Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

CyberG Europe, a.s.
IČO: 04200721

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu29. 6. 2015
Obchodní firma
od 5. 3. 2019

CyberG Europe, a.s.

od 29. 6. 2015 do 5. 3. 2019

CyberGym Europe, a.s.

Sídlo
od 29. 6. 2015 do 27. 1. 2017
Praha, Na Vítězné pláni , PSČ 140 00
IČO
od 29. 6. 2015

04200721

Identifikátor datové schránky:qfy556h
Právní forma
od 29. 6. 2015
Akciová společnost
Spisová značka20766 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 16. 12. 2015
- Podnikání v oblasti elektronických komunikací: - Veřejně dostupná telefonní služba Služba je poskytována jako veřejně dostupná. Územní rozsah: Česká republika. - Ostatní hlasové služby Služba je poskytována jako veřejně dostupná. Územní rozsah: Česká republika. - Pronájem okruhů Služba je poskytována jako veřejně dostupná. Územní rozsah: Česká republika. - Služby přenosu dat Služba je poskytována jako veřejně dostupná. Územní rozsah: Česká republika. - Služby přístupu k síti Internet Služba je poskytována jako veřejně dostupná. Územní rozsah: Česká republika.
od 29. 6. 2015
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti
od 29. 6. 2015
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 20. 8. 2018
- Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady učinil dne 16.8.2018 následující rozhodnutí: "Základní kapitál společnosti CyberGym Europe, a.s. se zvyšuje o částku 30.000.000,- Kč, z dosavadní výše 217.000.000,- Kč na výslednou výši základního kapitálu 247.000.000,- Kč. Upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových kmenových akcií v počtu 1.500 kusů o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 20.000,- Kč znějících na jméno s tím, že budou vydány jako zaknihované cenné papíry (dále jen Nové akcie). Nové akcie budou omezeně převoditelné tak, že je akcionář může převést na jiného akcionáře či jinou osobu, popřípadě je zastavit, pouze se souhlasem valné hromady. Nové akcie budou splaceny peněžitým vkladem. S ohledem na shora uvedené prohlášení o nevyužití přednostního práva na upisování Nových akcí ze strany jediného akcionáře nebudou Nové akcie nabízeny k upisování na základě veřejné nabídky, ale budou všechny nabídnuty k upsání předem vybranému zájemci, k terým se určuje: - QED SYSTEMS a.s., se sídlem Praha 1, Haštalská 760/27, PSČ 11000, IČ: 630 80 117, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce č.3261, Společnost QED SYSTEMS a.s. upíše 1.500 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,- Kč, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Určuje se, že lhůta pro upisování akcií pro předem určeného zájemce začíná běžet v den přijetí tohoto rozhodnutí a skončí uplynutím 60 dnů ode dne začátku běhu této lhůty, přičemž představenstvo společnosti předem určenému zájemci oznámí počátek běhu této lhůty tak, že mu bude osobně předán nebo do datové schránky zaslán návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Emisní kurs Nových akcií činí 20.000,- Kč na každou jednu novou kmenovou akcii, která bude znít na jméno o jmenovité 20.000,- Kč. Místem pro splacení vkladů je místo pro upisování Nových akcií, které je v sídle společnosti CyberGym Europe, a.s., tj. na adrese Pobočná 1395/1, Michle, 141 00 Praha 4. Upsané akcie budou splaceny dále uvedenými vklady nejpozději do 60 dnů ode dne provedení úpisu Nových akcií, a to bezhotovostně na účet společnosti č. 8835xxxx. Předmětem peněžitého vkladu společnosti QED SYSTEMS a.s. je částka 30.000.000,- Kč, přičemž za tento peněžitý vklad se vydá společnosti QED SYSTEMS a.s. 1.500 kusů Nových kmenových akcií, které budou zaknihovanými cennými papíry znějícími na jméno o jmeno vité hodnotě každé akcie 20.000,- Kč. Připouští se možnost započtení pohledávek vůči společnosti uvedených v části Za šesté níže proti pohledávkám na splacení emisního kurzu Nových akcií uvedeným výše, při dodržení následujících pravidel postupu pro uzavření Smlouvy o započtení vzájemných poh ledávek: Smlouva o započtení pohledávky upisovatele jako věřitele proti dlužníkovi - společnosti CyberGym Europe, a.s. bude uzavřena nejpozději do 60 dnů ode dne upsání akcií předem vybraným zájemcem a bude obsahovat přesné označení pohledávek, a to specifikací os ob dlužníka a věřitele, právního důvodu vzniku pohledávky, číselné určení celkové výše pohledávky ke dni uzavření Smlouvy o započtení pohledávek a přesné určení na úhradu jaké části emisního kurzu se každá pohledávka započítává."
