Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

MMN, a.s.
IČO: 05421888

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu9. 10. 2016
Obchodní firma
od 9. 10. 2016

MMN, a.s.

Sídlo
IČO
od 9. 10. 2016

05421888

Právní forma
od 9. 10. 2016
Akciová společnost
Spisová značka3506 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 24. 1. 2018
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 15. 2. 2017
- Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
od 1. 1. 2017
- Poskytování zdravotních služeb
od 9. 10. 2016
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 9. 10. 2016
- Hostinská činnost
od 9. 10. 2016
- Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
od 9. 10. 2016
- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Ostatní skutečnosti
od 1. 1. 2017
- Jediný akcionář zvyšuje základní kapitál společnosti ze stávající částky 4.780.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony sedm set osmdesát tisíc korun českých) nepeněžitými vklady o částku 745.220.000,--Kč (slovy: sedm set čtyřicet pět milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých), na částku 750.000.000,-- Kč (slovy: sedm set padesát milionů korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs všech dříve upsaných akcií je zcela splacen. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 74 522 kusů (slovy: sedmdesát čtyři tisíc pět set dvacet dva kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,--Kč (slovy: deset ti síc korun českých), emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 11.516,116 Kč (slovy: jedenáct tisíc pět set šestnáct korun českých jedno sto šestnáct haléřů). Emisní kurs všech upisovaných akcií činí celkem 858.204.000,-- Kč (slovy: osm set pade sát osm milionů dvě stě čtyři tisíce korun českých). Emisní ážio činí 112.984.000,-Kč (slovy: jedno sto dvanáct milionů devět set osmdesát čtyři tisíce korun českých). Nepeněžité vklady uvedené níže byly oceněny znaleckým posudkem č. 2885-215/2016, který byl vyhotoven dne 30.9.2016 společností Grant Thornton Valuations, a.s., znalecký ústav, se sídlem Jindřišská 937/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 630 79 798, zapsan ou v obchodním rejstříku vedeném, Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3223, celkovou částkou 858.204.000,-- Kč (slovy: osm set padesát osm milionů dvě stě čtyři tisíce korun českých). Jelikož bude emisní kurz upisovaných akcií splacen nepeněžitými vklady, nevztahuje se na úpis akcií přednostní právo akcionáře. Všechny nové akcie budou upsány předem určenými upisovateli, a to následovně: -48 272 ks (slovy: čtyřicet osm tisíc dvě stě sedmdesát dva kusů) nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) bude upsáno jediným akcionářem, tj. Městem Jilemnice; -26 250 ks (slovy: dvacet šest tisíc dvě stě padesát kusů) nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) bude upsáno předem určeným zájemcem, kterým je Město Semily, se sídle m Husova 82, 513 01 Semily, IČO: 002 76 111; (dále jako Město Semily a společně s jediným akcionářem též jako Zájemci) Všechny nově upisované akcie budou upsány ve smlouvách o úpisu akcií a splacení emisního kursu akcií, které Zájemci uzavřou se Společností ve smyslu ust. § 479 Zákona o obchodních korporacích. Lhůta pro upisování akcií se stanovuje v délce 14 (slovy: čtr nácti) dnů a počátek běhu této lhůty je den poté, co bude Zájemcům doručen představenstvem návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií a splacení emisního kurzu. Zájemci jsou povinni splatit emisní kurs (převést vlastnické právo k nepeněžitým vkladům) ve lhůt ě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne uzavření smlouvy na místě v ní určeném. Schvaluje se nepeněžitý vklad jediného akcionáře, a to: (i)Nemovitosti, oceněné ve znaleckém posudku č. 2885-215/2016, který byl vyhotoven dne 30.9.2016 společností Grant Thornton Valuations, a.s., znalecký ústav, se sídlem Jindřišská 937/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 630 79 798, zapsanou v obchodním rej stříku