Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Tauriela, s.r.o.
IČO: 04449673 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 10. 2015
Datum zániku31. 8. 2016
StavVymazáno
Obchodní firma
od 1. 10. 2015 do 31. 8. 2016

Tauriela, s.r.o.

Sídlo
od 1. 10. 2015 do 22. 10. 2015
Praha, Purkyňova , PSČ 110 00
IČO
od 1. 10. 2015 do 31. 8. 2016

04449673

Právní forma
od 1. 10. 2015 do 31. 8. 2016
Společnost s ručením omezeným
Spisová značka247856 C, Městský soud v Praze
Předmět činnosti
od 1. 10. 2015 do 31. 8. 2016
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 17. 12. 2015 do 31. 8. 2016
- K podílu jediného společníka, společnosti LPM investment, s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 044 31 669, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 247598 (dále jen Zástavce) na spo lečnosti Tauriela, s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 044 49 673, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 247856 (dále jen Podíl), je podle smlouvy o zřízení zástavního práva k P odílu uzavřené mezi Zástavcem a společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, IČO: 649 48 242, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 3 608 (dále jen Zástavní věřitel) dne 5. listopadu 2015 (dále je Smlouva) až do zániku zástavního práva ze Smlouvy vyplývajícího, zřízen jako věcné právo zákaz zcizení Podílu nebo jeho zatížení jakýmkoliv právem třetí osoby bez souhlasu Zástavního věřitele. Zákaz podle předchozí věty je zřízen jako věcné právo a vzniká zápisem do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 1. 10. 2015 do 31. 8. 2016
Základní kapitál 1 Kč
Statutární orgán
od 22. 10. 2015 do 31. 8. 2016
Ing. JOSEF VOJTA - jednatel
Tábor, Angela Kančeva, PSČ 390 02
den vzniku funkce: 5. 10. 2015
od 22. 10. 2015 do 31. 8. 2016
VLADIMÍR BRŮNA - jednatel
Praha - Dejvice, Paťanka, PSČ 160 00
den vzniku funkce: 5. 10. 2015
od 1. 10. 2015 do 22. 10. 2015
Mgr. Ing. ZDENĚK MIKULÁŠ - jednatel
Říčany, Kyjevská, PSČ 251 01
den vzniku funkce: 1. 10. 2015 - 5. 10. 2015
od 1. 10. 2015 do 22. 10. 2015
Mgr. Ing. MAREK ŠVEHLÍK - jednatel
Zlín, Středová, PSČ 760 05
den vzniku funkce: 1. 10. 2015 - 5. 10. 2015
od 1. 10. 2015 do 31. 8. 2016
Za společnost jednají dva jednatelé společně.
Společníci s vkladem
od 22. 10. 2015 do 31. 8. 2016
LPM investment, s.r.o., IČO: 04431669
Praha - Krč, Antala Staška, PSČ 140 00
Vklad: 1 Kč, splaceno 100;00 %. Obchodní podíl 100;00
od 17. 12. 2015
- Zástavní právo k podílu a veškerým plněním s podílem souvisejícím nebo z něj vyplývajícím bylo zřízeno ve prospěch společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, IČO: 649 48 242, zap sané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 3608, jako zástavního věřitele (dále jen Zástavní věřitel), na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu uzavřené mezi Zástavním věřitelem a společností LPM inves tment, s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 044 31 669, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 247598, jako zástavcem, dne 18. listopadu 2015 (dále jen Smlouva o zřízení zástavní ho práva k podílu) k zajištění veškerých, stávajících i budoucích, podmíněných i nepodmíněných, peněžitých dluhů společnosti SALTEN s.r.o., se sídlem Slaný, Netovická 353, okres Kladno, PSČ 27401, IČO: 264 48 394, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Měs tským soudem v Praze pod spisovou značkou C 82917 (dále jen Dlužník), vůči Zástavnímu věřiteli vzniklých na základě Finančních dokumentů, jak jsou vymezeny ve Smlouvě o zřízení zástavního práva k podílu (dále jen Finanční dokumenty), a/nebo v souvislosti s nimi, zejména: (a) dluhů ke splacení jistiny úvěru podle smlouvy o úvěru uzavřené mezi Zástavním věřitelem a Dlužníkem dne 13. 11. 2015 do výše 28.000.000 Kč (dále jen Úvěrová smlouva) a jejího příslušenství; (b) dluhů k zaplacení debetních zůstatků Kon tokorentních účtů, jak jsou vymezeny ve Smlouvě o zřízení zástavního práva k podílu, a jejich příslušenství; (c) dluhů k zaplacení veškerých poplatků, odměn a provizí, nákladů a výdajů podle Finančních dokumentů nebo v souvislosti s nimi, a jejich přísluš enství; (d) dluhů k zaplacení jakýchkoli smluvních pokut a dluhů vzniklých v důsledku porušení jakýchkoli dluhů a povinností podle Finančních dokumentů nebo v souvislosti s nimi, a jejich příslušenství; (e) dluhů k zaplacení náhrady škody (včetně jakýchko li nároků na náhradu ušlého zisku) nebo