RÜCKL CRYSTAL a.s., IČO: 04504798 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti RÜCKL CRYSTAL a.s. Údaje byly staženy 25. 7. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 04504798. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 04504798 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Firmy se stejným IČO


Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu22. 10. 2015
Datum zániku31. 12. 2021
StavVymazáno
Obchodní firma
od 1. 5. 2016 do 31. 12. 2021

RÜCKL CRYSTAL a.s.

od 22. 10. 2015 do 1. 5. 2016

BVY Czech, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 5. 5. 2016 do 31. 12. 2021
Kraj: Středočeský kraj
Okres: Beroun
Obec: Nižbor
Část obce: Nižbor
Ulice: Lánská
Adresní místo: Lánská 141
PSČ: 26705
od 22. 10. 2015 do 5. 5. 2016
Praha, V celnici , PSČ 110 00
IČO
od 22. 10. 2015 do 31. 12. 2021

04504798

DIČ

CZ04504798

Právní forma
od 22. 10. 2015 do 31. 12. 2021
Akciová společnost
Spisová značka21041 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 13. 5. 2016 do 31. 12. 2021
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 5. 5. 2016 do 31. 12. 2021
- Broušení a leptání skla.
Předmět činnosti
od 22. 10. 2015 do 31. 12. 2021
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021
- Rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 9.9.2021, o jejímž rozhodnutí byl pořízen notářský zápis č. NZ 394/2021, dochází ke zvýšení základního kapitálu společnosti: 1. Základní kapitál společnosti bude zvýšen o částku 600 000,-- Kč (šest set tisíc korun českých), tedy na částku 2 600 000,-Kč (dva miliony šest set tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií peněžitými vklady bez využití přednostního práva stávajíc ích akcionářů s tím, že se nepřipouští zvýšení základního kapitálu nad nebo pod tuto částku. 2. Počet upisovaných akcií společnosti bude 60 (šedesát) kusů akcií společnosti. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií společnosti bude činit 10 000,-- Kč (deset tisíc korun českých), všechny upisované akcie společnosti budou kmenovými akciemi na jm éno a budou vydány jako cenné papíry v listinné podobě. Emisní kurs každé nově upisované akcie společnosti se rovná její jmenovité hodnotě. 3. Místem úpisu akcií bude Plzeň, Kyjevská 1228/77, Východní Předměstí, PSČ 326 00. 4. Úpis akcií proběhne ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů a tato lhůta počíná 2. (druhým) dnem ode dne přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti. 5. Zájemce upíše akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. K upsání akcií (podpisu smlouvy) bude zájemci poskytnuta lhůta 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a podpisy účastníků musí být úředně ověřeny. 6. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích. 7. Základní kapitál bude zvýšen peněžitým vkladem upsáním nových akcií předem určenými zájemci o úpis (dále jen zájemci), kterými jsou: a) Mgr. Martin Wichterle, nar. 2.11.1965, pobyt Praha, Hanzelkova 2659/4, PSČ 160 00. Určuje se, že zájemce Mgr. Martin Wichterle upíše na zvýšení základního kapitálu společnosti 3 (tři) kusy listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,-- Kč (deset tisíc korun českých). Tento zájemce má v době zvýšení základního kapit álu vůči společnosti pohledávku na splacení poskytnuté zápůjčky ve výši 30 000,-- Kč (třicet tisíc korun českých) na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 25.8.2021, kterou došlo k postoupení části pohledávky obchodní společnosti Wikov Industry a .s. vůči obchodní společnosti RÜCKL CRYSTAL a.s. vyplývající z rámcové smlouvy o zápůjčce, která byla uznána dohodou o uznání dluhu ze dne 11.8.2021 uzavřenou mezi obchodní společností Wikov Industry a.s. a obchodní společností RÜCKL CRYSTAL a.s. b) Ing. Jiří Trtík, nar. 22.3.1964, pobyt Nová Ves u Leštiny 34, PSČ 582 82. Určuje se, že zájemce Ing. Jiří Trtík upíše na zvýšení základního kapitálu společnosti 40 (čtyřicet) kusů listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,-- Kč (deset tisíc korun českých). Tento zájemce má v době zvýšení základního kapit álu vůči společnosti pohledávku na splacení poskytnuté zápůjčky ve výši 400 000,-- Kč (čtyři sta tisíc korun českých) na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 25.8.2021, kterou došlo k postoupení části pohledávky obchodní společnosti Wikov Indust ry a.s. vůči obchodní společnosti RÜCKL CRYSTAL a.s. vyplývající z rámcové smlouvy o zápůjčce, která byla uznána dohodou o uznání dluhu ze dne 11.8.2021 uzavřenou mezi obchodní společností Wikov Industry a.s. a obchodní společností RÜCKL CRYSTAL a.s. c) obchodní společnost Wikov Industry a.s., se sídlem Praha, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČ 27168531, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 9464. Určuje se, že zájemce obchodní společnost Wikov Industry a.s. upíše na zvýšení základního kapitálu společnosti 17 (sedmnáct) kusů listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,-- Kč (deset tisíc korun českých). Tento zájemce má v době zvýšení základního kapitálu vůči společnosti pohledávku na splacení poskytnuté zápůjčky ve výši 2 875 000,-- Kč (dva miliony osm set sedmdesát pět tisíc korun českých) vyplývající z rámcové smlouvy o zápůjčce, která byla uznána dohodou o uznání dluhu ze d ne 11.8.2021 uzavřenou mezi obchodní společností Wikov Industry a.s. a obchodní společností RÜCKL CRYSTAL a.s., když z této pohledávky bude započtena pouze její část ve výši 170 000,-- Kč (sto sedmdesát tisíc korun českých). Existence těchto dluhů v účetnictví společnosti RÜCKL CRYSTAL a.s. byla potvrzena zprávami auditora obchodní společností MASTER Audit spol. s r.o. zapsanou do seznamu auditorských společností vedeném Komorou auditorů České republiky pod č. 176. 