Magna Energy Storage a.s., IČO: 06046819 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Magna Energy Storage a.s. Údaje byly staženy 4. 1. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 06046819. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 06046819 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Firmy se stejným IČO


Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 5. 2017
Obchodní firma
od 1. 5. 2017

Magna Energy Storage a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 29. 12. 2017
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Josefov
Ulice: Pařížská
Adresní místo: Pařížská 68/9
PSČ: 11000
od 1. 5. 2017 do 29. 12. 2017
Praha, Pekařská , PSČ 155 00
IČO
od 1. 5. 2017

06046819

Právní forma
od 1. 5. 2017
Akciová společnost
Spisová značka22440 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 1. 5. 2017
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Ostatní skutečnosti
od 29. 12. 2021
- 1. Základní kapitál společnosti Magna Energy Storage a.s. se zvyšuje z výše 1.441.047.400,- Kč (slovy jedna miliarda čtyři sta čtyřicet jedna milionů čtyřicet sedm tisíc čtyři sta korun českých) o částku 69.360.000,- Kč (slovy šedesát devět milionů tři st a šedesát tisíc korun českých) upsáním nových akcií s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 1.510.407.400,- Kč (slovy jedna miliarda pět set des et milionů čtyři sta sedm tisíc čtyři sta korun českých) 2. Na zvýšení základního kapitálu se upíše 408 (slovy čtyři sta osm) kusů nových akcií ve formě listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 170.000,- Kč (slovy sto sedmdesát tisíc korun českých), kdy s těmito akciemi jsou spojena zvláštní pr áva a povinnosti uvedená v článku 5. stanov, ve znění níže uvedené změny stanov. Jedná se o druh - investorské akcie B, typ B3. Emisní kurz všech upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie budou upisovány peněžitým vkladem. 3. Konstatuje se, že všichni akcionáři se v plném rozsahu před přijetím tohoto usnesení valné hromady vzdali zcela svého přednostního práva na upisování akcií, a to formou prohlášení v tomto notářském zápise. 4. Z důvodu, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto usnesení valné hromady uváděny údaje týkající se přednostního práva na upisování akcií ve smyslu § 475 písm. c) zákona o obchodních korporacích. 5. Ve smyslu § 475 písm. d) zákona o obchodních korporacích s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, se určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, to je všechny a kcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu uvedené v odstavci 2. tohoto usnesení valné hromady budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to obchodní společnosti Battery Corporation a.s., se sídlem 128 00 Praha 2, Nové Město, Na Moráni 1957/5, identifikační číslo 08171149, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24416. 6. Určuje se, že žádná akcie nebude upsána na základě veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry. 7. Konstatuje se, že předem určený zájemce ve smyslu § 479 zákona o obchodních korporacích upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností Magna Energy Storage a.s., při čemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny. Upsání akcií jinou osobou, než předem určeným zájemcem se nepřipouští. Společnost Magna Energy Storage a.s. je povinna doručit předem určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií do 5 (slovy pěti) pracovních dnů od přijetí tohoto usn esení valné hromady. 8. Veškeré akcie lze upsat ve lhůtě 30 (slovy třiceti) pracovních dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu, emisní kurz upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou uvedenou v odstavci 2. tohoto rozhodnut í. 9. Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurz jím upisovaných akcií takto: - částku ve výši 69.360.000,- Kč (slovy šedesát devět milionů tři sta šedesát tisíc korun českých) do 30.12.2021 (slovy třicátého prosince roku dva tisíce dvacet jedna) na účet společnosti číslo 1387xxxx, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
od 29. 7. 2021 do 29. 12. 2021
- 1. Základní kapitál společnosti Magna Energy Storage a.s. se zvyšuje z výše 1.394.637.400,- Kč (slovy jedna miliarda tři sta devadesát čtyři milionů šest set třicet sedm tisíc čtyři sta korun českých) o částku 46.410.000,- Kč (slovy čtyřicet šest milionů čtyři sta deset tisíc korun českých) upsáním nových akcií s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 1.441.047.400,- Kč (slovy jedna miliarda čtyři sta čtyřicet jedna milionů čtyřicet sedm tisíc čtyři sta korun českých). ----------------------------------------------------------------------------------------- 2. Na zvýšení základního kapitálu se upíše 357 (slovy tři sta padesát sedm) kusů nových akcií ve formě listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 130.000,- Kč (slovy sto třicet tisíc korun českých), kdy s těmito akciemi jsou spojena zvlášt ní práva a povinnosti uvedená v článku 5. stanov, ve znění níže uvedené změny stanov. Jedná se o druh - investorské akcie, typ B2. Emisní kurz všech upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie budou upisovány peněžitým vkladem. 