nemajetkové újmy a jiných obdobných plateb vzniklých v souvislosti s Finančními dokumenty, a jejich příslušenství; (f) dluhů k úhradě nákladů spojených s vymáháním pohledávek, které vznikly nebo vzniknou na základě nebo v souvislosti s Finančními dokumenty, a jejich příslušenství; (g) dluhů k vydání bezdůvodného obohacení vzniklého v souvislosti s Finančními dokumenty, a jejich příslušenství; a (h) dluhů k zaplacení jakékoli částky v důsledku ukončení, zrušení, zdán livosti, neplatnosti, neúčinnosti nebo nevymahatelnosti jakéhokoli Finančního dokumentu nebo jakéhokoli práva Zástavního věřitele podle jakéhokoli Finančního dokumentu; za předpokladu, že pokud již ke dni uzavření Smlouvy o zřízení zástavního práva k podí lu neexistovaly, budou vznikat v období ode dne uzavření Úvěrové smlouvy do 13. 11. 2026 a maximální celková částka jistiny těchto dluhů nepřekročí částku 42.000.000 Kč (slovy: čtyřicet dva milionů korun českých) nebo její ekvivalent v jakékoli jiné měně. Zajištěnými dluhy nejsou dluhy, které by měly za následek, že zástavní právo zřízené na základě Smlouvy o zřízení zástavního k podílu by bylo v rozporu s ustanoveními právních předpisů. Po dobu trvání tohoto zástavního práva je zřízen zákaz zatížení a zcizení jakýmkoliv právem ve prospěch třetí osoby bez souhlasu zástavního věřitele jako věcné právo.
od 20. 11. 2015
- Zástavní právo k podílu a veškerým plněním s podílem souvisejícím nebo z něj vyplývajícím bylo zřízeno ve prospěch společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, IČO: 649 48 242, zap sané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 3608, jako zástavního věřitele, na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu uzavřené mezi zástavním věřitelem a společností LPM investment, s.r.o., se sídlem Anta la Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 044 31 669, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 247598 jako zástavcem dne 5. listopadu 2015 k zajištění veškerých, stávajících i budoucích, podmíněných i nepodm íněných, peněžitých dluhů společnosti Tauriela, s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 044 49 673, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 247856, vůči zástavnímu věřiteli vzniklých na základě Finančních dokumentů, jak jsou vymezeny ve smlouvě o zřízení zástavního práva k podílu (dále jen ,,Finanční dokumenty"), a/nebo v souvislosti s nimi, zejména: (a) dluhů ke splacení jistiny úvěru podle smlouvy o úvěru do výše 2.000.000 Euro uzavřené dne 5. listopadu 2015 a jejího příslušenství; (b) dluhů k zaplacení veškerých poplatků, odměn a provizí, nákladů a výdajů podle Finančních dokumentů nebo v souvislosti s nimi, a jejich příslušenství; (c) dluhů k zaplacení jakýchkoli smluvních pokut a dluhů vzniklých v důsledku porušení jakýchkoli dluhů a povinností podle Finančních dokumentů nebo v souvislosti s nimi, a jejich příslušenství; (d) dluhů k zaplacení náhrady škody (včetně jakýchkoli nároků na náhradu ušlého zisku) nebo nemajetkové újmy a jiných obdobných plateb vzniklých v souvislosti s Finančními dokumenty, a jejich příslušenství; (e) dluhů k úhradě nákladů spojených s vymáháním pohledávek, které vznikly nebo vzniknou na základě nebo v souvislosti s Finančními dokumenty, a jejich příslušenství; (f) dluhů k vydání bezdůvodného obohacení vzniklého v souvislosti s Finančními dokumenty, a jejich příslušenství; a (g) dluhů k zaplacení jakékoli částky v důsledku ukončení, zrušení, zdánlivosti, neplatnosti, neúčinnosti nebo nevymahatelnosti jakéhokoli Finančního dokumentu nebo jakéhokoli práva zástavního věřitele podle jakéhokoli Finančního dokumentu; za předpokladu, že pokud již ke dni uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu neexistují, budou vznikat v období ode dne uzavření shora uvedené úvěrové smlouvy do 30. června 2031 a maximální celková částka jistiny těchto dluhů nepřekročí částku 3.000.000 Euro nebo její ekvivalent v jakékoli jiné měně. Zajištěnými dluhy však nejsou dluhy, které by měly za následek, že zástavní právo zřízené na základě shora uvedené smlouvy o zřízení zástavního k podílu by bylo v rozporu s ustanoveními právních p ředpisů.
od 1. 10. 2015 do 22. 10. 2015
SAMAK services s.r.o., IČO: 03863751
Praha - Nové Město, Purkyňova, PSČ 110 00
Vklad: 1 Kč, splaceno 100;00 %. Obchodní podíl 100;00
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Zubaři brněnských ulic. Developer se teď obává hlavně reakce bank

