EVROPSKÝ ÚSTAV PRÁVA A SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ zapsaný ústav, IČO: 02866722 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti EVROPSKÝ ÚSTAV PRÁVA A SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ zapsaný ústav Údaje byly staženy 30. 4. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 02866722. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 02866722 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu14. 4. 2014
Obchodní firma
od 14. 4. 2014

EVROPSKÝ ÚSTAV PRÁVA A SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ zapsaný ústav

Adresa sídla
IČO
od 14. 4. 2014

02866722

Právní forma
od 14. 4. 2014
Ústav
Spisová značka3 U, Krajský soud v Brně
Předmět činnosti
od 14. 4. 2014
- Předmětem činnosti a cílem Společnosti je participace na zvyšování vzdělanosti všech generací, zvláště v oblastech majících vliv na rozvoj právního vědomí, morálky, vlastenectví a toleranci, a tím přispívat k dosahování obecného blaha. Především jde o pos kytování veřejně prospěšných služeb (činností) společnosti zaměřených na výchovu a vzdělávání, ochranu základních práv a svobod zaručených ústavním pořádkem České republiky a ochrany podstatných konstrukčních prvků právního státu a to zejména lidských prá v a základních svobod, práv národnostních a etnických menšin, práv hospodářských, sociálních a kulturních, práv na soudní a jinou ochranu. Společnost navazuje na dobré tradice evropského a českého vědeckého učení a myšlení a v souladu s Ústavou České repu bliky na nedotknutelné hodnoty lidské důstojnosti a svobody. Společnost je součástí evropských a českých výchovně-vzdělávacích a vědeckých institucí působící za účelem upevnění vlastenectví, zvyšování odborné úrovně, právního vědomí a vzdělávání fyzických a právnických osob, pracovníků státních orgánů a orgánů veřejné správy a zájmové samosprávy. Jde o otevřenou a svobodnou Společnost rovnoprávných členů, která přispívá k právní osvětě občanů a právnických osob v oblasti poznatelnosti práva platného v prá vním prostředí Evropské únie a jejího hospodářského prostoru. Její činností jsou veřejně prospěšné služby pro všechny, kteří o to požádají v souladu s předmětem a cíli činnosti této Společnosti, a to zejména: a) výzkum a vývoj v oblasti společenských věd zejména práva a sociologie, vedený v souladu s cíly a předmětem Společnosti. Jde o výzkum a vývoj aplikovaný, případně uskutečňovaný na základě zakázek třetích osob, přičemž svoboda vědeckého bádání a možnost využívání a rozšiřování výsledků duševní tvůrčí činnosti autory zůstávají tímto nedotčeny. Předmětem aplikovaného výzkumu jsou konkrétní právní vztahy, jako zvláštní druh společenských vztahů a právní skutečnosti, se kterými je vznik, změna nebo zánik prá vních vztahů spojen, b) vědecká a znalecká činnost, realizovaná zejména formou zpracování studií, posudků, analýz a expertíz, odborných vyjádření, rozborů, nebo jejich zprostředkování, podle konkrétních dohodnutých požadavků. Společnost je vědeckou institucí specializující se na právně-vědeckou činnost v jednotlivých odvětvích práva a zapisuje se do seznamu vědeckých ústavů vedených Ministerstvem spravedlnosti České republiky, c) činnost založena na participaci a spolupráci Společnosti s fyzickými a právnickými osobami i zahraničními, školami, profesními organizacemi, státními a nestátními vědeckými a znaleckými institucemi, orgány státní a veřejné správy, soudy a Policií České republiky, veřejnoprávními korporacemi (územními, zájmovými a profesními), jakož i dalšími vhodnými institucemi, d) realizace odborných, profesních a právních zkoušek oprávňujících na výkon funkce insolvenčního správce, znalce, rozhodce a komerčního právníka, podávání návrhů Ministru spravedlnosti České republiky, příslušným úřadům, komorám a institucím na jejich uz nání nebo započtení právní praxe právních čekatelů či absolventů zkoušek oprávňujících výkon právnického povolání. Společnost je za tímto účelem oprávněna vydat na žádost osoby příslušné osvědčení, e) výchovná a vzdělávací, vědecko-výzkumná a vývojová a další tvůrčí činnost. Společnost pořádá speciální výuku pro znaleckou činnost, odborné kurzy, školení, konference, semináře, společenské a kulturní akce a jiné vzdělávací programy v různých oblastech práva soukromého a veřejného podle článku IV. této Zakládací smlouvy. Společnost zajišťuje organizaci kurzů, školení a jejich materiální zabezpečení, přípravu materiálů a podkladů pro školení, zajišťuje kvalifikované lektory a vlastní lektorskou činnost. Společnost je oprávněna v souladu s příslušnými právními předpisy požádat o akreditaci studijních či vzdělávacích programů Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky, Ministerstvo vnitra České republiky či jinou organizaci oprávněnou na akreditaci. Tato činnost je nasměrována zejména na: aa) celoživotní vzdělávání, které zahrnuje všechny formy učení (ať už v prostředí tradičních vzdělávacích institucí v rámci vzdělávacího systému či mimo něj), které jsou chápány jako jediný propojený celek, který dovoluje rozmanité a četné přechody mezi v zděláváním a zaměstnáním a který umožňuje získávat stejné kvalifikace a kompetence různými cestami a kdykoli během života, bb) globální rozvojové vzdělávání, které je celoživotní vzdělávací proces, informuje o rozdílech a podobnostech mezi životy lidí v rozvojových (tzv. globální jih) a rozvinutých (tzv. globální sever) zemích; usnadňuje porozumění ekonomickým, sociálním, pol itickým, environmentálním a kulturním procesům, které ovlivňují životy všech lidí; podporuje osobnostní růst tak, aby člověk byl schopen a ochoten sám aktivně řešit vlastní problémy i se zapojit do řešení problémů společnosti, v níž žije na úrovni regionu , státu, i úrovni mezinárodní; směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život a naplňovat svůj potenciál, f) poradenské a zprostředkovatelské služby v oblasti práva, psychologie, sociologie, životního prostředí, filosofie, soudního a sociálního inženýrství, g) vydavatelská a nakladatelská činnost navazující na celkovou činnost Společnosti, která spočívá zejména ve vydávání novin, časopisů, knih a brožur, plakátů, inzertních katalogů, náborových a reklamních materiálů, formulářů a jiných tištěných materiálů, h) zprostředkování a obstaravatelská činnost znalců a jiných kvalifikovaných osob v oblasti práva, lékařství, stavebnictví a architektuře, strojírenství, hutnictví, energetice, chemii, potravinářství, zemědělství a lesnictví, textilním a oděvním průmyslu a dalších průmyslových odvětvích, jejich školení v oblasti práva, etiky a jiných společenských věd, a za tímto účelem Společnost vede seznam znalců a odborných osob, ch) činnost probace a mediace, zejména rozvoj jejich standardů v souladu s doporučeními Rady Evropy, rozvoj nových metod prevence kriminality, způsobů řešení konfliktů a řešení následků trestné činnosti, které zohledňují zájmy a potřeby oběti, pachatele, či jejich sociálního prostředí. Realizace projektů přinášející nové efektivní přístupy v této oblasti a dobrovolné organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, obžalovaným nebo odsouzeným, kdy prostřednictvím úzké spolupráce s řadou institucí si zvolí individuální přístup a tedy změnou v chování a postojích předchází sociálnímu vyloučení, které vyplývá z rizikového chování těchto osob, i) zastupování fyzických osob především ve věcech ochrany před diskriminací z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetk u, rodu nebo jiného postavení, j) za podmínek určených právními předpisy České republiky Společnost uznává odbornou kvalifikaci a jinou profesní způsobilost státních příslušníků členských států Evropské unie a příslušníků jiných států vyžadovanou pro výkon regulované činnosti na území České republiky.
Ostatní skutečnosti
od 14. 4. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 14. 4. 2014
- Počet členů správní rady: 3
od 14. 4. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
Kapitál
od 14. 4. 2014
Základní kapitál 40 000 Kč
Rizikovost společnosti

