Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Energovod CZ, a.s.
IČO: 04155637

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu30. 7. 2015
Obchodní firma
od 30. 7. 2015

Energovod CZ, a.s.

Sídlo
IČO
od 30. 7. 2015

04155637

Identifikátor datové schránky:8e67gww
Právní forma
od 30. 7. 2015
Akciová společnost
Spisová značka20697 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 25. 1. 2019
- Výkon zeměměřičských činností
od 12. 11. 2018
- Opravy silničních vozidel
od 12. 11. 2018
- Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu
od 12. 11. 2018
- Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
od 12. 11. 2018
- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
od 12. 11. 2018
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 12. 11. 2018
- Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
od 12. 11. 2018
- Ostraha majetku a osob
od 12. 11. 2018
- Obchod s elektřinou
od 30. 7. 2015
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 30. 7. 2015
- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
od 30. 7. 2015
- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
od 30. 7. 2015
- Provádění staveb, jejich změna a odstraňování
od 30. 7. 2015
- Projektová činnost ve výstavbě
od 30. 7. 2015
- Zámečnictví, nástrojářství
od 30. 7. 2015
- Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
Ostatní skutečnosti
od 27. 12. 2018
- Obsah usnesení valné hromady společnosti Energovod CZ, a.s. o zvýšení základního kapitálu ze dne 17. 12. 2018 1) Základní kapitál společnosti Energovod CZ, a.s. ve výši 4.200.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony dvě stě tisíc korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých) na částku 14.200.000,-- Kč (slovy: čtrnáct mili onů dvě stě tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 50 ks (slovy: padesát kusů) nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,-- Kč (slo vy: dvě stě tisíc korun českých) (dále také jen akcie). 3) Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. 4) Základní kapitál se zvyšuje bez využití přednostních práv stávajících akcionářů, neboť tito se svých přednostních práv na úpis akcií vzdali před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu v souladu s ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. 5) Jelikož mají být akcie upsány bez možnosti využití přednostního práva, nevyžaduje se zaslání informací o přednostním právu v souladu s ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.- 6) Všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány společností ELTODO SK, a.s., se sídlem Slovenská republika, Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO 46 924 388, zapsanou v obchodním rejstříku u Okresního soudu Bratislava I v oddílu Sa a vložc e č. 5658/B, a to jako předem určeným zájemcem dle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích. 7) Akcie budou upsány na základě smlouvy, kterou uzavře upisovatel ELTODO SK, a.s., se sídlem Slovenská republika, Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO 46 924 388 (dále také jen upisovatel) se společností Energovod CZ, a.s., se sídlem Novodvorská 1010/ 14, Lhotka, 142 00 Praha 4, IČO 041 55 637, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20697, a to podle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích (dále také jen Smlouva o upsání akcií) v sídle společnosti ELTODO, a.s., na adrese Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 18.00 hodin, a to ve lhůtě do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu.- Informace ohledně přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a možnosti uzavření Smlouvy o upsání akcií bude upisovateli sdělena představenstvem společnosti Energovod CZ, a.s. bez zbytečného odkladu po přijetí tohoto rozhodnutí ústně, písemně nebo e lektronicky. 8) Emisní kurs každé akcie bude odpovídat její jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs za každou akcii bude 200.000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). Celková výše emisního kursu všech nově vydávaných akcií bude odpovídat jmenovité hodnotě všech nově upisovaných akcií, tedy částce ve výši 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých). 9) Emisní kurs všech nově upisovaných a vydávaných akcií ve výši 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých) bude splacen formou započtení pohledávek dle smlouvy o započtení (dále jen Smlouva o započtení), když započtení pohledávek se tímto schv aluje, a sice části pohledávky upisovatele vůči společnosti Energovod CZ, a.s. vzniklé z titulu Smlouvy o půjčky uzavřené dne 22. 3. 2018 mezi společností Energovod CZ, a.s. jako dlužníkem a společností ELTODO SK a.s. jako věřitelem, konkrétně pohl edávky na vrácení jistiny půjčky ve výši 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých), proti pohledávce společnosti Energovod CZ, a.s. na splacení emisního kursu ve výši 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých), která vznikne z titul u Smlouvy o upsání akcií. Návrh Smlouvy o započtení, odpovídající svým obsahem tomuto usnesení valné hromady, se tímto schvaluje, přičemž návrh Smlouvy o započtení bude představenstvem společnosti Energovod CZ, a.s. předložen k podpisu současně s návrhem Smlouvy o upsání akcií, te dy v místě a ve lhůtě uvedené shora v bodě 7.
od 1. 6. 2018 do 27. 12. 2018
