Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

FutureLife a.s.
IČO: 02625067

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu5. 2. 2014
Obchodní firma
od 5. 2. 2014

FutureLife a.s.

Sídlo
od 5. 2. 2014 do 30. 5. 2014
Hostivice, Litovická , PSČ 253 01
IČO
od 5. 2. 2014

02625067

Identifikátor datové schránky:cdycfr5
Právní forma
od 5. 2. 2014
Akciová společnost
Spisová značka19615 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 5. 2. 2014
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
Ostatní skutečnosti
od 12. 1. 2015
- Valná hromada společnosti FutureLife a.s., konaná dne 12.12.2014, přijala následující rozhodnutí: 1) Základní kapitál společnosti FutureLife a.s. ve výši 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 398.000.000,-- Kč (slovy: tři sta devadesát osm milionů korun českých) na částku 400.000.000,-- Kč (slovy: čtyři sta milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Zákla dní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno: (i) 3 ks (slovy: tři kusy) nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000.000,-- Kč (slovy: sto milionů korun českých); (ii) 1 ks (slovy: jeden kus) nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 15.000.000,-- Kč (slovy: patnáct milionůkorun českých); (iii) 7 ks (slovy: sedm kusů) nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jed né akcie 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých); (iv) 10 ks (slovy: deset kusů) nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých); (v) 1 ks (slovy: jeden kus) nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 900.000,-- Kč (slovy: devět set tisíc korun českých); (vi) 4 ks (slovy: čtyři kusy) nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých); (vii) 1 ks (slovy: jeden kus) nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). 3) Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. 4) Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií se neuplatní, neboť všichni (oba) akcionáři se svého přednostního práva na upsání nových akcií v souladu s ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vzdali, nicméně všechny nové listinné kmenov é akcie na jméno o celkové jmenovité hodnotě 398.000.000,-- Kč (slovy: tři sta devadesát osm milionů korun českých) upíšou všichni (oba) akcionáři společnosti FutureLife a.s., jako předem určení zájemci, následujícím způsobem: a) společnost Hartenberg Hol ding, s.r.o., IČ: 018 01 261, se sídlem Praha 1, Nové Město, Na příkopě 859/22, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C a ve vložce 211662, upíše akcie o celkové jmenovité hodnotě 382.100.000,-- Kč (slovy: tři sta osmdesát dva milionů sto tisíc korun českých), tj.: (i) 3 ks (slovy: tři kusy) nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000.000,-- Kč (slovy: sto milionů korun českých); (ii) 7 ks (slovy: sedm kusů) nových kmenový ch listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých); (iii) 10 ks (slovy: deset kusů) nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden mi lion korun českých); (iv) 4 ks (slovy: čtyři kusy) nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých); (v) 1 ks (slovy: jeden kus) nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých); b) MUDr. Ladislav Zgabur, nar. 17. 7. 1956, bytem Hostivice, Litovická 1280, PSČ 253 01, upíše akcie o celkové jmenovité hodnotě 15.900.000,-- Kč (slovy: patnáct milionů devět set tisíc korun českých ), tj.: (i) 1 ks (slovy: jeden kus) nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 15.000.000,-- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých); (ii) 1 ks (slovy: jeden kus) nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 900.000,-- Kč (slov y: devět set tisíc korun českých) 5) Akcie budou upsány na základě smlouvy, kterou uzavře každý akcionář (také jen upisovatel) se společností FutureLife a.s. podle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích (dále jaké jen smlouva o úpisu akcií) v sídle sp olečnosti FutureLife a.s. na adrese Praha 1, Nové Město, Na příkopě 859/22, PSČ 110 00 v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 18.00 hodin, a to ve lhůtě do 31. 