Více ukazatelů
Statutární orgán
od 11. 11. 2016
JUDr. RADEK HRÁBEK, LLM - generální ředitel
Velké Pavlovice, Náměstí 9. května, PSČ 691 06
den vzniku funkce: 14. 4. 2014
od 14. 4. 2014 do 11. 11. 2016
JUDr. RADEK HRÁBEK, LLM - generální ředitel
Velké Pavlovice, Náměstí 9. Května, PSČ 691 06
den vzniku funkce: 14. 4. 2014
od 14. 4. 2014
Za ústav jedná a podepisuje se jeho generální ředitel
Správní rada
od 14. 4. 2014
Doc. JUDr. FRANTIŠEK POREDOŠ, CSc. - předseda správní rady
Bratislava, Justičná 9, Slovenská republika
den vzniku členství: 14. 4. 2014
den vzniku funkce: 14. 4. 2014
od 14. 4. 2014
Doc. JUDr. MILAN ŠMÁTRALA, CSc. - člen správní rady
Bratislava, Kozmonautická 15, Slovenská republika
den vzniku členství: 14. 4. 2014
od 14. 4. 2014
JUDr. Mgr. IVAN MATULA - člen správní rady
Čierny Brod 343, Čierny Brod 343, Slovenská republika
den vzniku členství: 14. 4. 2014
Dozorčí rada
od 5. 7. 2017
JUDr. MIROSLAV MOLTAŠ, LLM - předseda dozorčí rady
Hustopeče, Střední, PSČ 693 01
den vzniku členství: 14. 4. 2014
den vzniku funkce: 14. 4. 2014
od 14. 4. 2014
STANISLAV CYPRIS - člen dozorčí rady
Břeclav, Na Pěšině, PSČ 690 03
den vzniku členství: 14. 4. 2014
od 14. 4. 2014
JUDr. FRANTIŠEK HURBIŠ - člen dozorčí rady
Kostelany nad Moravou, , PSČ 686 01
den vzniku členství: 14. 4. 2014
od 14. 4. 2014 do 5. 7. 2017
JUDr. MIROSLAV MOLTAŠ, LLM - předseda dozorčí rady
Hustopeče, Okružní, PSČ 693 01
den vzniku členství: 14. 4. 2014
den vzniku funkce: 14. 4. 2014
Nadační fond
od 11. 11. 2016
JUDr. RADEK HRÁBEK, LLM
Velké Pavlovice, Náměstí 9. května, PSČ 691 06
od 14. 9. 2016
MIROSLAVA PRÁŠILOVÁ
Žeravice, , PSČ 696 47
od 14. 4. 2014
MILÍČ HAŠKA
Brno - Komárov, Za školou, PSČ 617 00
od 14. 4. 2014
JUDr. Mgr. IVAN MATULA
Čierny Brod, Čierny Brod 343, Slovenská republika
od 14. 4. 2014 do 14. 9. 2016
MIROSLAVA PRÁŠILOVÁ
Ladná, Růžová, PSČ 691 46
od 14. 4. 2014 do 11. 11. 2016
JUDr. RADEK HRÁBEK, LLM
Velké Pavlovice, Náměstí 9. Května, PSČ 691 06
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Vladimír Šmicer