vedeném, Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3223, znalcem vybraným ze seznamu znalců představenstvem Společnosti (dále jen Znalecký posudek 1). Vkládané nemovitostí jsou evidované v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kra j, Katastrální pracoviště Semily, na listu vlastnictví číslo 10001 pro obec a katastrální území Jilemnice: Stavby: 1) Stavba bez čp/če, garáž na pozemku parc. č. 130/2 2) Stavba bez čp/če, garáž na pozemku parc. č. 131/4 3) Stavba č.p. 917, stavba obč. vybavenosti na pozemku parc. č. 136/3 4) Stavba č.p. 464, stavba obč. vybavenosti na pozemku parc. č. 137 5) Stavba č.p. 465, stavba obč. vybavenosti na pozemku parc. č. 138/1 6) Stavba č.p. 302, stavba obč. vybavenosti na pozemku parc. č. 138/2 7) Stavba č.p. 466, stavba obč. vybavenosti na pozemku parc. č. 140 8) Stavba bez čp/če, stavba obč. vybavenosti na pozemku parc. č. 141 9) Stavba č.p. 467, stavba obč. vybavenosti na pozemku parc. č. 142 10) Stavba bez čp/če, stavba tech. vybavenosti na pozemku parc. č. 145/13 11) Stavba bez čp/če, stavba obč. vybavenosti na pozemku parc. č. 145/16 12) Stavba bez čp/če, stavba obč. vybavenosti na pozemku parc. č. 145/17 13) Stavba bez čp/če, výroba na pozemku parc. č. 145/18 14) Stavba bez čp/če, stavba obč. vybavenosti na pozemku parc. č. 145/22 Pozemky: 1) parc. č. 130/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 129 m2 2) parc. č. 131/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 44 m2 3) parc. č. 131/5 ostatní plocha o výměře 1 680 m2 4) parc. č. 136/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 236 m2 5) parc. č. 137 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 311 m2 6) parc. č. 138/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 826 m2 7) parc. č. 138/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 167 m2 8) parc. č. 140 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 508 m2 9) parc. č. 141 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 168 m2 10) parc. č. 142 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 163 m2 11) parc. č. 145/2 ostatní plocha o výměře 13 m2 12) parc. č. 145/9 ostatní plocha o výměře 3 119 m2 13) parc. č. 145/13 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 137 m2 14) parc. č. 145/16 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 379 m2 15) parc. č. 145/17 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 994 m2 16) parc. č. 145/18 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 223 m2 17) parc. č. 145/21 ostatní plocha o výměře 23 m2 18) parc. č. 145/22 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 353 m2 19) parc. č. 145/23 ostatní plocha o výměře 2 421 m2 20) parc. č. 145/25 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 662 m2 Dále jsou vkládanými nemovitostmi nemovitosti evidované v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, na listu vlastnictví číslo 2806 pro obec a katastrální území Jilemnice: Stavba občanské vybavenosti Jilemnice, č.p. 468 postavená na parc. č. 145/25 LV č. 10001 a nemovitosti evidované v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, na listu vlastnictví číslo 2387 pro obec a ka tastrální území Jilemnice: Bytová jednotka č. 998/17 - byt, vymezeno v budově Jilemnice, č.p. 997, 998, 999, byt. dům, LV 1935, na parc. č. 839/34, LV č. 1935. (ii)Obchodní závod příspěvkové organizace jediného akcionáře - Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici, se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, IČO: 001 92 546, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. Pr 840, jen ž je tvořen souborem jmění, tvořeného věcmi, které jsou ve vlastnictví příspěvkové organizace, uvedeným ve Znaleckém posudku 1 a jehož hodnota byla stanovena Znaleckým posudkem 1; a (iii)Podíl ve společnosti Ambulance - van Doornik - MMN, spol. s r.o., sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, IČO: 252 57 609, o velikosti 50% (slovy: padesát procent), odpovídající plně splacenému vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), jehož