3. Konstatuje se, že všichni akcionáři se v plném rozsahu před přijetím tohoto usnesení valné hromady vzdali zcela svého přednostního práva na upisování akcií, a to formou prohlášení v tomto notářském zápise. --------------------------------------------- 4. Z důvodu, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto usnesení valné hromady uváděny údaje týkající se přednostního práva na upisování akcií ve smyslu § 475 písm. c) zákona o obchodních korporacích. - 5. Ve smyslu § 475 písm. d) zákona o obchodních korporacích s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, se určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, to je všechny a kcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu uvedené v odstavci 2. tohoto usnesení valné hromady budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to investičnímu fondu Clean Future Dividend Fund, se sídlem Nizozemí, 1015 CS Amsterdam, Keizersgra cht 62, za který je oprávněn právně jednat Stichting Clean Future Dividend Fund, se sídlem Nizozemí, 1015 CS Amsterdam, Keizersgracht 62, identifikační číslo 77255364, RSIN 860949692 zapsaný v nizozemském obchodním rejstříku vedeném Nizozemskou obchodní k omorou. ------ 6. Určuje se, že žádná akcie nebude upsána na základě veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry. ---------------------------------------------------------------- 7. Konstatuje se, že předem určený zájemce ve smyslu § 479 zákona o obchodních korporacích upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností Magna Energy Storage a.s., při čemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny. Upsání akcií jinou osobou, než předem určeným zájemcem se nepřipouští. Společnost Magna Energy Storage a.s. je povinna doručit předem určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií do 5 (slovy pěti) pracovních dnů od přijetí tohoto usnesení valné hromady. ---------------------------------- 8. Veškeré akcie lze upsat ve lhůtě 30 (slovy třiceti) pracovních dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu, emisní kurz upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou uvedenou v odstavci 2. tohoto rozhodnut í. -------------------------------------------------------------------------------- 9. Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurz jím upisovaných akcií takto: - částku ve výši 46.410.000,- Kč (slovy čtyřicet šest milionů čtyři sta deset tisíc korun českých) do 31.10.2021 (slovy třicátého prvního října roku dva tisíce dvacet jedna) na účet společnosti číslo 281xxxx, IBAN CZ5103000000000281283456, BIC/SWIF T CEKOCZPP, vedený u Československé obchodní banky, a.s. ----------------------------- 10. S účinností zvýšení základního kapitálu se stanovy společnosti Magna Energy Storage a.s. mění takto: ------------------------------------------------------------------------- - v části 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ se mění článek 2.3. a po změně zní: --------- 2.3. Základní kapitál Společnosti činí 1.441.047.400,- Kč (slovy jedna miliarda čtyři sta čtyřicet jedna milionů čtyřicet sedm tisíc čtyři sta korun českých). ------------------- - v části 5. AKCIE se mění článek 5.1. a 5.2. a po změně zní: ----------------------------- 5.1. Základní kapitál Společnosti je rozvržen do dvou druhů akcií, a to akcií zakladatelských a investorských. Konkrétně je rozvržen na 51 (slovy padesát jedna) kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 40.000,- Kč (slovy čtyřicet tisíc korun če ských), označené jako akcie zakladatelské A, na 12.637 (slovy dvanáct tisíc šest set třicet sedm) kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 110.200,- Kč (slovy sto deset tisíc dvě stě korun českých), označené jako akcie investorské B, typ B1 a n a 357 (slovy tři sta padesát sedm) kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 130.000,- Kč (slovy sto třicet tisíc korun českých), označené jako akcie investorské B, typ B2. S akciemi investorskými B, typ B1, to je s akciemi s jmenovitou hodnotou jedné akcie 110.200,- Kč (slovy sto deset tisíc dvě stě korun českých) a s akciemi investorskými B, typ B2, to je s akciemi s jmenovitou hodnotou jedné akcie 130.000,- Kč (slovy sto třicet tisíc korun českých) jsou spojena zvláštní práva, a to ta, že s každou takovou akcií je spojen podíl na zisku ve výši 0,001% (slovy jedna tisícina procenta) z celkového zisku, s každou takovou akcií je spojen jeden hlas na valné hromadě a s těmito akciemi není spojeno žádné předkupní právo. S akciemi zakladatelskými A , to je a akciemi s jmenovitou hodnotou jedné akcie 40.000,- Kč (slovy čtyřicet tisíc korun českých) jsou spojena zvláštní práva, a to ta, že s každou takovou akcií je spojen podíl na zisku ve výši 1,706% (slovy jedno celé sedm set šest tisícin procenta) z celkového zisku, s každou takovou akcií je spojeno 1.706 (slovy jeden tisíc sedm set šest) hlasů na valné hromadě a s akciemi je spojeno předkupní právo uvedené v části 9. PRÁVA AKCIONÁŘŮ, článku 9.13.. -------------- 