12. 2014 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce čtrnáct). 6) Emisní kurs každé akc ie bude odpovídat její jmenovité hodnotě (jmenovitá hodnota všech nových akcií je uvedena shora v bodě 2). Celková výše emisního kursu všech nově vydávaných akcií bude odpovídat jmenovité hodnotě všech nově upisovaných akcií, tedy částce ve výši 398.000.0 00,-- Kč (slovy: tři sta devadesát osm milionů korun českých). 7) Akcionář MUDr. Ladislav Zgabur emisní kurs všech nově upsaných akcií ve výši 15.900.000,-- Kč (slovy: patnáct milionů devět set tisíc korun českých) splatí v penězích nejpozději do 31. 12. 2014 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce čtrnáct), a to převodem na účet společnosti FutureLife a.s., vedený u Komerční banky, a.s. č. účtu 107-4653xxxx. 8) Společnost Hartenberg Holding, s.r.o. splatí emisní kurs všech nově upsaných akcií ve výši 382.100.000,-- Kč (slovy: tři sta osmdesát dva milionů sto tisíc korun českých) výhradně započtením peněžitých pohledávek společnosti Hartenberg Holding, s.r.o. vůči společnosti FutureLife a.s. v celkové výši 382.100.000,-- Kč (slovy: tři s ta osmdesát dva milionů sto tisíc korun českých) proti pohledávce společnosti FutureLife a.s. na splacení emisního kursu nově upsaných akcií v souvislosti se zvýšením základního kapitálu v celkové výši 382.100.000,-- Kč (slovy: tři sta osmdesát dva milion ů sto tisíc korun českých), když peněžité pohledávky společnosti Hartenberg Holding, s.r.o. vůči společnosti FutureLife a.s., které budou předmětem započtení zcela nebo zčásti, jsou následující: (i) pohledávka z titulu smlouvy o úvěru, uzavřené dne 12. 2. 2014 mezi společností Hartenberg Holding, s.r.o. a společností FutureLife a.s., ve výši 35.000.000,-- Kč (slovy: třicet pět milionů korun českých), tato pohledávka se započítává v celé výši 35.000.000,-- Kč (slovy: třicet pět milionů korun českých); (ii) pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce, uzavřené dne 30. 4. 2014 mezi společností Hartenberg Holding, s.r.o. a společností FutureLife a.s., ve výši 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých), tato pohledávka se započítává v celé výši 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých); (iii) pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce, uzavřené dne 30. 4. 2014 mezi společností Hartenberg Holding, s.r.o. a společností FutureLife a.s., ve výši 270.000.000,-- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát milionů korun čes kých), tato pohledávka se započítává v celé výši 270.000.000,-- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát milionů korun českých); (iv) pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce, uzavřené dne 7. 7. 2014 mezi společností Hartenberg Holding, s.r.o. a společností FutureLife a.s., ve výši 22.600.000,-- Kč (slovy: dvacet dva milionů šest set tisíc korun českých), tato pohledávka se započítává v celé výši 22.600.000,-- Kč (slovy: dvacet dva milionů šest set tisíc korun českých); (v) pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce, uzavř ené dne 29. 7. 2014 mezi společností Hartenberg Holding, s.r.o. a společností FutureLife a.s., ve výši 9.756.242,71 Kč (slovy:devět milionů sedm set padesát šest tisíc dvě stě čtyřicet dva korun českých a sedmdesát jedna haléřů);- (vi) pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce, uzavřené dne 29. 10. 