od 14. 11. 2017
- Jediný akcionář dne 6.10.2017 učinil při výkonu působnosti valné hromady následující rozhodnutí: "Základní kapitál společnosti CyberGym Europe, a.s. ve výši 2.000.000,- Kč se zvyšuje o částku 215.000.000,-Kč na celkovou částku 217.000.000,- Kč. Upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových kmenových akcií v počtu 10 750 kusů o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 20.000,- Kč znějících na jméno s tím, ž e budou vydány jako zaknihované cenné papíry (dále jen Nové akcie). Nové akcie budou omezeně převoditelné tak, že je akcionář může převést na jiného akcionáře či jinou osobu, popřípadě je zastavit, a to pouze se souhlasem valné hromady. Nové akcie budou s placeny peněžitými vklady. S ohledem na prohlášení o nevyužití přednostního práva na upisování Nových akcí ze strany jediného akcionáře nebudou Nové akcie upisovány akcionáři na základě dohody a ani nebudou nabízeny k upisování na základě veřejné nabídky, ale budou všechny nabídnuty k upsání předem vybraným zájemcům, kterými se určují: 1/ QED SYSTEMS a.s., se sídlem Praha 1, Haštalská 760/27, PSČ 11000, IČ: 630 80 117, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3261, v počtu 1 250 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 20.000,-Kč každé, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry a 2/ JUDr. Petr Vališ, nar. 4.12.1965, bytem Borovská 789, Praha 9, advokát č. osvědčení ČAK 2484, se sídlem Pplk. Sochora 4, Praha 7, 170 00, jako správce svěřenského fondu Cyber Security, svěřenský fond, v počtu 9 500 kusů kmenových akcií na jméno jmenovi té hodnotě 20.000,- každé, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Určuje se, že lhůta pro upisování akcií pro předem určené zájemce začíná běžet v den přijetí tohoto rozhodnutí a skončí uplynutím 60ti dnů ode dne začátku běhu této lhůty, přičemž představenstvo společnosti předem určeným zájemcům oznámí počátek běhu této lhůty tak, že jim bude osobně předán nebo do datové schránky zaslán návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Emisní kurs Nových akcií činí 20.000,- Kč na každou jednu novou kmenovou akcii, která bude znít na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč. Místem pro splacení vkladů je místo pro upisování Nových akcií, které je v sídle společnosti CyberGym Europe, a.s. na adrese se sídlem Pobočná 1395/1, Michle, 141 00 Praha 4. Lhůta pro splacení vkladů: Upsané akcie budou splaceny dále uvedenými vklady nejpozději do 60ti dnů ode dne provedení úpisu Nových akcií, a to bezhotovostně na účet společnosti. Předmětem peněžitého vkladu: a)společnosti QED SYSTEMS a.s., se sídlem Praha 1, Haštalská 760/27, PSČ 11000, IČ: 630 80 117, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3261, je částka 25.000.000,-Kč, přičemž za tento peněžitý vklad se vydá této s polečnosti 1 250 kusů nových kmenových akcií, které budou zaknihovanými cennými papíry znějícími na jméno ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč každé b) JUDr. Petra Vališe, nar. 4.12.1965, bytem Borovská 789, Praha 9, advokát č. osvědčení ČAK 2484, se sídlem Pplk. Sochora 4, Praha 7, 170 00, jako správce svěřenského fondu Cyber Security, svěřenský fond, je částka 190.000.000,- Kč, přičemž za tento peně žitý vklad se vydá panu JUDr. Petru Vališovi, nar. 4.12.1965, bytem Borovská 789, Praha 9, advokát č. osvědčení ČAK 2484, se sídlem Pplk. Sochora 4, Praha 7, 170 00, jako správci svěřenského fondu Cyber Security, svěřenský fond 9 500 kusů nových kmenovýc h akcií, které budou zaknihovanými cennými papíry znějícími na jméno ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč každé. Připouští se možnost započtení pohledávek upisovatelů vůči společnosti CyberGym Europe, a.s. uvedených v bodě druhém níže proti pohledávkám na splacení emisního kursu Nových akcií uvedeným výše, při dodržení následujících pravidel postupu pro uzavření Sm luv o započtení vzájemných pohledávek: Smlouva o započtení pohledávky upisovatele jako věřitele proti dlužníkovi - společnosti CyberGym Europe, a.s. bude uzavřena vždy nejpozději do 60ti dnů ode dne upsání akcií upisovatelem a bude obsahovat přesné označení pohledávek specifikací osob dlužníka a věřitele, právního důvodu vzniku pohledávky, číselné určení celkové výše pohledávky ke dni uzavření Smlouvy o započtení pohledávek a přesné určení na úhradu jaké části emisního kursu se každá pohledávka započítává."