5.2. Akcie zakladatelské A o jmenovité hodnotě jedné akcie 40.000,- Kč (slovy čtyřicet tisíc korun českých) a akcie investorské B, typ B1 o jmenovité hodnotě jedné akcie 110.200,- Kč (slovy sto deset tisíc dvě stě korun českých) jsou vydány jako listinné akcie a akcie investorské B, typ B2 o jmenovité hodnotě jedné akcie 130.000,- Kč (slovy sto deset tisíc dvě stě korun českých) jsou vydány jako listinné akcie. ------ - v části 9. PRÁVA AKCIONÁŘŮ se odstavci 9.13. mění bod 9.13.1. a po změně zní: 9.13.1. Pokud akcionář vlastnící investorské akcie B, typ B1, to je akcie s jmenovitou hodnotou jedné akcie 110.200,- Kč (slovy sto deset tisíc dvě stě korun českých) anebo investorské akcie B, typ B2, to je akcie s jmenovitou hodnotou jedné akcie 130.000 ,- Kč (slovy sto třicet tisíc korun českých) dále jen (Převodce) zamýšlí prodat akcie ve Společnosti (nebo jejich část), oznámí tuto skutečnost představenstvu (dále jen Oznámení o prodeji). ---------------------------------------------------------------- ---------- - v části 9. PRÁVA AKCIONÁŘŮ se v odstavci 9.13. mění bod 9.13.2. se ve větě první a ve větě druhé po slovech zakladatelské akcie doplňuje písmeno A. -------------- - v části 9. PRÁVA AKCIONÁŘŮ se odstavec 9.14. nahrazuje tímto zněním: --------- 9.14. V případě, že by akcionář či akcionáři vlastnící zakladatelské akcie A, to je akcie s jmenovitou hodnotou jedné akcie 40.000,- Kč (slovy čtyřicet tisíc korun českých) prodávali veškeré tyto akcie ve Společnosti, má akcionář či akcionáři vlastníci in vestorské akcie B, typ B1, to je akcie s jmenovitou hodnotou jedné akcie 110.200,- Kč (slovy sto deset tisíc dvě stě korun českých) nebo akcionář či akcionáři vlastníci investorské akcie B, typ B2, to je akcie s jmenovitou hodnotou jedné akcie 130.000,- K č (slovy sto třicet tisíc korun českých) právo se k transakci připojit a v jejím rámci prodat kupujícímu i své akcie Společnosti za v zásadě stejných podmínek dojednaných v souvislosti s prodejem zakladatelských akcií A s jmenovitou hodnotou jedné akcie 4 0.000,- Kč (slovy čtyřicet tisíc korun českých) při zohlednění odlišného druhu a typu akcií. -------------------------------------------------------------------------------- - v části 10. POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ se odstavec 10.5. nahrazuje tímto zněním: 10.5. Akcionář vlastnící investorské akcie B, typ B1, to je akcie s jmenovitou hodnotou jedné akcie 110.200,- Kč (slovy sto deset tisíc dvě stě korun českých) anebo investorské akcie B, typ B2, to je akcie s jmenovitou hodnotou jedné akcie 130.000,- Kč (s lovy sto třicet tisíc korun českých) má povinnost dodržet při převodu svých akcií ustanovení stanov týkající se předkupního práva akcionářů vlastnících zakladatelské akcie A, to je akcie s jmenovitou hodnotou jedné akcie 40.000,- Kč (slovy čtyřicet tisíc korun českých). ----------------------------------------------------------------------------
od 14. 4. 2020 do 29. 7. 2021
- v části 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ se mění článek 2.3. a po změně zní: --------- 2.3. Základní kapitál Společnosti činí 1.394.637.400,- Kč (slovy jedna miliarda tři sta devadesát čtyři milionů šest set třicet sedm tisíc čtyři sta korun českých). --------------- - v části 5. AKCIE se mění článek 5.1. a po změně zní: ------------------------------------- 5.1. Základní kapitál Společnosti je rozvržen na 51 (slovy padesát jedna) kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 40.000,- Kč (slovy čtyřicet tisíc korun českých), označené jako akcie zakladatelské, a 12.637 (slovy dvanáct tisíc šest set třice t sedm) kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 110.200,- Kč (slovy sto deset tisíc dvě stě korun českých), označené jako akcie investorské. S akciemi investorskými, to je s akciemi s jmenovitou hodnotou jedné akcie 110.200,- Kč (slovy sto des et tisíc dvě stě korun českých) jsou spojena zvláštní práva, a to ta, že s každou takovou akcií je spojen podíl na zisku ve výši 0,001% (slovy jedna tisícina procenta) z celkového zisku, s každou takovou akcií je spojen jeden hlas na valné hromadě a s těm ito akciemi není spojeno žádné předkupní právo. S akciemi zakladatelskými, to je a akciemi s jmenovitou hodnotou jedné akcie 40.000,- Kč (slovy čtyřicet tisíc korun českých) jsou spojena zvláštní práva, a to ta, že s každou takovou akcií je spojen podíl n a zisku ve výši 1,713% (slovy jedno celé sedm set třináct tisícin procenta) z celkového zisku, s každou takovou akcií je spojeno 1.713 (slovy jeden tisíc sedm set třináct) hlasů na valné hromadě a s akciemi je spojeno předkupní právo uvedené v části 9. PR ÁVA AKCIONÁŘŮ, článku 9.13.. ---------------------------------------------
od 19. 9. 2019 do 14. 4. 2020