8. Valná hromada souhlasí se započtením peněžité pohledávky zájemce: a) Mgr. Martina Wichterleho, nar. 2.11.1965, pobyt Praha, Hanzelkova 2659/4, PSČ 160 00, specifikované ad 7a) ve výši 30 000,-- Kč (třicet tisíc korun českých) proti pohledávce na splacení jím upsaného emisního kursu akcií. Emisní kurz emitovaných akcií u psaných tímto zájemcem bude splacen výhradně tímto započtením. b) Ing. Jiřího Trtíka, nar. 22.3.1964, pobyt Nová Ves u Leštiny 34, PSČ 582 82, specifikované ad 7b) ve výši 400 000,-- Kč (čtyři sta tisíc korun českých) proti pohledávce na splacení jím upsaného emisního kursu akcií. Emisní kurz emitovaných akcií upsaný ch tímto zájemcem bude splacen výhradně tímto započtením. c) obchodní společnosti Wikov Industry a.s., se sídlem Praha, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČ 27168531, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 9464, specifikované ad 7c) ve výši 170 000,-- Kč (sto sedmdesát tisíc korun českých) proti pohledávce na splacení jí upsaného emisního kursu akcií. Emisní kurz emitovaných akcií upsaných tímto zájemcem bude splacen výhradně tímto započtením. 9. Údaj o účtu u banky a o lhůtě pro splacení emisního kursu se s ohledem na skutečnost, že emisní kurs bude splacen výhradně započtením, neuvádějí. 10. Valná hromada stanoví pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení takto: a) Smlouva bude uzavřena mezi společností a zájemci (upisovateli) Mgr. Martinem Wichterlem, Ing. Jiřím Trtíkem a obchodní společností Wikov Industry a.s. ve lhůtě určené k úpisu akcií dle bodu 5., a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapit álu do obchodního rejstříku. Smlouva musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy b) ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno touto valnou hromadou, c) peněžitá pohledávka upisovatele Mgr. Martina Wichterleho bude započtena ve výši 30 000,-- Kč (třicet tisíc korun českých) na splacení emisního kursu akcií jím upsaných na zvýšení základního kapitálu, peněžitá pohledávka upisovatele Ing. Jiřího Trtíka b ude započtena ve výši 400 000,-- Kč (čtyři sta tisíc korun českých) na splacení emisního kursu akcií jím upsaných na zvýšení základního kapitálu, peněžitá pohledávka upisovatele obchodní společnosti Wikov Industry a.s. bude započtena ve výši 170 000,-- Kč (sto sedmdesát tisíc korun českých) na splacení emisního kursu akcií jím upsaných na zvýšení základního kapitálu, d) dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek specifikovaných v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato pohledávka Mgr. Martina Wichterleho ve výši 30 000,-- Kč (třicet tisíc korun českých), pohl edávka Ing. Jiřího Trtíka ve výši 400 000,-- Kč (čtyři sta tisíc korun českých) a pohledávka obchodní společnosti Wikov Industry a.s. ve výši 170 000,-- Kč (sto sedmdesát tisíc korun českých) zaniknou a tím budou splněny povinnosti upisovatelů splatit emi sní kurs na zvýšení základního kapitálu.
Kapitál
od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021
Základní kapitál 2 600 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 10. 2015 do 1. 10. 2021
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021
Akcie na jméno 10 000, počet akcií: 60 v listinné podobě.
od 10. 8. 2016 do 31. 12. 2021
Kmenové akcie na jméno 50 000, počet akcií: 40 v listinné podobě.
od 22. 10. 2015 do 10. 8. 2016
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 20 v listinné podobě.
Statutární orgán
od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021
Mgr. MARTIN WICHTERLE - Předseda představenstva
Praha - Dejvice, Hanzelkova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 3. 11. 2020
den vzniku funkce: 3. 11. 2020
od 19. 11. 2015 do 1. 10. 2021
Mgr. MARTIN WICHTERLE - předseda představenstva
Praha - Dejvice, Hanzelkova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 3. 11. 2015 - 3. 11. 2020
den vzniku funkce: 3. 11. 2015 - 3. 11. 2020
od 22. 10. 2015 do 19. 11. 2015
NELA SEIDLOVÁ - předseda představenstva
Praha - Chodov, Hrudičkova, PSČ 148 00
den vzniku členství: 22. 10. 2015 - 2. 11. 2015
den vzniku funkce: 22. 10. 2015 - 2. 11. 2015
od 22. 10. 2015 do 31. 12. 2021
Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jedná předseda představenstva samostatně.
Prokura
od 5. 10. 2017 do 31. 12. 2021
VLADIMÍR TRUKSA
Čelákovice, Pod Přerovskou cestou, PSČ 250 88
od 1. 5. 2016 do 5. 10. 2017
VLADIMÍR TRUKSA
Čelákovice, Pod Přerovskou Cestou, PSČ 250 88
od 1. 5. 2016 do 31. 12. 2021
Ing. SIMONA PROKOPOVÁ
Nižbor, Nad Sklárnou, PSČ 267 05
od 1. 5. 2016 do 31. 12. 2021
Každý prokurista zastupuje podnikatele samostatně. Prokurista není oprávněn zcizit nebo zatížit nemovitou věc.
Dozorčí rada
od 19. 11. 2015 do 1. 5. 2016
VLADIMÍR TRUKSA - předseda dozorčí rady
Čelákovice, Pod Přerovskou Cestou, PSČ 250 88
den vzniku členství: 3. 11. 2015 - 18. 4. 2016
den vzniku funkce: 3. 11. 2015 - 18. 4. 2016
od 22. 10. 2015 do 19. 11. 2015
PETRA ČÁPOVÁ - předseda dozorčí rady
Radimovice, , PSČ 463 44
den vzniku členství: 22. 10. 2015 - 2. 11. 2015
den vzniku funkce: 22. 10. 2015 - 2. 11. 2015
Akcionáři
od 22. 10. 2015 do 19. 11. 2015
ASB Czech SC, s.r.o., IČO: 24201235
Praha 1, V Celnici, PSČ 110 00
Hodnocení firmy
-3
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

