Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

MOTO CAPITAL a.s., Praha, IČO: 04632842 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti MOTO CAPITAL a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 04632842. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 04632842 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
Datum vzniku a zápisu
10. 12. 2015
Obchodní firma
MOTO CAPITAL a.s.
zapsáno 10. 12. 2015
Prověřit exekuce Reputace firmy
Firmy na stejné adrese
Sídlo Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Karlín
Ulice: Sokolovská
Adresní místo: Sokolovská 394/17
IČO
04632842
zapsáno 10. 12. 2015
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 10. 12. 2015
Spisová značka
B 21202/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 10. 12. 2015
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

14. 4. 2023
Změna funkce: Grzegorz Hóta z přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 sb. na nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 sb.
17. 2. 2023
Změna adresy: člen dozorčí rady Ing. Grzegorz Hóta
13. 7. 2021
Zapsán skutečný majitel Grzegorz Hóta, jako přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
21. 1. 2019
Zapsán člen statutárního orgánu Radim Valas, jako člen představenstva
21. 1. 2019
Změna funkce: Tomáš Sklenář z člen představenstva na předseda představenstva

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb Více o vizualizacích

MOTO CAPITAL a.s., IČO: 04632842: vizualizace vztahů osob a společností

MOTO CAPITAL a.s., IČO: 04632842

Zobrazit vztahy a firmy
Předmět činnosti
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 10. 12. 2015
Základní kapitál
2 000 000 Kč
Splaceno: 2 000 000 Kč
zapsáno 10. 12. 2015 vymazáno 28. 2. 2018
4 500 000 Kč
Splaceno: 4 500 000 Kč
zapsáno 28. 2. 2018 vymazáno 18. 12. 2018
5 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 18. 12. 2018
Akcie
20 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 10. 12. 2015 vymazáno 28. 2. 2018
45 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 28. 2. 2018 vymazáno 18. 12. 2018
45 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč Akcie třídy A. S akciemi třídy A jsou spojena zvláštní práva podle článku 3.3, 3.4., 4.2 a 10.4. stanov.
zapsáno 18. 12. 2018
80 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 6 250 Kč Akcie třídy B. S akciemi třídy B jsou spojena zvláštní práva podle článku 3.3., 3.4, 4.2. a 10.5. stanov. Převoditelnost akcií třídy B, stejně jako jakéhokoliv práva od nich odděleného, je podmíněna předchozím písemným souhlasem dozorčí rady Společnosti.
zapsáno 18. 12. 2018
Ostatní skutečnosti
Valná hromada společnosti MOTO CAPITAL a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti MOTO CAPITAL a.s. peněžitým vkladem o částku 2.500.000,- Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých), na celkovou částku 4.500.000,- Kč (čtyři miliony pět set tisíc korun českých), po zvýšení základního kapitálu společnosti za následujících podmínek: (A) Upisování pod ani nad tuto částku se nepřipouští. (B) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 25 (dvaceti pěti) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), které budou všechny vydány v listinné podobě. S nově upsanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva a budou s nimi spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny. (C) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určenému zájemci. nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky. (D) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na úpis, jelikož se všichni akcionáři vzdali přednostního práva na úpis. Všechny akcie budou nabídnuty jednomu určenému zájemci, kterým je akcionář, a to společnost GO com a.s., se sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolovská 394/17, PSČ 186 00, IČO: 272 27 308, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15369 (dále jen předem určený zájemce nebo GO com a.s. nebo Upisovatel). (E) Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) bude činit 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) vydanou v listinné podobě. (F) Upisování akcií může začít bezodkladně po přijetí tohoto usnesení (počátek běhu upisovací lhůty). (G) Lhůta pro upisování akcií se stanoví na 1 (jeden) měsíc. Počátek