Vladimír Šmicer

- fotbalista

+30

+
-
Lucie Borhyová

Lucie Borhyová

- moderátorka

-30

+
-
Miloš Knor

Miloš Knor

- moderátor, bavič

-30

+
-
Karel Komárek

Karel Komárek

- miliardář, Sazka

-100

+
-
Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-172

+
-
Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-174

+
-

A tohle už jste četli?

Loni vstřícnost, teď už byznys. Jak udělat festival, když nevíte, co bude zítra

Loni vstřícnost, teď už byznys. Jak udělat festival, když nevíte, co bude zítra

Před rokem organizátoři Smetanovy Litomyšle improvizovali a vyšla z toho akce s jedinečnou atmosférou. Letos pro jistotu pracovali se dvěma variantami, vyhrála ta zkrácená. Přijedou lidi, když se budou muset nechat otestovat? A kde ušetřit, když sponzoři letos nejsou tak štědří? Jak se během pandemie chystá jeden z největších festivalů v Česku, popisuje jeho ředitel Jan Pikna.

Problém pro většinu firem. Napište skutečný předmět podnikání, řekl soud

Problém pro většinu firem. Napište skutečný předmět podnikání, řekl soud

Všechny obchodní korporace, které v základních dokumentech uvádějí obecný předmět podnikání „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, čekají komplikace.

Restaurace otevřou už od pondělí. Končí další zákazy

Restaurace otevřou už od pondělí. Končí další zákazy

Od pondělí 31. května se otevřou dosud uzavřené restaurace, vnitřní bazény, koupaliště, wellness zařízení, bary, herny či kasina. Návštěvníci budou muset mít doklad o negativním testu, aspoň první dávce očkování nebo o prodělaném covidu.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  14 178 653 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Dost snění, boom supersoniků nepřijde. Už Concorde ukázal, že tohle cesta není

Dost snění, boom supersoniků nepřijde. Už Concorde ukázal, že tohle cesta není

Bomba z čistého nebe. Tak by šlo nazvat nedávné oznámení nákupu 15 supersoniků Boom Overture společností...

„Říkám tomu aura zoufalkyň.“ Ženy si za odkládané mateřství nemůžou samy

„Říkám tomu aura zoufalkyň.“ Ženy si za odkládané mateřství nemůžou samy

Jsou to kariéristky, které staví rodinu na vedlejší kolej. Mají strach o svoje pohodlí, věnují se nesmyslným...

Partners Financial Services