hodnota byla stanovena Znaleckým posudkem 1. Za tento nepeněžitý vklad budou vydány veškeré akcie upisované jediným akcionářem. Schvaluje se nepeněžitý vklad Města Semily, a to: (i)Nemovitosti, oceněné ve znaleckém posudku č. 2885-215/2016, který byl vyhotoven dne 30.9.2016 společností Grant Thornton Valuations, a.s., znalecký ústav, se sídlem Jindřišská 937/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 630 79 798, zapsanou v obchodním rej stříku vedeném, Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3223, znalcem vybraným ze seznamu znalců představenstvem Společnosti (dále jen Znalecký posudek 2). Vkládané nemovitostí jsou evidované v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, na listu vlastnictví číslo 10001 pro obec a katastrální území Semily: Stavby: 1) Stavba č.p. 622, stavba občanské vybavenosti na pozemku parc. č. 518/2 2) Stavba bez čp/če, stavba občanské vybavenosti na pozemku parc. č. 518/3 3) Stavba č.p. 421, stavba občanské vybavenosti na pozemku parc. č. 519/1 4) Stavba bez čp/če, stavba občanské vybavenosti na pozemku parc. č. 519/5 5) Stavba bez čp/če, stavba občanské vybavenosti na pozemku parc. č. 519/6 6) Stavba bez čp/če, stavba občanské vybavenosti na pozemku parc. č. 520 7) Stavba č.p. 552, stavba občanské vybavenosti na pozemku parc. č. 521 8) Stavba bez čp/če, stavba technické vybavenosti na pozemku parc. č. 522/8 9) Stavba bez čp/če, stavba technické vybavenosti na pozemku parc. č. 523/1 10) Stavba bez čp/če, stavba technické vybavenosti na pozemku parc. č. 523/2 11) Stavba bez čp/če, stavba technické vybavenosti na pozemku parc. č. 524/2 12) Stavba bez čp/če, stavba občanské vybavenosti na pozemku parc. č. 525 a parc. č. 524/8 (LV 2514) Pozemky: 1) parc. č. 518/1 ostatní plocha o výměře 2 443 m2 2) parc. č. 518/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 825 m2 3) parc. č. 518/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 352 m2 4) parc. č. 519/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 238 m2 5) parc. č. 519/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 550 m2 6) parc. č. 519/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 415 m2 7) parc. č. 520 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 106 m2 8) parc. č. 521 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 164 m2 9) parc. č. 522/2 ostatní plocha o výměře 90 m2 10) parc. č. 522/4 ostatní plocha o výměře 5 069 m2 11) parc. č. 522/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 12) parc. č. 523/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27 m2 13) parc. č. 523/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 14) parc. č. 524/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 693 m2 15) parc. č. 524/6 ostatní plocha o výměře 1 441 m2 16) parc. č. 525 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 102 m2 17) parc. č. 526/2 ostatní plocha o výměře 8 m2 (ii)Obchodní závod příspěvkové organizace Města Semily - Nemocnice s poliklinikou v Semilech, se sídlem 3. května 421, 513 01 Semily, IČO: 001 92 503, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. Pr 1311, jenž je tvořen souborem jmění uvedeným ve Znaleckém posudku 2 a jehož hodnota byla stanovena Znaleckým posudkem 2. Za tento nepeněžitý vklad budou vydány veškeré akcie upisované Městem Semily.
Kapitál
od 1. 1. 2017
Základní kapitál 750 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 10. 2016 do 1. 1. 2017
Základní kapitál 4 780 000 Kč, splaceno 4 780 000 Kč.
od 1. 1. 2017
Akcie na jméno 10 000, počet akcií: 75 000.
od 9. 10. 2016 do 1. 1. 2017
Akcie na jméno 10 000, počet akcií: 478.
Statutární orgán
od 24. 1. 2018
Bc. HELENA HEJDUKOVÁ - člen představenstva
Semily - Podmoklice, Pekárenská, PSČ 513 01
den vzniku členství: 29. 6. 2017
od 15. 2. 2017 do 24. 1. 2018
Ing. ŠÁRKA HRUŠKOVÁ - člen představenstva
Semily, Mikoláše Alše, PSČ 513 01
den vzniku funkce: 9. 10. 2016
od 11. 10. 2016
MUDr. JIŘÍ KALENSKÝ - předseda představenstva
Jilemnice, Na Výsluní, PSČ 514 01
den vzniku funkce: 9. 10. 2016