běhu upisovací lhůty začíná Upisovali běžet doručením návrhu smlouvy o úpisu akcií. (H) Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti MOTO CAPITAL a.s., v budově na adrese Praha 8, Karlín, Sokolovská 394/17, PSČ 186 00, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 9:00 hodin do 17:00 hodin, pokud se společnost MOTO CAPITAL a.s. a Upisovatel nedohodnou jinak. (I) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o úpisu akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích. K úpisu akcií bude předem určenému zájemci poskytnuta lhůta 1 (jednoho) měsíce od doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií. (J) Emisní kurs bude splacen v penězích, a to ve lhůtě 1 (jednoho) týdne od upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií, a to na účet společnosti MOTO CAPITAL a.s. číslo: 1877777187/0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a. s.
zapsáno 28. 2. 2018 vymazáno 3. 4. 2018
Valná hromada společnosti MOTO CAPITAL a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti MOTO CAPITAL a.s. peněžitým vkladem o částku 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých), na celkovou částku 5.000.000,- Kč (pět milionů korun českých) po zvýšení základního kapitálu společnosti, a to za následujících podmínek: (A) Upisování pod ani nad tuto částku se nepřipouští. (B) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 80 (osmdesáti) kusů nových akcií třídy B znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 6.250,- Kč (šest tisíc dvě stě padesát korun českých), které budou všechny vydány v listinné podobě (\"akcie\"). S jednou akcií třídy B je spojen 1 (jeden) hlas pro hlasování na valné hromadě Společnosti. převoditelnost akcií třídy B, stejně jako jakéhokoliv práva od nich odděleného, je podmíněna předchozím písemným souhlasem dozorčí rady Společnosti. stejná pravidla platí i pro zatížení akcií právy třetích osob. S akciemi třídy B není spojeno právo na vrácení příplatku mimo základní kapitál či na výplatu rozdělených vlastních zdrojů Společnosti, odpovídající výši příplatku mimo základní kapitál poskytnutého jakýmkoliv akcionářem. (C) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií předem určenému zájemci. nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky. (D) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na úpis, jelikož se všichni akcionáři vzdali přednostního práva na úpis. Všechny akcie budou nabídnuty jednomu určenému zájemci, kterým je akcionář, a to společnost GO com a.s., IČO: 272 27 308, se sídlem Praha 8, Karlín, Sokolovská 394/17, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15369 (dále jen \"předem určený zájemce\" nebo \"Upisovatel\"). (E) Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 6.250,- Kč (šest tisíc dvě stě padesát korun českých) bude činit 6.250,- Kč (šest tisíc dvě stě padesát korun českých). (F) Upisování akcií začne bezodkladně po přijetí tohoto usnesení (počátek běhu upisovací lhůty). (G) Lhůta pro upisování akcií se stanoví na 1 (jeden) měsíc. Počátek běhu upisovací lhůty začíná Upisovateli běžet doručením návrhu smlouvy o úpisu akci. (H) Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti MOTO CAPITAL a.s., v budově na adrese Praha 8, Karlín, Sokolovská 394/17, PSČ 186 00, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 9:00 hodin do 17:00 hodin, pokud se společnost MOTO CAPITAL a.s. a Upisovatel nedohodnou jinak. (I) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o úpisu akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích. K úpisu akcií bude předem určenému zájemci poskytnuta lhůta 1 (jednoho) měsíce od doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií. (J) Emisní kurs musí být splacen na účet společnosti číslo: 1877777187/0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a. s., a to ve lhůtě 1 (jednoho) týdne od upsání akcií.
zapsáno 14. 12. 2018 vymazáno 18. 12. 2018

Statutární ředitel

Statutární ředitel
Jiří Zaoralek
Studentská, 736 01 Havířov - Podlesí
Den vzniku funkce: 10. 12. 2015
Den zániku funkce: 23. 2. 2017
zapsáno 10. 12. 2015 vymazáno 29. 3. 2017
Počet členů
1
zapsáno 10. 12. 2015 vymazáno 29. 3. 2017
Způsob jednání
Společnost zastupuje statutární ředitel ve všech záležitostech samostatně.
zapsáno 10. 12. 2015 vymazáno 29. 3. 2017

Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva
Jiří Zaoralek
Studentská, 736 01 Havířov - Podlesí
Den vzniku funkce: 23. 2. 2017
Den zániku funkce: 8. 1. 2019
Den vzniku členstvi: 23. 2. 2017
Den zániku členstvi: 8. 1. 2019
zapsáno 29. 3. 2017 vymazáno 21. 1. 2019
Člen představenstva
Henryk Hóta
Lidická, 739 61 Třinec - Lyžbice
Den vzniku členstvi: 23. 2. 2017
zapsáno 29. 3. 2017 vymazáno 2. 2. 2018
Člen představenstva
Henryk Hóta
Milíkov, 739 81 Milíkov - Milíkov
Den vzniku členstvi: 23. 2. 2017
Den zániku členstvi: 18. 9. 2018
zapsáno 2. 2. 2018 vymazáno 19. 10. 2018
Člen představenstva
Tomáš Sklenář
Magistrů, 140 00 Praha - Michle
Den vzniku členstvi: 18. 9. 2018
zapsáno 19. 10. 2018 vymazáno 21. 1. 2019
Předseda představenstva
Tomáš Sklenář
Magistrů, 140 00 Praha - Michle
Den vzniku funkce: 8. 1. 2019
Den vzniku členstvi: 18. 9. 2018
zapsáno 21. 1. 2019
Člen představenstva
Radim Valas
Malenovice, 739 11 Malenovice - Malenovice
Den vzniku členstvi: 8. 1. 2019
zapsáno 21. 1. 2019
Počet členů
2
zapsáno 29. 3. 2017
Způsob jednání
Za Společnost jednají oba členové představenstva společně v případě právních jednání, jejichž hodnota přesahuje částku 100.000,- Kč, v ostatních případech jedná za společnost každý člen představenstva samostatně. Členové představenstva se za Společnost podepisují tak, že k jejímu názvu připojí svůj podpis a údaj o své funkci.
zapsáno 29. 3. 2017

Správní rada

Předseda správní rady
Jiří Zaoralek
Studentská, 736 01 Havířov - Podlesí
Den vzniku funkce: 10. 12. 2015
Den zániku funkce: 23. 2. 2017
Den vzniku členstvi: 10. 12. 2015
Den zániku členstvi: 23. 2. 2017
zapsáno 10. 12. 2015 vymazáno 29. 3. 2017
Počet členů
1
zapsáno 10. 12. 2015 vymazáno 29. 3. 2017

Dozorčí rada

Člen dozorčí rady
Grzegorz Hóta
Hrádek, 739 97 Hrádek - Hrádek
Den vzniku členstvi: 23. 2. 2017
zapsáno 29. 3. 2017 vymazáno 9. 8. 2017
Člen dozorčí rady
Grzegorz Hóta
Den vzniku členstvi: 23. 2. 2017
Den zániku členstvi: 23. 2. 2022
posledně bytem: č.p. 405, 739 97 Hrádek
zapsáno 9. 8. 2017 vymazáno 17. 2. 2023
Člen dozorčí rady
Ing. Grzegorz Hóta
Amathountos Ave 59A, Agios Tychonas, Kyperská republika
Den vzniku členstvi: 25. 2. 2022
zapsáno 17. 2. 2023
Počet členů
1
zapsáno 29. 3. 2017

Skuteční majitelé

Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Grzegorz Hóta
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 10. 12. 2015
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 42,22 %
Podíl - velikost podílu: 38,00 %
zapsáno 13. 7. 2021 vymazáno 14. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Grzegorz Hóta
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 10. 12. 2015
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 91,25 %
zapsáno 14. 4. 2023

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

David Černý

David Černý

výtvarník

-206
-
+
Jiří Šlégr

Jiří Šlégr

hokejista, olympijský vítěz

627
-
+
Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

kontroverzní podnikatel

-427
-
+
Petr Kellner

Petr Kellner

podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-1030
-
+
Daniel Vávra

Daniel Vávra

tvůrce videoher

29
-
+
Tomio Okamura

Tomio Okamura

moravsko-japonský podnikatel

1110
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.