- Jediný akcionář společnosti Energovod CZ, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 14.5.2018 o zvýšení základního kapitálu takto: 1) Základní kapitál společnosti Energovod CZ, a.s. ve výši 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 2.200.000,-- Kč (slovy: dva miliony dvě stě tisíc korun českých) na částku 4.200.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony dvě stě tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 11 ks (slovy: jedenáct kusů) nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,-- Kč (sl ovy: dvě stě tisíc korun českých) (dále také jen "akcie"). 3) Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. 4) Základní kapitál se zvyšuje bez využití přednostního práva jediného akcionáře, neboť ten se svého přednostního práva na úpis akcií vzdal před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu v souladu s ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. 5) Jelikož mají být akcie upsány bez možnosti využití přednostního práva, nevyžaduje se zaslání informací o přednostním právu v souladu s ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. 6) Všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány panem Liborem Sadílkem, nar. 10. 2. 1966, bydlištěm Zlatá stezka 368, Brná, 403 21 Ústí nad Labem, a to jako předem určeným zájemcem dle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích. 7) Akcie budou upsány na základě smlouvy, kterou uzavře upisovatel Libor Sadílek se společností Energovod CZ, a.s., se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, IČO 041 55 637, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20697, a to podle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích (dále také jen "smlouva o upsání akcií") v sídle společnosti ELTODO, a.s., na adrese Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 18.00 hodin, a to ve lhůtě do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. 8) Emisní kurs každé akcie bude odpovídat její jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs za každou akcii bude 200.000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). Celková výše emisního kursu všech nově vydávaných akcií bude odpovídat jmenovité hodnotě všech nově upisovaných akcií, tedy částce ve výši 2.200.000,-- Kč (slovy: dva miliony dvě stě tisíc korun českých). 9) Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen v penězích do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to převodem na účet společnosti Energovod CZ, a.s., vedený u Československé obchodní banky, a.s. číslo účtu: 117601213/03 00.
Kapitál
od 27. 12. 2018
Základní kapitál 14 200 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 6. 2018 do 27. 12. 2018
Základní kapitál 4 200 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 7. 2016 do 1. 6. 2018
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 7. 2015 do 14. 7. 2016
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 27. 12. 2018
Kmenové akcie na jméno 200 000, počet akcií: 71.
od 1. 6. 2018 do 27. 12. 2018
Kmenové akcie na jméno 200 000, počet akcií: 21.
od 14. 9. 2016 do 1. 6. 2018
Kmenové akcie na jméno 200 000, počet akcií: 10.
od 30. 7. 2015 do 14. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno 200 000, počet akcií: 10.
Statutární orgán
od 12. 11. 2018
MARAT SABER - Člen představenstva
Praha - Horní Měcholupy, Hornoměcholupská, PSČ 109 00
den vzniku členství: 12. 11. 2018
od 28. 6. 2018
HARICLIA MONA SANDESCU - Předseda představenstva
Praha - Staré Město, Bílkova, PSČ 110 00
den vzniku členství: 27. 6. 2018
den vzniku funkce: 27. 6. 2018
od 28. 6. 2018
LADISLAV BERAN - Místopředseda představenstva
Praha - Vršovice, Vršovická, PSČ 100 00
den vzniku členství: 27. 6. 2018
den vzniku funkce: 27. 6. 2018
od 28. 6. 2018
Ing. LIBOR POVEJŠIL - Člen představenstva
Praha - Modřany, Božetická, PSČ 143 00
den vzniku členství: 27. 6. 2018
od 6. 10. 2017 do 28. 6. 2018
PETR FORMÁNEK - člen představenstva
Praha - Hlubočepy, Wassermannova, PSČ 152 00
den vzniku členství: 19. 9. 2017 - 27. 6. 2018
od 22. 6. 2016 do 6. 10. 2017
PETR BARÁK - člen představenstva
Praha - Modřany, Botevova, PSČ 143 00
den vzniku členství: 27. 4. 2016 - 18. 9. 2017
den vzniku funkce: 27. 4. 2016 - 18. 9. 2017
od 29. 9. 2015 do 28. 6. 2018
HARICLIA MONA SANDESCU - předseda představenstva
Praha - Staré Město, Bílkova, PSČ 110 00
den vzniku členství: 7. 9. 2015 - 27. 6. 2018
den vzniku funkce: 7. 9. 2015 - 27. 6. 2018
od 30. 7. 2015 do 29. 9. 2015
Ing. LUKÁŠ HAMPL - předseda představenstva
Praha - Libeň, Nad Okrouhlíkem, PSČ 180 00
den vzniku členství: 30. 7. 2015 - 7. 9. 2015
den vzniku funkce: 30. 7. 2015 - 7. 9. 2015
od 30. 7. 2015 do 22. 3. 2016
Ing. LIBOR HÁJEK - člen představenstva
Praha - Kunratice, Fadějevova, PSČ 148 00
den vzniku členství: 30. 7. 2015 - 16. 3. 2016
od 12. 11. 2018
Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.
od 28. 6. 2018 do 12. 11. 2018
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.
od 30. 7. 2015 do 28. 6. 2018
Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo člen představenstva.
Dozorčí rada
od 9. 5. 2018
ELTODO ADVISORY, s.r.o., IČO: 05002737 - člen dozorčí rady
Praha - Lhotka, Novodvorská, PSČ 142 00
den vzniku členství: 1. 4. 2018
od 22. 3. 2016 do 9. 5. 2018
GABRIELA MRŠTNÁ - člen dozorčí rady
Praha - Slivenec, Malachitová, PSČ 154 00
den vzniku členství: 16. 3. 2016 - 31. 3. 2018
od 30. 7. 2015 do 22. 3. 2016
ZDEŇKA MOLNÁROVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Kunratice, Fadějevova, PSČ 148 00
den vzniku členství: 30. 7. 2015 - 16. 3. 2016
Akcionáři
od 30. 7. 2015 do 1. 6. 2018
ELTODO, a.s., IČO: 45274517
Praha, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01
Hodnocení firmy
-6
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