- 1. Základní kapitál společnosti Magna Energy Storage a.s. se zvyšuje z výše 164.034.000,- Kč (slovy sto šedesát čtyři milionů třicet čtyři tisíc korun českých) o částku 1.140.680.200,- Kč (slovy jedna miliarda sto čtyřicet milionů šest set osmdesát tisíc dvě stě korun českých) upsáním nových akcií s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 1.304.714.200,- Kč (slovy jedna miliarda tři sta čtyři milio nů sedm set čtrnáct tisíc dvě stě korun českých). 2. Na zvýšení základního kapitálu se upíše 10.351 (slovy deset tisíc tři sta padesát jedna) kusů nových akcií ve formě cenného papíru na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 110.200,- Kč (slovy sto deset tisíc dvě stě korun českých), k dy s těmito akciemi jsou spojena zvláštní práva a povinnosti uvedená v článku 5. stanov, ve znění níže uvedené změny stanov. Jedná se o investorské akcie. Emisní kurz všech upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie budou upisovány peněžit ým vkladem. 3. Konstatuje se, že všichni akcionáři se v plném rozsahu před přijetím tohoto usnesení valné hromady vzdali zcela svého přednostního práva na upisování akcií, a to formou prohlášení v tomto notářském zápise. 4. Z důvodu, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto usnesení valné hromady uváděny údaje týkající se přednostního práva na upisování akcií ve smyslu § 475 písm. c) zákona o obchodních korporacích. 5. Ve smyslu § 475 písm. d) zákona o obchodních korporacích s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, se určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, to je všechny a kcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu uvedené v odstavci 2. tohoto usnesení valné hromady budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to společnosti Battery Unite s.r.o., se sídlem Na Nebesích 213, 294 28 Chotětov, identifikační čísl o 05965713, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 273834. 6. Určuje se, že žádná akcie nebude upsána na základě veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry. 7. Konstatuje se, že předem určený zájemce ve smyslu § 479 zákona o obchodních korporacích upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností Magna Energy Storage a.s., při čemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny. Upsání akcií jinou osobou, než předem určeným zájemcem se nepřipouští. Společnost Magna Energy Storage a.s. je povinna doručit předem určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií do 5 (slovy pěti) pracovních dnů od přijetí tohoto usn esení valné hromady. 8. Veškeré akcie lze upsat ve lhůtě 10 (slovy deseti) pracovních dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu, emisní kurz upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou uvedenou v odstavci 2. tohoto rozhodnutí . 9. Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurz jím upisovaných akcií takto: - částku ve výši 1.140.680.200,- Kč (slovy jedna miliarda sto čtyřicet milionů šest set osmdesát tisíc dvě stě korun českých) do 30.6.2018 (slovy třicátému červnu roku dva tisíce osmnáct) na účet společnosti číslo 278xxxx, vedený u Československé o bchodní banky, a.s.. 10. S účinností zvýšení základního kapitálu se mění stanovy společnosti Magna Energy Storage a.s. v úplném znění ze dne 11.4.2018 takto: - v části 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ se mění článek 2.3. a po změně zní: 2.3. Základní kapitál Společnosti činí 1.304.714.200,- Kč (slovy jedna miliarda tři sta čtyři milionů sedm set čtrnáct tisíc dvě stě korun českých). - v části 5. AKCIE se mění články 5.1. a 5.4. a po změně zní: 5.1. Základní kapitál Společnosti je rozvržen na 51 (slovy padesát jedna) kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 40.000,- Kč (slovy čtyřicet tisíc korun českých), označené jako akcie zakladatelské, a 11.821 (slovy jedenáct tisíc osm set dvace t jedna) kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 110.200,- Kč (slovy sto deset tisíc dvě stě korun českých), označené jako akcie investorské. S akciemi investorskými, to je s akciemi s jmenovitou hodnotou jedné akcie 110.200,- Kč (slovy sto de set tisíc dvě stě korun českých) jsou spojena zvláštní práva, a to ta, že s každou takovou akcií je spojen podíl na zisku ve výši 0,001% (slovy jedna tisícina procenta) z celkového zisku, s každou takovou akcií je spojen jeden hlas na valné hromadě a s tě mito akciemi není spojeno žádné předkupní právo. S akciemi zakladatelskými, to je a akciemi s jmenovitou hodnotou jedné akcie 40.000,- Kč (slovy čtyřicet tisíc korun českých) jsou spojena zvláštní práva, a to ta, že s každou takovou akcií je spojen podíl na zisku ve výši 1,729% (slovy jedno celé sedm set dvacet devět tisícin procenta) z celkového zisku, s každou takovou akcií je spojeno 1.729 (slovy jeden tisíc sedm set dvacet devět) hlasů na valné hromadě a s akciemi je spojeno předkupní právo uvedené v části 9. PRÁVA AKCIONÁŘŮ, článku 9.13.. 5.4. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 100.000 (slovy sto tisíc). Stanovy společnosti Magna Energy Storage a.s. se mění takto: - v části 7. Obecné ustanovení o splacení akcií se mění odstavec 7.5. a po změně zní: 7.5. Pokud upisovatel neuhradí emisní kurs nebo jeho splacenou část v dodatečné lhůtě 360 (slovy tři sta šedesáti) pracovních dnů na základě výzvy představenstva, předst avenstvo vyloučí upisovatele ze Společnosti ohledně akcií, u nichž je v prodlení, a vyzve jej, aby vrátil zatímní list (pokud byl vydán) v přiměřené lhůtě, kterou mu určí, pokud nepřijme v souladu s těmito stanovami nebo právním předpisem jiné opatření.