David Černý

David Černý

- výtvarník

+96

+
-
Ladislav  Vízek

Ladislav Vízek

- fotbalový internacionál

+14

+
-
Martin Kasa

Martin Kasa

- podnikatel, Pilulka.cz

-1

+
-
Miroslav  Topolánek

Miroslav Topolánek

- bývalý premiér,podnikatel

-27

+
-
Mikuláš Minář

Mikuláš Minář

- aktivista

-115

+
-
David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-166

+
-

A tohle už jste četli?

Velký bratr dohlédne i na knihu jízd. Policie smí dávat data

Velký bratr dohlédne i na knihu jízd. Policie smí dávat data

Údaje ze statických policejních kamer podél silnic se uchovávají až pět let. A neslouží zdaleka jen k pátrání po ukradených autech. Nejvyšší správní soud rozhodl, že je v pořádku, když si je finanční správa vyžádá a využije pro daňovou kontrolu.

Vláda chce zvýšit limit pro podání daňového přiznání

Vláda chce zvýšit limit pro podání daňového přiznání

Lidé, kteří mají roční příjmy do 25 tisíc korun, by od příštího roku nemuseli podávat daňové přiznání. Limit se má zvýšit z dosavadních 15 tisíc – jde o hrubý příjem před odečtením výdajů. Počítá s tím vládní návrh, který projednají poslanci.

Nová regulace Airbnb. Jde ubytovacím službám po krku, nebo na ruku?

Nová regulace Airbnb. Jde ubytovacím službám po krku, nebo na ruku?

Česko i hlavní město se už několik let snaží krátkodobé pronajímání zregulovat. Neúspěšně. Ministerstvo pro místní rozvoj teď přichází s novým návrhem. Podle kritiků ale problémy nevyřeší. Možná naopak.

Firmy se stejným IČO

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 332 833 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Proč jsme doteď ksakru spali? Tahle malá součástka mění celý svět

Proč jsme doteď ksakru spali? Tahle malá součástka mění celý svět

Ta částka je až absurdní: 289 miliard dolarů, bezmála sedm bilionů Kč, na čipy. Spojené státy reagují...

Najít koš na prádlo není superschopnost vyhrazená matkám. Ženy, které se obětují pro rodinu, ubližují svým dětem

Najít koš na prádlo není superschopnost vyhrazená matkám. Ženy, které se obětují pro rodinu, ubližují svým dětem

Všichni je známe. Buď byla taková naše vlastní matka, tchyně nebo máme podobnou kamarádku. Mučednice....

Partners Financial Services