2014 mezi společností Hartenberg Holding, s.r.o. a společností FutureLife a.s., ve výši 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých), tato pohledávka se započítává v celé výši 5.000.000,-- Kč (slovy: pět mil ionů korun českých); (vii) pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce, uzavřené dne 31. 10. 2014 mezi společností Hartenberg Holding, s.r.o. a společností FutureLife a.s., ve výši 116.400.000,-- Kč (slovy: sto šestnáct milionů čtyři sta tisíc korun českých), z této pohledávky se započítává pouze část ve výši 15.360.757,29 Kč (slovy: patnáct milionů tři sta šedesát tisíc sedm set padesát sedm korun českých a dvacet devět haléřů (viii) pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce, uzavřené dne 3. 11. 2014 mezi společ ností Hartenberg Holding, s.r.o. a společností FutureLife a.s., ve výši 19.383.000,-- Kč (slovy: devatenáct milionů tři sta osmdesát tři tisíc korun českých), tato pohledávka se započítává v celé výši 19.383.000,-- Kč (slovy: devatenáct milionů tři sta os mdesát tři tisíc korun českých). Existence shora uvedených peněžitých pohledávek společnosti Hartenberg Holding, s.r.o. vůči společnosti FutureLife a.s. byla potvrzena zprávou auditora, kterou dne 11. 12. 2014 vyhotovila společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČ: 407 65 521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4. Smlouva o započtení pohledávek mezi společností Hartenberg Holding, s.r.o. a společností FutureLife a.s. bude uzavřena v sídle společnosti FutureLife a.s. na adrese Praha 1, Nové M ěsto, Na příkopě 859/22, PSČ 110 00 v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 18.00 hodin, a to ve lhůtě do 31. 12. 2014 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce čtrnáct). Návrh smlouvy o započtení pohledávek odpovídající svým obsahem tomuto usnes ení valné hromady bude předložen představenstvem společnosti FutureLife a.s. společnosti Hartenberg Holding, s.r.o. současně s návrhem smlouvy o úpisu akcií.
od 30. 5. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 30. 5. 2014 do 19. 3. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 5. 2. 2014 do 30. 5. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 5. 2. 2014 do 30. 5. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
Kapitál
od 12. 1. 2015
Základní kapitál 400 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 2. 2014 do 12. 1. 2015
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 3. 2015
Kmenové akcie na jméno 1 900 000, počet akcií: 1.
od 19. 3. 2015
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 1.
od 12. 1. 2015
Akcie na jméno 100 000 000, počet akcií: 3.
od 12. 1. 2015
Akcie na jméno 15 000 000, počet akcií: 1.
od 12. 1. 2015
Akcie na jméno 10 000 000, počet akcií: 7.
od 12. 1. 2015
Akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 10.
od 12. 1. 2015
Akcie na jméno 900 000, počet akcií: 1.
od 12. 1. 2015
Akcie na jméno 500 000, počet akcií: 4.
od 12. 1. 2015
Akcie na jméno 100 000, počet akcií: 1.
od 5. 2. 2014 do 19. 3. 2015
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 200.
Statutární orgán
od 22. 12. 2018
MICHAL VEPŘEK - člen představenstva
Praha - Hrdlořezy, Nad Smetankou, PSČ 190 00
den vzniku členství: 12. 11. 2018
od 19. 3. 2015
JUDr. MATĚJ STEJSKAL - člen představenstva
Praha - Nusle, Marie Cibulkové, PSČ 140 00
den vzniku členství: 9. 3. 2015
od 30. 9. 2014
Ing. JOZEF JANOV - předseda představenstva
Praha - Smíchov, Pod lipkami, PSČ 150 00
den vzniku členství: 19. 9. 2014
den vzniku funkce: 19. 9. 2014
od 30. 9. 2014 do 22. 12. 2018
Ing. FRANTIŠEK TREGLER, Ph.D. - člen představenstva
Praha - Modřany, Na Cikorce, PSČ 143 00
den vzniku členství: 19. 9. 2014 - 12. 11. 2018
od 18. 8. 2014 do 19. 3. 2015
Mgr. MIROSLAV JANOV - člen představenstva
Nová Lesná, Slavkovská 337, PSČ 059 86, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 8. 2014 - 9. 3. 2015