od 3. 4. 2019 do 19. 9. 2019
- 1. Základní kapitál společnosti Magna Energy Storage a.s. se zvyšuje z výše 164.034.000,- Kč (slovy sto šedesát čtyři milionů třicet čtyři tisíc korun českých) o částku 1.140.680.200,- Kč (slovy jedna miliarda sto čtyřicet milionů šest set osmdesát tisíc dvě stě korun českých) upsáním nových akcií s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 1.304.714.200,- Kč (slovy jedna miliarda tři sta čtyři milio nů sedm set čtrnáct tisíc dvě stě korun českých). 2. Na zvýšení základního kapitálu se upíše 10.351 (slovy deset tisíc tři sta padesát jedna) kusů nových akcií ve formě cenného papíru na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 110.200,- Kč (slovy sto deset tisíc dvě stě korun českých), k dy s těmito akciemi jsou spojena zvláštní práva a povinnosti uvedená v článku 5. stanov, ve znění níže uvedené změny stanov. Jedná se o investorské akcie. Emisní kurz všech upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie budou upisovány peněžit ým vkladem. 3. Konstatuje se, že všichni akcionáři se v plném rozsahu před přijetím tohoto usnesení valné hromady vzdali zcela svého přednostního práva na upisování akcií, a to formou prohlášení v tomto notářském zápise. 4. Z důvodu, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto usnesení valné hromady uváděny údaje týkající se přednostního práva na upisování akcií ve smyslu § 475 písm. c) zákona o obchodních korporacích. 5. Ve smyslu § 475 písm. d) zákona o obchodních korporacích s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, se určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, to je všechny a kcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu uvedené v odstavci 2. tohoto usnesení valné hromady budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to společnosti Battery Unite s.r.o., se sídlem Na Nebesích 213, 294 28 Chotětov, identifikační čísl o 05965713, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 273834. 6. Určuje se, že žádná akcie nebude upsána na základě veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry. 7. Konstatuje se, že předem určený zájemce ve smyslu § 479 zákona o obchodních korporacích upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností Magna Energy Storage a.s., při čemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny. Upsání akcií jinou osobou, než předem určeným zájemcem se nepřipouští. Společnost Magna Energy Storage a.s. je povinna doručit předem určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií do 5 (slovy pěti) pracovních dnů od přijetí tohoto usn esení valné hromady. 8. Veškeré akcie lze upsat ve lhůtě 10 (slovy deseti) pracovních dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu, emisní kurz upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou uvedenou v odstavci 2. tohoto rozhodnutí . 9. Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurz jím upisovaných akcií takto: - částku ve výši 1.140.680.200,- Kč (slovy jedna miliarda sto čtyřicet milionů šest set osmdesát tisíc dvě stě korun českých) do 30.6.2018 (slovy třicátému červnu roku dva tisíce osmnáct) na účet společnosti číslo 278xxxx, vedený u Československé o bchodní banky, a.s.. 10. S účinností zvýšení základního kapitálu se mění stanovy společnosti Magna Energy Storage a.s. v úplném znění ze dne 11.4.2018 takto: - v části 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ se mění článek 2.3. a po změně zní: 2.3. Základní kapitál Společnosti činí 1.304.714.200,- Kč (slovy jedna miliarda tři sta čtyři milionů sedm set čtrnáct tisíc dvě stě korun českých). - v části 5. AKCIE se mění články 5.1. a 5.4. a po změně zní: 5.1. Základní kapitál Společnosti je rozvržen na 51 (slovy padesát jedna) kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 40.000,- Kč (slovy čtyřicet tisíc korun českých), označené jako akcie zakladatelské, a 11.821 (slovy jedenáct tisíc osm set dvace t jedna) kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 110.200,- Kč (slovy sto deset tisíc dvě stě korun českých), označené jako akcie investorské. S akciemi investorskými, to je s akciemi s jmenovitou hodnotou jedné akcie 110.200,- Kč (slovy sto de set tisíc dvě stě korun českých) jsou spojena zvláštní práva, a to ta, že s každou takovou akcií je spojen podíl na zisku ve výši 0,001% (slovy jedna tisícina procenta) z celkového zisku, s každou takovou akcií je spojen jeden hlas na valné hromadě a s tě mito akciemi není spojeno žádné předkupní právo. S akciemi zakladatelskými, to je a akciemi s jmenovitou hodnotou jedné akcie 40.000,- Kč (slovy čtyřicet tisíc korun českých) jsou spojena zvláštní práva, a to ta, že s každou takovou akcií je spojen podíl na zisku ve výši 1,729% (slovy jedno celé sedm set dvacet devět tisícin procenta) z celkového zisku, s každou takovou akcií je spojeno 1.729 (slovy jeden tisíc sedm set dvacet devět) hlasů na valné hromadě a s akciemi je spojeno předkupní právo uvedené v části 9. PRÁVA AKCIONÁŘŮ, článku 9.13.. 5.4. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 100.000 (slovy sto tisíc).