od 11. 10. 2016
Ing. ALENA KUŽELOVÁ, MBA - místopředseda představenstva
Slaná - Bořkov, , PSČ 512 01
den vzniku funkce: 9. 10. 2016
od 11. 10. 2016
MARIE SEIFERTOVÁ - člen představenstva
Vítkovice, , PSČ 512 38
den vzniku funkce: 9. 10. 2016
od 11. 10. 2016
Ing. OTA KREJČÍ - člen představenstva
Varnsdorf, Lesní, PSČ 407 47
den vzniku funkce: 9. 10. 2016
od 11. 10. 2016 do 15. 2. 2017
ŠÁRKA HRUŠKOVÁ - člen představenstva
Semily, Mikoláše Alše, PSČ 513 01
den vzniku funkce: 9. 10. 2016
od 9. 10. 2016 do 11. 10. 2016
MUDr. JIŘÍ KALENSKÝ - předseda představenstva
Jilemnice, Na Výsluní, PSČ 514 01
od 9. 10. 2016 do 11. 10. 2016
Ing. ALENA KUŽELOVÁ, MBA - místopředseda představenstva
Slaná - Bořkov, , PSČ 512 01
od 9. 10. 2016 do 11. 10. 2016
MARIE SEIFERTOVÁ - člen představenstva
Vítkovice, , PSČ 512 38
od 9. 10. 2016 do 11. 10. 2016
ŠÁRKA HRUŠKOVÁ - člen představenstva
Semily, Mikoláše Alše, PSČ 513 01
od 9. 10. 2016 do 11. 10. 2016
Ing. OTA KREJČÍ - člen představenstva
Varnsdorf, Lesní, PSČ 407 47
od 9. 10. 2016
Společnost zastupuje předseda představenstva spolu s jedním členem představenstva nebo místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva.
Dozorčí rada
od 29. 5. 2019
Bc. DAVID HLAVÁČ - člen dozorčí rady
Jilemnice, Ke Koupališti, PSČ 514 01
den vzniku členství: 1. 1. 2019
od 30. 3. 2019
Mgr. VLADIMÍR RICHTER - místopředseda dozorčí rady
Jilemnice, Na Výsluní, PSČ 514 01
den vzniku členství: 1. 1. 2019
den vzniku funkce: 28. 1. 2019
od 30. 3. 2019
Ing.,JUDr. VĚRA PROKŮPKOVÁ - člen dozorčí rady
Semily - Podmoklice, Pod Černým mostem, PSČ 513 01
den vzniku členství: 1. 1. 2019
od 30. 3. 2019
MUDr. JAN VÁLEK - člen dozorčí rady
Jilemnice, Jubilejní, PSČ 514 01
den vzniku členství: 1. 1. 2019
od 30. 3. 2019
EVŽEN MALÝ - člen dozorčí rady
Jilemnice, Masarykovo náměstí, PSČ 514 01
den vzniku členství: 1. 1. 2019
od 30. 3. 2019 do 29. 5. 2019
Bc. DAVID HLAVÁČ - člen dozorčí rady
Jilemnice, Jana Buchara, PSČ 514 01
den vzniku členství: 1. 1. 2019
od 24. 1. 2018
MUDr. KLÁRA VALENTOVÁ - člen dozorčí rady
Semily, Horákova, PSČ 513 01
den vzniku členství: 13. 4. 2017
od 15. 2. 2017 do 24. 1. 2018
MUDr. MICHAL VALENTA - člen dozorčí rady
Semily, Horákova, PSČ 513 01
den vzniku funkce: 9. 10. 2016
od 11. 10. 2016
Ing. TOMÁŠ SÁBL - předseda dozorčí rady
Semily - Podmoklice, Jizerská, PSČ 513 01
den vzniku funkce: 9. 10. 2016
od 11. 10. 2016 do 15. 2. 2017
MICHAL VALENTA - člen dozorčí rady
Semily, Horákova, PSČ 513 01
den vzniku funkce: 9. 10. 2016
od 11. 10. 2016 do 30. 3. 2019
Ing. MILAN NĚMEC - místopředseda dozorčí rady
Praha - Krč, Točitá, PSČ 140 00
den vzniku funkce: 9. 10. 2016 - 31. 12. 2018
od 11. 10. 2016 do 30. 3. 2019
Ing. JANA ČECHOVÁ - člen dozorčí rady
Jilemnice, Na Žuliánce, PSČ 514 01
den vzniku funkce: 9. 10. 2016
od 11. 10. 2016 do 30. 3. 2019
VLADIMÍR ŠIMEK - člen dozorčí rady
Semily - Podmoklice, Textilní, PSČ 513 01
den vzniku funkce: 9. 10. 2016
od 11. 10. 2016 do 30. 3. 2019
Ing. VLADIMÍR VOTOČEK - člen dozorčí rady
Jilemnice, Budovatelská, PSČ 514 01
den vzniku funkce: 9. 10. 2016
od 11. 10. 2016 do 30. 3. 2019
MUDr. ALEXANDRA OPLUŠTILOVÁ - člen dozorčí rady
Jilemnice, Lyžařská, PSČ 514 01
den vzniku funkce: 9. 10. 2016
od 9. 10. 2016 do 11. 10. 2016
Ing. TOMÁŠ SÁBL - předseda dozorčí rady
Semily - Podmoklice, Jizerská, PSČ 513 01
od 9. 10. 2016 do 11. 10. 2016
Ing. MILAN NĚMEC - místopředseda dozorčí rady
Praha - Krč, Točitá, PSČ 140 00
od 9. 10. 2016 do 11. 10. 2016
Ing. JANA ČECHOVÁ - člen dozorčí rady
Jilemnice, Na Žuliánce, PSČ 514 01
od 9. 10. 2016 do 11. 10. 2016
VLADIMÍR ŠIMEK - člen dozorčí rady
Semily - Podmoklice, Textilní, PSČ 513 01
od 9. 10. 2016 do 11. 10. 2016
Ing. VLADIMÍR VOTOČEK - člen dozorčí rady
Jilemnice, Budovatelská, PSČ 514 01
od 9. 10. 2016 do 11. 10. 2016
MICHAL VALENTA - člen dozorčí rady
Semily, Horákova, PSČ 513 01
od 9. 10. 2016 do 11. 10. 2016
MUDr. ALEXANDRA OPLUŠTILOVÁ - člen dozorčí rady
Jilemnice, Lyžařská, PSČ 514 01
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