Kapitál
od 20. 8. 2018
Základní kapitál 247 000 000 Kč, splaceno 247 000 000 Kč.
od 14. 11. 2017 do 20. 8. 2018
Základní kapitál 217 000 000 Kč, splaceno 217 000 000 Kč.
od 29. 6. 2015 do 14. 11. 2017
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 2 000 000 Kč.
od 20. 8. 2018
Akcie na jméno 20 000, počet akcií: 12 350.
od 20. 8. 2018
Akcie na jméno jsou omezeně převoditelné. Akcionář může převést akcie společnosti na jiného akcionáře nebo na jinou osobu, popřípadě je zastavit, a to pouze se souhlasem valné hromady.
od 14. 11. 2017 do 20. 8. 2018
Akcie na jméno 20 000, počet akcií: 10 850.
od 14. 11. 2017 do 20. 8. 2018
Akcie na jméno jsou omezeně převoditelné. Akcionář může převést akcie společnosti na jiného akcionáře nebo na jinou osobu, popřípadě je zastavit, a to pouze se souhlasem valné hromady.
od 2. 12. 2016 do 14. 11. 2017
Akcie na jméno 20 000, počet akcií: 100.
od 2. 12. 2016 do 14. 11. 2017
Akcie na jméno jsou omezeně převoditelné. Akcionář může převést akcie společnosti na jiného akcionáře nebo na jinou osobu, popřípadě je zastavit, a to pouze se souhlasem valné hromady.
od 29. 6. 2015 do 2. 12. 2016
Akcie na jméno 20 000, počet akcií: 100.
od 29. 6. 2015 do 2. 12. 2016
Akcie na jméno jsou omezeně převoditelné. Akcionář může převést akcie společnosti na jiného akcionáře nebo na jinou osobu, popřípadě je zastavit, a to pouze se souhlasem valné hromady.
Statutární orgán
od 29. 11. 2018
Ing. KAMIL BAHBOUH - člen představenstva
Praha - Staré Město, Haštalská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 15. 1. 2018
od 2. 2. 2018
MARTIN UHER - předseda představenstva
Kozomín, , PSČ 277 45
den vzniku členství: 5. 4. 2017
den vzniku funkce: 15. 1. 2018
od 2. 2. 2018 do 29. 11. 2018
Ing. KAMIL BAHBOUH - člen představenstva
Příbram - Příbram I, náměstí T. G. Masaryka, PSČ 261 01
den vzniku členství: 15. 1. 2018
od 5. 4. 2017 do 2. 2. 2018
MARTIN UHER - člen představenstva
Kozomín, , PSČ 277 45
den vzniku členství: 5. 4. 2017
od 27. 1. 2017 do 2. 2. 2018
STATUTORY s.r.o., IČO: 01861751 - předseda představenstva
Praha - Hostivař, Dolnoměcholupská, PSČ 102 00
den vzniku členství: 1. 1. 2017 - 15. 1. 2018
den vzniku funkce: 1. 1. 2017 - 15. 1. 2018
od 12. 7. 2015
JUDr. PETR VALIŠ - člen představenstva
Praha - Újezd nad Lesy, Borovská, PSČ 190 16
den vzniku členství: 29. 6. 2015
den vzniku funkce: 29. 6. 2015
od 29. 6. 2015 do 12. 7. 2015
JUDr. PETR VALIŠ - člen představenstva
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Borovská, PSČ 190 16
den vzniku členství: 29. 6. 2015
den vzniku funkce: 29. 6. 2015
od 29. 6. 2015 do 27. 1. 2017
Ing. TOMÁŠ PŘIBYL - předseda představenstva
Praha - Újezd nad Lesy, Druhanická, PSČ 190 16
den vzniku členství: 29. 6. 2015 - 31. 12. 2016
den vzniku funkce: 29. 6. 2015 - 31. 12. 2016
od 29. 6. 2015 do 5. 4. 2017
Ing. JANA HRUBÁ, MSc. - člen představenstva
Praha - Libeň, Konšelská, PSČ 180 00
den vzniku členství: 29. 6. 2015 - 5. 4. 2017
den vzniku funkce: 29. 6. 2015
od 29. 6. 2015
K jednání a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada
od 5. 4. 2017
Ing. JANA HRUBÁ, MSc. - člen dozorčí rady
Praha - Libeň, Konšelská, PSČ 180 00
den vzniku členství: 5. 4. 2017
od 5. 4. 2017
MILAN BALÁŽIK - člen dozorčí rady
Praha - Horní Měcholupy, Padovská, PSČ 109 00
den vzniku členství: 5. 4. 2017
od 5. 4. 2017
ALEŠ URBAN - člen dozorčí rady
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Stará Boleslav, Zdeňka Fibicha, PSČ 250 01
den vzniku členství: 5. 4. 2017
od 23. 2. 2017
GILAD YOSHI - člen dozorčí rady
Bat Hefer, Bait Zait, P.O. 126, PSČ 428 42, Izraelský stát
den vzniku členství: 12. 1. 2017
od 17. 7. 2015 do 27. 1. 2017
PAVEL HORÁK - předseda dozorčí rady
Praha - Malešice, Přistoupimská, PSČ 108 00
den vzniku členství: 29. 6. 2015 - 10. 12. 2016
den vzniku funkce: 29. 6. 2015 - 10. 12. 2016
od 29. 6. 2015 do 17. 7. 2015
PAVEL HORÁK - předseda dozorčí rady
Praha 10 - Malešice, Přistoupimská, PSČ 108 00
den vzniku členství: 29. 6. 2015
den vzniku funkce: 29. 6. 2015
Akcionáři
od 2. 2. 2018 do 21. 8. 2018
Ragnarok s.r.o., IČO: 04135270
Praha - Vysočany, Kolbenova, PSČ 190 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