od 23. 11. 2017 do 9. 4. 2018
- -------------------------------------------- rozhodnutí -------------------------------------------- I. 1. Základní kapitál společnosti Magna Energy Storage a.s. se zvyšuje z výše 2.040.000,- Kč (slovy dva miliony čtyřicet tisíc korun českých) o částku 161.994.000,- Kč (slovy sto šedesát jedna milionů devět set devadesát čtyři tisíc korun českých) upsáním n ových akcií s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 164.034.000,- Kč (slovy sto šedesát čtyři milionů třicet čtyři tisíc korun českých). ------ ----------------------------------------------------------------------------- 2. Na zvýšení základního kapitálu se upíše 1.470 (slovy tisíc čtyři sta sedmdesát) kusů nových akcií ve formě cenného papíru na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 110.200,- Kč (slovy sto deset tisíc dvě stě korun českých), kdy s těmit o akciemi jsou spojena zvláštní práva, a to ta, že s každou takovou akcií je spojen podíl na zisku ve výši 1/49000 (slovy jedna lomeno čtyřicet devět tisíc) z celkového zisku, s každou takovou akcií je spojen jeden hlas na valné hromadě. ------------------------------------------------------------------------------------------ strana třetí Jedná se o investorské akcie. Emisní kurz všech upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie budou upisovány peněžitým vkladem. ------------------------- 3. Konstatuje se, že jediný akcionář se v plném rozsahu před přijetím tohoto rozhodnutí vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, a to formou prohlášení v tomto notářském zápise. ------------------------------------------------------------------- --- 4. Z důvodu, že se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva na upisování akcií ve smyslu § 475 písm. c) zákona o obchodních korporacích. --------------------- --- 5. Ve smyslu § 475 písm. d) zákona o obchodních korporacích s přihlédnutím ke skutečnosti, že se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, se určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, to je všechny akci e, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu uvedené v odstavci 2. tohoto rozhodnutí budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to společnosti Battery Unite s.r.o., se sídlem Na Nebesích 213, 294 28 Chotětov, identifikační číslo 05965713, zap sané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 273834. ----------------------------------------------------- 6. Určuje se, že žádná akcie nebude upsána na základě veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry. ---------------------------------------------------------------- 7. Konstatuje se, že předem určený zájemce ve smyslu § 479 zákona o obchodních korporacích upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností Magna Energy Storage a.s., při čemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny. Upsání akcií jinou osobou, než předem určeným zájemcem se nepřipouští. Společnost Magna Energy Storage a.s. je povinna doručit předem určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií do 5 (slovy pěti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí. -- ------------------------------------------------------------------- 8. Veškeré akcie lze upsat ve lhůtě 10 (slovy deseti) pracovních dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, emisní kurz upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou uvedenou v odstavci 2. tohoto rozhodnutí. ------- 9. Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurz jím upisovaných akcií takto: - částku ve výši 20.000.000,- Kč (slovy dvacet milionů korun českých) do 2.10.2017 (slovy druhého října roku dva tisíce sedmnáct) na účet společnosti číslo 278xxxx, vedený u Československé obchodní banky, a.s., ------------------------- částku ve v ýši 28.598.200,- Kč (slovy dvacet osm milionů pět set devadesát osm tisíc dvě stě korun českých) do 31.10.2017 (slovy třicátého prvního října roku dva tisíce sedmnáct) na účet společnosti číslo 278xxxx, vedený u Československé obchodní banky, a.s., ----------------------------------------------------------------------------- - částku ve výši 113.395.800,- Kč (slovy sto třináct milionů tři sta devadesát pět tisíc osm set korun českých) do 29.12.2017 (slovy dvacátého prosince roku dva tisíce sedmnáct) na účet společnosti číslo 278xxxx, vedený u Československé obchodní ba nky, a.s.. ----------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- strana čtvrtá 10. S účinností zvýšení základního kapitálu se mění stanovy společnosti Magna Energy Storage a.s. v úplném znění ze dne 15.3.2017 takto: ------------------------------- - v části 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ se mění článek 2.3. a po změně zní: --------- 2.3. Základní kapitál Společnosti činí 164.034.000,- Kč (slovy sto šedesát čtyři milionů třicet čtyři tisíc korun českých). -------------------------------------------------------------------------
Kapitál
od 29. 12. 2021
Základní kapitál 1 510 407 400 Kč, splaceno 1 510 407 400 Kč.