od 30. 5. 2014 do 18. 8. 2014
Ing. JURAJ BUJŇÁK - člen představenstva
Praha 5 - Stodůlky, Petržílkova, PSČ 158 00
den vzniku členství: 5. 2. 2014 - 31. 7. 2014
od 30. 5. 2014 do 30. 9. 2014
RNDr. Richard Maraček, Ph.D. - předseda představenstva
Praha 6 - Dejvice, Nikoly Tesly, PSČ 160 00
den vzniku členství: 5. 5. 2014 - 19. 9. 2014
den vzniku funkce: 5. 5. 2014 - 19. 9. 2014
od 30. 5. 2014 do 30. 9. 2014
- Bydliště mimo území ČR: Magurská 1207/13, 040 01 Košice, Slovenská republika.
od 5. 2. 2014 do 30. 5. 2014
JURAJ BUJŇÁK - předseda představenstva
Praha 5 - Stodůlky, Petržílkova, PSČ 158 00
den vzniku členství: 5. 2. 2014
den vzniku funkce: 5. 2. 2014 - 5. 5. 2014
od 19. 3. 2015
Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.
od 30. 5. 2014 do 19. 3. 2015
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně s výjimkou úkonů, jejichž hodnota přesahuje v každém jednotlivém případě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), kdy je třeba společného jednání dvou členů představenstva.
od 5. 2. 2014 do 30. 5. 2014
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 3. 7. 2018
MIROSLAV JANOV - člen dozorčí rady
Praha - Smíchov, Na Císařce, PSČ 150 00
den vzniku členství: 30. 5. 2016
od 16. 4. 2018
KATEŘINA BATALOVÁ - předseda dozorčí rady
Praha - Vinohrady, Lužická, PSČ 120 00
den vzniku členství: 19. 9. 2014
den vzniku funkce: 19. 9. 2014
od 9. 3. 2017
LIBOR NĚMEČEK - člen dozorčí rady
Praha - Kunratice, Královny Žofie, PSČ 148 00
den vzniku členství: 29. 11. 2016
od 2. 8. 2016
MUDr. MILADA ZGABUROVÁ - místopředseda dozorčí rady
Hostivice, Litovická, PSČ 253 01
den vzniku členství: 30. 5. 2016
den vzniku funkce: 30. 5. 2016
od 2. 8. 2016 do 9. 3. 2017
MARTIN KONOP - člen dozorčí rady
Benešov, Pod Lihovarem, PSČ 256 01
den vzniku členství: 30. 5. 2016 - 29. 11. 2016
od 2. 8. 2016 do 3. 7. 2018
Mgr. MIROSLAV JANOV - člen dozorčí rady
Praha - Smíchov, Na Císařce, PSČ 150 00
den vzniku členství: 30. 5. 2016
od 2. 8. 2016 do 22. 12. 2018
MUDr. MAREK KOUDELKA - člen dozorčí rady
Brno - Husovice, Cacovická, PSČ 614 00
den vzniku členství: 30. 5. 2016 - 12. 11. 2018
od 2. 8. 2016 do 22. 12. 2018
MICHAL VEPŘEK - člen dozorčí rady
Praha - Hrdlořezy, Nad Smetankou, PSČ 190 00
den vzniku členství: 30. 5. 2016 - 12. 11. 2018
od 22. 5. 2015
MUDr. ŠTĚPÁN MACHAČ - člen dozorčí rady
Olomouc - Lazce, Knechtlova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 10. 3. 2015
od 22. 5. 2015 do 2. 8. 2016
RADOMIL ŠTUMPA - člen dozorčí rady
Praha - Dejvice, Vostrovská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 10. 3. 2015 - 30. 5. 2016
od 30. 9. 2014 do 2. 8. 2016
BYRON PAUL BARKER - člen dozorčí rady
Višňová, , PSČ 262 61
den vzniku členství: 19. 9. 2014 - 30. 5. 2016
od 30. 9. 2014 do 16. 4. 2018
KATEŘINA BATALOVÁ - předseda dozorčí rady
Praha - Braník, Školní, PSČ 147 00
den vzniku členství: 19. 9. 2014
den vzniku funkce: 19. 9. 2014
od 30. 5. 2014 do 30. 9. 2014
Ing. JOZEF JANOV - předseda dozorčí rady
Praha 5 - Smíchov, Pod lipkami, PSČ 150 00
den vzniku členství: 30. 4. 2014 - 19. 9. 2014
den vzniku funkce: 5. 5. 2014 - 19. 9. 2014
od 30. 5. 2014 do 30. 9. 2014
Ing. FRANTIŠEK TREGLER, Ph.D. - člen dozorčí rady
Praha 4 - Modřany, Na Cikorce, PSČ 143 00
den vzniku členství: 30. 4. 2014 - 19. 9. 2014
od 30. 5. 2014 do 2. 8. 2016
Mgr. Ing. SIMONA ZGABUROVÁ - místopředseda dozorčí rady
Hostivice, Litovická, PSČ 253 01
den vzniku členství: 30. 4. 2014 - 30. 5. 2016
den vzniku funkce: 5. 5. 2014 - 30. 5. 2016
od 5. 2. 2014 do 30. 5. 2014
MUDr. LADISLAV ZGABUR - předseda dozorčí rady
Hostivice, Litovická, PSČ 253 01
den vzniku členství: 5. 2. 2014 - 30. 4. 2014
den vzniku funkce: 5. 2. 2014 - 30. 4. 2014
Hodnocení firmy
-1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