5. 7. 2020 | | Martina Fojtů | 3 komentáře

Zubaři brněnských ulic. Developer se teď obává hlavně reakce bank

Jejich práce čas od času připomíná náročný zubařský zákrok. Z domu vykutají všechno špatné, třeba moc nezbyde, ale s trochou energie se pak do ulice usmívá nová naleštěná stavba.

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

30. 6. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 63 komentářů

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

Paušální daň má fungovat už od příštího roku. Oproti původnímu návrhu od ministerstva financí se vláda dohodla na kompromisu - paušál budou moci využít podnikatelé s ročním příjmem do 800 000 korun.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus za první období

26. 6. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus za první období

V pondělí 29. června je poslední den pro podání žádosti o „kompenzační bonus“ z programu Pětadvacítka za období od 12. března do 30. dubna.

Zmatek v termínu pro přehledy OSVČ. Ministři spolu nemluví

26. 6. 2020 | | Petr Kučera

Zmatek v termínu pro přehledy OSVČ. Ministři spolu nemluví

Vláda připravila další absurditu: Lhůta pro podání přehledu zdravotní pojišťovně letos skončí dřív než pro samotné daňové přiznání.

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Startuje příjem žádostí

26. 6. 2020 | | Petr Kučera | 8 komentářů

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Startuje příjem žádostí

O podporu mohou požádat podnikatelé a firmy, kterým stát zakázal prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 675,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 685,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 700,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 730,70 Kč
ČSOB 2 730,70 Kč
Expobank CZ 2 739,80 Kč
Komerční banka 2 746,19 Kč
Česká spořitelna 2 751,00 Kč
Raiffeisenbank 2 791,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 792,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 419 406 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Mikuláš Minář

Mikuláš Minář

- aktivista

+30
+
-
2.Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

+3
+
-
3.Patrik Hezucký

Patrik Hezucký

- moderátor

-10
+
-
4.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-21
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-27
+
-

Články na Heroine.cz

Vztek matek. Proč se neovládáme a pak se za to nenávidíme

Vztek matek. Proč se neovládáme a pak se za to nenávidíme

Občas cítím na své dítě obrovský vztek, který stěží ovládnu. Nebo neovládnu. Strategie,...více

Nemáte s kým vyrazit do hor? Nebojte se. Vandr o samotě zvládne každá z nás

Nemáte s kým vyrazit do hor? Nebojte se. Vandr o samotě zvládne každá z nás

Zavřené hranice spoustu z nás donutily plánovat prázdniny v Česku. Chcete taky vyrazit...více

Stříhat za dvojí ceny muže a ženy není fér, říká kadeřnice Klára Váňová z Barberette

Stříhat za dvojí ceny muže a ženy není fér, říká kadeřnice Klára Váňová z Barberette

Klára Váňová samu sebe nenazývá kadeřnicí, ale holičkou, přesněji anglickou slovní hříčkou...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Odeslání stornované objednávky
Poradna > Spotřebitelská poradna > Odeslání stornované objednávky

Otázka: Dobrý den, objednala jsem potisk trička s mnou vyrobeným nápisem, který měl být svatebním darem. Firma má na stránkách uvedeno, že zboží bude odesláno do 10 dnů od objednání. Po 10 dnech, kdy zboží nepřišlo,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services