od 6. 10. 2021 do 29. 12. 2021
Základní kapitál 1 441 047 400 Kč, splaceno 1 441 047 400 Kč.
od 14. 4. 2020 do 6. 10. 2021
Základní kapitál 1 394 637 400 Kč, splaceno 1 394 637 400 Kč.
od 4. 2. 2020 do 14. 4. 2020
Základní kapitál 1 304 714 200 Kč, splaceno 1 304 714 200 Kč.
od 4. 11. 2019 do 4. 2. 2020
Základní kapitál 1 304 714 200 Kč, splaceno 1 104 040 000 Kč.
od 19. 9. 2019 do 4. 11. 2019
Základní kapitál 1 304 714 200 Kč, splaceno 762 392 800 Kč.
od 3. 4. 2019 do 19. 9. 2019
Základní kapitál 1 304 714 200 Kč, splaceno 506 425 400 Kč.
od 9. 4. 2018 do 3. 4. 2019
Základní kapitál 164 034 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 11. 2017 do 9. 4. 2018
Základní kapitál 164 034 000 Kč, splaceno 50 638 200 Kč.
od 1. 5. 2017 do 23. 11. 2017
Základní kapitál 2 040 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 12. 2021
Akcie na jméno err, počet akcií: 12 637 v listinné podobě.
od 29. 12. 2021
Akcie jsou převoditelné s předcházejícím souhlasem představenstva s výjimkou uvedenou v čl. 9, odstavci 9.15. Stanov společnosti. S akciemi jsou spojeny zvláštní práva a povinnosti uvedené v čl. 5 Stanov společnosti.
od 29. 12. 2021
Akcie na jméno err, počet akcií: 357 v listinné podobě.
od 29. 12. 2021
Akcie jsou převoditelné s předcházejícím souhlasem představenstva s výjimkou uvedenou v čl. 9, odstavci 9.15. Stanov společnosti. S akciemi jsou spojeny zvláštní práva a povinnosti uvedené v čl. 5 Stanov společnosti.
od 29. 12. 2021
Akcie na jméno 170 000, počet akcií: 408 v listinné podobě.
od 29. 12. 2021
Akcie jsou převoditelné s předcházejícím souhlasem představenstva. S akciemi jsou spojeny zvláštní práva a povinnosti uvedené v čl. 5 Stanov společnosti.
od 6. 10. 2021 do 29. 12. 2021
Akcie na jméno err, počet akcií: 357 v listinné podobě.
od 6. 10. 2021 do 29. 12. 2021
označené čísly 12.689 - 13.045
od 14. 4. 2020 do 29. 12. 2021
Akcie na jméno err, počet akcií: 12 637 v listinné podobě.
od 14. 4. 2020 do 29. 12. 2021
Akcie jsou převoditelné s předcházejícím souhlasem představenstva. S akciemi jsou spojeny zvláštní práva a povinnosti uvedené v čl. 5 Stanov společnosti.
od 3. 4. 2019 do 14. 4. 2020
Akcie na jméno err, počet akcií: 11 821 v listinné podobě.
od 3. 4. 2019 do 14. 4. 2020
Akcie jsou převoditelné s předcházejícím souhlasem představenstva. S akciemi jsou spojeny zvláštní práva a povinnosti uvedené v čl. 5 Stanov společnosti.
od 23. 11. 2017
Akcie na jméno 40 000, počet akcií: 51 v listinné podobě.
od 23. 11. 2017
Akcie jsou převoditelné s předcházejícím souhlasem představenstva. S akciemi jsou spojeny zvláštní práva a povinnosti uvedené v čl. 5 Stanov společnosti.
od 23. 11. 2017 do 3. 4. 2019
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 470 v listinné podobě.
od 23. 11. 2017 do 3. 4. 2019
Akcie jsou převoditelné s předcházejícím souhlasem představenstva. S akciemi jsou spojeny zvláštní práva a povinnosti uvedené v čl. 5 Stanov společnosti.
od 1. 5. 2017 do 23. 11. 2017
Kmenové akcie na jméno 40 000, počet akcií: 51 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 19. 1. 2021
Ing. VÁCLAV BINAR - Člen představenstva
Praha - Košíře, Česká, PSČ 158 00
den vzniku členství: 11. 6. 2020
od 21. 6. 2020 do 19. 1. 2021
Ing. VÁCLAV BINAR - člen představenstva
Praha - Košíře, Česká, PSČ 158 00
den vzniku členství: 1. 5. 2017 - 11. 6. 2020
od 1. 5. 2017 do 21. 6. 2020
Ing. VÁCLAV BINAR - člen představenstva
Praha - Nové Město, Masarykovo nábřeží, PSČ 110 00
den vzniku členství: 1. 5. 2017
od 1. 5. 2017
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 5. 8. 2021
MILAN RÝDL - Člen dozorčí rady
Tehov, K Potoku, PSČ 251 01
den vzniku členství: 18. 3. 2021
od 18. 6. 2021 do 5. 8. 2021
MILAN RÝDL - Člen dozorčí rady
Tehov, , PSČ 251 01
den vzniku členství: 18. 3. 2021
od 19. 1. 2021
Ing. JANA JIRKOVÁ - Předseda dozorčí rady
Ostrava - Petřkovice, Do Špice, PSČ 725 29
den vzniku členství: 11. 6. 2020
den vzniku funkce: 11. 6. 2020
od 19. 1. 2021
Ing. MIROSLAV MOUCHA - Člen dozorčí rady
Praha - Uhříněves, Tichonická, PSČ 104 00
den vzniku členství: 11. 6. 2020
od 14. 5. 2020 do 19. 1. 2021
Ing. MIROSLAV MOUCHA - člen dozorčí rady
Praha - Uhříněves, Tichonická, PSČ 104 00
den vzniku členství: 1. 5. 2017 - 11. 6. 2020
od 3. 4. 2019 do 18. 6. 2021
MILAN RÝDL - člen dozorčí rady
Tehov, , PSČ 251 01
den vzniku členství: 13. 4. 2018 - 18. 3. 2021
od 1. 5. 2017 do 3. 4. 2019
MICHAEL JAN PISTECKY - člen dozorčí rady
Freiburg, Scheffelstrasse 33, PSČ 791 02, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 1. 5. 2017 - 13. 4. 2018
od 1. 5. 2017 do 14. 5. 2020
Ing. MIROSLAV MOUCHA - člen dozorčí rady
Praha - Nové Město, Trojanova, PSČ 120 00
den vzniku členství: 1. 5. 2017
od 1. 5. 2017 do 19. 1. 2021
Ing. JANA JIRKOVÁ - předseda dozorčí rady
Ostrava - Petřkovice, Do Špice, PSČ 725 29
den vzniku členství: 1. 5. 2017 - 11. 6. 2020
den vzniku funkce: 1. 5. 2017 - 11. 6. 2020
Akcionáři
od 1. 5. 2017 do 23. 11. 2017
Capital group SERVICE s.r.o., IČO: 27764338
Praha - Nové Město, Biskupský dvůr, PSČ 110 00
Hodnocení firmy
+4
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+181