17. 10. 2019 | | Petr Kučera | 31 komentářů

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

Podle ministerstva financí se může obchodník rozhodnout, že chce přijímat jenom karty. Naopak podle ČNB musí podnikatelé až na výjimky vždycky přijímat i hotovost.

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

10. 10. 2019 | | Petr Kučera | 42 komentářů

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

Ministerstvo financí přišlo s novou variantou, koalice by měla doladit detaily v příštím týdnu. Souhlasí i opozice, nechce ale rušit daňové slevy.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

13. 9. 2019 | | Petr Kučera | 67 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Poslanci definitivně schválili rozšíření elektronické evidence tržeb. Vládní koalice odmítla většinu opozičních návrhů, přehlasovala i senátní veto. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Klid za 500 korun. Spočítali jsme, komu se vyplatí paušální daň

30. 8. 2019 | | Jiří Hovorka | 33 komentářů

Klid za 500 korun. Spočítali jsme, komu se vyplatí paušální daň

Nechcete řešit daně ani pojištění? Zaplaťte 500 korun za měsíc. Takovou pobídku pro drobné podnikatele chystá ministerstvo financí. Těm nejmenším se to ale nevyplatí.

Nový paušál pro OSVČ a méně papírování. Bude líp, slibuje desatero

28. 8. 2019 | | Jiří Hovorka | 16 komentářů

Nový paušál pro OSVČ a méně papírování. Bude líp, slibuje desatero

Ministryně financí Alena Schillerová a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček slibují živnostníkům a dalším osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) usnadnění podmínek pro podnikání.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 585,00 Kč
Broadway Change 2 585,00 Kč
Czech Exchange 2 585,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 595,00 Kč
Česká spořitelna 2 637,00 Kč
Komerční banka 2 643,63 Kč
Expobank CZ 2 649,20 Kč
Sberbank CZ 2 662,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 696,50 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 055 092 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Gott

Karel Gott

- zpěvák

+209
+
-
2.Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

-4
+
-
3.Bohumír Ďuričko

Bohumír Ďuričko

- podnikatel toho času ve výkonu trestu

-24
+
-
4.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-76
+
-
5.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-164
+
-

Články na Heroine.cz

Vít Samek představuje: Primář z Bulovky

Vít Samek představuje: Primář z Bulovky

V zatím posledním díle seriálu o obyčejných hrdinech, kteří vám mohli zachránit – a třeba...více

Advokátka Hrdá: Jak dál neubližovat obětem znásilnění

Advokátka Hrdá: Jak dál neubližovat obětem znásilnění

„Ani po patnácti letech praxe mě nepřestává překvapovat, jak moc lidé podceňují traumata...více

23. Ji.hlava je tady: 277 filmů, od Sobojleva k Havlovi

23. Ji.hlava je tady: 277 filmů, od Sobojleva k Havlovi

Třiadvacátá Ji.hlava je za dveřmi. Mezinárodní festival dokumentárních filmů nabídne premiéry...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Úřad práce
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Úřad práce

Otázka: Dobrý den, dostala jsem doporučenku od ÚP. Nakonec jsem nebyla přijata a jako důvod zaměstnavatel uvedl zdravotní nezpůsobilost. Jednalo se o fyzicky náročnější práci a zaměstnavatel zřejmě usoudil, že...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services