26. 7. 2019 | | Petra Jaroměřská

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

Podnikáte? Jsou vaši spolupracovníci dostatečně efektivní? Nebude váš byznys potřebovat během půl roku financování? I to umí zhodnotit nová aplikace s názvem Board z dílny české fintechové společnosti BudgetBakers. „Na trh ji uvedeme ještě během léta,“ říká její výkonný ředitel Michal Kratochvíl.

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

9. 6. 2019 | | Adam Páleníček | 34 komentářů

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

Jízdné skoro zadarmo, to nejsou jen stovky a tisíce šťastných seniorů a studentů, kteří teď můžou brázdit Českem a nemyslet na to, kolik jim cinká v kapse. Dotované jízdenky můžou taky být po EET další hřebíček do rakve některých malých živností.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

7. 6. 2019 | | Petr Kučera | 43 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Další vlna elektronické evidence tržeb má zelenou. Vládní koalice odmítla většinu opozičních zlepšováků. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

30. 5. 2019 | | Šárka Pelikánová | 10 komentářů

 Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

Chtěli jste si jenom výjimečně přivydělat. A najednou po vás někdo chce fakturu. Co s tím?

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

25. 5. 2019 | | Ondřej Tůma

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

„Autentisté nejedou na jistotu, neřeší všechno postřiky a pytli s pochybným práškem, co pak končí v nás konzumentech a v půdě,“ říká v obsáhlém rozhovoru o víně Bogdan Trojak.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 590,00 Kč
Czech Exchange 2 590,00 Kč
Broadway Change 2 595,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
Česká spořitelna 2 649,00 Kč
Expobank CZ 2 654,30 Kč
Komerční banka 2 655,45 Kč
Sberbank CZ 2 667,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 706,90 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 803 771 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-7
+
-
2.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-33
+
-
3.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-57
+
-
4.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-61
+
-
5.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-125
+
-

Články na Heroine.cz

Vít Samek představuje: Hasič na záchrance

Vít Samek představuje: Hasič na záchrance

Možná vám zachránili život. Možná vás uchránili od trvalých následků těžkého zranění....více

Pseudověda na sociálních sítích. V ohrožení jsme všichni

Pseudověda na sociálních sítích. V ohrožení jsme všichni

Konspirační videa mají na sociálních sítích obří dosah navzdory tomu, že jsou někdy až...více

Bylo nebylo v Hollywoodu aneb jak mluvit o novém Tarantinovi…

Bylo nebylo v Hollywoodu aneb jak mluvit o novém Tarantinovi…

...a vypadat chytře ve sportbaru i hipsterkavárně v sedmi otázkách a odpovědích.

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: rodičovský příspěvek
Poradna > Sociální poradna > Rodičovská dovolená > rodičovský příspěvek

Otázka: Dobrý den, mám k vám takovou otázku. jsem na mateřské dovolené a pobírám mateřskou i rodičovký příspěvek. Boužel stala se mi nepříjemná situace. Můj bývalí přítel nastoupi do výkonu trestu, rozešli jsme...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services