17. 10. 2019 | | Petr Kučera | 34 komentářů

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

Podle ministerstva financí se může obchodník rozhodnout, že chce přijímat jenom karty. Naopak podle ČNB musí podnikatelé až na výjimky vždycky přijímat i hotovost.

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

10. 10. 2019 | | Petr Kučera | 42 komentářů

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

Ministerstvo financí přišlo s novou variantou, koalice by měla doladit detaily v příštím týdnu. Souhlasí i opozice, nechce ale rušit daňové slevy.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

13. 9. 2019 | | Petr Kučera | 67 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Poslanci definitivně schválili rozšíření elektronické evidence tržeb. Vládní koalice odmítla většinu opozičních návrhů, přehlasovala i senátní veto. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Klid za 500 korun. Spočítali jsme, komu se vyplatí paušální daň

30. 8. 2019 | | Jiří Hovorka | 33 komentářů

Klid za 500 korun. Spočítali jsme, komu se vyplatí paušální daň

Nechcete řešit daně ani pojištění? Zaplaťte 500 korun za měsíc. Takovou pobídku pro drobné podnikatele chystá ministerstvo financí. Těm nejmenším se to ale nevyplatí.

Nový paušál pro OSVČ a méně papírování. Bude líp, slibuje desatero

28. 8. 2019 | | Jiří Hovorka | 16 komentářů

Nový paušál pro OSVČ a méně papírování. Bude líp, slibuje desatero

Ministryně financí Alena Schillerová a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček slibují živnostníkům a dalším osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) usnadnění podmínek pro podnikání.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 585,00 Kč
Broadway Change 2 585,00 Kč
Czech Exchange 2 585,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 595,00 Kč
Česká spořitelna 2 637,00 Kč
Komerční banka 2 643,63 Kč
Expobank CZ 2 649,20 Kč
Sberbank CZ 2 656,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 696,50 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 055 092 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

+2
+
-
2.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-28
+
-
3.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-48
+
-
4.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-76
+
-
5.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-165
+
-

Články na Heroine.cz

Vít Samek představuje: Primář z Bulovky

Vít Samek představuje: Primář z Bulovky

V zatím posledním díle seriálu o obyčejných hrdinech, kteří vám mohli zachránit – a třeba...více

Advokátka Hrdá: Jak dál neubližovat obětem znásilnění

Advokátka Hrdá: Jak dál neubližovat obětem znásilnění

„Ani po patnácti letech praxe mě nepřestává překvapovat, jak moc lidé podceňují traumata...více

23. Ji.hlava je tady: 277 filmů, od Sobojleva k Havlovi

23. Ji.hlava je tady: 277 filmů, od Sobojleva k Havlovi

Třiadvacátá Ji.hlava je za dveřmi. Mezinárodní festival dokumentárních filmů nabídne premiéry...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Úřad práce
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Úřad práce

Otázka: Dobrý den, dostala jsem doporučenku od ÚP. Nakonec jsem nebyla přijata a jako důvod zaměstnavatel uvedl zdravotní nezpůsobilost. Jednalo se o fyzicky náročnější práci a zaměstnavatel zřejmě usoudil, že...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services