+
-
Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

-185

+
-
Jan  Hrušínský

Jan Hrušínský

- herec

-381

+
-
Jaroslav  Starka

Jaroslav Starka

- podnikatel, vlastník 1. FK Příbram

-382

+
-
Vít Bárta

Vít Bárta

- podnikatel, bývalý politik

-385

+
-
Jaromír  Soukup

Jaromír Soukup

- moderátor, mediální magnát

-431

+
-

A tohle už jste četli?

Týká se vás silniční daň? Přiznání se blíží

Týká se vás silniční daň? Přiznání se blíží

Daňové přiznání k silniční dani za rok 2021 je potřeba podat nejpozději v pondělí 31. ledna. Kdo musí platit silniční daň a jaká jsou další pravidla? Tady je aktuální přehled a kalkulačka.

Nová vláda ve vaší peněžence. Jak změní důchody, daně, dávky

Nová vláda ve vaší peněžence. Jak změní důchody, daně, dávky

Co chystá koalice ohledně daní, důchodů, sociálních dávek, podnikání, podpory bydlení nebo lepšího fungování úřadů? Prošli jsme čerstvě podepsané programové prohlášení.

Vyplatí se vám paušální daň? Na změnu zbývá týden

Vyplatí se vám paušální daň? Na změnu zbývá týden

Podnikatelé se mohou dobrovolně přihlásit do 10. ledna. Kdo se zapojil už loni, nemusí nic dělat – pokud se naopak nechce odhlásit.

Firmy se stejným IČO

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  15 327 549 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Vláda má důvěru, Fiala problém. Proč začíná připomínat Babiše?

Vláda má důvěru, Fiala problém. Proč začíná připomínat Babiše?

„Vláda by měla šetřit na státu, ne na občanech,“ řekl ve svém projevu před hlasováním o důvěře vládě...

Láska na fakultě. Šedá zóna vztahů mezi učiteli a studenty je tikající bomba

Láska na fakultě. Šedá zóna vztahů mezi učiteli a studenty je tikající bomba

„Spadla jsem do toho, ani nevím jak. A najednou v tom člověk byl a hrál tu hru, aniž si uvědomoval, že...

Partners Financial Services