, MBA - Člen dozorčí rady
Třebíč - Horka-Domky, Hladíkova, PSČ 674 01
den vzniku členství: 1. 2. 2016
od 20. 4. 2015 do 30. 3. 2016
Ing. PAVEL CYRANI, MBA - předseda dozorčí rady
Roztoky, Spěšného, PSČ 252 63
den vzniku členství: 30. 8. 2014 - 31. 1. 2016
den vzniku funkce: 16. 3. 2015 - 31. 1. 2016
od 20. 4. 2015 do 5. 4. 2019
Ing. MARTIN NOVÁK, MBA - Místopředseda dozorčí rady
Praha - Strašnice, Nad kapličkou, PSČ 100 00
den vzniku členství: 30. 8. 2014
den vzniku funkce: 16. 3. 2015
od 20. 4. 2015 do 24. 9. 2019
Mgr., Ing. VOJTĚCH KOPP - Člen dozorčí rady
Praha - Břevnov, Ve Střešovičkách, PSČ 169 00
den vzniku členství: 30. 8. 2014 - 30. 8. 2019
den vzniku funkce: 30. 12. 2014
od 30. 12. 2014 do 20. 4. 2015
Ing. PAVEL CYRANI - Člen dozorčí rady
Roztoky, Spěšného, PSČ 252 63
den vzniku členství: 30. 8. 2014
den vzniku funkce: 30. 12. 2014
od 30. 12. 2014 do 20. 4. 2015
Ing. MARTIN NOVÁK, MBA - Člen dozorčí rady
Praha - Strašnice, Nad kapličkou, PSČ 100 00
den vzniku členství: 30. 8. 2014
den vzniku funkce: 30. 12. 2014
od 30. 12. 2014 do 20. 4. 2015
Mgr., Ing. VOJTĚCH KOPP - Člen dozorčí rady
Praha - Břevnov, Ve Střešovičkách, PSČ 169 00
den vzniku členství: 30. 8. 2014
den vzniku funkce: 30. 12. 2014
od 25. 5. 2014 do 30. 12. 2014
VOJTĚCH KOPP - člen
Praha 6 - Břevnov, Ve Střešovičkách, PSČ 169 00
den vzniku členství: 30. 8. 2013 - 30. 12. 2014
od 18. 4. 2014 do 30. 12. 2014
Ing. MARTIN NOVÁK, MBA - místopředseda dozorčí rady
Praha 10 - Strašnice, Nad kapličkou, PSČ 100 00
den vzniku členství: 30. 8. 2013 - 30. 12. 2014
den vzniku funkce: 11. 11. 2013 - 30. 12. 2014
od 18. 4. 2014 do 30. 12. 2014
Ing. PAVEL CYRANI, MBA - předseda dozorčí rady
Roztoky, Spěšného, PSČ 252 63
den vzniku členství: 30. 8. 2013 - 30. 12. 2014
den vzniku funkce: 11. 11. 2013 - 30. 12. 2014
od 1. 9. 2013 do 18. 4. 2014
MARTIN NOVÁK - člen
Praha 10 - Strašnice, Nad kapličkou, PSČ 100 00
den vzniku členství: 30. 8. 2013
od 1. 9. 2013 do 18. 4. 2014
PAVEL CYRANI, MBA - člen
Roztoky, Spěšného, PSČ 252 63
den vzniku členství: 30. 8. 2013
od 1. 9. 2013 do 25. 5. 2014
VOJTĚCH KOPP - člen
Praha 5 - Košíře, V stráni, PSČ 150 00
den vzniku členství: 30. 8. 2013
Akcionáři
od 10. 9. 2013 do 2. 5. 2016
ČEZ, a. s., IČO: 45274649
Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53
od 1. 9. 2013 do 10. 9. 2013
ČEZ, a. s., IČO: 45274649
Praha 4, Duhová, PSČ 140 53
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Nemocenská 2021. Spočítejte si, kolik teď dostanete

19. 1. 2021 | | Petr Kučera, Monika Veselíková | 4 komentáře

Nemocenská 2021. Spočítejte si, kolik teď dostanete

Kolik dělá náhrada mzdy a nemocenské dávky? Máme kalkulačku i aktuální přehled pravidel. Pro zaměstnance i podnikatele.

Podpora za zavřené provozovny: Příjem žádostí startuje

15. 1. 2021 | | Jiří Hovorka | 6 komentářů

Podpora za zavřené provozovny: Příjem žádostí startuje

Podnikatelé se zavřenými provozovnami budou moci od pondělí žádat o peníze z nového dotačního programu nazvaného Covid Gastro - Uzavřené provozovny.

Kompenzační bonus dostanou i podnikatelé v insolvenci

15. 1. 2021 | | Jiří Hovorka | 4 komentáře

Kompenzační bonus dostanou i podnikatelé v insolvenci

Kompenzační bonus pro drobné podnikatele ve výši 500 korun denně má být nově dostupný i pro lidi v oddlužení. Změnu zákona, kterou po tlaku opozice předložilo ministerstvo financí, dnes schválili i poslanci. 

Pomoc podnikatelům očima expertů. Rychlá a jednoduchá, to nemůžeme říct

15. 1. 2021 | | Jiří Hovorka, Ondřej Tůma | 7 komentářů

Pomoc podnikatelům očima expertů. Rychlá a jednoduchá, to nemůžeme říct

Nepovedla se, je pomalá a neprůhledná. Tak hodnotí experti v široké shodě podporu, kterou pro podnikatele kvůli dopadům koronaviru připravila vláda.

Problém pro tisíce akciovek. Kdo je tady ředitel?

14. 1. 2021 | | Veronika Hejná

Problém pro tisíce akciovek. Kdo je tady ředitel?

Z obchodního rejstříku zmizela funkce statutárního ředitele. Důsledek novoroční novely zaskočil mnoho firem.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 625,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 630,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 640,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 678,90 Kč
ČSOB 2 678,90 Kč
Expobank CZ 2 689,30 Kč
Komerční banka 2 691,18 Kč
Česká spořitelna 2 702,00 Kč
Raiffeisenbank 2 731,10 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 740,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 424 690 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

+641
+
-
2.Vojta Kotek

Vojta Kotek

- herec, režisér

+117
+
-
3.Jaroslav  Tvrdík

Jaroslav Tvrdík

- místopředseda představenstav CEFC, bývalý ministr obrany

-260
+
-
4.Boleslav Polívka

Boleslav Polívka

- herec

-275
+
-
5.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-375
+
-
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: VÝPOČET MATEŘSKÉ PŘECHOD Z OSVČ DO PRÁCE
Poradna > Sociální poradna > Mateřská dovolená > VÝPOČET MATEŘSKÉ PŘECHOD Z OSVČ DO PRÁCE

Otázka: Dobrý den, chci se zeptat z čeho a jak se bude vypočítávat výše mateřské? Když jsem do konce roku 2020 byla osvč a účastnila jsem se na dobrovolném nemocenském pojištění a od 1.1.2021 jsem zaměstnána na...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services