21. 10. 2019 | | Jiří Hovorka | 11 komentářů

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

Vládní koalice podpořila záměr ministerstva financí: Když drobný podnikatel zaplatí kolem 5500 Kč měsíčně, zbaví se starostí s daněmi i povinnými odvody. Těm nejmenším se to ale nevyplatí.

Změny ve výpočtu DPH: Zaokrouhlení už nepovede k více správným výsledkům

21. 10. 2019 | | Pavel Běhounek | 6 komentářů

Změny ve výpočtu DPH: Zaokrouhlení už nepovede k více správným výsledkům

Změny zákona o DPH ohledně zaokrouhlování rozpoutaly diskuse, poněkud překvapujícím způsobem se vyjádřila i Finanční správa. Náš článek chce uvést rozporuplné informace na pravou míru.

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

17. 10. 2019 | | Petr Kučera | 40 komentářů

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

Podle ministerstva financí se může obchodník rozhodnout, že chce přijímat jenom karty. Naopak podle ČNB musí podnikatelé až na výjimky vždycky přijímat i hotovost.

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

10. 10. 2019 | | Petr Kučera | 44 komentářů

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

Ministerstvo financí přišlo s novou variantou, koalice by měla doladit detaily v příštím týdnu. Souhlasí i opozice, nechce ale rušit daňové slevy.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

13. 9. 2019 | | Petr Kučera | 67 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Poslanci definitivně schválili rozšíření elektronické evidence tržeb. Vládní koalice odmítla většinu opozičních návrhů, přehlasovala i senátní veto. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 580,00 Kč
Broadway Change 2 580,00 Kč
Czech Exchange 2 585,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 590,00 Kč
Česká spořitelna 2 629,00 Kč
Komerční banka 2 633,72 Kč
Expobank CZ 2 640,90 Kč
Sberbank CZ 2 654,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 695,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 090 995 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Gott

Karel Gott

- zpěvák

+247
+
-
2.Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

-11
+
-
3.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-34
+
-
4.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-36
+
-
5.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-110
+
-

Články na Heroine.cz

Koktejl z éček

Koktejl z éček

Vyndat z regálu, zvednout k očím, zaostřit, přečíst, vrátit. A znovu. A zase. Rezignovat....více

Neziskovky nepotřebují vypadat lacině

Neziskovky nepotřebují vypadat lacině

S šéfkou Nadačního fondu Českého rozhlasu Gabrielou Drastichovou o měnícím se neziskovém...více

Vít Samek představuje: Primář z Bulovky

Vít Samek představuje: Primář z Bulovky

V zatím posledním díle seriálu o obyčejných hrdinech, kteří vám mohli zachránit – a třeba...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Věcné břemena
Poradna > Hypoteční úvěr > Věcné břemena

Otázka: Dobrý den, koupili jsme pozemek na kterém by jsme příští rok chtěli začat stavět rodinný dům, který by jsme financovali hypotékou a do zástavy by jsme dali pozemek. Už nějakou dobu nás uhání majitel vedlejšího...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services